21. 1. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 1. 2009

Omlouvám se, že jsem umělec??

Umělecké dílo se utváří v kontextu, do něhož je zasazeno. V případě Entropy Davida Černého, oné "provokativní" instalace, byl kontext dopředu velmi dobře znám. Politická objednávka, politický akt, politické rozhodnutí, politická instituce, politické téma, politická materie, politické publikum, to všechno jsou zásadní úrovně kontextu, v němž autor tvořil.

Zároveň jsou to i hranice, a to velice úzké hranice, ve kterých se autor pohyboval, a do kterých své dílo zasadil. Kdyby byl autor schopen obsáhnout tuto skutečnost, asi by na podobnou "smlouvu" nikdy nekývl. Ovšem jedině v případě, že by se skutečně cítil být umělcem a kdyby neměl potřebu se za své umění "omlouvat".

Vůbec zde neběží o cenzuru, jak kdosi varovně říká. Jde o to, že politická objednávka není múza a že sídlo politické instituce není galerie. A že umělec není prvoplánový provokatér, ale objevitel, který může provokovat tím, jak je objevný.

Umělecké dílo, to není sám o sobě jsoucí artefakt, to je vztah mezi autorem a příjemcem sdělení. Pokud má někdo ambici tvořit umění, měl by přinášet nová sdělení nebo rekontextualizovat ta původní. A měl by přitom uvažovat zejména o kontextu, v jakém bude jeho dílo nahlíženo. Co nového ale autor instalací Entropa sdělil, co rekotextualizoval? Andrew Stroehlein ve svém překvapivě nadšeném příspěvku píše:

Skupina lidí, jejímž jsem byl členem, se smála nejvíc a ten vtip jim došel hned - my Evropané máme o sobě tolik zjednodušených stereotypů - a obětí stejných stereotypů jsme i v jednotlivých zemích - a Evropa nebude vybudována, dokud se nezačnou tyto duševní bariéry bourat."

Jan Čulík si zase myslí:

"Ta provokace je chytrá a vtipná."

Co vlastně oběma pánům připadá vtipné? Že je Evropa plná předsudků? Jsem překvapen, že jim stačí tak málo. Vždyť tento fakt je už dávno absorbován masami, celé evropské společenství ho přijalo za pozitivně prokázaný a jako takový se už dávno dostal v podobě multikulturní výchovy i do základních škol. Autor, ani jeho obhájci, bohužel není schopen takového nadhledu, aby tento kontext dostatečně vnímal, a proto je možné, že toto poselství skutečně považují za v pravém slova smyslu umělecky "provokativní" a "vtipné". Je to ale jejich nedostatek, stejně jako v případě "pedagogických" náhledů z dalších médií. Jestli chtěl autor vstoupit se svým dílem do výuky základních škol a ukazovat na své instalaci, jak si nerozumíme (skutečně to chtěl říct?), pak by musel své dílo opatřit vysvětlujícím komentářem. Okamžitě může zahájit turné po evropských školách, ale měl by přestat mluvit o umění.

Pokud jeho záměr nebyl stroze pedagogický, ale skutečně umělecký, musel by jít pod povrch banálního, musel by zamířit k tomu, co je za předsudky, které zobrazuje, musel by být natolik "radikální", aby odhalil a prizmatem současnosti obnažil kořeny těchto předsudků. Pak by si mohl dělat nárok na kontroverzi. Takto, zobrazením levně výstředního, všeobecně známého a dokonce oficiálně (vzdělávacím systémem) akceptovaného status quo v podstatě mohl vzbudit jedině politický ohlas, který se ale řídí zcela jinými pravidly než je uvážlivá kontemplace nad uměleckým dílem. Politická reakce je vždy reakcí, za kterou stojí nějaký hmatatelný zájem a není v podstatě ani možné, je-li tento zájem dotčen, aby byl tento fakt pominut. To ostatně souvisí s velmi čitelným kontextem, do nějž byla instalace zasazena a který byl z hlediska reakcí snadno předvídatelný. Mám pocit, že o nic jiného než o politické hejkání postižených autorovi nešlo, ale to je na umělce velmi malá ambice...

