27. 1. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 1. 2009

Nový americký prezident Barack Obama poskytl rozhovor televizi al-Arabiya, v němž zdůraznil muslimskému světu: "Američané nejsou vaši nepřátelé."

Opakoval svůj příslib, že chce pronést projev v hlavním městě důležité islámské země. Dodal, že několik let žil v Indonésii, cestoval muslimskými zeměmi a ví, že bez ohledu na víru mají všichni lidé určité společné naděje a sny.

"Mým úkolem je dát najevo muslimskému světu, že Američané nejsou vaši nepřátelé. Někdy děláme chyby. Nebyli jsme dokonalí," zdůraznil Obama.

27. 1. 2009

Přesně před sedmi lety tento týden mě prosil šestadvacetiletý syrský Kurd v Kandaháru v jižním Afghánistánu, kterého po dva roky předtím mučil Taliban, abych požádal právě příchozí americká vojska, aby mu pomohla, píše ze zálivu Guantánamo reportér deníku Times Tim Reid.

Když američtí vojáci dorazili, Abdula Rahima Abdula Razzaka al-Ginca zatkli a poslali ho do tábora v zálivu Guantánamo. Je tam vězněn dodneška. Svědčí, že tam byl mučen, musel stát či ležet ve stresových pozicích, nenechali ho dlouhé dny spát a hrozili mu psy. Zavřeli ho tam v dubnu 2002 a nikdy ho z ničeho neobvinili. Al-Ginco nyní musí používat léky, protože u něho vznikly vážné duševní choroby. V soudních dokumentech svědčí o tom, co se mu za poslední léta stalo a co znamenala pro něho Bushova "válka proti terorismu". Částečně je to zdokladováno, částečně ne. Případ je nyní u civilního soudu ve Washingtonu.

27. 1. 2009

aneb 21. století podle George Friedmana

Osobně nemám příliš velkou úctu k analytikům, poradcům, futurologům a ostatním profesionálním prorokům, a to ne proto, že se pravidelně mýlí, to děláme všichni, ale protože na rozdíl od nás amatérů věří, že mohou předpovídat budoucnost jen proto, že mají lepší informace, popřípadě výkonnější intelekt. To je dle mého soudu čítankový příklad významu slova hubris.

Jak bylo mnohokrát řečeno, ti, kdo něco ví, nepředvídají. Lidská mysl není na prognostiku příliš dobře vybavena, jediné, co může dělat, je extrapolovat současné trendy do budoucnosti a to zejména, když vám naslouchají mocní lidé, může být velice nebezpečné. Zásadní změna běhu událostí je obvykle způsoben něčím, co nikdo neočekává, co je mimo kapacitu mysli většiny, profesionály nevyjímaje, spíš naopak, a koncentrace na umě vytvořené scénáře budoucnosti nám velice často brání vidět to co je nasnadě, co se ve skutečnosti děje.

27. 1. 2009

Firma Google připravuje službu, která by umožnila uživatelům získat přístup ke svému osobními počítači z jakéhokoliv internetového připojení. Avšak aktivisté varují, že by to tomuto obřímu podniku dalo bezprecedentní přístup k osobním informacím všech.

27. 1. 2009

POZNÁMKA NA OKRAJ:

Bývalý šéf zkrachovalé investiční banky Lehman Brothers Richard Fuld je finančně ohrožen požadavky z možné žaloby před civilním soudem. Je totiž možné, že bude muse ručit za ztráty třetích stran svým osobním kapitálem. Fuld je nejen inteligentní, ale i dost otrlý, a tak proto učinil prozíravě zajímavé opatření...

27. 1. 2009
Martin Keder

Štěpán Kotrba nás ve svém článku "Koupit barokní zámeček umí každý" označil za vyžírky a pijavice přisáté na těle společnosti. Zrekapitulujme si to s využitím jeho siláckých, nacokolivodbornických slov, píše Martin Keder.

(Štěpán Kotrba reaguje na dopis, který psal Tomáš Koloc, náš zaměstnanec. Tomáš s námi text nekonzultoval a neplánoval ho v této podobě publikovat, takže byl plný nepřesností. Část Kotrbových vývodů vychází právě z nich, zbytek je čirá dojmologie a předpojatost.)

27. 1. 2009
pokračování reakce pod názvem "Koupit barokní zámeček umí každý", původně na "Žádost o pomoc" Tomáše Koloce, posléze na polemickou reakci Martina Kedera pod názvem "Navážet se do neziskovek umí každý"

No samozřejmě. Není nad to, chtít víc, než můžeš... Jakýkoliv historický objekt potřebuje víc péče a víc peněz než novostavba. Nejjednodušší je provozovat třeba sirotčinec v zámku. Slitujte se nad sirotečky... Já neprotestuji proti sociálním službám s individuálním přístupem, jenže nevidím v této sobecké společnosti ekonomicky reálnou cestu, jak činiti službu službou jinak než z pomoci těch, kteří v oné službě nehledají obživu, ale odpustek. Kteří, majíce sami dost, dávají "na chudé", když ostatní nechtějí platit větší daně státu, který by měl zajistit naprostou většinu péče o potřebné, při zachování jejich důstojnosti. Ano, v zařízeních k tomu uzpůsobených, s personálem k tomu vyškoleným, za peníze z rozpočtu státu, který je dost bohatý, aby si mohl dovolit platit žoldáky na druhém konci světa.

27. 1. 2009
Reakce na příspěvek "Pozor na waldorfské školství"

Z přečtení takového článku si nelze než odvodit dva zcela protichůdné postoje :

ANO - je třeba pomoct této komunitě, která se příkladným způsobem stará o handicapované děti

NE - těmto lidem by se rozhodně pomáhat nemělo, protože formálně patří mezi školy waldorfského typu.

Co to je "zřejmý rozpor" v pojetí Davida Zejdy? Co to jsou "vědecké poznatky" na které se odvolává? ptá se čtenář Roman Kříbek.

27. 1. 2009

27. 1. 2009

JU│ V ruském tisku se stále objevuje mnoho zpráv, které se vracejí k nedávnému konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem o zemní plyn. Ve velmi rozsáhlém rozhovoru se k této otázce také vrací předseda zahraničního výboru ruské Dumy Konstantin Kosačev. Z něho vyjímáme jen některé pasáže, kde se snaží vysvětlit ruský pohled na tento spor.

Obávám se, že dříve nebo později nastane situace, že nebude možné plyn vůbec přepravovat, protože to nedovolí technický stav plynovodu. Proto jsme také nakonec navrhli Ukrajině, že bychom mohli společně využívat tento plynovod – ať už pronájmem nebo nějakou formou privatizace a také ve spolupráci např. s Německem apod.

