13. 4. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 4. 2007

Vyváženost, cenzura a provokace jako editorská politika Radka Kubička

Britské listy zveřejňují příspěvky některých svých autorů, a ti je pak zveřejňují po vzájemné dohodě v jiných médiích. Takovou podobu meziredakční syndikace obsahu má spolupráce s politologem Oskarem Krejčím a týdeníkem Ekonom, Petrem Pospíchalem a jeho úvodníky Literárních novin, vzájemná spolupráce s autory slovenského týdeníku Slovo, Prague Business weekly i Českým rozhlasem 6. Zde publikoval doposud své komentáře šéfredaktor Jan Čulík, který byl v minulosti kmenovým redaktorem této stanice, Bohumil Kartous, Irena Ryšánková, člen Rady Českého rozhlasu Richard Seemann, já i řada dalších autorů.

Ondřej Aust, "Lidem z rozhlasu vadí zásahy radního" ZDE

Redaktor Radko Kubičko měl - se souhlasem svého ředitele stanice - vždy volnou ruku při výběru autorů i zařazování jednotlivých příspěvků. Stejně tak tomu vždy bylo na straně Britských listů. Obě redakce preferují jiná témata, obě redakce mají jinou editoriální politiku. Někteří autoři poslají příspěvky do Britských listů dříve, jiní až po jejich rozhlasové transformaci. Pak Britské listy odkazovaly přímo do vysílání stanice na konkrétní zvukový příspěvek a článek opatřily logem. Jan Čulík publikoval v ČRo 6 od roku 2001 na 270 příspěvků, z mých vystoupení na veřejných fórech si redakce sestříhla dvě desítky příspěvků, další desítku příspěvků převzala z již vydaných článků Britských listů. Téměř všechny se týkaly digitalizace médií, budoucnosti médií či mediální legislativy. Mé politické komentáře byly pro Český rozhlas 6 moc levicové... Redakce ČRo 6 mi navíc nikdy neodpoustila hloubkové analýzy vysílání jednoho profilového pořadu, který politický profil stanice ukázal jednoznačně a v číslech.

ČRo 6 a někdejší Svobodná Evropa TÉMA BRITSKÝCH LISTŮ

12. 2. 2002 Jan Čulík: Olga Kopecká stále cenzuruje ZDE

16. 7. 2003 Jan Čulík: Stane se ČRo 6 stejně promarněnou šancí, jakou bylo "Rádio Svobodná Evropa"? ZDE
18. 8. 2003 Štěpán Kotrba: ČRo 6 - tažný kůň s klapkami na očích, který zatáčí pouze vpravo ZDE
29. 8. 2003 Štěpán Kotrba: Vyváženost ČRo 6? aneb frekvenční analýza jednoho pořadu ZDE
2. 9. 2003 Štěpán Kotrba: ČRo 6 neví, pro koho vysílá ZDE

Cílem spolupráce ČRo 6 a některých autorů Britských listů byla pozvolná snaha samotné stanice najít novou, vyváženou podobu vnitropolitického i zahraničněpolitického vysílání, stále silně poznamenanou jednostranností bývalé editoriální politiky Svobodné Evropy, zvýšit tematickou pestrost a rozšířit okruh spolupracovníků. Tak to cítil ředitel stanice i šéfredaktor Britských listů, sám kdysi autor Svobodné Evropy. Jana Čulíka uvádí dnes stanice ČRo 6 dokonce oficiálně jako svého zahraničního korespondenta...

Vypadá to, že není nic lepšího, než spolupráce vzájemně si nekonkurujících médií, dávající navzájem se obohacující a multimediální obsah oběma stranám... Dialog o médiích a případné komentáře k editoriální politice jsou součástí mediálního diskursu a nikoliv vměšováním. Bez reflexe média zakrňují. Britské listy zveřejňují i příspěvky, kritické k jejich vlastní práci. A nemají s tím problém...

