21. 12. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 12. 2007

Kvalita amerického a britského zdravotnictví - irelevantnost zprávy Světové zdravotnické organizace

Rád bych učinil několik poznámek k článku Jana Čulíka "Podle Světové zdravotnické organizace je americké zdravotnictví kvalitou na 72. místě na světě, Británie na 26. místě" (Britské listy, 19. 12. 2007).

Na úvod je na místě zdůraznit, že jako klasický liberál samozřejmě preferuji, aby se oblast zdravotnictví co nejvíce řídila principy svobodného trhu. Nehodlám ale nějak specificky hájit americký systém zdravotní péče, a to mj. z toho důvodu, že tento systém se ve skutečnosti od svobodného trhu, jak jej chápají liberálové, dosti odlišuje. V nejlepším případě lze říci, že jde o systém smíšený, s vysokým rozsahem státních zásahů. Sám fakt, že americké zdravotnictví vykazuje ten či onen neduh, tudíž ještě nutně neznamená, že viníkem je "svobodný trh", resp. údajná nedostatečná socializace či etatizace amerického zdravotnictví. Takové tvrzení by bylo nezbytné podepřít dalšími přesvědčivými argumenty a důkazy, které by doložili příčinnou souvislost mezi těmito jevy. Tolik pro pořádek, neboť výše uvedeného logického omylu se autoři článků na Britských listech dopouštějí velmi často.

Nyní se pokusim uvést na pravou míru některá Čulíkova tvrzení.

Autor je výzkumným pracovníkem v Liberálním institutu.

1) Z empirických údajů vskutku vyplývá, že USA má podstatně lepší výsledky v léčbě nádorů než Velká Británie K tomuto závěru dospěla např. odborná studie "Recent cancer survival in Europe: a 2000-02 period analysis of EUROCARE-4 data", ZDE kterou letos publikoval prestižní medicínský časopis Lancet Oncology. Z této studie mj. vyplývá, že "survival rate" u 13 ze 16 zkoumaných typů nádorů je v USA nejvyšší na světě. Velká Británie naopak patří v tomto směru k zemím s nejhoršími výsledky (porovnáváme-li evropské státy a USA). Podotýkám ovšem, že se jedná o údaje za období 2000 -- 2002. O této studii informovala celá řada britských médií -- např. BBC ZDE , Guardian ZDE a Daily Telegraph. ZDE

Ke srovnání nabízím i stručnou analýzu National Center for Policy Analysis "U.S. Cancer Care Is Number One", ZDE , která vychází mj. právě z výše uvedené studie.

2) Ad: Hodnocení "kvality" systémů zdravotnictví Světovou zdravotnickou organizací Čulík cituje blíže nespecifikovanou studii Světové zdravotnické organizace, podle níž je americké zdravotnictví "co do kvality" údajně na 72. místě, zatímco Británie zaujímá 26. příčku. Zde jde zřejmě o chybný údaj, neboť USA je dle dotyčné zprávy WHO ZDE ve skutečnosti na 37. místě. To je ovšem podružný detail.

Podstatné je, že zmíněnou zprávu WHO "The World's Health Report 2000 - Health systems: Improving performance" ZDE v žádném případě nelze považovat za objektivní posouzení kvality zdravotní péče v různých zemích. Kritéria hodnocení byla totiž nastavena tak, že předem zvýhodňují zdravotní systémy s kolektivistickým systémem financování zdravotní péče a silným přerozdělováním.

Žebříček "kvality" zdravotnictví WHO je totiž výsledkem indexu založeného na pěti faktorech, kterým je přisouzena následující "váha":

1. Úroveň zdraví dané populace: 25%

2. "Distribuce zdraví" v populaci: 25%

3. "Responsivita" systému, tj. nakolik flexibilně a pohotově systém reaguje na přání a potřeby pacientů: 12.5%

4. Distribuce této "responsivity": 12.5%

5. "Finanční férovost" / "sociální spravedlnost" financování zdravotní péče: 25%

Tak např. tzv. "finanční férovost" systému WHO měřila tak, že nejprve zjistila, jak velké procento příjmu (nad životní minimum) domácnost vynakládá na zdravotní péči, a poté posuzovala, jaká je distribuce tohoto podílu mezi všemi domácnostmi v dané zemi. Nejlépe by dle tohoto ukazatele byla hodnocena taková země, v níž všechny domácnosti vynakládají na zdravotní péči stejné procento svého příjmu (ať již 100 % či nulu). Tak např. pokud by stát prostřednictvím daní financoval veškeré výdaje na zdravotní péči, pak by žádný občan nevynakládal vůbec nic ze svého příjmu (po zdanění) na zdravotní péči -- a takový systém by byl v očích WHO "maximálně férový". Ať již si o tomto ukazateli myslíme cokoli, s kvalitou zdravotní péče jako takovou nemá nic společného (podrobněji viz Glen Whitman ZDE ). Totéž platí o dalších dvou ukazatelích (viz. výše bod 2. a 4.) -- oba de facto preferují zdravotní systém, v nemž je úroveň zdraví či "schopnost vnímat a uspokojovat potřeby pacientů" sice všeobecné horší, ale je rovnoměrněji rozložena. Tedy systém, v němž mají všichni občané sice díky zdravotní péči lepší zdraví, ale panují rozdíly mezi zdravotním stavem jednotlivých lidí, bude hodnocen podle tohoto ukazatele hůře, než systém, v němž mají všichni občané stejně mizerné zdraví.

