16. 12. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 12. 2008

Immanuel Wallerstein: Pákistán: Obamova noční můra

se svolením autora přeložil Rudolf Převrátil

Večer dne 26. listopadu 2008 zaútočila skupinka deseti lidí na dva luxusní hotely a další místa v centru indické Bombaje. V průběhu několika dní, než se podařilo skoncovat s masakrem, dokázala zabít nebo zranit velký počet lidí a způsobit v městě rozsáhlé materiální škody. Panuje všeobecné přesvědčení, že útoky byly dílem pákistánské skupiny jménem Laškar-e-Taiba (LET), která má podobnou motivaci jako al-Kajdá a možná je s ní přímo spojena. Světový tisk okamžitě označil bombajské masakry za indické 11. září, za opakování útoků, které al-Kajdá podnikla roku 2001 proti Spojeným státům.

Motivace a strategie al-Kajdá byla roku 2001 do značné míry špatně pochopena jak vládou USA, tak analytiky. Hrozí, že se dnes stane totéž. Roku 2001 al-Kajdá samozřejmě usilovala o ponížení Spojených států. To ale byla ze strategického hlediska pouze vedlejší motivace. Al-Kajdá dávala vždy jasně najevo, že jejím hlavním cílem je znovuvytvoření islámského chalífátu. A pokud jde o politickou strategii, nutným prvním krokem je pro ni pád vlád Saudské Arábie a Pákistánu. Al-Kajdá považuje tyto dvě vlády za nejdůležitější politické opory dominance Západu (především USA) na širším Středním východě a tudíž největší překážky opětovného vytvoření chalífátu, jehož výchozí zeměpisná báze by samozřejmě byla právě v tomto regionu.

Útok 11. září lze vidět jako pokus přimět vládu USA k tomu, aby začala politicky tlačit saudskou a pákistánskou vládu k takovému jednání, které by ohrozilo jejich životaschopnost. První akce, které USA podnikly v tomto regionu po roce 2001 – nejdřív invaze do Afghánistánu, pak do Iráku – určitě odpovídaly tomu, co al-Kajdá očekávala. Jaký byl jejich výsledek?

Saudská vláda reagovala s velkou politickou rafinovaností. Odrazila tlaky USA, které by ji vnitřně oslabily, a až dosud byla schopna minimalizovat politické úspěchy al-Kajdá ve své zemi. Pákistánské vládě se to dařilo mnohem hůř. Režim v Islámabádu je roku 2008 o hodně slabší než byl předchozí režim roku 2001, zatímco politická síla elementů typu al-Kajdá neustále roste. Zdá se, že útoky v Bombaji byly vedeny snahou o další oslabení pákistánského státu. LET samozřejmě chtěla poškodit Indii a ty, koho považuje za její spojence – Spojené státy, Velkou Británii, Izrael -, ale to byl pro ni vedlejší cíl. Hlavním cílem bylo svržení pákistánské vlády.

V Pákistánu tak jako v každé zemi světa jsou politické elity nacionalistické a snaží se prosazovat geopolitické zájmy své země. Tímto svým cílem se zásadně liší od skupin typu al-Kajdá, pro něž je jedinou legitimní funkcí státu prosazování obnovy chalífátu. Skutečnost, že se západní svět neustále zdráhá pochopit tuto odlišnost, je hlavním zdrojem přetrvávající síly al-Kajdá. Právě ona způsobí, že se Pákistán stane Obamovou noční můrou.

Jaké jsou geopolitické zájmy Pákistánu? Především mu dělají starosti jeho hlavní sousedé, Indie a Afghánistán. Obavy z nich utvářely geopolitickou strategii Pákistánu po celých šedesát let jeho existence. Pákistán hledal mocné spojence proti Indii. Historicky vzato našel dva, Spojené státy a Čínu. Jak Spojené státy, tak Čína podporovaly Pákistán z jednoho prostého důvodu, totiž aby udržely Indii pod kontrolou. Obě země považovaly Indii za geopoliticky příliš blízkou Sovětskému svazu, s nímž byly jak Spojené státy, tak Čína v konfliktu.

