4. 12. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 12. 2008

K článku Romana Jocha

Naše civilizace nebyla nikdy dosti křesťanská

ačkoliv nepatřím k pravidelným čtenářům Britských listů, cítím jako svou povinnost krátce se vyjádřit k textu Dr. Romana Jocha publikovanému dne 2. 12. t. r. pod názvem "Galeje na Guantanámu". Publikovaný text totiž vrhá velmi rozporuplné světlo na křesťanské učení, k němuž se pan doktor hlásí, a se kterým bývá veřejně spojován, píše čtenář, který se označil jako páter Josef Mat. Baroš

Je jistě správné, uvědomovat si svou kulturní příslušnost, být i patřičně hrdý na všechno, co naše civilizace za dva tisíce let dokázala, ale nesmíme zapomínat na to, hovoříme-li z křesťanského pohledu, co ji vyzdvihlo tak vysoko. Ani ateista, není-li předpojatý, nebude zřejmě zpochybňovat, že určujícím vlivem zde byl především étos vyrůstající z křesťanských kořenů. Nositelem tohoto étosu byly v dějinách církve. To ony naplňovaly evropskou civilizaci hlubším obsahem, který nakonec vždy otupil hroty, smířil nesmiřitelné, a vedl ji na vyšší stupeň vývoje.

Hlavou všech křesťanských církví je pak Ježíš Kristus, jehož naléhavé učení ani dnes není samozřejmé. Kristova Církev se nestala velkou násilím, ale sebeobětováním, mučednictvím a láskou. Apoštolové Petr i Pavel byli umučeni v Římě, apoštol Jakub byl v Jeruzalémě shozen z Chrámu, a takto můžeme pokračovat přes svatého Polykarpa až k postavě sv. Maximilána Kolbeho a řetěz dalších a dalších mučedníků, kteří svědčili Kristu, se do konce času nezastaví. Samotný Pán Ježíš nám dal příklad, když řekl Petrovi: "Schovej ten meč do pochvy, což nemám pít kalich, který mi dal Otec?"

Je možné, že Britové skutečně Indii zcivilizovali. Cena za to však byla příliš velká a způsob, jakým to učinili, stejně jako jejich pohnutky k tomu, jsou v očích našeho Pána neodpustitelné. V souladu s Tradicí dorazili první křesťanští misionáři, zejm. svatý Pantaenus do Indie už kolem 2. století, a mnohem pozdější misii jezuitskou sv. Františka Xaverského a jeho následovníků nemůžeme rovněž označit za zcela neúspěšnou.

Právě drtivá převaha, jakou skutečně má tato civilizace nad svými vnějšími i vnitřními nepřáteli, nás nutí dvojnásob naléhavě uvědomovat si, že úkolem křesťana je své nepřátele milovat. Ne ponižovat, ne ničit, ale pomáhat jim všemi dostupnými prostředky najít cestu ke Spáse. Je to těžký úkol, ale žádný menší nám náš Pán Ježíš Kristus neuložil. A zástupy mučedníků nám svým příkladem dokazují, že tento úkol lze naplnit, máme-li v srdci lásku k Bohu.

Tato civilizace, ke které se dr. Joch s velkou pýchou hlásí, nikdy nebyla dosti křesťanská. Vždy tomu bylo právě naopak. V každé době čelí stejným problémům, a to zejména vnitřním. Tím největším je nedostatek lásky k Bohu a úcty k jeho přikázáním. A Bůh po nás nechce, abychom milovali tento svět, opájeli se vlastní silou, vlastním majetkem, vlastní mocí, nepřeje si, abychom drtili své nepřátele železnou pěstí, ale abychom na nich, a právě na nich, prokázali svou lásku. Trpělivou, pokornou, vznešenou lásku.

