3. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 1. 2008

Dalibor Balšínek, autor editoriálu internetového vydání Týden.cz pod titulkem "Švejnar povýšil komunisty" uvádí, že "legitimizace komunistů dospěla do vyššího vývojového stadia." (Proč pořád používají čeští novináři marxistické terminologie? pozn. JČ) Připisovat to na vrub kandidátu na úřad prezidenta Janu Švejnarovi, veřejně přiznávajícímu, že komunisté legitimní roli mají a že je, nebo by mohla být větší, než si někteří čeští komentátoři jsou ochotní připustit, je neupřímné.

Sloupek
Lubomír Feldek

Noc nás má, spiacich, v hrsti ako prsty.
Z nich jeden ako pod smaragdom: žena.
Tu jeden z nás, tu druhý pohýbe sa --
noc nami siaha po všetkom, čo nemá.

My dospelí sme ustatí jak strom,
na ktorom deti šumia nielen v o dne.
Tie deti, čo sú z neba znesené,
a nie sú modré.

Preto my obaja sme uchom od úst k ústám,
keď deťom rastieme i s kazmi ako zuby.
Smrť zatiaľ našu izbu zadýchava,
jak oslík, čo nás ľúbi.

Z knihy Dvaja okolo stola, Slovenský spisovateľ, 1976. Mezi svých Deset básní vybral Tomáš Fürstenzeller.

3. 1. 2008

ANALÝZA AMERICKÉ POLITIKY PŘED PREZIDENTSKÝMI VOLBAMI

Američtí konzervativci mají v současné a doufejme již dočasné administrativě stále rozhodující vliv. Ten se projevuje tradičním způsobem zvyšováním napětí. Celkové mezinárodní postavení USA za vlády republikánů se pomalu, ale s určitou jistotou dostává do celkové mezinárodně politické izolace. „Neocons“ se snaží zvyšovat napětí a strach z neznáma s nadějí na tradiční semknutí se Američanů za svou vládou za podobných okolností, respektive za „silným“, rozhodným prezidentem a jeho silovými prostředky k zajištění stabilního postavení USA. Síla Bushe je už ale slabá a všichni už jen té agónii přihlížejí.

3. 1. 2008

ANALÝZA ČESKÉ POLITIKY PŘED PREZIDENTSKÝMI VOLBAMI

Osmý rok je vždy v české historii něčím výjimečný. Po deseti letech to většinou není tak výjimečné, ale dvacetileté intervaly – ty už jsou téměř vždy něčím pozoruhodné. Je to také rok krysy podle čínského kalendáře – a to se prý vždy děje něco velmi významného. Takže se asi máme na co těšit.

Přemýšlíme-li o tom, co mohou být impulsy pro změny v tomto roce, pak jedním z nich – dalo by se říci, že prvním - bude nesporně volba prezidenta.

3. 1. 2008

Henry Kissinger o Vladimíru Putinovi:

Kanadské vydání amerického časopisu Time přináší v posledním čísle roku 2007 na titulní stránce fotografii ruského prezidenta Vladimíra Putina jakožto "osobnosti roku 2007" s podtitulkem, že se jedná o "cara nového Ruska". Jemu je věnována většina článků počínaje tím, který vysvětluje, proč byl zvolen právě on, přes jeho životopis člověka vzešlého z obyčejného prostředí, přes dějiny "ruské duše", srovnání Ruska a Číny, názory na Putinovo místo v dějinách, až po ukázky, jak dnes žije ruská hédonistická smetánka. Jedním ze zajímavých článků je rozhovor pana Romeshe Ratnesara, reportéra týdeníku Time, s bývalým americkým ministrem zahraničních věcí Henrym Kissingerem. Shrnujeme.

3. 1. 2008

(Vždyť v tom lítáme všichni!)

Prý se nám v ČR narodily dokonce dvě děti hned v první minutě nového roku 2008. Nebudu zde opakovat, že a jak si rodiče těch dětí na ně už kvůli "skluzu" jediné minuty také poněkud připlatí a navíc dostanou "od státu" třeba hned na porodném míň. Také již získalo mediální ohlas, že -- "zákon - nezákon" -- jistá nemocnice nebude u dětských pacientů vybírat proslulých 30 Kč "vstupného" do ordinace; ale to prý je jen předvolební tah pana ředitele té nyní necitované nemocnice. Také se zřejmě nikterak nehodí okamžitě mudrovat nad tím, co vlastně tvrdí 31. článek Listiny základních práv a svobod, která je -- v souladu s 3. článkem naší Ústavy -- součástí našich občanských práv. ("Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon." Z hlediska aspiranta na zdravotní péči jsou vyhlídky na její uplatnění bez plateb automaticky znehodnoceny oněmi doprovodně přišpendlenými "podmínkami, které stanoví zákon".)

3. 1. 2008

Co také (ne)dělat, aby se v USA někdo profiloval jako kandidát na prezidenta?

Nebudeme hned mluvit ani o dolarech, ani o čase, kterým musí kandidát(ka) disponovat pro kampaň málem dva roky předem. Nebudeme moc zdůrazňovat, že nejde nutně o politiku, jako mnohem spíše o potřebu -- a naléhavou nutnost -- vytvořit si mediálně naléhavě přitažlivý "image". Nebudeme si zoufat ani nad tím, kolik je soustředěno pozornosti na postupné volební výsledky v těch "předběžných" hlasováních v každé z obou tradičních politických stran zvlášť (v tzv. "primárkách"), a to hned v těch prvních, ne zrovna počtem volitelů významných státech. Nebudeme se nikterak pozastavovat nad tím, že nejednou ani registrovaní voliči moc zájmu o prezentaci "svého" kandidáta nevykazují.

3. 1. 2008

Co udělají sociální demokraté, vyhrají-li příští volby?

Sociální demokraté to dnes nemají lehké. V liberálním světě je považují sice za důležité, ale téměř méněcenné pro jejich tradiční sepětí s málo úspěšnými a nemajetnými občany, které příznivci liberálů obvykle pejorativně nazývají "sockami". Do této skupiny zařazují širokou paletu závislých lidí- od drobných zlodějů, příživníků na sociální sítí až po obyčejné, průměrně vydělávající zaměstnance a dnes i důchodce. Tím je pro ně určena hodnota této množiny. Agentury v průzkumech politických postojů poukazují na skutečnost, že levicové názory mají obvykle lidé se základním vzděláním (prozíravě sem nezařazuji absolventy zvláštních škol) a starší občané.

Mediálně je podněcována ješitnost mladších a vzdělanějších, je jim sugerován pocit nadřazenosti i vidina budoucí úspěšnosti odměnou za jedině správný názor. Mainstreamová média se naopak (a správně) nijak nepokoušejí vytvořit podobně ucelený obraz na opačném konci sociálního žebříčku, mezi bohatými, ergo kladívko úspěšnými.

Podle nich se jedná o individuální příběhy a pokud je "náhodou objeven" mezi nimi nějaký zločinec, velkozloděj, tak se sice jedná o odsouzeníhodný (málokdy ovšem skutečně odsouzený) exces, ale nijak charakteristický pro tuto skupinu.

