15. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 11. 2007

Profesor Zbyněk Raida k vládní zprávě o radaru: Konečně začátek věcné diskuse?

Americká raketová základna na území Česka  - TÉMA BLNa tiskové konferenci pořádané dne 17. října 2007 kritizovala iniciativa Pro referendum odbornou úroveň a nedostatečnou výpovědní hodnotu vládní (armádní) zprávy s názvem Předběžné posouzení vlivu radiolokační stanice EBR (European Based Radar) na zdravotní stav populace v okolí vojenského újezdu Brdy. Zároveň iniciativa polemizovala se zlehčujícími výroky o neškodnosti mikrovlnného záření, které zazněly dne 17. srpna 2007 na tiskové konferenci vládního koordinátora Tomáše Klvani. Svou polemiku iniciativa založila na publikacích z vědeckých časopisů, jež před zveřejněním prošly recenzním řízením. Šlo o publikace mapující možný vliv mikrovlnného záření na rostlinné, živočišné a lidské organismy v okolí bývalé lotyšské radiolokační stanice Skrunda a dále pak o publikace, jež dokumentují tzv. non-thermal účinky mikrovln na genetickou informaci různých sledovaných organismů, včetně lidí.

DOKUMENT: Oponentní posudek profesora Raidy a Dr. Šebesty ZDE

Poslední jmenovanou byla publikace, jež na základě analýzy starších studií konstatovala zvýšené riziko rakoviny mozku u lidí používajících mobilní telefon déle než 10 let.

Vládní koordinátor Tomáš Klvaňa reagoval na kritiku iniciativy odmítavě. Zpráva deníku Právo z 18. října 2007 uvádí:

Podle vládního zmocněnce pro radar Tomáše Klvani je vládní studie věrohodná, protože je zpracována nejlepšími odborníky a její kritika je jen ideologická, nestojí na faktech. "Za jejími výsledky stojí hlavní hygienik republiky i armády," bránil vládní elaborát Klvaňa.

Za situace, kdy byly věcné argumenty a racionální diskuse vládním zmocněncem zneváženy a označeny za ideologickou kritiku, hledala iniciativa Pro referendum nezávislé odborníky, kteří by byli ochotni vypracovat oponentní posudek na vládní (armádní) zprávu. Tohoto úkolu se zhostili prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida a Ing. Jiří Šebesta, Ph.D., oba zaměstnanci Ústavu radioelektroniky na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně.

Jejich oponentský posudek jen potvrdil přesvědčení členů iniciativy Pro referendum. Vládní vyjádření vykazuje mnohé nedostatky; neuvádí všechna podstatná data, jež by umožnila posoudit vliv zamýšleného radaru na lidské zdraví; a jako celek je nevěrohodná.

Reakce Ministerstva obrany České republiky na kritický posudek dvou nezávislých odborníků nepřináší žádné uspokojivé vysvětlení. Plyne z ní pouze, že mnohá relevantní data jsou v režimu utajení a nemohou být proto zveřejněna. Je zřejmé, že proces hodnocení vlivu zamýšleného amerického radaru je netransparentní, veřejností nekontrolovatelný. Čeští občané oprávněně nedůvěřují vládnímu ujištění o zdravotní neškodnosti radaru, neboť je založeno na tajných datech, k nimž mají přístup jen vládou určení odborníci "s bezpečnostní prověrkou". Pojmem "vědci s bezpečnostní prověrkou" argumentoval v České televizi vládní koordinátor Tomáš Klvaňa, jehož samotného přitom z jakékoli diskuse o zdravotní (ne)závadnosti čehokoli diskvalifikuje skutečnost, že je jedním z ředitelů British American Tobacco, druhé největší tabákové společnosti na světě.

Reakce Ministerstva obrany je ovšem zajímavá také tím, že vládní zprávu, jež byla po dlouhou dobu označována jako odborný a jednoznačný doklad údajné zdravotní nezávadnosti radaru, charakterizuje těmito slovy:

Dále je v souvislosti s posudkem VUT potřeba uvést, že materiál Předběžné posouzení vlivu na zdraví obyvatel v okolí vojenského újezdu Brdy opravdu není studií, takovou ambici neměli zpracovatelé ani z Ministerstva obrany, ani z dalších kooperujících složek.

