25. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 2. 2008

Jochův návrh na legalizaci mučení jste nepochopili

Společenskovědní odborníci bezuzdně blábolí bez korekce

Oba pánové ve svých kritikách názorů Romana Jocha, "MUDr. Roman Joch (Občanský institut): Legalizujme mučení" a "Legalizace tortury jako mučení "hodnými lidmi" podle MUDr. Romana Jocha" směšují dvě naprosto odlišné (a v řadě případů protichůdné) situace:

1. Mučení čistě za účelem potvrzení předem připraveného přiznání (připraveném vyslýchajícím nebo někým z jeho týmu), kdy objektivní realita je záměrně pomíjena. Tímto způsobem "pracovaly" inkviziční soudy a v řadě případů i "soudy" v době komunistické totality.

2. Mučení za účelem získání objektivních informací (třeba o té tikající bombě a postupu, jak ji zneškodnit). V této situaci jde o získání objektivně pravdivých informací, které je řádově složitější než zajištění "přiznání se k čemukoli", míní Jan Šimůnek:

Postup popisovaný pod bodem 1 nelze nijak morálně ospravedlnit. V současné době, obávám se, je spíše nahrazován postupem, kdy vyšetřovaný "náhle zemře" po výslechu, na jehož konci podepsal plné doznání (a pravost podpisu pak nikdo nekontroluje, protože soudní proces s mrtvým neproběhne). Je ovšem sporné, zda je takovýto postup "humánnější".

Proti sveřepým obhájcům humanity se dá také namítat, že aktivity blízké první situaci obvykle páchají totalitní režimy, které se na nějakou humanitu a zákony (nebo mezinárodní dohody) nijak neohlížejí. Pokud mají při ruce pořádný klacek (nejlépe s jadernou hlavicí), tak se mezinárodní společenství zpravidla nezmůže na víc než na bezzubé protesty. V případě druhém je situace mnohem složitější, protože existuje nějaký zločin (a to zcela objektivně, nikoli jako konfabulace nějakého inkvizitora nebo urválka), existuje pachatel a existuje osoba, která o tom zločinu zná a nechce prozradit citlivé informace (může a nemusí být totožná s pachatelem). A v určitém případě mohou být sociální dopady nezjištění oné informace v limitovaném čase neúnosně veliké (přitom např. spolupachatelé 11. 9. začali bez mučení spolupracovat s vyšetřovateli až po létech věznění). Problémem může být i ideologické nebo náboženské nadopování pachatele, znemožňující jakoukoli spolupráci s vyšetřovateli.

Tento problém se rozpadá na tři kategorie situací:

A- Vyšetřovaný je jednoznačně usvědčen důkazy, které by obstály i před řádným soudem (např. na bombě se nalezly jeho otisky prstů, a je zapotřebí z něj dostat informace potřebné k jejímu zneškodnění).

B- Vyšetřovaný je usvědčen důkazy, které by nemusely u soudu obstát (např. ilegálně provedeným odposlechem, udáním spolupachateli apod.).

C- Vyšetřovaný je "důvodně podezřelý", ať už si pod tím představujeme cokoli.

Osobně jsem toho názoru, že zcela bezproblémové je použití nestandardních prostředků výslechu v situacích typu A a patrně i ve většině situací spadajících do kategorie B.

A pokud jsou pánové Rolčík a Uhlíř proti nestandardním metodám výslechu (nejde jen o mučení, ale např. i o použití drog) i v takovýchto situacích, pak by mě docela zajímalo, zda by byli proti i za cenu citelného osobního trestu (srovnatelného s trestem za spolupachatelství) v případě, že by k prodlení "nemučením" došlo, a nastala ona katastrofa s velkými lidskými ztrátami a materiálními škodami (a následně byl podezřelý standardními vyšetřovacími metodami usvědčen ze znalosti informací, které mohly vést k jejímu odvrácení).

Jsem rovněž přesvědčen, že k nestandardním výslechům v reálu dochází v pokoutních podmínkách (hlásá to též pan Joch, citovaní autoři tento jeho názor "takticky" zamlčují), a že tato situace je reálně horší, než pokud by byly takovéto výslechy v jasně definovaných situacích povoleny a byly pod společenskou kontrolou. Snižovalo by to jak riziko zneužití, tak i vždy existující riziko nesprávného výsledku. Připomeňme, že ani formálně řádné vyšetřování a formálně správně vedený proces nedávají stoprocentní záruku korektního výsledku, i v takovýchto případech dochází k justičním omylům.

