26. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 6. 2008

CHIRURGICKÁ REVOLUCE:

Ve všech britských nemocnicích bude zaveden systém provádění souboru bezpečnostních kontrol před operacemi, podobný kontrolám, jaké se dělají před každým odletem letadla. Chirurgové a zdravotní sestry před každou operací zkontrolují seznam věcí tak, jak to dělají před startem piloti. Cílem je zachránit tisíce lidských životů.

Obdobný systém, zavedený v nemocnicích v americkém Michiganu, zachránil podle odhadů za prvních osmnáct měsíců 1500 lidských životů.

Sloupek

Jan Borna

Jak hodní jsou ti naši bachaři,
když cely uzamknou hned ráno,
dětem se zaschlou slzou ve tvářích
veselé písně hrají na piáno.

z knihy Krajina nad parapetem (Dybbuk, Praha 2008). Vybral Michal Šanda

26. 6. 2008
Aktéři současného tichého převratu na vysokých školách však vědomě nebo nevědomě připravují kulturní genocidu.

Po republice se objevily plakáty s chlapákem, který má místo rukou lopaty. Někdo se nás ptá: "Chceme být eurolopatou?" Přečteme-li si menší a méně důležitá písmenka, najdeme tam poukaz na nedostatečné zastoupení lidí, kteří se vzdělávají na vysokých školách, nebo je už absolvovali v české populaci.

26. 6. 2008

Magie demonstrací je všeobsažná a mobilizující. Probouzí okoralé emoce a polarizuje společnost na PRO a PROTI. Také demonstrace učitelů poodkryla doutnající kráter, jenž chrlí lávu problémů na poli vzdělávání. Učitelé na sebe strhli nejvíce pozornosti; byla zkritizována jejich schopnost k výkonu profese, zájem o práci a věčná nespokojenost s finančním oceněním. Školáci a studenti byli hodnoceni jako ignoranti hazardující s vlastní budoucností, se zájmy oscilujícími mezi holkami, pivem a drogami a cílem ukončit jakoukoli školu, nejraději vysokou (ty, kterých se to netýká, prosím za prominutí). I stát dostal svůj díl; disproporce mezi proklamací a skutkem, přísliby a činy, přehlížení oboru formujícího budoucnost státu, kvalitu života jeho obyvatel -- a v čele resortu osoby, které se před ministrováním živily vším možným, a nejméně vzděláváním. Emoce propukaly po celé dva dny -- a v den třetí? Nic mimořádného, jen jiní bojovníci za jiné pravdy zbavili přetlaku jiný papiňák. Veliké plátno pro Hieronyma Bosche!

26. 6. 2008
Reakce na článek Zdeňka Vyšohlída "Jaro normálního politického myšlení"

Nechci se vyjadřovat meritorně k polemice Milana Kundery s Václavem Havlem o "českém údělu" z přelomu let 1968/69. Chystám k danému tématu samostatnou úvahu a nerad bych své argumenty rozdrobil na drobné už teď. V článku Zdeňka Vyšohlída je však několik obecných tvrzení či tezí, které nemohu ponechat bez povšimnutí.

25. 6. 2008
Reakce na polemickou reakci Viléma Prečana "Argumentujme věcně" k článku Zdeňka Vyšohlída "Jaro normálního politického myšlení"

Historik formátu Viléma Prečana by se neměl uchylovat k ignorování faktů historie tak nedávné, jakou je davové cinkání klíči na českých náměstích, o kterém se podařilo několika dramaturgům, několika scénáristům a několika režisérům vzbudit dojem, že se ho snad tehdejší systém lekl tak, že se rozpadl... Nejhorší píárista je ten, který uvěří vlastním konstrukcím. "Odvaha tváří v tvář mocenským, policejním a soudním aparátům komunistického režimu"- tak Havla charakterizuje Prečan ve spekulativním propojení socialismu s lidskou tváří, s "neziskovým" humanrightismem nepolitické politiky, která otevřela Pandořinu skříňku tunelářům a divokému "transitions" východoevropských politik a ekonomik. Ona prominentní figura pražského disentu se prosazovala tak snadno mimo jiné proto, že se stala dobře formovatelnou figurou na šachovnici jiných. Stala se bonsají, která měla potenciál přerůst ve strom nového vývoje. Tak proč si tu hru na japonského nadačního šlechtitele nezahrát?

26. 6. 2008

O VÝZNAMU OSOBNOSTI VÁCLAVA HAVLA:

Diskuse, která vznikla v Britských listech v posledních několika příspěvcích nad významem Václava Havla, ZDE ZDE ZDE mi přijde nesmírně zajímavá. Vilém Prečan samozřejmě má pravdu, když poukazuje na naprosto neohrožené vystupování Václava Havla proti komunistickému režimu v normalizační době sedmdesátých a osmdesátých let. Štěpán Kotrba má ovšem zase pravdu, když si stěžuje, že se ve svém příspěvku Vilém Prečan už nezabývá historií a osobností Václava Havla od roku 1990, kdy se jeho postoje, jak se zdá, podstatnou měrou změnily a "zpragmatičtěly" - britský politolog John Keane v této době zaznamenává Havlovu proměnu z idealistického moralisty v pragmatického, možná až cynického politika.

26. 6. 2008
reakce na článek Štěpána Steigera "Honička na Walęsu pokračuje"

Svět chce být klamán. Tato věta se mi vkrádá na jazyk vždy, když čtu, kterak přesládlý mýtus o pravdě a lásce vítězí nad složitou, mnohavrstevnou a určitě ne černobílou realitou. Skutečnost byla taková, že dohoda z Malty určila konec RVHP i způsob provedení, včetně sametového rámce tam, kde proces bude probíhat hladce. Herci znali své role a režiséři scénář. Znali ho dlouho. Konkrétní režii měli na starosti konkrétní lidé. Nikde a nikdy to nebyla náhoda, ani moc davů na náměstích.