27. 1. 2009

Když se daří, tak se daří... To si asi musí říkat David Černý, pokud se seznámí s karikaturou v bulharském deníku TRUD, která znázorňuje Švejka, kálejícího na mapu České republiky. Karikatura je totiž prezentována jako odveta za zpodobnění Bulharska jako tureckého záchodu. Po diplomatické nótě, zahalení své účasti černým suknem a hrozbě, že šéf Národní banky Bulharska nepřijede na poradu, je to další tvůrčí krok v boji za zachování důstojnosti Bulharska. Je to skutečně obveselující počin, protože pokud mne paměť neklame, tak na Malé Straně u Kafkova muzea stojí v obrysu mapy České republiky dva panáci a pilně do ní čurají...

27. 1. 2009

Theodore Dalrymple: Život na dně -- světový názor, který vytváří spodinu společnosti. Academia Praha 2005.

Motto: "Chudí lidé často netrpí materiální bídou. Přesto se kvalita jejich života snižuje."

Kniha Theodora Dalrympla Život na dně je pokusem konfrontovat vznešené ideje sociálního státu, multikulturní tolerance a destigmatizace zločinu s realitou života lidí z nízkých společenských vrstev. Britský lékař a psychiatr, který značnou část své profesní dráhy strávil v jednom z birminghamských vězení, si na základě dlouholeté zkušenosti s problémy nejhůře postavených britských občanů položil několik snad kacířských, ale o to potřebnějších otázek.

27. 1. 2009
polemika s článkem Šěpána Kotrby "Mystifikace za mystifikaci aneb poprvé fandím Mladé frontě Dnes" a následná odpověď autora původního textu

Občas mám problém rozumět článkům Štěpána Kotrby, takže předesílám, že vycházím z předpokladů, že článek "Mystifikace za mystifikaci aneb poprvé fandím Mladé frontě Dnes" není ironie. Pokud ano, autor mne dostal. Ale pokud ne, pak nestačím zírat na myšlenkové pochody někoho, kdo se považuje za člověka přemýšlivého, inteligentního a majícího přehled v mediích. Nebudu se pouštět do dlouhé debaty, vezmu to po bodech.

27. 1. 2009

Stále zřetelněji se ukazuje, že onen nostalgický výrok těch, kteří na minulém režimu skvěle profitovali, ale i těch, kteří prostě jen průměrně a spokojeně žili, znějící: "Dobře už bylo..." je, možná překvapivě, každým dnem více nadčasový a nadnárodní. Ba co hůř, přímo globální. Pro jistotu - opravdu nevolám po návratu čehokoli. Nicméně reprezentanti systému, jenž dlouhodobě urputně prosazují a praktikují tržní absolutismus a poté, co vyjdou najevo zásadní systémové vady, bez skrupulí sanují ztráty z kapes nás všech, byť s předchozí alokací zisků především do vlastních kapes si sebemenší výčitky nedělali, takovýmto voláním dávají minimálně nádech logiky a legitimity. Ale tím jistě neříkám nic nového. V čem tedy spatřuji onu nadčasovost?

27. 1. 2009

Aneb narušila "panensky" angažovaná Matka Spravedlnost práva žen?

Ten příběh jsem psal asi před osmi dny a nedopsal ho. Teď ho prezentují média v ČR jen jako problém, který jako kdyby vyvstal teprve s tím, že žena-ministryně se vrátila do práce hned pět dní po porodu. Přitom jde o mnohem složitější spletenec předpokladů jak k možné kritice, tak k obavám, ale též už k tomu, co podle plánu stejně přijde, a to nejen pokud jde o poslední nynější kroky ministryně Dati(ové). Zároveň by se nemělo zapomínat, že ve Francii právě jmenování Datiové za ministryni spravedlnosti (v květnu 2007) jako kdyby také pro USA předznamenávalo "klima 21. století", které o rok později nakonec vyneslo do prezidentského křesla Baracka (Husseina) Obamu!

27. 1. 2009

Po roce se opět objevily snahy Policie ČR zbavit řidiče hrozby nebezpečných stromů a vykácet aleje kolem silnic. Ohánějíce se statistikou o dopravních nehodách, usilují naši policisté o radikální proměnu tvářnosti naší krajiny, jaká se zde odehrála naposledy v neolitu. V nouzi se prý spokojí se svodidly - alespoň to se čtenář dozví z článku na serveru iHNed.cz ZDE

27. 1. 2009

Pan kolega Tomáš Peltan mi vlastně vložil do ruky téma, které jsem již chtěl zpracovat několikráte a domnívám se, že je asi ten správný čas. Tedy vašnosto, už jste jel po novém úseku dálnice z Prahy do Karlových Var okolo Hostivic a Jenče? Já ano, a docela často... A musím říci, že masakry už začínají...

S ohledem na silniční síť a obecně energeticko dopravní situaci v České republice bych rád připojil několik otázek ke koncepci silniční (i když zejména dálniční) dopravy v ČR, v rychlosti, krátce...

27. 1. 2009

Dovolte mi krátkou reakci na příspěvek pana Tomáše Peltana "Řidič nebo strom? Oba". Autor má podle mne pravdu pouze z části, píše Vít Latzel. Je pravda, že každý neseme zodpovědnost za své chování a musíme za něj i platit. Ovšem ze své zkušenosti vím, že často na stromy doplácí právě ti nevinní.

Uvedu příklad. Pracuji v Třeboni a do práce dojíždím z Budějovic. Silnice je z poloviny lemována sto i více letými stromy. Za těch asi šest let jsem viděl několik smrťáků a těžkých bouraček. A věřte mi, že často to odnesl nevinný. Naposledy náklaďák vyjel v zatáčce do protisměru a vytlačil osobní vůz mimo silnici. Řidič se bohužel nevešel mezi stromy (odhaduji tak v 20ti metrové vzdálenosti) a čelně se se stromem střetl.

Za ta léta jsem potkal také několik situací, kdy řidiči stromy minuli a vše skončilo v poli a nejspíše bez vážného zranění. Může se také stát, že ztratíme kontrolu nad vozem např. kvůli prasklé pneumatice, nenadálé překážce a pod. Pak nám bude estetika k ničemu.

Stromy kolem cest sice mají svůj historický důvod a estetickou kvalitu, ale přijde mi, že v době, kdy se snažíme více či méně rozumnými nařízeními a opatřeními zvyšovat bezpečnost provozu, je stavění "překážek" do únikových zón kontraproduktivní. Naše úzké okresky s číhajícímy stromy v zatáčce mi jako vzor bezpečnosti zrovna nepřijdou.

