3. 5. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 5. 2007

Vláda: Americký radar prý nic nevyzařuje

Proč vláda tedy změkčila normy?

Občané dodnes netuší, že jen Česká republika si (v závěru roku 2000) třináctkrát snížila, čili zhoršila, bezpečnou normu pro záření pro obyvatelstvo. Přitom státy jako Itálie, Švýcarsko, Polsko, si ponechaly původní, přísné limity, právě tak jako i ostatní státy Evropy. Nenapadá vás nic, vzhledem k počátkům vyjednávání pana Tvrdíka o radaru v USA?

Stále po nás politici a armáda žádá nějaké důkazy o škodlivém vyzařování radaru do terénu. Sami tvrdí, že radar absolutně nikam nic nevyzařuje, kromě "tenoučkého paprsku do nebe".

Nehledě na to, že tyto informace by měli předkládat oni občanům a nikoli je žádat jako důkazy od občanů, jsme je přesto odkazovali na americké tabulky MDA, kde je přesně definováno možné rušení TV signálů, rozhlasu, mobilů, ale také i hranice zasahování parazitního vyzařování do určité vzdálenosti.

Vůbec jsme neočekávali, že sami dodají oficielní důkaz o škodlivém účinku radaru a o překročení přípustné hygienické hranice vyzařování radaru, limit hustoty elektrického toku. Ale stalo se:

Citát:

Zatímco konkrétní výsledky měření amerických expertů byly samozřejmě tajné, na požádání Českého rozhlasu se pokusil obavy obyvatel z nadměrných záření a vlnění rozptýlit Zbyněk Škvor z elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického: "Ve vzdálenosti pěti kilometrů se již v podstatě nelze obávat překročení této výkonové hustoty, této normy." Za pětikilometrovou hranicí od případného radaru jsou pak podle profesora Škvora rizika pro člověka rozhodně menší, než ty, kterým se lidé celkem dobrovolně vystavují takřka dnes a denně:

Jednoduché. Lidé, kteří budou žít dále než 5 km od radaru, mohou vydechnout, zdá se, i když ne na dlouho.

Jen se musím ptát, co tedy se děje do vzdálenosti pěti kilometrů? Když nad pět kilometrů se již nelze obávat překročení normy, znamená to logicky, že do pěti kilometrů se překročení normy obávat lze!

Co se tím tedy chtělo říci? Trokavec má ležet ve vzdálenosti 2 km od zamýšleného místa radaru, některé vesnice jako Míšov, Hořice, pak 1 km. Takže tady od odborníka pana profesora Škvora čtu, že tedy Trokavec a jiné obce budou ležet v okruhu o průměru 10 km, kde lze očekávat překročení normy!

Jediná "norma" je Nařízení vlády č. 480/2000 Sb., ze 22 listopadu 2000. Toto Nařízení vlády nahradilo původní Vyhlášku č. 408/1990 Sb., kde limit byl 13 krát přísnější než dnes. Ke změně došlo skokově, nebyly nic platné protesty odborníků. Přitom státy jako Italie, Švýcarsko, Polsko, si ponechaly původní, přísné limity, právě tak jako i ostatní státy Evropy.

Občané tedy dodnes netuší, že jen Česká republika si (v závěru roku 2000) třináctkrát snížila, čili zhoršila, bezpečnou normu pro záření pro obyvatelstvo. Nenapadá vás nic, vzhledem k počátkům vyjednávání pana Tvrdíka o radaru v USA?

Jak je možno zjistit na trokaveckých webových stránkách, odborník nade všechny povolaný tyto závěry potvrzuje. Uvádí, že to, že radar vyhovuje normě, neznamená, že je bezpečný.

V Nařízení vlády č.480/2000 Sb. se uvádí jako maximálně přípustná limitní hranice hustoty elektromagnetického toku pro obyvatelstvo 1,0 mW/cm2. Takže podle pana profesora Škvora do 5 km bude parazitní, nechtěné vyzařování radaru nad touto limitní hodnotou, a nad 5 km to bude už pod touto hodnotou?

Nepřiznali nám dodnes přesný výkon, zisk antény, není známa vyzařovací charakteristika antény, úroveň potlačení bočních smyček a tím výkonová hustota vyzařování mimo hlavní svazek. Vše se tají. Snad proto, aby odborníci nemohli vypočítat skutečný výkon radaru.