26. 6. 2008

24. června se v českých médiích objevila infornace o zařazení Václava Havla na seznam 100 nejvlivnějších intelektuálů současné doby, publikovaného americkým portálem Foreign Policy. Co se skrývá za tímto úspěchem našeho ex-prezidenta? Proč zrovna Havel? Podívejme se na toto ocenění analyticky a pěkně zblízka...

Michael Marčák: Nežrat ! Ten se dal taky k nám
26. 6. 2008

26. 6. 2008

Český parlament není jistě sborem plným vzdělaných, poctivých a pracovitých mužů a žen, kteří mají po určitou dobu tu moc, že mohou do značné míry rozhodovat o směřování naší země především tvorbou legislativních norem. Jistě by bylo velmi potěšující, pokud by většina našich zákonodárců splňovala ty nejvyšší nároky na pracovní výkon a silný morální kredit.

26. 6. 2008

Minulý týden ministryně obrany Vlasta Parkanová zrušila soubor Ondráš. Podle slov nějakého člena velení armády (podle Ihned.cz) se jednalo o soubor, který sloužil zejména k tomu, aby hrál na svatbách, oslavách a večírcích generálního štábu.

To krásně charakterizuje přístup armády k jedinému profesionálnímu folklornímu souboru v ČR. Ondráš je soubor s 55letou tradicí, který představuje folklorní špičku. Ročně má asi 200 vystoupení po celém světě - prezentuje naši zemi v zahraničí, účastní se tuzemských festivalů a všude šíří dobré jméno, kulturní tradice a umění našich předků prostřednictvím českého, moravského, slovenského, ale i cikánského folkloru. Záběr Ondráše je nesmírně široký při zachování špičkové kvality - technické i umělecké. Hudební zpracování písní je jedinečné, choreografické řešení je vždy nápadité a odpovídá zpracovávanému regionu, píše Martin Pobucký.

26. 6. 2008

POZNÁMKA NA OKRAJ:

Cituji dva titulky ze včerejška: '"Americká ekonomika klouže do náladové hloubky (US-Wirtschaft schlittert ins Stimmungstief" a "Strach z prodělku' (Furcht vor Verlusten)". Z obou článků by mohl nepředpojatý čtenář získat dojem, že se stalo něco neočekávaného. Odborníci ale už dlouho věděli, že přijde, co je neodvratitelné. Otázkou vlastně bylo jen, kdy to poznají spotřebitelé a kdy se o tom bude moci oficiálně mluvit v kruzích bankéřů, ekonomů i politiků.

26. 6. 2008

Írán zůstává jedinou, sice trochu zjednodušeně, ale přeci jenom veřejně označovanou zemí, která je prý hrozbou České republiky , USA, Evropy i světa. Proto bychom s vědomím této situace měli zajistit a jsme k tomu vedeni, účinná protiopatření. Podívejme se ale na podstatu iráckého „darebáctví“ trochu z blízka a přitom s odstupem.

25. 6. 2008

Pane Čulíku, nechte toho!

¨ Předesílám k této své poznámce, že si práce Britských listů, a tedy především J.Čulíka a Š.Kotrby, v zásadě velmi vážím, snaží se většinou skutečně svědomitě aplikovat principy poctivé žurnalistiky "všech horizontů" a dávat prostor k věcným a hodnotným diskusím, které téměř úplně absentují v naší mainstreamové publicistice.

Nicméně zejména pan Čulík má tendenci vysvětlovat evidentní jednostrannosti "naší" publicistiky jakýmisi rezidui minulosti či nevyvinutostí našich "postkomunistických" poměrů a dávat ji do kontrastu s (virtuálním) objektivním přístupem v "západních" médiích. Tato snaha je ovšem, pokud se jen trochu skutečně nezaujatě podíváme na fakta, dosti směšná.

25. 6. 2008

Jinak nepřesvědčím lidi, jako je Pavel Janíčko, kteří věří, že je moc celosvětově provázaná, všichni jsou rukojmími "globálního kapitálu" a pluralita, nestrannost a kritická novinářská práce neexistuje.

Naopak působí a po dlouhá desetiletí působili v Evropě i na jiných kontinentech odvážní a nezávislí novináři, kteří se vždy hrdinsky zasazovali za veřejný zájem, spravedlnost a právo a za slabé a bezbranné ve společnosti.

Velmi vlivným pozůstatkem této tradice zůstává dodneška rozhlasová stanice BBC Radio 4, konečně, poslouchejte si ji sami. (Ta má dodneška 9 milionů posluchačů a jednotlivé její pořady mívají kolem milionu - což je, jak nedávno poznamenal jeden britský deník, něco, co se v oblasti roztříštěného televizního vysílání už neděje.)

26. 6. 2008

Není sporu o tom, že míra primitivního propagandismu je u nás nesrovnatelně větší než v zemích s delší a nepřerušovanou demokratickou tradicí. Ovšem není to žádným zázrakem, ani morální vyspělostí západních novinářů. Jedná se především o systémovou záležitost, kde na jedné straně stojí mnohem aktivnější a reálným kapitalismem poučenější veřejnost a na druhé sdělovací prostředky. Vzájemný tlak těchto sil pak dává reálný výsledek, který nám Jan Čulík dává za vzor. Má v tom pravdu, ale jen částečnou. Především je nutné celek posuzovat podle jeho převládající části, nikoliv podle výjimek. Mohli bychom posuzovat úroveň sdělovacích prostředků v USA podle internetového Z Magazinu , ale také podle úrovně zpravodajství takového CNN o válce v zálivu či stanice TV Fox apod. Tyto dominantní sdělovací prostředky přispěly v USA k tomu, že většina veřejnosti byla přesvědčena, že za útoky z 11. září stál Husajn.

