28. 12. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 12. 2007

Bush má vetovat zákon o raketové obraně

Bush prý hodlá vetovat zákon o dotacích na obranné projekty, který mj. stanovuje podmínky financování části americké protiraketové obrany projektované v Evropě.

Podle zprávy agentury Reuters se očekává, že americký president George Bush v pondělí 31. prosince vetuje zákon H.R. 1585 o dotacích na obranné projekty pro finanční rok 2008 (od října 2007 do září 2008), jehož sedmou verzi definitivně schválila Sněmovna reprezentantů 12. prosince a Senát 14. prosince 2007. ZDE

Důvodem údajně jsou obavy irácké vlády, vznesené před deseti dny, že by zákon mohl zmrazit irácká aktiva ve Spojených státech, dosahující až 30 miliard USD, pokud by někteří američtí občané vznesli žaloby proti Iráku, týkající se období vlády Saddáma Husajna.

Zákon mj. zmocňuje vládu ke zvýšení výdajů na americké jednotky a zvětšení velikosti armády, jakož i stanovuje podmínky pro vybudování systému protiraketové obrany v Evropě.

Kongresem schválené znění zákona je ZDE

Protiraketové obrany se týkají paragrafy 221 až 229, stanovující podmínky a lhůty dalšího financování, z toho evropského pilíře, jmenovitě § 226, píše Pavel Barák.

Odst. 226. Omezení uvalená na poskytování finančních prostředků pro získávání, stavbu a rozmisťování raketové obrany v Evropě

(a) Všeobecná omezení: Žádné finanční prostředky, které mají být podle tohoto zákona uvolněny, nesmějí být určeny či vydány na získávání, aktivaci základen, stavbu, přípravu či vybavení nebo rozmístění dalekonosného systému raketové obrany v Evropě, dokud nebudou splněny následující podmínky:

(1) Vlády zemí, v nichž mají být rozmístěny podstatné prvky takového raketového obranného systému (včetně antiraket a přidružených radarů) musejí nejprve každá poskytnout konečný souhlas s veškerými dohodami o raketové obraně, vyjednanými mezi takovými vládami a vládou Spojených států, ohledně navrhovaného rozmístění takových prvků v jejich zemích.

(2) Uplynulo čtyřicet pět dní od doby, kdy Kongres obdržel zprávu, vyžadovanou podle oddílu (c) (6).

(b) Dodatečná omezení: Kromě omezení z oddílu (a) nesmějí být určeny či vydány žádné finanční prostředky, které mají být podle tohoto zákona uvolněny, nesmějí být určeny či vydány na získávání, aktivaci základen, stavbu, přípravu či vybavení nebo rozmístění dalekonosného systému raketové obrany v Evropě, dokud ministr obrany, poté, co obdržel názory ředitele operačních zkoušek a hodnocení, nepředloží Kongresu zprávu, která potrvrdí, že navrhované antirakety, které mají být poučity jako součást takového obranného systému, prokázaly, prostřednictvím úspěšných, operačně realistických letových zkoušek vysokou pravděpodobnost fungování operačně efektivním způsobem.

(c) Zpráva o nezávislém hodnocení balistické obrany v Evropě:

(1) NEZÁVISLÉ HODNOCENÍ: Ne později než 30 dní po datu, kdy tento zákon vešel v platnost, zvolí ministr obrany federálně financované výzkumné a rozvojové středisko, které provede nezávislé zhodnocení alternativ balistické raketové obrany pro jednotky Spojených států a jejich spojenců v Evropě v přední linii a pro území Spojených států.

(2) ANALÝZA NÁVRHU AMERICKÉ VLÁDY: Tato studie poskytne plnou analýzu vládního návrhu chránit jednotky Spojených států a jejich spojenců v Evropě v přední linii i na území Spojených států rozmístěním, v Evropě, antiraket a radaré Obranného pozemního systému středního pásma (Ground-Based Midcourse Defense, GMD). Tato analýza budou zkoumat každou z následujících skutečností:

(A) Ohrožení Evropy a Spojených států balistickými střelami (včetně balistických raket krátkého, středního i dalekého doletu) z Íránu, včetně pravděpodobnosti a načasování takového ohrožení.

(B) Technické schopnosti tohoto systému, po jeho vybudování, zda dokáže efektivně ochránit vpředu rozmístěné jednotky Spojených států a jejich spojenců v Evropě, v přední linii rozmístěné radary v Evropě a ve Spojených státech proti hrozbě, specifikované v pododstavci (A).