Problém nastane, když se původní psaná a výsledná rozhlasová podoba příspěvků jednotlivých autorů liší tak, že smysl některých formulací či celkové vyznění je pozměněno... Čtenář dostane jiný příspěvek, než posluchač. Je to správně a nebo ne?

A nejde přitom o peníze. Ty tři stovky, které Český rozhlas svým externím autorům platí za příspěvek jednou týdně , nehrají roli. Jsou autoři, kterým je výsledná podoba jejich textů jedno, jsou autoři, kterým krácení, přepisování jejich textu a "uhlazování" kontroverzních formulací vadí. Mění to smysl toho, co chtěli říci. Nicméně redaktor, který má k dispozici jak přepis mluveného slova, tak původní text autora v "neupravené" podobě musí rozhodnout, který příspěvek zveřejní. Britské listy vždy dávaly přednost autorské podobě článků a ty také zveřejňovaly. Pokud měly problém (žalovatelnost výroků, skrytá reklama ap.), autorům materiály vracely s připomínkami. Editora ČRo 6 však je ale nutné upozornit na nesouhlas autora s neautorizovanou změnou textu. V mém vlastním případě jsem měl jako autor i jako redkator Britských listů s editorem ČRo 6 Kubičkem řadu diskuzí - nad svými texty, ale i nad texty dalších autorů, kteří již své články v Britských listech publikovali a tak byl rozpor mezi zveřejněným textem a jeho rozhlasovou podobou vidtelný a někdy i trapný. Proti editoriální politice redakce ČRo 6 protestovali i sami autoři. Irenu Ryšánkovou, která měla s ČRo 6 uzavřenou smlouvu na externí spolupráci, vedla série vulgarit a konfliktů s editorem ČRo 6, krácení textů bez konzultace, pozměňování smyslu vět i celého vyznění článku k ukončení této spolupráce s redakcí po několika příspěvcích. Publikovala čtyři. Její názorově vyhraněné texty působily jako průzkumný balónek politické plurality vysílání. Ukázalo se totiž, kde jsou vnitřní limity svobody slova v redakci i pestrosti názorů, které je ochoten ČRo 6 zveřejnit. Ryšánková pak zaslala řediteli Duhanovi poměrně ostrou reakci. Duhan se tehdy vůči Ryšánkové zachoval maximálně korektně, ale naznačenými výtkami se nezabýval. Je pohodlné mlčet... To bylo počátkem února 2007.

Dobrý den, pane Duhane, mám prosbu, mám s Vámi, tedy ČRo 6 podepsanou smlouvu o externí spolupráci. Vzhledem k tomu, jak se situace vyvinula, bylo by asi dobré ji zrušit. Chtělo by se napsat, že jsem jednáním kolegy Kubička zklamaná, ale obávám se, že ..... snad ani ne. Srdečně Vás zdravím a neberte, prosím, tento mail, jako jakýkoliv náznak nepřátelství. Někdy se takové věci prostě stávají.

Irena Ryšánková

Dobrý den Ireno, napište mi prosím oficiální dopis, že vypovídate smlouvu a důvody, které uvedete ponechávám na Vás. napište tak, jak jste to vnímala... Pokud jde o mně, věřím, že všem dnům není konec,

S úctou Peter Duhan

Vážený pane řediteli, vypovídám tímto smlouvu o externí spolupráci s Českým rozhlasem 6, kterou jsem podepsala ve druhé polovině loňského roku. Přesné datum, bohužel, neznám, neboť mi její kopie nikdy nebyla předána.

Smlouvu jsem podepisovala v dobré víře a připravena na pravidelnou každotýdenní spolupráci. Pravděpodobně ale došlo k nedorozumění. Kromě tří komentářů, které jsem pro ČRO napsala, ode mne žádné další nebyly přijaty s tím, že mi bude sděleno, jak spolupráce bude nadále probíhat. Od té doby neprobíhá nijak.

