22. 12. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 12. 2008

ORF se nachází v těžké krizi

Rakouská veřejnoprávní rozhlasová a televizní společnost ORF se dostala na kraj ekonomického zhroucení. Její generální ředitel Alexander Wrabetz má nyní po zasedání nadační rady šibeniční lhůtu, jak vyřešit tento problém, když před čtrnácti dny odmítla jeho sanační plán. Jeho záchranný balíček obsahoval  zásadní návrhy. Prodej areálu ORF na Rosenhügelu za 14 milionů eur. Střednědobý finanční plán do roku 2013, který by restrikcí pracovních míst dosáhl úspory 61,8 milionů eur. To by mělo za následek snížení počtu spolupracovníků ORF o 300 osob, které by měly být převedeny do devíti dceřiných firem. To se týká i rozhlasového orchestru. Do března příštího roku má Wrabetz tyto návrhy předložit radě spolu s obsáhlým strategickým konceptem o další budoucnosti ORF.

Předseda nadační rady Klaus Pekarek hovoří o „poslední šanci“ pro tuto společnost, a tak na Wrabetze zřejmě čekají bezesné noci, protože bude muset do čtvrt roku připravit realistický strategický koncept, spojený s programovou reformou. Pouze těsnou většinou hlasů se mu podařilo prosadit rozpočet ORF na příští rok, který počítá s deficitem 29 milionů euro. Zástupci koaličních lidovců, jakož i opoziční Svobodní, Společenství pro budoucnost Rakouska BZÖ i Zelení ruku v ruce hlasovali proti němu. Pouze díky podpoře sociálně demokratických představitelů a závodních radních byl rozpočet schválen, když 19 hlasy z 35 bylo dosaženo dohody mezi vedením ORF a ústřední závodní radou a prosazeno zvýšení mezd o 1,9 procent.

   Vídeňský týdeník „Profil“ se proto obrátil na přední rakouské mediální znalce s dotazem, zdali lze vůbec ORF ještě zachránit a  k jakým opatřením se bude muset přistoupit. Dále pak, zdali návrhy nynějšího šéfa ORF Wrabetze na úsporu personálu jsou dostatečné a zdali by se mělo šetřit na programové nabídce. Rovněž jak vyřešit financování ORF a zda by nemělo být pouze na základě koncesionářských poplatků nebo zdali by nemělo být převzato soukromými investory. V současné době je ORF z 56 procent financována  z poplatků 3,5 milionu koncesionářů a 37 procenty z reklamy. Poplatky se pohybují vzhledem k určení v jednotlivých spolkových zemích kolem 20 eur měsíčně.

I když je ORF proti privátním stanicím, které mohly v Rakousku vysílat až  od roku 1993, zvýhodněna přidělenými  frekvencemi, zaznamenala propad především v oblasti inzerce. Stalo se tak kvůli německým privátním stanicím, které začaly vysílat především prostřednictvím kabelu a satelitu speciální programy pro rakouského diváka. Prostředky rakouského filmového a reklamního průmyslu, které byly  závislé na ORF, začaly tak plynout do německých privátních stanic. Od roku 2007 zvolený Wrabetz  se tomu snažil  zabránit „největší programovou reformu“ v historii ORF, která měla být zaměřena na věkové skupiny posluchačů a diváků pod 49 let. Mělo se tak zabránit odlivu prostředků, které dostávala z trhu a který dosáhl poklesu až 40 procent.  Jak se však ukázalo, to samo od sebe nepomohlo a ORF se dostala na okraj bankrotu, a to po prvé od svého založení v roce 1924.

   Dlouholetý generální intendant ORF 83letý Gerd Bacher, jeden z nejznámějších rakouských novinářů „Profilu“, odpověděl, že především kontrolní grémium by mělo být obsazeno jedině odborníky z oblasti kultury, médií a hospodářství  se „striktním veřejno – právním pověřením“. Úspor lze dosáhnout pouze vedením s jasným cílem, výkonem a nezávislostí. U programu by se mělo nejméně spořit, ale mnohé bude nutno změnit. Měla by se redukovat inzerce a poplatky by měly být v celém Rakousku sjednoceny, po případě i refundovány. Podle názoru Bachera potřebuje rakouská kultura, hospodářství i politika  silnou ORF. Privátní investoři mají zájem jedině na ještě větší inzertní kvótě místo kvality a nikým nekontrolovanými jejich zájmy.

