14. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 11. 2007

Dodržení zákona? Na svatýho Dyndy

Mediální komise Sněmovny neodvolala členku Rady ČRo Mariu Ptáčkovou, o Daně Jaklové vůbec nejednala

Včera v podvečer projednávala Stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky návrh na odvolání dvou členek Rady Českého rozhlasu pro porušení § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona 484/1991 Sb . Už podruhé. A podruhé zvolila komise usnesením obstrukční postup, aby nemusela návrh postoupit k rozhodnutí plénu Sněmovny a usnesením doporučit nebo nedoporučit odvolání. Nedoporučit se poslanci bojí, doporučit nechtějí. Poslušní radní se hledají špatně.

Stížnost na nezákonnost působení dvou členek Rady Českého rozhlasu jsem podal 12. 3. 2007 a Sněmovna dodnes nerozhodla - Stálá komise jí ani nedala možnost rozhodnout. §5 odst 1. zák. 484/1991 Sb. říká, že člen rady nesmí mj. vykonávat jakékoliv funkce ve veřejné správě a podle §5 odst 2. nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách nebo v politických hnutích, společenských organizacích a sdruženích, občanských iniciativách a podobně. Když stížnost komise Sněmovny projednávala v květnu tohoto roku poprvé, chtěla si vyjasnit, zda k porušení zákona 484/1991 Sb. oběma radními vůbec došlo. Kolik právníků, tolik názorů a v komisi není právníkem nikdo. Pověřila předsedu Sněmovny, aby podal tzv. určovací žalobu soudu, který by vyjasnil, co znamená formulace zákona "všechny funkce ve veřejné správě". Poslanci nevědí kupodivu, co je "funkce", nevědí ani, co je "veřejná správa". A nejspíše netuší, co je "společenská organizace"... Tristní stav.

Podle informací, které mám k dispozici, právníci tento krok odmítli, neboť soud není věcně příslušný k vměšování do práv Sněmovny, určených jí přímo zákonem. Podle § 6 odst. 2 písm. a) zákona 484/1991 Sb. Poslanecká sněmovna člena Rady Českého rozhlasu z funkce odvolá, přestal-li splňovat předpoklady pro výkon funkce člena Rady stanovené v § 5. Všímněte si: Sněmovna odvolá. Nikdo nehovoří o tom, že odvolává komise. Nikdo nehovoří o tom, že Sněmovna může (a nebo nemusí) odvolat. Ne. Sněmovna odvolá. Tak zní zákon.

Nicméně, komise včera svým usnesením sdělila, že trvá na svém původním usnesení a žádá předsedu sněmovny, aby podal určovací žalobu. Už podruhé žádá komise o něco, co se nejspíše nestane. Vtip je v tom, že komise nemůže předsedovi sněmovny nic nařídit a předseda by byl právní ignorant a hazardér se svou pověstí, kdyby podal vlastním jménem žalobu ve věci, o které soud nemůže rozhodovat - navzdory doporučení svých právníků. Prohrát spor je vždy prohra. Podat žalobu, která nemá šanci na úspěch, je právní diletantismus. A přesně to komise po Vlčkovi chce.

Toto obstrukční jednání bude mít jeden jediný výsledek - kauza odvolání se podtáhne dál. Přitom zde existuje precedenční rozhodnutí, kdy Sněmovna na základě stejného paragrafu zákona (ale o České televizi) rozhodla.

Stalo se tak v případě předsedy Obce spisovatelů Ivana Binara, který se vzdorně odmítl vzdát se funkce. Návrh na odvolání Ivana Binara podal sněmovně v pátek 12. prosince místopředseda Stálé mediální komise PSP ČR Petr Pleva (ODS). Jako důvod uvedl Binarovo předsednictví Obci spisovatelů, které je neslučitelné s funkcí radního. Ivan Binar v médiích prohlásil, že je v radě proto, aby hájil zájmy Obce spisovatelů. Sám Binar řekl, že si nemyslel , že by se zájmy české literatury a zájmy České televize někde střetávaly. Což ale nikoho nezajímá. "Jsem předsedou Obce spisovatelů a jako takový jsem byl do Rady České televize zvolen. Tak proč na to nepřišli tenkrát? Nevidím nikde střet zájmů. Jak Obci spisovatelů, tak České televizi jde přece o jedno --- o českou kulturu. Jdeme ruku v ruce," řekl ČTK Ivan Binar. V úterý 16. prosince 2003 odvolala Poslanecká sněmovna 140 hlasy (ze 145 přítomných poslanců) Ivana Binara z Rady ČT.

