26. 1. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 1. 2009

Les, golf, Bém a jeho parta(j)

Radní ODS: "Ta lokalita je nádherná. Pro les je jí škoda"

Zita Kazdová, Pavel Roušar

Klánovický les je největší pražská lesní plocha ležící na východním okraji města, která zahrnuje přírodní park, rezervaci i evropsky významnou lokalitu NATURA 2000. Tedy území podléhající zvláštní ochraně. Jenže, ouha, jeho ekologická stabilita, životaschopnost a budoucnost byla rozhodnutím magistrátu dána v sázku pro vybudování golfového areálu, který by byl již šestým (!) v přibližně desetikilometrovém okruhu kolem lesa.

V listopadu loňského roku byli sice občané prostřednictvím měsíčníku Listy hlavního města Prahy ujišťováni o nejlepších vyhlídkách na to, že Praha bude zeleným městem, ale Klánovický les před sebou tyto dobré vyhlídky nemá. Chráněný les zřejmě nemá pražské radnici co nabídnout a z koncepce zeleného pásu kolem Prahy asi vypadává. Více než 70 000 m2 vzrostlého lesa by mělo být totiž vykáceno kvůli výstavbě golfového hřiště.

Zdroj: předložený projekt investora, ZDE.

Primátor Bém se věcí zabývat nechce. "Je to výkon nikoliv městských politiků, ale je to výkon státních úředníků. To hřiště je zakresleno v územním plánu v nějakých parametrech. V těch parametrech má právo na svoji existenci. V jiných parametrech nikoliv. Já jsem přesvědčen, že sedm hektarů Klánovického lesa není ohroženo", řekl na adresu Klánovického lesa v pořadu Reportéři ČT

zdroj ZDE

Vykácení oněch 7 hektarů však investor požaduje ve svém projektu v případě výstavby 9ti jamkového hřiště. Ačkoli investor říká, že má v plánu vybudovat pouze 9ti jamkové hřiště, může být ohroženo daleko více lesa, protože se již dnes v médiích spekuluje, že cílem investora je vybudovat nakonec 18ti jamkové hřiště.

zdroj: Golf - Král trávníků, Pestrý svět , 4/10/2008 ZDE

To by však vyžadovalo mnohem drastičtější zásah do lesního porostu.

Zastupitelé hlavního města totiž v loňském roce neodhlasovali změnu územního plánu v části Klánovického lesa, kterou navrhla již v roce 2005 městská část Klánovice prostřednictvím svých zastupitelů, aby se původní plán na vybudování golfového hřiště revidoval a chráněný les se územní změnou trvale ochránil a projednávání změny po česku "zaparkovali". Neřekli, ani, zda souhlasí nebo nesouhlasí s navrženou změnou a pro jistotu tím další projednávání odsunuli o roky - do nového územního plánu, který se teprve připravuje.

Zdá se, že investor tak dostal potřebný čas, aby své hřiště v mezidobí vybudoval.

Co je na celé věci podivné? Zdá se, že všechno.

Začněme otázkou, kdo pozastavení změny územního plánu zastupitelům navrhl. O klánovické změně bylo totiž rozhodnuto dávno před hlasováním zastupitelů. Ti hlasovali najednou o celém balíku stovek změn územního plánu a v něm již byla ta klánovická navržena k pozastavení. Pro pozastavení se rozhodl a následně odhlasoval Výbor územního rozvoje ZHMP (výbor vedený primátorem Bémem) na jednání 1. 11. 2007, a to i přes to, že Odbor územního plánu (OUP MHMP), který má změny na starosti a předkládá je k hlasování zastupitelům ve svém návrhu, doporučil klánovickou změnu ke schválení (zdroj: OUP MHMP, mail dne 3/12/2007). Kdo konkrétně však tuto změnu na zmíněném jednání navrhl, nechtěl nikdo říci. Návrh změn předkládala ing. Cvetlerová z OUP MHMP a asi jenom ona ví, proč a kdo tuto změnu požadoval, když její oddělení, které na změnách pracovalo tři roky, návrh doporučovalo.

Teprve v únoru loňského roku jsme se při osobním jednání s radním Langmajerem, zodpovědným za územní rozvoj Prahy, dozvěděli, že pozastavení změny navrhl on na základě 20 stránkového právního rozboru podepsaného JUDr. Danielisovou, vedoucí legislativního a právního odboru. Tomu i odpovídalo jeho vyjádření médiím z listopadu 2007:

"Budeme pokračovat až ve chvíli, kdy nám legislativa oznámí, že ty kroky, které obě strany podnikly, jsou v pořádku. Pokud bychom změnu dnes doporučili ke schválení, tak by se nám mohlo stát, že bude napadeno i naše rozhodnutí," vysvětlil v médiích Langmajer .

