16. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 3. 2007

Co čeká (někdy) intelektuála?

Také o sudbě učitelství a na okraj té zrovna aktuální diskuse kolem "adresáta BL"

Redakce BL zvažuje, koho to vlastně oslovuje. Text si v malém intermezzu všímá mj. mnohdy ne zrovna povzbudivé pověsti, jakou slynou "intelektuálové". Statistický průměr populace bývá naneštěstí podprůměrný, lze-li se takto ke škodě nás všech vyjádřit. Příklady ne vždy táhnou, i když úsloví tvrdí opak. Text se pokouší opětně připomenout, že také celkové směřování našeho základního školství nemá na růžích ustláno.

ÚVODEM: Následující text je pouze nevinnou reakcí na ty starosti, jež si redakce BL zrovna tyto dny činí s tím, koho to vlastně oslovuje. A koho pak je zřejmě "hlásnou troubou" nebo "informačním kanálem". Aniž se přitom myslí ta "trouba" ve významu hanlivém a "informační kanál" v neblaze zavádějícím významu "stoky", jakou mnohé mediální zdroje bohužel bývají. Nejednou nám možná uniká, že bez odpovídajícího minima intelektuální výbavy zůstává člověku k dispozici jen ten biologický "břišní substrát", který nemá daleko k těm dvěma základním otvorům, k ústům a k řiti. A tedy především k vnímání života filtrem toho, co zrovna nabízejí za výhodnou cenu do žaludku (a na vnější obal celé tělesné schránky) supermarkety.

Ne-li následně na základě komfortu, jaký posléze jeho a jejím útrobám poskytuje jistá pohodlná "mísa" (dříve svérázně zvaná trůnní "stolicí"; v Národním divadle v Praze pro privilegované dokonce s pozlaceným ovládáním!). Takto vymezený (či "omezený") člověk reflektující své užší či širší okolí prismatem svých převážně potravinových požitků potom může zůstat poněkud i mimo tu svéráznou "mísu", jakmile necítí potřebu myslit hlavou. Bohužel paradoxně -- bez ohledu na matematický význam "průměru" -- platí, že "větší polovina" lidí je ve svém průměru pod kýženým intelektuálním průměrem. Takže pak tam, kde platí -- zpravidla jen formálně -- "právo většiny", ta "většina" nemá "páru" o tom, co je optimální a jaké priority jsou v té navenek jen jakoby politické hře. Z té mediálně prezentované "hry" se pak snadno stává komedie nebo tragédie. Halasně se vyhlašují nějaké svaté principy, přičemž se ututlaně pak nejednou realizují především hamižné osobní zájmy mocenských struktur, anebo ještě líp --- privilegovaných jedinců. Pokud z toho pak následně nevybublá nějaká aféra, je to pro média nezajímavé. Je otázkou, zda z toho mají nějak žít dějiny.

INTERMEZZO: Možná jste to taky už někdy slyšeli. Dva lidé se častují nadávkami. Protože "Ty vole!" je přátelské oslovení nebo uvození nějaké informace, zbývá pak při respektu k "vyváženosti" podívat se, co v tomto ohledu nabízí "feministický" pohled. V rámci té "hovězí" terminologie se pak jednoznačně a bezkonkurenčně nabízí propagace alternativního "Ty jedna krávo!". (Jenže "Ty krávo" používají i mladí muži, a to jako výraz obdivu," pozn. JČ.) To ovšem jen v zahřívacím kole takového soptění. Někde ve vzdutých vodách zášti lze vynést zvlášť bolestivý trumf pro toho, jehož chceme "slušně" zostudit; k tomu se nadmíru dobře hodí výraz "Ty jeden inteligente!". Za povšimnutí tu stojí, že neřekneme "polointeligente". Tuto vlastnost nelze kompromisně dávat všanc napůl. Ten odsudek bychom oslabili. Teprve v té plnosti nejsou patrny žádné kompromisy s inteligencí, která je tu spolehlivě deptána naplno (na 100 %).

PŘÍKLAD ZA MNOHÉ?: Zrovna teď, 6. března 2007, zemřel jeden z významných francouzských intelektuálů, Jean Baudrillard. Zanechal po sobě několik desítek knih. Vesměs s respektem byl a je tento univerzitní profesor citován v akademickém prostředí Evropy i Ameriky. Málokomu zřejmě vadí, že a jak někdy -- ne-li setrvale -- působil navenek kontroverzně. O známém teroristickém útoku na USA "z 11. září" prohlásil nejen, že si o něco takového USA už drahný čas koledovaly; ale také dodal, že "pravda" té události zůstane provždy neuchopitelná.

