22. 9. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 9. 2006

Problémy případného dialogu o náboženské víře

aneb ještě jednou na okraj řezenské přednášky Benedikta XVI.

Možná že je dobře, když se občas někdo ozve s nějakým alternativním výkladem týchž událostí. Jiná perspektiva vidění téhož by měla obohacovat. V případné polemice by se ovšem mohly ztratit základní souvislosti. Nechci předem tvrdit, že v otázkách víry rozum dokáže hrát roli rozhodčího. Jistá "předpojatost" je dokonce dokladem pevnosti vlastní víry; věřící ji připisuje na protipólu také horlivému atheistovi, který víru popírá.

Především to nejzávažnější. Asi bych to měl hned ostražitě doprovodit slovy: "Ruku na srdce!" Problémem případné náboženské víry je lákavá sázka na osobní jistotu, že je tento život propojen s transcendentnem. Záruky transcendentna musí být v Bohu; mohou ovšem zástupně být v odlišně vnímané Spiritualitě (např. "nir-wánam"). Při všech těch současných odkazech na to, že předpoklady pro víru máme přímo vrozeny v mozku, nemůžeme přehlédnout, že monotheismus je v dějinách lidstva poměrně mladého data. Zprvu čistým monotheismem nebylo ani židovství, z něhož vzešla většina dnes významných monotheistických náboženství. (Tento přístup, počítající s existencí také jiných a cizích bohů, byl dodatečně nazván henotheismem.) Pokud vnímáme křesťanství jako monotheismus, jde o postoj, který ještě nemá za sebou ani celé dvě tisíciletí vývoje. Asi bychom měli mít problém také s tím, že co křesťan vnímá jako příslib vykoupení, přišlo na svět tak pozdě.

S vírou v Boha pochopitelně spojujeme také silnou víru v posmrtný život. Aby to neznělo příliš nutkavě, ne-li konfrontačně: Dobře víme, že vedle sebe existují vzájemně odlišné církve a náboženská společenství. Rozhodně se pak nevyhneme klíčové otázce, která víra je ta pravá. Rozum v této otázce kompetentní bohužel není. O své víře se rozhodujeme buďto zvykově, příklonem k víře rodičů, anebo nečekanou citovou přitažlivostí k jisté náboženské praxi, v jejímž rámci se setkáme se sympatickými lidmi a sugestivním rituálem. Často tu víru mají dosvědčit nějaké svaté texty; jindy příklad vzorových lidí nebo sugestivní kazatel (či "guru"). Jistě delikátně bude znít adresně položený dotaz, zda věčnou spásu může zajistit jen víra v Ježíše jako Krista. Koneckonců takto ji vnímal sv. Pavel. Na tuto otázku teď odpovím jen oklikou, abych zůstal na diskusní úrovni; a abych nebyl dogmatický. V americké Episkopální církvi jako biskup(ka) působí teď ve funkci předsedkyně přírodovědně vzdělaná K. Jefferts Schori(ová). Když dostala ošidný dotaz, zda jen "víra v Ježíše" zajistí nebesa, nakonec řekla, že by to znamenalo "umístit Boha do děsně malé skříňky".

Viz magazín "Time" z 10. 7. 2006

Samozřejmě že lze vést dialog o víře. Předem ale budeme mít problém s tím, ze které tradice chceme přitom vyjít. Každé velké a dějinně významné náboženství propojuje dvojí podkladovou tradici jako závaznou k deklaraci vlastní víry: především je tu svatý text, a ten je spojen s jistou tradicí výkladu tohoto textu a doprovodné rituální praxe. Žádná víra nebyla od samého začátku hotovým kodexem věroučných představ a úkonů. Každá významná víra, která nezanikla, se vyvíjela - zrovna tak jako společnost, v níž ta víra žila. Ten historický vývoj si občas vynutil jisté reformy původní (nebo dosavadní) víry a její praxe. Neexistuje dnes navenek věroučně jednotné ani křesťanství, ani muslimská víra. Je problematické vést "dialog" napříč náboženstvími, když ani "uvnitř" nemáme podmínky k jednotě - ať v Kristu, anebo ve víře v jedinou pravou posloupnost po Muhammadovi.

Samozřejmě že tu nejde jen o taktické ohledy ke stoupencům jiných variant vlastní víry. Zvláště když se tu mezi námi ty "varianty" usadily jako zcela nové církve a společenství. Ty mají nejen svůj hodnostářský aparát, ale spolu s touto institucionalizací máme tu mezi sebou (a "v sobě"!) někdy i staletou tradici odlišného "slova" a rituálu. Řekneme "v zájmu příští jednoty", že naše dosavadní interpretace víry byla falešná?! Ty náboženské "pravdy", jež možná jsou společné málem všem, zůstanou jen gestem. Nám lidem totiž nejde o jaksi "obecnou" a neadresnou víru v Boha, v Absolutno nebo v "Něco-za-tím-vším-čemu-nerozumím-ale-v-co-věřím". Všechny ty adresně se na nás obracející náboženství by ztratily půdu pod nohama (a své "poselství"), pokud by měly výklad spasitelné víry zředit jen do tezí, jež hned nevyvolají kontroverzi. Instituce si nedovolí spáchat nad sebou harakiri; cožpak s sebou nenesou privilegium "autentického" znění víry a jejího smyslu? Pro tu akademicky uvažovanou "objektivitu" k dialogu o víře nemáme k dispozici nic jiného než svou subjektivní jistotu o vlastní volbě.