Na stejné schůzi navrhla Taťána Fischerová (klub US-DEU) z obdobných důvodů odvolání předsedy Rady ČT Jana Mrzeny a dalšího radního Jiřího Presla. Podle Fischerové byl Jan Mrzena členem dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Cheiron T. On členství v dozorčí radě popřel. Jiří Presl, který byl členem správní rady sdružení Drop In, z této funkce odstoupil rezignačním dopisem den po zvolení do Rady ČT. Mrzena si funkci podržel a byl nejlepším předsedou Rady, kterého jsem měl možnost poznat.

Když jsem do funkce člena Rady nastupoval já, k datu zvolení jsem podal rezignační dopis na funkci v Občanském sdružení Britské listy (protože je to nezisková organizace dle §5 odst. 1), stejně jako v komisi informatiky ČSSD (protože je to funkce v politické straně dle §5 odst. 2). Nakonec jsem i přerušil členství v ČSSD, ačkoliv k tomuto kroku mne zákon nevyzývá. Nechtěl jsem ale zavdat jakoukoliv příčinu k dohadům a diskuzi o stranictví. Diskuze "o charakeru" jsou nadbytečné, není-li formální důvod.

Do chvíle, než jsem byl nucen řešit otázku legitimity důvodů pro odvolání člena Rady po nástupu Dany Jaklové do funkce, jsem bral tuto otázku jako prověřenou a řešenou volebním výborem Sněmovny. Nenapadlo mne pátrat a prohrabávat se životopisy radních či zjišťovat, podle jakého paragrafu zákona o úřednících jsou zaměstnáni. Chyba. Stále platí paranoidní pravidlo davěraj i pravěraj.

Poslanci včera předvedli, s výjimkou mediálního matadora ODS Plevy naprosto diletantský přístup k výkonu svých pravomocí. Poslanec Petr Bratský (ODS) odmítl se skautskou upřímností kohokoliv odvolávat. Poslanec Tomáš Hasil (ODS) přirovnal teatrálně rozhodnutí o porušení zákona k postupu soudce Roye Beana. Předseda komise, poslanec Jandák (ČSSD) hovořil vzrušeně o "popravě". Gesta herců jsou někdy směšná. Zvláště, když je myslí vážně. Nikdo z poslanců se přitom nenamáhal, aby si přečetl zákon, nikdo z nich nežádal o expertízu právníky. Nikdo s výjimkou Plevy nepřišel na jednání připraven. Jandákův požadavek na oslovení Ústavu státu a práva Akademie věd za všeobecného protestu neprošel... Ptáčkovou ale poslanci unissono pochválili, jak dobře pracuje... No bodejť. Tisková mluvčí jihočeského hejtmana (taktéž ODS) je ve svém oboru dlouhou dobu a zkušenosti ani profesionalitu jí upřít nelze. A potřebuje ve funkci i v práci přežít. Protože Český rozhlas je v regionu vlivné médium a souběh funkcí funguje na mnohé novináře jako hadí pohled. Hypnotizuje. Říká se tomu multiplikační efekt.

Konzistentně a korektně se zachoval jako jediný Pleva. Ve shodě se svým názorem z roku 2003 si nyní nechal vypracovat posudek Parlamentním institutem a sdělil Marii Ptáčkové, že Sněmovnu nezajímá, zda šéfuje jednomu člověku nebo padesáti, ale že pracuje ve funkci definované zákonem a tudíž porušuje zákon. Funkce definovaná jako vedoucí úředník určuje § 2 odst. 5. zákona 312/2002 Sb., funkce založená jmenováním určuje § 4 odst. 3 zákona 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků. Podle těchto paragrafů musí být rozhodnuto, má li být rozhodnuto dle zákona, a nikoliv dle sympatií jednotlivých zákonodárců k Marii Ptáčkové. Se svým názorem zůstal osamocen. Stejně tak neuspěla komunistická poslankyně Ivana Levá, která jako jediná vyslovila nahlas to, co si všichni myslí a co je pravda. Hovořila o odpovědnosti poslanců za tento stav. Tím, že poslanci určili odpovědnost volebního výboru za prověrku pravdivosti přihlášek ještě před volbou členů Rad, stala se Sněmovna odpovědnou za ověření těchto dokumentů už v okamžiku volby radních. Nepravdivé údaje (čestné prohlášení o absenci konfliktu zájmů k okamžiku zvolení) mohly být odhaleny ještě před volbou. Ale volební výbor Sněmovny nejspíše nekontroloval a neposuzoval nic. Vina je ale i na formulacích zákonů, které nejsou v pojmech provázané a na sebe se odkazující. A tak formulace "společenská organizace" či "veřejná správa" jsou pojmy sice věcně rozumitelné, ale z v zákonech formálně nedefinované. Co je a co není funkce, zaměstnalo nyní poslance hodinu. Bez výsledku, protože nikdo z nich neznal zákon, který ale poslanci sami před pěti lety schválili - 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků .

