12. 10. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 10. 2007

Čulíkova potřeba poučovat, aneb globální politikum paniky

reakce na poznámku Jana Čulíka "Ladislav Žák o globálním oteplování: Zajímavá, avšak nepodložená spiklenecká teorie" , k níž byl podnětem článek Ladislava Žáka "Snad je jasno"

Jan Čulík nezapře univerzitního pedagoga, který je vykladačem zaprášených pravd do chvíle, než někdo řekne pravdu jinou. Jinak nechápu jeho dehonestující nálepkování relevantního názoru v rámci "otevřené" diskuze o tématu, které přesahuje meze pouze odborné diskuze. Jedněm totiž dává naději na rozsáhlé zisky, dalším ji zase navždy bere . Alespoň to tak vypadá dle jeho rozčilené poznámky na téma "globální oteplování" (čti ovšem v podtextu i parazitní otázku "je Klaus opravdu blbec a nebo ne?", na kterou s Gorovou nobelovkou přišla odpověď). Žák nezpochybňuje sám fakt oteplení, je mu ale krajně podezřelá zeleninová politika okolo. Taková modrozelená bramboračka. Právem, neboť za rozsáhlým manipulativním konceptem současné globální politiky jsou silné finanční skupiny, které si přisvojily "zelené", svět spasící téma a nabalily na něj ideologicky diktovaný byznys. V tom mají Klaus i Žák pravdu.

Sponzorovanou "zelenou" energii, biolíh a úspory - vždy těch druhých. Tatáž manipulativnost vadí i Klausovi, ten ale vylévá s vaničkou i dítě a problém píárově zjednodušuje na souboj svobody a strachu. Terraformní činnost člověka, necitlivá vůči ekosystému opravdu dosáhla limitu samoopravitelnosti procesů, jimiž se příroda dokáže bránit. Dosáhla toho už dávno - o čemž už desítky let svědčí například rozšiřování Sahary či vysychání Aralského jezera. Rozsáhlá těžba, měnící řadu hodnot (odrazivost zemského povrchu v řadě částí spektra, nasákavost terénu, schopnost zadržet vodu, schopnost udržet reliéf terénu nezměněn) odběr vody z řek, krmící odběrové bumbrlíčky v podobě průmyslových center a velkoměst stovky kilometrů daleko , regulační stavby, nerespektující nic mimo požadovaného účelu - to všechno jsou přirozené následky kapitalistického rozvoje konzumerské společnosti. Byznys s "čistými" technologiemi, odvislý od politické hysterie z tlaku vědců a veřejnosti, stejně jako vyčerpávání fosilních surovin a války o jejich poslední ložiska - to je druhá strana téže mince. Nepřeme se zde o to, jestli Bursík neovládá náhodou mimo vládní politiky nepřímo i firmy, stavící větrné či fotovoltaické elektrárny, případně není zainteresován stejně nepřímo na jaderném řešení a výstavbě dalších dvou bloků Temelína. Ruské palivo potřebuje odbytiště stejně, jako to americké... Nepřeme se zde o to, zda náhodou Nobelova cena už dávno není manipuloací více, než vědou, stejně jako olympiáda už dávno není více politikou a drogovým byznysem více, než oslavou sportu. Žák pochybňuje hysterii a Čulík obhajuje propagandisty.

Sprostota, s jakou doporučuje "zápecnickým Čechům" učit se anglicky a vstřebávat světové moudro, vypovídá o sebestředné omezenosti britského venkova více než o světovém rozhledu. V mnoha oblastech vědy totiž ti sebestřední byli daleko více omezen, než ti "z české kotliny". Vzpomínám si, jak britští vojáci zcela hystericky vybili veškerá stáda hovězího dobytka v Británii v panice ze "zásady předběžné opatrnosti" z nemoci šílených krav, přičemž ve stejnou dobu k naprostému zděšení prozápadních věrozvěstů čeští hygienici jen sprchovali autům kola v hygienických koridorech a vyslali na venkov agenty tajné služby, aby náhodou někoho nenapadlo nákazu uměle vyvolat. Obchod s dobytkem nikdy nebyl byznysem v rukavičkách - vždy ho drželi v rukou řezníci. Češi ale prokázali mnohem více vědecké moudrosti než médii, hysteriky a novináři zblblí britští politici.