Reakce ŠOK: Jezděte bezpečněji, to znamená pomalu. To nejvíce zvýší bezpečnost provozu. A uchová stromy u silnic. Namísto stromů bych z okolí silnic bez milosti odstraňoval bez milosti billboardy a jakoukoliv jinou reklamu, nesloužící k orientaci. A ze silnic bych odstraňoval řidiče, kteří nedodržují pravidla. Vozidla, která nesplňují technické podmínky pro provoz. Vozidlo na letních gumách v zimě je zbraň v rukou zločince. Zabavení technického průkazu na rok je dostatečnou pobídkou k nákupu gum. Dopravní nehoda zaviněná rychlou jízdou by měla být chápána jako úmyslný trestný čin obecného ohrožení. Zranění chodce či jiného řidiče nebo spolujezdce jako útok se zbraní. 5-8 let natvrdo, zákaz řízení na deset let. Zabavení automobilu jako prostředku k páchání trestného činu. Co byste řekli povinnému omezovači rychlosti na všech automobilech na rychlost, definovanou v zákoně jako maximální a sektorovému měření rychlosti mýtnými branami?

27. 1. 2009

Americká badatelská instituce National Security Archive, nezisková organizace působící v rámci Univerzity George Washingtona v hlavním městě USA, zveřejnila v pondělí 26. ledna 2009 na své internetové stránce soubor textů a dokumentů, nazvaný Týden Jana Palacha byl začátkem konce komunismu v Československu (Jan Palach Week 1989 Marked Beginning of the End for Czechoslovak Communism). Prezentace vznikla ve spolupráci s Československým dokumentačním střediskem, o. p. s., v Praze.

27. 1. 2009

A press release

The Beginning of the End for Czechoslovak Communism

Documents from Secret Police, Party, and Dissidents Published on Web

Posting Commemorates Demonstrations and Repression 20 Years Ago

Go HERE

26. 1. 2009
Černý: Je to takový morální gesto. Mezi námi: dělám to hlavně kvůli Sašovi (Alexandru Vondrovi, místopředsedovi vlády). Už takhle jsem mu dost zavařil. A ono přece jenom líp zní, když se řekne, že to vládu stálo jednu korunu. To je docela slušná reklama za ty prachy ne?

ŠOK│ Geniální odpověď vůči mystifikaci výtvarníka Davida Černého Entropa se povedla Mladé frontě Dnes. Na výtvarnou mystifikaci odpověděla mystifikací novinářskou. Zveřejnila fiktivní rozhovor Milana Eisenhammera s umělcem. David Černý své fiktivní odpovědi čtenářům neunesl. Jeho hysterické dementi je křivým zrcadlem, do kterého se chytila hloupost i nadutost. Do které se chytil "umělec".

Čásenskej, jestli si tou zprávou o reakcích Černého na mystifikaci MfD nedělaj z lidí prdel jak Černej onou Entropou, tak jsou dobrý, fakt...

iDnes: Nejste umělecké dílo, brání se Černý proti fiktivnímu rozhovoru MF DNES ZDE

Mystifikační rozhovor MfD: David Černý: Stud jsem jen hrál ZDE
27. 1. 2009

Podle Zákona o Českém rozhlase je Rada Českého rozhlasu orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu. Žádáme Vás tímto o vysvětlení, jak může veřejnost uplatnit své právo na kontrolu činností Českého rozhlasu prostřednictvím rady ČRo, když s ní Rada ČRo nekomunikuje? Podle našeho názoru tato Rada Českého rozhlasu neplní své poslání, které jí ukládá Zákon o Českém rozhlase.

Vážená Rado Českého rozhlasu, dne 15. 12. 2008 jsme Vám zaslali prohlášení, v němž se na Vás obracíme s požadavkem o jednoznačné stanovisko, zda je další realizace projektu Odhalení i dalších multimediálních projektů tohoto typu v souladu s Vašimi dosavadními usneseními. Rovněž jsme požadovali, abyste zaujali jednoznačně podpůrné stanovisko k rozvoji multimediálních projektů, realizovaných Českým rozhlasem, abyste přestali považovat internet za pouhý doplněk rozhlasového vysílání, a pomohli tak ČRo udržet místo mezi moderními světovými médii, které mj. díky projektům toho typu získal. Téhož dne jsme od místopředsedy Rady ČRo Ladislava Jíši obdrželi vyjádření, které nás odkazuje na Prohlášení Rady ČRo, zveřejněné dne 10.12.2008. Toto prohlášení ale vůbec neodpovídá na otázku, kterou jsme Radě ČRo položili, tedy zda je další realizace projektu Odhalení i dalších multimediálních projektů tohoto typu v souladu s Vašimi dosavadními usneseními.

◄ Gorily z pražské ZOO, hrdinové tři roky trvajícího projektu Odhalení

26. 1. 2009

ANALÝZA STUDIE DELOITTE

Meznárodní účetní firma Deloitte Touche Tohmatsu vydala jako každý rok prognózu o technologiích, médiích a telekomunikacích v roce 2009. Sleduje faktory, „které budou mít nyní i v budoucnu výrazný dopad na podnikání“. Prognózu rozdělila na tři části. Ta mediální vyšla pod názvem Mediální trendy pro rok 2009, telekomunikační pod názvem Trendy v telekomunikacích pro rok 2009, třetí část jako Technologické trendy pro rok 2009. Je to mnohdy veselé, až iracionálně zábavné čtení. Promítají se do něj totiž přání a tužby manažerů a podnikatelů více, než si může seriózní prognostické pracoviště dovolit.

24. 1. 2009

Ačkoli se dosud živím jako novinář, od 1.září 2008 pracuji jako terapeut a amatérský "fundraisera" ústavu pro tak zvaně "postižené" v Srbči u Rakovníka. Vesnice leží asi padesát kilometrů od Prahy, má asi dvě stě obyvatel, poštu, která je otevřená tři hodiny denně, krám se smíšeným zbožím a není tu mobilní signál.

Náš waldorfský týdenní stacionář s chráněnou dílnou Společenství Dobromysl (www.dobromysl.info) je v přirozeném centru vesnice, bývalém schwarzenberském dvoře s románskými základy a barokně-klasicistní vnější úpravou. V tuto chvíli v něm žije sedm klientů ve věku od 24 do 59 let, tři kolegyně, dva jejich manželé, čtyři děti, fena Mája, kocour Chlup, dvě ovce, koza, párek hus a hejno slepic.

27. 1. 2009

Eluned Zoë Aiano, která vystudovala na Glasgow University obory filmové vědy a Slavonic Studies, hledá zajímavé místo u nějaké filmové či mediální společnosti v České republice. Přínosem pro zaměstnavatele bude žadatelčin široký rozhled, inteligence, schopnost samostatného úsudku a odpovědný přístup k práci. Žadatelka má podstatné znalosti ze světového a středoevropského filmu, včetně českého, o němž na škole psala podnětné rozbory. Na konferenci na University of St Andrews bude mít v blízké budoucnosti přednášku o současném filmu z pobaltských zemí. Aianová má rodilou znalost angličtiny, hovoří dále italsky, španělsky a francouzsky a dorozumí se i česky. Prosím, pište na adresu eza1020@hotmail.com. (JČ)

26. 1. 2009

Radní ODS: "Ta lokalita je nádherná. Pro les je jí škoda"

Zita Kazdová, Pavel Roušar

Klánovický les je největší pražská lesní plocha ležící na východním okraji města, která zahrnuje přírodní park, rezervaci i evropsky významnou lokalitu NATURA 2000. Tedy území podléhající zvláštní ochraně. Jenže, ouha, jeho ekologická stabilita, životaschopnost a budoucnost byla rozhodnutím magistrátu dána v sázku pro vybudování golfového areálu, který by byl již šestým (!) v přibližně desetikilometrovém okruhu kolem lesa.