Nevadí mi, že jsem nebyla vyslána na hlasové školení, jak mi bylo editorem Radkem Kubičkem přislíbeno (jsem z podstaty ,,psavec" a na mikrofon tedy mluvit neumím), spíše mne poněkud zarážela editorská práce na mých textech. Chápu, že byly ostré, ale nemyslím, že natolik, aby mi kvůli tomu někdo směl sdělit, že jsem ,,bolševik" či přátelím s ,,bolševiky" jen proto, že se zabývám levou částí politického spektra. Každý z nás má specializaci a nemyslím, že odborný zájem o téma by mohl jakkoliv zavdávat příčinu k nařčením tohoto typu. Je to podobná logika, jako by byl historik, který se zabývá Třetí říší, nazýván fašistou. Omlouvám se za paralelu, ale takto to cítím. Nebyla - a nejsem - ochotna na podobné argumenty přistoupit, ani na ,,kastraci" svých textů (nejsem elév) či na výčitky, že někteří kolegové či kolegyně nejsou ochotni mé texty číst, právě proto, že se zabývají levicí.

Jsem si samozřejmě vědoma toho, že rozhlasová práce je jiná, byla jsem tedy nejen ochotna, ale velmi vstřícná k radám, jak s tímto médiem pracovat. Nedostalo se mi jich, naopak jsem absolvovala několik poměrně neuvěřitelných dialogů a potom se představitelé ČRo 6 odmlčeli - aniž mi sdělili, že o mé příspěvky již nestojí.

Věřte mi, vážený pane řediteli, že nemám z toho, že Vám vypovídám externí smlouvu, radost. Těšila jsem se na zajímavou spolupráci, na to, že se naučím něco nového a na to, že bychom se mohli vzájemně obohatit a tím obohatit i posluchače ,,šestky".

Bohužel, někteří Vaši kolegové patrně tento názor nesdíleli, což mi dali najevo poměrně nevybíravým způsobem.

Považujte tedy tímto naši spolupráci za ukončenou.

S pozdravem

Irena Ryšánková

Vážená kolegyně Ryšánková, beru Vaše vypovězení smlouvy na vědomí. Zároveň vážně beru na vědomí i důvody, jež Vás k tomu vedli. Věřte, že pro mně je to rovněž zkušenost vypovídajíci o lidských vlastnostech a profesionálních postojích některých kolegů. Budu muset nalézt řešení. Vám děkuji za pochopení a nebývalou míru tolerance.

S úctou Peter Duhan ředitel ČRO 6

Vysílání Českého rozhlasu 6 je po určité době snahy po zlepšování stále stejné. Ti co souhlasí se baví s těmi, co souhlasí. Jiný názor je vzácný. Co k tomu dodat? Snad jen připojit zvukový záznam jednoho telefonátu redaktora ČRo 6 Radka Kubička a novinářky Ireny Ryšánkové. Svérázný dialog má vypovídací sílu právě kvůli své autentičnosti...

Kubičko-Ryšánková 22.10.2006 WMA

2 . 6. 2006 Petr Žantovský : Nový ředitel ČRo 6 Petr Duhan: "Byť s obtížemi se daří udržet neutralitu" ZDE

