3. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 6. 2008

"Volení zástupci volených poslanců"

reakce na polemiku místopředsedkyně a mluvčí Rady Českého rozhlasu Dany Jaklové pod titulkem "Za jakou veřejnost se ptá pan Aust?" s článkem Ondřeje Austa "Skončí Wave, nebo Kasík" v LN dne 30. 5. 2008

Povinností člena Rady je znát zákon, který se odhodlal jménem koncesionářů hájit. Povinností mluvčího je znát nejen zákon, ale i odsouhlasená usnesení. A vědět, že ředitel není Bůh, aby zařídil něco, co zařídit nejde. Povinností gramotného člověka, který se uchází o veřejnou funkci, je umět číst a počítat. Alespoň násobilku... Ani jednu z těchto povinností Dana Jaklová nesplňuje. Přesto tato bývalá redaktorka Radiožurnálu dostala moc. Moc poškozovat veřejnou službu a shazovat autoritu Rady svou nekompetentností, se zoufalou odhodlaností prosazovanou. Například navrhovat , odůvodňovat a prosazovat usnesení, které je nesplnitelné. Pokud ovšem neplatí to, co Ondřej Aust napsal. Podívejme se na jednotlivá vyjádření v článku mluvčí Rady ČRo Dany Jaklové blíže. Ona je totiž vnitřním předpisem Rady (jednacím řádem) oprávněna tlumočit názor Rady nic netušící veřejnosti.

Jaká Jaklová, taková Rada.

Radio Wave jako TÉMA BL

O. Aust: Rada Českého rozhlasu (dále jen Rada) nutí generálního ředitele Václava Kasíka, aby na Cukrák vrátil Region, Střední Čechy.

D. Jaklová Nic takového ani v usnesení Rady ze dne 28. 5. 2008 (usnesení č. 62/08 a 63/08), ani v usnesení ze dne 28. 2. 2007 (usnesení č. 24/07) není.

Usnesení Rady ČRo č. 24/07 ze dne 28.2. 2007: ... Rada ČRo v souladu s ust. § 8 odst. 1 písmena g) zákona o Českém rozhlasu doporučuje generálnímu řediteli, aby neodkladně zajistil naplnění úkolů veřejné služby pokrytím území Středočeského kraje programem regionálního studia ČRo Region, Střední Čechy šířeném na VKV, a to v takovém rozsahu, který umožňovalo vysílání toho programu na kmitočtu Praha-Cukrák 100,7 MHz/50kW před jeho užitím pro šíření programu studia ČRo 4-Radio Wave.

Realita: Usnesení 24/07 je to, kvůli kterému Rada udělila v rozporu se zákonem generálnímu řediteli "výtku" (usnesením 62/08) jako předstupeň jeho odvolání. Usnesení, které není v pravomoci generálního ředitele naplnit jinak, než opětovným vrácením programu regionálního studia ČRo Region, Střední Čechy na vysílač Praha-Cukrák 100,7 MHz/50kW. Není jiného logického výkonu takového rozhodnutí. V pravomoci generálního ředitele není uvolňovat kmitočty a vyhradit je pro vysílání ČRo. To je dle §3 odst 3 zákona 484/1991 Sb. v pravomoci státního orgánu, který vykonává správu kmitočtového spektra - ČTÚ. Není to ani v kompetenci regulátora obsahu vysílání - RRTV. Pražský étér je plný. Je tak plný, že se vysílač srovnatelných parametrů nedá nalézt ihned. Generální ředitel ČRo Václav Kasík se přesto snažil. Snažil se naplnit toto usnesení rok. Za rok získal vysílač, který ČRo Regionu přidal pokrytí - Kozmice. Mimo to Český rozhlas ve spolupráci s ČTÚ provedl revizi všech kmitočtů, kterými disponuje. Za nemalé peníze. Náklady zaplatili koncesionáři. Jiné kmitočty v tuto chvíli nejsou k dispozici. Jediná cesta, jak splnit nekompetentní usnesení nekompetentní Rady, je věnovat kmitočet 100,7 FM z vysílače Cukrák zpět Regionu. Problém je, že regionální studio Region má obsluhovat region Střední Čechy a Cukrák vysílá ze dvou třetin na území Prahy, které obsluhuje regionální studio Regina. Velmi pravděpodobné při takovémto naplnění usnesení by bylo, že by ČTÚ jako správce kmitočtového spektra, jež je povinen nakládat s kmitočty hospodárně, vyhodnotil vysílání studia ČRo Region na vlně 100,7FM jako zbytečný překryv a nehospodární nakládání s kmitočty, Českému rozhlasu by jej odebral a přidělil některé z komerčních stanic. Na co jiného celou tu dobu Dana Jaklová čeká? Na vysílač s 50 kW výkonem se přece třesou všechna velká komerční rádia...