Hodnocení společnosti je tímto často polarizované - na jedné straně lidé, kteří si neustále stěžují a natahují ruce, ač jsou (prý) povinování vděčností těm úspěšnějším za almužnu či práci a mzdu, a úspěšní si zase stěžují na krácení svých požitků přerozdělováním. Soudě podle vývoje, jsou úspěšní i v tomto sporu úspěšnější.

Sociální demokracie tápe a lavíruje, protože nechce ztratit kredit u vlivných . Chápu pana poslance Škromacha, kterému jsem napsal v listopadu níže uvedený dopis, že pravděpodobně ani po prosincové urgenci neuvažoval o odpovědi. Protože lze věcně odpovědět, aniž jasně určíme svoji polohu na politické scéně? Politici pravděpodobně takovými ani nechtějí (nemůžou?) být..., píše Ladislav Hinner:

3. 1. 2008

Na oficiálních stránkách ODS se nalézá dokument: "Smlouva ODS s občany České republiky". Je to vlastně písemný slib, který ODS a její předseda Topolánek slíbil plnit před volbami v roce 2006, pokud se dostane k moci. Vlastoruční Topolánkův podpis na tomto dokumentu měl pak být garantem toho, jak tato strana bere jeho obsah vážně.

Stačí jen letmá četba a je jasné že volič ODS který této smlouvě uvěřil a ODS volil, byl krutě podveden. ODS po volbách činí vše, co v tomto dokumentu slíbila že činit nebude; zvyšuje finanční spoluúčast ve zdravotnicttví, poškozuje většinu obyvatel, snižuje životní úroveň důchodcům, zvyšuje doplatky za léky atd. Možná by stálo za to vyhlásit veřejnou soutěž jejímž cílem by bylo nalezení v tomto dokumentu alespoň jedné jediné věty která není lež, navrhuje Jiří Doležel.

30. 11. 2007

PRVNÍ SOUBORNÁ KNIHA O ČESKÉM HRANÉM FILMU OD ROKU 1989

Jan Čulík, Jací jsme: Česká společnost v hraném filmu devadesátých a nultých let. Host, Brno, 2007, 656 str. Barevná fotografická příloha. 429 Kč. ISBN 978--80--7294--254--1. Vychází s finanční podporou University of Glasgow.

"Neocenitelná historicko-kritická práce, přehledná, vnímavá a dobře napsaná."

Josef Škvorecký, 6. ledna 2008

Právě přichází na předvánoční trh nová kniha o českém filmu od Jana Čulíka. K dispozici ke koupi na www.kosmas.cz ZDE, též přímo z nakladatelství Host ZDE

V první souborné knižní práci o českém hraném filmu od roku 1989 rozebírá autor více než dvě stě devadesát snímků, které vznikly za posledních osmnáct let. Filmovou produkci rozdělil tematicky do několika celků: v období kolem pádu komunismu se objevila celá řada trpkých výpovědí o životě v Československu sedmdesátých a osmdesátých let; naproti tomu svědectví o stalinském útlaku z padesátých let většinou už nesvědčí o životě v totalitě s tak úzkostnou naléhavostí jako snímky o normalizaci. Autor se dále věnuje četným filmům s historickými tématy, zejména z traumatických období, dále snímkům svědčícím o prvních zkušenostech z postkomunismu, včetně "pokleslých" komerčních komedií, a rozebírá též množství filmů vzniklých o současné společnosti. Nejnověji se česká kinematografie zabývá především mezilidskými vztahy; tyto snímky patří podle autora k nejlepším. Kniha analyzuje i filmy pro děti a mládež, dále četné, více či méně úspěšné umělecké experimenty, a závěrem vybírá "nejlepších pětačtyřicet" --- snímky vysoké kvality, které podle autorova názoru zřejmě přežijí.

Cílem autorovy analýzy bylo zjistit, jakým způsobem vypovídá současná česká kinematografie o dnešní české společnosti, zda o ní vytváří mýty a jakého hodnotového systému se podle českých filmů dnešní společnost přidržuje. Podrobným sémantickým rozborem příběhů jednotlivých hraných filmů dochází autor k překvapivým závěrům.

Současná česká kinematografie zaujímá vůči české společnosti svobodný a kritický postoj. Vytváří o ní podle jeho názoru pozoruhodně ucelené svědectví.

Informace ze záložky
ukázka z jedné ze shrnujících kapitol a obsah knihy ZDE
2. 1. 2008

Hernando de Soto: Mystérium kapitálu. Proč kapitalismus triumfuje na Západě a selhává všude jinde na světě. Vydalo nakladatelství Rybka Publishers, Praha 2007. Počet stran 253. Doporučená cena 299 Kč.

Peruánský ekonom Hernando de Soto (*1941) dokáže psát srozumitelně o zdánlivě nesrozumitelných věcech. Dokladem je kniha, která se zabývá jevem, o který v poslední době projevilo zájem více autorů. De Soto se ptá, proč má kapitalismus úspěch hlavně na Západě, a jinde nikoliv. Zatímco jiní autoři obviňují z tohoto "úspěchu" neregulovatelný proces globalizace, západní postkoloniální reflexy nebo skrytou "kulturní nadřazenost", peruánský ekonom, kterému se dostalo nejen elitního vzdělání, ale i světového ohlasu, to vidí trochu jinak. Tato kniha, která se na Západě stala bestsellerem, ve svých závěrech zobecňuje; některé své závěry autor explicitně dokládá, jiné nikoliv, i když je zahrnuje do stejné hladiny zobecnění.

Základní tezí autora je myšlenka, že důvodem západního "triumfu" je schopnost "fixovat" kapitál. Pokud se tak nestane, bude kapitál pouze "mrtvým", nikoliv "živým". A právě přítomnost kapitálu "živého", tedy použitelného a právními normami zachyceného, odlišuje situaci na Západě a v zemích třetího světa, stejně jako v zemích postkomunistických. Přechod od jedné fáze do druhé je řešením, které ale vyžaduje velkou politickou odvahu.

3. 1. 2008

K diskusi o oslavování pornografie

Jan Potměšil v úvodu svého článku "Král, válečník, kouzelník, milovník, aneb krize mužské identity a jak z toho ven" zcela nevzrušeně, jako něco úplně normálního, cituje názor J.X. Doležala, který by byl ve zralé demokratické společnosti považován za zcela šílený, totiž, že vzhledem k tomu, že v české společnosti je zcela více mužů šovinistů a násilníků než osob, usilujících o to, aby ženy ve společnosti nebyly utlačovány, proto by měi být ve vládních antidiskriminačních radách zastoupeni i mužští šovinisté.

Je to asi jako argument, který mi kdosi v Praze sděloval s vítězoslavným úsměvem, že vzhledem k tomu, že je prý v ČR více než 50 procent populace kuřáky (není to pravda, pravidelnými kuřáky je jen cca 24 procent obyvatelstva), v ČR nikdy nebude zakázáno kouření ve veřejných místnostech.