(C) Jak velké procento evropského území členů Severoatlantického společenství systém ochraňuje.

(D) Politické důsledky rozmístění takového systému na Spojené státy, Severoatlantické společensdtví a další zainteresované strany.

(E) Integraci a operační propojení s protiraketovými obrannými systémy Severoatlantického společenství.

(F) Operační otázky, spojené s takovým rozmístěním, včetně operační efektivnosti.

(G) Důsledky rozmístění raketové obrany pro strukturu armády, včetně srovnávací analýzy alternativních možností.

(H) Rozpočtové důsledky takového rozmístění, včetně možného sdílení nákladů spojenci, a finanční efektivity takového rozmístění.

(I) Dohody ohledně velitelské a řídicí struktury, včetně velitelských a řídících rolí pro americké velitelství v Evropě a pro Severoatlantické společenství.

(J) Potenciální možnosti pro účast ruské vlády na tomto projektu.

(3) ANAlÝZA ALTERNATIV: Studie také poskytne plnou analýzu alternativních systémů, které by bylo možno použít k splnění, úplnému nebo částečnému, ochranných účelů, obsažených v návrhu této vlády. Alternativní systémy zahrnou celou řadu možných kombinací jiných systémů raketové obrany, které jsou k dispozici, anebo o nichž se očekává, že kolem roku 2015 a 2020 budou k dispozici. Analýza alternativ se bude mimo jiné zabývat těmito systémy:

(A) Systém Patriot PAC-3.

(B) Rozšířený střední systém vzdušné obrany (The Medium Extended Air Defense System).

(C) Systém balistické raketové obrany Aegis, se všemi variantami standardní antirakety Missile-3.

(D) Systém konečné obrany oblastí ve velkých výškách (The Terminal High Altitude Area Defense, THAAD).

(E) Radary pásma X, rozmístěné v přední linii (FBX-T)

(F) Interceptory kinetické energie (KEI).

(G) Další, neamerické raketové obranné systémy či složky NATO.

(4) ZKOUMANÉ SKUTEČNOSTI: Analýza bude zkoumat, pro všechny zahrnuté alternativní systémy, všechny skutečnosti, specifikované v odstavci (2).

(5) SPOLUPRÁCE DALŠÍCH ÚŘADŮ: Ministr obrany poskytne federálně financovanému výzkumnému a vývojovému středisku, vybranému podle odstavce (1) data, analýzy, informace a další fakta, která středisko bude považovat za nutné pro provfedení analýzy popsané v tomto odstavci. Nadto, ředitel národních výzvědných služeb a šéfové dalších ministerstev a úřadů vlády Spojených států také poskytnou středisku příslušná data, analýzy, informace a další fakta nutná pro provedení zhodnocení, popsané v tomto odstavci.

(6) ZPRÁVA: Ne později než 180 dní od doby, kdy tento zákon vešel v platnost, předloží federálně financované výzkumné a vývojové středisko výborům Kongresu pro obrany a ministru obrany zprávu o výsledcích této studie. Zpráva bude veřejná, ale může obsahovat tajnou přílohu.

(7) FINANCOVÁNÍ: Ohledně finančních prostředků k dispozici pro autorizaci opatření zmíněných v oddílu 201 (4) bude k dispozici částka 1 000 000 dolarů na financování analýzy, požadované v tomto pododdílu.

(d) Interpretace: Nic v tomto oddílu nesmí být interpretováno tak, aby to omezilo pokračující financování raketové obrany, včetně financování pro výzkum a vývoj a pro další činnosti, které nejsou omezeny v pododdílu (a) či (b), mimo jiné včetně zkoumání místo pro základny, studie, analýzy, plánování a přípravu výkresů pro navrhovanou raketovou obranu v Evropě.