Ještě rozpačitější dojem budí Stanovisko odborníků z ministerstva obrany a ministerstva zdravotnictví z 11. listopadu 2007. Třebaže se Tomáš Klvaňa ve výše uvedeném vystoupení v České televizi zaštiťoval slovem "experti", toto Stanovisko je podepsáno doc. RNDr. Luďkem Pekárkem, DrSc. a MUDr.Michaelem Vítem, Ph.D., hlavním hygienikem České republiky. Ani jeden z uvedených ale odborníkem na radiolokaci či příbuzný obor není. Tvrdí-li prvně jmenovaný opak (jako to učinil v České televizi slovy, že "pětatřicet let nedělal nic jiného než vlny"), pak je s podivem, že jeho práce v oboru není známa odborné veřejnosti. Pochybnosti o pravdivosti Pekárkova tvrzení neoslabuje ani jeho stručná biografie zveřejněná vydavatelstvím Who is Who. Krom toho má angažmá docenta Pekárka ve vládní kampani pro radar - podobně jako v případě Tomáše Klvani - i svůj etický, či spíše morální, rozměr. Podle stránek www.ludekpekarek.ic.cz byl současný zastánce umístění amerického radaru v České republice agentem komunistické Státní bezpečnosti. Důvěru české veřejnosti ve vztahu k silně kontroverznímu záměru se tak snaží získat člověk, jehož vlastní důvěryhodnost leží v troskách.

Bizarnost situace, kdy jsou věcné námitky odmítány coby ideologické a kdy jsou za odborníky vydáváni lidé s odborností poněkud diskutabilní, dobře ilustruje zpráva, již 13. listopadu přinesl vládní server Proti raketám. Titul zprávy říká kategoricky: Bezpečnost radaru nelze zpochybnit, tvrdí autoři studie. Ironií je, že odborná zdatnost pisatelů článku s takto autoritativním názvem nestačila ani na tlumočení obsahu již zmíněného Stanoviska. A tak se z původního tvrzení, že "hustota zářivého toku bočních laloků klesne pod nejvyšší přípustnou hodnotu expozice pro ostatní osoby (obyvatelstvo) v nejhorším případě ve vzdálenosti několika set metrů od antény, tedy uvnitř oblasti, která nebude obyvatelstvu přístupná" (Stanovisko odborníků z ministerstva obrany a ministerstva zdravotnictví) stal výrok, který znepokojenou veřejnost rozhodně uklidnit nemůže. Říká totiž, že "hustota zářivého toku bočních laloků klesne pod nejvyšší přípustnou hodnotu expozice pro člověka pouze v oblasti, kam nebude mít veřejnost přístup". V ostatních, veřejnosti přístupných oblastech, tedy "pod nejvyšší přípustnou hodnotu expozice pro člověka" neklesne?

Čtenáři Britských listů, chtějící se dovědět o námitkách proti vládní zprávě více, než uvádí níže připojený posudek, si mohou poslechnout racionální a velmi střízlivé vystoupení profesora Raidy, který byl v pondělí 12. listopadu 2007 hostem Českého rozhlasu v pořadu 20 minut Martina Veselovského. Profesor Raida v odpovědích na Veselovského otázky uvedl postupně, že:

  • Mezi autory vládní zprávy nebyl žádný uznávaný odborník na radiolokaci, šíření radiových vln či na antény.
  • Při vypracovávání obdobných posudků bývá zvykem přizvat tři i více odborných týmů, z jejichž jednotlivých hodnocení a následné diskuse teprve vzniká závěr mající obecnější platnost. Na vládní zprávě pracoval jediný tým, a to bez jakéhokoli uznávaného odborníka v oboru.
  • Profesor Raida a jeho kolega Dr. Šebesta odstoupili od honoráře za vypracování posudku, aby nebyli obviněni, že se nechali uplatit.
  • Elektromagnetické vlny vysílané anténou interagují s okolním prostředím (terénem, zástavbou) - odrážejí se a poté se skládají. Výsledky měření vládního týmu na ostrově Kwajalein lze tedy jen s obtížemi aplikovat na hornatý terén v Brdech. Krom toho interakce elektromagnetických vln s okolním prostředím antény vytváří složitou situaci, kterou nelze aproximovat přímkou vedoucí od antény k cíli. Tuto znalost mají již studenti 2. ročníku odborného studia.
  • Existují počítačové programy umožňující podrobně popsat výše uvedené interakce. Ty ale pro vypracování armádní studie použity nebyly.
  • Vládní studie nedostatečně popisuje výkon a pulsní provoz radaru.
  • K vládní zprávě by se mělo vyjádřit více pracovišť, nejlépe i ze zahraničí. Z následné diskuse by měl vzejít obecnější závěr hodnotící vládní studii. Děje se tak i u méně závažných věcí, než je zamýšlený radar, např. u grantových přihlášek.