Domnívám se, že pokud chceme hodnotit kvalitu zdravotní péče, měli bychom se zaměřit především na výsledky zdravotní péče, tj. nakolik zdravotní péče v daném státě zlepšuje lidské zdraví. Je třeba dodat, že kritizovaná zpráva WHO není ani v tomto směru uspokojivá. Úroveň zdraví v jednotlivých zemích totiž WHO posuzuje pouze na základě jediného ukazatele: pravděpodobné délky života při narození (resp. "disability-adjusted life expectancy -- DALE"). Pravděpodobnou délku dožití při narození přitom ovlivňuje celá řada jiných vlivů (v neposlední řadě i životní styl samotných občanů), které nemají žádnou souvislost s kvalitou zdravotní péče jako takovou.

Ať tak anebo tak, mělo by být jasné, že tuto zprávu Světové zdravotnické organizace rozhodně nelze používat coby argument v diskusích, v nichž jde o srovnávání úspěšnosti léčby těch či oněch (popř. všech) chorob a poruch zdraví v rámci různých systémů zdravotní péče.

                 
Obsah vydání       21. 12. 2007
21. 12. 2007 The Czech government wants to have US military presence in the Czech Republic as protection against Russia Lukáš  Neterda
22. 12. 2007 Michael  Marčák
23. 12. 2007 Chudí Angličané jsou zdravější než nejbohatší Američané
22. 12. 2007 Poselství Vánoc Zdeněk  Bárta
23. 12. 2007 Rozpoznat znamení časů - Smlouva pro hospodářskou a ekologickou spravedlnost
21. 12. 2007 Škrhola na mezinárodní scéně aneb jak chce Miroslav Topolánek bránit Českou republiku před zlými Rusy Rudolf  Převrátil
22. 12. 2007 Polský premiér vůči Američanům přitvrdil - chce záruky
22. 12. 2007 Radar a logika Ladislav  Žák
23. 12. 2007 Vláda ODS chce naučit děti milovat své rodiče - třeba násilím Andrea  Cerqueirová
23. 12. 2007 Vánoční dárek ministra Pospíšila a jeho kolegyně Stehlíkové Anna  Čurdová
21. 12. 2007 Bezstarostný svět viděný očima České televize Bohumil  Kartous
21. 12. 2007 Tak mi k Vánocům odebrali invalidní příspěvek
21. 12. 2007 O vstupu do Schengenu Stanislav A. Hošek
21. 12. 2007 Co papež neřekl Lukáš  Lhoťan
22. 12. 2007 Myšlenka dne (včerejšího)
21. 12. 2007 Všechno by měly řídit ženy
20. 12. 2007 Americký radar chce česká vláda proti Rusku Lukáš  Neterda
21. 12. 2007 Kterak si vládní propagandisté najímají "veřejnost" na debaty s občany Štěpán  Kotrba
21. 12. 2007 Michael  Marčák
22. 12. 2007 Kvalita zdravotnictví Petr  Wagner
21. 12. 2007 Kvalita amerického a britského zdravotnictví - irelevantnost zprávy Světové zdravotnické organizace Matěj  Šuster
21. 12. 2007 Lékařská péče v USA je extremně nákladná a nepříliš kvalitní
21. 12. 2007 Chtěli bychom to mít u nás s prezidentskou volbou také tak?! Miloš  Dokulil
21. 12. 2007 Ředitelka Slovenského rozhlasu vyhrožuje rušením Symfonického orchestru Štěpán  Kotrba
21. 12. 2007 Dokud bude v ČT reklama, bude její vysílání komerční Jan  Stern
21. 12. 2007 Jaké jsou možnosti ruské protiraketové obrany a rizika amerického štítu
21. 12. 2007 Kupujte bezdomovcům k vánocům jízdenky na vlak Wenzel  Lischka
21. 12. 2007 Michael  Marčák
21. 12. 2007 Klaus: Není úkolem mým, ale především úkolem Vaším představit veřejnosti Švejnara Václav  Klaus
21. 12. 2007 Paroubek: Vyhýbání se diskusi je projevem slabosti Jiří  Paroubek
21. 12. 2007 Italská happy hour ve Zlaté Praze Michal  Vimmer
21. 12. 2007 Sonda do duše pražského číšníka Bohumil  Kartous
20. 12. 2007 Kdo se skrývá za "18.000" členy Českého Svazu mužů Jan  Potměšil
20. 12. 2007 Gramatické chyby a politika Miloš  Kaláb
20. 12. 2007 Články Lukáše Rázla o tom, že nedochází k ropnému zlomu, jsou nepřesvědčivé Petr  Dvořák
30. 11. 2007 Jací jsme
21. 12. 2007 ■ ■ ■ Ivan Martin Jirous
21. 12. 2007 Dárek od pana prezidenta Zdeněk  Jemelík
21. 12. 2007 Přikaspický plynovod
21. 12. 2007 Děti se mají chránit, taky před rodiči: Povinné preventivní zdravotní vyšetřování Uwe  Ladwig
20. 12. 2007 Více Američan, nežli Čech?
20. 12. 2007 Paroubek: Klaus má strach se střetnout se Švejnarem
21. 12. 2007 Vánoce s Leonardem: Vánoce s Lucií Bílou, která vypráví gorilám pohádky
19. 12. 2007 Proč se Právo bojí vést veřejnou diskusi? Jan  Kavan
20. 12. 2007 Kavanův text odmítlo Právo z dobrých důvodů
20. 12. 2007 "Neokonzervativci" je rozbředlý pojem
20. 12. 2007 V iráckém pekle prý zamrzají ledy Daniel  Veselý
20. 12. 2007 Příznivci Rona Paula strhli historický rekord finanční podpory volební kampaně Jan  Zeman
20. 12. 2007 Radujte se, referendum nebude o státním tajemství Michal Z. Čenko
19. 12. 2007 Rozhovor s nebožtíkem Jan  Stejskal
20. 12. 2007 Skromný návrh ministru zdravotnictví ČR
16. 12. 2007 Hospodaření OSBL za listopad 2007