   Rudi Klausnitzer, 60letý rakouský novinář a mediální manažer je přesvědčen, že ORF lze ještě zachránit, ale potřebuje okamžitou změnu. Měla by se koncentrovat na své výkony a zvýraznit  své veřejno – právní poslání. Zákazníci i spolupracovníci ORF musí být zase hrdí na svůj podnik a motem musí být kvalita před  kvótou. Pokud se má omezit personál, lze to  zdůvodnit pouze za předpokladu, že se tak stane na základě promyšlené dlouholeté koncepce, která bude muset vycházet z toho, že nebude konkurovat programové nabídce typické pro privátní oblast. Peníze musí soustředit na spolehlivé informace pro občany a nechat prostor pro názory z oblasti kultury, vědy a výzkumu. Jako příklad zde uvádí programy BBC a Discovery Channel. Především pak bude muset podporovat rakouskou produkci.  Když se pak komerční část jasně oddělí od ORF, pak bude možno posílit její pozici. Zákonodárce se však musí rozhodnout, zdali bude pokračovat v dosavadním hybridu financování z prostředků diváků a posluchačů a reklamy, nebo čistě z koncesionářských poplatků. Z obou lze sice žít, ale nikoliv  dnešním smíšeným financováním, které patří již dávno  minulosti.

   Gerhard Weis, 70letý bývalý generální ředitel ORF v letech 1998 – 2001, novinář a rozhlasový manažer upřednostňuje především program. Divácká a posluchačská veřejnost je rozhodujícím činitelem a pracovníci ORF musí toto akceptovat. Upozorňuje, že částka 300 milionů eur ročně odtéká z rakouského inzertního koláče do zahraničních privátních stanic, aniž by to Rakousku přineslo nějaký hmatatelný užitek. Výsledek liberalizace prostředí v roce 2001 má za následek, že domácí tisk a privátní rozhlas se dívají skrze prsty na situaci, kdy deficit ORF v důsledku  toho neustále vzrůstá. Proto změna zákona, který způsobil tuto situaci, je v zájmu rakouských médií nutná co nejdříve.  Privátní investoři pochopitelně mají zájem na takových programech, které jim přinesou zisk. Tedy těch prostředků, které ORF nutně potřebuje. Kdyby se na příklad  privatizoval třetí rakouský rozhlasový program Ö3 nebo první televizní FS1, znamenalo by to ztrátu příjmů. Chudší následný program by způsobil, že by  koncesionářské poplatky musely být sníženy a současná mizérie by se ještě více prohloubila.