Na zasedání parlamentní komise jsem oznámil ústně, nicméně oficiálně do sněmovního záznamu v pořadí už čtvrtého hříšníka - člena Rady Českého rozhlasu JUDr. Jíšu kvůli porušení §5 odst. 2 zákona 484/1991 Sb.. Třetí hříšník - radní Kudrys, se po třech měsících "dovolené" a jednom zasedání Rady vzdal mezitím funkce člena Rady, aby si zachoval politickou pozici a placenou funkci na radnici. Oznámil jsem současně členům komise, že trvám na předložení všech tří návrhů plénu Sněmovny k rozhodnutí, protože jiný výklad zákon ani nepřipouští. Nic neznamená ani to, zda se Dana Jaklová mezitím inkriminované funkce v bytové komisi radnice vzdala. Zákon porušila. Stejně jako JUDr. Jíša.

Komise může svým usnesením nedoporučit Sněmovně schválení návrhu (to je svaté právo rozhodnutí, založených na hlasování), nemůže ale zamlčet jiný názor (právníků) a nemůže návrh donekonečna obstrukcemi blokovat a bránit Parlamentu v rozhodnutí. To je pohrdání zákonem. Teprve proti rozhodnutí Sněmovny (ať už výsledek dopadne jakkoliv) mohou osoby dotčené rozhodnutím a tudíž aktivně legitimované podat žalobu jako opravný prostředek. Tak postupovali vůči Parlamentu odvolaní členové RRTV - a po čtyřech letech svou při proti Sněmovně pravomocně vyhráli . Nyní se soudí o náhradu odměn do konce funkčního období a je otázka, zda mezitím nebudou zneplatněny správní rozhodnutí RRTV, učiněné v době, kdy je za RRTV činily osoby nelegitimně zvolené... Tímto soudením rozhodnutím byl "exaktně" soudem vyložen tehdy platný vysílací zákon 231/2001 Sb..

Poslanci v době těsně po televizní krizi přijali pod tlakem veřejnosti zákony o ČT a ČRo, které zamezovaly lobbingu vlivových struktur státu, nestátních organizací i politických stran do médií veřejné služby. Cílem těchto úprav bylo odklonit vliv politiků na média a zamezit onomu "ohrožení demokracie", kterým se oháněli televizní vzbouřenci. Nyní jsem těmto kdysi ctnostným záměrům nastavil zrcadlo - a v nich se ukázaly obličeje zákonodárců jako křivé. Nejpokřivenější byl včera na zasedání Stálé komise obličej Miloslava Kučery, bývalého poslance ČSSD a autora tehdejších novel zákonů. Dnes asistenta poslance Jandáka (ČSSD). Divíte se? Já ne. Politici chtějí mít nad médii moc. A včerejší jednání to ukázalo víc než jasně. Otázka je, zda se jim to podaří. Podle Kučery bych se měl prý stydět. Nevím proč.

Autor působil tři roky jako člen Rady Českého rozhlasu. Nebyl volen tajně. Zvolili ho poslanci ČSSD, US, KDU-ČSL a KSČM 125 hlasy. Navrhly ho čtyři organizace: sdružení právníků Iuridicum Remedium, romská organizace Dženo, Sdružení nájemníků a Syndikát novinářů.

SOUVISEJÍCI INFORMACE

BL, 25. 10. 2007 : Paroubkův Kudrys je pryč první, další ještě zbývají ZDE

BL, 5. 10. 2007 : Stálá komise pro sdělovací prostředky se probudila ZDE
26. 7. 2007 Rada Českého rozhlasu: neschopní škůdci ZDE
BL 3. 7. 2006 : Odpovědnost člena Rady a odpovědnost partajního sekretariátu ZDE
Bl, 3. 6. 2007: Jaklová: Přiznání ztěžuje zapírání ZDE
23. 4. 2007 Ryby vždy smrdí od svých hlav ZDE
BL 12. 3. 2007: Nezpůsobilé k výkonu funkce - i ze zákona ZDE
3. 3. 2007 Rada proti rádiu ZDE
                 