Zdroj v angličtině ZDE

                 
Obsah vydání       28. 12. 2007
30. 12. 2007 Poláci už ztratili zájem
30. 12. 2007 Co se stane v roce 2008
30. 12. 2007 Devatenáctiletý syn Benazír Bhuttové jmenován jejím následníkem
29. 12. 2007 Bush má vetovat zákon o raketové obraně
28. 12. 2007 Krásný svět finančních analytiků Jan  Mertl
28. 12. 2007 Jak dosáhnout toho, abyste splnili svá novoroční předsevzetí?
28. 12. 2007 Konec a začátek, neboli Myšlenky k přelomu roku Uwe  Ladwig
28. 12. 2007 Všední vyznání Bohumil  Kartous
27. 12. 2007 Benazír Bhuttová se stala obětí atentátu
28. 12. 2007 Daily Telegraph: Bhuttová byla víc populární na Západě než v Pákistánu
28. 12. 2007 Pro Washington je ztráta Bhuttové nenahraditelná
28. 12. 2007 Smrt Bhuttové - ztráta pro Spojené státy
27. 12. 2007 Smrt Benazír Bhuttové: pro Západ nejhorší možný výsledek
28. 12. 2007 Nenahraditelnost Bhuttové? Ale ochranu jí neposkytli
27. 12. 2007 Dvě porážky tajné londýnské diplomacie za dva dny - není to trochu moc? Štěpán  Kotrba
30. 11. 2007 Jací jsme
28. 12. 2007 Vepři, kanadský dolar, krmiva, pohonné hmoty, sýry a volební hlasy Miloš  Kaláb
28. 12. 2007 Ještě jednou k posuzování kvality zdravotnictví: odpověď Petrovi Wagnerovi Matěj  Šuster
28. 12. 2007 Miliardy dolarů za americké zbraně
27. 12. 2007 Rusko prodá Íránu protiraketový systém S-300 Štěpán  Kotrba
27. 12. 2007 Zastavilo se globální oteplování?
28. 12. 2007 Pornoproducentka v České televizi? Štěpán  Kotrba
27. 12. 2007 Soumrak utopií - dokončení Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
27. 12. 2007 Amerika je obyčejná
24. 12. 2007 Pozoruhodný klíč do jiného světa: bollywoodský film "Welcome" Jan  Čulík
17. 12. 2007 Domácí násilí v českých domácnostech: nedostatek dospělosti dospělých Hana  Mudrová
24. 12. 2007 Dokument amerických zpravodajských služeb o Íránu - Dobrá zpráva. Až příliš. Karel  Dolejší
21. 12. 2007 Všechno by měly řídit ženy
27. 12. 2007 O ruském nebezpečí Daniel  Veselý
27. 12. 2007 Další Hitlerův syn, nebo nová legenda ? Richard  Seemann
27. 12. 2007 Kdo jsou členové Svazu mužů? Miroslav  Salač
27. 12. 2007 Rozpor mezi slovy a činy Jan  Potměšil
27. 12. 2007 Indiáni vyhlásili nezávislost na USA? Jan  Zeman
24. 12. 2007 Věčný pekelný žalář Giovanni Battista Manni
24. 12. 2007 Jak Bohuslava Balbína bolely zuby
24. 12. 2007 Chudý je, nahý je, trpí zimu... Boris  Cvek
24. 12. 2007 Vánoční a novoroční vydání Britských listů
18. 12. 2002 Vánoce Štěpán  Kotrba
16. 12. 2007 Hospodaření OSBL za listopad 2007

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
30. 12. 2007 Poláci už ztratili zájem   
29. 12. 2007 Bush má vetovat zákon o raketové obraně   
26. 12. 2007 Radar: Z měření píšu vládě nedostatečnou Vladimír  Koníček
21. 12. 2007 Kterak si vládní propagandisté najímají "veřejnost" na debaty s občany Štěpán  Kotrba
21. 12. 2007 Škrhola na mezinárodní scéně aneb jak chce Miroslav Topolánek bránit Českou republiku před zlými Rusy Rudolf  Převrátil
20. 12. 2007 Americký radar chce česká vláda proti Rusku Lukáš  Neterda
17. 12. 2007 Americký radar teď odmítá ještě víc lidí   
6. 12. 2007 Chlapsky řízný Karel Steigerwald a jeho fressen, ficken, fernsehen v Mladé frontě Karel  Březný
6. 12. 2007 Padl hlavní důvod, my lžeme dál... Jan  Neoral
30. 11. 2007 Daj-li medajli reportérovi České televize - a mně se chce něco říct...   
26. 11. 2007 Spolehlivý a společný systém mezinárodní raketové obrany je racionální, nikoliv však současné americké řešení   
23. 11. 2007 Námezdný propagandista Tomáš Klvaňa, bojovník proti pravdě o radaru Jakub  Rolčík
23. 11. 2007 Americký radar podpoří komunisty v příštích volbách   
22. 11. 2007 Útočný radar Jan  Teplík
19. 11. 2007 Blížíme se tomu, co bývalo? Jan  Tamáš