28. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 11. 2007

Abiotická teorie neodpovídá na základní otázky a výzvy zlomu

Dovolte reakci na kratochvilné čtení o ropném zlomu, které shrnul pan Vimmer na základě textů F. W. Engdahla. Za prvé tvrzení, že práce známého geologa a geofyzika M.K. Hubberta o profilu těžby v USA nemá vypovídající hodnotu po roce 1970, se nezakládá na skutečnosti. Pokud jeho model z roku 1956 aktualizujeme vstupem dat pro drobný šum z politicky motivovaného výkyvu, ropného embarga z oné dekády, křivka zlomu platí. A nejen to, těžba ve Spojených státech je historicky kryta tou nejsledovanější, nejobsáhlejší a transparentní databází. Profil výkonu jednotlivých vrtů v následujícím období až do současnosti, ale také jako celku pro danou zemi Hubbertův koncept potvrzují.

Ve Spojených státech rovněž existuje silná tradice drobných nezávislých prospektorů, kteří při současné zvýšené ceně suroviny obnovují již dříve opuštěné domácí lokality, případně načínají pro velké koncerny dříve zcela neekonomická menší ložiska. Empirický důkaz je nasnadě, nikdo z nich zatím neobjevil skutečně významnější pevninské či pobřežní naleziště. Veškeré aktivity ve větším měřítku směřují na další novou hranici, hlubokomořskou prospekci.

Další opravdu vtipný moment představuje poukaz na smyšlenku, že nikdo na západě nechápal jak je možné, že se Sověti stali, tuším kolem roku 1987, největším producentem ropy? Jednak je tu tradice tohoto odvětví, bylo tomu tak například i v období carského Ruska před první světovou válkou, dále Američany předběhli v objemu již kolem roku 1976, ale především ropa podobně jako dnes byla geopolitickou strategickou zbraní.

Dohoda mezi USA a Saudskou Arábií (a částí OPEC v návaznosti na válku v Afghánistánu) v osmdesátých letech měla prostřednictvím nižší světové ceny ropy zesílit ekonomický tlak na Sověty. Také analytici CIA v memorandu z roku 1977 došli k závěru, že převážně používaná a ne zcela zvládnutá technologie vodní injektáže s velkou pravděpodobnostní ztrhne předčasně mnohé vrty, než pokud by se postupovalo opatrnějším postupem s menším akcentem na okamžitý objem produkce-devizový zisk. Tento názor zastávaný i v řadách ruských expertů se na vrcholné rozhodovací úrovni neprosadil, chřadnoucí impérium potřebovalo dolarové záplaty na všech frontách.

Základní úvaha amerických analytiků se tak ukázala jako správná, dokonce byla podpořena zavedením účinného embarga na export pokročilejších pump a dalších technologických zařízení ze západních zemí do Sovětského svazu, což přetěžování vrtů ještě umocnilo, výsledkem byl relativně přesný odhad prvního vrcholu jejich produkce, po rozpadu státu následovalo období chaotických let a hospodářského útlumu, opětovné obnovení a růst produkce pod dosažené maximum, druhý a skutečný geologický vrchol se předpokládá před rokem 2015.

Na tuto dokumentovanou a výstižnou epizodku odkazuje ve svých knihách a článcích například prof. Richard Heinberg a to také z hlediska často uvažovaného podtématu, "je třeba neprodleně informovat-varovat zodpovědné vládní a jiné činitele!?", což opravdu není nutné. Jednak ti s nějakou skutečnou rozhodovací pravomocí jsou dávno informováni a ti druzí na semi-periférii globální ekonomiky budou zpraveni dodatečně, možná jen ex post z médií. Jak v tomto ohledu kategorizovat reprezentaci ČR je na čtenářově individuálním hodnocení.

Alternativní vysvětlení vzniku ropy a zde navržená abiotická teorie v podstatě nemají valný praktický význam. Pokud by se naleziště skutečně sama obnovovala přirozeným způsobem z větších hloubek, pak nám to však dělají zřejmě zcela naschvál svým velice pomalým tempem pod statistickou odchylkou měření..

V praxi je totiž důležité znát v oblasti nabídky ten aktuální, případně také maximální rezervní průtok lehké ropy jednotlivých vrtů a jejich globální-regionální agregát. Na to je dimenzována většina světové průmyslové infrastruktury, samozřejmě přes mezičlánky a zálohy rafinace, distribuce, strategické rezervy apod.