V devadesátých letech se Spojené státy i Čína vzhledem ke konci studené války a momentální geopolitické slabosti Ruska pokoušely navázat s Indií těsnější vztahy. Indie byla geopoliticky větší výhrou než Pákistán a ten si to uvědomoval. Jedním ze způsobů, kterým Pákistán reagoval, bylo posílení jeho role v Afghánistánu (a kontroly nad ním) prostřednictvím podpory Tálibů, kteří nakonec dokázali ovládnout zemi.

Co se stalo po roce 2001? Spojené státy vtrhly do Afghánistánu, vyhnaly Táliby a uvedly do úřadu vládu, v níž byly elementy přátelské Spojeným států, Rusku, dokonce i Íránu, ale vůbec ne Pákistánu. Současně Spojené státy navázaly ještě intimnější vztahy s Indií díky novým vzájemným dohodám o jaderné energii. A tak pákistánská vláda přimhouřila oči nad obnovováním síly Tálibů v severozápadních kmenových regionech sousedících s Afghánistánem. Tamější elementy Tálibů obnovily s podporou elementů al-Kajdá vojenské operace v Afghánistánu – a je třeba říci, že se značným úspěchem.

Spojené státy byly velmi znepokojeny, začaly tlačit pákistánskou armádu do vojenských akcí proti zmíněným elementům Tálibů a al-Kajdá a samy se v tomto regionu pustily do přímé (i když utajované) vojenské operace. Pákistánská vláda se ocitla mezi dvěma mlýnskými kameny. Nikdy nebyla příliš schopna kontrolovat dění v kmenových regionech. A pokusy, které podnikla na nátlak vlády USA, ji dále oslabovaly. Její neschopnost ale tlačila vojska USA, aby zasahovala ještě bezprostředněji, což vyvolalo silné protiamerické nálady dokonce i mezi elitami, které byly dosud nejvíc nakloněny Spojeným státům.

Co může Obama dělat? Poslat tam vojsko? Proti komu? Proti samotné pákistánské vládě? Říká se, že vládě USA dělá starosti zejména arzenál jaderných zbraní, které vlastní Pákistán. Uvažují Spojené státy o tom, že by se ho zkusily zmocnit? Jakákoli akce v tomto směru – a Obama lehkomyslně dělal na takové akce narážky ve své volební kampani – by způsobila, že by irácké fiasko vedle ní vypadalo jako bezvýznamná událost. Znamenala by jistou zkázu pro Obamovy domácí plány.

Určitě mu nemálo lidí bude radit, že nedělat nic znamená nepřijatelnou slabost. Je toto jediná Obamova alternativa? Zdá se být jasné, že prosazování jeho agendy tak jak ji sám definoval vyžaduje, aby se USA vymanily ze svých nekončících a geopoliticky neplodných aktivit na Středním východě. V Iráku to bude snadné, protože Iráčané budou naléhat na odchod USA. V Afghánistánu to bude těžší, ale politická dohoda není nemožná. Izraelsko-palestinský konflikt je prozatím neřešitelný a Obama asi nebude schopen udělat o moc víc než nechat situaci dál hnisat.

Ale Pákistán vyžaduje rozhodnutí. Jestliže má pákistánská vláda přežít, musí umět ukázat, že obstojí geopoliticky. To nebude vůbec snadné vzhledem k vnitřní situaci a rozzlobenému veřejnému mínění Indie. Jestliže vůbec existuje místo, kde může Obama jednat inteligentně, pak je to tady.

Zdroj ve všech jazycích: FERNAND BRAUDEL CENTER
Binghamton University, USA
© Immanuel Wallerstein 2007

© Immanuel Wallerstein, distribuuje Agence Global. Pokud jde o autorská práva a povolení, včetně překladů a umísťování v nekomerčních médiích, kontaktujte rights@agenceglobal.com, 1.336.686.9002 nebo 1.336.286.6606. Je povoleno stahování komentářů a jejich zasílání elektronicky nebo e-mailem třetím osobám za podmínky, že nedojde k zásahům do textu a bude zveřejněna informace o copyrightu. Autora můžete kontaktovat na immanuel.wallerstein@yale.edu.

