16. 12. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 12. 2008

Jak odvést pozornost od "lisabonizace" EU...

... aneb jak jsem se stal obhájcem vůdcovského principu

Dne 8.12.2008 zveřejnily BL moje zamyšlení nad otázkou, komu přinese tzv. „české předsednictví“ užitek. Zda Čechům, anebo silám v EU (a v ČR), kalkulujícím s její transformací v intencích tzv. Lisabonské smlouvy. A to do něčeho – jak jsem zdůraznil – cituji: „pro co dnes mají v západní Evropě obrat „demokratický kolonialismus Evropské unie“? (srov. např. Dr. Peter Bachmaier, From the Second to the Third Word, in „Curent Concerns“, Zurich, No 3/4, 2008). Viz: „Cui bono „české předsednictví“, čili komu skutečně přinese prospěch“.

K jeho zveřejnění mne přiměla aktuální okolnost, a to publikovaný text Zápisu z přijetí delegace Evropského parlamentu prezidentem ze dne 5.12.2008.

A co mne mj.přivedlo k otázce, cit. dále: „Náhoda? Nebo malá ukázka toho, jak se k nám budou po podpisu „Lisabonské smlouvy“ chovat, když se symbolem české státní suverenity jednají stylem chování kolonizátora nadřazené rasy k náčelníkovi zapadlého kmene odněkud z rovníkové Afriky?“

O dva dny později (10.12.2008) jsem příspěvkem Na Hradě není nějaký Klaus, pane Čulíkureagoval na jeho článek „Kdo má pravdu, Klaus či europoslanci?“.

Motivaci k tomuto příspěvku jsem následně vyložil v článku, zveřejněném pod titulkem „Další „léčba Klausem“ (12. 12. 2008), cit.:

„Učinil jsem tak proto, že v masivní kampani za ratifikaci tzv. „Lisabonské smlouvy“ je české veřejnosti prezentován vlastně než jednostranný pokřik sil, vynucujících si její akceptaci....Kdyby si Václav Klaus 5.12.2008 na Hradě padnul do náruče s Danielem Cohn-Benditem, bylo by rázem po kampani proti jeho osobě.A možná by došlo i na další „léčbu Klausem“.

A přidal jsem odpovědi na otázky adresované mně v článcích J.Čulíka („Komu dal Pánbůh úřad, tomu dal i rozum?“) a Jiřího Drašara (Zájem lidu?).

Údiv nad postavením prezidenta při výkonu jeho pravomoci dle ust.čl. 63, odst. 1, písm.b) Ú ČR „sjednávat a ratifikovat mezinárodní smlouvy“ jsem vysvětlil – neboť ani jinak nelze - odkazem na princip dělby moci, zakotvený v čl. 2. Ú ČR.

Václav Žák si v článku „O roli prezidenta v ústavním systému ČR“ již podává mne samotného.

Neboť o mně mj. takto líbezně píše, cit.: „Pokud učitel ústavního práva (chudáci studenti!) konstruuje z demokratické ústavy právo prezidenta chovat se jako monarcha, je absurdita dovršena.“

A svoje tvrzení dokládá tímto, cit.: „z toho, že vláda je podle ústavy nejvyšším orgánem moci a prezident je z výkonu své funkce neodpovědný vyplývá, že prezident NEMÁ – kromě výjimek – žádnou samostatnou politickou agendu a svým rozhodováním má naplňovat vůli vlády“.

Pane Žáku, prosím, vezměte to u těch „chudáků studentů“ za mne. Neboť bych jim neuměl vysvětlit, jak Vaše tvrzení, cit.: „..prezident...svým rozhodováním má naplňovat vůli vlády“ vyplývá z textu čl. 63, odst. 1, písm. b) Ú ČR. Který pro jistotu celý opakuji, a rozhodné tučně a červeně zvýrazňuji:

„(1) Prezident republiky dále b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy.“

Měl bych snad ještě panu Žákovi poděkovat za nafouknutí významu mé osoby. Protože jako VŠ učitel (ústavního práva, stavebního práva, státovědy, ústavního soudnictví) mám z platu cca 13.000,- Kč každý měsíc při výplatě mindráky. Neboť ještě napsal, cit.: „Poradci prezidenta Klause, zejména právníci, tak prezidenta utvrzují v představě, že jeho funkce není primérně ceremoniální, ale že skutečně rozhoduje.“

Ale raději zůstanu při zemi, neboť tím zřejmě po „richelieuovsky“ nabízí prezidentovi východisko, a to výmluvou na ty, co mu tak ošklivě radí. Když dodává: „Tím ovšem nabourávají celý ústavní systém.“ A já nejsem ani ten prezidentský poradce, ale jen účastník příležitostných konzultací......