Zbývající těžší sirnatá ropa potřebuje mimo jiné upravené rafinérie. Kanadské či venezuelské bitumeny mají zase malou energetickou návratnost a extrémní ekologickou stopu. Nemluvě o fyzických limitech, jako nedostatek gigantického objemu vody (provincie Alberta) či energie pro průmyslově generovanou páru u obou regionů nutných pro tavení bitumenů na kapaliny.

Pokud jsou údajné "abiotické techniky a praktiky" tak úspěšné a na druhé straně ropný zlom jako koncept zcela mylný, proč energetické koncerny ruské federace a zahraničních partnerů podnikají podle svých vyjádření pro budoucnost tak zásadní - velice nákladné hlubokomořské těžební projekty až na "konci světa" v prostředí klimaticky nehostinných a seismicky nestálých oblastí jako Sachalin atd.?

Proč Saudská Arábie nyní zahltila v celosvětovém měřítku kapacitu servisních firem v tomto průmyslu na několik let dopředu objednáním enormního množství vrtných souprav. Přesně podle predikce zlomu, tedy po smrti supergigantů nastává nutnost přejít na menší ropná pole, energetická náročnost takového podniku opět stoupá, efektivita klesá. Obdobně o situaci v Severním moři, britském a norském sektoru se podrobně hovořilo na jiných místech v BL.

Proč se politické a průmyslové špičky v Mexiku, tradičně významného světového producenta, dnes děsí zaznamenaných více jak desetiprocentních meziročních propadů těžby, mimochodem jdoucích za hranici krizových scénářů vládou zadaných studií, ale předem odhadnutých ze strany nezávislých expertů. V situaci kdy tato země s podílem více jak třetiny státních příjmů z ropy samozřejmě neunese v takovém ostrém tempu ekonomický přechod z exportéra na zemi surovinu dovážející. A to již pravděpodobně v horizontu konce tohoto desetiletí.

V poslední době dochází u většiny mezinárodních energetických agentur k postupné revizi původně zcela nereálných vizí o 120-135 mil. barelech dosažené denní produkce pro nejbližších několik dekád, tato produkce dnes přes akcelerující asijskou poptávku více méně stále stagnuje pod 90 mil. barelů. Ponechme stranou i výmluvný fakt, že neexistuje zpracovatelská a logistická kapacita pro takovéto objemy (ani se nebuduje -- dlouhodobé investice, akcentuje se spíše retrofit zařízení na zbývající sirnatou ropu), česky se takovým projekcím říká hausnumera.

Na formální a vně komunikované úrovni tak dochází evidentně k postupnému přibližování se chápání problému, jak jej vidí zastánci zlomu a ne naopak, nelze nadále popírat zjevné skutečnosti. Tedy přinejmenším konec éry levné ropy a tím není myšlen dočasný rekord kolem psychologické hranice 100 USD za barel.

Závěrem nelze opomenout alespoň zmínkou i tzv. nadzemní faktory v produkujících regionech, které ještě neprošly zlomem. Tedy možnou politickou ne-stabilitu také v souvislosti se zmenšováním vlivu západních těžařských gigantů na strategické plánování tamních státních monopolů, bouřlivý demografický vývoj v těchto zemích. Možné je také oslabení petrodolaru jako globálního ekonomického pojítka a postupnou, či naopak šokem proběhnuvší diverzifikaci do koše více hlavních světových měn atd.

