26. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 6. 2008

Argumentujme věcně

Reakce na článek Zdeňka Vyšohlída "Jaro normálního politického myšlení"

Nechci se vyjadřovat meritorně k polemice Milana Kundery s Václavem Havlem o "českém údělu" z přelomu let 1968/69. Chystám k danému tématu samostatnou úvahu a nerad bych své argumenty rozdrobil na drobné už teď. V článku Zdeňka Vyšohlída je však několik obecných tvrzení či tezí, které nemohu ponechat bez povšimnutí.

Předně k Vyšohlídově konstatování , že s 'pádem totality` "nenastala" žádná svobodná výměna názorů. Sám jsem každodenně svědkem svobodné výměny názorů takřka na každou otázku z každé sféry společenského, politického, hospodářského a kulturního života. Skoro devatenáct let se vede svobodná debata a polemika také o minulosti: neznám téma, jež by zůstávalo tabu. Nezaznamenal jsem že by "liberalismus" nepřipouštěl" diskusi o "třetí cestě", čímž autor zřejmě myslí třetí cestu mezi "kapitalismem" a "socialismem". Stalo se pouze to, že voliči už ve volbách roku 1992 rozhodli, že většinu v parlamentě budou mít a vládu budou vytvářet představitelé jiné než třetí cesty.

V zápalu protihavlovské argumentace Vyšohlídovi ušlo, že mezi rokem 1969 a obdobím, kdy Václav Havel jako prezident údajně na domácí scéně odvahou nehýřil, bylo šestnáct let, kdy Havel počínaje podpisem na petici Deset bodů Federálnímu shromáždění z 21. srpna 1969 přes Chartu 77 a účast v řadě občanských iniciativ doslova dennodenně prokazoval odvahu tváří v tvář mocenským, policejním a soudním aparátům komunistického režimu a byl za to opakovaně vězněn: v letech 1977--1989 strávil ve vězení celkem skoro pět let. Naproti tomu Milan Kundera se záhy po svém angažmá v roce 1969 prakticky odhlásil z jakéhokoli společenského angažmá a věnoval se pouze své literární tvorbě.

Nevím, co autora vede ke konstatování, že komunisté v roce 1968 vyhráli "proces rozpadu totality". Ano, z komunistické strany vzešel pokus o reformu komunistického režimu při zachování modifikované a nikoli násilím uplatňované "vedoucí úlohy". Táž komunistická strana se však už na konci srpna 1968 vzdala svého jediného nezávislého, neodvozeného kroku -- vysočanského sjezdu KSČ -- a vydala se cestou posrpnová "konsolidace" podle moskevského protokolu (diktátu) a pak cestou husákovské normalizace. Na ni Sověti nepotřebovali jediného svého komisaře.

Stěží by autor našel věcné podklady pro své tvrzení, že "Pražské jaro 68 ... v 'socialismu s lidskou tváří' možná nabídlo i nový typ demokracie", tedy řešení nekapitalistické i nekomunistické. Dubčekovský socialismus s lidskou tváří nabízel stále ještě pouze socialistickou demokracii, řešení jistěže nekapitalistické, nikoli však nekomunistické. Sociálně politické hnutí za život ve svobodě a lidské důstojnosti, prosazující myšlenku státní suverenity, zajisté směřovalo k demokracii, nikoli jen k demokratizaci proklamované v Akčním programu. Ale obojí -- ty nahoře a ty dole -- nelze ztotožňovat.

Srovnávat otevřenost posrpnové debaty, kterou -- nemohu neříct -- provázelo a přiškrcovalo obnovování cenzury, dočasné zakazování časopisů (Politiky, Reportéra, Literárních listů), než byly zcela zakázány a otevřená diskuse skončila, a stavět je do protikladu s mírou otevřeností dnešních diskusí, je srovnávání nesrovnatelného.