DOKUMENT: Rozhodnutí RRTV o pokutě ZDE
DOKUMENT: Rozhodnutí Městského soudu o nezákonnosti pokuty ZDE
DOKUMENT: Podnět Rady pro rozhalsové a televizní vysílání Radě Českého rozhlasu ZDE
Přepis záznamu diskuze Rady k usnesení Rady 24/07 ZDE
AUDIO: Zvukový záznam jednání Rady 28. 2. 2007 ZDE
DOKUMENT: Prohlášení vedení Českého rozhlasu ZDE

Nerealizovatelnost a nesmyslnost tohoto usnesení byl důvod, proč jsem v únoru 2007 jako jeden z členů Rady ČRo varoval před důsledky tohoto mocenského voluntarismu, hlasoval striktně proti tomuto usnesení a poté vydal samostatný názor jako votum separatum. Až jednou bude soud soudit tento případ, měl by vědět, kdo byl odpovědný za návrh usnesení a za jeho schválení. Výslednou škodu v případě jeho realizace bude nějaký senát určitě posuzovat. A nebude malá.

plné znění usnesení č. 24/07 ze dne 28.2. 2007 ZDE

Nesouhlasné stanovisko p. Štěpána Kotrby usnesení č. 24/07 ze dne 28.2. 2007 ZDE

Proč nazývám rozhodování rady v předešlém odstavci v souvislosti s usnesením 62/08 v rozporu se zákonem? Rada se řídí nikoliv soukromým právem, ale veřejným právem - zákonem 484/1991 Sb. Zákon jednoznačně upravuje kompetence Rady vůči generálnímu řediteli. Podle tohoto zákona nemůže Rada udělovat usnesením ani výtky, ani pochvaly. K tomu není oprávněna. Rada nemůže svým vlastním interním předpisem si přidělit více práv, než jí dává zákon. Tento předpis nemůže být v rozporu se zněním zákona. Volební řád Rady, včetně jeho čl. IV. A, bod 1., může zavazovat pouze členy orgánu, který ho vydal. Nikoho jiného. Jakákoliv sankce komukoliv v právním státě může být uložena pouze zákonem. Usnesení je jediná forma rozhodování Rady, kterou jí zákon přiznává a v několika paragrafech jí sděluje, co může a co ne. Výtky generálnímu řediteli ani nikomu jinému udělovat Rada nemůže. Přesto tak učinila a učinila tak v rozporu se zákonem, kterým je povinna se řídit. Šest členů Rady přes varování, řečené sedmým členem Rady, který jako jediný byl proti, se dopustilo nezákonnosti. V tuto chvíli je šest členů Rady zralých na odvolání. Na dva z nich leží návrh na odvolání pro porušení zákona už rok ve Sněmovně.

plné znění nezákonného usnesení 62/08 ze dne 28. 5. 2008 ZDE

O. Aust: Radio Wave má v analogu desítky tisíc posluchačů.

D. Jaklová: Radio Wave má podle posledního průzkumu Radioprojektu za čtvrtý kvartál roku 2007 a za první čtvrtletí roku 2008 13 tisíc denních posluchačů. Od spuštění Wave z Cukráku (začátek roku 2006) poslechovost stanice pro mladé poklesla, nicméně je celkově tak nízká, že její výkyvy jsou v režimu statistické chyby. Roční náklady na 13 tisíc denních posluchačů jsou bez mála dvě desítky milionů korun. To znamená, že koncesionáři platí jednomu posluchači Wave více než milion korun ročně.