                 
Obsah vydání       28. 11. 2007
28. 11. 2007 Abiotická teorie neodpovídá na základní otázky a výzvy zlomu Michal  Brož
28. 11. 2007 Jak se žije v Práglu John  Bok
28. 11. 2007 ČT ve svém zpravodajství manipuluje, ať se nevymlouvá
28. 11. 2007 Další skandál britských labouristů
28. 11. 2007 A proč by muslimové měli protestovat víc než my?
28. 11. 2007 Šaháb: Rakety tisíce a jedné noci Štěpán  Kotrba, Lukáš  Visingr
28. 11. 2007 Čunkistán aneb za vše můžou bolševici Michal  Mašín
28. 11. 2007 Hledám služku pro Topolánka. Zn: Musím na schůzi výboru pro slaďování veřejného a rodinného života. Anna  Čurdová
28. 11. 2007 Každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží Milan  Valach
28. 11. 2007 Topolánek, Kalousek, Bursík - neodpovídají
28. 11. 2007 Odmítám odpovědnost muslimů? Lukáš  Lhoťan
28. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XVII. část) Josef  Brož
28. 11. 2007 Když se kreativita podřízených střetne s nadřízeným, aneb Proč kaizen funguje lépe v Japonsku než v Německu Uwe  Ladwig
28. 11. 2007 Americký lékař doufá, že vyléčí indonéského "stromového muže"
27. 11. 2007 T. G. Masaryk: Moderní názor na ženu Tomáš Garrigue Masaryk
28. 11. 2007 Tajné a utajené Peter  Nedoroščík
28. 11. 2007 Říjen Bohuslav  Reynek
28. 11. 2007 Citát dne (včerejšího)
27. 11. 2007 Proč neprotestují muslimové? Zdeněk  Wognar
27. 11. 2007 Iniciativa Ne základnám si stěžuje u Rady ČT na manipulativní zpravodajství
27. 11. 2007 ČT: Reportáž o vlivu ruských zpravodajských služeb v České republice považujeme za vyváženou a objektivní
27. 11. 2007 BIS a to, co je v České televizi "příkaz shora" Štěpán  Kotrba
27. 11. 2007 Britské listy mají už 50 tisíc návštěvníků týdně
27. 11. 2007 Proč tady nechci americký radar ... Jana  Ridvanová
27. 11. 2007 Na vrcholku čeho to sedíš, kladný hrdino? Bohumil  Kartous
27. 11. 2007 O klasické absurditě plavek
27. 11. 2007 Krátká vtíravá úvaha Bohumil  Kartous
27. 11. 2007 Dawkins a teismus vs. ateismus Boris  Cvek
26. 11. 2007 Spolehlivý a společný systém mezinárodní raketové obrany je racionální, nikoliv však současné americké řešení
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
28. 11. 2007 Abiotická teorie neodpovídá na základní otázky a výzvy zlomu Michal  Brož
27. 11. 2007 Zpověď odpadlíka: proč nevěřit na ropný zlom?   
26. 11. 2007 Sen o bohatství Jindřich  Kalous
23. 11. 2007 Na hřbetě želvy k chudobě Lukáš  Rázl
23. 11. 2007 Zatímco si plníme nádrž auta benzinem, kdesi v dáli je bičována mladá žena Miloš  Kaláb
22. 11. 2007 Po nás potopa? Jan  Makovička
22. 11. 2007 Energy Returned/Energy Invested Zdeněk  Wognar
21. 11. 2007 Ropy bude dost, budeme na ni ale mít?   
21. 11. 2007 Energetické zdroje a bezpečnost EU Vladimír  Prorok
17. 11. 2007 Dezinformace Lukáše Rázla Jindřich  Kalous
16. 11. 2007 Turkmenský plyn přece jen do Evropy?   
16. 11. 2007 Ropný zlom je lež -- plnou nádrž prosím Lukáš  Rázl
9. 11. 2007 Nový katastrofický dokument varuje před ropnou apokalypsou   
9. 11. 2007 ČEZ: 6000 MW tepla vyletí komínem jen z jedné elektrárny! Petr  Petržílek
7. 11. 2007 Cena ropy dosáhla rekordu   

Ropáci a jejich protivníci RSS 2.0      Historie >
28. 11. 2007 Abiotická teorie neodpovídá na základní otázky a výzvy zlomu Michal  Brož
16. 11. 2006 Ropák se vzepřel, ropák vyhrál   
12. 8. 2006 Bárta společným kandidátem Zelených a lidovců Štěpán  Kotrba
14. 6. 2006 Proč mlčíte o ropácké realitě sociálnědemokratické politiky v Ústeckém kraji? Miroslav  Šuta
28. 4. 2006 Výsledky anket "Ropák 2005" a "Zelená perla 2005"   
28. 4. 2006 LN: Poslanec ČSSD dostal Ropáka Oldřich  Průša
6. 4. 2006 Nejde spíše o snahu životnímu prostředí v Praze škodit? Jaroslav  Štemberk
5. 4. 2006 Zelená neznalost nebo úmysl? Štěpán  Kotrba
29. 3. 2006 Plzeňská STUŽ navrhla za kandidáty na Ropáka roku 2005 Martina Romana, Pavla Švarce a Jana Zahradila   
17. 3. 2006 Duha: Rozplétání nespletených sítí Vojtěch  Kotecký
16. 3. 2006 Zelený kruh Duhy Štěpán  Kotrba
9. 3. 2006 Poslanec Křeček (ČSSD) obelhává voliče Miroslav  Šuta
13. 5. 2005 Pravice a chudoba Marian  Kechlibar
21. 6. 2004 Nesouhlaste s brněnským magistrátem - udělá z vás orwellovsky neosobu   
30. 4. 2004 Výsledky ankety Ropák 2004