20. 2. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 2. 2007

Pošetilá cesta Bílého domu k africké ropě

V říjnu 2003 zveřejnila nadace The Heritage Foundation analýzu "U.S. Military Assistance for Africa: A Better Solution", v níž James Jay Carafano a Nile Gardiner obhajovali novou vojenskou strategii, která by umožnila USA hrát více prominentní roli na "nejproblémovějším kontinentu". Kromě zvýšené přítomnosti Pentagonu, která by přispěla ke koordinaci bezpečnostních opatření s africkými zeměmi ohroženými terorismem, doporučovali vytvoření podřízeného velení, které zajistí USA nástroj účinného vojenského angažování za současného snižování možnosti přímé intervence. Kromě toho americké jednotky by měly plnit další úkoly související s posílením demokracie či poskytováním humanitární pomoci.

Dnes můžeme říci, že se tato představa rozhodnutím Washingtonu zřídit do r. 2008 nové regionální vojenské velení pro Afriku Africa Command (AFRICOM) naplnila nad očekávaně úspěšně.

Pentagon dosud rozděloval vojenskou správu Afriky mezi tři regionální velení, EUCOM (zastřešující Rusko, Kavkaz, Turecko a zbytek Evropy), CENTCOM (zastřešující Střední východ a Střední Asii) a PACOM (zastřešující Indický oceán, Asii a Pacifik). Významný je i fakt, že AFRICOM nevyvolává mezistranické spory, jako například válka v Iráku. Zatímco prezident Bush II. prohlásil, že toto velení posiluje bezpečnostní spolupráci USA s Afrikou, demokratický zástupce Russell Feingold, který předsedá senátnímu podvýboru pro Afriku, věří, že přispěje k většímu soustředění Pentagonu na kontinent, jehož bezpečnostní význam pro USA stává zásadním. Podle Roberta Gatese, nového ministra obrany stojícího před přetěžkým úkolem napravit "velkopanská provinění" svého předchůdce Donalda Rumsfelda, AFRICOM umožní USA vytvořit účinnější a integrovanější přístup, než je současné zastaralé uspořádání, jež je pozůstatkem studené války.

Většina analýz současné zahraničně politické strategie USA vůči Africe, jejíž pilíře tvoří africká ropa, válka proti terorismu a nově i rostoucí vliv ČLR na "černém kontinentu", podtrhuje potenciální význam africké ropy ke stabilizaci amerického, tedy i mezinárodního ropného trhu. Vidí v tropické Africe relativně bezpečnou, perspektivně i dostatečnou náhradu nejistých zdrojů z arabského poloostrova a přilehlé potenciální výbušné oblasti. Důležitý je ovšem fakt, že tyto analýzy zakládají svůj optimismus na stabilitě afrických vývozců "černého zlata" a zvýšeném toku investic a důkladnější liberalizaci jejich ropného průmyslu.

Jaká je ovšem skutečnost? Nigerií počínaje a Rovníkovou Guineou konče, téměř všechny vývozci ropy v Africe jsou pod tlakem buď násilí, nebo korupce, nebo obojího. Ty totiž jdou ruku v ruce s autoritářstvím a diktaturou všeho druhu. V některých zemích, například v Čadu nebo v Kongu, politické a etnické nepokoje téměř blokují normální fungování vlády. Nelegální mezinárodní obchod se zbraněmi přispívá k prodlužování celkového bezvládí, které se přelévá z jedné země do druhé. Díky tomu váleční magnáti, již udivující rychlostí získávají mezinárodní uznání, spíše než regulérně zvolené vlády, beztrestně rozvracejí až donedávna stabilní společnosti, jak ukazuje případ Pobřeží slonoviny. Kromě toho dosud nevyřešené pozemní a vodní hraniční spory mezi některými státy (např. Kongo versus Angola, Nigerie versus několik sousedů), přímo související s těžbou a využitím ropného bohatství, zůstávají ve stavu permanentního doutnání, aby nenadále a v plné síle vybuchly a narušily regionální stabilitu.