3. 1. 2008

K diskusi o pornografii

Jan Čulík: Zcela souhlasím, když Fabiano Golgo cituje Johna Stuarta Milla, že společnost smí potlačovat jednotlivého občana pouze potud, pokud jeho činy škodí jiným. Samozřejmě, že pornografie škodí druhým občanům, protože je to vrcholná, drsná finanční manipulace, jejímž prostřednictvím jsou ženy redukovány na kusy masa, pro čistě fyzické sexuální uspokojení druhého pohlaví.

Jazyk je jedním z mála způsobů, jak sdělovat myšlenky. Mluvčí zakóduje své myšlenky do jazyka a doufá, že posluchač při dekódování zprávy pochopí myšlenky tak, jak to mluvčí chtěl. John Stuart Mill například napsal: "Jediným účelem, za kterým může být moc vykonána nad členy civilizované společnosti proti jeho vůli, je, zabránit jim poškozovat ostatní", míní Ondřej Palkovský.

3. 1. 2008

Obávám se, že v poznámce Ondřeje Palkovského

"Připadá mi, že za současné společenské situace postavení žen (odejít od muže není považováno za společenskou ani právní přítěž), pokud si je žena tohoto chování vědoma a přesto se rozhodne ve vztahu pokračovat, nelze považovat chování muže redukující ženu na "kus masa" za "poškozující"(dle smyslu tohoto slova v citované větě od Milla). Navíc, svalovat vinu za toto chování na pornografii je zároveň redukcí mužů na roboty, kteří slepě reagují na vnější vjemy. Kam se poděla odpovědnost jednotlivce za své chování?"

výrazně zvítězila ideologie nad realitou. Proč je v argumentaci českých "konzervativců" vždycky nějaký logický zkrat? Rád bych publikoval konzervativní názory, které jsou tak dobře zformulovány, že je nelze napadnout.

To, jak svobodné se cítí mladé Češky, vidím z toho, jak rychle odcházejí z domácího českého prostředí, jakmile poznají, že jinde jsou trochu svobodnější. (Ačkoliv není jasné, do jaké míry to odráží skutečnost, i současný český film líčí postavení českých žen jako postavení neuvěřitelné podřízenosti.)

Příkladem ideologického cvičení, které se plně dostalo do sféry virtuální reality, je argumentace pana Palkovského, že nikdo nemá právo veřejnoprávními prostředky vnucovat společnosti apriorně žádný hodnotový systém, a že tedy skutečná svoboda nastane až zrušením médií veřejných služeb a všeobecným rozšířením komerčních stanic.

Jak silná zvídavost, podnikavost a myšlenková svoboda už v českých médiích nastala, je možno si lehce ověřit poslechem českých komerčních rádií, která hrají všechna tutéž zglajchšaltovanou, nenáročnou hudbu. To je teprve ta pravá, ideologická svoboda! Které je zajisté zapotřebí i pro to, abychom dělali z pornografů celebrity.

2. 1. 2008

Další konspirační teorie?

I když z následujících řádků spíše mrazí, na druhé straně se lze radovat, že díky internetu začíná i ve světě informací platit obměna zákona o zachování energie - v tomto případě se i přes pokusy mocných tohoto světa o cenzuru a likvidaci nepohodlných informací, se tyto informace neztrácejí.

Procházel jsem včera částí diskuse, zabývající se vraždou Benazir Bhuttové na Spiegel online, když mi padl do oka pozoruhodný odkaz na záznam videointerview, který poskytla Bhuttová britské žurnalistické legendě Siru Davidu Frostovi v jeho pořadu "Frost over the World" pro anglické vysílání televize Al Džazíra 2.listopadu minulého roku. Na tomto interview je pozoruhodné, jak jej někdo zcenzuroval. (Pozn. red. BBC na svých stránkách uvádí, že Frostův rozhovor s Bhuttovou na svůj server převzala z Al Džazíry a po celou dobu záznamu je na obrazovce vidět logo Al Džazíry). Ještě "pozoruhodnější" - neřkuli skandálnější je, že tak zkušený žurnalista, jako je David Frost, na snad nejdůležitější větu celého interview vůbec nezareagoval. Co je ale úplně nejhorší - že si žádný investigativec v tzv. svobodných mediích po téměř dva měsíce ničeho nevšiml. Všimli si jen cenzoři a manipulátoři veřejného mínění...

Srovná-li se záznam pořadu z archivu BBC ZDE se záznamem, který je k vidění a slyšení na YouTube ZDE nebo taky ZDE - (v záznamu Al Džazíry, zprostředkovaném na serveru BBC, dávejte pozor těsně po minutě 5.00, kde je Bhuttové výrok o tom, že je Bin Ladin mrtev, vystřižen a nahrazen nepohyblivou fotografií Davida Frosta; manipulace je tak hrubá, že lze velmi pochybovat, že by ji provedla BBC). Jde o velice relevantní větu - snad vykecnutí něčeho, co se dnes "neříká" - která, jak lze taky spekulovat, možná stála Benazir Bhuttovou život.

2. 1. 2008

Děkuji vám za odpověď panu Golgovi. Naštěstí není Kanada tak permisivní, aby zde bylo nutné diskutovat o tom, zda je pornografie užitečná, či škodlivá. Ostatně by chování pánů Topolánka, Paroubka, Čunka a jiných českých politiků zde znamenalo rychlý odchod ze státní politiky, píše Miloš Kaláb..

2. 1. 2008

BRITÁNE:

Od října 2007 je v Británii v platnosti nový zákon o regulaci vyšetřovacích pravomocí policie (Regulation of Investigatory Powers Act). Podle něho má policie právo od uživatelů počítačů vyžadovat dekódovací klíče či hesla k zakódovaným souborům na vašem počítači, případně srozumitelný transkript zakódovaného textu. Kdo to neučiní, bude odsouzen do vězení na dva roky, pokud se to netýká záležitostí spojených s bezpečností státu, na pět let v případech týkajících se terorismu. Policie vám může nařídit, abyste jí zpřístupnili i data, která jsou stará řadu let.

Obětí se stala jedna britská aktivistka za práva zvířat (tito aktivisté v Británii často páchají násilné činy). Její počítač zkonfiskovala policie letos v květnu a objevila v něm zakódované soubory. Dala aktivistce příkaz, aby soubory rozkódovala. Ta však už klíč k nim nemá a rozkódovat je neumí. Richard Clayton, odborník na kódovací systémy z Cambridge University, vyjádřil znepokojení, že tento incident dokazuje, že dlouho odkládaný nový zákon (parlament ho schválil před sedmi lety) je značně problematický.

Podrobnosti v angličtině ZDE

2. 1. 2008

V nedávné době pan J.X.Doležal na stránkách Reflexu rozpoutal debatu o tom, kdo by měl či neměl být zastoupen ve vládních "antidiskriminačních" radách a výborech. Argumentoval v tom smyslu, že v české společnosti je určitě více "machů", misogynů a mužských šovinistů než feministek, pomáhajících profesí nebo ochránců lidských práv, a proto by měl být ve výborech poskytnut prostor i "šovinistům".

