6. 4. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 4. 2007

Klimatická změna zasáhne i Střední Evropu: Je třeba jednat

Tisková zpráva Greenpeace

Brusel/Praha, 6. dubna -- Greenpeace dnes přivítalo novou zprávu Mezivládního panelu pro klimatické změny (IPCC) nazvanou "Důsledky, adaptace a zranitelnost". Varovalo však, že chceme-li předejít dramatickým, nežádoucím a nebezpečným důsledkům, které zpráva pro příští desetiletí předpovídá, nemáme mnoho času.

Zpráva byla vydána po takřka týdenním vyjednávání, na jehož konci byl dvaadvacetihodinový maratón zakončený až dnes dopoledne. Během jednání se postupně projevoval sílící politický tlak, což některé vědce rozhořčilo. (1) V pořadí druhý ze čtyř dokumentů panelu plánovaných na rok 2007 nastiňuje důsledky rostoucích teplot na ekosystémy a lidskou činnost a hodnotí předpovědi změn, k nimž by během tohoto století došlo, kdybychom na svém chování nic nezměnili.

"Pokud brzy nezačneme jednat - a to velmi rychle - Země bude díky námi vyvolané změně podnebí vypadat zcela jinak," říká Stephanie Tunmoreová, vedoucí klimatické a energetické kampaně Greenpeace International. Nejnovější zpráva IPCC jednoduše ukazuje, že nemáme času nazbyt. Klimatická změna již ovlivňuje životy miliónů lidí, ekosystémy a rostlinné i živočišné druhy ve všech částech světa. Pokud neprodleně neomezíme emise oxidu uhličitého, změna povede k ještě větším a zhoubnějším následkům. Šlo by například o nedostatek vody pro milióny lidí, výrazný úbytek počtu rostlinných a živočišných druhů, sucho, stoupání hladiny moří, silnější bouře, povodně - a také rozšíření hladu zapříčiněné poklesem výnosů v zemědělství nejchudších zemí [hlavní závěry zprávy -- viz poznámka (2)]. V únorové zprávě nazvané Klimatická změna 2007: Fyzikální základy (3) IPCC vyjádřil více než devadesátiprocentní jistotu o tom, že oteplování planety pozorované během posledního půlstoletí je z největší části způsobeno lidskou činností. Nová zpráva obsahuje více detailů, dokumentuje dopady rostoucích teplot na obyvatele i ekosystémy a ukazuje různé scénáře budoucího vývoje.

"Dobrá zpráva je, že ještě stále můžeme něco dělat," říká Jan Rovenský, vedoucí klimatické a energetické kampaně Greenpeace ČR. "Výzva, kterou zpráva IPCC přináší, se významně týká také České republiky, která má v EU čtvrté největší emise CO2 na obyvatele, a to zejména v důsledku spalování uhlí. Také na našem území hrozí sucha snižující kvalitu a dostupnost vody, velké požáry a extrémní klimatické jevy, stejně jako šíření některých exotických chorob. Měli bychom si tedy uvědomit, že opatření, jako jsou územní ekologické limity těžby hnědého uhlí v Severních Čechách, nechrání jen místní obyvatele, ale všechny občany České republiky," upozornil Rovenský. "Po zveřejnění zprávy je možnost, že bychom i nadále seděli se založenýma rukama, prakticky vyloučena," doplnila Tunmoreová.

Greenpeace požaduje, aby od roku 2020 emise oxidu uhličitého dále nerostly a aby poté ve srovnání s úrovní z roku 1990 klesly nejméně o 50%. K úplné eliminaci emisí z fosilních paliv by mělo dojít před koncem století.

Vlády by měly zahájit jednání o těchto cílech na listopadovém summitu ministrů v rámci Komise OSN pro klimatické změny (UNFCCC) na Bali. Jednání by bylo třeba uzavřít před koncem roku 2009, aby bylo zajištěno pokračování procesu zahájeného Kjótským protokolem.

(1) Pozdě v noci na 6. dubna, po takřka dvaadvacetihodinovém jednání, si Saúdská Arábie, Čína a Rusko vynutily odstranění klíčové pasáže popisující důsledky globálního oteplování z hlavního shrnutí. Ze zprávy tedy vypadl graf znázorňující dopady emisí vzniklých spalováním fosilních paliv na globální oteplování. Tento čin byl jedním z významných členů panelů veřejně označen za "akt vědeckého vandalismu". Bez grafu totiž tabulka znázorňující předpovídané důsledky oteplování postrádá potřebný kontext a je špatně srozumitelná.