26. 6. 2008

V Americe jsou komerční televizní stanice, jako je Fox či CNN, špatné, avšak přesto je tam sofistikovaná struktura dalších médií, a z nich i mainstreamové kvalitní deníky (Washington Post, Los Angeles Times, New York Times) publikují ostré protivládní analýzy. Washington Post v aféře Watergate kdysi svrhl prezidenta! Ostře protivládní analýzy publikuje třeba časopis New Yorker (Seymour Hersh). Kromě toho, televize v současnosti podstatně ztrácí na významu.

Michael Moore i Noam Chomský mají jistě zajímavé argumenty, ale otázkou je, do jaké míry je zejména Chomský apriorně zaujatý. Pravičáci si zase stěžují, že skoro veškerý intelektuální tisk v USA mají pod kontrolou politicky korektní levičáci, a není to úplně nedůvodná kritika.

Souhlasím s Milanem Valachem, že i na Západě existují špatná média, která mohou být velmi vlivná, avšak nikde tam neexistuje takový myšlenkový mediální monopol jako v médiích českých.

Opravdu to asi nebude zrovna systémový problém. Andrew Stroehlein, který pracoval v České televizi koncem devadesátých let, svědčil o tom, jak se snažil televizní novináře přesvědčovat, aby neohroženě hájili veřejný zájem a zájem slabých. Odpovědí mu bylo: "To já dělat nebudu, to by mě ohrozilo, musím živit rodinu." Fabiano Golgo svědčí o tom, že v jižní Americe existovaly i v diktaturách neohrožení novináři - hrdinové, kteří přese všechno zastávali veřejný zájem. V Čechách se jaksi tento druh moc nevyskyuje.

25. 6. 2008

Je pro mě docela velkým zklamáním, že Lída Rakušanová, kterou považuju za dobrou novinářku, která prožila dlouhá léta v demokratické společnosti v NSR, a měla by tedy dobře znát zásady nestranné novinářské práce, zdiskredituje léta své novinářské činnosti tím, že svolí, že bude moderovat nevyvážený rozhlasový pořad, a tak se z novináře stává propagandistou.

25. 6. 2008

BRITSKÁ DEBATA:

Říkám, že použití vašich dat byste měli mít pod kontrolou vy sami. Má vlastní totožnost je mým majetkem. Není pravda, že mi ji milostivě dala vláda. Nevlastním ji z milosti nikoho. Je moje. A pokud vláda chce vlastnit určité části mé totožnosti a shromáždit je kdesi na určitém místě, musí to udělat s mým svolením. Když se ale vláda rozhodne svévolně vytvářet obrovské celostátní databáze, všechny tyto databáze jsou spojeny s nebezpečím. Proto musí občan jednotlivec mít práva ohledně využívání osobních dat. A vláda se chová, jako že ona vlastní vaši totožnost, ne vy sami. A to není správné.

Politikové příliš často nedělají překvapivé a pozoruhodné věci, aspoň nikoliv ve svém veřejném životě. Avšak dosavadnímu konzervativnímu stínovému ministru vnitra Davidu Daviesovi se to podařilo. Ten šokoval své kolegy ve Westminsteru, když oznámil svou rezignaci na poslanecké místo, na protest proti nejnovějšímu protiteroristickému zákonu britské vlády. Davies oznámil, že rozhodnutí vlády dovolit věznění osob podezřívaných z terorismu bez soudu až na dobu 42 dní je součástí pomalého zaškrcení občanských svobod.

Pořad You and Yours rozhlasu BBC pozval v úterý Davida Daviese do studia k hodinové diskusi s celou řadou odborníků, které se také účastnili telefonicky četní posluchači. V diskusi se zkoumala otázka, zda je skutečně schválení 42 denního věznění osob bez soudu, všeobecné používání průmyslových kamer v britských ulicích a shromažďování vzorků DNA získávaných od občanů v policejních databázích postupným zaškrcením svobod v demokratické společnosti.

25. 6. 2008

KONZERVATIVNÍ LONDÝNSKÝ STAROSTA SE TÁŽE:

No, snad bychom měli být vděčni za jednu věc. Zdá se, že jeden západní politik konečně zaplatí za svou účast ve válce proti Iráku. Po pěti letech katastrofálních chyb konečně bude učiněno spravedlnosti zadost a očekávám, že mnoho čtenářů bude potěšeno, píše v konzervativním deníku Daily Telegraph konzervativní primátor Londýna Boris Johnson a pokračuje:

26. 6. 2008
Vystoupení vedoucího kubánské delegace Josého Ramóna Machada Ventury na konferenci "Potravinová bezpečnost světa: Úkoly vyplývající z klimatických změn a bioenergie. Opatření nezbytná k zajištění světové potravinové bezpečnosti" Řím, 3. 6. 2008

Před dvanácti lety se mezinárodní společenství právě na tomto místě dohodlo, že vymýtí hlad ve světě. Tehdy byl vytyčen úkol snížit do roku 2015 počet podvyživených lidí na polovinu. Tento cíl, skromný a nedostatečný, se dnes jeví jako chiméra. Světová potravinová krize není náhodným fenoménem. Závažnost jejích nejnovějších projevů ve světě produkujícím dostatek potravin pro všechny je zřetelným odrazem její systémové a strukturální povahy.