                 
Obsah vydání       22. 12. 2008
22. 12. 2008 Cizinci potřebují větší ochranu Milan  Daniel
22. 12. 2008 Záhada českých Vánoc Karel  Dolejší
22. 12. 2008 Cena pro Jana Čulíka a Britské listy Bohumil  Kartous
22. 12. 2008 Turecká obuvnická firma musela najmout 100 nových zaměstnanců
22. 12. 2008 Šéf britské anglikánské církve varuje před nebezpečím nacismu
20. 12. 2008 Byla v Praze jiná Ellen Tauscherová, než zasedá v Kongresu? Karel  Dolejší
19. 12. 2008 Začachrovaný národní zájem Karel  Dolejší
22. 12. 2008 Sankt Peterburg a okolí - dalších pár pohledů Jan  Čulík
22. 12. 2008 Vánoční čtení z klasika
22. 12. 2008 Ruská pořádková policie rozehnala demonstraci proti dani z dovozu automobilů
22. 12. 2008 Ruský stát posílí svůj vliv nad velkými korporacemi
19. 12. 2008 Michael  Marčák
22. 12. 2008 Staré téma: Kdo je vrah? neboli Morální otázka ohledně služby beze zbraní Uwe  Ladwig
22. 12. 2008 "Zkrvavené ruce" Jiřího Paroubka Miloslav  Štěrba
22. 12. 2008 Co vy NATO? Miloslav  Štěrba
22. 12. 2008 Jediným problémem s Afghánistánem je... Jan  Čulík
22. 12. 2008 Chceme-li pomoci afghánským ženám, dostaňme je z Afghánistánu Karel  Dolejší
22. 12. 2008 Ženy, Afghánistán a lidská práva Petr  Wagner
22. 12. 2008 České jednotky "by měly být vyslány i do Saúdské Arábie"
22. 12. 2008 Ateismus a Afghánistán Boris  Cvek
22. 12. 2008 Michael  Marčák
22. 12. 2008 Hrrr do Afghánistánu! Štěpán  Steiger
20. 12. 2008 V ďáblově lůně: Sankt Peterburg 2008 Jan  Čulík
20. 12. 2008 Orgie konzumerismu v ruském městě Jan  Čulík
21. 12. 2008 Současné Rusko: Ano konzumu, ne moderně Karel  Dolejší
21. 12. 2008 Půjde Rusko tou či onou cestou a jak to tam vypadá dnes? Jan  Čulík
22. 12. 2008 "Vytunelování" autentického smyslu a poslání lidských práv administrativami USA od roku 1977 Jaroslav  Kuba
22. 12. 2008 ORF se nachází v těžké krizi Richard  Seemann
25. 12. 2005 Skrytý smysl svátku Chanuka
22. 12. 2008 Jaké studium byste doporučili dětem raději? Štěpán  Kotrba
22. 12. 2008 Rakousko a vznik samostatného Československa Jan  Makovička
22. 12. 2008 Chvála skepse Petr  Tuček
20. 12. 2008 Vůdci světa, nebezpeční sobě i svému okolí Michal  Vimmer
22. 12. 2008 Ateistovy Vánoce Jan  Kadubec
20. 12. 2008 Poplatky za ošetření nic neregulovaly Petr  Wagner
22. 12. 2008 Smrť starým a chorým Sylvia  Rychlá
19. 12. 2008 Transformace středověké Svaté říše v národní státy byla postupná Petr  Schnur
19. 12. 2008 „STOP škrtům a propouštěním“. 150 000 studentů na ulicích francouzských měst Karel  Košťál
22. 12. 2008 Evropská unie je politický kýč, aneb O věrnosti prázdnotě Luděk  Toman
21. 12. 2008 Obama bude bojovat proti globálnímu oteplování
22. 12. 2008 K porozumění dnešní Číně nemusíte být klasický sinolog
20. 12. 2008 Integrace Latinské Ameriky a Karibiku pokračuje - pod hesly o "sociální spravedlnosti"
20. 12. 2008 Ti, kteří očekávají Velkou revoluci v roce 2010 Josef  Mikovec
20. 12. 2008 Silou, Mirečku, silou to jde jen 60 dní Štěpán  Kotrba
4. 12. 2008 Hospodaření OSBL za listopad 2008

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
22. 12. 2008 ORF se nachází v těžké krizi Richard  Seemann
20. 12. 2008 Byla v Praze jiná Ellen Tauscherová, než zasedá v Kongresu? Karel  Dolejší
13. 12. 2008 Česká televize zase manipuluje František  Řezáč
8. 12. 2008 Deutschlandradio povede Willi Steul Richard  Seemann
28. 11. 2008 Swastika Eyes pro Radu Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
27. 11. 2008 Rada Českého rozhlasu hájí komerční zpravodajské stanice a portály Štěpán  Kotrba
11. 11. 2008 Bolestný přerod totalitní společnosti Bohumil  Kartous
7. 11. 2008 Z1 Marketing: Medek, aneb i hloupost může znít věrohodně Štěpán  Kotrba
5. 11. 2008 Český rozhlas: Jaklová se pokusila těsně před volbami o další cenzurní zásahy do vysílání Štěpán  Kotrba
31. 10. 2008 Multiplex veřejné služby z vysílače Praha - město - Žižkov spuštěn   
31. 10. 2008 BBC: Otřesena od základů trapnou dětinskou výtržností dvou bavičů   
24. 10. 2008 Cenzoři z Rady Českého rozhlasu zaútočili opět na Rádio Wave Štěpán  Kotrba
10. 10. 2008 Televize ABC: Gorova reklama je pro televizi "příliš kontroverzní"   
25. 9. 2008 Kauza Bernard: Napsali jsme, že je politický turista, soud pravdivost tohoto názoru nepopřel Štěpán  Kotrba
23. 9. 2008 Televize Nova kopíruje Český rozhlas a jde jí to dobře Štěpán  Kotrba