Některé tituly jeho knížek (bez ohledu na žánr) jako kdyby chtěly svou prostořekostí či hrou se slovy jen provokovat. Měl dokonce svému naslouchajícímu publiku jednou říci: "Vy ubozí blázínci jste pomýlení všemi svými ideály, svými sny, svými výkony. Myslíte si, že to je realita? To všechno je podvod. Vím o tom své." Že by zrovna v takových výrocích někdo cítil, že je pramen "vody živé"? Může interpretovi postačit začlenění Baudrillardova odkazu pouze do rámce jakési rétoriky, která se pravděpodobně chtěla živit z toho, jak šokuje? I takto se kupodivu může prezentovat v 21. století intelektuální aktivita. Označit ji za "postmoderní" je další slovní kouřová clona, kterou lze vnímat zcela podle vlastní libosti.

ZACELILA SE PRŮRVA MEZI "VZNEŠENOU" A "POPULÁRNÍ" KULTUROU?: Člověk "z lidu" samozřejmě o Baudrillarda nemůže ve svém životě zakopnout. A kdyby přece jen? Pak bez lámání si hlavy nad tím, jsou-li příkladně Baudrillardovy myšlenky podnětné či hodné kritiky, s největší pravděpodobností nad nimi jen mávne rukou; pokud vůbec. On či ona vědí své. Mají svou "filosofii" stánkového a supermarketového prodeje; dokonce s kultovní úlitbou na tradičním poutním místě, jímž je pravidelně v neděli a ve svátek hypermarket. K čemu je vůbec dobré nějaké teoretizování o "konzumerismu"? Nebo o čemsi, co je jaksi divně "post", a člověk ani pořádně neví, po čem vlastně? Jsou ty či ony myšlenky "postmoderní" a "poststrukturalistické", anebo spíše "postexistencialistické" či postmarxistické"? Nebo jsou ještě nějak jinak "post"? A po čem vlastně? Anebo nejsou vůbec relevantní ve vztahu s něčím, co bylo dříve životné? Jsme vůbec "post" třeba vůči "modernosti", která doprovází každou generaci? Taková reflexe se jeví na první -- ale i na druhý -- pohled jako samoúčelná, malicherná, nepraktická, ne-li dokonce hloupá.

Ještě před nějakými 70 lety nahrazovala prostším lidem kulturu návštěva biografu a poměrně levné časopisy a denní tisk, vesměs se sladkobolnými romány na pokračování i v denících. Široké oblibě se těšily sešitové svazky "Románů do kapsy" (tzv. Rodokapsů) a dalších podobných tiskovin, se svéráznou romantikou Divokého Západu a jiných pistolnických lokalit. Kultivovaní lidé ovšem tehdy rozmanitými cestami burcovali k povznášení kulturnosti nejširších "lidových" vrstev. Návštěva divadla byla tehdy ještě svátkem. A těm intelektuálům bylo tehdy jasné, že žádoucí je navodit prostým lidem vzestup k výšinám kultury, nikoli snižovat nároky na vlastní tvorbu, aby byla "srozumitelná"!

Soudobá životní úroveň v ČR především umožňuje mnohem širší výběr periodicky vycházejících tiskovin. Prakticky dnes není rodiny, kde by nebylo několik rozhlasových přijímačů a široký příjem televizních programů. Po roce 1989 se navíc nečekaně přímo roztrhl pytel s tiskovinami na pomezí bulváru, ne-li v jeho plném podbízivém květu. Už díky televizi -- anebo její vinou -- si až příliš mnoho lidí mezi námi za těch pár desetiletí zvyklo na zábavu (a menší měrou také na informaci) jako na seriál obrázků, ne nepodobných komiksům. Přestáváme umět kultivovaně hovořit a náročně se bavit. Naše zábava je spíše křiklavá (ohlušující a oslepující) a zcela pasivní. Jen se na něco dívat; nikoli něco tvůrčího dělat. Kultura jako kdyby byla až příliš často poměřována komerčně zajímavým ziskem, už předem vypočítaným na lacinou a nenáročnou popularitu.