Vedlo mě to k zamyšlení nad tím, kdo je u nás vůbec legitimním a reprezentativním zástupcem zájmů mužů, a zvláště pak k přemýšlení nad otázkou "co to znamená být mužem" a jak nově definovat mužskou identitu, máme-li v postmoderním rozvolněném světě sice možnost zvolit si identitu jakoukoliv, ale přesto stále slýcháme "buď chlap!", "to jsi chlap?, "ukaž, že jsi chlap!" apod. Mužskou identitu a mužství je totiž na rozdíl od ženství, které je jako by dané, nutno po celý život dokazovat.

2. 1. 2008

ČR: ROZBROJE NA LEVICI

Níže uvedený dopis Vojtěcha Filipa Jiřímu Paroubkovi měl Paroubek přečíst na zasedání ÚVV ČSSD 15.prosince 2007. Filip ho nechtěl medializovat, ale chtěl informovat členy ÚVV. Paroubek se však o dopise vůbec nezmínil. Dáváme ho k dispozici čtenářům Britských listů.

Václav Klaus, volební billboard ODS
1. 1. 2008
Václav Klaus
novoroční projev prezidenta republiky

Vážení spoluobčané,

dovolte mi Vás pozdravit a popřát Vám šťastný a úspěšný rok 2008. Věřím, že i pro Vás je tento den nejen svátkem a odpočinkem po silvestrovských oslavách, ale i chvílí k zamyšlení nad rokem, který je před námi. Nebuďme pověrčiví, ale začíná rok, který končí osmičkou. A jakkoli to nejspíše byla jen souhra okolností, ve 20. století se události, které nás ovlivnily nejvíce, odehrály právě v těchto letech.

1. 1. 2008

OMEZENOST MYŠLENÍ:

Reakce na Klausův novoroční projev

Je ironické, že si Klaus vzrůst počtu hypoték, vzhledem k tomu, co se děje v Americe, naivně pochvaluje.

Před několika dny s tím přišla Mladá fronta dnes. Pochvalovala si, jak je český národ bohatý, protože jeho zadluženost roste. To má projevovat důvěru obyvatelstva v současnost i budoucnost. Teď tentýž nesmysl opakuje Václav Klaus.

Klaus a MFD si růst zadluženosti Čechů pochvalují jako jejich údajnou "důvěru v budoucnost", britští ekonomové se míry zadluženosti Britů hrozí jako katastrofálního problému. Podle BBC je osobní zadluženost Britů dnes časovanou bombou. Klaus má naopak z rostoucího počtu hypoték radost. Svatá prostoto!

2. 1. 2008

Matka holčičku vytáhla z vany, voda už dávno byla studená a holčička se klepala zimou. Matka ji osušila, dala čisté pyžamko a šla ohřát večeři. Holčička musela čůrat, ale ať hledala, jak hledala, nenašla nikde svůj nočníček. Když už to nemohla vydržet, sedla si na bobeček a vyčůrala se na koberec. Potom si všimla, že má mokré pyžamkové kalhotky a vzpomněla si, že si je má na čůrání sundat. Sundala si je teď a odnesla je do kuchyně mamince. Matka se na holčičku podívala a začala ječet.

"Cos to udělala, ty mrcho! Teď jsem tě vykoupala. Kam ses pochcala ?"

Rozeběhla se do obýváku a uviděla loužičku na koberci. Rozeběhla se do kuchyně, popadla vařečku, chytla holčičku za ruku a začala ji řezat přes nahý zadeček a přes nohy. Holčička začala brečet a vyděšeně křičet.

2. 1. 2008

Citujeme z vládního informačního letáku "Děti, fyzické tresty a zákon", který vydala Skotská exekutiva:

Od 27. října 2003 je ve Skotsku trestným činem trestat děti

  • třesením
  • Bitím do hlavy
  • Bitím páskem, rákoskou, střevícem, vařečkou či jiným nástrojem

Nový zákon nezakazuje pouze výše uvedené způsoby chování. Kromě toho, bude-li soud zkoumat, jakých tělesných trestů se dítěti dostalo, bude zjišťovat:

31. 12. 2007

V roce 2007 zemřela celá řada "určitého typu lidí", píše v týdeníku Sunday Times Bryan Appleyard: Michelangelo Antonioni, Ingmar Bergman, Norman Mailer, Karlheinz Stockhausen, Jean Baudrillard. Byli to intelektuálně pronikaví, kulturně potentní jedinci. Jiní, dosud významní umělci, spisovatelé a myslitelé sice neumřeli, ale jaksi propadli slabosti. Mezi ně patří americký spisovatel Philip Roth, režisér Francis Ford Coppola i Quentin Tarantino.

Něco se stalo v roce 2007, něco skončilo. Staří bohové zakopli a padli. Vznikli noví. Jenže jich jsou tisíce. A o to právě dneska jde.

Technologie, přehánějící reklama a naprostá marnotratnost v kultuře, která se obrací na velké, hladové a bohaté publikum, vytvořily atmosféru nadbytku a výstřednosti. Prostě existuje příliš mnoho umělců, je k dispozici příliš mnoho peněz, příliš mnoho děl a příliš mnoho hluku. Kdo dnes ví, jaké dílo je velké? I kdyby velikost existovala, byli bychom schopni ji najít? Chceme vůbec velká díla, anebo dáváme přednost širokému sortimentu?

30. 12. 2007

Na toto téma uvažovali v rozhlase BBC známí mezinárodní reportéři této veřejnoprávní instituce. Shrnujeme.

1. 1. 2008

Americký nahrávací průmysl v posledním tažení

Navzdory tomu, že hudební průmysl stíhal více než 20 000 osob během let, kdy si posluchači začali stahovat hudbu z internetu a přestali ji kupovat na cédéčkách, nahrávacím firmám se podle listu Washington Post absolutně nepodařilo zastavit úpadek prodeje digitálních cédéček ani dál sílící vlnu sdílení hudby prostřednictvím internetu.

Americká asociace nahrávacího průmyslu však neustále rozesílá výhrůžné dopisy studentům a dalším občanům, požaduje od nich platby za hudbu a hrozí soudními procesy.

Nyní Jeffrey Howell, občan z města Scottsdale v Arizoně, který si uchovává sbírku svých 2000 cédéček na počítači, dostal od Americké asociace nahrávacího průmyslu dopis, v němž nahrávací průmysl tvrdí, že je protizákonné zkopírovat si legálně koupené cédéčko do počítače. Soubory MP3, které si Howell vyrobil ze svých cédéček, jsou prý "protizákonné" kopie nahrávek chráněných autorským právem. A tak může být kdokoliv, kdo si zkopíruje legálně zakoupené cédéčko do počítače, soudně donucen, aby zaplatil odškodné tisíců dolarů.