Realita: Odhlédnu od faktu, že do doby, než Rada zaútočila na Radio Wave s jednoznačným cílem docílit jeho stažení z analogového vysílání, následného očesání rozpočtu a pozdějšího úplného vypnutí, mělo Radio Wave v II.-III. kvartálu roku 2006 51 000 posluchačů týdně a 21 000 posluchačů denně. A to prosím bez výrazného rozpočtu na marketing a reklamu. Více než rok a půl trvající nervozita, správní řízení a následný soud, omezení rozpočtu a destabilizace zaměstanců rádia návštěvami radních a v poslední době i činností nekompetentního "experta" Rady, který hodnotí i to, čemu nerozumí, zanechala na nervech redaktorů i na poslechovosti stanice své stopy. Při posledním měření v IV.-I. kvartále roku 2008 mělo regionální studio Radio Wave 41 000 posluchačů týdně a 13 000 posluchačů denně. To je stále více, než měla téměř celoplošná stanice ČRo 6 ještě před několika lety - ve stejnou dobu, kdy začínalo Radio Wave vysílat. V I.-II kvartále roku 2006 měla stanice ČRo 6 43 000 posluchačů týdně a pouhých 15 000 posluchačů denně. A to byl ten lepší výsledek. Ve špičce ji poslouchalo maximálně 4000 posluchačů... I když Rada byla tehdy nespokojena, viděla řešení v něčem jiném, než v hokynářském účetnictví a přepočítávání nákladů na jednoho posluchače. A to nemluvím vůbec o tom, že Český rozhlas Region poslouchá nyní týdně 24000 posluchačů, denně 12000 posluchačů. A nikdo ho nehodlá rušit nebo vyhazovat ředitele. Dnes je ČRo 6 na úrovni poslechovosti, která je horší, než byla v roce 2003.

18.8.2003 Štěpán Kotrba: Kolik peněz si může ještě dovolit Český rozhlas vyhodit "do éteru" ZDE

Už vůbec nechci rozebírat sociologický diletantismus Dany Jaklové, který vyšel najevo s tvrzením, že "Roční náklady na 13 tisíc denních posluchačů jsou bez mála dvě desítky milionů korun. že koncesionáři platí jednomu posluchači Wave více než milion korun ročně.". To, že existuje počet "denních posluchačů" (daily reach), vůbec neznamená, že JEN tito posluchači stanici poslouchají a že jen tito posluchači ji poslouchají 365 dní v roce. Mediální sociologové musí sténat nebo se smát.

Nicméně se zastavím u neschopnosti mluvčí Rady Českého rozhlasu v oblasti matematiky pro šestou třídu základní školy. Připusťme, že celkové náklady na vysílání (včetně nákladů na šíření signálu) ve výši uvedené Danou Jaklovou - 20 000 000 Kč/rok - vydělíme počtem 13000 "denních" posluchačů. 20000000 : 13000 = 1538,46 Kč, nikoliv milión korun ročně. Kdybychom už chtěli takto pomýlenou matematickou operaci dělat, pak musíme vyčíslit náklady nikoliv za rok, ale za den, když už máme "denní" posluchače... Výpočet by pak vypadal takto:

(20000000 : 365) : 13000= 4,21 Kč

Pokud převedeme výpočet do řeči i pro blbé členy Rady Českého rozhlasu, v tuto chvíli stojí jeden posluchač Radia Wave koncesionáře denně 4,21 Kč. Za hodinu je to 0,17 Kč. Za rok to jsou náklady na jednoho posluchače 1538,46 Kč. A to už je jiný výsledek. Opakování základní školy by Daně Jaklové prospělo.

10. 8. 2007, Štěpán Kotrba: Radio Wave má dvojnásobek posluchačů, než celý Region
výsledky poslechovosti Radia Wave za období od II.Q 2005 - II.Q 2007 ZDE

Radioprojekt - výsledky poslechovosti Radia Wave za I. Q 2006 - I.Q 2008 ZDE

O. Aust: Rada ČRo odsoudila posluchače Wave do digitálního exilu.

D. Jaklová: Nevím, co přesně pan Aust myslí pod pojmem digitální exil. Vzhledem k tomu, že ČR už má Technický plán přechodu na televizní digitální vysílání a digitalizace je nejen programem vlády, ale zároveň je to náš závazek vůči EU, zdá se mi Austův termín "digitální exil" u média veřejné služby, které má být, podle našich volených zástupců lídrem digitalizace, velmi podivný.