Vzhledem k tomu, že afričtí vývozci ropy jsou téměř plně závislí na příjmech z prodeje této suroviny, její kolísající cena na světových trzích mívá neblahý dopad v podobě úplného či částečného ochromení národní ekonomiky, tudíž i následných sociálních a politických nepokojů (např. časté stávky v Nigérii). Je dobře známo, že ropný sektor, a to nejen v Africe, vybízí k nebývale žírné korupci, a to na všech úrovních, exkluzivními kancelářemi nadnárodních korporací a bank počínaje, až k posledními předáky rozhodujícími o tom, kdo dnes půjde do práce či nikoliv, konče.

Není divu, že podle údajů Transparency International se mezi nejzkorumpovanější země světa řadí na prvních místech afričtí vývozci ropy, jako jsou Angola, Nigerie či Čad. Neřestem korupce souvisejícím s ropou neunikl ani jinak "demokracií soptící" americký senát, který rozhodl uvolnit 700 miliónů USD zadržených z důvodu korupčního skandálu, do něhož byly zapleteny Riggs Bank a pohlaváři, podle Amnesty International, jednoho z nejhorších diktátorských režimů Afriky, Rovníkové Guineje, v září 2004. Tento případ se stal, podle svědectví reportéra afrol News, největším korupčním skandálem, jejž způsobila rozvojová země na půdě USA, a vyvolal větší zájem mezi americkou veřejností o "zločiny proti humanitě a systematické porušování lidských práv", které prováděl diktátor Teodora O. N. Mbasoga financovaný příjmy z prodeje ropy za účasti amerických ropných firem.

Se svými rozsáhlými surovinovými zdroji (ropa, kobalt, zinek, uran) zaujímá, stejně jako před sto lety, Afrika přední místo v globální strategii Západu. Není pochyb o tom, že 21. století uvidí další potvrzení této skutečnosti. Již v prosinci 2004 uváděla zpráva National Intelligence Council (NIC) s rázovitým názvem Mapping the Global Future představující svět z perspektivy USA až do r. 2020, že USA budou v r. 2015 dovážet 25% své ropy ze západní Afriky, tj. více než činí v současnosti jejich dovoz z Perského zálivu. Avšak stále drzejší africké vystupování USA v roli pověstného "osamělého kovboje" nemůže zůstat dlouho bez konsekvence. Je tady Francie se svou dlouhodobými kulturně politickými a ekonomickými vazbami. Dále je zde evidentně rostoucí vliv Čínské lidové republiky, který většina Afričanů přijímá, navzdory všem nedostatkům, jako vítanou alternativu marné zato však věčně odebírající "pomocné ruce" Západu.

Mimo to ovšem si Afrika a Afričané pomalu, ale jistě uvědomují nutnost přehodnotit smysl národně osvobozeneckých bojů, které před padesáti lety zahájily proces politické nezávislosti kontinentu v nové světle a tváří v tvář prohlubující se africké podřízenosti globálnímu kapitalismu pod vedením nejagresivnějších jestřábů, kteří ukořistili Bílý dům.

James Jay Carafano, Nile Gardiner: U.S. Military Assistance for Africa: A Better Solution HTMLPDF

