26. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 6. 2008

Kapitalismus a svoboda tisku

Není sporu o tom, že míra primitivního propagandismu je u nás nesrovnatelně větší než v zemích s delší a nepřerušovanou demokratickou tradicí. Ovšem není to žádným zázrakem, ani morální vyspělostí západních novinářů. Jedná se především o systémovou záležitost, kde na jedné straně stojí mnohem aktivnější a reálným kapitalismem poučenější veřejnost a na druhé sdělovací prostředky. Vzájemný tlak těchto sil pak dává reálný výsledek, který nám Jan Čulík dává za vzor. Má v tom pravdu, ale jen částečnou. Především je nutné celek posuzovat podle jeho převládající části, nikoliv podle výjimek. Mohli bychom posuzovat úroveň sdělovacích prostředků v USA podle internetového Z Magazinu , ale také podle úrovně zpravodajství takového CNN o válce v zálivu či stanice TV Fox apod. Tyto dominantní sdělovací prostředky přispěly v USA k tomu, že většina veřejnosti byla přesvědčena, že za útoky z 11. září stál Husajn.

K velmi ostrým kritikům manipulativní role sdělovacích prostředků na Západě patří Noam Chomsky, ale také Michael Moore, který analyzuje jejich roli ve svém filmu Fahrenheit 9/11. Na sofistikovanou manipulaci čtenáři a diváky sdělovacími prostředky, které se snaží občany přesvědčit, že za světovou bídu mohou především či výhradně individuální neschopnost a místní předsudky upozorňuje i přední světový sociolog Z. Bauman. Všechny tyto autory a mnohé další je velmi obtížné podezírat z toho, že by neuměli anglicky.

Sdělovací prostředky, jsou stejně jako ostatní firmy ve své rozhodující většině kapitalistickými podniky. Jako takové tedy obhajují to, co je pro systém výhodné a většinou zamlčují to, co by mohlo přispět k jeho kritice. Současně je tato jejich většina existenčně závislá na inzerentech, tj. opět na velkých firmách. Kromě této propojenosti zájmů mají i společný zájem na zachování hierarchie ve společnosti, tj. na stavu, kdy malá menšina rozhoduje o jimi ovládané většině a toto vše kryje iluzí demokracie.

Ano, je rozdíl mezi úrovní západních a českých sdělovacích prostředků, ale tento rozdíl je jen relativní. U nás si mohou dovolit větší míru arogance a lživosti, a to proto, že jim to my sami svou pasivitou dovolujeme.

Úsměvný Prečanův výrok o svobodné diskusi v České republice není pro čtenáře Britských listů nutno komentovat. Důkazů o manipulaci a nepravdivosti českých sdělovacích prostředků zde bylo sneseno již více než dost.

Bylo by ovšem velmi užitečné zpracovat analýzu hlavních světových sdělovacích prostředků za řekněme posledních 20 let (válka v Zálivu) z hlediska pravdivosti a úplnosti jejich zpravodajství ve vztahu k významným událostem této doby. Snad se jí brzy dočkáme.

                 
Obsah vydání       26. 6. 2008
26. 6. 2008 Nemocnice zavádějí seznam věcí, které je nutno před operací zkontrolovat
26. 6. 2008 O "lopatách" a o vzdělání Ivan Odilo Štampach
26. 6. 2008 Škola žádá kreativitu Michal  Giboda
26. 6. 2008 Argumentujme věcně Vilém  Prečan
25. 6. 2008 Proč byly postoje Václava Havla kýčem Štěpán  Kotrba
26. 6. 2008 Musím dát za pravdu Kotrbovi i Prečanovi Jan  Čulík
26. 6. 2008 Naivní představy o minulosti Štěpán  Kotrba
26. 6. 2008 Václav Havel mezi "předními intelektuály" -- za jakou cenu? Martin  Hudec
26. 6. 2008 Michael  Marčák
26. 6. 2008 Melčák, Pohanka, Snítilý, Wolf a...kdo bude další? Miroslav  Pořízek
26. 6. 2008 Parkanová zrušila soubor Ondráš
26. 6. 2008 Každodenní hospodářští komentátoři v televizi, aneb S narůžovělými brýlemi o skutečnosti Uwe  Ladwig
26. 6. 2008 Írán: hledání cesty Miroslav  Polreich
26. 6. 2008 Jan  Borna
25. 6. 2008 Tisk je zosobněním spiknutí mezinárodního kapitálu Pavel  Janíčko
25. 6. 2008 Musíte umět anglicky Jan  Čulík
26. 6. 2008 Kapitalismus a svoboda tisku Milan  Valach
26. 6. 2008 Ve zralých demokraciích nemá "kapitalismus" informační monopol Jan  Čulík
25. 6. 2008 Zrovna Lída Rakušanová by měla principům nestranné žurnalistiky rozumět Jan  Čulík
25. 6. 2008 Žijeme dnes v policejním státě?
25. 6. 2008 Boris Johnson: Nejsou Tony Blair a George Bush skutečnými válečnými zločinci?
26. 6. 2008 Hlad a podvýživa nemohou být odstraněny symbolickými dary
18. 6. 2008 O co šlo v roce 1968: Další dokumenty Vilém  Prečan
18. 6. 2008 Sedm pražských dnů v srpnu 1968 a další klíčové dokumenty
25. 6. 2008 Lidé v ČR nedokážou připustit, že neexistuje jediná pravda Boris  Cvek
25. 6. 2008 Soud odmítl požadavek milionáře, aby se konalo referendum o Lisabonské smlouvě
25. 6. 2008 Nečas jako Štěpán František  Řezáč
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008