                 
Obsah vydání       13. 4. 2007
15. 4. 2007 2000 osob protestovalo v Moskvě proti Vladimíru Putinovi
14. 4. 2007 Bush znovu podpořil zdiskreditovaného šéfa Světové banky
15. 4. 2007 Křivě obviněný musí opravovat informace Mladé fronty Dnes
14. 4. 2007 Je útok na Kotrbu mstou za jeho kritiku amerického radaru a za ohrožení zisků komerčních stanic?
13. 4. 2007 Mezinárodní kontroverze o americké protiraketové obraně pokračuje
13. 4. 2007 Porušoval Štěpán Kotrba jako radní zákon? Jan  Čulík
13. 4. 2007 Vyváženost, cenzura a provokace jako editorská politika Radka Kubička Štěpán  Kotrba
13. 4. 2007 Radko Kubičko: Nemohu reagovat v bulvárních a neseriózních Britských listech
13. 4. 2007 Překvapivý text Bohumila Doležala Petr  Nachtmann
13. 4. 2007 Proč aneb další otázky - nejen pro generála Zbořila Štěpán  Kotrba
13. 4. 2007 Czechtek 2005 - tachovský soud v prvním kole zprostil ing. Iva Kokrmenta obžaloby
13. 4. 2007 Článek Ivana Mládka je rasistický Boris  Cvek
13. 4. 2007 Globalizace pokračuje a Indové už jsou tady, aneb Volný trh a možnost rozvojových zemí Uwe  Ladwig
12. 4. 2007 Není střetem zájmů, když jeden rok zvítězí ředitel a druhý rok tentýž ředitel zajistí mediální partnerství? Štěpán  Kotrba
13. 4. 2007 XVIII. Otakar Dobromil Kárek
13. 4. 2007 Daně a my Robert  Bartoš
13. 4. 2007 Zlatá střední cesta, aneb když nemusí být lepší být vpravo, anebo vlevo Miloš  Dokulil
13. 4. 2007 Je české zdravotnictví zneužíváno? Petr  Wagner
13. 4. 2007 Neplýtvejme léky! Jiří  Faimon
13. 4. 2007 Redaktoři z ČRo1 se ozvali Jiří  Faimon
12. 4. 2007 Špatná služba zákazníkům na centrum.cz Tomáš  Koloc
13. 4. 2007 Centrála Tomáš  Koloc
13. 4. 2007 Humorná reakce na složení čtenářstva Britských listů Barbora  Hodková-Knobloch
13. 4. 2007 Podpoří Strana zelených skutečnou reformu veřejných financí? Michal  Rusek
13. 4. 2007 Něžný rasismus Václav  Dušek
13. 4. 2007 Až si v USA půjčíte automobil Miloš  Kaláb
13. 4. 2007 Stažením filmu z webu v ČR neporušujete copyright Jan  Rovenský
13. 4. 2007 O toleranci
13. 4. 2007 Brutální odpověď Fidel Castro Ruz
12. 4. 2007 Kodex platí i pro externisty Štěpán  Kotrba
11. 4. 2007 Jak může něco takto neuvěřitelného vyjít v členské zemi Evropské unie? Zdeňka  Ullmannová
12. 4. 2007 Nový seriál Adama Curtise Past
12. 4. 2007 Rusko hrozí novou studenou válkou kvůli raketové obraně
12. 4. 2007 Írán zvýšil sázku Oskar  Krejčí
11. 4. 2007 "Čekám na film o Mašínech" Josef  Švéda, Marie  Pásková
12. 4. 2007 Britské listy mají už podruhé více než milión stažených stran za měsíc
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
14. 4. 2007 Je útok na Kotrbu mstou za jeho kritiku amerického radaru a za ohrožení zisků komerčních stanic?   
13. 4. 2007 Vyváženost, cenzura a provokace jako editorská politika Radka Kubička Štěpán  Kotrba
13. 4. 2007 Porušoval Štěpán Kotrba jako radní zákon? Jan  Čulík
13. 4. 2007 Radko Kubičko: Nemohu reagovat v bulvárních a neseriózních Britských listech   
12. 4. 2007 Kodex platí i pro externisty Štěpán  Kotrba
12. 4. 2007 Není střetem zájmů, když jeden rok zvítězí ředitel a druhý rok tentýž ředitel zajistí mediální partnerství? Štěpán  Kotrba
6. 4. 2007 Prodejný Moravec aneb finanční ředitelé se hodí, zvlášť když loni dostal cenu Lambert Štěpán  Kotrba
4. 4. 2007 Vadí vám zločin a násilí v televizi? Tomáš  Franke
31. 3. 2007 Zelenka neumí číst? Štěpán  Kotrba
31. 3. 2007 Slovenská armáda definitivně opustila Irák, Fico odsoudil nelegálnost mise "Trvalá svoboda" Štěpán  Kotrba
29. 3. 2007 Když Potůček naslouchal antikomunistům mezi bývalými komunisty Štěpán  Kotrba
27. 3. 2007 Zemřel rozhlasový režisér Jiří Horčička   
24. 3. 2007 Proč by měl platící koncesionář podporovat neobjektivní pořady ČT?   
24. 3. 2007 O reportáži, ktorú sa nepodarilo vyvážiť Peter  Vittek
23. 3. 2007 Jak to vidím já.... aneb když točíte o radaru Vojtěch  Frič

