22. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 5. 2008

Problém Media Tenoru: co je to neutralita

Bez detailního vysvětlení chápání termínu neutralita kodéry Media Tenoru lze jen těžko hovořit o vyváženosti. Z analýzy, vypracované pro Českou televizi (a tentokráte si opravdu nemyslím, že by zadáním bylo alibi redakce zpravodajství) vyplývá daleko nejvíce metodologický problém.

Zatímco já chápu od samého počátku zájmy jednotlivých skupin jako apriorně determinované v závislosti na jejich politické orientaci, Media Tenor je ochoten i výrokům píáristy Klvani většinově přiznat obsahovou "neutralitu". Výjimku z výše uvedeného tvoří počáteční výroky Paroubka, než se cítil zavázán názory ČSSD a jejích voličů, a Lišky, který bruslí mezi konformitou ministra pravicové vlády radar prosazující a loajalitou člena Zelených, jejichž většina členů a voličů, včetně aktivistických organizací je striktně proti radaru. Výklad k termínu "neutralita" agentura nesděluje. A přitom ona "neutralita" převažuje.

Problémem je i fakt, že výroky v čase analýza nesumarizuje podle jednotlivých mluvčích, ale dohromady (str. 11). Ani neurčuje polarizaci PRO-PROTI. Hitler nebo žid, je to jedno. Nedá se tak posoudit, zda vyváženosti bylo za sledované období dosahováno průběžně, nebo zda poslední měsíce (po obratu v prezentaci OVM i zpravodajství) "dohnaly" počáteční výraznou asymetrii v prezentaci jednotlivých skupin.

Powerpointová prezentace neobsahuje přesná čísla u řady grafů a "zamčené" grafy neobsahují tabulky s původními zdrojovými údaji. Škoda. Matematika uvnitř grafického zobrazení je tak černou skřínkou, ve které se může skýtat ještě mnohé tajemství.

plné znění analýzy vyváženosti tématu výstavby radarové základny v Brdech ve zpravodajství ČT v období 1.1. 2007 -- 31.3. 2008, - Media Tenor PPT

Sám pro sebe jsem (aniž jsem prozatím kontroloval v mediální databázi Newton IT počet příspěvků o radaru za rozhodné období či frekvenci citací mluvčích) vzal jako klíčové pro další posouzení množství příspěvků jednotlivých mluvčích (str. 17, 18; str. 21-23; str. 25, str. 28-30) a roztřídil si je podle jejich názoru : příznivci: vláda, MO, AČR, hygienik, politici ODS, KDU-ČSL, Bursík, Jacques, experti AMO a MZv, Bush, Obering, Graber a další představitelé USA; odpůrci: Ne základnám, ČSSD, KSČM, starostové, Pro referendum, oponentní experti a politologové, část Zelených, Coyle, Greenpeace, Putin, Balujevskij a další představitelé Ruska. Neutrální mi v tomto konkrétním případě nepřipadá nikdo mimo několika redaktorů věcně vysvětlujících technické fungování protiraketového systému a agentur pro výzkum veřejného mínění, vysvětlujících postoje veřejnosti. Polarizace v názorech dle výzkumů CVVM i dalších je prakticky úplná. Radar rozděluje českou společnost. Tři čtvrtiny proti, pětina pro.

Podle str. 28 analýzy je ovšem počet příspěvků "odpůrců" 410, zatímco počet výroků "zastánců" 440. Potud ono přesvědčení o vyváženosti. Strana 25 analýzy ovšem ukazuje, že počet výroků novinářů je 1495 - a zde zřetelně převažují "neutrální" postoje. Také máte ten pocit, jako kodéři Media Tenoru,. že redaktoři ČT byli v tomto sporu "neutrální"? Václav Moravec si dokonce vysloužil poměrně masivní kritiku, než pochopil, že tentokrát musí připustit do svého pořadu i "extrémisty" z iniciativy Ne základnám.