26. 1. 2009

Nerad píši o vnitrostranických intrikách v kterékoliv ze stran, neboť neznám partaj, ve které by se uvnitř nebojovalo. Ve které by kandidátů na funkce nebylo vždy víc než funkcí. Pro tentokrát učiním výjimku. Protože vnitrostranická podlost se týká názorů, vyřčených mediálně. Týká se svobody slova. Týká se zdravého rozumu. Týká se pravdy. Do špinavé hry lokálních ekonomických a politických zájmů a vnitrostranických intrik byl namočen autor, který píše i pro Britské listy.

Krajská konference ČSSD, konaná ve Vsetíně potvrdila vyloučení Mgr. Miloslava Štěrby z řad členů ČSSD . Krajská kontrolní komise pod vedením Jiřího Haase navrhla, delegáti odmávali, aniž by věděli. Proč také? Štěrbovi bylo původně zrušeno členství v ČSSD usnesením Okresní konference ve Zlíně, konané 29. 11. 2008, v rozporu se stanovami bez jeho přítomnosti. Důvod? Zpochybnil úsilí ČSSD o plnění jejího volebního programu "svými příliš kritickými osobními názory a postoji v novinových článcích, uveřejňovanými nejen na oficiálních internetových stránkách KVV, kde má každý přístup, ale především v místním i regionálním tisku, poškodil celou zlínskou organizaci ČSSD v očích široké veřejnosti", konstatoval v "obžalobě" Karel Dvorský z okresní kontrolní komise Zlín a předseda krajské kontrolní komise ČSSD Jiří Haas Štěrbovo vyloučení podpořil. Zlínská organizace ČSSD se poškodila sama - tím, že poslanec Melčák podpořil Topolánkovu vládu a jeho asistent i nadále řídí ČSSD ve Zlíně. A ta se podílí na koalici s ODS. Štěrba se proti nespravedlnosti svého vyloučení odvolal. Grázlové v sociální demokracii nicméně prozatím zvítězili. Alespoň ve Zlínském kraji.

26. 1. 2009

Následující text je pokusem o stručný souhrn myšlenek Dmitrije Orlova. Dmitrij Orlov (*1963) je softwarový inženýr, působící v oborech fyziky vysokých energií a internetové bezpečnosti a také v neposlední řadě jako aktivista hnutí ropného zlomu. Narodil se v sovětském Leningradu (dnes ruský Sankt Petěrburg), odkud se jako dvanáctiletý odstěhoval do USA a do SSSR/Ruska se vracel na dlouhodobé pobyty v době nejhlubší krize na přelomu 80. a 90. let. Své zkušenosti z rozpadu sovětského impéria se pokusil zobecnit ve formě tezí o pěti stupních kolapsu průmyslové civilizace. Domnívá se, že podobný proces jako v bývalém SSSR nyní probíhá v USA. Současnou finanční krizi považuje za první stupeň kolapsu americké společnosti, který předpověděl už v roce 2006. Ve své knize Reinventing Collapse: Soviet Example and American Prospects (Znovuvynalézání kolapsu: Sovětský příklad a americké vyhlídky, ISBN 9780865716063) vyjadřuje přesvědčení, že Rusové byli na zhroucení sovětského impéria ve své době mnohem lépe připraveni, než jsou současní Američané na kolaps svého státu a že pro řadové občany USA bude rozklad současné podoby jejich společnosti mnohem bolestnější a bude mít pro ně i svět dalekosáhlejší důsledky, než měl svého času rozpad SSSR.

26. 1. 2009

"Rok 1968 byl setrvalým soubojem dvou křídel ve vedení KSČ," tvrdí ve svém polemickém příspěvku na můj text "Příštích dvacet let" Pavel Urban. "To není zrovna příklad toho, co bych já sám označil za komplexní myšlení," pokračuje dál, bohužel již v jiné souvislosti.

Představa Pavla Urbana o roku 1968 je zprostředkovaná školstvím, publicistikou, politikou. Není zatížená osobní zkušeností, nevyplývá z konfrontace protichůdných interpretací ani z kritického úsudku. Je triviálně úderná, politicky konformní a snadno zapamatovatelná. Je jediná, se kterou se kdy setkal -- a tedy správná.

26. 1. 2009

PONDĚLNÍ KRITICKÝ BLOC-NOTES

Nastal nov. Obvykle se tím problémem nezabývám. Ale řekl jsem si, že je to vhodný okamžik, abych v tomto novém roce 2009 zahájil v Britských listech nenápadně jednu novou rubriku. Oproti úplňku, který je velmi populární, je totiž nov okamžikem, kdy se Měsíc nachází mezi Zemí a Sluncem a osvětlena je jeho odvrácená tvář... Možná to bude mít i nějaký význam pro kondici a kvalitu této rubriky.

Hned úvodem ale připojuji: ne, nebude to blog, prosím, bude to kritický bloc-notes, nebo-li vlastně zápisník, chcete-li, v němž budu každé pondělí komentovat události převážně kulturní. Řeknete, jaký je v tom rozdíl? Blog nebo zápisník? Inu, nezbývá než pokrčit rameny... a říci: uvidíme! Třeba to ale nebude hned jasné. Úplněk není také každý den. Dnes je prostě nov. Nehodlám se tu ale rozhodně úvodem hlásit do kritického klubu vševědoucích, ani všehoschopných, nýbrž hlásím se tu, promiňte -- k tradici kritického myšlení. To jaksi u bloggerů většinou postrádám.

26. 1. 2009

. V čase keď mnohí ešte verili v rýchle vyriešenie plynovej krízy, som na stránke chelemendik.sk uverejnil esej (Gaz a Gaza: kľúčové slová nového roku 2009.), v ktorej som na základe analýzy vzťahov v pozadí procesu konštatoval okrem iného dve veci:

26. 1. 2009

Současný kolotoč v zásobování Evropy zemním plynem skončil a přichází čas na reflexi. To co se stalo, nebylo žádným velkým překvapením. Energie je již dávno nástrojem politiky a hlavním prostředkem ekonomické globalizace. Je s politikou organicky prorostlá, protože konec konců i každý politik ví, že živé i neživé procesy na této zemi a pravděpodobně i v celém vesmíru jsou spojeny s výměnou energie. Je-li energie elementárním hybatelem v přírodě, bude v lidské civilizaci faktorem o to důležitějším, jakým tempem roste nijak neregulovaná spotřeba konečných zásob primárních energetických zdrojů. Rusko ukázalo, že sílu plynu jako primárního energetického zdroje chápe, a jakkoliv bylo uzavření přívodů do Evropy podmíněno neshodami s Ukrajinou, hodí se zcela jistě jako demonstrace síly. "Jsme zde a vy nás potřebujete", to je vzkaz, které nám Rusko sděluje. Již dlouhá desetiletí je energie pivotem světové politiky; útok nacistické armády na jih k ropným polím byl pravděpodobně příčinou obratu na východní frontě za druhé světové války; byla to energie, která se stala stěží zamlčovaným důvodem kontinuální války v regionu Perského zálivu; dalšími obětmi jsou Afganistan, Čečensko, Dárfúr. Energie jako casus belli, opravdové i ekonomické války. Byla zveřejněna čísla, která potvrzují, že právě v Iráku je největší podíl dosud netěžené ropy, i když celkové zásoby ropy tam jsou nižší než v Saúdské Arábii. V Iráku je ropa snadno těžitelnější a proto poskytne vysoký zisk.