Obsah vydání       14. 11. 2007
14. 11. 2007 Jak Julínek naplánoval Klenerovo odvolání a hra se škatulemi Štěpán  Kotrba
14. 11. 2007 Nechceme sloučení škol Simona  Szekelyová
14. 11. 2007 Jsme pobouřeni manipulací v České televizi
14. 11. 2007 Osobní priority Václava Moravce, aneb nejen 17. listopad v českých mainstreamových médiích
14. 11. 2007 Dodržení zákona? Na svatýho Dyndy Štěpán  Kotrba
14. 11. 2007 Pro koho platí trestní zákon o šíření poplašných zpráv? Martin  Gřeš
14. 11. 2007 Židé vládnou světu... Milan  Valach
14. 11. 2007 Blokáda Židovského města ve fotografiích
14. 11. 2007 Německo bilancuje svou minulost Richard  Seemann
14. 11. 2007 Dva tvůrci kreslených vtipů potrestáni za karikaturu královské rodiny
14. 11. 2007 Na aktualně.cz se bojuje za radar už i s rezavými ruskými tanky
14. 11. 2007 Americké války "stály dosud 1,6 bilionu dolarů"
14. 11. 2007 Vláda projednává přístup Česka k Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC)
14. 11. 2007 Ano, podstatné jsou FUNKCE knihovny
14. 11. 2007 V ČR se krade, proto není možné pustit čtenáře v knihovně ke knihám...
14. 11. 2007 Policie: Starého psa novým kouskům nenaučíš Vítězslav "Vitex" Dvořák
14. 11. 2007 Jak můžete být proti radaru? Jste snad komunista? Michal  Vimmer
14. 11. 2007 Náš mlčící maturant Patrick  Ungermann
14. 11. 2007 Pomoc ďáblova Boris  Cvek
14. 11. 2007 ■ ■ ■ Miroslav  Salava
14. 11. 2007 Největší slídilové opět odhaleni!
14. 11. 2007 Hutka odkryl palčivé místo moderních českých dějin Michal  Rusek
14. 11. 2007 Odkryl Hutka "palčivé místo českých dějin"? Milan  Daniel
14. 11. 2007 Případ Nohavica: Je to sporné Petr  Wagner
14. 11. 2007 Quid faciant leges, ubi sola pecunia regnat? Jan  Makovička
14. 11. 2007 Stránka www.vrtetiradarem.cz spuštěna
14. 11. 2007 Odkud se vzala sedmá velmoc Miloš  Štěpánek
14. 11. 2007 ČT: Sobotní demonstrace proti radaru a za demokracii bude ve skutečnosti demonstrací za Čunka!
14. 11. 2007 O honbě na pedofily Antonín  Konečný
14. 11. 2007 Sarkozy: Přišel, viděl, ale nezvítězil Věra  Flasarová
13. 11. 2007 Pedofilové všech zemí, spojte se! Štefan  Švec
13. 11. 2007 Problémy na pracovišti -- nemusíte být bezmocní
14. 11. 2007 Otázky Václava Moravce a Nedělní partie 11. 11. 2007 Vladislav  Černík
13. 11. 2007 Klaus v BBC
13. 11. 2007 Pane Havle, Vás na demonstraci nechceme. Chceme tam Václava Havla
14. 11. 2007 Hodnota myšlenek Fidel Castro Ruz
13. 11. 2007 Oslavili jsme Den vzpomínek na padlé vojáky - s kritickým pohledem na válku v Afghanistánu Miloš  Kaláb
13. 11. 2007 Úporná diskuse o tvaru nové Národní knihovny pomíjí základní skutečnosti Jan  Čulík
13. 11. 2007 Bursík se odmítl bavit s odpůrci základny, Kateřinu Jacques "irituje ironický škleb"
13. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XIII. část) Josef  Brož
13. 11. 2007 Média a 17. listopad: Dvě demonstrace -- dva odlišné přístupy Karel  Šolín
20. 10. 2007 Hospodaření OSBL za září 2007

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
14. 11. 2007 Dodržení zákona? Na svatýho Dyndy Štěpán  Kotrba
14. 11. 2007 Jsme pobouřeni manipulací v České televizi   
14. 11. 2007 Osobní priority Václava Moravce, aneb nejen 17. listopad v českých mainstreamových médiích   
7. 11. 2007 Příhoda z ČRo 6 Štěpán  Kotrba
6. 11. 2007 Právo: Z komára velbloud aneb normální pronájem předmětem "investigace" Štěpán  Kotrba
3. 11. 2007 Poučení z Čunkova vývoje ve straně a společnosti Štěpán  Kotrba
30. 10. 2007 Štvanice na Jiřího Čunka Jan  Čulík
28. 10. 2007 Odešel jeden z největších českých popularizátorů vědy - Ivo Budil Štěpán  Kotrba
25. 10. 2007 Paroubkův Kudrys je pryč první, další ještě zbývají Štěpán  Kotrba
19. 10. 2007 Obří genitálie v BBC   
17. 10. 2007 Česká televize se dotkla mé cti Jan  Neoral
17. 10. 2007 Britská veřejnoprávní korporace propustí 1700 - 2800 novinářů   
15. 10. 2007 Mediální rady pod evropským drobnohledem Irena  Ryšánková
15. 10. 2007 Kde bere ČT tu jistotu? Jan  Neoral
10. 10. 2007 Odkdy se univerzitní pracovníci věnují shánění kšeftů a publicity mezinárodním lobbistům? Štěpán  Kotrba