Entropa je jen souhrn masově identifikovatelných banalit, z nichž některé jsou možná -- izolovaně -- promlouvající (Jan Čulík zmiňuje "entropické" Holandsko a Francii), ale jejichž vzájemné vztahy jsou naprosto nahodilé a postrádají pojivo, které v Evropě (i Entropě) skutečně existuje. To, že se jednotlivé části pohybují, je jen dokladem alibismu v této věci. Umberto Eco se ve své knize Skeptikové a těšitelé říká, že pokud chce umění používat již známé obsahy a formy, které již byly použity, musí je ukázat v novém kontextu, musí je "znovuobjevit". V tomto smyslu neudělal autor v podstatě nic jiného, než že známé obsahy zabalil do pomíjivé a stejně otřepané postmoderní formy. To je ale hrozně málo.

Navíc je patrné, že autor je ve svém pohledu velmi krátkozraký a skutečnost mu uniká. Pokud si uvědomíme, že je znám svým rezolutním despektem k české společnosti, kterou by podle svých slov chtěl nechat "rozpustit" v Evropě (to je přece projekce předsudku par excellence!), nelze se divit tomu, že řada zemí, zejména zemí s podobnou moderní historií, byla vyobrazena jako absolutně kulturně nesoběstačné. Andrew Stroehlein sám konstatuje:

"Je pravda, že Bulharsko, které je zobrazeno jako turecký záchod, má asi právo si stěžovat víc než ostatní."

Ale proč tomu tak je? Protože je autor povrchní?

Ale dobře, uvažujme jinak. Možná v tom autor viděl skutečně to, co imponuje Janu Čulíkovi a co vyzdvihuje Andrew Stroehlein. V takovém případě by ale musel stvrdit svůj úmysl vlastní integritou a musel by ho obhájit stůj co stůj, třeba jen prostým mlčením, lépe však hlubším odkrytím uměleckého záměru. Proč se ale omlouval? Proč takovým způsobem popřel poselství, které svým dílem chtěl dát? Že nechtěl nikoho urazit? Ale to přece měl vědět, že někoho urazí a měl dopředu, pokud si je jistý svou výpovědí, počítat s touto alternativou. Pokud s ní nepočítal, usvědčuje ho to z krátkozrakosti, a pokud se omlouval proto, že mu to přikázal Alexandr Vondra, pak není umělec ale jen Vondrův kající se "umělecký" mluvčí...

Mám rád uměleckou provokaci, ale to, co autor stvořil, je nudná banalita. Nepoukazuje na nic, na co již nebylo mnohokrát poukázáno, pouze předpokládá, že vyvolá mediální rozruch. Všechno, co autor sděluje, má spoustu předchůdců a to dělá z autora epigona. A k čemu vlastně byla celá ta nesmyslná fikce o dvaceti sedmi autorech? Být zvláštní tím, že budu fabulovat veřejnost, že vytváření fiktivních identit je v současném umění "in", to je přece neskonale dětinské...

Kontext dělá umělecké dílo a může ho taky zcela popřít. Hezkým důkazem je :

"Nemohu přijmout ani metodu, ani obsah této události (záměrně mluvím o události, nikoli o uměleckém díle), která má potenci poškodit Českou republiku v jejích mezinárodních vztazích."

Václav Klaus se ve svém znepokojení (autor už mu dlouho leží v žaludku:) zdráhá mluvit o umění. Jeho představa, proč se o umění nejedná, je sice zcela povrchní a pravděpodobně scestná (nedokáže definovat, proč se nejedná o umění, ani se o to nepokouší), ale svým postojem, stejně jako plno ostatních politiků, kteří měli potřebu se vyjádřit, ilustruje jeden zásadní fakt. Autor Entropy totiž vůbec nepochopil, že se při svém "uměleckém zápalu" na výsostně politickém a politicky vykolíkovaném poli nedopouští ničeho jiného než politického aktu.