Anna Čurdová
27. 1. 2009

Česká poslankyně Anna Čurdová, členka sociálního výboru, výboru pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, stínová ministryně ČSSD pro ženu a rodinu byla 26. ledna zvolena místopředsedkyní Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Čurdová pracovala v Parlamentním shromáždění od září 2002 jako náhradnice, a od ledna 2007 jako řádná členka PACE. Je členkou zahraničně politického výboru, 3. místopředsedkyní výboru pro rovné příležitosti žen a mužů, členkou podvýboru pro vnější vztahy a podvýboru proti násilí na ženách. V současné době je jedinou českou zástupkyní na tak vysokém postu v Radě Evropy.

Rada Evropy, založená 5. května 1949 Londýnskou smlouvou (Treaty of London) , je nejstarší politickou organizací na kontinentu. Jejími prvními členy byly Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Švédsko a Velká Británie. Jako první dokument schvalovala 4. listopadu 1950 Úmluvu na ochranu lidských práv a základních svobod (Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) Rady Evropy, první mezinárodní právní dokument zabezpečující lidská práva. 28. února 1996 vstupuje do Rady Evropy Rusko . 1. listopadu 1998 zřídila jediný stálý Evropský soud pro lidská práva (European Court of Human Rights) Parlamentní shromáždění Rady Evropy sdružuje 636 členů (318 zástupců a 318 náhradníků) ze 47 národních parlamentů a delegace zvláštních hostů ze dvou kandidátských států. status pozorovatele poskytla Rada Evropy dalším 5 zemím (Svatá stolice-Vatikán, Spojené státy americké, Kanada, Japonsko a Mexiko). K Radě Evropy se od roku 1989 připojilo 22 zemí střední a východní Evropy (zatím posledním novým členem je Černá Hora od května 2007). Mezi hlavní úkoly patří udržování a posilování demokracie a lidských práv, sociální soudržnosti, bezpečnosti občanů, demokratických hodnot a kulturní různorodosti. Současným předsedou Parlamentního shromáždění je René Linden (Nizozemsko). Výbor ministrů je tvořen 47 ministry zahraničí nebo jejich zástupci. V sekretariátu Rady Evropy pracuje 1800 zaměstnanců. Od září 2004 jej vede generální tajemník Terry Davis (Velká Británie), bývalý místopředseda Parlamentního shromáždění a bývalý předseda socialistické skupiny v Parlamentním shromáždění. Běžný rozpočet RE na rok 2008 činil 201 mil. EUR.

27. 1. 2009

RADIO WAVE LIVE SESSIONS

V sobotu 31. ledna rozechvěje zvukotěsné stěny karlínského Studia A Českého rozhlasu první letošní koncert ze série Radio Wave Live Sessions. Tentokrát si můžete v unikátní "obývákové" atmosféře vychutnat potemnělé a syrové Kill The Dandies! Zažijte exkluzivní pocit blízkosti kapely a vynikající zvuk profesionálního studia při koncertu, který jinde neuslyšíte. Přímý přenos vystoupení Kill The Dandies! vysílá od 20 hodin Radio Wave.

„Když nepočítáme vystoupení s naší bývalou kapelou The Nihilists, které proběhlo též na Radiu Wave, tak je určitě tohle náš první koncert v přímém přenosu,“ říká zakládající člen skupiny Jindra Hoch alias Hank J. Manchini.

1. 1. 2009

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Apelujeme na čtenáře, aby třeba i minimální částkou přispěli na provoz Britských listů. Britské listy si každý měsíc otevře 200 000 individuálních IP adres. Finančně však na provoz listu přispívá jen kolem 200 osob. Děkujeme jim, ostatním čtenářům chceme sdělit, že by Britské listy mohly dělat daleko víc, kdyby měly možnost platit si stálé novináře.

V prosinci 2008 přispělo celkem 220 čtenářů Britských listů na provoz časopisu úhrnem částkou 75 226.75 Kč. Příjem z reklamy byl 2000 Kč. Na kontě Britských listů v Raffaisenbance jsme měli 31. 12. 2008 částku 81 886.01 Kč . Na internetovém účtu Paypal máme nyní 883.67 GBP a 1,725.65 EUR.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

USA 2009: Obama a očekávání RSS 2.0      Historie >
26. 1. 2009 ICT: Krize, krize, krize kam se podíváš Štěpán  Kotrba
26. 1. 2009 Již první dny Obamova prezidentství ukazují, že bez prolévání krve to nepůjde Daniel  Veselý
22. 1. 2009 Vymítání démonů z americko-ruských vztahů   
22. 1. 2009 Proboha, jsi vůbec "Robert"? A není to fuk?! Miloš  Dokulil
22. 1. 2009 Chce vyjednávat s Íránem bez předchozích podmínek   
21. 1. 2009 Toto je cena a příslib občanství Barack  Obama
21. 1. 2009 Nový tón. Opustil falešný optimismus   
21. 1. 2009 Co Obamův projev znamená   
21. 1. 2009 Komentář deníku Daily Telegraph   
21. 1. 2009 Bloggeři a komentátoři nejednotni ohledně Obamova projevu   

"Entropa" Davida Černého RSS 2.0      Historie >
27. 1. 2009 Bulharská odveta Ladislav  Žák
26. 1. 2009 Mystifikace za mystifikaci aneb poprvé fandím Mladé frontě Dnes   
21. 1. 2009 Omlouvám se, že jsem umělec?? Bohumil  Kartous
21. 1. 2009 Entropa není umění Petr  Wagner
20. 1. 2009 Černý obrys rafinovaného cukru? Miloš  Dokulil
20. 1. 2009 Ta provokace mi skutečně připadá vtipná Jan  Čulík
17. 1. 2009 Tak je vyloupněte Petr  Litoš
17. 1. 2009 Absurdistán se představil Entropou Zdeněk  Jemelík
17. 1. 2009 Bulharsko František  Řezáč
17. 1. 2009 Washington Post: Je-li Bulharsko záchod, je na něm teď pěkně zima   