Dnes je čas na střízlivou analýzu britského dobytčího šílenství a oddělení několika faktorů:

  • mechanismu vzniku nákazy - pokud nedošlo k úmyslné otravě za účelem vyřazení evropského masného trhu z globální hry, pak neznáme mechanismus vzniku onemocnění dodnes
  • mechanismu vzniku paniky. V případě jiné uměle vyvolané paniky - z ptačí chřipky - mne kontaktovali lidé z PR agentury napojení na výrobce protilátky rok před hysterií. Informace, které podsouvali ke zveřejnění, hovořily o neodpovědnosti politiků, kteří odmítají nakoupit dostatečné zásoby život zachraňujících léků a ochránit obyvatelstvo. U mne měli smůlu. Naštěstí znám některé hygieniky i lékaře v oblasti tropických a nestandardních chorob.
  • mechanismu vzniku a prosazování vládních hygienických opatření. Pokud je mi známo, je legislativní proces i výkon státní správy u nás i v Británii v mnoha případech naprosto nechráněn vůči průniku cílených i nevědomých dezinformací a účelového lobbingu. Princip předběžné opatrnosti splývá s pudem úřednické sebezáchovy (jistě, pane ministře...) a zabraňuje tak v racionálním rozhodování se zázemím myšlenkového potenciálu a znalostí vědecké komunity. Rozum nerozhoduje, rozhoduje pud politického přežití, po nás potopa. Vzpoměňme jen na tlak, kterému je periodicky vystavována Dana Drábová. Iracionalita politických soudů je dána způsobem sháněním, tříděním i způsobem analýzy informací ze strany politických stran i zákonodárců - laiků, paranoidní snaha nevěřit i objektivním informacím odborníků, univerzit i státní správy a bojem o státní granty ve vědě, vylučující jakoukoliv objektivitu. Do toho přidejme nejistotu a stress, manažerské modely ve kterých je rychlost rozhodnutí preferována před kvalitou. Další částí mixu je propojení tajných služeb s organizovaným zločinem i politickým lobbingem, jejich neefektivnost, neoperativnost a neschopnost. Případně někdy i i zjevná provázanost s jinými tajnými službami - cizími státními zájmy. Víra v samospasitelnost nadnárodních struktur kapitalistického světa. Výsledek je alarmující - přesněji řečeno, je zázrak, že ještě nedošlo k obrovskému neštěstí. Obávám se, že v Británii tomu není jinak. Naopak.

Dodatek pondělního rána, inspirován po přečtení šéfredaktorovy reakce větou Nicolla Machiavelliho "Vladař, který chce klamat, vždycky najde někoho, kdo se oklamat dá": Tou odbočkou do světa šíelných krav a hysterických politiků jsem nechtěl podporovat paranoidní teorie spiknutí, ne nepodobné některým scénářovým hollywoodským filmům, které názorně ilustrují hranice možné bezcharakternosti dnešního světa. Pouze jsem chtěl popsat fakt, že opravdu kritické a nezávislé myšlení musí studovat fakta bez šablonovité předpojatosti. Dle zásady Sherlocka Holmese nebo Pery Masona: pouze ta varianta, která se ukáže díky holým faktům nepravdivá, může být vyloučena ze všech možných variant. Další pravidlo, už daleko paranoidnější, praví: Nic se neděje náhodou, zvláště je li těch náhod nějak moc. Jedna náhoda je náhoda, dvě náhody neuvěřitelná náhoda. Tři náhody nejsou náhoda. A konečně třetí pravidlo říká, že když vám říká někdo že jste paranoik, neznamená to ještě, že po vás nejdou. Poslední pravidlo tvrdí, že pesimista je znechucený optimista a cynik je politikou poučený realista.

Ani Václav Klaus, ani Ladislav Žák, ani já či stovky dalších, kteří se ocitli příliš blízko rozhodovacím procesům, státním zájmům a zákulisí politiky, neumí už být romantickými idealisty a vnímat lákavé věty politických tezí imanentně - an sich. Bez vazeb na životní zkušenost. Vždy se totiž najde někdo, kdo vás překvapí tím, na čem všem se dá vydělat a kdo všechno se nechá ošálit virtuální realitou. Naposledy to předvedl Stanislav Gross, který vypálil rybník všem novinářům, nastavil zrcadlo sociálním demokratům, prospěl sobě a ještě ukázal cestu snadného výdělku druhým.