ČRo 6 a někdejší Svobodná Evropa RSS 2.0      Historie >
13. 4. 2007 Vyváženost, cenzura a provokace jako editorská politika Radka Kubička Štěpán  Kotrba
13. 4. 2007 Porušoval Štěpán Kotrba jako radní zákon? Jan  Čulík
13. 4. 2007 Radko Kubičko: Nemohu reagovat v bulvárních a neseriózních Britských listech   
2. 6. 2006 Nový ředitel ČRo 6 Petr Duhan: "Byť s obtížemi se daří udržet neutralitu" Petr  Žantovský
19. 5. 2006 Stěhování Svobodné Evropy si zaplatíme - peněz je přeci dost Jan  Žižka
21. 4. 2006 ČRo 6: Platit za "inteligenci"? Vidím to jinak! Štěpán  Kotrba
18. 4. 2006 ČRo 6: Otázky jsou důležitější, než odpovědi Štěpán  Kotrba
20. 3. 2006 Česká televize uvádí na pravou míru... Štěpán  Kotrba
26. 8. 2004 Kryla jako velkého umělce jsem rozhodně zpochybnit nechtěl... Šmerala ano... Radko  Kubičko, Jiří Haussmann
24. 8. 2004 Povrchní čtení, povrchní psaní a povrchní myšlení - špína propagandisty Štěpán  Kotrba
23. 8. 2004 Dle Kotrby by se stydět měla Svobodná Evropa, ne KSČ Radko  Kubičko
4. 5. 2004 ČTK: Nejmenovaný zdroj je také zdroj... Štěpán  Kotrba
29. 3. 2004 Jak říkala ta těhotná, jsem v naději...   
17. 11. 2003 Aktivista Petr  Žantovský

Radio Wave na vlně 100,7 FM RSS 2.0      Historie >
14. 4. 2007 Je útok na Kotrbu mstou za jeho kritiku amerického radaru a za ohrožení zisků komerčních stanic?   
13. 4. 2007 Vyváženost, cenzura a provokace jako editorská politika Radka Kubička Štěpán  Kotrba
13. 4. 2007 Porušoval Štěpán Kotrba jako radní zákon? Jan  Čulík
13. 4. 2007 Radko Kubičko: Nemohu reagovat v bulvárních a neseriózních Britských listech   
31. 3. 2007 Zelenka neumí číst? Štěpán  Kotrba
13. 3. 2007 Dvořák and Jaklová: Do you want to rock? Irena  Ryšánková
13. 3. 2007 Dvořák a Jaklová - chcete pořádnou divočárnu? Irena  Ryšánková
12. 3. 2007 Nezpůsobilé k výkonu funkce - i ze zákona Štěpán  Kotrba
3. 3. 2007 Rada proti rádiu Štěpán  Kotrba
9. 2. 2007 Čert nepatří do pekla, ale do televize Štěpán  Kotrba
17. 11. 2006 Agitky Českých médií už netáhnou, není divu Štěpán  Kotrba
3. 10. 2006 Rozhlas, jak ho vidí staří i mladí? Tragédie! Ivo V. Fencl
3. 7. 2006 Odpovědnost člena Rady a odpovědnost partajního sekretariátu Štěpán  Kotrba
30. 6. 2006 ČTK: Rada žádá ředitele ČRo, aby zastavil přípravy dalších stanic   
23. 1. 2006 Krutá pravda o Rádiu Wave Bohumil  Kartous