Takto pojato, ukazuje se, že

  • ČT ignorovala nezávislé experty (str. 17, 18; str. 21-23; str. 25, 28-30)
  • marginalizovala diskuzi relevantních osob oproti čteným zprávám a obrazovým reportážím (str. 10)
  • ignorovala občanskou veřejnost (počet nestraníků, osob nespadajících do okruhu profesionálních mluvčích a politiků)
  • pokud uznáme za relevantní čísla, dodaná Media Tenorem, zpravodajství bylo vzhledem k politické různorodosti společnosti, odvozené od parlamentních voleb, celkem vyvážené. Nadhodnocen byl zejména počet politiků ČSSD (zejména v posledních měsících) a SZ, marginalizovány byly oproti jiným politikům paradoxně nikoliv jako jindy poslanci KSČM, ale tentokráte představitelé ODS. Klvaňa není v tomto výzkumu totiž brán jako součást ODS a novináři zastoupili a zastínili v prezentaci radaru politiky (str. 25, str. 28). ČSSD 197 výroků (správně 163), ODS 149 (správně 186), KSČM 51 (správně 59), SZ 36 (správně 14), KDU-ČSL 28 (správně 30). Kritériem vyváženosti je mocenská rovnováha ve společnosti - rozložení politických sil v Poslanecké sněmovně Poslanecké sněmovně Parlamentu po posledních volbách. Od této skutečnosti se bez ohledu na kecy o odstínění institucí od politiky odvíjí legitimita všech institucí, Národní muzeum nebo Českou televizi nevyjímaje. Politika není jen bipolárním soubojem "dobrých" a "zlých", Topolánka a Paroubka ,či modrých a oranžových. (str. 25)

Počet výroků Jana Tamáše, Jana Májíčka, Ivony Novomestské a Jana Neorala a dalších zástupců občanské společnosti vůči výpovědím politiků neukazují ve sledovaném období velký zájem zpravodajství ČT o to, co si myslí "obyčejní" lidé. Přitom dvě třetiny nich jsou proti radaru. Tento fakt prokazatelně redaktoři pominuli. Stejně jako pominuli fakt, že počet nevoličů či voličů jiných stran tvoří velmi významnou množinu občanů - koncesionářů. Českou televizi ani nezajímá, co si myslí experti a politologové, neboť frekvence výpovědí v kategorii "VŠ/akad" je mizivá oproti ostatním (str. 25). Nejzávažnější výpovědi nezávislých expertů (profesor Hlobil, Stanislav Kaucký, profesor Oskar Krejčí) nezazněly vůbec. Záznam rozhovoru prof. Hlobila s redaktory ČT se záhadně ztratil. Pro koho ho redaktoři natočili? ČT to nebyla.

Vtipem "analýzy" je, že graf na str. 25 obsahuje dvakrát položku zahraničí, pokaždé s jinými údaji. Nejspíš existuje dvojí zahraničí - Východ a Západ. Druhým vtipem analýzy je, že subjekty neřadí hierarchicky. Takže "množina" Topolánek není podmnožinou množiny "ODS" a ta není podmnožinou množiny "vláda". Vláda je zvlášť, ODS je zvlášť a chudák Topolánek je také zvlášť... (str. 20)

Výpovědní hodnota takto pojaté prezentace je mizivá. Nicméně - ukazuje se zde zcela zásadně jedno jediné: kterak neprofesionální byla prezentace údajů Media Tenoru v reportáži Luboše Rosího. Ale to je problém, který si musí ředitel Fridrich se svými podřízenými vyříkat sám.

Na závěr jedno doporučení Radě České televize: Jelikož v prezentacích Media Tenoru není zohledněna délka příspěvků jednotlivých mluvčích, doporučuji vyžádat si podrobné podklady a zdrojová data Media Tenoru k nezávislému zpracování analýzy akademickou institucí - např. pracovištěm mediálních studií FSV UK nebo VIP VŠ a jako druhý krok vypracování konkurenční analýzy společností Newton IT - například dle metodiky frekvenční analýzy, kterou jsem vypracoval pro hodnocení vyvážensoti ČRo 6 v roce 2003.

