20. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 5. 2008

"Jako by zaklet byl onen sad."

Pozastavení nad články Štěpána Kotrby k tibetskému tématu.

Občas zamrzí, že skrze nekomunikativnost místní buddhistické komunity vstupují do její přirozené role buddhologové, lingvisté, žurnalisté, politologové a političtí aktivisté, ať už se to týče překladů, autorských textů, analýz či vyjádření postojů k aktuálním tématům s buddhismem přímo souvisejících.

Můžeme se tak dočkat bizarních a matoucích pojednání, viz článek Štěpána Kotrby "Rezignuje dalajláma?" apod., v nichž je dalajlama představen jako "loutka světového buddhismu" a CIA, píše čtenář Jan Komrska.

Buddhismus a jeho přední protagonisté jsou tak vyloupnuti z jejich duchovního základu, jejich poselství je zkomoleno a jsou prezentováni čistě ze zploštělé světské perspektivy. Buddhismus je jistě jedním z nejpluralitnějších proudů, jaký nám známá historie vydala, a jeho diverzita se dodnes prohlubuje. Je to dáno neuchopitelností jeho základu a jistě také faktem putování jeho ohnisek v průběhu uplynulých tisíciletí.

Ovšem že XIV. dalajlama je pro většinu lidí především ikonou, řekněme ikonou dobra a lidskosti, a dá se jistě říci, že k tomuto schématu sám vydatně přispívá. Ač se nám skrze obrazovky jeví jako jakýsi mediální frontman buddhismu, je ve skutečnosti představitelem pouze jednoho z jeho nepřeberného množství směrů, škol a hnutí. To jistě neumenšuje jeho morální autoritu a nesnižuje význam příkladu, který svým učením a životem dává. Jen bychom při vší generalizaci neměli zapomínat na to, že zastupuje či přímo zosobňuje určitou výlučnou větev Buddhova učení, a to včetně jí vlastních postojů a přístupů, jež nemusí mít v každé situaci tak říkajíc exoterický charakter.

Buddhismus jak známo není zaměřen na misii a v běžném slova smyslu není "goal oriented", což může být původcem nedorozumění při pokusu o hodnocení jeho motivů, potažmo dosažených výsledků. Dalajlamova trpělivost je vnitřním postojem a ve smyslu transcendující kvality i cílem, nesměřuje k ničemu dalšímu vnějšímu, není diplomatickou výzbrojí a padesát let pro ni není žádným měřítkem. V tom je její síla a přesvědčivost.

Ona sama ruku v ruce s laskavostí je onou opcí, kterou dalajlama světu nabízí, nikoliv ovšem ze strategických důvodů či z přání změnit tento svět. Je to její volba co formuje vlastní pracovní rámec Buddhova učení a co má především napomoci překlenout dualitu tohoto a onoho v nás samých. Z toho vyplývá jednak to, že současného dalajlamu nelze vtěsnat do role pouhého politika, ale zároveň i to, že jeho pozice jakožto politika se jeví paradoxně jako mnohem choulostivější, než jak tomu je u běžného, ryze pragmaticky smýšlejícího politika. Abychom pochopili jeho motivaci, musíme být obeznámeni s Dharmou nebo být naladěni na podobné vnímání světa.

Z běžné perspektivy vskutku nedává smysl to, že se dalajlama nechává v Čechách na veřejném vystoupení uvádět hedonistickým uhlobaronem Bakalou jakožto svým osobním přítelem, přátelíčkuje se s domácím válečným jestřábem Havlem a s povděkem přijme pozvání od G.W. Bushe tehdy, kdy se mezi současnými kandidáty na US prezidenství vyprofilovali lidé dalajlamovým východiskům zdaleka bližší. Je pak pochopitelné že žurnalistovi, který se pohybuje z podstaty své profese výhradně ve vztazích, navíc povýtce deformovaných, naběhne v mysli podezření z účelovosti, korupce a závislosti na chlebodárcích, tak jak to prolíná článkem p. Kotrby.

Je ovšem vskutku obtížné vysvětlit, proč tomu tak není, a je třeba dodat, že není samozřejmé ubezpečit v tomto ohledu ani sama sebe jakožto toho, kdo přijal náhled Dharmy bez výhrad za svůj. Proto je zde také dostatečná reflexe navýsost žádoucí.

Z pohledu žurnalisty, plně zaangažovaného v dění této "planoucí uhelné sloje", jak náš svět Buddha nazval, je dalajlamovo konání uchopitelné především jako prostředek k dosažení proklamovaných či předpokládaných cílů (autonomie Tibetu, návrat z exilu atd.). Jeho slova o nenásilí a trpělivosti jsou v tomto kontextu chápána jako nepodstatné klišé, prostě proto že tomu tak v politice bývá a její optika má zpravidla paranoidní zbarvení.

A jaký je tedy pohled z té druhé strany? Jak bylo již naznačeno, potíž osvětlit toto spočívá mimo jiné ve skutečnosti, že tu žádná "druhá strana" není. Mezi transcendující kvality, jichž je podle učení jež dalajlama přijal a předává celkem pět, patří také nestrannost. Té se zde rozumí jako nezaujímání extrémní, tj. skutečnost štěpící čili dualistické pozice. V praxi to znamená nebrat druhým možnost být dobrými tím, že bychom si ji sami rezervovali či uzurpovali.

Říká se, že dalajlama jednou procházel tržištěm, až došel k ženě, která měla den co den za úkol dlouhým nožem uřezávat hlavy jedné slepici po druhé, kuchat je a předávat do prodeje. Dalajlama se prý před ní zastavil, pak poklekl a žena vložila špičku nože na jeho temeno. Po chvíli vstal, poklonil se a beze slova odešel.

