19. 12. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 12. 2007

Podle Světové zdravotnické organizace je americké zdravotnictví kvalitou na 72. místě na světě, Británie na 26. místě

Pavel Kohout opisuje od amerických ultrakonzervativců, aniž by vysvětlil, z jakých zdrojů své "informace" bere

Světová zdravotnická organizace umístila v roce 2000 americké zdravotnictví co do výdajů na první místo, co do zdraví na 72. místo. Naproti tomu Británie byla co do výdajů na zdravotnictví na 26. místě a na 24. místě co do zdraví.

V novém textu textu na svém blogu na bulvárních stránkách aktualne.cz doplnil Pavel Kohout své zdroje (sdělil, že je předtím neuvedl, protože jde jen o blog) a uvedl podrobnější informace o svých datech o úmrtnosti na rakovinu z USA a z Británie. Vybral je prý ze starší publikace, která nezohlednila údaje, zveřejňované na stránkách britského státního statistického úřadu. Jeho zdrojem byla kniha autorů Johna Goodmana, Geralda Musgrava a Devona Herricka, Lives at Risk: Single-Payer National Health Insurance Around the World (Ohrožené životy: Zdravotnické pojištění jediného plátce v různých zemích světa), (ideologická zaujatost publikace čiší už z názvu) Roman & Littlefield Publishers, 2004.

A vskutku: jednoduchý search na internetu ukazuje, že kniha, kterou, neseriózně, bez udání kontextu Kohout cituje (měl přece uvést, kdo jsou autoři, aby si čtenáři jeho blogu mohli o jeho zdrojích učinit samostatně závěr!), je aktivistický neokonzervativní pamflet.

John Goodman je předseda amerického ultrapravicového thinktanku National Center for Policy Analysis, usilovně bojujícímu proti socializaci amerického zdravotnictví (publikuje například odstrašující" varování o tom, jak "strašné" je zdravotnictví v Kanadě!), spoluautoři Kohoutem citované publikace Gerald Musgrave and Devon Herrick jsou "Senior Fellows" téže organizace.

National Centre for Policy Analysis o sobě uvádí, že jeho cílem je "navrhovat pro státní správu inovativní řešení prostřednictvím soukromého sektoru" ZDE.

Od Kohouta je neseriózní neuvést svůj zdroj do kontextu a nepřiznat, že čerpá informace ze zkreslující publikace neokonzervativních aktivistů, jejichž organizace mj. brání postoje USA, stavějící se odmítavě vůči opatřením proti globálnímu oteplování tvrdí, že rok 2007 byl rekordním rokem globálního ochlazování a uklidňuje své stoupence, že k ropnému zlomu nedochází

Kohout tyto skutečnosti vůbec neuvedl a aktivistickou publikaci nejprve zatajil a nyní ji prezentuje jako objektivní, důvěryhodnou studii.

Kohout pouze poukazuje na to, že tato jeho "starší publikace" uvádí data úmrtnosti za desetileté období, kdežto novější data britského vládního statistického úřadu jsou údaji o přežití po dobu pěti let. Stále ovšem neuvedl, z kterých let byly jeho původně citované "starší" statistiky.

Znovu však upozorňuji, že jedna z obou statistik, které Kohout z této aktivistické publikace citoval, byla veřejně novináři označena za lež, když ji v předvolebním politickém boji použil Rudi Giuliani. Ten potvrdil, že je údaj skutečně nesprávný, ale že ho bude používat i nadále.

Kohout nyní cituje i jinou soubornou, starší, pětiletou statistiku (údaje z let 2000-2001), podle níž je úmrtnost pacientů, onemocnivších rakovinou obecně, bez ohledu na druh onemocnění, v některých evropských zemích o cca 10 - 20 procent vyšší než ve Spojených státech.

Potíž je, že tuto statistiku nelze použít k vychvalování amerického zdravotnictví, protože - v kategorii žen a částečně i v kategorii mužů - je míra přežití pacientů na rakovinu především v některých severských zemích, které mají socializované státní poměry (Švédsko, Finsko, atd.) skoro úplně stejná jako v USA. Asi bude tedy vina někde jinde, když je ve Švédsku úmrtnost na "rakovinu obecně" v podstatě stejně nízká jako v USA..

Tato druhá statistika je však sporná ještě z jiného důvodu. Pro srovnání kvality zdravotnictví nemůže posloužit, protože nerozlišuje různé druhy rakoviny.

Jestliže jsou některé druhy rakoviny, například rakovina plic, způsobovaná kouřením, hůře léčitelné než třeba rakovina prsu, a jestliže například třeba ve Skotsku kouřilo (před zákazem kouření ve veřejných místnostech v roce 2006) více lidí než ve Spojených státech, pak, pokud bylo například ve Skotsku více kuřáků, a tedy obětí rakoviny plic, než v USA, těžko potom procento přežití vypovídá o úrovni zdravotnictví v té či oné zemi, pokud neznáme, kdo umřel na jaký druh rakoviny. Z této statistiky se o úrovní zdravotnictví v té které zemi nedá vlastně usuzovat mnoho, pokud nevíme, kolik kterých rakovinných onemocnění se v té které zemi vyskytlo..