Přiznám se, že nechápu, proč autor podvakrát nazývá postoje Václava Havla kýčem a proč se vůbec uchyluje ke zdůrazňování "kýčovitosti". Co vlastně pod pojmem kýč myslí? Má nálepka nahradit věcné zdůvodnění? Také argumentace o heglovském "objektivním duchu" stěží komu může cokoli říci: cožpak jde o víc než historicky překonanou filozofickou kategorii? Podobně odvolávání se na Nietzscheho, když by bylo spíš na místě vycházet z Kantova principu morálního imperativu, anebo nejraději ze srozumitelného výkladu Masarykova a Patočkova.

Rozumím autorovým steskům na úroveň domácí politické kultury. Jistě, k demokracii je zapotřebí demokratů. Není se však čemu divit, že jich není dost. Velká část dnešních poltických elit a politického personálu vyrostla a vstoupila do života v čase nejhoršího politického a morálního marasmu, nihilismu a cynismu posledního desetiletí komunistického režimu. Nemyslím však, že se nám "jaro politického myšlení" a politika vzdalují. Zápas o obojí, o svobodné myšlení i o politiku jako službu, je snazší než kdykoli předtím. Musíme jen -- také každý u sebe -- vynalézavě objevovat způsoby, jak se stát občany, kteří jsou opravdu schopní a ochotní nést spoluodpovědnost za obecné poměry. Ve dnech voleb, ale také před nimi i po nich.

Autor je historik (nar. 1933)

                 
Obsah vydání       26. 6. 2008
26. 6. 2008 Nemocnice zavádějí seznam věcí, které je nutno před operací zkontrolovat
26. 6. 2008 O "lopatách" a o vzdělání Ivan Odilo Štampach
26. 6. 2008 Škola žádá kreativitu Michal  Giboda
26. 6. 2008 Argumentujme věcně Vilém  Prečan
25. 6. 2008 Proč byly postoje Václava Havla kýčem Štěpán  Kotrba
26. 6. 2008 Musím dát za pravdu Kotrbovi i Prečanovi Jan  Čulík
26. 6. 2008 Naivní představy o minulosti Štěpán  Kotrba
26. 6. 2008 Václav Havel mezi "předními intelektuály" -- za jakou cenu? Martin  Hudec
26. 6. 2008 Michael  Marčák
26. 6. 2008 Melčák, Pohanka, Snítilý, Wolf a...kdo bude další? Miroslav  Pořízek
26. 6. 2008 Parkanová zrušila soubor Ondráš
26. 6. 2008 Každodenní hospodářští komentátoři v televizi, aneb S narůžovělými brýlemi o skutečnosti Uwe  Ladwig
26. 6. 2008 Írán: hledání cesty Miroslav  Polreich
26. 6. 2008 Jan  Borna
25. 6. 2008 Tisk je zosobněním spiknutí mezinárodního kapitálu Pavel  Janíčko
25. 6. 2008 Musíte umět anglicky Jan  Čulík
26. 6. 2008 Kapitalismus a svoboda tisku Milan  Valach
26. 6. 2008 Ve zralých demokraciích nemá "kapitalismus" informační monopol Jan  Čulík
25. 6. 2008 Zrovna Lída Rakušanová by měla principům nestranné žurnalistiky rozumět Jan  Čulík
25. 6. 2008 Žijeme dnes v policejním státě?
25. 6. 2008 Boris Johnson: Nejsou Tony Blair a George Bush skutečnými válečnými zločinci?
26. 6. 2008 Hlad a podvýživa nemohou být odstraněny symbolickými dary
18. 6. 2008 O co šlo v roce 1968: Další dokumenty Vilém  Prečan
18. 6. 2008 Sedm pražských dnů v srpnu 1968 a další klíčové dokumenty
25. 6. 2008 Lidé v ČR nedokážou připustit, že neexistuje jediná pravda Boris  Cvek
25. 6. 2008 Soud odmítl požadavek milionáře, aby se konalo referendum o Lisabonské smlouvě
25. 6. 2008 Nečas jako Štěpán František  Řezáč
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008