Léková politika, zdravotnictví RSS 2.0      Historie >
23. 12. 2007 Chudí Angličané jsou zdravější než nejbohatší Američané   
22. 12. 2007 Kvalita zdravotnictví Petr  Wagner
21. 12. 2007 Kvalita amerického a britského zdravotnictví - irelevantnost zprávy Světové zdravotnické organizace Matěj  Šuster
21. 12. 2007 Lékařská péče v USA je extremně nákladná a nepříliš kvalitní   
20. 12. 2007 Skromný návrh ministru zdravotnictví ČR   
19. 12. 2007 V ČR můžete říct bez korekce jakoukoliv pitomost Jan  Čulík
19. 12. 2007 Britští konzervativci podporují státní zdravotnictví   
19. 12. 2007 Jak efektivní je "tržní" americké zdravotnictví? Jaroslav  Polák
19. 12. 2007 Podle Světové zdravotnické organizace je americké zdravotnictví kvalitou na 72. místě na světě, Británie na 26. místě Jan  Čulík
14. 12. 2007 Připravovaná reforma zdravotnictví neskončí dobře Václav  Špíka
21. 11. 2007 Tomáš Julínek: Nové poplatky za doktora by se měly zvlášť líbit dlouhodobě nemocným   
14. 11. 2007 Jak Julínek naplánoval Klenerovo odvolání a hra se škatulemi Štěpán  Kotrba
5. 11. 2007 Zdravotníctvo - Ficovo politické víťazstvo Jakub  Topol
24. 10. 2007 Čekání na lékařský zákrok je ve státním zdravotnictví normální   
4. 10. 2007 Bush vetoval návrh zákona o zdravotnické péči pro děti   

Zdravotnictví a reformy RSS 2.0      Historie >
23. 12. 2007 Chudí Angličané jsou zdravější než nejbohatší Američané   
22. 12. 2007 Kvalita zdravotnictví Petr  Wagner
21. 12. 2007 Kvalita amerického a britského zdravotnictví - irelevantnost zprávy Světové zdravotnické organizace Matěj  Šuster
21. 12. 2007 Lékařská péče v USA je extremně nákladná a nepříliš kvalitní   
20. 12. 2007 Skromný návrh ministru zdravotnictví ČR   
19. 12. 2007 Britští konzervativci podporují státní zdravotnictví   
19. 12. 2007 Jak efektivní je "tržní" americké zdravotnictví? Jaroslav  Polák
19. 12. 2007 Podle Světové zdravotnické organizace je americké zdravotnictví kvalitou na 72. místě na světě, Británie na 26. místě Jan  Čulík
19. 12. 2007 V ČR můžete říct bez korekce jakoukoliv pitomost Jan  Čulík
14. 12. 2007 Připravovaná reforma zdravotnictví neskončí dobře Václav  Špíka
23. 4. 2007 Julínkova "reforma" zdravotnictví: Anebo: ten samet nám tak trochu zhrubl   
23. 4. 2007 Středočeské zdravotnictví: rychlé změny k horšímu   
13. 4. 2007 Je české zdravotnictví zneužíváno? Petr  Wagner
11. 4. 2007 Jistotou pro středočeské zdravotnictví je hejtmanova víra Bohumil  Kartous