16. 12. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 12. 2008

Nastávající krize

Dostal jsem v minulých dnech pozvánku na setkání občanských organizací v Paříži, jehož tématem bude nastávající krize. Organizátoři v úvodu vyjadřují značné obavy z toho, že na hospodářskou krizi takových rozměrů není občanská společnost vůbec připravena a nedokáže ji využít jako příležitost ke změně.

Ještě mnohem méně jsou na nadcházející dramatické události připraveny politické strany, a to včetně těch tak zvaně levicových, které by, teoreticky, měly vyjadřovat zájmy neprivilegované většiny občanů.

Jako příznak pro tuto bezradnost nám může sloužit onen neurčitý výrok o změně z pozvánky na ono celoevropské setkání. O jakou změnu by se mělo jednat? Stačí jen nějaké drobné úpravy kapitalistického systému, nebo se máme snažit o vznik systému zcela nového?

Nejen, že neznáme odpovědi na tyto otázky, ale my dokonce nemáme ani odvahu k tomu, abychom si je kladli.

Dovolte malou odbočku ke zdánlivě nesouvisející diskusi o urážce V. Klause mezi Petrem Schnurem a Janem Kellerem ZDE ZDE ZDE ZDE

V této diskusi, pokud tomu dobře rozumím, nešlo ovšem P. Schnurovi o V. Klause, ale právě o to, že v České republice neexistuje vážná diskuse o tom, jakou Evropskou unii vlastně chceme. Obávám se, že Jan Keller příliš stáčí téma ke konkrétním osobám a vyjadřuje obavy z toho, že V. Klaus využije celu událost k vlastní propagaci. Ano, to se skutečně stalo, ale není podstatnější otázkou Lisabonská smlouva?

Zkusme zapomenout na Klause! Situace je příliš vážná. Na prahu nastávající krize bychom měli konečně začít přemýšlet o jejích kořenech a možných cestách jejího řešení. Vzhledem k rychlosti jejího průběhu a naší naprosté nepřipravenosti na to, co velmi pravděpodobně přijde, by však tématem diskuse měla být otázka, jaký svět si přejeme, o jakou podobu společenského systému a uspořádání Evropy bychom měli usilovat v době po (!) krizi.

Kritiky již bylo více než dost, nyní potřebujeme pozitivní vize.

Jak se zdá zřejmé, první následek tohoto zhroucení ekonomiky bude posílení role státu v regulaci trhu. Avšak jak jsem již psal v článku "Krize kapitalismu/, stát není abstraktní subjekt, který existuje proto, aby dbal o blaho svých občanů. Současnou státní moc mají v rukou politikové a ti jsou zase napojeni, spíše však ovládáni velkými kapitalisty, pokud nejsou přímo jedněmi z nich. Tato regulace proto bude prováděna v zájmu soukromých zisků, nikoliv v zájmu prostých občanů.

V politické rovině je proto nutné, pokud ovšem zcela nerezignujeme na prosazování svých vlastních zájmů, posílit moc občanů nad politikou, tj. nad státem. Bez nástrojů přímé demokracie ZDE, práva na iniciativu, závazné referendum a odvolatelnost politiků občany, a to kdykoliv, to nepůjde.

V době globalizace ale není žádný stát schopen prosadit zájmy svých občanů izolovaně. Globálně působící investoři mají v rukou tak velkou ekonomickou sílu, že se před ní musí sklonit politická moc třebas i velkého státu. K vyvážení této nerovnováhy je proto nutné, aby se občané spojovali do větších a silnějších celků, než jakými jsou dnešní národní státy. Jinak řečeno, proto potřebujeme Evropskou unii, ale ovšem unii utvářenou zdola. Jak kdysi napsal Marx s Engelsem v Komunistickém manifestu, proletáři, resp. dnes zaměstnanci, všech zemí světa, se musí spojit proti již dávno utvořené internacionále kapitálu. Proto, analogicky k výše uvedenému požadavku na převzetí rozhodující moci ve státě občany samotnými v systému přímé demokracie, bychom měli požadovat její zavedení i v rámci EU. Z hlediska utváření politické moci tohoto, zatím jen (!) evropského spojení občanů je ale nutné respektovat i různé zájmy a zvyklosti jednotlivých národů a jejich pocit kolektivní identity.

Zdola, občany samotnými a v jejich zájmu utvářená Evropská unie by proto měla být řízena na základě požadavku dvojí majority zjišťované v referendech:

1) majority občanů -- pro nějaký návrh musí hlasovat většina občanů EU

2) majority národů -- pro musí hlasovat i většina států EU, přičemž za hlasování státu se považuje názor jeho občanů vyjádřený v referendu. Jakýkoliv návrh je pak přijat jen, když získá obě tyto většiny.

Dalším krokem bude muset být diskuse o samotné podstatě moci, o jejím nevlastnějším zdroji, který leží v ekonomice. Ale toto téma bych ponechal až na příště.

Na závěr bych se rád ještě vrátil k oné diskusi s V. Klausem. Pokud je přepis rozhovoru věrný, choval s Cohn Bendit arogantně. Nikdy se nedokážeme spolu domluvit, k velké radosti těch, kteří již domluveni jsou, pokud se nebudeme i k názorovým oponentům chovat slušně a s respektem k jejich osobě. Jinak řečeno, co všechno by si tito arogantní politikové dovolili vůči nám, když si toto dovolí vůči prezidentovi hostitelské země?

A zde nešlo o karikatury či satiru, ale o setkání politických představitelů.

Nesouhlasím s většinou názorů V. Klause, ale to neznamená, že souhlasím s podobně povýšeneckým chováním vůči němu, stejně jako vůči komukoliv. Co je dovoleno vůči jednomu člověku dnes, to se může zítra stát Vám.