Ukrajina, Rusko a dodávky plynu do Evropy RSS 2.0      Historie >
23. 1. 2009 Experti: Nabucco není skutečnou alternativou   
21. 1. 2009 Plynová krize a slabost Ruska Pavel  Urban
19. 1. 2009 Komu prospívá plynová krize v Evropě? Pavel  Rott, Štěpán Kotrba
18. 1. 2009 Ukrajinsko ruská dohoda dosiahnutá -- je kríza skutočne za nami? Juraj  Slabeycius
18. 1. 2009 Tymošenková obviňuje Firtaše, Bojka a Juščenka ze selhání plynových rozhovorů   
16. 1. 2009 Putin o plynu v německé televizi   
16. 1. 2009 Bielorusko a Ukrajina sa nelíšia iba o faktor priepustnosti plynu   
15. 1. 2009 Může vůbec dnes Ukrajina přepravovat plyn do Evropy?   
14. 1. 2009 Kdo je čí spojenec -- ve válce nebo v míru? Mojmír  Babáček

Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
27. 1. 2009 Obama zahajuje diplomatické úsilí vůči Blízkému Východu   
26. 1. 2009 Článek podepsaný Arnoštem Lustigem, i když s jakýmkoliv obsahem, bývá uveřejněn vždy   
26. 1. 2009 Konflikt v Gaze a mezinárodní solidarita Milan  Valach
24. 1. 2009 Kontroverze: Vysílat či nevysílat humanitární reklamu pro Gazu?   
23. 1. 2009 BBC: Co udělala moje rodina Izraeli?   
23. 1. 2009 Kostlivci v Benediktově skříni Karel  Dolejší
23. 1. 2009 BBC odmítla odvysílat reklamu charitativních organizací ve prospěch sbírky pro Palestinu   
23. 1. 2009 Situace v Izraeli je nyní podstatně horší než dříve   
23. 1. 2009 Izraelci rozesílají po světě článek, že v Gaze zabili "jen 600 lidí"   
23. 1. 2009 Izrael lže o nárůstu palestinských útoků, usvědčil se sám   

Kontroverze Klaus kontra europoslanci, prosinec 2008 RSS 2.0      Historie >
2. 1. 2009 Francouzi jako Hitler   
1. 1. 2009 Guardian: Obavy z českého předsednictví EU sílí   
27. 12. 2008 S Čechy v čele EU bude veselo   
24. 12. 2008 Nězavisimaja gazeta: Ruské obavy z českého předsednictví   
22. 12. 2008 Evropská unie je politický kýč, aneb O věrnosti prázdnotě Luděk  Toman
19. 12. 2008 Transformace středověké Svaté říše v národní státy byla postupná Petr  Schnur
17. 12. 2008 Der Spiegel: Pozdvižení nad českým prezidentem: Tajně odposlouchával europoslance   
16. 12. 2008 Jak odvést pozornost od "lisabonizace" EU... Jaroslav  Kuba
16. 12. 2008 Tanečky okolo Lisabonské smlouvy Michael  Kroh
16. 12. 2008 Nastávající krize Milan  Valach

Sankt Peterburg prosinec 2008 RSS 2.0      Historie >
31. 12. 2008 Jsme odsouzeni pasivně naslouchat rozhovorům vládců o našem osudu   
31. 12. 2008 Ne, v Rusku není komunismus Jan  Čulík
27. 12. 2008 Dětští žebráci v petrohradském metru Jan  Čulík
23. 12. 2008 Vánoční procházka starým Petrohradem Jan  Čulík
22. 12. 2008 Sankt Peterburg a okolí - dalších pár pohledů Jan  Čulík
22. 12. 2008 Dnešní Rusko: Směsice kapitalismu a komunismu, která zraje k bizarnosti Jan  Čulík
21. 12. 2008 Půjde Rusko tou či onou cestou a jak to tam vypadá dnes? Jan  Čulík
20. 12. 2008 V ďáblově lůně: Sankt Peterburg 2008 Jan  Čulík
20. 12. 2008 Orgie konzumerismu v ruském městě Jan  Čulík

Roman Joch, ředitel "Občanského institutu" RSS 2.0      Historie >
5. 12. 2008 To, že je Roman Joch zván v ČR do televize, má zásadní význam   
5. 12. 2008 Joch Jan  Hruška
5. 12. 2008 Doufejme, že se Roman Joch nebude chtít vrátit k profesi   
5. 12. 2008 Poplašná zpráva o úrovni české populace   
4. 12. 2008 Necenzurovat- ani Jocha Ivan  David
4. 12. 2008 Naše civilizace nebyla nikdy dosti křesťanská   
4. 12. 2008 Televizní odborník Roman Joch   
3. 12. 2008 Propaganda od Romana Jocha - článek bez informační hodnoty   
25. 2. 2008 Jochův návrh na legalizaci mučení jste nepochopili   
24. 2. 2008 Nikdy více bolševizaci ČR   

Může být mučení uměním? RSS 2.0      Historie >
15. 1. 2009 Na odporu postavená estetika není umění Štěpán  Kotrba
2. 1. 2009 Sderot, Gaza a Sue Grandová naruby Karel  Dolejší
7. 11. 2008 Film Veroniky Janečkové Pravztahy a otázka Jana Čulíka František  Koukolík
6. 11. 2008 Etické obsahy v díle jsou přirozenou součástí umění a mají právo být hodnoceny Jan  Paul
6. 11. 2008 Film Pravztahy Veroniky Janečkové byl zpřístupněn na webu   
5. 11. 2008 Janečkové Pravztahy se budou promítat v Praze   
4. 11. 2008 Číst Hitlera Milan  Valach
4. 11. 2008 Krve jako na jatkách je plný Louvre Miloslav  Štěrba
4. 11. 2008 Umění a krása, neboli Život umělce v nehezkých dobách Uwe  Ladwig
4. 11. 2008 Devianti Jiří  Drašnar

Pákistán RSS 2.0      Historie >
16. 12. 2008 Immanuel Wallerstein: Pákistán: Obamova noční můra Immanuel  Wallerstein
2. 12. 2008 Čína se obává indicko-japonské vesmírné aliance   
29. 11. 2008 Times of India: Spojené státy, Británie a Izrael poskytují Indii zpravodajskou pomoc   
24. 10. 2008 "Americké rakety" zasáhly školu v Pákistánu   
8. 10. 2008 Rakety Hatf - jaderná pěst Pákistánu Lukáš  Visingr, Štěpán Kotrba
27. 9. 2008 Další incident mezi USA a Pákistánem skončil na Valném sromáždění OSN   
27. 9. 2008 Indické rakety Agni: Od regionálního odstrašení ke globální výzvě Štěpán  Kotrba, Lukáš Visingr
25. 9. 2008 Přestřelky v Pákistánu: konečně se Američané přiznali   