Ochrana přírody je vynikající příležitostí pro pozemkové spekulanty, stavební lobby či elektrárenské giganty. Vyplatí se investovat do perspektivního byznysu monopolistické zisky pro zachování podílu na trhu zítřka. Je to lepší investice, než hedgeový fond. Stačí dát grant ve směšné výšce několika romantickým nadšencům. Důležité je totiž vyhnout se nenávisti lidu a přitom jej udržet v bázni. Přírodní katastrofy a výchova k morálnosti jsou příležitostí, jak vyměnit svobodu za iluzi bezpečí. Jak mít dobrý pocit ze zachráněných deštných pralesů a afrických dětí. Jak posílit víru, nikoliv rozum. Barokní modely morových dob se opakují v hi-tech podobě. Biožemle z bioobilí a biořízky z bioprasat už zachvátily i pražský parlamentní bufet. Bioposlankyně z biostran si vymohly svou iluzi zdravého životního stylu. Těším se na dobu, kdy feng-šuej bude diktovat zasedací pořádek... Křesťanští demokraté si už stejně nechávají vykropit své sedačky.

Ti, kteří jsou z vizí předběžné opatrnosti v oblasti výroby, dopravy a spotřeby surovin, energií i zboží nejvíce nervózní, jsou banky, financující průmysl i dopravní uzly, spediční firmy, ropná lobby i všichni, kteří žijí z fenoménu skladování a reklamy. Všichni, kteří žijí z fenoménu výroby a spotřeby toho, co třeba vůbec nepotřebujeme, ale bez čeho se nemůžeme obejít. Svět peněz diktuje diskurs i akademikům a kdo říká že ne, ať čte výzvy k podávání grantů u nadací i u univerzit. Největší donátoři nejsou ti nejprospěšnější světu. Na laskavou dobročinnost někdo musel nejdříve vydělat.

Žák pouze upozornil na to, že peníze, nikoliv ideály a dobro vládnou tomuto světu. Peníze jsou moc a moc jsou peníze. To není paranoia, ale realita vlády. Zelená politika MÁ obrovský potenciál ovládat masy a zároveň přinášet nebývalé rozšiřování trhů. To už dávno není politika skautů či dětí květin, to je už kapitálem po několikáté ukradená revoluce. Zelený kapitalismus je nejvýnosnější, protože kalkuluje se strachem stejně, jako farmaceutický byznys. Rockefelerské peníze a politické vize amerických demokratů se spojily už dávno. Al Gore ne nadarmo kandidoval už jednou na nejmocnějšího muže planety. Za sebou má více peněz, než kterýkoliv z demokratických lídrů. A penzíe, nikoliv myšlenky ovládají politiku. Snaha ovládnout ložiska surovin a prostřednictvím surovinové politiky ovládat svět je vlastní všem, kteří si tuto pozici mohou dovolit. Mít kohoutek od ropy nebo plynu je lepší, než mít tiskárnu peněz nebo letadlovou loď. Američané to pochopili příliš pozdě. Rusové to pochopili včas. Viděno touto optikou, podstatou demokracie je i dnes nikoliv právo nadávat na vládu, ale rovný přístup k surovinám, vodě, palivům, nerostům, k bohatství přírody. Rovný, nikoho nediskriminující. Ohleduplný. Cesta k tomuto stavu vede mnohdy přes manipulaci, korupci, státní převraty, atentáty, ale i přes nesplněné iluze davů na sychravých náměstích či promarněné sny zbědovaných o lidských právech. Demokracie je v tomto kontextu stejn ě jako fašismus relativní pojem. Pro dělníky v německých slévárnách, na čínské bavlníkové plantáži či v mexických dolech má jinou podobu, než pro londýnské yuppies v lněném obleku od Armaniho či pražské kavárenské intelektuály ve fair trade oblečení, přivezené v kontejneru z Tibetu. Cynický politický analytik s tím vším kalkuluje v mocenských scénářích. Politika je umění přesvědčit vesničany, kteří nemají řeku, že potřebují most. To řekl Nikola Sergejevič Chruščov. Koncept je to prastarý. Chléb a hry. Laik je moralistně pohoršen.