Zdroj: Pražští radní odsouhlasili jen minimum změn územního plánu, ČTK a href="http://www.ujezdskystrom.info/rmujse/index.php/cs/napsali-v-mediich-mainmenu-70/283-prati-radni-odsouhlasili-jen-minimum-zmn-uzemniho-planu-tk" class="btn" target="_blank">ZDE

Nám však pan Langmajer své kroky vysvětlit nedokázal. Celý jeho sekretariát totiž následně ½ hodiny hledal zmíněný 20 stránkový dokument, ale ten se nenalezl. Přesto ale prý skutečně existuje. Divadlo s hledáním neexistujícího dokumentu bylo úsměvné, protože vyjádření JUDr. Danielisové jsme měli již z prosince roku 2007:

"Podnět se nijak netýkal přípravy návrhu změny územního plánu prováděné odborem územního plánu, a proto se zdejší odbor touto záležitostí nezabýval," píše ve svém vyjádření ze dne 17.12.2007. O dvacetistránkovém dokumentu JUDr. Danielisová nic nevěděla, nicméně nás odkázala na Obor územního plánování, který ve své dokumentaci žádný radním Langmajerem zmiňovaný 20 stránkový právní rozbor podepsaný JUDr. Danielisovou také neměl.

Radnímu Janečkovi (ODS) vynesl výrok "Já jsem se tam byl podívat, když o tom budu hlasovat. Ta lokalita je nádherná a myslím, že jen pro les je jí škoda" třetí místo v anketě Zelená perla roku 2008.

zdroj: Večerník z Čech, ČT1, 4. 9. 2007, 18:00 ZDE

Radní Langmajer, se svým současným názorem "Žádný návrh podávat nebudeme, dokud se znesvářené strany nedohodnou" zatím na své ocenění čeká.

zdroj: Magistrát stavbě golfového hřiště nezabrání, Pražský deník, 16. 6. 2008 ZDE

Od radního, který je zodpovědný za územní rozvoj v hlavním městě Praze je to výrok více než k pousmání. Ukazuje nám, kdo ve skutečnosti řídí koncepci územního plánu a rozvoje -- totiž investor sám.

Investor odkoupil budovu klubovny a k ní náležející pozemek v Klánovicích od původního majitele Golf Club Praha (GCP) v roce 2006. Podle údajů v katastru nemovitostí to bylo půl roku poté, co klánovická radnice požádala o ochranu lesa formou změny v připravované revizi územního plánu (září 2005). Investor si ani nepřipustil riziko, že by své investice ztratil případným odsouhlasením změny územního plánu! A to, co z dnešního pohledu vypadá, že mohlo být "předdohodnuto", se nakonec potvrdilo: i přes veškerá souhlasná stanoviska odborných posudků provedených v rámci přípravy ke změně územního plánu bylo projednání změny účelově zablokováno.

Investor tak získal dostatek času k naplňování svého podnikatelského záměru.

"Co je pro mě vcelku jako pro politika komunálního velmi významné, je to, že nechci přijít se změnou územního plánu, která někomu, komukoliv, znehodnotí jeho majetek, protože opravdu mít místo pozemku, který je stabilizován, je to stabilizovaný pozemek pro sportoviště, řekněme, a na druhé straně les, tak je to opravdu velký rozdíl," říká dnes radní Langmajer.

zdroj: Spor o golfové hřiště v Klánovickém lese, ČT 1, 4. 8. 2008 ZDE

A co na to říká OUP MHMP? "V rámci veřejného projednání návrhů zadání změn 07 ÚPn společnost FGRP, a také společnost pod názvem Golf Club Praha, uplatnily připomínku - nesouhlas vlastníků se změnou ÚPn. Pořizovatel vyhodnotil připomínku v tom smyslu, že je možné v další fázi pořizování změny, t.j.při projednávání návrhu změny uplatnit ze strany vlastníka pozemků tzv. námitku, o jejímž vyhovění či nevyhovění hlasuje ZHMP.", říká Ing. Skálová z OUP MHMP.

Komické na celé záležitosti je to, že původní návrh klánovických zastupitelů měnit územní plán na pozemcích soukromého investora vůbec nepožadoval. Týkal se pouze ostatních státních pozemků v katastru Klánovic.