30. 12. 2007

New York Times je skeptický vůči raketové obraně

Nová polská vláda právem napodruhé, a tentokrát skepticky, zkoumá návrh Bushovy vlády umístit tam jako součást v Evropě umístěného protiraketového systému deset antiraket. Pragmatičtí konzervativci, kteří vyhráli v Polsku v říjnu volby, chtějí zajistit, aby tento projekt přinesl Polsku skutečné bezpečnostní výhody, které převáží jeho potenciální diplomatické nevýhody, napsal americký deník New York Times ve svém nedělním redakčním komentáři. List pokračuje:

Poláci nejsou jediní, kteří mají pochybnosti. Minulý měsíc demonstrovaly v Praze tisíce Čechů, kteří požadovali referendum o tom, zda by měl být v České republice postaven radar, jak to chce Bushova vláda.Ve Washingtonu Kongres hlasováním rozhodl zadržet veškeré financování tohoto projektu, dokud Polsko a Česko projekt s konečnou platností neschválí v parlamentě.

2. 1. 2008

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Apelujeme na čtenáře, aby třeba i minimální částkou přispěli na provoz Britských listů. V anketě letos na jaře odpovědělo během několika málo dnů více než 5000 čtenářů. Finančně však na provoz listu přispívá jen něco málo nad 100 osob. Děkujeme jim, ostatním čtenářům chceme sdělit, že by Britské listy mohly dělat daleko víc, kdyby měly možnost platit si stálé novináře. Nedokáže to česká komunita? Jsou finanční prostředky skutečně k dispozici jen pro cílenou politickou manipulaci, a chce-li list prosazovat svobodnou linii, padni komu padni, národ se pro jeji podporu nevzchopí?

V prosinci 2007 přispělo celkem 131 čtenářů Britských listů na provoz časopisu úhrnem částkou 45 847.78 Kč. Na kontě Britských listů v Raffaisenbance jsme měli 31.12. 2007 částku 197 706.42 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní 883.67 GBP a 688.55 euro.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři ze zahraničí a nyní i z České republiky mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely.

Zdravotnictví a reformy RSS 2.0      Historie >
28. 12. 2007 Ještě jednou k posuzování kvality zdravotnictví: odpověď Petrovi Wagnerovi Matěj  Šuster
27. 12. 2007 Zdravotní péče v Kanadě je poskytována podle potřeby, nikoliv podle schopnosti platit   
23. 12. 2007 Chudí Angličané jsou zdravější než nejbohatší Američané   
22. 12. 2007 Kvalita zdravotnictví Petr  Wagner
21. 12. 2007 Kvalita amerického a britského zdravotnictví - irelevantnost zprávy Světové zdravotnické organizace Matěj  Šuster
21. 12. 2007 Lékařská péče v USA je extremně nákladná a nepříliš kvalitní   
20. 12. 2007 Skromný návrh ministru zdravotnictví ČR   
19. 12. 2007 Britští konzervativci podporují státní zdravotnictví   
19. 12. 2007 Jak efektivní je "tržní" americké zdravotnictví? Jaroslav  Polák
19. 12. 2007 Podle Světové zdravotnické organizace je americké zdravotnictví kvalitou na 72. místě na světě, Británie na 26. místě Jan  Čulík

Aféra jménem Andula - kniha na pokračování RSS 2.0      Historie >
11. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XX. část) Josef  Brož
7. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XIX. část) Josef  Brož
4. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XVIII. část) Josef  Brož
28. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XVII. část) Josef  Brož
23. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XVI. část) Josef  Brož
20. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XV. část) Josef  Brož
15. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XIV. část) Josef  Brož
13. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XIII. část) Josef  Brož
8. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XII. část) Josef  Brož
6. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XI. část) Josef  Brož

Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě RSS 2.0      Historie >
30. 11. 2007 Putin podepsal zákon pozastavující účast Ruska ve smlouvě CFE   
15. 11. 2007 Červený kříž lituje nedostatečné aktivity zemí-účastníků Úmluvy o některých konvenčních zbraních   
8. 11. 2007 Rusko vypovědělo smlouvu o konvenčních silách   
6. 11. 2007 Generál Balujevskij: "Vyjasněme si nejprve pojmy"   
31. 10. 2007 Rusko--Západ: hledání východiska   
26. 10. 2007 Týden vztyčených prostředníků Karel  Dolejší
21. 9. 2007 Rusko vysílá vážné varování západní Evropě   
14. 9. 2007 Velká hra existence lidské společnosti je neměnná   
10. 8. 2007 Tvrdá pravda a evidentní skutečnosti Fidel Castro Ruz
3. 8. 2007 Západ se třese strachem nad příznaky nové studené války   

Kongres Evropské levice, Praha 2007 RSS 2.0      Historie >
25. 11. 2007 Demagogický populismus Georgi  Margaritov
25. 11. 2007 Jak česká média ignorovala kongres evropské levice Štěpán  Kotrba
25. 11. 2007 Bertinotti: "Evropská levice nemůže vzniknout na platformě nějaké ideologie"   
25. 11. 2007 Evropskou levici povede Lothar Bisky. K příštím evropským volbám?   
25. 11. 2007 Zkreslená vize Vojtěcha Filipa Jan  Čulík
24. 11. 2007 Lothar Bisky: K evropské kultuře patří obsáhlá historie demokracie, osvícenství, veřejné debaty   
24. 11. 2007 Neubert: Evropská levice už ušla svůj kus cesty - jiný svět a jiná Evropa jsou nejen možné, ale i nutné Milan  Neubert
24. 11. 2007 Oskar Lafontaine v Praze   
24. 11. 2007 Lafontaine: "Levice je věrohodná pouze tehdy, když je demokraticky obnovená"   
24. 11. 2007 Filip: "Jsme v situaci, kdy se odzbrojuje lid a ozbrojují se ti, kteří vládnou penězi" Vojtěch  Filip

Čunkova demise na pokračování RSS 2.0      Historie >
8. 11. 2007 Nechte orgány činné v trestním řízení pracovat Zuzka Bebarová Rujbrová
7. 11. 2007 Od Tuchačevského k Čunkovi Vladislav  Černík
7. 11. 2007 Déja–vu televizní krize Štěpán  Kotrba
5. 11. 2007 Kokardy, jásot, na praporu prapor - a inovace Miloš  Štěpánek
5. 11. 2007 Jenom Čunek...?!? Ladislav  Žák
3. 11. 2007 Poučení z Čunkova vývoje ve straně a společnosti Štěpán  Kotrba
2. 11. 2007 Čunek odstoupil pozdě Pavel  Kováčik
2. 11. 2007 V ČR fungují jen Parkinsonovy zákony   
2. 11. 2007 Proti politikovi se v ČR nikdy nepovede spravedlivý proces   
2. 11. 2007 Za určitých okolností je porušování zákonů nutné   