Dále, lékařská věda dělá v poslední době obrovské pokroky a procenta úmrtnosti i na rakovinu se každým dalším rokem snižují. Jak známo, po zavedení zákazu kouření ve veřejných místnostech v dubnu 2006, se počet pacientů, přijímaných do nemocnice s infarktem, snížil o 17 procent. Situace v roce 2007 je tedy výrazně odlišná než ještě před několika lety. Ani z toho nelze vyvozovat závěry o kvalitě zdravotnictví v Británii či v USA.

Britské, respektive anglické zdravotnictví by se dalo kritizovat za šokující nedostatky a propady léčebné péče, ale "státním přerozdělováním" to asi nebude.

Situace je prostě daleko složitější, než jak ji pod vlivem ideologie, v níž věří, líčí komsomolec Pavel Kohout. Už proto, že britské zdravotnictví je hybrid a do určité míry funguje na tržních principech; jednotlivé nemocnice mají účetní samosprávu, výkony jednotlivých lékařských zařízení jsou zveřejňovány a pacient má do určité míry možnost volby.

Zajímavé také je, že se po vítězství skotských nacionalistů poměry mění: ve Skotsku SNP zavedli svého druhu socialistickou republiku, rozhodli nyní například, že zruší poplatky za lékařské předpisy a investují další podstatné prostředky do státního zdravotnictví, takže například na léčbu rakoviny ve Skotsku pacient na rozdíl od Anglie nečeká, a britský rozhlas nedávno Angličanům radil, co mají dělat, aby byli považováni za obyvatele Skotska a měli tam nárok na lepší, tedy kvalitnější skotskou, socialistickou ! lékařskou péči.

Ale hlavní problém je v něčem jiném, co Pavel Kohout ve svém ideologickém zápalu pominul, přestože o tom jako "ekonom" přece musí vědět. Americké zdravotnictví je totiž z finančního hlediska nesmírně neefektivní. Jak na to poukázal Jaroslav Polák z pražského Ústavu hematologie a krevní transfuze, v současnosti dosahují v USA náklady na zdravotnictví 16 procent HDP a do roku 2015 to má být celých 20 procent. Průměrné výdaje na zdravotnictví v Evropské unii jsou 8,9 HDP a v ČR 7,03 procent. Očekává pan Kohout, že po privatizaci zdravotnictví bude na jeho náklady v ČR nutno vydávat příslušné procento 16 až 20 procent amerického! hrubého národního důchodu? Je to neuvěřitelná neefektivita. Samozřejmě, že si český stát něco takového nebude moci dovolit, a výsledkem by zřejmě byl rozklad zdravotní péče a zdravotnictví jen pro nejbohatší jedince. Pročpak asi podporují britské státní zdravotnictví angličtí konzervativci a jsou na ně tak hrdí? Že by byli zaslepeni socialismem?

Jak na to poukázal slavný americký vědec J Craig Venter v prestižní výroční Dimblebyho přednášce v televizi BBC ZDE, americké zdravotnictví je neskutečně drahé, ale podle Světové zdravotnické organizace kvalitou nevyhovující. Citují z Dimblebyho přednášky. Venterova přednáška je součástí svobodného mezinárodního diskursu prestižních vědců - bohužel se tyto argumenty do ČR většinou nedostanou a lidé jako Pavel Kohout je necitují. Proč?

Náklady na zdravotní péči patří k nejrychleji rostoucím výdajům. V roce 2005 stouply celkové výdaje na zdravotnictví v USA o 6,9 procent - dvojnásobnou měrou než inflace. Celkové výdaje na americké zdravotnictví dosáhly neuvěřitelné částky 2 bilionů dolarů. Očekává se, že výdaje na americké zdravotnictví stejnou měrou porostou po celé další desetiletí a v roce 2015 dosáhnou částky 4 biliony dolarů. To je dvacet procent HDP.

Avšak všechny tyto peníze nezajišťují zdravotní péči nejvyšší kvality. Světová zdravotnická organizace umístila v roce 2000 americké zdravotnictví co do výdajů na první místo, co do zdraví na 72. místo. Naproti tomu Británie byla co do výdajů na zdravotnictví na 26. místě a na 24. místě co do zdraví.