Hlad a podvýživa jsou důsledkem mezinárodního ekonomického pořádku, jenž udržuje a prohlubuje chudobu, nerovnost a nespravedlnost. Země Severu nesou nesporně zodpovědnost za hlad a podvýživu 854 milionů lidí. To ony nadiktovaly obchodní liberalizaci mezi evidentně nerovnými partnery a finanční recepty na strukturální změny. Přivedly k úpadku mnoho malých producentů z Jihu a učinily čistými dovozci potravin země, které bývaly soběstačné či dokonce exportovaly.

18. 6. 2008

INFORMACE O MINULOSTI ČESKÉHO NÁRODA - ČTĚTE:

Podnět A. J. Liehma dát k dispozici na internetových stránkách Britských listů digitalizovaný text Čítanky Pražského jara 1968 vydané v exilu v roce 1988 (kterou si v BL od 15. května 2008 otevřelo více než 11 000 čtenářů, pozn. JČ): mě přivedl na myšlenku uveřejnit tímto způsobem některé další relevantní dokumenty, zejména pak studie, články a úvahy z let 1986--1994, kdy začala kritická diskuse o daném období československých dějin.

Výběr, který jsem učinil, vychází z takové interpretace "Pražského jara 1968", která klade důraz na dualitu politického a společenského procesu a zápasu, který se v té době v Československu odehrával. Jedním pólem byl pokus o demokratizaci systému reformou, organizovanou a řízenou shora, druhým sociálně politické hnutí vedoucí k rekonstituci občanské společnosti, jež spontánně směřovala k emancipaci na mocenské struktuře a k demokracii. (O tom víc v poznámce, kterou připojuji.)

18. 6. 2008

PRAŽSKÉ JARO 1968:

Péčí historika Viléma Prečana vydáváme v digitalizované formě další dokumenty, týkající se Pražského jara 1968. Čtěte a poznejte jednu z nejdůležitějších kapitol moderní české historie.

Vilém Prečan: "O co šlo v roce 1968: Další dokumenty" ZDE

Proti zapomnění a manipulaci: O co šlo v roce 1968. Jaro 1968: Čítanka pro děti a mládež KNIHOVNA
25. 6. 2008

Ad nestranná žurnalistika

Myslím, že spousta lidí v České republice, a to zdaleka ne pouze novináři, nedokáže připustit, že neexistuje nějaká jedna pravá pravda o světě, dostupná nám lidem. Zejména v politice, která by přece měla být víc o důsledcích než o poučkách, je to potom do očí bijící. Když např. Miloš Zeman vyhrál volby, můj kamarád, spolubydlící na kolejích, chtěl emigrovat, protože byl přesvědčen, že bez Klause tu žít nebude lze.

Všichni tehdy očekávali, co se vlastně stane, když zemi začne řídit ČSSD. Stalo se to, že uzavřela opoziční smlouvu - ale i kdyby měla silnou jednobarevnou vládu, nic zásadního by se nezměnilo. A v zásadě to platí asi i pro vládu, tvořenou dnešní KSČM (že jsem zásadním odpůrcem takové alternativy, to snad nemusím říkat). Totéž platí o radaru: ať tu bude nebo nebude (a já jsem PRO), nic strašného se nestane.

25. 6. 2008

BRITÁNIE:

Pokus donutit soudně britskou vládu, aby uspořádala referendum o Lisabonské smlouvě, dnes v Británii selhal. Konzervativní milionář euroskeptik Stuart Wheeler argumentoval, že veřejnost v Británii má právo na toto referendum, protože ho Labouristická strana přislíbila v roce 2005 ve svém předvolebním manifestu. Avšak ve středu dva soudci rozhodli, že tomu tak není, a odmítli Wheelerův požadavek, aby soud zkoumal rozhodnutí britské vlády schválit Lisabonskou smlouvu bez referenda.

Podrobnosti v angličtině ZDE

25. 6. 2008

Možná, že si ještě vzpomenete, jak v bouřlivých dnech listopadu 1989 urážel stávkující zaměstnance ČKD Praha tehdejší předeseda MěV KSČ Miroslav Štěpán, když na ně křičel, že neví proč stávkují a že jsou jako malé děti. Konečnou odpovědí je konec konců jeho další osud - kdo ho dnes zná? Ani v KSČM se neuchytil...

6. 6. 2008

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Apelujeme na čtenáře, aby třeba i minimální částkou přispěli na provoz Britských listů. Britské listy si každý měsíc otevře 200 000 individuálních IP adres. Finančně však na provoz listu přispívá jen něco pod 200 osob. Děkujeme jim, ostatním čtenářům chceme sdělit, že by Britské listy mohly dělat daleko víc, kdyby měly možnost platit si stálé novináře.

V květnu 2008 přispělo celkem 179 čtenářů Britských listů na provoz časopisu úhrnem částkou 43 396.14 Kč, příjem z reklamy byl v květnu 2008 6000 Kč. Na kontě Britských listů v Raffaisenbance jsme měli 31. 5. 2008 částku 273 143.85 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní 883.67 GBP a 1,187.93 euro.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

Zdravotnictví a reformy RSS 2.0      Historie >
13. 6. 2008 Protestní shromáždění proti neblahým změnám ve zdravotnictví   
12. 6. 2008 Anatomická pomůcka ke studiu chirurgie českého zdravotnictví   
6. 6. 2008 Žádné hrůzy v českém zdravotnictví Jaroslav  Polák
5. 6. 2008 Tančíme s poplatky Jan  Mertl
4. 6. 2008 Nejsem proti placení poplatků u lékaře Bohumír  Tichánek
4. 6. 2008 Zdravotnické poplatky v Německu: Neúčinné   
3. 6. 2008 Proč je Julínkova reforma špatná Petr  Wagner
30. 5. 2008 Postup ODS mi připomíná stalinské praktiky padesátých let   
27. 5. 2008 Bankovní poplatky a zděšení v USA z našich nemocnic Václav  Špíka
24. 5. 2008 Konec výuky medicíny v Čechách? Marek  Radecki