A přesto říká pan profesor, že nad 5 km vzdálenosti už se nemáme čeho bát. A na základě jakého výpočtu došel právě k té k té hranici 5 km? Armáda a politici udávají 4,5 MW pulzního výkonu, už se uvádí i 10,4 MW - a my už máme předběžně od odborníků podezření na stovky Megawat, možná více.

Nám říkají politici a armáda: jaké máte důkazy, že to může škodit?

A teď tedy říkáme: právě nám odborník řekl, viz výše, že v okruhu 10 km může být zdravotní limitní norma hustoty elektromagnetického toku překročena. Stačí tohle jako jeden z důkazů?

A dále se také ptáme: Právě odborník sdělil veřejnosti, že bude norma v tomto kruhu překročena. Copak s tím budete dělat, páni politici, pane premiére, armádo? Hodláte ponechat lidi těchto vesnic, v tomto okruhu, aby zápasili s tímto oficielním stanoviskem odborníka sami, nebo budete plnit svou povinnost k občanům této republiky a budete se snažit buďto toto podezření vyvrátit, nebo zamezit výstavbě takového zdraví a životy ohrožujícího monstra?

"Vyvrátit" ovšem neznamená tvrdit, že "to nic, ale naprosto nic nevyzařuje", pane premiére...

Autor je starostou obce Trokavec

Zdroje:

Jděte na stránky www.trokavec.cz - tam najet na Komentáře, hned první článek "Pravda o vyzařování radaru", kde tuto skutečnost o změně limitů potvrzuje a uvádí přímo dřívější vedoucí Národní referenční laboratoře pro výzkum elektrických polí, ve vlastnoručně podepsaném dopise, který je tam zkopírován. Spolu s vysvětlivkami.

Navíc je zde odpověď Ministerstva životního prostředí na žádost o opětovné snížení limitů, kde ing. Karel Bláha, CSc., uvádí, že "proto vůbec nezpochybňuji Vámi připojenou tabulku Porovnání některých hygienických limitů pro obyvatelstvo"a uvádí rovněž státy, které si ponechaly přísnější normy atd.

Mimo to je možno najít si Vyhlášku č. 408/1990 Sb., a Nařízení vlády č. 480/2000 Sb., a porovnat zvýšení intenzity elektrického pole vzájemně, skok je ze 4,3 V/m na hodnotu 58 V/m.

Toto opatření, čili tento skok v limitu, je nezpochybnitelný, zato však velmi podivný a nebezpečný.

                 
Obsah vydání       3. 5. 2007
3. 5. 2007 Vláda: Americký radar prý nic nevyzařuje Jan  Neoral
3. 5. 2007 Jak se lže v Českém rozhlase
3. 5. 2007 Proč nemůže radar fungovat čistě s českými vojáky?
3. 5. 2007 Vědci "objevili klíč k dlouhověkosti"
3. 5. 2007 Uživatelé DVD DRM se vzbouřili proti cenzuře
3. 5. 2007 Vandalové poškodili hrob Jánose Kádára
3. 5. 2007 Šála Barborka  Baronová
3. 5. 2007 Návrh pro odpůrce americké základny
3. 5. 2007 Základny a Havel, aneb Co se naučit od Sokrata? Uwe  Ladwig
3. 5. 2007 Umění bez obsahu pozbývá smysl, stejně jako vzduch, pokud nejde dýchat Jan  Paul
3. 5. 2007 Proč je radar takovou výhrou?
3. 5. 2007 Nezkreslujme Máchův odkaz Lukáš  Zádrapa
3. 5. 2007 Hulvátovské mazurky Václav  Dušek
3. 5. 2007 Stojí proti evoluční teorii teorie inteligentního designu nebo teorie inteligentního projektu? Pavel  Kočička
3. 5. 2007 Paraguay -- Jezuitský stát (1649 - 1767) Eduarda  Heczková
2. 5. 2007 Proč říkáte občanům, že jsou jejich názory "smrduté"? Jan  Neoral
2. 5. 2007 Byl to nepřesný překlad?
2. 5. 2007 Miefig - zatuchlý, zasmrádlý, neatraktivně nemoderní... Uwe  Ladwig
2. 5. 2007 Schwarzenberg: Radar tu bude a nebudeme se nikoho ptát, nenecháme se kontrolovat Jan  Neoral
2. 5. 2007 Od průvodce absurditou světa k medvídkovi Pú Bohumil  Kartous
2. 5. 2007 Havel jako Castro a Napoleon III.
2. 5. 2007 Americká intervence v Řecku Hynek  Štědrý
2. 5. 2007 Byl tvrdý zásah policie v Brně na místě?
2. 5. 2007 Ještě žije Eva Gérová
2. 5. 2007 Poslušní úředníci a jeden intelektuál
2. 5. 2007 Nedávejme almužnu agresivním žebrákům - přispívejme dobročinným organizacím Miloš  Kaláb
2. 5. 2007 První veřejná nabíjecí stanice pro elektromobily v ČR otevřena v Desné Michal  Brož
2. 5. 2007 Vděčnost Říši
2. 5. 2007 Výzva žen z Ohia: knížka pro děti u zrodu masového hnutí? Miroslav  Kolář
1. 5. 2007 LEŽ TÝDNE v ČRo 6: Proti radaru jsou prý v ČR jen extrémisté! Petr  Kužvart
28. 4. 2007 Hospodaření OSBL za březen 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce
3. 5. 2007 Rafinovaná propaganda