Čína a Saúdská Arábie si také vymohly oslabení jednoho z hlavních závěrů ohledně dopadu současného oteplení na přírodní systémy. Původní závěr zněl takto:

"Na základě pozorování provedených na všech kontinentech a ve větší části oceánů existuje (velmi) vysoká míra jistoty o tom, že řada přírodních systémů je ovlivněna klimatickými změnami místního charakteru, zejména zvýšením teploty."

Čína a Saúdská Arábie trvaly na odstranění výrazu "velmi", ačkoliv jistota závěru překračuje hodnotu 99.9%. Uvedený zásah do textu byl proveden navzdory zásadním vědeckým námitkám autorů zprávy.

Greenpeace prohlásilo, že podobný zásah nemá v dosavadních dějinách panelu od roku 1988 obdoby a šlo o zásah nedobrý a škodlivý.

(2) Mezi nejdůležitější zjištění obsažená ve zprávě patří:

Změna klimatu pravděpodobně způsobí největší pokles počtu rostlinných a živočišných druhů během příštích 60 -- 70 let. Již je zdokumentováno vymírání některých druhů žab, jde však jen o vrcholek ledovce. Riziko je výrazně větší než v případě pěti dosavadních největších vymírání v dějinách Země. Během příštích desetiletí vzroste počet lidí ohrožených nedostatkem vody z desítek miliónů na miliardy. Zpráva předpovídá postupné zhoršování dostupnosti vody v Indii a dalších částech Jižní Asie a Afriky: Nejchudší části světa budou zasaženy nejhůře, avšak bohaté země jako například Austrálie a státy jižní Evropy jsou také v první linii ohrožení.

Zpráva dále předpovídá pokles kapacity zemědělské výroby v zemích postižených chronickým hladem, který způsobí další zhoršení situace a znemožní dosáhnout podstatných zlepšení. Během několika desetiletí patrně budeme svědky poklesu výnosů pšenice, kukuřice a rýže v Indii a v Číně. V Africe hrozí kvůli suchu hlad a masová migrace obyvatelstva.

Mizení ledovců v Asii, Latinské Americe a Evropě způsobí v mnoha částech světa zhoršení dostupnosti vody stejně jako zvýší riziko zaplavení horských oblastí vodou z ledovcových jezer.

Mnoho lidí v deltách asijských řek (Ganga-Brahmaputra v Bangladéši, Zhujiang v Číně) bude ohroženo zvyšováním mořské hladiny, zesílením bouří a povodněmi. Oteplení přesahující hodnotu jednoho stupně Celsia může během několika staletí způsobit mnohametrové zvýšení hladiny světových oceánů v důsledku částečného nebo úplného roztátí grónského a západoantarktického kontinentálního ledovce. Emise vypuštěné během několika příštích desetiletí by mohly způsobit velké vysídlování pobřežních oblastí.