Evropská ústava a Lisabonská smlouva RSS 2.0      Historie >
25. 6. 2008 Soud odmítl požadavek milionáře, aby se konalo referendum o Lisabonské smlouvě   
23. 6. 2008 Lisabonská smlouva není test, oni to myslí vážně Jan  Zeman
16. 6. 2008 Nebude-li pršet, nezmoknem Ladislav  Žák
13. 6. 2008 Irsko: Britské listy byly rychlejší než všechna politicky korektní francouzská média Karel  Košťál
9. 6. 2008 Klaus: Zůstane EU i po ratifikaci Lisabonské smlouvy mezinárodní organizací? Václav  Klaus
9. 6. 2008 Lisabonská smlouva hrozí masivním obejitím Benešových dekretů Jan  Zeman
9. 6. 2008 Bude možné domáhat se práva podle protektorátních předpisů a rozsudků, padnou-li "Benešovy dekrety"? Jaroslav  Kuba
31. 5. 2008 Chceme společnost solidárnější. Společnost, ve které má každý právo na svou šanci a příležitost. Jiří  Paroubek
27. 5. 2008 Lisabonská smlouva "ohrozí majetkové jistoty občanů ČR"   
27. 5. 2008 Lisabonská smlouva: O co větší ticho na povrchu, o to větší šramot pod pokličkou   

Čína RSS 2.0      Historie >
30. 5. 2008 Firma Dior zlikvidovala reklamu Sharon Stoneové pro Čínu   
19. 5. 2008 Dalajláma nebyl přijat na vládní úrovni Richard  Seemann
2. 5. 2008 Čína si vybudovala tajnou základnu pro jaderné ponorky   
2. 5. 2008 Fukuyama: Mocná slabost Číny   
28. 4. 2008 Brave New World Štěpán  Kotrba
25. 4. 2008 Tibet -- žádná Šangri-la Slavoj  Žižek
24. 4. 2008 Protestuji proti pokrytectví aktivistů, kteří se zasazují za lidská práva jen pro někoho Petr  Kužvart
20. 4. 2008 Západní tlak na Čínu ohledně Tibetu výrazně posílil čínský nacionalismus   
19. 4. 2008 V Číně se konaly protifrancouzské demonstrace   
17. 4. 2008 Absurdní drama čínské olympiády Lukáš  Zádrapa

Tibet RSS 2.0      Historie >
30. 5. 2008 Firma Dior zlikvidovala reklamu Sharon Stoneové pro Čínu   
20. 5. 2008 "Jako by zaklet byl onen sad."   
19. 5. 2008 Dalajláma nebyl přijat na vládní úrovni Richard  Seemann
25. 4. 2008 Tibet -- žádná Šangri-la Slavoj  Žižek
24. 4. 2008 Protestuji proti pokrytectví aktivistů, kteří se zasazují za lidská práva jen pro někoho Petr  Kužvart
18. 4. 2008 Mluvme tedy o Tibetu! Petr  Fiala
31. 3. 2008 "Olympiáda v Pekingu - Vypni televizi!"   
31. 3. 2008 Rezignuje dalajláma? Tibetská mládež ho možná donutí Štěpán  Kotrba
30. 3. 2008 Dezinformační válka: Podle obskurních zdrojů prý britská špionáž tvrdí, že nepokoje v Lhase vyvolali čínští policisté   
28. 3. 2008 Tibetští mniši narušili oficiální čínskou mediální PR akci   

Zelení RSS 2.0      Historie >
16. 6. 2008 Paroubek drží zemi v kleštích a Bursík si dělá legraci z voličů Václav  Hála
30. 5. 2008 Nutný Bursík Michal  Vimmer
28. 5. 2008 Je rozkol ve Straně Zelených řízený? František  Řezáč
24. 5. 2008 Zelení: "Voni to móc dobře vědi jak se do vlády dostali a komu mají být zavázaný"   
24. 5. 2008 Ještě že to není nic znepokojivého... Jan  Neoral
8. 4. 2008 Že by už to neplatilo, poté, co byli zvoleni?   
31. 3. 2008 Rezignuje dalajláma? Tibetská mládež ho možná donutí Štěpán  Kotrba
11. 12. 2007 Jak se v Čechách dodržuje právo aneb odpověď americkému brouku Miroslav  Šefara
5. 12. 2007 Chtělo by to nějakou zelenou stranu Jakub  Patočka
30. 11. 2007 Zelení: Délka štěpeného atomu Pavel  Kopecký

Klaus versus Švejnar - prezidentské volby 2008 RSS 2.0      Historie >
14. 3. 2008 Hradní mozek v kalhot(k)ách Jana  Bobošíková
14. 3. 2008 Testiculos habet et bene pendentes - Má varlata, a ta mu správně visí! Štěpán  Kotrba
29. 2. 2008 Volba prezidenta 2008, exces, či nový trend? Petr  Sak
18. 2. 2008 Cesta do pravěku Bohumil  Kartous
17. 2. 2008 Volba Klause objektivem fotoaparátu - jak se kdo tvářil při druhé volbě Štěpán  Kotrba
16. 2. 2008 Pehe zveřejnil protestní nótu: vztahy Česka s USA se prý po zvolení Klause zhorší Štěpán  Kotrba
15. 2. 2008 Jana Bobošíková: Hlava státu zmůže mnohé, když se nebude bát hlasitě hájit hodnoty a principy civilizované společnosti, když bude připravena sloužit lidem a ne posluhovat mocnostem Jana  Bobošíková
15. 2. 2008 Embargo je formou lži Jiří  Maštálka
15. 2. 2008 Václav Klaus: Jsme už úplně jinde, jen na to, co bylo předtím, nějak příliš rychle zapomínáme Václav  Klaus
15. 2. 2008 Kdo se bojí Václava Klause ? Ivan  Veselý