Karel Dolejší se přidržel svého závěru, že je na mne pan Žák „příliš benevolentní“ a rovnou mi v BL 13.12.2008 (holt toho „třináctýho“) „přišil“ obhajobu vůdcovského principu!

Uvádí, cit.: „Kombinací čl. 2, odst. 1 a čl. 63, odst. 1, písm. b) ústavy Kubovi vychází, že shledá-li prezident "podle nejlepšího vědomí a svědomí" mezinárodní smlouvu v rozporu se "zájmem lidu", nemusí takovou smlouvu podepsat, ačkoliv ji předtím schválil řádně zvolený parlament.“

A k tomu prý dospěl, cit.: „Na základě opakovaného přečtení článků pana Kuby.“

Určitě mezi nimi nebyl ten, nazvaný Další „léčba Klausem, v něm stojí, cit.se zvýrazněním:

„Podle čl. čl. 63, odst. 1, písm.b) ... prezident republiky sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy, přičemž dle čl. 49, odst. c) je (dnes doplňuji na vysvětlenou: prezidentovi k tomu) třeba souhlasu obou komor Parlamentu, pokud z nich ČR vzniká členství v mezinárodní organizaci.

Vrátíme-li se k dělbě moci, tak prezidenta, jenž by sjednal mezinárodní smlouvu nevýhodnou pro ČR, „opraví“ Parlament odepřením souhlasu k ratifikaci („podpisu“)ve svých komorách. V opačné situaci to platí obdobně - jestliže Parlament s nimi bude souhlasit, prezident není vázán jeho názorem.“

Kuba se tak, pane Dolejši, snažil těm, kteří zrovna nestudují ústavní právo, vysvětlit v Ú ČR jisté reflexe proslulého „The system of checks and balances“. Nebo-li systému vzájemných kontrol a vyvážení jednotlivých mocí v rámci ústavní dělby moci. Např. mezi prezidentem a parlamentem.

A kdo to ještě nepochopil, tak buď nechce, nebo je naveden, nebo...

                 
Obsah vydání       16. 12. 2008
16. 12. 2008 Ropa ze zdrojů OPEC začne docházet za 11 let, z ostatních ropných polí za 3-4 roky
16. 12. 2008 Tanečky okolo Lisabonské smlouvy Michael  Kroh
16. 12. 2008 Sarkozy ve francouzských Gumácích podpálil Klause
16. 12. 2008 Kdyby ČR vyráběla lokomotivy... František  Řezáč
16. 12. 2008 Ruská vláda neví, co bude napřesrok s ekonomikou
16. 12. 2008 Ruští generálové ztrácejí moc
16. 12. 2008 Nastávající krize Milan  Valach
16. 12. 2008 Michael  Marčák
16. 12. 2008 Taky něco na uklidněnou? Krize, nekrize? Miloš  Dokulil
15. 12. 2008 Traumata a mindráky Jiří  Drašnar
16. 12. 2008 Jak odvést pozornost od "lisabonizace" EU... Jaroslav  Kuba
16. 12. 2008 Immanuel Wallerstein: Pákistán: Obamova noční můra Immanuel  Wallerstein
16. 12. 2008 Bestie a nenávist Pavel  Urban
16. 12. 2008 Athénské jaro jako odpověď na finanční krizi Daniel  Veselý
16. 12. 2008 Financování reálné ekonomiky musí mít v regulační politice přednost
15. 12. 2008 Na pomoc ekonomice?
15. 12. 2008 Čech Klaus a složitost evropského bytí Miroslav  Polreich
16. 12. 2008 Vystačíme si se svými šašky? Miloslav  Štěrba
16. 12. 2008 Zemský ráj v nedohlednu
15. 12. 2008 Láska ještě úplně nevymřela Wenzel  Lischka
16. 12. 2008 Dva výroky dne
16. 12. 2008 Public relations ústavních principů Jozef Bohumil Ftorek
16. 12. 2008 Co ty formulace opravdu znamenají Štěpán  Kotrba
16. 12. 2008 Právo na sebeurčení a osud Evropy Tomáš  Boněk
16. 12. 2008 Raketa Bulava byla schválena pro sériovou výrobu
16. 12. 2008 Rovnost, volnost a bratrství - a klacek lidských práv
13. 12. 2008 Klaus je lepší dramatik než Havel Jan  Keller
13. 12. 2008 Integrovaná Evropa je jedinou možnou budoucností Ivan Odilo Štampach
13. 12. 2008 ČR nemůže přežít bez vazeb na ostatní evropské země Jan  Čulík
13. 12. 2008 K obhajobě vůdcovského principu Karel  Dolejší
12. 12. 2008 O roli prezidenta v ústavním systému ČR Václav  Žák
15. 12. 2008 Integrace Evropy nestačí Miroslav  Prokeš
13. 12. 2008 Center for American Progress: Zastavte rozmisťování protiraketové obrany v Evropě Karel  Dolejší
15. 12. 2008 K údajnému ruskému tvrzení o primárně protiruském zaměření nových amerických základen v Evropě Pavel  Barák
15. 12. 2008 Protiraketová obrana
15. 12. 2008 Pavel Barák obhajuje neobhajitelné Karel  Dolejší
16. 12. 2008 Velký kříž Řádu za zásluhy Spolkové republiky Německo českému ministru zahraničí Štěpán  Kotrba
15. 12. 2008 Všechna moc pochází z lidu Štěpán  Kotrba
15. 12. 2008 NATO provokuje Obamu: Chceme raketovou obranu v Evropě
15. 12. 2008 Prosinec 2008: Obamo, Vaše názory mne nezajímají... Boris  Cvek
15. 12. 2008 Muslimové a křesťané - soužití a možnosti dialogu
15. 12. 2008 Jak byste znali své sousedy, neboli Statistická data, na která by se mělo reagovat Uwe  Ladwig
15. 12. 2008 Na břehu dnů Petr  Litoš
15. 12. 2008 Odkud pramení dnešní nevděk vůči RČS a jejím zakladatelům? Tomáš  Koloc
4. 12. 2008 Hospodaření OSBL za listopad 2008