                 
Obsah vydání       12. 10. 2007
14. 10. 2007 Britští konzervativci na vlně popularity
14. 10. 2007 Blairovští spiklenci v Brownově vládě jsou neklidní
12. 10. 2007 Putin varoval Spojené státy, aby nebudovaly raketovou obranu
12. 10. 2007 Al Gore dostal Nobelovu cenu, Klausovi unikla jen náhodou
14. 10. 2007 Ladislav Žák o globálním oteplování: Zajímavá, avšak nepodložená spiklenecká teorie Jan  Čulík
14. 10. 2007 Čulíkova potřeba poučovat, aneb globální politikum paniky Štěpán  Kotrba
13. 10. 2007 MF Dnes zesměšňuje jen sama sebe Petr  Wagner
12. 10. 2007 Proč by měl Václav Klaus Alu Gorovi pogratulovat Jiří  Paroubek
14. 10. 2007 Snad je jasno Ladislav  Žák
13. 10. 2007 "Gorovi" nebo "Goreovi"?
13. 10. 2007 Otevřený dopis Spolku výtvarných umělců Mánes: rektor VŠUP zneužil své postavení
14. 10. 2007 Kázání pro kostelový lid Zdeněk  Bárta
12. 10. 2007 Centralizace veřejné správy Milan  Šveřepa
12. 10. 2007 Čurdová: Talmanová jako "expertka na slaďování"? Anna  Čurdová
12. 10. 2007 Hraje si s bombou -- aneb naivním konstruktivismem vpřed! Kateřina  Amiourová
12. 10. 2007 Michael  Marčák
12. 10. 2007 Koza pana Séguina aneb revoluce po italsku Kateřina  Amiourová
12. 10. 2007 Nelehká úloha z trigonometrie, aneb proč není radar někde úplně jinde? Štěpán  Kotrba
12. 10. 2007 Radar v Turecku není možný: dvě třetiny Turků nesnáší Američany
12. 10. 2007 Ornitolog: Bude příroda radarem ovlivněna až 100 km daleko? Lubomír  Peške
12. 10. 2007 Klvaňa: Pouze závislí odborníci mohou spočítat vliv radaru
12. 10. 2007 Seriózní noviny takhle nevypadají Jan  Lambert
12. 10. 2007 Jak se obejít bez Ruska a přitom nezmrznout zimou
12. 10. 2007 Kaplický: Politika ODS proti umění Štěpán  Kotrba
12. 10. 2007 Čas na nitkách Martina  Straková
12. 10. 2007 Hrozí českým Zeleným vyloučení z Evropské strany zelených? Štěpán  Kotrba
12. 10. 2007 Radar na Petříně Václav  Dušek
12. 10. 2007 Není hajzl jako hajzl Milan  Cimburek
12. 10. 2007 Drahé služby České pošty půjde lépe zprivatizovat Pavel  Hojda
11. 10. 2007 Vzdělání je důležité Hynek  Bíla
8. 10. 2007 Bílá bude křtít gorilu, Noid další DVD Odhalení - Nové příběhy
11. 10. 2007 Aféra jménem Andula (VI. část) Josef  Brož
11. 10. 2007 Afghánistán dnes Daniel  Veselý
11. 10. 2007 Padouch, nebo hrdina? Pavel  Kopecký
11. 10. 2007 Co vše jsem si nepřečetl v českých médiích o válce USA proti Iráku Štěpán  Kotrba
11. 10. 2007 Podpořte přímou volbu prezidenta Tomáš  Franke
11. 10. 2007 Spojené státy přiznaly protiruské zaměření protiraketové obrany Lukáš  Kantor
11. 10. 2007 Nechci tučňačky, Klaus na Hrad Lukáš  Rázl
11. 10. 2007 Konec mlžení komise expertů prostřednictvím plukovnické prezentace
10. 10. 2007 Mobilní telefony jsou zdraví nebezpečné
10. 10. 2007 Včera se tančilo všude, aneb dříve bylo všechno lepší Michael  Volný
10. 10. 2007 Rozhodně nikdo jiný někde jinde se nemá lépe než já! Jan  Paul