Klausovo tažení proti ekologům RSS 2.0      Historie >
18. 10. 2007 Gore -- demokrat, který opravdu, ale opravdu není občanský Anna  Čurdová
25. 9. 2007 Ekologické organizace k prezidentově projevu   
25. 9. 2007 Petržílek: ČSSD se distancuje od názorů prezidenta Klause Petr  Petržílek
24. 9. 2007 Živá planeta aneb sto omylů Václava Klause Pavel  Nováček
18. 9. 2007 Klaus: Dočkáme se umlčování oponentů na vážná společenská témata? Václav  Klaus
17. 9. 2007 Klaus k Masarykovi: "Měl blízko k humanistickému socialismu a chápal význam sociálních otázek" Václav  Klaus
14. 9. 2007 Je hluboký omyl dávat rovnítko mezi životním stylem a hodnotou svobody   
14. 9. 2007 Klaus Bursíkovi: Jednáte bez mandátu vlády - s fatálním dopadem na ekonomiku Václav  Klaus
14. 9. 2007 Klaus vs. Bursík Boris  Cvek
10. 9. 2007 Nashledanou, pane Klausi Bohumil  Kartous

Írán RSS 2.0      Historie >
24. 12. 2007 Dokument amerických zpravodajských služeb o Íránu - Dobrá zpráva. Až příliš. Karel  Dolejší
8. 12. 2007 Amerika tvrdě promarnila ve věci Íránu svou šanci   
5. 11. 2007 USA: 52 procent "pravděpodobných voličů" "podporuje americký vojenský útok proti Íránu"   
27. 10. 2007 Musíme bombardovat Írán   
18. 10. 2007 Mediálně politické mýty jako náhražka politické reality a jejich trestuhodné dopady Miroslav  Polreich
17. 10. 2007 Íránská opozice nechce finanční pomoc z USA Lukáš  Lhoťan
12. 10. 2007 Hraje si s bombou -- aneb naivním konstruktivismem vpřed! Kateřina  Amiourová
2. 10. 2007 Spojené státy provádějí výcvik letectva zemí v Perském zálivu pro válku proti Íránu   
19. 9. 2007 Immanuel Wallerstein: Je na programu útok na Írán? Immanuel  Wallerstein
19. 9. 2007 DEBKA: Írán nemá veké množství střel Shahhab-3   

Šanghajská organizace spolupráce RSS 2.0      Historie >
3. 1. 2008 Globální válečná hrozba základny USA v ČR a naše odpovědnost Miroslav  Polreich
18. 10. 2007 Mediálně politické mýty jako náhražka politické reality a jejich trestuhodné dopady Miroslav  Polreich
6. 10. 2007 V Dušanbe skončil summit SNS, zahájen byl summit Euroasijského ekonomického společenství   
1. 10. 2007 Tadžikistan: Snaha o posilnenie pozície Peter  Stupavský
15. 9. 2007 Stredoázijské energetické lišiactvo Peter  Stupavský
31. 8. 2007 Výsledky Šanghajské organizace spolupráce: rozdělování Turkmenbašiho zásob plynu pokračuje   
20. 8. 2007 Boj proti tzv. "třem zlům" - extremismu, separatismu a terorismu konečně v popředí zájmu Miroslav  Polreich
16. 8. 2007 NATO východu zahajuje diplomatickou ofenzívu Štěpán  Kotrba
8. 8. 2007 Šanghajská organizace spolupráce uspořádala vojenské cvičení - v Rusku Štěpán  Kotrba
18. 7. 2007 150 DNÍ LHŮTY: Zbraně nejsou na hraní Oskar  Krejčí

iDnes publikuje rozhovory s majiteli bordelu RSS 2.0      Historie >
31. 8. 2007 Další výrazné posílení důvěryhodnosti portálu iDnes...   
26. 8. 2007 Žijeme ve svobodný zemi a podnikání v erotice je normálka   
25. 8. 2007 Lehký případ funkcionálního analfabetismu Václav  Chyský
25. 8. 2007 Kam v Kanadě do bordelu? Nikam - policie vás pošle na školení Miloš  Kaláb
25. 8. 2007 iDnes, "Nejdůvěryhodnější zpravodajský portál" idolizuje i pornoslužby pravidelněji   
25. 8. 2007 "Ne všechno, přicházející ze Západu, je kvalitní"   
25. 8. 2007 Bordely v Čechách legální nejsou   
24. 8. 2007 "Nejdůvěryhodnější zpravodajský portál na 'českém' internetu" interviewuje majitele bordelu! Jan  Čulík
24. 8. 2007 Kam "utéct" před tím, co se děje v této zemi?   
24. 8. 2007 Proč by se ženy měly starat o děti?   

Antarktida RSS 2.0      Historie >
23. 9. 2006 Globální oteplování -- pravdy a mýty Ladislav  Metelka
25. 11. 2005 Koncentrace CO2 je "nejvyšší za 650 000 let"   
8. 2. 2005 Budou ohroženy vodní zdroje, výroba potravin i světové hospodářství Bushka  Bryndová
17. 1. 2005 Globální stmívání   
21. 3. 2002 Trvalé podnebné změny už nastaly, avšak co je způsobilo?   
20. 3. 2002 V Antarktidě se rozpadl obří ledovec   

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
2. 1. 2008 Diskriminace celebritálního obdivu tvůrců vůči sexu před kamerou Štěpán  Kotrba
31. 12. 2007 Těžký osud mediálních dinosaurů Štěpán  Kotrba
28. 12. 2007 Pornoproducentka v České televizi? Štěpán  Kotrba
21. 12. 2007 Ředitelka Slovenského rozhlasu vyhrožuje rušením Symfonického orchestru Štěpán  Kotrba
28. 11. 2007 ČT ve svém zpravodajství manipuluje, ať se nevymlouvá   
23. 11. 2007 Deska týdne na Radiu Wave   
20. 11. 2007 Atari Terror živě v Second Life a na Radiu Wave   
14. 11. 2007 Dodržení zákona? Na svatýho Dyndy Štěpán  Kotrba
14. 11. 2007 Jsme pobouřeni manipulací v České televizi   
14. 11. 2007 Osobní priority Václava Moravce, aneb nejen 17. listopad v českých mainstreamových médiích   

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
3. 1. 2008 Globální válečná hrozba základny USA v ČR a naše odpovědnost Miroslav  Polreich
26. 12. 2007 Radar: Z měření píšu vládě nedostatečnou Vladimír  Koníček
21. 12. 2007 Kterak si vládní propagandisté najímají "veřejnost" na debaty s občany Štěpán  Kotrba
21. 12. 2007 Škrhola na mezinárodní scéně aneb jak chce Miroslav Topolánek bránit Českou republiku před zlými Rusy Rudolf  Převrátil
20. 12. 2007 Americký radar chce česká vláda proti Rusku Lukáš  Neterda
8. 12. 2007 Krize politična, elektronická peep show a nutnost politického transvestismu Mirek  Vodrážka
28. 11. 2007 Šaháb: Rakety tisíce a jedné noci Lukáš  Visingr, Štěpán Kotrba
15. 11. 2007 Profesor Zbyněk Raida k vládní zprávě o radaru: Konečně začátek věcné diskuse? Jakub  Rolčík
5. 11. 2007 Paroubek odlétl, aby se nechal přesvědčovat Američany Štěpán  Kotrba