Aféra jménem Andula - kniha na pokračování RSS 2.0      Historie >
11. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XX. část) Josef  Brož
7. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XIX. část) Josef  Brož
4. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XVIII. část) Josef  Brož
28. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XVII. část) Josef  Brož
23. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XVI. část) Josef  Brož
20. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XV. část) Josef  Brož
15. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XIV. část) Josef  Brož
13. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XIII. část) Josef  Brož
8. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XII. část) Josef  Brož
6. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XI. část) Josef  Brož

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
24. 6. 2008 Ubohý pořad na ČRo 6 Eliška  Svobodová
3. 6. 2008 "Volení zástupci volených poslanců" Štěpán  Kotrba
27. 5. 2008 Hezký zbytek dne ve společnosti České televize aneb co se do ČT 1 nevešlo   
23. 5. 2008 Proč zrušit ČT1 Bohumil  Kartous
23. 5. 2008 Manažer mrtvých sponzorů zaútočil na veřejnou službu Štěpán  Kotrba
22. 5. 2008 Problém Media Tenoru: co je to neutralita Štěpán  Kotrba
19. 5. 2008 Proč tolerujete střet zájmů a používáte služeb prokázaného lháře? Petr  Nachtmann
12. 5. 2008 Kolik stojí spekulace Michal  Vimmer
12. 5. 2008 Česká televize cenzuruje odbornou kritiku radaru. Proč? Jakub  Rolčík
7. 5. 2008 Odvysíláním reportáže Luboše Rosího ČT tvrdě narušila svůj veřejnoprávní statut Jan  Čulík

Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti RSS 2.0      Historie >
11. 4. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
8. 4. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
21. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
20. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
18. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
17. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
14. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
13. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
12. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr

Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě RSS 2.0      Historie >
30. 11. 2007 Putin podepsal zákon pozastavující účast Ruska ve smlouvě CFE   
15. 11. 2007 Červený kříž lituje nedostatečné aktivity zemí-účastníků Úmluvy o některých konvenčních zbraních   
8. 11. 2007 Rusko vypovědělo smlouvu o konvenčních silách   
6. 11. 2007 Generál Balujevskij: "Vyjasněme si nejprve pojmy"   
31. 10. 2007 Rusko--Západ: hledání východiska   
26. 10. 2007 Týden vztyčených prostředníků Karel  Dolejší
21. 9. 2007 Rusko vysílá vážné varování západní Evropě   
14. 9. 2007 Velká hra existence lidské společnosti je neměnná   
10. 8. 2007 Tvrdá pravda a evidentní skutečnosti Fidel Castro Ruz
3. 8. 2007 Západ se třese strachem nad příznaky nové studené války   

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
24. 6. 2008 Uhradí česká vláda škody na majetku občanů? Radar v Brdech již sráží ceny nemovitostí Petr  Nachtmann
9. 6. 2008 Topolánek přestřelil: NE radaru a americké základně řeklo 68% občanů   
2. 6. 2008 EXKLUZIVNÍ DOKUMENT: Vládní zdůvodnění smlouvy o radaru Štěpán  Kotrba
30. 5. 2008 Americký radar nám položí svět k nohám (anebo vzhůru nohama) Jiří  Tutter
27. 5. 2008 Hezký zbytek dne ve společnosti České televize aneb co se do ČT 1 nevešlo   
27. 5. 2008 Otázka Jiřímu Paroubkovi aneb slalom mezi Američany, ODS, radarem a voliči Štěpán  Kotrba
24. 5. 2008 CVVM: S americkým radarem pořád nesouhlasí dvě třetiny občanů, ač se vláda snaží   
22. 5. 2008 Přednostní ochrana Česka výměnou za radar? Stanislav  Kaucký
22. 5. 2008 Problém Media Tenoru: co je to neutralita Štěpán  Kotrba
15. 5. 2008 Radarem v Brdech ohrožujete brdskou faunu a flóru   

Karl Marx RSS 2.0      Historie >
20. 6. 2008 Historie téměř detektivní aneb co Marxovi bránilo ve vydání dalších dílů Kapitálu ? Miroslav  Tejkl
16. 6. 2008 Interpretace a kritika Hegelovy filosofie v díle mladého Marxe David  Pěcha
30. 3. 2007 Marx nebyl prorok, ale ... Milan  Neubert
28. 3. 2007 Marx nebyl prorok ani historicista Petr  Kužel
26. 3. 2007 Marx prorok rozhodně nebyl Milan  Valach
21. 3. 2007 Dvojí tvář prorokova -- filosof Marx si vulgarizaci nezaslouží Luděk  Toman
19. 3. 2007 Marx a zákony Milan  Valach
16. 3. 2007 Prorok Karel Marx Luděk  Toman
5. 3. 2007 Dialektika není nevědecká, musí se jí ale rozumět Michael  Kroh
5. 3. 2007 Marxisté všech zemí, nemýlíte se? Uwe  Ladwig