                 
Obsah vydání       19. 12. 2007
19. 12. 2007 Podle Světové zdravotnické organizace je americké zdravotnictví kvalitou na 72. místě na světě, Británie na 26. místě Jan  Čulík
19. 12. 2007 Proč se Právo bojí vést veřejnou diskusi? Jan  Kavan
19. 12. 2007 V ČR můžete říct bez korekce jakoukoliv pitomost Jan  Čulík
19. 12. 2007 Jak efektivní je "tržní" americké zdravotnictví? Jaroslav  Polák
19. 12. 2007 Britští konzervativci podporují státní zdravotnictví
19. 12. 2007 Okupovaná palestinská území: Odepřená důstojnost
19. 12. 2007 Jaderné elektrárny a rakovina u dětí
19. 12. 2007 Posvátný zápas na stránkách Britských listů aneb co všechno je džihád Jan  Potměšil
19. 12. 2007 Český rozhlas: Hrbáčkův špionážní pomníček Štěpán  Kotrba
18. 12. 2007 Bývalí důstojníci ČSLA i AČR zpochybňují kompetentnost Topolánkovy vlády ve věci radaru
19. 12. 2007 Rozhovor s nebožtíkem Jan  Stejskal
19. 12. 2007 "Demokracie" v Iráku znamená teror pro ženy Lukáš  Lhoťan
19. 12. 2007 Ochrana životního prostředí nejen v Bali, ale i před restauracemi, neboli Hřib za strom Uwe  Ladwig
19. 12. 2007 Proč se vměšuje Česká republika do cizích vnitřních záležitostí
19. 12. 2007 Vánoční přání
30. 11. 2007 Jací jsme
19. 12. 2007 Švejnar, televizní střih a pochybnosti demokracie Anna  Čurdová
19. 12. 2007 Tak nám lhali o radaru
19. 12. 2007 Vlasti Vladimir  Nabokov
19. 12. 2007 Rodiče, včas se seznamte s realitou života
19. 12. 2007 ČT je vnímána jako česká, důvěryhodná, informativní, pro děti, inteligentní a zajímavá
19. 12. 2007 Ropný zlom: Plnou nádrž všem! Lukáš  Rázl
19. 12. 2007 Překvapivé prohlášení: Kuba podepíše Pakt o lidských právech Felipe Pérez Roque
19. 12. 2007 Immanuel Wallerstein: Velký obrat? Zpráva NIE o Íránu Immanuel  Wallerstein
18. 12. 2007 Rozvaha a odříkání je součástí založení rodiny
18. 12. 2007 Myšlenka dne (včerejšího)
18. 12. 2007 Globalizace, spravedlnost a univerzální hodnoty: Wallersteinova kritika evropského univerzalismu Rudolf  Převrátil
18. 12. 2007 Výbor pro prevenci domácího násilí -- zmizí konečně šikana, slídění a domácí násilí z přestupkových řízení? Jan  Potměšil
17. 12. 2007 Britské listy v angličtině?
16. 12. 2007 Hospodaření OSBL za listopad 2007

Léková politika, zdravotnictví RSS 2.0      Historie >
19. 12. 2007 V ČR můžete říct bez korekce jakoukoliv pitomost Jan  Čulík
19. 12. 2007 Britští konzervativci podporují státní zdravotnictví   
19. 12. 2007 Jak efektivní je "tržní" americké zdravotnictví? Jaroslav  Polák
19. 12. 2007 Podle Světové zdravotnické organizace je americké zdravotnictví kvalitou na 72. místě na světě, Británie na 26. místě Jan  Čulík
14. 12. 2007 Připravovaná reforma zdravotnictví neskončí dobře Václav  Špíka
21. 11. 2007 Tomáš Julínek: Nové poplatky za doktora by se měly zvlášť líbit dlouhodobě nemocným   
14. 11. 2007 Jak Julínek naplánoval Klenerovo odvolání a hra se škatulemi Štěpán  Kotrba
5. 11. 2007 Zdravotníctvo - Ficovo politické víťazstvo Jakub  Topol
24. 10. 2007 Čekání na lékařský zákrok je ve státním zdravotnictví normální   
4. 10. 2007 Bush vetoval návrh zákona o zdravotnické péči pro děti   
10. 9. 2007 Zákaz kouření ve veřejných místnostech vedl k podstatnému zlepšení zdraví občanů   
22. 8. 2007 Pacienti na Bulovce mají svá práva bez ohledu na státní příslušnost, říká mluvčí   
17. 8. 2007 Provedené výkony nejsou ze zdravotního pojištění plně hrazeny? Štěpán  Kotrba
17. 8. 2007 To fakt necháte ty lidi umřít? Jan  Čulík
17. 8. 2007 Schwarz odmítá, že by Golga nechtěli odvézt, kdyby nezaplatil Štěpán  Kotrba

Zdravotnictví a reformy RSS 2.0      Historie >
19. 12. 2007 Britští konzervativci podporují státní zdravotnictví   
19. 12. 2007 Jak efektivní je "tržní" americké zdravotnictví? Jaroslav  Polák
19. 12. 2007 Podle Světové zdravotnické organizace je americké zdravotnictví kvalitou na 72. místě na světě, Británie na 26. místě Jan  Čulík
19. 12. 2007 V ČR můžete říct bez korekce jakoukoliv pitomost Jan  Čulík
14. 12. 2007 Připravovaná reforma zdravotnictví neskončí dobře Václav  Špíka
23. 4. 2007 Julínkova "reforma" zdravotnictví: Anebo: ten samet nám tak trochu zhrubl   
23. 4. 2007 Středočeské zdravotnictví: rychlé změny k horšímu   
13. 4. 2007 Je české zdravotnictví zneužíváno? Petr  Wagner
11. 4. 2007 Jistotou pro středočeské zdravotnictví je hejtmanova víra Bohumil  Kartous