Hacking, hackeři a bezpečnost sítí RSS 2.0      Historie >
10. 9. 2007 Co nejspíše rozluštila slovenská tajná služba Vlastimil  Klíma
28. 6. 2007 nbusr123: Policie zabavila servery kvůli rok starému hacku Štěpán  Kotrba
26. 7. 2006 Vy jste hackeři - vy to můžete udělat, učinit svět lepším místem Štěpán  Kotrba
26. 7. 2004 Je nejsvobodnějším médiem Internet? Pro koho? Štěpán  Kotrba
14. 7. 2003 Co říká zpráva Ministerstva vnitra o extremismu a co už neříkají média Štěpán  Kotrba
10. 7. 2003 x-ker : My sme buducnost   
9. 7. 2003 Četka, které by bylo potřeba hacknout zpravodaje v New Yorku... Štěpán  Kotrba
9. 7. 2003 Václav Jirovský pro HN: Až opravdu přijde vlk   
7. 7. 2003 1986 - Hackerův manifest   
7. 7. 2003 Bruce Sterling: The Hacker Crackdown   

Špionáž v době studené války RSS 2.0      Historie >
18. 10. 2007 Mediálně politické mýty jako náhražka politické reality a jejich trestuhodné dopady Miroslav  Polreich
18. 7. 2007 Co dělal špión Karel Koecher v Prognostickém ústavu? Karel  Köcher
16. 7. 2007 Podnět Radě pro rozhlasové a televizní vysílání: plíživá propaganda Robina Hooda Ladislav  Žák
13. 7. 2007 K.K.K. Ladislav  Žák
12. 7. 2007 Fanatici všech zemí, spojte se Štěpán  Kotrba
12. 7. 2007 Nemyslete. Když myslíte, tak nečtěte, když čtete, tak nepište. Když píšete, pak se nedivte... Štěpán  Kotrba
12. 7. 2007 Romeo vypovídá: jak zemřel agent Ogorodnik Karel  Köcher
12. 7. 2007 Případ Karel Koecher Jan  Čulík
12. 7. 2007 Rozpor v prohlášeních Karla Koechera   
12. 7. 2007 Koecher sloužil totalitě Boris  Cvek

Karl Marx RSS 2.0      Historie >
30. 3. 2007 Marx nebyl prorok, ale ... Milan  Neubert
28. 3. 2007 Marx nebyl prorok ani historicista Petr  Kužel
26. 3. 2007 Marx prorok rozhodně nebyl Milan  Valach
21. 3. 2007 Dvojí tvář prorokova -- filosof Marx si vulgarizaci nezaslouží Luděk  Toman
19. 3. 2007 Marx a zákony Milan  Valach
16. 3. 2007 Prorok Karel Marx Luděk  Toman
5. 3. 2007 Dialektika není nevědecká, musí se jí ale rozumět Michael  Kroh
5. 3. 2007 Marxisté všech zemí, nemýlíte se? Uwe  Ladwig
2. 3. 2007 Nekonečná bída antikapitalismu Luboš  Zálom
2. 3. 2007 Argumenty Josefa Víta jsou omezené Jiří  Holý

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
31. 12. 2007 Vondra chce od neziskového sektoru připomínky k českému předsednictví EU Štěpán  Kotrba
21. 12. 2007 Přikaspický plynovod   
19. 12. 2007 Tak nám lhali o radaru   
19. 12. 2007 Ropný zlom: Plnou nádrž všem! Lukáš  Rázl
10. 12. 2007 Máme skutečně ropy dost?   
3. 12. 2007 Silnější Putin a slabá Evropa   
29. 11. 2007 Další kolo sporu o ceny plynu Rusko - Ukrajina   
29. 11. 2007 Čína a Střední Asie - aneb jak to udělat, aby na Čínu zbyl alespoň nějaký plyn   
28. 11. 2007 Abiotická teorie neodpovídá na základní otázky a výzvy zlomu Michal  Brož
27. 11. 2007 Zpověď odpadlíka: proč nevěřit na ropný zlom?   

Čína RSS 2.0      Historie >
3. 1. 2008 Globální válečná hrozba základny USA v ČR a naše odpovědnost Miroslav  Polreich
5. 11. 2007 Paroubek odlétl, aby se nechal přesvědčovat Američany Štěpán  Kotrba
16. 10. 2007 Nynější sjezd Čínské komunistické strany ovlivní celý svět   
16. 10. 2007 Hu oznámil mírné reformy   
15. 9. 2007 Stredoázijské energetické lišiactvo Peter  Stupavský
31. 8. 2007 Výsledky Šanghajské organizace spolupráce: rozdělování Turkmenbašiho zásob plynu pokračuje   
9. 8. 2007 Čína hospodářsky hrozí Spojeným státům   
8. 8. 2007 Šanghajská organizace spolupráce uspořádala vojenské cvičení - v Rusku Štěpán  Kotrba
19. 6. 2007 Čína chce koupit všech šest evropských továren společnosti Airbus   
18. 6. 2007 Čína: bohatství na základě vykořisťování, aneb Kdo by si nepřál nezávislé odbory? Uwe  Ladwig

Afrika - bohem i lidmi zapomenutý světadíl RSS 2.0      Historie >
8. 8. 2007 Za oponou neoliberálního humanitarismu: od Iráku k Darfúru Mesfin  Gedlu
6. 8. 2007 Africký kontinent součástí "války proti terorismu" Daniel  Veselý
26. 6. 2007 Afrika odmítá americké plány na výstavbu velké vojenské základny   
23. 6. 2007 Zpráva OSN varuje před válkami, vyvolanými globálním oteplováním   
1. 5. 2007 Immanuel Wallerstein: Afrika roku 2057 Immanuel  Wallerstein
29. 3. 2007 Očekával jsem, že mě zabijí   
27. 3. 2007 Zimbabwe: vítejte zpět špatné vzpomínky! Mesfin  Gedlu
13. 3. 2007 Pech impéria nenapraví sentimentální imaginace Mesfin  Gedlu
20. 2. 2007 Pošetilá cesta Bílého domu k africké ropě Mesfin  Gedlu
9. 1. 2007 Somálsko: Při útoku na "teroristy" usmrtily Spojené státy civilisty   

Autorskoprávní "zločiny", vypalovačky a sítě RSS 2.0      Historie >
7. 8. 2007 Free neznamená pouze zadarmo Štěpán  Kotrba
23. 1. 2007 Výchova vysokoškoláků "free" hudbou Štěpán  Kotrba
27. 11. 2006 Krádež a "krádež"   
27. 11. 2006 Poplatky uvalené na CD a DVD   
26. 11. 2006 Autorské dílo a právo ho vlastnit Alexandr  Vojta
25. 11. 2006 Ti mrda, ne? Štěpán  Kotrba
24. 11. 2006 Vypalování: Když mám předplaceno Jan  Bláha
23. 11. 2006 Poplatek za média nic neřeší   
23. 11. 2006 Mediální monopoly narážejí na společenskou potřebu sdílení kultury Štěpán  Kotrba
23. 11. 2006 "Daň" z krádeže autorských děl   