Evropská ústava a Lisabonská smlouva RSS 2.0      Historie >
16. 12. 2008 Jak odvést pozornost od "lisabonizace" EU... Jaroslav  Kuba
16. 12. 2008 Zemský ráj v nedohlednu   
16. 12. 2008 Tanečky okolo Lisabonské smlouvy Michael  Kroh
15. 12. 2008 Integrace Evropy nestačí Miroslav  Prokeš
12. 12. 2008 Proč je pro mne Lisabonská smlouva nepřijatelná Jiří  Kramář
12. 12. 2008 Klaus se jen zeptal, zda víme, co podepisujeme Petr  Schnur
12. 12. 2008 S Klausem na Hradě ČR kritický přístup k Lisabonské smlouvě neobhájí Karel  Dolejší
11. 12. 2008 Bránit prezidenta neznamená bránit Klause Robert  Kvacskai
11. 12. 2008 Jan Čulík neumí respektovat názory druhých Štěpán  Kotrba
10. 12. 2008 Nekolikajazyčný eurooptimistický jekot na Hradčanech Karel  Košťál
10. 12. 2008 EU a (česká) levice Petr  Schnur
10. 12. 2008 Minimalistické požadavky na unijní demokracii Jan  Keller
25. 11. 2008 Jak kdo hlasuje o Lisabonské smlouvě v plénu Ústavního soudu Michal  Škop
21. 7. 2008 Evropa šéfů Burkhard  Hirsch
25. 6. 2008 Soud odmítl požadavek milionáře, aby se konalo referendum o Lisabonské smlouvě   

Kontroverze Klaus kontra europoslanci, prosinec 2008 RSS 2.0      Historie >
16. 12. 2008 Jak odvést pozornost od "lisabonizace" EU... Jaroslav  Kuba
16. 12. 2008 Tanečky okolo Lisabonské smlouvy Michael  Kroh
16. 12. 2008 Nastávající krize Milan  Valach
16. 12. 2008 Sarkozy ve francouzských Gumácích podpálil Klause   
16. 12. 2008 Západní nezájem o Českou republiku: Co se dá dělat? Jan  Čulík
15. 12. 2008 Václav Klaus je všelijaký, za svou hloupost si ale můžeme sami   
15. 12. 2008 Čech Klaus a složitost evropského bytí Miroslav  Polreich
15. 12. 2008 Traumata a mindráky Jiří  Drašnar
15. 12. 2008 Prosinec 2008: Obamo, Vaše názory mne nezajímají... Boris  Cvek
13. 12. 2008 K obhajobě vůdcovského principu Karel  Dolejší
13. 12. 2008 Klaus je lepší dramatik než Havel Jan  Keller
12. 12. 2008 O roli prezidenta v ústavním systému ČR Václav  Žák
12. 12. 2008 Další "léčba Klausem" Jaroslav  Kuba
12. 12. 2008 V BBC by to bylo možné Jan  Čulík
12. 12. 2008 Cohn-Benditovy formulace byly zřejmě mírnější