Hypoteční, finanční ... ekonomická krize RSS 2.0      Historie >
27. 1. 2009 O příkladném jednání Richarda Fulda, neboli Když si někdo nechá za něco platit, ale pak se odpovědnosti vyhne Uwe  Ladwig
26. 1. 2009 ICT: Krize, krize, krize kam se podíváš Štěpán  Kotrba
26. 1. 2009 Prerastie globálna kríza do megakrízy? František  Škvrnda
23. 1. 2009 Ekonomická krize utajeným pohledem odborů   
23. 1. 2009 Británie je v recesi   
22. 1. 2009 Finanční krize -- největší černá díra v dějinách Patrik  Nacher
22. 1. 2009 O rozložení majetku a o sociálním smíru Uwe  Ladwig
21. 1. 2009 Požadavek: Znárodněte britské banky   
20. 1. 2009 Kissinger: Svět musí vytvořit nový světový pořádek   
15. 1. 2009 Stratfor: Ruská plynová past   

Gruzie, Rusko a Jižní Osetie RSS 2.0      Historie >
23. 1. 2009 Experti: Nabucco není skutečnou alternativou   
22. 1. 2009 Vymítání démonů z americko-ruských vztahů   
15. 1. 2009 Stratfor: Ruská plynová past   
13. 1. 2009 Pustili nám plyn aneb sebevražda ukrajinského snu Štěpán  Kotrba
25. 12. 2008 Bývalý gruzínský zástupce v OSN vyzval k předčasným volbám Karel  Dolejší
24. 12. 2008 Nězavisimaja gazeta: Ruské obavy z českého předsednictví   
16. 12. 2008 Ruští generálové ztrácejí moc   
30. 11. 2008 Zpráva Izvestijí je zavádějící, Saakašvili trvá na tom, že za válku nese odpovědnost Rusko Karel  Dolejší
29. 11. 2008 Izvestija: Saakašvili prý "přiznal, že vyprovokoval válku s Ruskem; podle opozice chce uprchnout ze země"   
25. 11. 2008 Válka jako zrcadlové bludiště Petr  Nachtmann

Marihuana RSS 2.0      Historie >
10. 11. 2008 Kateřina Jacques chce dávat beztrestně marihuanu i dětem Štěpán  Kotrba
18. 9. 2008 Nad léčivými jointy s Lumírem Hanušem Lumír Ondřej Hanuš, Štěpán Kotrba
10. 7. 2008 Bushka versus stát: Poloviční vítězství snaživého primitiva Štěpán  Kotrba
8. 7. 2008 Zhulení křesťané: vědci objevili psychoaktivní účinky starověkého kadidla   
1. 7. 2008 V holandských kavárnách smějí kuřáci kouřit jen konopí   
6. 6. 2008 Trpká léčba konopím Bushka  Bryndová
13. 5. 2008 15 000 lidí: fotoohlédnutí z Global Marihuana March 2008 Štěpán  Kotrba
6. 5. 2008 Global Marihuana March 2008 tuto sobotu   
21. 3. 2008 Pokání na Velký pátek kvůli perverznímu efektu Bushka  Bryndová

Zdravotnictví a reformy RSS 2.0      Historie >
24. 1. 2009 Co zdravotnické poplatky regulují? Antonín  Konečný
23. 1. 2009 Ideologické hrůzy náměstka ministra či jeho kritika? Jan  Marek
22. 1. 2009 Ideologické hrůzy pana magistra Šnajdra Petr  Wagner
19. 1. 2009 Pohroma Julínek odchází, modrá kára zdravotnictví jede dál Vladimír  Tupáček
14. 1. 2009 České zdravotnictví žádné reformy nepotřebuje Petr  Wagner
20. 12. 2008 Poplatky za ošetření nic neregulovaly Petr  Wagner
6. 12. 2008 Šlo o návštěvu lékaře jen v nutných případech   
5. 12. 2008 Poplatky ve zdravotnictví v ČR a v Německu   
5. 12. 2008 Rušení traumacenter a standardy zdravotní péče Petr  Wagner
5. 12. 2008 Zdraví je nade vše Jan  Mertl

Čína RSS 2.0      Historie >
22. 1. 2009 Bílá kniha čínské obrany Oskar  Krejčí
29. 12. 2008 Sinologie a dnešní Čína Lukáš  Zádrapa
2. 12. 2008 Čína se obává indicko-japonské vesmírné aliance   
9. 11. 2008 Xinhua: OSN oznámila podepsání Pekingské deklarace o změnách klimatu   
8. 11. 2008 Dong Feng - raketový arzenál Říše Středu Lukáš  Visingr, Alena Breuerová, Štěpán Kotrba
31. 10. 2008 Na čínském obzoru jsou přece jen nakonec "josefínské" reformy? Miloš  Dokulil
30. 10. 2008 Asijské vesmírné závody   
30. 10. 2008 Studie RAND naznačuje, že USA prohrají válku s Čínou   

Zelení RSS 2.0      Historie >
25. 11. 2008 Bývalý kpt. StB Miloslav Málek. Loajální zaměstnanec Milan  Daniel
25. 11. 2008 Pochybnosti   
25. 11. 2008 Jak se dláždí cesta k moci Milan  Daniel
24. 11. 2008 Bursíkova izolace se prohlubuje Milan  Daniel
24. 11. 2008 Hlasujte v souladu s programem, nebo odejděte! Ondřej  Slačálek
22. 11. 2008 Poslankyně Věra Jakubková a Olga Zubová opustily klub SZ   
21. 11. 2008 Zelené divadlo na provázku Milan  Daniel
13. 11. 2008 Stanislav Penc odchází ze Strany zelených Stanislav  Penc
4. 11. 2008 Zubová: Jednou z příčin propadu SZ ve volbách byl odklon od zeleného programu Matěj  Stropnický
23. 10. 2008 ČSSD dostala příležitost, které se zřekla Bursíkova Strana zelených Jakub  Rolčík

Aféra jménem Andula - kniha na pokračování RSS 2.0      Historie >
11. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XX. část) Josef  Brož
7. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XIX. část) Josef  Brož
4. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XVIII. část) Josef  Brož
28. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XVII. část) Josef  Brož
23. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XVI. část) Josef  Brož
20. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XV. část) Josef  Brož
15. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XIV. část) Josef  Brož
13. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XIII. část) Josef  Brož
8. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XII. část) Josef  Brož
6. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XI. část) Josef  Brož