Tyto komentáře, publikované dvakrát za měsíc, jsou zamýšleny jako reflexe současné světové scény, nahlížené ne z pohledu novinových titulků, ale z dlouhodobé perspektivy.

                 
Obsah vydání       16. 12. 2008
16. 12. 2008 Ropa ze zdrojů OPEC začne docházet za 11 let, z ostatních ropných polí za 3-4 roky
16. 12. 2008 Tanečky okolo Lisabonské smlouvy Michael  Kroh
16. 12. 2008 Sarkozy ve francouzských Gumácích podpálil Klause
16. 12. 2008 Kdyby ČR vyráběla lokomotivy... František  Řezáč
16. 12. 2008 Ruská vláda neví, co bude napřesrok s ekonomikou
16. 12. 2008 Ruští generálové ztrácejí moc
16. 12. 2008 Nastávající krize Milan  Valach
16. 12. 2008 Michael  Marčák
16. 12. 2008 Taky něco na uklidněnou? Krize, nekrize? Miloš  Dokulil
15. 12. 2008 Traumata a mindráky Jiří  Drašnar
16. 12. 2008 Jak odvést pozornost od "lisabonizace" EU... Jaroslav  Kuba
16. 12. 2008 Immanuel Wallerstein: Pákistán: Obamova noční můra Immanuel  Wallerstein
16. 12. 2008 Bestie a nenávist Pavel  Urban
16. 12. 2008 Athénské jaro jako odpověď na finanční krizi Daniel  Veselý
16. 12. 2008 Financování reálné ekonomiky musí mít v regulační politice přednost
15. 12. 2008 Na pomoc ekonomice?
15. 12. 2008 Čech Klaus a složitost evropského bytí Miroslav  Polreich
16. 12. 2008 Vystačíme si se svými šašky? Miloslav  Štěrba
16. 12. 2008 Zemský ráj v nedohlednu
15. 12. 2008 Láska ještě úplně nevymřela Wenzel  Lischka
16. 12. 2008 Dva výroky dne
16. 12. 2008 Public relations ústavních principů Jozef Bohumil Ftorek
16. 12. 2008 Co ty formulace opravdu znamenají Štěpán  Kotrba
16. 12. 2008 Právo na sebeurčení a osud Evropy Tomáš  Boněk
16. 12. 2008 Raketa Bulava byla schválena pro sériovou výrobu
16. 12. 2008 Rovnost, volnost a bratrství - a klacek lidských práv
13. 12. 2008 Klaus je lepší dramatik než Havel Jan  Keller
13. 12. 2008 Integrovaná Evropa je jedinou možnou budoucností Ivan Odilo Štampach
13. 12. 2008 ČR nemůže přežít bez vazeb na ostatní evropské země Jan  Čulík
13. 12. 2008 K obhajobě vůdcovského principu Karel  Dolejší
12. 12. 2008 O roli prezidenta v ústavním systému ČR Václav  Žák
15. 12. 2008 Integrace Evropy nestačí Miroslav  Prokeš
13. 12. 2008 Center for American Progress: Zastavte rozmisťování protiraketové obrany v Evropě Karel  Dolejší
15. 12. 2008 K údajnému ruskému tvrzení o primárně protiruském zaměření nových amerických základen v Evropě Pavel  Barák
15. 12. 2008 Protiraketová obrana
15. 12. 2008 Pavel Barák obhajuje neobhajitelné Karel  Dolejší
16. 12. 2008 Velký kříž Řádu za zásluhy Spolkové republiky Německo českému ministru zahraničí Štěpán  Kotrba
15. 12. 2008 Všechna moc pochází z lidu Štěpán  Kotrba
15. 12. 2008 NATO provokuje Obamu: Chceme raketovou obranu v Evropě
15. 12. 2008 Prosinec 2008: Obamo, Vaše názory mne nezajímají... Boris  Cvek
15. 12. 2008 Muslimové a křesťané - soužití a možnosti dialogu
15. 12. 2008 Jak byste znali své sousedy, neboli Statistická data, na která by se mělo reagovat Uwe  Ladwig
15. 12. 2008 Na břehu dnů Petr  Litoš
15. 12. 2008 Odkud pramení dnešní nevděk vůči RČS a jejím zakladatelům? Tomáš  Koloc
4. 12. 2008 Hospodaření OSBL za listopad 2008