Věcné a fundované vystoupení profesora Raidy ostře kontrastuje s "informační" kampaní české vlády, již provázejí urážky Tomáše Klvani, docenta Luďka Pekárka či Dr. Jiřího Grygara na adresu, s radarem nesouhlasících, občanů České republiky. Vysvětlení profesora Raidy jsou srozumitelná i laikovi a zájemcům o problematiku případného amerického radaru v České republice je nelze než doporučit.

Autor je jedním ze signatářů iniciativy Pro referendum.

Vládní materiál "Předběžné posouzení vlivu radiolokační stanice EBR (European Based Radar) na zdravotní stav populace v okolí vojenského újezdu Brdy" ZDE

Oponentní posudek profesora Raidy a Dr. Šebesty 123
Prof. Raida v pořadu "20 minut Martina Veselovského" ZDE
Jak o posudku na vládní zprávu informovala Česká televize ZDE
Jak o posudku na vládní zprávu informovala televize Nova ZDE
                 
Obsah vydání       15. 11. 2007
15. 11. 2007 Vědci: Dnes už žijí lidé, kteří se dožijí 150 let. Je jim pravděpodobně mezi 50 - 60 lety
15. 11. 2007 YouTube: Policie ČR v Panské ulici napadla demonstranty
15. 11. 2007 Profesor Zbyněk Raida k vládní zprávě o radaru: Konečně začátek věcné diskuse? Jakub  Rolčík
15. 11. 2007 Servilně - a ještě lajdácky? Jan  Neoral
15. 11. 2007 Pokračování ruského konfliktu PPF a Děripasky
15. 11. 2007 Ideály jako porucha duše Ondřej  Slačálek
15. 11. 2007 Paroubek: Posudek o škodlivosti radaru musí být přezkoumán Jiří  Paroubek
15. 11. 2007 Výjimečný stav v Gruzii bude v pátek zrušen
15. 11. 2007 Diskriminace romských dětí ve školách: jak změnit praxi po zdrcujícím rozsudku štrasburského soudu?
15. 11. 2007 České ovzduší má problém -- topení uhlím a automobilovou dopravu
14. 11. 2007 Blahoslavený Mejstřík chudý duchem Anna  Čurdová
14. 11. 2007 Jak Julínek naplánoval Klenerovo odvolání a hra se škatulemi Štěpán  Kotrba
15. 11. 2007 Nemáme dnes v naší ubohé zaplivané porevoluční "demokracii" dost problémů?
15. 11. 2007 Je nepochybně nejstatečnější zpytovat vlastní svědomí Václav  Žák
15. 11. 2007 Případ Nohavica ukazuje hlubší problémy: Josef  Švéda
15. 11. 2007 Případ Nohavica: Přes jeho selhání na něj plivat nebudu Jan  Potměšil
15. 11. 2007 Nohavica - Hutka
15. 11. 2007 Herec, kolaborant, písničkář, udavač.... Petr  Partyk
15. 11. 2007 Zabití bez výčitek svědomí Miloš  Kaláb
15. 11. 2007 Strašidlo komunismu v Čechách a na Moravě Adam  Votruba
15. 11. 2007 Normalizační vidění v Týdeníku rozhlas
15. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XIV. část) Josef  Brož
15. 11. 2007 Manifest maturanta
15. 11. 2007 Červený kříž lituje nedostatečné aktivity zemí-účastníků Úmluvy o některých konvenčních zbraních
15. 11. 2007 ■ ■ ■ Viktor  Dyk
15. 11. 2007 Idea princezny a masová manipulace Sandra  Wain
15. 11. 2007 Britské vysoké školy, pro a proti Jan  Čulík
15. 11. 2007 Nemoc, způsobená Oxfordem? Ema  Čulík
15. 11. 2007 Církve a globální spravedlnost
14. 11. 2007 Dodržení zákona? Na svatýho Dyndy Štěpán  Kotrba
14. 11. 2007 Osobní priority Václava Moravce, aneb nejen 17. listopad v českých mainstreamových médiích
14. 11. 2007 Pro koho platí trestní zákon o šíření poplašných zpráv? Martin  Gřeš
14. 11. 2007 Jsme pobouřeni manipulací v České televizi
14. 11. 2007 Odkryl Hutka "palčivé místo českých dějin"? Milan  Daniel
14. 11. 2007 Případ Nohavica: Je to sporné Petr  Wagner
14. 11. 2007 Policie: Starého psa novým kouskům nenaučíš Vítězslav "Vitex" Dvořák
14. 11. 2007 Blokáda Židovského města ve fotografiích
11. 11. 2007 Princip moci na pozadí války Milan  Valach
13. 11. 2007 Problémy na pracovišti -- nemusíte být bezmocní
13. 11. 2007 Pedofilové všech zemí, spojte se! Štefan  Švec
14. 11. 2007 Quid faciant leges, ubi sola pecunia regnat? Jan  Makovička
20. 10. 2007 Hospodaření OSBL za září 2007