A není právě podobná neurvalost a arogance vůči názorovým oponentům nejvlastnějším pozůstatkem totality v našich myslích?

                 
Obsah vydání       16. 12. 2008
16. 12. 2008 Ropa ze zdrojů OPEC začne docházet za 11 let, z ostatních ropných polí za 3-4 roky
16. 12. 2008 Tanečky okolo Lisabonské smlouvy Michael  Kroh
16. 12. 2008 Sarkozy ve francouzských Gumácích podpálil Klause
16. 12. 2008 Kdyby ČR vyráběla lokomotivy... František  Řezáč
16. 12. 2008 Ruská vláda neví, co bude napřesrok s ekonomikou
16. 12. 2008 Ruští generálové ztrácejí moc
16. 12. 2008 Nastávající krize Milan  Valach
16. 12. 2008 Michael  Marčák
16. 12. 2008 Taky něco na uklidněnou? Krize, nekrize? Miloš  Dokulil
15. 12. 2008 Traumata a mindráky Jiří  Drašnar
16. 12. 2008 Jak odvést pozornost od "lisabonizace" EU... Jaroslav  Kuba
16. 12. 2008 Immanuel Wallerstein: Pákistán: Obamova noční můra Immanuel  Wallerstein
16. 12. 2008 Bestie a nenávist Pavel  Urban
16. 12. 2008 Athénské jaro jako odpověď na finanční krizi Daniel  Veselý
16. 12. 2008 Financování reálné ekonomiky musí mít v regulační politice přednost
15. 12. 2008 Na pomoc ekonomice?
15. 12. 2008 Čech Klaus a složitost evropského bytí Miroslav  Polreich
16. 12. 2008 Vystačíme si se svými šašky? Miloslav  Štěrba
16. 12. 2008 Zemský ráj v nedohlednu
15. 12. 2008 Láska ještě úplně nevymřela Wenzel  Lischka
16. 12. 2008 Dva výroky dne
16. 12. 2008 Public relations ústavních principů Jozef Bohumil Ftorek
16. 12. 2008 Co ty formulace opravdu znamenají Štěpán  Kotrba
16. 12. 2008 Právo na sebeurčení a osud Evropy Tomáš  Boněk
16. 12. 2008 Raketa Bulava byla schválena pro sériovou výrobu
16. 12. 2008 Rovnost, volnost a bratrství - a klacek lidských práv
13. 12. 2008 Klaus je lepší dramatik než Havel Jan  Keller
13. 12. 2008 Integrovaná Evropa je jedinou možnou budoucností Ivan Odilo Štampach
13. 12. 2008 ČR nemůže přežít bez vazeb na ostatní evropské země Jan  Čulík
13. 12. 2008 K obhajobě vůdcovského principu Karel  Dolejší
12. 12. 2008 O roli prezidenta v ústavním systému ČR Václav  Žák
15. 12. 2008 Integrace Evropy nestačí Miroslav  Prokeš
13. 12. 2008 Center for American Progress: Zastavte rozmisťování protiraketové obrany v Evropě Karel  Dolejší
15. 12. 2008 K údajnému ruskému tvrzení o primárně protiruském zaměření nových amerických základen v Evropě Pavel  Barák
15. 12. 2008 Protiraketová obrana
15. 12. 2008 Pavel Barák obhajuje neobhajitelné Karel  Dolejší
16. 12. 2008 Velký kříž Řádu za zásluhy Spolkové republiky Německo českému ministru zahraničí Štěpán  Kotrba
15. 12. 2008 Všechna moc pochází z lidu Štěpán  Kotrba
15. 12. 2008 NATO provokuje Obamu: Chceme raketovou obranu v Evropě
15. 12. 2008 Prosinec 2008: Obamo, Vaše názory mne nezajímají... Boris  Cvek
15. 12. 2008 Muslimové a křesťané - soužití a možnosti dialogu
15. 12. 2008 Jak byste znali své sousedy, neboli Statistická data, na která by se mělo reagovat Uwe  Ladwig
15. 12. 2008 Na břehu dnů Petr  Litoš
15. 12. 2008 Odkud pramení dnešní nevděk vůči RČS a jejím zakladatelům? Tomáš  Koloc
4. 12. 2008 Hospodaření OSBL za listopad 2008

Kontroverze Klaus kontra europoslanci, prosinec 2008 RSS 2.0      Historie >
16. 12. 2008 Jak odvést pozornost od "lisabonizace" EU... Jaroslav  Kuba
16. 12. 2008 Tanečky okolo Lisabonské smlouvy Michael  Kroh
16. 12. 2008 Nastávající krize Milan  Valach
16. 12. 2008 Sarkozy ve francouzských Gumácích podpálil Klause   
16. 12. 2008 Západní nezájem o Českou republiku: Co se dá dělat? Jan  Čulík
15. 12. 2008 Václav Klaus je všelijaký, za svou hloupost si ale můžeme sami   
15. 12. 2008 Čech Klaus a složitost evropského bytí Miroslav  Polreich
15. 12. 2008 Traumata a mindráky Jiří  Drašnar
15. 12. 2008 Prosinec 2008: Obamo, Vaše názory mne nezajímají... Boris  Cvek
13. 12. 2008 K obhajobě vůdcovského principu Karel  Dolejší
13. 12. 2008 Klaus je lepší dramatik než Havel Jan  Keller
12. 12. 2008 O roli prezidenta v ústavním systému ČR Václav  Žák
12. 12. 2008 Další "léčba Klausem" Jaroslav  Kuba
12. 12. 2008 V BBC by to bylo možné Jan  Čulík
12. 12. 2008 Cohn-Benditovy formulace byly zřejmě mírnější