Co se tedy může na tomto stavu změnit do doby projednávání nového územního plánu, kam byla změna v Klánovicích přesunuta? NIC! Snad jen to, že areál již může být vybudovaný a politik zodpovědný za územní rozvoj města občanům sdělí, že v této situaci již nelze nic dělat a plán změny doporučí zamítnout.

Zdálo by se, že vleklý spor o golf v Klánovickém lese přitáhne pozornost primátora, autora myšlenky zeleného pásu kolem Prahy. Jaké je tedy osobní angažmá pana Béma? V médiích uvedl, že spor o les je pouze předvolební kampaň kandidáta za Stranu zelených, ve které se nebude angažovat

zdroj: Spor o golfové hřiště v Klánovickém lese, ČT 1, 4. 8. 2008 ZDE

Na konkrétní žádost v podobě elektronické Petice za zachování celistvosti Klánovického lesa, kterou podepsalo více než 22 tisíc spoluobčanů (předána k rukám pana primátora dne 21/1/2008) osobně nereagoval, Petici nechal vyřídit radnímu Langmajerovi, který občanům podepsaných pod peticí písemně odpověděl, že "... jde území s mimořádně soustředěnými přírodními i krajinářskými hodnotami, které by měly být zachovány a dále rozvíjeny... S ohledem na to, že golfové hřiště vznikne na pozemcích, kde je územní plán předpokládá, je jeho vznik v souladu s územním plánem"

Zdroj: odpověď radního Langmajera petentům, dne 7/2/2008

Stojí za projektem i rekordní dluhy vůči pražskému magistrátu?

O panu Bémovi se ví, že je vášnivým hráčem golfu. Stejně tak se ví i o JUDr. Drbalovi, předsedovi představenstva investorské společnosti Forest Golf Resort Praha a.s. (FGRP), která chce golfové hřiště v Klánovickém lese vybudovat, že v minulosti byl v představenstvu společnosti EUROCAST a.s. (zdroj: www.justice.cz) Tedy té společnosti, která doposud dluží pražskému magistrátu největší částku v celé jeho historii, zhruba 117 mil. Kč (informace o pohledávce společnosti EUROCAST, a.s. (bývalá PREFA Ústí nad Labem a.s) byla poskytnuta Magistrátem hl. m. Prahy na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zdroj: ZDE

Pohledávka společnosti EUROCAST, a.s. vznikla v roce 1992 na základě nevyúčtované poskytnuté zálohy na výstavbu bytových objektů na sídlišti Nové Butovice v důsledku odstoupení od smlouvy.

V rámci privazitace společnosti PREFA zůstaly dluhy i vůči Fondu národního majetku, aktiva společnosti byla vyvedena do jiných společností a dluhy jsou dnes již těžko vymahatelné.

Zdroj: Nedej se, ČT1, 6. 11. 2007, záznam pořadu naleznete ZDE

FGRP prý dosud nezaplatila GCP čtvrtinu kupní ceny za původní areál, jak o tom média informovala v loňském roce. Neznáme důvody, proč nebyla uhrazena celá kupní cena, ale neopakuje se podobná dlužní historie?

Mohlo by se zdát, že magistrát bude i kvůli minulosti k tomuto investorovi přinejmenším obezřetný. Dnes tomu však nic nenasvědčuje.

Obnovení "prvorepublikové" tradice

Pod heslem obnovení slavné prvorepublikové historie golfu v Klánovicích (ve skutečnosti se ona historie týká let 1938 až 1952, tedy protektorátu a raného komunismu v Čechách) vtrhnul investor do Klánovic s bujarými klubovými večírky a zábavními dny plnými rachejtlí, silných aut řítících se lesem a halasným sebevědomím. Stejně sebevědomý byl i plán na obnovu a rozšíření hřiště, jen doposud není jasné, zda má být golfiště 9-ti jamkové nebo dvakrát větší a kam že se vlastně má po stávajícím lese roztáhnout.

V plánech FGRP měl být právě rok 2008 rokem vítězného záseku do lesního porostu, bez ohledu na míru státní i mezinárodní ochrany dané přírodní lokality. Přitom právě současná souvislá rozloha lesa, zcela ojedinělá a ze všech stran obestavěná překotně rostoucími lidskými sídly, dovoluje lesu žít jako skutečný les. A kromě krásy přinášet užitek, čistit vzduch od prachu a zplodin, zadržovat vláhu a zkvalitňovat klima v přelidněné metropoli.