D. Jaklová: ... Vysílá-li Radio Wave už přes dva roky neoprávněně jako regionální studio, jak zkonstatovalo 6 ze 7 členů Rady, pak to asi zcela v zájmu "veřejnosti" nemůže být.

Realita: Vysílání pouze v digitálním přechodném multiplexu či v budovaném multiplexu veřejné služby jako jediný způsob šíření odmítl rozhlasový profesionál a bývalý ředitel Rádia Alfa Václav Kasík v prosinci roku 2005, kdy se připravoval program této stanice. I proto od samého počátku svého veřejného vysílání 13. 1. 2006 vysílalo Radio Wave jako regionální studio, vytvořené v souladu s § 3 odst. 1 písm. a) (provozuje analogové rozhlasové vysílání s využitím části kmitočtového spektra umožňující pokrytí území České republiky třemi celoplošnými rozhlasovými programy v pásmu velmi krátkých vln a rozhlasovými programy regionálních studií vysílanými v pásmu velmi krátkých vln) s přihlédnutím k § 9 odst. 8 (Generální ředitel s předchozím souhlasem Rady zřizuje a zrušuje rozhlasová studia s výjimkou zrušení rozhlasových studií v sídlech krajů.). Regionální studio Radio Wave není regionální studio "se sídlem v kraji", neboť tím je v regionu Praha ČRo Regina a ve StČ kraji ČRo Region. Nicméně §3 odst. 1 písm. a) nelimituje rozhlas, kolik smí mít v jednom kraji studií. Regionalita je určena zákonem § 2 odst. 1 písm. e) zákona 231/2001 Sb. - pokrytím signálem (regionálním vysíláním se rozumí rozhlasové nebo televizní vysílání, které může ve vymezeném územním rozsahu přijímat více než 1 % a méně než 70 % obyvatel České republiky počítaných podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu). Program studia Radio Wave byl schválen Radou Českého rozhlasu už dříve dle § 8 odst. 1. písm. h) (do působnosti Rady náleží schvalovat dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického rozvoje). Stejně tak byl Radou schválen i rozpočet dle kompetencí § 8 odst. 1 písm. b) (do působnosti Rady náleží schvalovat rozpočet a závěrečný účet Českého rozhlasu...) V souladu se svými kompetencemi z § 8 odst. 1 písm. a) do působnosti Rady náleží jmenovat a odvolávat generálního ředitele a na jeho návrh ředitele rozhlasových studií Českého rozhlasu) jmenovala Rada ČRo ředitele regionálního studia Ladislava Lindnera Kylara do funkce. V souladu s těmito kroky je ve výročních zprávách za rok 2006 a 2007 Radio Wave zařazeno mezi regionální studia Českého rozhlasu. Výroční zprávy bez výtky schválila Poslanecká sněmovna, stejně jako zprávu o hospodaření za rok 2006, kde je Radio Wave také zaneseno. Podle stejné kompetence Rady tento orgán nakonec odvolal i ředitele Kylara z funkce.

Kdyby se Český rozhlas dopustil porušení ustanovení § 3, odst. 1, písm. a) zákona 484/1991 o Českém rozhlase, musel by mu to vytknout orgán k tomu kompetentní - RRTV. Tato rada je totiž ze zákona 231/2001 Sb. odpovědna za dodržování zákonnosti v celém rozsahu obsahu rozhlasového a televizního vysílání. RRTV také uložil rozhlasu pokutu 1 milion Kč, proti které se rozhlas odvolal u soudu. Soud rozhodl o nezákonnosti udělení pokuty a sankci zrušil. Jiný orgán není oprávněn posuzovat zákonnost vysílání. Parlament s tímto postupem i s výsledkem vyslovil souhlas a schválil obě zprávy o činnosti Českého rozhlasu bez protestu. Konstatovat dnes porušení zákona je od Rady právní nihilismus.

Vysílání pouze v digitálním přechodném multiplexu odmítl v zimě roku 2005 Kasík z jednoho jediného důvodu. Protože celý přechodný multiplex nezajišťoval poslechovost zvolené cílové skupině. Zpočátku se jednalo pouze o experimentální vysílání. A už vůbec nezajišťoval při jejích aktivitách, neboť doteď neexistovaly přenosné přijímače DVB-T vysílání a s příjmem DVB-T signálu se počítá v tuto chvíli jen na klasických stolních televizorech, případně na televizorech v autobusech a autech. FM příjem stanice pro mladé prostřednictvím přenosných přijímačů je typickou aktivitou SČ a VŠ mládeže , na kterou byla stanice primárně zaměřena. Takto to všichni tehdejší radní pochopili a takto to také schválili.