Globalizace RSS 2.0      Historie >
14. 10. 2007 Čulíkova potřeba poučovat, aneb globální politikum paniky Štěpán  Kotrba
10. 8. 2007 Jak důležitá je pro ČR ochrana práv k duševnímu vlastnictví? Ludmila  Štěrbová
9. 8. 2007 Čína hospodářsky hrozí Spojeným státům   
6. 8. 2007 Zjednodušená víza do USA - kdo o ně stojí? Štěpán  Kotrba
2. 8. 2007 Základna USA a výpověď smlouvy o důvěře Ruskem Miroslav  Polreich
24. 2. 2007 Putin: "Systém vztahů, to je jako matematika - nemá osobnostní rozměr" Vladimír Vladimirovič Putin
17. 1. 2007 Rusko a globalizace Georgij  Veljaminov
16. 1. 2007 Vějička evropské lidskoprávní politiky a vějička boje proti terorismu Štěpán  Kotrba
12. 12. 2006 Paradigma o civilizaci jako velkém rozcestí Josef  Skála
6. 12. 2006 Základem světové bezpečnosti nemohou být jaderné ponorky ani střely Štěpán  Kotrba
27. 11. 2006 Multipolarizace zahraniční politiky pokračuje Miroslav  Polreich
25. 11. 2006 Ti mrda, ne? Štěpán  Kotrba
22. 11. 2006 Veselé globálne Vianoce Radovan  Geist
14. 11. 2006 Nastává smrt demokracie? Michal  Černík
2. 11. 2006 Svět 2050: Padesátiletí čtvrté světové války Miloš  Balabán

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
14. 10. 2007 Čulíkova potřeba poučovat, aneb globální politikum paniky Štěpán  Kotrba
12. 10. 2007 Jak se obejít bez Ruska a přitom nezmrznout zimou   
17. 9. 2007 EU: Namísto radaru v Brdech plynovod z Íránu Štěpán  Kotrba
15. 9. 2007 Stredoázijské energetické lišiactvo Peter  Stupavský
14. 9. 2007 Klaus Bursíkovi: Jednáte bez mandátu vlády - s fatálním dopadem na ekonomiku Václav  Klaus
27. 8. 2007 Rusko: Britské ropné společnosti "podvádějí investory"   
16. 8. 2007 EU prosazuje alternativní ropovody a plynovody ve snaze zbavit se závislosti na Rusku   
9. 8. 2007 Irán má ropu, Severní Korea umí rafinovat   
9. 8. 2007 Chávezova ropná jízda po Jižní Americe   
8. 8. 2007 Šanghajská organizace spolupráce uspořádala vojenské cvičení - v Rusku Štěpán  Kotrba
6. 8. 2007 Irán, plyn a Shell - co vadí USA Milan  Šebo
30. 7. 2007 Skrytý program za Plánem Biopaliv Bushovy exekutivy   
27. 7. 2007 Válka mezi USA a Evropou začala Štěpán  Kotrba
23. 7. 2007 Barel ropy za sto dolarů? Jindřich  Kalous
13. 7. 2007 Biopaliva: za jakou cenu Daniel  Veselý

Globální oteplování RSS 2.0      Historie >
14. 10. 2007 Snad je jasno Ladislav  Žák
14. 10. 2007 Čulíkova potřeba poučovat, aneb globální politikum paniky Štěpán  Kotrba
12. 10. 2007 Al Gore dostal Nobelovu cenu, Klausovi unikla jen náhodou   
12. 10. 2007 Proč by měl Václav Klaus Alu Gorovi pogratulovat Jiří  Paroubek
5. 10. 2007 Katastrofa podnebných změn je už zde, varuje OSN   
26. 9. 2007 Senzitivní téma, anebo jen (navíc?) prestiž v sázce?! Miloš  Dokulil
19. 9. 2007 Záporné následky globálního oteplování pocítí už naše generace   
10. 8. 2007 Britský meteorologický úřad předpovídá nejprve klid, pak rekordní teploty   
7. 8. 2007 Soudce částečně zakázal ekologické protesty proti letecké dopravě   
2. 8. 2007 Hnědé mraky z Asie oteplují planetu   
18. 7. 2007 Předposlední jednání partnerů projektu ACCRETe   
11. 7. 2007 Boj proti klimatickým změnám trochu jinak Miroslav  Uhlíř
9. 7. 2007 S planetou to vidím modře Adam  Votruba
9. 7. 2007 Live Earth: placebo pro přesvědčené Fabiano  Golgo
7. 7. 2007 Live Earth - megaakce rockových hudebníků na záchranu planety