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
15. 11. 2007 Profesor Zbyněk Raida k vládní zprávě o radaru: Konečně začátek věcné diskuse? Jakub  Rolčík
7. 11. 2007 Chceme do ČR americké rakety proti Rusku!   
3. 11. 2007 Radar: Rusové nebudou v Brdech, tvrdí vysoký úředník českého ministerstva zahraničí   
30. 10. 2007 Připravují se USA na preventivní jaderný úder proti Rusku? Lukáš  Rázl
29. 10. 2007 Informovanost o základně? Ivan  Kunc
29. 10. 2007 Rakety a radar USA v Evropě - snahu získat nad touto částí světa kontrolu Boris  Valníček
28. 10. 2007 Rusko chce "demokratizovat" americký systém raketové obrany   
27. 10. 2007 Ruská a americká spolupráce v českých Brdech Miroslav  Polreich
26. 10. 2007 Z českých hor lze pohodlně držet na mušce raketová sila v Saratovské oblasti Stanislav Ivanovič Kozlov
26. 10. 2007 Putin přirovnal krizi s americkými základnami ke kubánské krizi   
25. 10. 2007 Spojené státy zvou na území České republiky ruská vojska a nevědí, k čemu má základna sloužit   
25. 10. 2007 Proč si Putin i Topolánek myslí, že by přítomnost Ruska v Brdech mohla změnit názor Čechů na americký radar? Štěpán  Kotrba
25. 10. 2007 Ano, pane ministře Michael  Marčák
24. 10. 2007 Bush: Raketová obrana je naléhavě nutná. Gates: Uvedeme ji do provozu když tak až později. Rusové: Americké návrhy jsou pozitivní, ale nejdou dost daleko   
24. 10. 2007 Bloomberg: Spojené státy se podle Rusů "snaží vycouvat z plánů na raketovou obranu"   

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
15. 11. 2007 Profesor Zbyněk Raida k vládní zprávě o radaru: Konečně začátek věcné diskuse? Jakub  Rolčík
5. 11. 2007 Paroubek odlétl, aby se nechal přesvědčovat Američany Štěpán  Kotrba
3. 11. 2007 Radar: Rusové nebudou v Brdech, tvrdí vysoký úředník českého ministerstva zahraničí   
30. 10. 2007 Připravují se USA na preventivní jaderný úder proti Rusku? Lukáš  Rázl
29. 10. 2007 Rakety a radar USA v Evropě - snahu získat nad touto částí světa kontrolu Boris  Valníček
27. 10. 2007 Ruská a americká spolupráce v českých Brdech Miroslav  Polreich
26. 10. 2007 Z českých hor lze pohodlně držet na mušce raketová sila v Saratovské oblasti Stanislav Ivanovič Kozlov
25. 10. 2007 Ano, pane ministře Michael  Marčák
25. 10. 2007 Proč si Putin i Topolánek myslí, že by přítomnost Ruska v Brdech mohla změnit názor Čechů na americký radar? Štěpán  Kotrba
18. 10. 2007 Mediálně politické mýty jako náhražka politické reality a jejich trestuhodné dopady Miroslav  Polreich
12. 10. 2007 Nelehká úloha z trigonometrie, aneb proč není radar někde úplně jinde? Štěpán  Kotrba
12. 10. 2007 Ornitolog: Bude příroda radarem ovlivněna až 100 km daleko? Lubomír  Peške
12. 10. 2007 Radar v Turecku není možný: dvě třetiny Turků nesnáší Američany   
8. 10. 2007 Digizone: Americký radar v Brdech: nejen o "rušení" satelitní televize   
27. 9. 2007 Stokrát opakovaná lež se stává pravdou Tomáš  Gawron