Tento živý les by měl být vyklučen do hloubky kořenů a na zmeliorované mrtvé ploše se měla začít stavět uměle vytvarovaná krajina bezchybných trávníků, jezírek a snad i skupinek stromů. Zůstal-li by nějaký nudný les jako zarámování dokonalého obrazu, tím líp, jedná se přeci o "lesní" hřiště.

Úředně potvrzený dopad na životní prostředí? Poradíme si ...

Za účelem posouzení vlivu realizace projektu na životní prostředí bylo zahájeno zjišťovací řízení Environmental Impact Assessment (Zhodnocení dopadů na životní prostředí, EIA) a ukončeno s historicky nejvyšším počtem připomínek občanů a institucí (celkem 1600). Projekt golfového areálu uprostřed lesa má nyní úředně odklepnutý významný vliv na životní prostředí a investor se musí vypořádat se všemi relevantními připomínkami a zpracovat podrobnou dokumentaci.

Má tak les vyhráno? Inu, nemá. Přesto, že řízení EIA zahrnuje celý plánovaný areál, investor nezávisle podal žádosti na vybudování cvičné louky a dětského a sportovního hřiště. Dále bez stavebního povolení zrekonstruoval a rozšířil klubovnu a s místním stavebním úřadem vede řadu sporů.

podrobnosti ZDE

Snahou rozkouskovat celý projekt snad spoléhá na to, že státní správa nebude mít dostatek sil a možností zjišťovat a prokazovat, co je či není součástí budoucího areálu a na co by měla být vypracována podrobná dokumentace k vlivu na životní prostředí.

To, že se řízení EIA fakticky stalo jedinou spásou pro les, je evropská ostuda. Golfem omámení politici jsou těmi zodpovědnými, kteří diskusi o komerčním využití chráněného lesa vůbec připustili. Zodpovědnost ze sebe oklepali jak prašivinu, která dopadla na řadové úředníky orgánů životního prostředí, kam neomylně míří soustředěný tlak investora.

Ostudná role Lesů ČR

Samostatnou kapitolou v klánovické anabázi zůstává role Lesů ČR s.p., které jsou správcem polesí patřícího státu. Během roku vystřídal Ing. Holického na ředitelském postu Ing. Novák (ODS). Oba přišli s výbornými odbornými předpoklady a dobrou minulostí. Kam se oboje podělo ve smršti vysoké hry moci a peněz? V Klánovickém lese po nich zůstává Smlouva o smlouvě budoucí na pronájem 130 hektarů lesa investorovi, která fakticky dává státní majetek soukromému investorovi darem za poplatek čtyři koruny za metr lesa. Ne za měsíc, ale za rok pronájmu! A navíc, státní podnik investorovi sám vybrané plochy vykácí.

Nedávno ministr zemědělství Gandalovič (ODS) "odvolal" Ing. Nováka na vyšší post náměstka a na horké křeslo bez výběrového řízení jmenoval Svatopluka Sýkoru, dosavadního správního ředitele Lesů ČR, s.p. Zda nový generální ředitel bude revidovat smlouvy svého nynějšího nadřízeného nevíme, ale už sama konstelace vztahu vůči Novákovi nasvědčuje tomu, že výrazný odklonu přízně státního podniku ke golfovému investorovi v Klánovicích očekávat nemůžeme. Nebo si snad nyní náměstek Novák uvědomí své pochybení a tuto revizi sám nařídí "shora"?

Tak jako tak, i ministr Gandalovič a Ing. Novák hrají golf. A je možné se obávat, že si ho i oni chtějí v Klánovicích zahrát. Jak jinak vysvětlit Smlouvu o smlouvě budoucí, tak jednostranně výhodnou pro investora, než jako schůdek k povýšení na post náměstka?

Pochybný golfový ráj v zeleném pásu kolem Prahy

Co by kamenem dohodil od okraje Klánovického lesa vznikne do dvou let jiný golfový areál, již nyní budovaný na Černém Mostě ZDE. Jaké komerční vyhlídky má klánovické hřiště, přistoupíme-li na logiku zisku? A jak se zhodnotí případná ztrátová investice v jednom z nejdražších pražských předměstí, když už les bude vykácen? Dočkáme se lesního hotelového kolosu? Lesní vilové čtvrti? Lesního sídliště? Lesního logistického areálu? Lesního nákupně zábavního centra? Nebo snad někoho napadne opět vysázet les??