Čtenář těchto řádků nechť si připomene, že jinou praxi víry na své civilizační (kulturní a sociální) úrovni má křesťan relativně zazobaného "Západu", a zcela jinou bohatý islámský šejch nebo princ, a zase jinak naplněnou chudák nebo přesvědčený intelektuál z nějaké tzv. "třetí" země, ať už je jeho víra jakákoli. Právě tohle jsem měl na mysli, když jsem psal o problematičnosti tzv. "střetu civilizací" v článku Proč taky se zdá, že jde o "střet civilizací"? . Také by se nemělo přehlížet, že automaticky častější rituál nutně nesvědčí o větší hloubce takto prezentované víry. Pokud ale příkladně budu pětkrát denně v mešitě, bude můj pohled na prožívání všední každodennosti naprosto odlišný od praxe, jejíž součástí je hlubší zážitek víry třeba jen dvakrát do roka - o Velikonocích a Vánocích v případě nejednoho křesťana.

Připomenu ještě výsek z citátu, který uplatnil papež Benedikt XVI. ve své řezenské přednášce. Jsou tam slova: "...nalezneš tam pouze věci špatné a nelidské". Raději to zopakuji, že "pouze věci špatné a nelidské". Takto zobecněný výrok nebyl okamžitě a bezprostředně papežem relativizován na dobu, v níž byl pronesen. Aspoň jsem v tom inkriminovaném textu rezervovaný odstup od daného znění citátu nenašel. Papež se hned a přímo nedistancoval od pochybné platnosti takto formulovaného "obecného výroku". V tom vidím osten a nejen logickou chybu. Zároveň je to nemilé nedopatření, zvláště když takový text byl zřejmě koncipován také jako politické poselství. Papež je přece vnímán šíře než jako kněz ve vrcholné "duchovní" funkci.

Kdo někdy četl nějaká svatá Písma, bude vědět, že se může z textu dovědět málem vše; podle své okamžité potřeby. Svaté texty vznikaly nikoli na jeden ráz. Také respektovaly jisté konkrétní potřeby buďto samotných jejich autorů, anebo jejich adresátů. Ne vždycky musíme (a můžeme) znát inspirující pozadí konkrétní pasáže či celého díla. Sám bych se rád třeba dověděl, co asi vedlo k např. k 5. až 7. kapitole Matoušova evangelia. Přízračně na mě kdysi působilo seznámení se Zjevením sv. Jana. Není jednoduché vykládat Knihu Jób. Po léta mě fascinovaly opakovaně texty Upanišad nebo Rg-védah. Korán je žádoucí číst nejen "podle délky súr", ale vnímat okolnosti možného vzniku té či oné pasáže.

Takže není určitě dobře argumentovat jen jedněmi vytrženými pasážemi proti jiným, obdobně vytrženým pasážím. V diskusi k této tématice se objevují v různých médiích další "vady na kráse". Nechci mentorovat. Neskromně poukazuji aspoň některé texty z doby, kdy "vatikánské dominanty" byly na jednom ze svých současných mediálních vrcholů. Tehdy zemřel jeden z nejvýznamnějších katolických misionářů, papež Jan Pavel II. Takže nabízím alespoň:

1 Některé vatikánské dominanty

                 
Obsah vydání       22. 9. 2006
23. 9. 2006 Globální oteplování -- pravdy a mýty Ladislav  Metelka
23. 9. 2006 Chirac vyšetřuje údajnou bin Ladinovu "smrt"
23. 9. 2006 Atta je opět v Praze? Štěpán  Kotrba
23. 9. 2006 Teroristický útok musí mít novinářskou hodnotu Jan  Čulík
24. 9. 2006 Langerova bouře ve sklenici vody Petr  Nachtmann
23. 9. 2006 Váženi politici, když už chcete lidem říci "pravdu" říkejte ji stejnou Lukáš  Lhoťan
22. 9. 2006 Kardinál Vlk obvinil české katolické radikály ze spojení s americkými extremisty Štěpán  Kotrba
23. 9. 2006 Gorův film Nepohodlná pravda Jan  Čulík
22. 9. 2006 Mučení v Iráku je "horší než za Saddáma"
22. 9. 2006 Americká základna představuje hrozbu pro Českou republiku Jakub  Rolčík
22. 9. 2006 Proč dnes existují rozpory mezi křesťanstvím a islámem Boris  Cvek
23. 9. 2006 Roš hašana 5767: Den stvoření člověka je dnem soudu i počátkem naděje Štěpán  Kotrba
22. 9. 2006 Problémy případného dialogu o náboženské víře Miloš  Dokulil
22. 9. 2006 Stav médií je iba prejavom fungovania spoločnosti Igor  Daniš
22. 9. 2006 Z nebezpečí vynalézaví Uwe  Ladwig
22. 9. 2006 Richard Branson poskytne 3 miliardy dolarů na boj proti globálnímu oteplování
22. 9. 2006 Má Klaus pravdu, protože rozumí klimatologii, anebo proto, že je president? Jiří  Jírovec
22. 9. 2006 Rozpad "Osy zla" : svět chce mír, média a Vondra chtějí krev Miroslav  Polreich
22. 9. 2006 Dvojí občanství může přijít draho jak občana, tak i stát Miloš  Kaláb
22. 9. 2006 Předvolební kampaň za státní peníze Josef  Baxa
22. 9. 2006 Náboženství, nebo moc? Jan  Motal
22. 9. 2006 Fakta a sny Václav  Dušek
22. 9. 2006 Zastupitelstvo: Zavři hubu, Kráso Václav  Krása
22. 9. 2006 Přiblížení Štěpán  Kotrba
22. 9. 2006 60 let Fultonu: poučení ze "studené války" a současnost Sergej Viktorovič Lavrov
22. 9. 2006 Porušení zákona v Kladně potvrdil ÚOHS
22. 9. 2006 O předvídatelnosti - o lžích, pravdách a odpovědnosti Ladislav  Žák
22. 9. 2006 Torrent na Nepohodlnou pravdu
22. 9. 2006 Papež a danajský dar
22. 9. 2006 Sculpture Grande - velké ambice s minimální pozorností Jan  Paul
22. 9. 2006 Oprava Rusnokovy ING a chybějící slůvko trend Vladislav  Černík
22. 9. 2006 Ekologické pohádky Václav  Dušek
22. 9. 2006 Kosovo: Varianta Štěpána Kotrby? Pavel  Urban
22. 9. 2006 Transparency International: pod povrchem špína Milan  Berka
22. 9. 2006 Pravice se v Evropě radikalizuje Josef  Vít
22. 9. 2006 Snížení kriminality Wenzel  Lischka
22. 9. 2006 Český rozhlas: služba za cizí peníze
22. 9. 2006 Mediální válka Štěpán  Kotrba
22. 9. 2006 Agenti včera dnes a zítra... Štěpán  Kotrba
22. 9. 2006 České televizi: Svoboda není anarchie Štěpán  Kotrba
22. 9. 2006 Vládní internet Štěpán  Kotrba
22. 9. 2006 Chrání Česká pojišťovna naše sny? František  Hájek
21. 9. 2006 Koruna Česká vyškrtla svého kandidáta - strážníka Tobiáše
21. 9. 2006 ČSSD: Tři otázky pro Topolánka
21. 9. 2006 Mučení v Guantánamo
21. 9. 2006 Stát Kalifornie žaluje automobilky, že přispívají ke globálnímu oteplování
21. 9. 2006 Když se pravda dávkuje po malých dávkách, někdy se lépe stravuje Jaroslav  Ungerman
21. 9. 2006 Africký žadatel o azyl spáchal sebevraždu, aby jeho syn nemusel zpět do Angoly
21. 9. 2006 Oběť mučení byla deportována na základě chybných výzvědných informací
21. 9. 2006 První britský voják stanul před soudem za týrání Iráčanů
21. 9. 2006 Jak bude využita ostravská Karolina? Vít  Hinčica
4. 9. 2006 Hospodaření OSBL za srpen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
22. 9. 2006 Problémy případného dialogu o náboženské víře Miloš  Dokulil
22. 9. 2006 Kardinál Vlk obvinil české katolické radikály ze spojení s americkými extremisty Štěpán  Kotrba
20. 9. 2006 Katolická korespondence   
18. 9. 2006 Pražské arcibiskupství: Lidé, do kostela nechoďte, je to duchovní prostor !   
17. 9. 2006 Papež udělal chybu, ale islámští představitelé se chovají nepřijatelně   
16. 9. 2006 Muslimové požadují omluvu od papeže   
16. 9. 2006 Co dokáže novinářská tupost Štěpán  Kotrba
13. 9. 2006 Všeobecná deklarácia o laicite v 21. storočí   
12. 9. 2006 Stovka za katolickou nenažranost Štěpán  Kotrba
12. 9. 2006 Za čo Svätopluk a ani Cyril s Metodom nemôžu Miroslav  Tížik
31. 8. 2006 Zhoubné myšlenky Institutu sv. Josefa   
30. 8. 2006 Americký katolický antisemita bude přednášet českým neonacistům v Muzeu policie Štěpán  Kotrba
28. 8. 2006 Ratzinger chce přijmout "teorii inteligentního designu"   
18. 8. 2006 Proč jsou někteří muslimští mrtví "zcela nevýznamní"?   
3. 8. 2006 "Spor o smysl českých dějin neskončil" Jan  Stern