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
3. 5. 2007 Základny a Havel, aneb Co se naučit od Sokrata? Uwe  Ladwig
3. 5. 2007 Návrh pro odpůrce americké základny   
3. 5. 2007 Proč je radar takovou výhrou?   
3. 5. 2007 Vláda: Americký radar prý nic nevyzařuje Jan  Neoral
3. 5. 2007 Jak se lže v Českém rozhlase   
2. 5. 2007 Od průvodce absurditou světa k medvídkovi Pú Bohumil  Kartous
2. 5. 2007 Proč říkáte občanům, že jsou jejich názory "smrduté"? Jan  Neoral
2. 5. 2007 Schwarzenberg: Radar tu bude a nebudeme se nikoho ptát, nenecháme se kontrolovat Jan  Neoral
2. 5. 2007 Pasivita občanů a prodejnost českých médií   
1. 5. 2007 LEŽ TÝDNE v ČRo 6: Proti radaru jsou prý v ČR jen extrémisté! Petr  Kužvart
30. 4. 2007 Havel: Vývoj v Rusku je znepokojující, jsem pro americkou raketovou obranu   
30. 4. 2007 Putin reaguje, Topolánek má asi radost, Ricová se diví, aneb Proč si vlastně vůbec někdo myslí, že půjde o obranný raketový systém? Uwe  Ladwig
29. 4. 2007 I to, co se nám nelíbí, se může stát politickou pravdou Darius  Nosreti
27. 4. 2007 Česká televize -- až na dno hanby Milan  Valach
27. 4. 2007 Okamžitý, bezbolestný a účinný klystýr - Česká televize   

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
3. 5. 2007 Vláda: Americký radar prý nic nevyzařuje Jan  Neoral
2. 5. 2007 Schwarzenberg: Radar tu bude a nebudeme se nikoho ptát, nenecháme se kontrolovat Jan  Neoral
30. 4. 2007 Havel: Vývoj v Rusku je znepokojující, jsem pro americkou raketovou obranu   
20. 4. 2007 Princip moci na pozadí války Milan  Valach
20. 4. 2007 Šéf NATO odmítl obavy Ruska z amerického raketového systému   
18. 4. 2007 Tiskový mluvčí Bendla: "legitimní snaha zprostředkovat veřejnosti všechny dostupné informace"... Zdeněk  Štefek
18. 4. 2007 Americká základna v Brdech tématem francouzské prezidentské kampaně Karel  Košťál
16. 4. 2007 Americký radar a mučení lidí nejsou dvě různá témata Mojmír  Babáček
13. 4. 2007 Proč aneb další otázky - nejen pro generála Zbořila Štěpán  Kotrba
2. 4. 2007 Přestaňte se schovávat a přestaňte lhát, brigádní generále ! Štěpán  Kotrba
31. 3. 2007 Schwarzenberg chce za americký radar od USA bezpečnostní záruky   
27. 3. 2007 Der Spiegel: Americká protiraketová obrana je kontroverzní v mnoha aspektech   
26. 3. 2007 Informace o pokračování jednání o případném umístění komponentu Štěpán  Kotrba
24. 3. 2007 Rozhlas BBC o amerických protiraketových základnách   
21. 3. 2007 V Německu vře spor o amerických raketách v Evropě Richard  Seemann