(3) Viz Summary for policymakers ZDE

                 
Obsah vydání       6. 4. 2007
9. 4. 2007 Svět v roce 2035
6. 4. 2007 Podnebné změny "nejtvrdším způsobem zasáhnou chudé lidi"
6. 4. 2007 Klimatická změna zasáhne i Střední Evropu: Je třeba jednat
8. 4. 2007 Podivné emaily z Mnichovicka Petr  Nachtmann
7. 4. 2007 Kvalita
6. 4. 2007 Britští námořníci byli v Íránu psychicky týráni
8. 4. 2007 Míra věcí veřejných jako vzorec pro vraždu Štěpán  Kotrba
6. 4. 2007 Mezi námi drsňáky Darina  Martykánová
8. 4. 2007 Topolánkův marx-leninský liberalismus Mirek  Vodrážka
6. 4. 2007 Boj muže a ženy aneb jak prohrát úplně všechno Jan  Stejskal
6. 4. 2007 Ať žije příroda! Ale raději s mírou... Darina  Martykánová
7. 4. 2007 A kde je ta míra? Jan  Stejskal
6. 4. 2007 Prodejný Moravec aneb finanční ředitelé se hodí, zvlášť když loni dostal cenu Lambert Štěpán  Kotrba
6. 4. 2007 Postmoderní Velikonoce Zdeněk  Bárta
7. 4. 2007 Jaké si to uděláš.... aneb Velká cen klisen Petra "Alraune" Neomillnerová
6. 4. 2007 Stahování kůže zaživa Sandra  Wain
6. 4. 2007 Všechny ostatky jsou "svaté", aneb malé velikonoční zamyšlení Jan  Paul
6. 4. 2007 Od masopustu do půstu a k velikonoční pomlázce tak lehce křepce... Ivo V. Fencl
6. 4. 2007 Velikonoce jako potopa světa Miloš  Kaláb, Zdeněk  Bárta
5. 4. 2007 Velikonoce, čas zmrtvýchvstání božího syna, kraslic a jehněčí pečeně, aneb Ne každé dítě je vítáno, ne každé dítě se může těšit ze života Uwe  Ladwig
6. 4. 2007 Michael  Marčák
6. 4. 2007 Duben Helena  Potůčková
6. 4. 2007 Nejsme blázni Milan  Valach
6. 4. 2007 Řízená propaganda v Britských listech
6. 4. 2007 Pouze bezdětná žena může mít stejné výsady jako muž, pravil Topolánek Petra  Procházková
6. 4. 2007 Topolánek ženy nechce diskriminovat
6. 4. 2007 Na netransparentní Transparency International podáno trestní oznámení
6. 4. 2007 Michael  Marčák
6. 4. 2007 Rozum a objektivnost by neměly být ani "klučičí" ani "holčičí" Jiří  Škuba
8. 4. 2007 Když na předsedu padne splín Lukáš  Jelínek
6. 4. 2007 Je to mé rozhodnutí
6. 4. 2007 Džentlmenství, nebo pokrytectví? Věra  Říhová
6. 4. 2007 Nerovnost pohlaví vznikla v paneláku
6. 4. 2007 Profesionální žena Darina  Martykánová
6. 4. 2007 Michael  Marčák
6. 4. 2007 K maskulinní totalitě a feministickému radikalismu Jiří  Drašnar
6. 4. 2007 Asi součást takzvané vysvětlovací kampaně... Michal  Mašín
6. 4. 2007 Ani nahá, ani oblečená Jan  Polívka
6. 4. 2007 Co motivovalo oba přeběhlíky k ODS?
6. 4. 2007 Kdo půjde do ulic demonstrovat, bude za blázna nebo za komunistu
6. 4. 2007 Chci, aby tento stát fungoval
6. 4. 2007 Panevropský ropovod z Kazachstánu a Ázerbájdžánu
6. 4. 2007 Nejsem za každou cenu pro demokracii
6. 4. 2007 Jugoslávská federace. Jaká byla role Západu? Pavel  Urban
5. 4. 2007 Vláda tají výši rozpočtových škrtů, funkcionáři ODS už jsou informováni Štěpán  Kotrba
5. 4. 2007 Česko se v nejbližších letech ani nepokusí splnit Lisabonský program EU
5. 4. 2007 Boxer v kapse a indický chlapec v adiabatických časech David  Nesnídal
4. 4. 2007 Vítězslav Tichý a jeho pozoruhodná sbírka českého filmu Jan  Čulík
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce
1. 3. 2004 Zpráva o putování po zemi Keltů Petr  Slinták

Globální oteplování RSS 2.0      Historie >
6. 4. 2007 Klimatická změna zasáhne i Střední Evropu: Je třeba jednat   
6. 4. 2007 Podnebné změny "nejtvrdším způsobem zasáhnou chudé lidi"   
3. 4. 2007 Zvýšení DPH pro veřejnou dopravu -- kde jsou Zelení? Jiří  Neustupa, Jiří Absolon
2. 4. 2007 Václav Klaus, média, klimatické změny a jejich prezentace Miloš  Dokulil
28. 3. 2007 Analýza: Bushova vláda cenzurovala výzkum o nebezpečných podnebných změnách   
27. 3. 2007 Klausův antiekologismus Jiří  Olšovský
27. 3. 2007 Je environmentalista nebezpečný levičák? Rudolf  Havelka
23. 3. 2007 Triumfální vystoupení Ala Gora v americkém Kongresu   
23. 3. 2007 Globální oteplování -- další fakta a další mýty Pavel  Kalenda
23. 3. 2007 Distancujeme se od Klause   
15. 3. 2007 Immanuel Wallerstein: Klimatické katastrofy: tři překážky bránící, aby se s tím něco dělalo Immanuel  Wallerstein
14. 3. 2007 Velký švindl globálního oteplování?   
14. 3. 2007 Film Velký švindl globálního oteplování byl švindl   
11. 3. 2007 Britští konzervativci plánují uvalit ekologickou daň na leteckou dopravu