29.8.2003 , Štěpán Kotrba: Vyváženost ČRo 6 aneb frekvenční analýza jednoho pořadu ZDE

Plastičtější obrázek by prospěl nejen Radě ČT, ale i samotnému managementu redakce zpravodajství a publicistiky ČT. Kvalitní práci institucí veřejné služby si jako koncesionáři přejeme všichni. I ti, kteří s radarem souhlasí, i ti, kteří proti němu protestují. Česká televize musí zůstat neutrální. Protože je médium, nikoliv mluvčí názoru.

Nedomnívám se, že by údaje , které od Media Tenoru dostala Česká televize, byly nějak zásadně manipulovány. Jedinými dvěma zásadními problémy analýzy je jednak klasifikace příspěvků (záporný, neutrální, kladný), subjektivně posuzovaná kodéry a vycházející z neznámé metodiky a absence počtu minut (nebo počtu písmen přepsaného textu), věnovanému jednotlivým mluvčím v příspěvcích. Výsledky mají tudíž dlaeko menší výpovědní hodnotu a jsou i obtížně interpretovatelné. V sebereflexi a vnitřní analytice obsahu vysílání média veřejné služby je i nyní co zlepšovat. Dosavadní výsledky ale nejsou nijak alarmující. To, že se veřejnost dozvěděla výsledky takovéto analýzy je ukázka otevřenosti, u bývalého mluvčího ČT nikdy nezažitá.