ZÁVĚR?: Pokud se ve společnosti nezanedbatelným způsobem poměřuje význam a celkový přínos jednotlivých povolání až příliš okatě platem nebo osobními příjmy, pak se bude věnovat učitelství buďto svým zvláštním ideálem člověk zaslepený, anebo outsider. Z kantořiny se valně uživit nelze. Jen verbálně si společnost učitelské činnosti váží. Zdá se, že zcela jiná skokanská prkna umožňují rychlý vzestup a osobní blahobyt. Před rokem 1989 omezeně to platilo pro jisté funkce, jejichž součástí byla stranická příslušnost v té straně, jejímž ideálům údajně "měl patřit svět". Během následné privatizace po tzv. sametové revoluci stačilo mít pevné nervy, důvěryhodný "kukuč", kontakty k nezaplacení, včasné (ne-li vždy urychlené) opouštění záměrně potopených "podnikatelských záměrů", s již předem nachystanými dalšími "tunely" a "tunýlky", a najednou jsme měli mezi sebou nejen milionáře, ale i miliardáře, podmíněně "bez bázně a hany"; až později některé z nich "nepodmíněně" a s "flastrem". Mnozí zůstali slušně právně neprůstřelní, pokud se nestali cílem objednaných pistolníků. Také se nabízelo vytáhnout kotvy a vyplout do bezpečnějších vod...

Abychom to nezamluvili. Zítřek každé společnosti je dán hned výchozí úrovní vzdělávání. Neboť nejcennější hodnotou nutně není přírodní bohatství nebo již zbudované investiční celky, nýbrž setrvalé pěstování "know-how" a zodpovědnosti za život hned od útlého dětství. Učitel(ka) hned v první třídě základní ("obecné") školy může mnohému v tomto směru napomoci, anebo mnohé natrvalo zkazit. Vyšším platem lze poměrně snadno získat více a kvalitnějších uchazečů o jakoukoli činnost. Dokonce lze pak i postupně zvyšovat nároky na kvalitu práce a požadovat ke zvýšení platu absolvování kvalifikačních školení, atd. Učitelce v 1. třídě ZŠ by měl postupně narůst plat aspoň do dvou třetin platu soudce. (Nebudu malovat vzdušné zámky o platech univerzitních profesorů nebo lékařů, a ani teď není vhodný kontext porovnávat požitky šikovných advokátů se současným oceněním třeba hasičů.)

Láskyplný vztah jak k žactvu, tak k učivu, spolu se schopností účinného jeho výkladu jsou k nezaplacení. Pak by nemusely být zdaleka takové problémy ani s tím, zda se mají podrobovat všichni studenti v rámci maturity také zkoušce z matematiky, anebo zda a jak pěstovat lásku ke knize, k výtvarnému umění, nebo také kladný vztah třeba k fyskultuře.

Samozřejmě že ta průrva mezi povrchností a výšinami kulturního a občanského vyžití se ani v optimálních podmínkách nezacelí. Mohla by se ovšem významně zmenšit. Spolu s potřebou žít jako "Homo sapiens (sapiens?)", nikoli jen jako biologicky individualizovaný subjekt, jehož život může s klidem rezignovat na existenci "vyšší nervové činnosti"...

Viz též: Za "ideální" maturity? A za faktografická testovací síta i na nižších stupních?