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
20. 6. 2008 Požadavky Gordona Browna, aby byla zvýšena těžba ropy, jsou "iracionální"   
18. 6. 2008 Nepokoje nesníží ceny ropy   
17. 6. 2008 Ropa opět za rekordní cenu   
11. 6. 2008 Budeme se sázet, že ceny pohonných hmot se ještě zvednou? Miloš  Dokulil
11. 6. 2008 Vážné varování: Rychlý růst cen ropy teprve začal   
7. 6. 2008 Výrok dne (včerejšího)   
7. 6. 2008 Amerika šokována cenou ropy a bezprecedentním růstem nezaměstnanosti   
6. 6. 2008 Cenu ropy vyhánějí nahoru investoři v důsledku právní mezery v americkém zákonodárství   
31. 5. 2008 Stávky a protesty ve Španělsku, ve Francii, v Portugalsku, v Itálii, v Británii a v Bulharsku   
28. 5. 2008 Dopravci a rybáři v západní Evropě demonstrují proti vysokým cenám pohonných hmot   

Afrika - bohem i lidmi zapomenutý světadíl RSS 2.0      Historie >
16. 5. 2008 Neslyšitelný nářek Somálců Daniel  Veselý
12. 3. 2008 Somálsko: zhoršení humanitární situace   
12. 3. 2008 Independent: Ohlušující mlčení   
24. 1. 2008 Immanuel Wallerstein: Keňa: stabilní demokracie nebo rozpad? Immanuel  Wallerstein
8. 8. 2007 Za oponou neoliberálního humanitarismu: od Iráku k Darfúru Mesfin  Gedlu
6. 8. 2007 Africký kontinent součástí "války proti terorismu" Daniel  Veselý
26. 6. 2007 Afrika odmítá americké plány na výstavbu velké vojenské základny   
23. 6. 2007 Zpráva OSN varuje před válkami, vyvolanými globálním oteplováním   
1. 5. 2007 Immanuel Wallerstein: Afrika roku 2057 Immanuel  Wallerstein
29. 3. 2007 Očekával jsem, že mě zabijí   

Demokratická revoluce? Utajená historie devadesátých let RSS 2.0      Historie >
29. 3. 2007 Když Potůček naslouchal antikomunistům mezi bývalými komunisty Štěpán  Kotrba
17. 11. 2006 Sedmnáctý po sedmnácté Stanislav  Křeček
1. 11. 2006 Tichá vzpomínka na ostravské soudruhy Ladislav  Žák
6. 9. 2006 Sedmdesát tisíc udavačů, denunciantů a konfidentů Jaroslav  Krejčí
15. 8. 2006 Národní literatura je jen jedna Miroslav  Vejlupek
9. 5. 2006 Nazelenalé uzenky, tráva a bývalý prezident Štěpán  Kotrba
18. 4. 2006 Čulíkovy znaky demokracie Štěpán  Kotrba
21. 2. 2006 Utajené dějiny "permanentní kulturní revoluce" Jaroslav  Kuba
13. 1. 2006 Aero Vodochody: iks pokusů o záchranu leteckého průmyslu Štěpán  Kotrba
12. 1. 2006 Nevím, jak zabránit létání třísek než použitím jiné sekery Pavel  Urban

Zaznamenávání osobních dat občanů RSS 2.0      Historie >
24. 2. 2008 Britská vláda požaduje, aby všichni cestující v EU poskytovali úřadům podrobná osobní data   
6. 2. 2008 Výhledy a rizika ochrany osobních dat v ČR Štěpán  Kotrba
16. 1. 2008 FBI požaduje přímý přístup k datům o totožnosti britských občanů   
31. 12. 2007 USA, Británie, Rusko, Čína, Singapur a Malajsko nejvíce porušují soukromí občanů   
5. 12. 2007 Máme se bát Velkého bratra?   
8. 11. 2007 Američané žalují poskytovatele internetových služeb, že předávají soukromá data americké vládě   
29. 7. 2007 Magistrát ustoupil tlaku ochránců soukromí   
26. 7. 2007 Evropská unie bude poskytovat osobní data občanů Spojeným státům Fabiano  Golgo
26. 7. 2007 EU will give personal data to US Fabiano  Golgo
11. 6. 2007 Univerzální karta Pražana představuje riziko pro soukromí   

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
22. 4. 2008 Humanistický sen uprostřed křesťanské reality Štěpán  Kotrba
21. 4. 2008 Podíl na emancipačním úsilí ano, ale ne jako užiteční idioti Ivan Odilo Štampach
20. 4. 2008 Buduje si Paroubek v ČSSD křesťanskou kamarillu na svou podporu? Štěpán  Kotrba
25. 3. 2008 Ptákoviny jako fundament civilizace   
12. 3. 2008 Římská církev dělá krok zpět do středověku Boris  Cvek
11. 3. 2008 Recyklujte, nebo přijdete do pekla, varuje Vatikán   
6. 2. 2008 Dohoda, nebo loupež tisíciletí? Ladislav  Háva
6. 2. 2008 Vatikán je otevřeně proti válce v Iráku Boris  Cvek
6. 2. 2008 Nepochopení Boris  Cvek
5. 2. 2008 Chce Bůh radar a rakety? Milan  Daniel

Báseň pro tento den RSS 2.0      Historie >
26. 6. 2008 Jan  Borna
24. 6. 2008 milostné propletence Michal  Šanda
23. 6. 2008 Kterak dva Římani pili jed Michal  Šanda
18. 6. 2008 Kdybych měl dospat všechny svoje nedospánky Václav  Hrabě
16. 6. 2008 Výstřižek z básně: Bombo Gregory Nunzio Corso
13. 6. 2008 Kytice Jacques  Prévert
12. 6. 2008 jak básně plynou Charles  Bukowski
11. 6. 2008 modlitba Patti  Smith
9. 6. 2008 ■ ■ ■ Jiří  Staněk
5. 6. 2008 63 Jan  Zábrana