                 
Obsah vydání       22. 5. 2008
22. 5. 2008 Jan Bednář má problémy s játry
22. 5. 2008 Obavy z nedostatku ropy zvedly cenu barelu nad 135 dolarů
22. 5. 2008 Přednostní ochrana Česka výměnou za radar? Stanislav  Kaucký
22. 5. 2008 MediaTenor: Téma výstavby radarové základny v Brdech bylo ve zpravodajství ČT z hlediska zastoupení politických subjektů prezentováno vyváženě Marek  Síbrt
22. 5. 2008 Analýza vypadá profesionálně, má však chyby Stanislav  Blaha
22. 5. 2008 Problém Media Tenoru: co je to neutralita Štěpán  Kotrba
22. 5. 2008 Americké krize - fámy a pravdy Petr  Baubín
22. 5. 2008 Trhy je nutno regulovat. Hospodářská recese potrvá dlouho
22. 5. 2008 Poutní místo U hladovkářů Štěpán  Kotrba
22. 5. 2008 Bývalý Let Kunovice v ruském vlastnictví
22. 5. 2008 Takhle se nechová demokratická vláda, takhle se chovají diktátoři
22. 5. 2008 Je podvracení Iránu v arabském a evropském zájmu? Patrick  Seale
22. 5. 2008 Dálkově ovládaný holub
22. 5. 2008 Jak Bushův dědeček pomáhal Hitlerovi k moci
22. 5. 2008 Udržitelný rozvoj - potraviny místo zbraní
22. 5. 2008 Vysoká cena ropy přiměla American Airlines, aby z provozu vyřadili 75 letadel
22. 5. 2008 Pákistán podepsal dohodu s Talibanem
22. 5. 2008 Haiku Kateřina  Rudčenková
21. 5. 2008 Antiekonomie, cíle ekonomické a mimoekonomické Ladislav  Žák
22. 5. 2008 Sudetendeutsche Organisationen 1945 --1955
22. 5. 2008 Dětem padlým v zemětřesení v S'-čchuanu
21. 5. 2008 ČT zve k debatě o americkém radaru v Brdech v neděli 25. května 2008.
22. 5. 2008 Jaroslav Vejvoda: Pomsta pozdních partyzánů a jiné poválečné tragédie Karla  Ladwigová
22. 5. 2008 Vláda nemohla uznání Kosova lépe načasovat
22. 5. 2008 Protestuji proti uznání Kosova Václav  Hála
22. 5. 2008 Zbavte se posedlosti Paroubkem a ČSSD Jaroslav  Polák
21. 5. 2008 Premiér by neměl ustupovat výhrůžkám Mostecké uhelné
21. 5. 2008 DJ Milan vs Milouš: Miliony berou!
21. 5. 2008 Potravinová krize: Optimismus není na místě Petr  Tuček
21. 5. 2008 Jak ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví
21. 5. 2008 ČLK: Lze ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví? Michal  Sojka
21. 5. 2008 Agel - hra Monopoly aneb konec soukromých lékařů Michal  Sojka
21. 5. 2008 Letecké odbory se chtějí stát součástí privatizace ČSA
20. 5. 2008 Podílel se Čestmír Císař v Plzni r. 1953 na komunistických nezákonnostech? František  Řezáč
20. 5. 2008 Svědectví Čestmíra Císaře o plzeňských antikomunistických demonstracích
21. 5. 2008 Ať žije stávka Boris  Cvek
21. 5. 2008 Wallerstein: Agenda levice pro příštích 25 let Štěpán  Steiger
21. 8. 2014 Proti zapomnění a manipulaci: O co šlo v roce 1968
21. 5. 2008 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1.-15. května 2008
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
22. 5. 2008 Problém Media Tenoru: co je to neutralita Štěpán  Kotrba
19. 5. 2008 Proč tolerujete střet zájmů a používáte služeb prokázaného lháře? Petr  Nachtmann
12. 5. 2008 Česká televize cenzuruje odbornou kritiku radaru. Proč? Jakub  Rolčík
12. 5. 2008 Kolik stojí spekulace Michal  Vimmer
7. 5. 2008 Dotaz panu Štichovi, mluvčímu České televize   
7. 5. 2008 Odvysíláním reportáže Luboše Rosího ČT tvrdě narušila svůj veřejnoprávní statut Jan  Čulík
7. 5. 2008 Vyváženost je v České televizi samozřejmostí Ladislav  Šticha
6. 5. 2008 ČT není vlivovou agenturou Ladislav  Šticha
6. 5. 2008 Pondělní vysílání ČT24 o protiraketové obraně   
6. 5. 2008 Mluvčí jako klenot České televize Jan  Keller
2. 5. 2008 Pane Šticho, mluvčí České televize, odpovězte! Jakub  Rolčík
30. 4. 2008 České klenoty, Česká koruna, Česká země, Česká televize... Michal  Rusek
24. 4. 2008 ČT jediná věnuje diskusi o radaru vyvážený prostor Ladislav  Šticha
24. 4. 2008 Je ČT vyvážená?   
22. 4. 2008 Senát: Utržení psi na lovu Štěpán  Kotrba

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
22. 5. 2008 Poutní místo U hladovkářů Štěpán  Kotrba
22. 5. 2008 Přednostní ochrana Česka výměnou za radar? Stanislav  Kaucký
22. 5. 2008 Problém Media Tenoru: co je to neutralita Štěpán  Kotrba
15. 5. 2008 Radarem v Brdech ohrožujete brdskou faunu a flóru   
13. 5. 2008 Jerusalem Post: Bush nabídne Izraeli předsunutý radar k české základně   
13. 5. 2008 Everybody knows - aneb Radar pátrá, radí, rozhoduje Karel  Dolejší
13. 5. 2008 Radare, vítej nám! (imprese) Michal  Kuklík
13. 5. 2008 BigBoard: akcionářská struktura pro paranoiky z Mladé fronty Dnes, aneb kudy teče české pivo Štěpán  Kotrba
12. 5. 2008 Česká televize cenzuruje odbornou kritiku radaru. Proč? Jakub  Rolčík
12. 5. 2008 Uhodí-li tě do levé tváře, nastav jim pravou Štěpán  Kotrba
6. 5. 2008 Mluvčí jako klenot České televize Jan  Keller
6. 5. 2008 Tisícovka lidí na demonstraci Ne základnám Štěpán  Kotrba
4. 5. 2008 Raytheon dostal za úkol řešit zahřívání polovodičů u vysoce výkonných radarů Štěpán  Kotrba
2. 5. 2008 Přehled dosavadních slyšení o americké obraně proti balistickým raketám v Kongresu Pavel  Barák
30. 4. 2008 Pane redaktore, proč ten výsměch? Jan  Neoral