Digitální exil já chápu jako vyhnání Radia Wave z analogového vysílání. Takovou stanici bude poslouchat několik tisíc posluchačů, následně jí Rada drasticky omezí rozpočet. Odejdou zaměstnanci, zajišťující celodenní provoz a takto omezená stancie se buď stane naprogramovaným automatem stejně, jako D-Dur, nebo zanikne. Digitální projekt Radium zajišťoval kdysi dávno Ládis Kylar sám spolu s několika externisty. Ale to byl funkční prototyp, ne profesionální rozhlasový produkt.

Usnesení 24/07 i usnesení 62/08 a 63/08 Rady Českého rozhlasu jsou z řady výše uvedených důvodů nezákonná. Rada nerespektuje ani právní kontinuitu svého vlastního rozhodovacího procesu, ani platné zákony. Právní nihilismus Rady, viditelný na řadě usnesení od jara roku 2006 dodnes, destabilizuje celou instituci, ztěžuje jejím pracovníkům naplňování toho, proč jsou v rozhlase zaměstnáni. Rada trvale a dlouhodobě poškozuje Český rozhlas svou nekompetencí. Je načase s tím něco dělat.

Perla nakonec: přesvědčení Dany Jaklové o tom, že radní jsou "volení zástupci volených poslanců" je nejen směšné, ale i porušující zákon. Ano, mandát radních je odvozen od mandátu poslanců způsobem volby, ale Rada je orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu . Právo veřejnosti, svěřené zákonodárci za přesně vymezených podmínek nezávislým osobnostem, zastupujícím významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy společnosti. Člen Rady musí být nezávislý. Nemůže být zástupcem poslance Plevy. Ani zástupcem poslance Jandáka. Nemůže mít ani funkci ve veřejné správě, nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách nebo v politických hnutích, společenských organizacích a sdruženích, občanských iniciativách a podobně. Ale to členka ODS Jaklová neví nebo vědět nechce. Pro ni je podle jejích výroků nejspíše vůle politiků svatá.

DALŠÍ PODROBNOSTI O KAUZE WAVE
Štěpán Kotrba: Rada Českého rozhlasu: neschopní škůdci ZDE

Štěpán Kotrba: Manažer mrtvých sponzorů zaútočil na veřejnou službu ZDE

Pozn. ŠOK: Dnešního dne odpoledne odpověděl Daně Jaklové na serveru Česká média i redaktor LN Ondřej Aust.