                 
Obsah vydání       16. 3. 2007
16. 3. 2007 Jak se v Právu cenzuruje Mitrofanov Štěpán  Kotrba
17. 3. 2007 Rozbíječi protiválečné občanské koalice demonstrovali proti válce Štěpán  Kotrba
18. 3. 2007 České sociální fórum opět jen rudou šaškárnou
16. 3. 2007 Bývalá agentka CIA zaútočila na Bílý dům
16. 3. 2007 Spojené státy odmítly britský verdikt
18. 3. 2007 Zbožnost k ničemu Zdeněk  Bárta
15. 3. 2007 Britská Dolní sněmovna schválila modernizaci jaderného ponorkového systému Trident
16. 3. 2007 Celoevropský týden akcí proti rasismu, demonstrace a 3. sociální fórum
16. 3. 2007 Kouzlo nechtěného: Iniciativa PRO základnu se hlásí k odkazu komunistických vlastizrádců z roku 1968 Jakub  Rolčík
9. 3. 2007 Jací jsme?
16. 3. 2007 Spojujeme se vždy s vítězem minulé války Stanislav A. Hošek
16. 3. 2007 Vojenská základna USA v ČR: vytoužená oáza bezpečí Oldřich  Průša
17. 3. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 15. -- 28. února 2007
16. 3. 2007 Bez názvu
16. 3. 2007 Polsko požaduje od občanů přiznání ke kolaboraci s komunistickou tajnou policíí
16. 3. 2007 V Maďarsku došlo k násilným protestům
16. 3. 2007 Kanadská armáda bojuje v Afganistánu Miloš  Kaláb
16. 3. 2007 Božský trh, aneb Trh bohů Uwe  Ladwig
16. 3. 2007 Hospoda není soukromý klub Michael  Kroh
15. 3. 2007 Protikuřácký zákon, majetková práva a mýtus veřejného prostoru Luboš  Zálom
16. 3. 2007 O kouření a absenci povědomí o veřejném zájmu Jan  Čulík
16. 3. 2007 Co čeká (někdy) intelektuála? Miloš  Dokulil
16. 3. 2007 Semestrální práce, tzv. klauzura, jako formální přežitek Jan  Paul
16. 3. 2007 Prorok Karel Marx Luděk  Toman
16. 3. 2007 Dana Jaklová se nechce vyjádřit
16. 3. 2007 Kdo se bojí genocidy ve Srebrenici? Mihad  Mujanović
16. 3. 2007 Malý příspěvek k diskusi o "hospodách"
16. 3. 2007 O nepřímé demokracii Petr  Jánský
16. 3. 2007 Americké "svazáctví" ? Ondřej  Šlechta
16. 3. 2007 Němci chtějí dát Hitlerovi konečné "Good-bye", avšak příliš to nejde Richard  Seemann
15. 3. 2007 Current efforts to combat prejudices against the Roma are insufficient in the Czech Republic
15. 3. 2007 Věčné trampoty s výslovností cizích jmen? Miloš  Dokulil
17. 3. 2007 I soukromá hospoda JE veřejným prostorem Štěpán  Kotrba
15. 3. 2007 Je kouření na veřejnosti projevem svobody a emancipace, nebo vizitkou hulvátství? Jan  Sýkora
15. 3. 2007 Principy a skutečnost Darina  Martykánová
15. 3. 2007 O spolehlivosti soukromých regulačních firem Lenka  Vytlačilová
15. 3. 2007 Trh může vyřešit i hygienické normy
15. 3. 2007 Diskriminace v hostincích v Británii?
15. 3. 2007 Skutečně vyřeší trh i hygienické normy? Jan  Čulík
15. 3. 2007 Hospoda není veřejný prostor Jan  Bláha
15. 3. 2007 Občansko-aktivistické interakce se sdělovacími prostředky Radek  Mikula
14. 3. 2007 Odstraňte segregaci romských dětí ve školství, zajistěte spravedlnost pro sterilizované romské ženy, zřiďte nezávislý orgán pro šetření stížností na policisty
22. 11. 2003 Adresy redakce
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007

Školství RSS 2.0      Historie >
16. 3. 2007 Co čeká (někdy) intelektuála? Miloš  Dokulil
7. 3. 2007 Jde o maturity, nebo o CERMAT?   
6. 3. 2007 Jak zabránit nové maturitě? Bojkotem CERMATu... Radek  Sárközi
6. 3. 2007 Za "ideální" maturity? A za faktografická testovací síta i na nižších stupních? Miloš  Dokulil
1. 3. 2007 Čtenáři slov Pavel  Táborský
22. 2. 2007 Ztráta zbytku iluzí Milan  Kulhánek
21. 2. 2007 Uniformy do škol František  Augusta
19. 2. 2007 Maturita - zkouška dospělosti? Pavel  Táborský
16. 2. 2007 Tony Blair chce zavést charitativní dary pro univerzity   
15. 2. 2007 650 Kč za papír o ničem Milan  Kulhánek
8. 2. 2007 Maturity pro barbary Ondřej  Hausenblas
5. 2. 2007 Po stopách Komenského a Cimrmana Alena  Damijo
19. 1. 2007 Rektoři britských univerzit varují: Školné bude muset stoupnout na 10 000 liber ročně   
15. 1. 2007 Dvě nové vysoké školy ekonomické v Českých Budějovicích Michal  Giboda
11. 1. 2007 Vědecké a profesní vzdělávání žen, aneb Německo má jen jednu možnost, kdyby chtělo být dále úspěšné Uwe  Ladwig