S hlubokou úctou

+ Josef Mat. Baroš, OFM

                 
Obsah vydání       4. 12. 2008
4. 12. 2008 Jak Británie mučila Obamova dědečka
4. 12. 2008 Britské úrokové míry byly sníženy na nejnižší úroveň v historii
4. 12. 2008 Britský premiér: Vláda pomůže lidem, kteří přišli o zaměstnání
4. 12. 2008 USA: Pákistán zaútočí jadernými či biologickými zbraněmi do 5 let
4. 12. 2008 Je český vicepremiér Vondra americkým agentem? Jan  Tamáš
4. 12. 2008 Čekání na katastrofu? Petr  Litoš
4. 12. 2008 Boj proti krizi: omezíme zdroje pro zdravotní péči! Jan  Mertl
4. 12. 2008 Krize v krizi, neboli Automobilka není banka a vánoční dárek není investice Uwe  Ladwig
4. 12. 2008 Analýza neúspěchů ODS
3. 12. 2008 Čas oběti Ladislav  Žák
4. 12. 2008 Stratfor: Strategické motivace útoků v Bombaji
4. 12. 2008 Bombaj: Kde je dalších čtrnáct teroristů vycvičených v Pákistánu?
4. 12. 2008 Tváře moci v zrcadle antikomunistické bídy Nikola  Čech
4. 12. 2008 Volby v AV ČR na přelomu 2008-9 Zdeněk  Slanina
4. 12. 2008 Televizní odborník Roman Joch
4. 12. 2008 Naše civilizace nebyla nikdy dosti křesťanská
4. 12. 2008 Necenzurovat- ani Jocha Ivan  David
4. 12. 2008 Věc: zdůvodnění návrhu na odvolání Dr. Džamily Stehlíkové z místa ministryně Ivan  Veselý
3. 12. 2008 Český armádní expert: Každý deštník je svým způsobem děravý...
4. 12. 2008 Proč jsou lidé v ČR nespokojeni?
3. 12. 2008 Literatura není politika Lukáš  Borovička
3. 12. 2008 "O krvi antikomunistů"
3. 12. 2008 Propaganda od Romana Jocha - článek bez informační hodnoty
3. 12. 2008 Galeje ve jménu demokracie... Jaromír  Habr
3. 12. 2008 Naše Čezko Petr  Pospíchal
3. 12. 2008 Pražské gorily ve světě - navzdory nepřízni Rady ČRo
3. 12. 2008 Topolánkovo předkongresové vysvětlení finanční krize poslancům Mirek  Topolánek
3. 12. 2008 Rodit, či nerodit? Toť otázka! Miloš  Dokulil
3. 12. 2008 "Miluj radara svého jako sebe samého" Karel  Dolejší
3. 12. 2008 Smysl adventu a tvář Coca-Coly Tomáš  Koloc
3. 12. 2008 Chceme je posílit? Pak je zakažme! Patrick  Ungermann
2. 12. 2008 My russkije, aneb tři otázky pro objasnění Jan  Keller
4. 12. 2008 Hospodaření OSBL za listopad 2008

Roman Joch, ředitel "Občanského institutu" RSS 2.0      Historie >
4. 12. 2008 Necenzurovat- ani Jocha Ivan  David
4. 12. 2008 Naše civilizace nebyla nikdy dosti křesťanská   
4. 12. 2008 Televizní odborník Roman Joch   
3. 12. 2008 Propaganda od Romana Jocha - článek bez informační hodnoty   
25. 2. 2008 Jochův návrh na legalizaci mučení jste nepochopili   
24. 2. 2008 Nikdy více bolševizaci ČR   
22. 2. 2008 MUDr. Roman Joch (Občanský institut): Legalizujme mučení Jakub  Rolčík
26. 10. 2006 Češi zakázali levicový extremismus -- pravicový lze hlásat dál Karel  Dolejší
5. 1. 2006 Hnutí pro život: Za svět konzervativnější a méně svobodný! Linda  Sokačová
8. 9. 2005 Nenápadní pravicoví sprosťáci Ondřej  Fér
30. 4. 2004 Konzervativní konference "Jak bránit Západ" - ale jen pro muže?