                 
Obsah vydání       20. 2. 2007
20. 2. 2007 Archivní svědectví: Tvrdík chtěl smlouvu s Američany podepsat už v roce 2002 Štěpán  Kotrba
20. 2. 2007 Základny a kritika od německého ministra zahraničí, anebo O čem Frank-Walter Steinmeier nemluvil Uwe  Ladwig
20. 2. 2007 Zelený oportunismus Oskar  Krejčí
20. 2. 2007 Hon na čarodějnice -- Bože, monitoruj už konečně sám sebe Sandra  Wain
20. 2. 2007 Jestliže tě uchvátí, zahyneš, aneb veřejnoprávní televize "informuje".
20. 2. 2007 Michael  Marčák
21. 2. 2007 Kdy se přestane tisknout Respekt? Štěpán  Kotrba
20. 2. 2007 Britové se bouří proti ilegálním bankovním poplatkům
20. 2. 2007 Antabus pro léčbu rakoviny? Boris  Cvek
20. 2. 2007 Léčba disulfiramem je složitá věc Petr  Wagner
20. 2. 2007 Antabus vs. rakovina - nové řešení?
20. 2. 2007 Britské zdravotnictví platí příliš mnoho za některé léky
20. 2. 2007 Michael  Marčák
20. 2. 2007 Nefunkčnost amerického Národního systému raketového obrany USA
20. 2. 2007 Nahým a mokrým navrch Jan  Skácel
20. 2. 2007 Labouristé možná prohrají příští všeobecné volby
20. 2. 2007 Pošetilá cesta Bílého domu k africké ropě Mesfin  Gedlu
20. 2. 2007 Cynismus a účelovost prezidenta Putina
20. 2. 2007 Odložená smrt Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
20. 2. 2007 Janečkův milicionář a internetové výročí Štěpán  Kotrba
19. 2. 2007 Uhl Janečkovi: "Snažíte vyhnout se své právní odpovědnosti za porušování zákona a činíte to na úkor České televize a jejího dobrého jména" Petr  Uhl
19. 2. 2007 Putin: "Dobře vidíme, jak se změnil svět, realisticky hodnotíme své vlastní možnosti a svůj vlastní potenciál" Vladimír Vladimirovič Putin
20. 2. 2007 "Spektakulární", anebo "standardní"? Miloš  Dokulil
20. 2. 2007 Třikrát a dost: manipulace Lidových novin Michal  Petřík
20. 2. 2007 (Ne)mobilita bankovních klientů Patrik  Nacher
16. 2. 2007 Jak vyřešit případ příslušníka Lidových milicí ve funkci vrchního ředitele České televize Jiří  Janeček
19. 2. 2007 Lambert: Proč jsem byl milicionářem František  Lambert
19. 2. 2007 Výraznému stoupnutí hladin moří zřejmě nebude možné už zabránit
19. 2. 2007 Podle Ivana Langera představuje americká základna bezpečnostní riziko Bohumil  Kartous
19. 2. 2007 Dům sem, dům tam, nám už je to všechno jedno Jan  Paul
19. 2. 2007 Podivná kouzla s penězi Václav  Dušek
19. 2. 2007 Vnitro si podmanilo OSUD Bohumil  Kartous
19. 2. 2007 Na Ruzyni za celý svet Gustáv  Murín
19. 2. 2007 Maturita - zkouška dospělosti? Pavel  Táborský
19. 2. 2007 Od Středomoří až po indický subkontinent: Hicham Ben Abdallah El Allaoui
19. 2. 2007 Jahnovo pozdní přiznání Vojtěch  Filip
19. 2. 2007 Jak vytvořily Spojené státy krizi v Severní Koreji Miloš  Kaláb
19. 2. 2007 Německý ministr zahraničí kritizuje americké plány na raketové základny Tomáš  Krček
19. 2. 2007 To už raději ty komunisty, chtělo by se říci Milan  Daniel
20. 2. 2007 Český rozhlas: Kniha Odhalení byla vyprodána během několika dnů
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Afrika - bohem i lidmi zapomenutý světadíl RSS 2.0      Historie >
20. 2. 2007 Pošetilá cesta Bílého domu k africké ropě Mesfin  Gedlu
9. 1. 2007 Africké otazníky Daniel  Veselý
9. 1. 2007 Somálsko: Při útoku na "teroristy" usmrtily Spojené státy civilisty   
29. 12. 2006 Somálsko -- díra v mapě Oldřich  Průša
3. 8. 2006 Impérium a suverenita Frank  Simoulay
14. 5. 2006 Fukuyama: Čemu dnes čelí svět   
28. 2. 2006 Ropa, militarizace a zájmy nadnárodních korporací Mesfin  Gedlu
3. 2. 2004 Globální politika a úskalí africké obnovy Mesfin  Gedlu