                 
Obsah vydání       21. 1. 2009
21. 1. 2009 Izrael přiznal, že možná používal bílý fosfor v rozporu s mezinárodním právem
21. 1. 2009 Toto je cena a příslib občanství Barack  Obama
21. 1. 2009 Proč nevydala iDnes Obamův projev celý?
21. 1. 2009 Co Obamův projev znamená
21. 1. 2009 Nový tón. Opustil falešný optimismus
21. 1. 2009 Bloggeři a komentátoři nejednotni ohledně Obamova projevu
21. 1. 2009 Obama zastavil procesy z Guantánama
21. 1. 2009 Komentář deníku Daily Telegraph
20. 1. 2009 Kissinger: Svět musí vytvořit nový světový pořádek
21. 1. 2009 Požadavek: Znárodněte britské banky
21. 1. 2009 Etika serveru iDnes?
21. 1. 2009 Tomáš Cikrt: Nebyl jsem zanícený svazák
20. 1. 2009 Obama, radar a globální nula Oskar  Krejčí
21. 1. 2009 Omlouvám se, že jsem umělec?? Bohumil  Kartous
20. 1. 2009 Ta provokace mi skutečně připadá vtipná Jan  Čulík
20. 1. 2009 Obama: HDP a blahobyt
21. 1. 2009 Bystrost v době krize, neboli Jak pomoci ne národnímu průmyslu, ale dovozcům aut Uwe  Ladwig
21. 1. 2009 Psí výkal hodnotnější bezdomovců Michal Z. Čenko
21. 1. 2009 Méně akčnosti a více sociálního cítění, pane ministře Anna  Čurdová
20. 1. 2009 Inaugurace Štěpán  Steiger
20. 1. 2009 Policejní uniformu nosí v Brně pět Romů Pavel  Pečínka
21. 1. 2009 Entropa není umění Petr  Wagner
21. 1. 2009 Plynová krize a slabost Ruska Pavel  Urban
21. 1. 2009 Svobodné volby (Principy politické kultury) Wenzel  Lischka
20. 1. 2009 Vyšetřování antraxových útoků - konflikt vědecké pravdy s mocí Mojmír  Babáček
21. 1. 2009 Neupálil by se Jan Palach i dnes?
21. 1. 2009 Měkký systém mezi tvrdými
20. 1. 2009 "Podobám se pelikánu v poušti" -- Palachova oběť David J. Šorm
19. 1. 2009 Barack Obama a meze americké moci Karel  Dolejší
19. 1. 2009 Obama má čtyři roky na to, aby zachránil planetu
19. 1. 2009 Akvarely 18 Petr  Litoš
19. 1. 2009 Obama a Gaza Štěpán  Steiger
19. 1. 2009 Vytvářejí všichni akademici falešný obraz ? Milan  Hlobil
1. 1. 2009 Hospodaření OSBL za prosinec 2008

"Entropa" Davida Černého RSS 2.0      Historie >
21. 1. 2009 Omlouvám se, že jsem umělec?? Bohumil  Kartous
21. 1. 2009 Entropa není umění Petr  Wagner
20. 1. 2009 Černý obrys rafinovaného cukru? Miloš  Dokulil
20. 1. 2009 Ta provokace mi skutečně připadá vtipná Jan  Čulík
17. 1. 2009 Tak je vyloupněte Petr  Litoš
17. 1. 2009 Absurdistán se představil Entropou Zdeněk  Jemelík
17. 1. 2009 Bulharsko František  Řezáč
17. 1. 2009 Washington Post: Je-li Bulharsko záchod, je na něm teď pěkně zima   
16. 1. 2009 No a co...?!? Ladislav  Žák
15. 1. 2009 Čím si osladíme ten průš..? Miloš  Dokulil
15. 1. 2009 David Černý zůstal svým uměním za branami Evropy Josef  Brož
15. 1. 2009 Potlesk pro křupany Ivan  David
14. 1. 2009 Něco se konečně povedlo Jan  Čulík
14. 1. 2009 Ať žije David Černý! Andrew  Stroehlein