Globální oteplování RSS 2.0      Historie >
31. 12. 2007 Planeta Země   
27. 12. 2007 Zastavilo se globální oteplování?   
14. 12. 2007 EU Spojeným státům: Probuďte se ohledně globálního oteplování   
5. 11. 2007 Miliardy lidí ohroženy válkami kvůli zhoršujícímu se klimatu   
27. 10. 2007 Chcete snížit svou uhlíkovou stopu?   
17. 10. 2007 ČR se nedostala do RB OSN -- změní to českou klimatickou politiku?   
16. 10. 2007 Neznám žádný důkaz, že globální oteplování způsobuje člověk   
16. 10. 2007 Neznalost důkazů neznamená, že neexistují Ladislav  Metelka
14. 10. 2007 Snad je jasno Ladislav  Žák
14. 10. 2007 Čulíkova potřeba poučovat, aneb globální politikum paniky Štěpán  Kotrba

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
3. 7. 2006 Věčná koalice - nebezpečný útok na demokracii Miroslav  Polreich
30. 6. 2006 Dokážeme být svobodní? Jan  Čulík
29. 6. 2006 O českém vysokém školství Jan  Čulík
9. 6. 2006 Kdyby... Jakub  Rolčík
9. 6. 2006 Karyatidy se hájí: My nic, to Paroubek! Jan  Čulík
9. 6. 2006 Jsme Šílení Bohumil  Kartous
9. 6. 2006 Jak voliči rozdali politické karty, a co dál? Vladimír  Vokál
4. 5. 2006 Politická příživa Štěpán  Kotrba
29. 3. 2006 Znovu o tom, co česká média pomíjejí Jan  Čulík
11. 3. 2006 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu   

Školství RSS 2.0      Historie >
4. 12. 2007 Sítě v síti, aneb jsou ve školství jen problémy s platy? Pavel  Táborský
21. 11. 2007 Sloučení škol nebude škodit   
15. 11. 2007 Nemoc, způsobená Oxfordem? Ema  Čulík
15. 11. 2007 Britské vysoké školy, pro a proti Jan  Čulík
15. 11. 2007 Manifest maturanta   
14. 11. 2007 Náš mlčící maturant Patrick  Ungermann
14. 11. 2007 Nechceme sloučení škol Simona  Szekelyová
11. 10. 2007 Vzdělání je důležité Hynek  Bíla
10. 10. 2007 Včera se tančilo všude, aneb dříve bylo všechno lepší Michael  Volný
8. 10. 2007 Stane se školné spásou českého školství? Jiří  Beránek

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
14. 12. 2007 Znovu: Bude zrušen Památník národního písemnictví?   
17. 11. 2007 Člověk zahrada širá: Milan Kundera jako mladý stalinista Jan  Čulík
16. 11. 2007 Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky Libor  Martinek
7. 11. 2007 Ludvík Vaculík: Hodiny klavíru. Památník národního písemnictví, 7. 11. 2007, 18 hod.   
6. 11. 2007 Básník a darebák podruhé Petr  Král
30. 10. 2007 Nové Dějiny české literatury v angličtině, poprvé po víc než třiceti letech   
4. 10. 2007 Topolánkova vláda ruší Divadelní ústav a chce zrušit Památník národního písemnictví   
3. 7. 2007 ...a bude hůř: Už jen zábavný thriller Jan  Čulík
4. 5. 2007 Vernisáž výstavy o spisovatelce Věře Sládkové   
3. 5. 2007 Nezkreslujme Máchův odkaz Lukáš  Zádrapa

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
3. 1. 2008 Globální válečná hrozba základny USA v ČR a naše odpovědnost Miroslav  Polreich
30. 12. 2007 Poláci už ztratili zájem   
29. 12. 2007 Bush má vetovat zákon o raketové obraně   
26. 12. 2007 Radar: Z měření píšu vládě nedostatečnou Vladimír  Koníček
21. 12. 2007 Kterak si vládní propagandisté najímají "veřejnost" na debaty s občany Štěpán  Kotrba
21. 12. 2007 Škrhola na mezinárodní scéně aneb jak chce Miroslav Topolánek bránit Českou republiku před zlými Rusy Rudolf  Převrátil
20. 12. 2007 Americký radar chce česká vláda proti Rusku Lukáš  Neterda
17. 12. 2007 Americký radar teď odmítá ještě víc lidí   
6. 12. 2007 Chlapsky řízný Karel Steigerwald a jeho fressen, ficken, fernsehen v Mladé frontě Karel  Březný
6. 12. 2007 Padl hlavní důvod, my lžeme dál... Jan  Neoral

Český film RSS 2.0      Historie >
30. 11. 2007 Jací jsme   
2. 11. 2007 Po Gymplu Tomáš  Koloc
1. 10. 2007 Kinoteátr Pavel  Kopecký
1. 10. 2007 Okradl mě Medvídek Tomáš  Koloc
26. 7. 2007 České plagiáty Jan  Lipšanský
26. 7. 2007 Bukowski a Zelenka   
7. 7. 2007 Od filmů k rakům Jan  Čulík
6. 7. 2007 Skutečnou moudrost stačí šeptat Ema  Čulík
6. 7. 2007 Pleasant Moments is very unpleasant Ema  Čulík
6. 7. 2007 Groteska, která mírně pobaví, prozření však nepřináší Jan  Čulík

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
27. 12. 2007 Irácká vláda propustí z vězení protivládní povstalce   
27. 12. 2007 Poškozování národní bezpečnosti se nevyplácí ani v zemi opia Štěpán  Kotrba
27. 12. 2007 Guardian: vyjednávání s Talibanem odhalilo rozkol mezi spojenci   
27. 12. 2007 Vyjednávání v Afghánistánu je jedinou cestou vpřed   
26. 12. 2007 Brit a Ir vyhoštěni z Afghánistánu; i britská MI6 vyjednávala s Talibanem   
20. 12. 2007 V iráckém pekle prý zamrzají ledy Daniel  Veselý
19. 12. 2007 Immanuel Wallerstein: Velký obrat? Zpráva NIE o Íránu Immanuel  Wallerstein
19. 12. 2007 "Demokracie" v Iráku znamená teror pro ženy Lukáš  Lhoťan
18. 12. 2007 Británie opouští Basru, nechává za sebou vraždění a chaos   
28. 11. 2007 Šaháb: Rakety tisíce a jedné noci Lukáš  Visingr

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
11. 10. 2007 Čína stále drakoničtěji cenzuruje internet   
8. 10. 2007 Zakažte reklamu a zhroutí se společnost Bohumil  Kartous
8. 10. 2007 "Svět bez loga" by byl světem spravedlivějším, ale nebude Štěpán  Kotrba
4. 10. 2007 Bude Česká republika protiprávně utajovat jinde přístupné informace? Helena  Svatošová
26. 7. 2007 Trestní oznámení pro pomluvu   
20. 6. 2007 Diplomatická kontroverze kolem spisovatele Rushdieho se zostřuje   
16. 3. 2007 Jak se v Právu cenzuruje Mitrofanov Štěpán  Kotrba
6. 3. 2007 Svoboda slova v ČR neexistuje Tomáš  Stýblo
16. 1. 2007 Německo chce zakázat nacistické symboly v celé EU   
22. 12. 2006 Jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat Jozef Bohumil Ftorek