Media Tenor - obsahové analýzy médií RSS 2.0      Historie >
22. 5. 2008 Problém Media Tenoru: co je to neutralita Štěpán  Kotrba
20. 10. 2006 Google: Koho zajímá Havel a koho zajímá Bush Štěpán  Kotrba
20. 6. 2006 Media Tenor : Třetí díl ságy - o tom, že bylo všechno jinak, než to bylo Štěpán  Kotrba
13. 6. 2006 Hnusí se mi bulvární styl argumentace Marek  Síbrt
12. 6. 2006 Manipulace analýzou manipulací Štěpán  Kotrba
29. 5. 2006 Sovy nejsou tím, čím se zdají být Štěpán  Kotrba
29. 5. 2006 Media Tenor: Mezi "negativním popisem" a "poškozováním" je zásadní rozdíl Marek  Síbrt
28. 5. 2006 Štěpán Kotrba dezinterpretoval analýzu Media Tenoru o politických stranách Marek  Síbrt
26. 5. 2006 Mladá fronta Dnes a Lidové noviny poškozovaly ČSSD a KSČM Štěpán  Kotrba
3. 1. 2006 Žánrový hybrid na obrazovce Jan  Čulík
23. 12. 2005 "ODS se opět uchýlila k účelovému lhaní" Jiří  Paroubek
24. 8. 2005 CzechTek 2005: Analýza vyváženosti televizního zpravodajství   
12. 8. 2005 Všichni jsme jen lidé, ale jsme nestranní Martin  Krafl
11. 11. 2003 Lze měřit počet andělů na špičce nože? Štěpán  Kotrba
17. 6. 2003 Media Tenor analyzuje televizní politickou diskusi Iveta  Havlíčková

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
22. 5. 2008 Přednostní ochrana Česka výměnou za radar? Stanislav  Kaucký
22. 5. 2008 Problém Media Tenoru: co je to neutralita Štěpán  Kotrba
15. 5. 2008 Radarem v Brdech ohrožujete brdskou faunu a flóru   
13. 5. 2008 BigBoard: akcionářská struktura pro paranoiky z Mladé fronty Dnes, aneb kudy teče české pivo Štěpán  Kotrba
12. 5. 2008 Česká televize cenzuruje odbornou kritiku radaru. Proč? Jakub  Rolčík
12. 5. 2008 Uhodí-li tě do levé tváře, nastav jim pravou Štěpán  Kotrba
4. 5. 2008 Raytheon dostal za úkol řešit zahřívání polovodičů u vysoce výkonných radarů Štěpán  Kotrba
9. 4. 2008 Zelení zřejmě rozhodnou osud radaru. Jak? Andrea  Cerqueirová
7. 4. 2008 Otazník nad základnou v Polsku -- Jince opět na řadě? Karel  Dolejší
7. 4. 2008 Americký radar v balení pro české zelené Oskar  Krejčí
3. 4. 2008 Balistická hloupost Jiřího Paroubka Štěpán  Kotrba
31. 3. 2008 Diskreditace hnutí Ne základnám pokračuje - jenže selektivně Štěpán  Kotrba
25. 3. 2008 Radar - Bursíkova zhouba Ivan  Větvička
23. 3. 2008 Česko-americké vztahy a výročí velikonočního "humanitárního" bombardování Jugoslávie Štěpán  Kotrba
21. 3. 2008 Protiraketová základna v Polsku: Co chtějí Poláci? Karel  Dolejší