Oba pánové se také pozastavují nad tím, že hlasatel jimi kritizovaných názorů je MUDr. Dle mého názoru jsou společenskovědní odborníci navyklí bezuzdně blábolit bez korekce na možné následky a bez jakéhokoli vztahu k realitě*), ale MUDr. je denně konfrontován s odezvou na kvalitu své práce (pacient se zlepšil, pacient se zhoršil, pacient zemřel) a dnes a denně je nucen volit mezi dvěma či více zly, protože dobré východisko z řešené situace jednoduše neexistuje (pacienta necháme zemřít, nebo přežije za cenu těžké invalidity, např. - a nedá se to "okecat"). Proto nutně musí mít daleko pragmatičtější přístup k jakémukoli problému. Podobně jsou na tom i technici, nebo pracovníci řady přírodovědných oborů.

*) Pozn. JČ: RNDr Jakub Rolčík je analytický chemik.

                 
Obsah vydání       25. 2. 2008
25. 2. 2008 Česká televize a výročí Února 1948 František  Řezáč
25. 2. 2008 Léta 1945 - 1948: Partaje se skutečně chovaly podobně jako dneska
25. 2. 2008 Racionalita František  Koukolík, Jana  Drtilová
25. 2. 2008 Devět poznámek o deprivantech František  Koukolík
24. 2. 2008 Britská vláda požaduje, aby všichni cestující v EU poskytovali úřadům podrobná osobní data
25. 2. 2008 Volby v Hamburku, neboli jak ovlivnit postavení kandidátů z jiných stran Uwe  Ladwig
25. 2. 2008 Strana Levice se dostala i do hamburského parlamentu Richard  Seemann
24. 2. 2008 Švejnarománie Jan  Keller
25. 2. 2008 „Medvědi“ na obloze po šesti měsících Jaroslav  Kuba
25. 2. 2008 Michael  Marčák
25. 2. 2008 Český umělec vyvolal v Bostonu "mediální smršť" Milan  Kohout
25. 2. 2008 Nokia, kapitál a jiné mobility Petr  Schnur
25. 2. 2008 Na správné straně Ladislav  Žák
25. 2. 2008 Čtyři osmičky a jedna devítka Vladislav  Černík
25. 2. 2008 Jochův návrh na legalizaci mučení jste nepochopili
25. 2. 2008 Je možné, že by některá média informovala na principu ordálu? Jaroslav  Boudný
25. 2. 2008 Fidelův abdikační dopis: "Můj hlas ještě slyšet bude" Fidel Castro Ruz
25. 2. 2008 šílený srdce Jáchym  Topol
25. 2. 2008 Pyrrhovo vítězství (ve stínu oslích uší krále Midase) Radovan  Baroš
23. 2. 2008 Studenti protestují proti chování menz
25. 2. 2008 Kypr povede komunistický prezident
24. 2. 2008 Viagra poškozuje spermata
23. 2. 2008 How to resist death Jan  Čulík
24. 2. 2008 Česká média a jejich dezinterpretace Února Jan  Čulík, Jan  Polívka
22. 2. 2008 MUDr. Roman Joch (Občanský institut): Legalizujme mučení Jakub  Rolčík
22. 2. 2008 Legalizace tortury jako mučení "hodnými lidmi" podle MUDr. Romana Jocha Aleš  Uhlíř
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008

Roman Joch, ředitel "Občanského institutu" RSS 2.0      Historie >
25. 2. 2008 Jochův návrh na legalizaci mučení jste nepochopili   
24. 2. 2008 Nikdy více bolševizaci ČR   
22. 2. 2008 MUDr. Roman Joch (Občanský institut): Legalizujme mučení Jakub  Rolčík
26. 10. 2006 Češi zakázali levicový extremismus -- pravicový lze hlásat dál Karel  Dolejší
5. 1. 2006 Hnutí pro život: Za svět konzervativnější a méně svobodný! Linda  Sokačová
8. 9. 2005 Nenápadní pravicoví sprosťáci Ondřej  Fér
30. 4. 2004 Konzervativní konference "Jak bránit Západ" - ale jen pro muže?