A tak se na jedné straně plameně hovoří o zeleném pásu kolem Prahy, investují se desítky miliónů při výsadbě nových lesních porostů (kterými se radnice ráda chlubí) a kousek od vysazovaných lesních ploch se kují plány na vykácení obrovských lesních mýtin kvůli dalšímu nesmyslnému golfovému hřišti navíc uprostřed již vzrostlého lesa. S tichým souhlasem a nečinností pražského magistrátu a jeho vedení. Jak jinak lze totiž výroky představitelů města ke Klánovickému lesu chápat.

Vše by mohl zvrátit primátor Bém, který má nepopiratelný vliv na většinu pražských zastupitelů. Pokud by se v kauze Klánovického lesa osobně angažoval a navrhl by odložený návrh v zastupitelstvu projednat, mohlo by pražské zastupitelstvo ochranu lesa urychleně schválit. Zatím tomu však nic nenasvědčuje.

Existuje snad nějaká souvislost mezi primátorským pohledem na Klánovický les a primátorským nominačním projevem při volbě předsedy ODS? Tehdy primátor pravil: "Jsem v politice úspěšný. Na co jsem sáhl, to jsem vyhrál."

zdroj Kongres ODS ZDE

Na co sahají primátorské ruce v případě Klánovického lesa? Na veřejný zájem o záchranu a ochranu lesa, nebo na členství v Klánovickém golfovém klubu?

Archiv informací o Klánovickém lese - stránky občanského sdružení Újezdský STROM ZDE

Britské listy publikovaly na toto téma ZDEZDE

Autoři jsou z Občanského sdružení Újezdský STROM, které se v kauze angažuje jako jedna strana sporu

                 
Obsah vydání       26. 1. 2009
26. 1. 2009 Les, golf, Bém a jeho parta(j) Zita  Kazdová, Pavel  Roušar
26. 1. 2009 Žába Přemysl  Janýr
26. 1. 2009 ICT: Krize, krize, krize kam se podíváš Štěpán  Kotrba
26. 1. 2009 Pět stupňů kolapsu Jindřich  Kalous
26. 1. 2009 Mystifikace za mystifikaci aneb poprvé fandím Mladé frontě Dnes
26. 1. 2009 Prerastie globálna kríza do megakrízy? František  Škvrnda
26. 1. 2009 Filmová inspirace 60. let, dnešní andělé a záhadné Bytosti odjinud Josef  Brož
26. 1. 2009 Praze hrozí další tunel
26. 1. 2009 Již první dny Obamova prezidentství ukazují, že bez prolévání krve to nepůjde Daniel  Veselý
26. 1. 2009 Přemek Podlaha a hospodářská krize... Ladislav  Žák
26. 1. 2009 S kabrioletem, nebo bez? Marie  Haisová
26. 1. 2009 Grázlové ve zlínské sociální demokracii zvítězili - prozatím Štěpán  Kotrba
26. 1. 2009 Jiný plyn Milan  Smrž
26. 1. 2009 Poučenie z plynovej krízy Karol  Krpala
26. 1. 2009 Na trhu práce flexibilně Marie  Haisová
26. 1. 2009 Pozor na waldorfské školství
26. 1. 2009 Člen společnosti Sysifos?
26. 1. 2009 Koupit barokní zámeček umí každý Štěpán  Kotrba
24. 1. 2009 Prosba o pomoc Tomáš  Koloc
26. 1. 2009 Proč papež zrušil exkomunikaci popírače holocaustu, neboli O překvapivé zapomnětlivosti kritiků Benedikta XVI. Uwe  Ladwig
26. 1. 2009 Článek podepsaný Arnoštem Lustigem, i když s jakýmkoliv obsahem, bývá uveřejněn vždy
26. 1. 2009 Konflikt v Gaze a mezinárodní solidarita Milan  Valach
24. 1. 2009 Co zdravotnické poplatky regulují? Antonín  Konečný
24. 1. 2009 Kontroverze: Vysílat či nevysílat humanitární reklamu pro Gazu?
25. 1. 2009 Vítězství šedesátníků a prohra SPD v Hesensku Richard  Seemann
23. 1. 2009 Biopaliva: dobrý nápad anebo zločin vůči chudým a přírodě?
23. 1. 2009 Poplatky ve zdravotnictví v Česku a v Německu - srovnání 2008
23. 1. 2009 Zazpívá "starý" rocker nové ministerské hity? Anna  Čurdová
1. 1. 2009 Hospodaření OSBL za prosinec 2008
26. 1. 2009 Ako prežiť budúcnosť: Prognóza, ktorá sa stala na Slovensku realitou