3. 6. 2008 Ondřej Aust, ČM: Za jakou veřejnost odpovídá paní Jaklová? ZDE

                 
Obsah vydání       3. 6. 2008
3. 6. 2008 Cesta k politickému lobbingu ve vysílání nalinkovaná Radou Českého rozhlasu aneb kterak Sudeťák informuje vyváženě Štěpán  Kotrba
3. 6. 2008 Naše přímá cesta vpřed Karel  Dolejší
3. 6. 2008 Rakousko a Pražské jaro 1968 Přemysl  Janýr
2. 6. 2008 EXKLUZIVNÍ DOKUMENT: Vládní zdůvodnění smlouvy o radaru Štěpán  Kotrba
3. 6. 2008 Afghánistán: Čekání na strategii Karel  Dolejší
3. 6. 2008 "Volení zástupci volených poslanců" Štěpán  Kotrba
3. 6. 2008 Proč je Julínkova reforma špatná Petr  Wagner
3. 6. 2008 Čeští okupanti Anno Domini 2008 František  Řezáč
3. 6. 2008 Dokážeme jen kecat Jaroslav  Klíma
3. 6. 2008 Veřejnoprávní televize: Propagujme xenofobii!
3. 6. 2008 PR firma "zakazuje lidem použít výrazu, který si výlučně vyhradila pro sebe" Jan  Čulík
3. 6. 2008 Vědci: Děti starších otců umírají častěji
3. 6. 2008 Jaderná energie je jedinou možnou alternativou František  Hájek
3. 6. 2008 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 31. května 2008
3. 6. 2008 Štafeta osudů Ondřej  Blažek
2. 6. 2008 Hudba útěšná, hudba útočná II. Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
3. 6. 2008 ■ ■ ■ Jaroslav  Kovanda
3. 6. 2008 Protest v poslanecké sněmovně
3. 6. 2008 Diskuse: Dokážeme porazit reformy?
2. 6. 2008 Otevřený dopis tiskovému mluvčímu Ústavního soudu ČR Jan  Sýkora
2. 6. 2008 Černý den českého práva, ale autorita Ústavního soudu neutrpěla Stanislav  Křeček
2. 6. 2008 Spojené státy zadržují osoby bez soudu na vězeňských lodích
2. 6. 2008 Opravdu chytrá Liška? Anna  Čurdová
3. 6. 2008 Na nátlak Američanů Izraelci palestinské studenty do USA studovat pustí Štěpán  Steiger
2. 6. 2008 Eastern European Review: Poláci chtějí o základně jednat až s příští americkou administrativou
2. 6. 2008 Vláda nás naučí veřejně nesouhlasit, to bude také její jednoznačně největší přínos Jan  Sova
3. 6. 2008 Lidé neznají historii
2. 6. 2008 Prohlášení k přerušení hladovky
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
3. 6. 2008 "Volení zástupci volených poslanců" Štěpán  Kotrba
27. 5. 2008 Hezký zbytek dne ve společnosti České televize aneb co se do ČT 1 nevešlo   
23. 5. 2008 Proč zrušit ČT1 Bohumil  Kartous
23. 5. 2008 Manažer mrtvých sponzorů zaútočil na veřejnou službu Štěpán  Kotrba
22. 5. 2008 Problém Media Tenoru: co je to neutralita Štěpán  Kotrba
19. 5. 2008 Proč tolerujete střet zájmů a používáte služeb prokázaného lháře? Petr  Nachtmann
12. 5. 2008 Kolik stojí spekulace Michal  Vimmer
12. 5. 2008 Česká televize cenzuruje odbornou kritiku radaru. Proč? Jakub  Rolčík
7. 5. 2008 Odvysíláním reportáže Luboše Rosího ČT tvrdě narušila svůj veřejnoprávní statut Jan  Čulík
7. 5. 2008 Vyváženost je v České televizi samozřejmostí Ladislav  Šticha
7. 5. 2008 Dotaz panu Štichovi, mluvčímu České televize   
6. 5. 2008 ČT není vlivovou agenturou Ladislav  Šticha
6. 5. 2008 Pondělní vysílání ČT24 o protiraketové obraně   
6. 5. 2008 Mluvčí jako klenot České televize Jan  Keller
2. 5. 2008 Pane Šticho, mluvčí České televize, odpovězte! Jakub  Rolčík

Radio Wave na vlně 100,7 FM RSS 2.0      Historie >
3. 6. 2008 "Volení zástupci volených poslanců" Štěpán  Kotrba
23. 5. 2008 Manažer mrtvých sponzorů zaútočil na veřejnou službu Štěpán  Kotrba
27. 3. 2008 Rádio bez reklamy? Jinde nemožné Lukáš  Rychetský, Jiří G. Růžička
21. 2. 2008 Barbora Tachecí je pryč. A co Rada? Irena  Ryšánková
23. 1. 2008 Rádio zítřka Štěpán  Kotrba
20. 1. 2008 Radio Wave spouští jako první v Česku vizualizaci rozhlasového vysílání v mobilech   
23. 11. 2007 Deska týdne na Radiu Wave   
20. 11. 2007 Atari Terror živě v Second Life a na Radiu Wave   
3. 11. 2007 Startér - soutěž začínajících kapel vyhlašuje druhý ročník   
25. 10. 2007 Paroubkův Kudrys je pryč první, další ještě zbývají Štěpán  Kotrba
5. 10. 2007 Stálá komise pro sdělovací prostředky se probudila Štěpán  Kotrba
14. 9. 2007 Podle policie není falešný dopis s falešným podpisem trestný čin Štěpán  Kotrba
10. 8. 2007 Radio Wave má dvojnásobek posluchačů, než celý Region Štěpán  Kotrba
26. 7. 2007 Rada Českého rozhlasu: neschopní škůdci Štěpán  Kotrba