V setkání s G.W. Bushem a spol. nenajdeme sice přímou analogii tohoto příběhu, nicméně je tu osvětlující paralela. Může se zdát že Bush zde něco vyzískal nebo že dalajlama něco ztratil. Můžeme připadnout i na opak. Možná nám příjde že je tu jen další příklad toho, jak zlo kontaminovalo dobro. A nebo v tomtéž uvidíme dalajlamův triumf dobra, jež penetrovalo ono zlé. Zdá se ale že žádná z těch možností nevyjadřuje plně to, oč nám tu běží.

Jak se v korespondující úrovni Buddhova učení říká, naše karma je společná. To je nesnadné do důsledku pochopit a zřejmě zdaleka nesnadnější vědomě uskutečnit. Pokud by se nám v tomto dařilo, jak vidno nebude třeba nic vyhledávat, ničemu se vyhýbat, a nádavkem si ještě odlehčíme od rozporů a půtek světa. Aniž by to ovšem vylučovalo naplnění dalších dvou kvalit přesahu, za něž jsou v kontextu Dharmy považovány radost a účast.

                 
Obsah vydání       20. 5. 2008
20. 5. 2008 O původu morální ztuhlosti Karel  Dolejší
20. 5. 2008 Císař říká: Člověk by měl vydat vlastní svědectví Josef  Brož
21. 8. 2014 Proti zapomnění a manipulaci: O co šlo v roce 1968
20. 5. 2008 Britští poslanci schválili právo vědců vytvářet hybridní embrya
20. 5. 2008 Stane se Velká Británie novým ostrovem dr. Moreaua? Soňa  Hromátková
20. 5. 2008 Češi, sudetští Němci a Němci, neboli Plné kapsy mylných závěrů Uwe  Ladwig
19. 5. 2008 Bobošíková: Zrazuje Topolánek zájmy ČR vyjednáváním se sudetskými Němci?
20. 5. 2008 Varování evropských lékařů Julínkovi
20. 5. 2008 Proč mlčí média o Julínkem chystané "řízené péči"?
20. 5. 2008 Počet vydaných receptů jako kritérium úspěšnosti ministra zdravotnictví? Michael  Kroh
20. 5. 2008 Zdá se Kateřina  Rudčenková
20. 5. 2008 Hladovku přijde podpořit místopředseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek
20. 5. 2008 "Jako by zaklet byl onen sad."
20. 5. 2008 Topolánek apoštolem tržní ideologie v Jižní Americe Marie  Haisová
17. 5. 2008 Zásadní pokrok ve vývoji nových prvků fázovaných řad radarů Milan  Hlobil
20. 5. 2008 Připomněli jsme Brňanům, že Palestinci jsou lidé Lukáš  Lhoťan
19. 5. 2008 Velbloudy nepožírám, to bych si vyprosil! Zdeněk  Bárta
19. 5. 2008 Milí Češi a Němci! František  Řezáč
19. 5. 2008 Naučte se německy! Jan  Čulík
19. 5. 2008 Dalajláma nebyl přijat na vládní úrovni Richard  Seemann
18. 5. 2008 Landsmaschaft a jeho přátelé Egon T. Lánský
18. 5. 2008 Zpochybňuji svědectví BBC o zabíjení Albánců v bývalé Jugoslávii Václav  Dvořák
19. 5. 2008 Uletěly nám včely Sandra  Wain
19. 5. 2008 Al Džazíra: Zpravodajství, které to myslí vážně Andrew  Stroehlein
19. 5. 2008 Ještě méně zpráv ze zahraničí Andrew  Stroehlein
19. 5. 2008 O tom, co je ještě možno vstřebat (aneb co pohledával Erich Burkhardt u Stalingradu?) Michal  Petřík
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008

Tibet RSS 2.0      Historie >
20. 5. 2008 "Jako by zaklet byl onen sad."   
19. 5. 2008 Dalajláma nebyl přijat na vládní úrovni Richard  Seemann
25. 4. 2008 Tibet -- žádná Šangri-la Slavoj  Žižek
24. 4. 2008 Protestuji proti pokrytectví aktivistů, kteří se zasazují za lidská práva jen pro někoho Petr  Kužvart
18. 4. 2008 Mluvme tedy o Tibetu! Petr  Fiala
31. 3. 2008 "Olympiáda v Pekingu - Vypni televizi!"   
31. 3. 2008 Rezignuje dalajláma? Tibetská mládež ho možná donutí Štěpán  Kotrba
30. 3. 2008 Dezinformační válka: Podle obskurních zdrojů prý britská špionáž tvrdí, že nepokoje v Lhase vyvolali čínští policisté   
28. 3. 2008 Tibetští mniši narušili oficiální čínskou mediální PR akci   
26. 3. 2008 Tibet a nezávislost aktivistů?   
26. 3. 2008 Boj za svobodu není nelegitimní jen proto, že ho podporují Spojené státy Jan  Čulík
26. 3. 2008 Následkem čínské okupace zemřelo přes milion Tibeťanů   
25. 3. 2008 Sněmovna odmítla projednat rezoluci k Tibetu Andrea  Cerqueirová
25. 3. 2008 Čínská velvyslankyně: Kdyby čeští poslanci měli nezávislé informace, rozhodovali by se jinak   
25. 3. 2008 Tibet -- konečně vyvážený přístup Miroslav  Polreich