Immanuel Wallerstein: Commentaries RSS 2.0      Historie >
16. 12. 2008 Immanuel Wallerstein: Pákistán: Obamova noční můra Immanuel  Wallerstein
2. 12. 2008 Immanuel Wallerstein: Irák: třináctá hodina Immanuel  Wallerstein
18. 11. 2008 Immanuel Wallerstein: Obamovo vítězství -- strach a naděje Immanuel  Wallerstein
3. 11. 2008 Immanuel Wallerstein: Dramatické důsledky v Iráku? Immanuel  Wallerstein
3. 10. 2008 Immanuel Wallerstein: Bolívie: porážka pravice Immanuel  Wallerstein
16. 9. 2008 Immanuel Wallerstein: Nový světový geopolitický řád: konec prvního dějství Immanuel  Wallerstein
2. 9. 2008 Immanuel Wallerstein: Přežije NATO Gruzii? Immanuel  Wallerstein
16. 8. 2008 Immanuel Wallerstein: Geopolitické šachy: pozadí miniválky na Kavkaze Immanuel  Wallerstein
4. 8. 2008 Immanuel Wallerstein: Afghánistán: prezident Obama může najet na mělčinu Immanuel  Wallerstein
23. 7. 2008 Immanuel Wallerstein: Zabrala v Iráku "vlna"? Immanuel  Wallerstein
4. 7. 2008 Immanuel Wallerstein: Když se tvrdí hoši rozhodnou být diplomaty Immanuel  Wallerstein
21. 6. 2008 Immanuel Wallerstein: Obamovo vítězství? Jak bude velké? Jak dalekosáhlé? Immanuel  Wallerstein
20. 6. 2008 Immanuel Wallerstein: Jak skončí válka v Iráku Immanuel  Wallerstein
21. 5. 2008 Wallerstein: Agenda levice pro příštích 25 let Štěpán  Steiger
4. 5. 2008 Immanuel Wallerstein: Rasa, gender a třída v americké politice: něco nového? Immanuel  Wallerstein

Pákistán RSS 2.0      Historie >
16. 12. 2008 Immanuel Wallerstein: Pákistán: Obamova noční můra Immanuel  Wallerstein
2. 12. 2008 Čína se obává indicko-japonské vesmírné aliance   
29. 11. 2008 Times of India: Spojené státy, Británie a Izrael poskytují Indii zpravodajskou pomoc   
24. 10. 2008 "Americké rakety" zasáhly školu v Pákistánu   
8. 10. 2008 Rakety Hatf - jaderná pěst Pákistánu Lukáš  Visingr, Štěpán Kotrba
27. 9. 2008 Indické rakety Agni: Od regionálního odstrašení ke globální výzvě Lukáš  Visingr
27. 9. 2008 Další incident mezi USA a Pákistánem skončil na Valném sromáždění OSN   
27. 9. 2008 Indické rakety Agni: Od regionálního odstrašení ke globální výzvě Štěpán  Kotrba
25. 9. 2008 Přestřelky v Pákistánu: konečně se Američané přiznali   
24. 9. 2008 Pákistán považuje americké razie na své území za příčinu islamabádského atentátu   
24. 9. 2008 Dalš incident ve Vazíristánu: kdy dojde Pákistánu trpělivost?   
23. 9. 2008 Další pohraniční incident mezi Pákistánem a USA   
22. 9. 2008 Paranoia nikdy nepřináší mír, ale vždycky jen válku Štěpán  Kotrba
19. 9. 2008 Myšlenka včerejška: Kuda do Kabula, gospodin?