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
3. 7. 2006 Věčná koalice - nebezpečný útok na demokracii Miroslav  Polreich
30. 6. 2006 Dokážeme být svobodní? Jan  Čulík
29. 6. 2006 O českém vysokém školství Jan  Čulík
9. 6. 2006 Kdyby... Jakub  Rolčík
9. 6. 2006 Karyatidy se hájí: My nic, to Paroubek! Jan  Čulík
9. 6. 2006 Jsme Šílení Bohumil  Kartous
9. 6. 2006 Jak voliči rozdali politické karty, a co dál? Vladimír  Vokál
4. 5. 2006 Politická příživa Štěpán  Kotrba
29. 3. 2006 Znovu o tom, co česká média pomíjejí Jan  Čulík
11. 3. 2006 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu   

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
26. 6. 2008 Naivní představy o minulosti Štěpán  Kotrba
24. 6. 2008 Svět slíbil pomoc Afghánistánu. Komu kdo pomáhá? Martin J. Kadrman
18. 6. 2008 Bagdád trvá na právu vetovat americké operace   
16. 6. 2008 Irácké děti trpí psychickými chorobami   
13. 6. 2008 Irácko-americké rozhovory se dostaly do slepé uličky   
6. 6. 2008 Tajný plán jak udržet Irák pod americkou nadvládou   
6. 6. 2008 Spojené státy vydírají Irák zadržováním 50 miliard dolarů jeho zahraničních rezerv   
22. 5. 2008 Pákistán podepsal dohodu s Talibanem   
5. 5. 2008 Hamáček: Má-li být ČSSD důvěryhodná... musí chytit Bin Ládina Štěpán  Kotrba
25. 3. 2008 Trhy s dětmi v osvobozeném Iráku Lukáš  Lhoťan

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
30. 4. 2008 Spisovatelé protestují, že Tesco potlačuje svobodu projevu   
20. 3. 2008 Zákaz Komunistického svazu mládeže potvrzen Ondřej  Slačálek
11. 10. 2007 Čína stále drakoničtěji cenzuruje internet   
8. 10. 2007 Zakažte reklamu a zhroutí se společnost Bohumil  Kartous
8. 10. 2007 "Svět bez loga" by byl světem spravedlivějším, ale nebude Štěpán  Kotrba
4. 10. 2007 Bude Česká republika protiprávně utajovat jinde přístupné informace? Helena  Svatošová
26. 7. 2007 Trestní oznámení pro pomluvu   
20. 6. 2007 Diplomatická kontroverze kolem spisovatele Rushdieho se zostřuje   
16. 3. 2007 Jak se v Právu cenzuruje Mitrofanov Štěpán  Kotrba
6. 3. 2007 Svoboda slova v ČR neexistuje Tomáš  Stýblo

Školství RSS 2.0      Historie >
26. 6. 2008 Škola žádá kreativitu Michal  Giboda
26. 6. 2008 O "lopatách" a o vzdělání Ivan Odilo Štampach
16. 6. 2008 Stav školství je odrazem stavu společnosti   
16. 6. 2008 Mafiánský kapitalismus v českém školství   
13. 6. 2008 Proč jsou studenti bez motivace   
13. 6. 2008 Ruština byla shledána jazykem pobuřujícím a nahrazena angličtinou   
12. 6. 2008 Základní školství je v rozkladu   
12. 6. 2008 Nežádoucí příspěvek ke školství Wenzel  Lischka
10. 6. 2008 Dobří učitelé již byli ze škol vypráskani - už dávno, kroky předchozích vlád Pavel  Drs
10. 6. 2008 Otevřenost Boris  Cvek

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
23. 6. 2008 Dvanáct vzpomínek na "Gustu" proti gustu intelektuálního establišmentu Michael  Volný
22. 6. 2008 Zveme vás na večer poezie   
12. 6. 2008 Hluboká textová analýza žije nejen v Londýně, ale i v Hradci Králové Tomáš  Koloc
10. 6. 2008 F. X. Šalda: "Karel Čapek byl tichošlápek!"   
4. 6. 2008 Nestoudná drzost: Projevy ubohosti, které zaslouží pár facek Vít  Bezdíček
16. 5. 2008 R.B. Pynsent a česká literatura Jan  Makovička
30. 4. 2008 Protest v britském deníku The Times proti udělení Nobelovy ceny   
21. 4. 2008 Škrabáky rozdá Dědeček Tomáš  Koloc
8. 4. 2008 O tom, co je v literatuře hodnotné, nerozhodují ti, kteří ji čtou, ale ti, kteří ji píší Jiří  Drašnar
8. 4. 2008 Literatura nemusí být čtena Lukáš  Zádrapa

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
24. 6. 2008 Uhradí česká vláda škody na majetku občanů? Radar v Brdech již sráží ceny nemovitostí Petr  Nachtmann
9. 6. 2008 Topolánek přestřelil: NE radaru a americké základně řeklo 68% občanů   
3. 6. 2008 Naše přímá cesta vpřed Karel  Dolejší
2. 6. 2008 Eastern European Review: Poláci chtějí o základně jednat až s příští americkou administrativou   
2. 6. 2008 EXKLUZIVNÍ DOKUMENT: Vládní zdůvodnění smlouvy o radaru Štěpán  Kotrba
30. 5. 2008 Americký radar nám položí svět k nohám (anebo vzhůru nohama) Jiří  Tutter
27. 5. 2008 Hezký zbytek dne ve společnosti České televize aneb co se do ČT 1 nevešlo   
26. 5. 2008 Borovenské protokoly Karel  Dolejší
26. 5. 2008 "Přednostně hájená" základna, o které se lidem neřeklo, že se na ni bude přednostně útočit   
24. 5. 2008 CVVM: S americkým radarem pořád nesouhlasí dvě třetiny občanů, ač se vláda snaží