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
24. 1. 2009 Kontroverze: Vysílat či nevysílat humanitární reklamu pro Gazu?   
22. 1. 2009 Proboha, jsi vůbec "Robert"? A není to fuk?! Miloš  Dokulil
8. 1. 2009 Koncert CHCI WAVE ZPĚT!   
1. 1. 2009 Televizní nuda na Silvestra Monika  Binke
29. 12. 2008 Americký televizní moderátor Dan Rather uštědří Bushovi zřejmě další ránu   
23. 12. 2008 Jednání Rady Českého rozhlasu je neobhajitelné a nelogické, je třeba prošetřit, zda není zkorumpována, tvrdí poslanec   
22. 12. 2008 ORF se nachází v těžké krizi Richard  Seemann
20. 12. 2008 Byla v Praze jiná Ellen Tauscherová, než zasedá v Kongresu? Karel  Dolejší
13. 12. 2008 Česká televize zase manipuluje František  Řezáč
8. 12. 2008 Deutschlandradio povede Willi Steul Richard  Seemann

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
19. 1. 2009 Vytvářejí všichni akademici falešný obraz ? Milan  Hlobil
26. 12. 2008 Krach americké obrany   
20. 12. 2008 Byla v Praze jiná Ellen Tauscherová, než zasedá v Kongresu? Karel  Dolejší
19. 12. 2008 Začachrovaný národní zájem Karel  Dolejší
16. 12. 2008 Ruští generálové ztrácejí moc   
15. 12. 2008 Pavel Barák obhajuje neobhajitelné Karel  Dolejší
27. 11. 2008 President Obama's Foreign Policy: The Change We Really Want? Joanne  Landy
14. 11. 2008 Rogozin: NATO se rozpadá v bahno   
6. 11. 2008 Větvička - novinář který selhal Štěpán  Kotrba
17. 10. 2008 Okupace tehdy. A co dnes? Jaroslav  Zatočil

Špionáž v době studené války RSS 2.0      Historie >
18. 10. 2007 Mediálně politické mýty jako náhražka politické reality a jejich trestuhodné dopady Miroslav  Polreich
18. 7. 2007 Co dělal špión Karel Koecher v Prognostickém ústavu? Karel  Köcher
16. 7. 2007 Podnět Radě pro rozhlasové a televizní vysílání: plíživá propaganda Robina Hooda Ladislav  Žák
13. 7. 2007 K.K.K. Ladislav  Žák
12. 7. 2007 Romeo vypovídá: jak zemřel agent Ogorodnik Karel  Köcher
12. 7. 2007 Případ Karel Koecher Jan  Čulík
12. 7. 2007 Rozpor v prohlášeních Karla Koechera   
12. 7. 2007 Koecher sloužil totalitě Boris  Cvek
12. 7. 2007 Fanatici všech zemí, spojte se Štěpán  Kotrba
12. 7. 2007 Nemyslete. Když myslíte, tak nečtěte, když čtete, tak nepište. Když píšete, pak se nedivte... Štěpán  Kotrba

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
3. 7. 2006 Věčná koalice - nebezpečný útok na demokracii Miroslav  Polreich
30. 6. 2006 Dokážeme být svobodní? Jan  Čulík
29. 6. 2006 O českém vysokém školství Jan  Čulík
9. 6. 2006 Kdyby... Jakub  Rolčík
9. 6. 2006 Karyatidy se hájí: My nic, to Paroubek! Jan  Čulík
9. 6. 2006 Jsme Šílení Bohumil  Kartous
9. 6. 2006 Jak voliči rozdali politické karty, a co dál? Vladimír  Vokál
4. 5. 2006 Politická příživa Štěpán  Kotrba
29. 3. 2006 Znovu o tom, co česká média pomíjejí Jan  Čulík
11. 3. 2006 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu   

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
22. 1. 2009 Vymítání démonů z americko-ruských vztahů   
20. 1. 2009 Vyšetřování antraxových útoků - konflikt vědecké pravdy s mocí Mojmír  Babáček
19. 1. 2009 Barack Obama a meze americké moci Karel  Dolejší
17. 1. 2009 Konec Bushovy éry v USA Robert  Bartoš
14. 1. 2009 Kdo je čí spojenec -- ve válce nebo v míru? Mojmír  Babáček
26. 12. 2008 CIA získává afghánské válečné magnáty rozdáváním viagry   
24. 12. 2008 Přeji si stažení vojsk z Afghánistánu   
23. 12. 2008 Dialog, nikoliv válka může Afghánistán postavit na nohy Daniel  Veselý
22. 12. 2008 Hrrr do Afghánistánu! Štěpán  Steiger
22. 12. 2008 Jediným problémem s Afghánistánem je... Jan  Čulík

Školství RSS 2.0      Historie >
19. 1. 2009 Nová publikace Eurydice   
16. 1. 2009 Hospodárska kríza zasiahla už aj ruské vysoké školy   
11. 1. 2009 Izraelci také likvidují palestinské školství   
2. 1. 2009 Biologické a sociální faktory vývoje člověka a jejich důsledky pro pojetí výchovy Jiří  Beránek
1. 12. 2008 Advent... Ladislav  Žák
24. 11. 2008 Demogrant jako nástroj financování vysokého školství Petr  Gočev
19. 11. 2008 V české společnosti vládne despekt vůči intelektuálům a humanitním oborům Jan  Mertl
18. 11. 2008 Akademický senát FFUK žádá o navýšení rozpočtu vysokých škol   
18. 11. 2008 Akademická jatka 2008, aneb Gaudeamus Igitur Josef  Švéda
13. 11. 2008 100 000 školáků demonstruje za lepší školy František  Řezáč

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
22. 1. 2009 Vymítání démonů z americko-ruských vztahů   
19. 1. 2009 Špatné je nevědět - ale tragické je nechtít vědět! Jan  Neoral
15. 1. 2009 Stratfor: Ruská plynová past   
13. 1. 2009 Másla na hlavě se nelze zbavit přesunem másla na hlavu jinou... Jan  Neoral
12. 1. 2009 Nebezpeční vědci aneb kurs tvůrčího lhaní Ivan  Větvička
7. 1. 2009 Happening Evropa proti radaru   
2. 1. 2009 Starostové dojednají detaily výpravy do Bruselu   
1. 1. 2009 PF 2009 Karel  Dolejší
24. 12. 2008 Nězavisimaja gazeta: Ruské obavy z českého předsednictví   
23. 12. 2008 Heuréka - nová superstudie o radaru? Jan  Neoral

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
7. 1. 2009 Ústav pro českou literaturu AV ČR vypisuje bohemistické stipendium   
31. 12. 2008 Podvod I. Miloslav  Bukovecký
15. 12. 2008 Na břehu dnů Petr  Litoš
11. 12. 2008 Vieweghova dvacátá kniha: Banální stereotyp Jan  Čulík
21. 10. 2008 Mytologizace "Udání Milana Kundery" Jakub  Češka
17. 10. 2008 "Nebudu-li já kurvú, ale bude jiná" Jan  Hus
15. 10. 2008 Milan Kundera a tragédie Střední Evropy Karel  Dolejší
14. 10. 2008 Jak to, že se nic nestalo té paní Militké?   
14. 10. 2008 Milan Kundera v zajetí imagologů Josef  Švéda
13. 10. 2008 Kopnete-li si do Kundery, stanete se komickou postavou jeho románů Jan  Čulík