15. 8. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 8. 2006

Národní literatura je jen jedna

Čas od času je slyšet nářky nad neutěšenou situací české literatury, jejíž část je před čtenářem buďto zapírána, nebo znicotněna tendenčními odsudky novodobých inkvizitorů a samozvaných cenzorů.

Nezastírejme si však, že ani v samotném společenství spisovatelů není idea scelení nijak zakořeněna. Polistopadová - pravdaže teoretická - příležitost spojit všechny tři proudy národní literatury, totiž literatury disentu, exilu a zjednodušeně takzvané literatury normalizační, zůstala jen zbožným přáním snílků. Vždyť - kým je spisovatel? Žijící klasik říká, že nejjistější způsob, jak se spisovatelem stát - je nešťastné dětství.

A může lidská bytost s nahromaděnými křivdami, ústrky či duševním traumatem vyrůst ve vzor jedince těch nejušlechtilejších kvalit? Co víc: po rocích (ba desetiletích) zákazu publikování, hanění (což teprve věznění) či ignorování v sobě sotva lze udusit zášť vůči těm, kdo směli, sloužili či páchali... Ani o vpravdě antagonistickou nesmiřitelnost a až metabolickou nenávist tedy není nouze. Obraz literatury konce minulého a začátku dvacátého prvního století prostě vzniká nejen na psacích stolech, ale také - a vůbec ne bez zaujatosti a stranění - v oblastech mimoliterárních. Jen ti nejnezasvěcenější oponují tvrzení, že obraz české literatury ve  slovnících, učebnicích a masmédiích je opět - po kolikáté už? - deformovaný.

Národní literatura je ovšem přes to všechno jen jedna.

Na podzim roku 1999 jsem se stal členem nepočetného přípravného týmu z Občanského sdružení V-ART, který si umanul vytvořit internetový projekt Litterate otevřený kterýmkoliv spisovatelům bez rozdílu. Projekt byl ve své počáteční fázi uveden na Internet 1. dubna 2000, bytněl v letech 2001 - 2003, reflektoval příchod nového století a tisíciletí a zvažoval perspektivy literatury v procesu dynamického vývoje technologií. Internet vítal jako příležitost literatury vymanit se z přežívajících paradignat, osvobodit se od nich a prosadit svůj mohutný myšlenkový záběr neselektivně, čili čitelně a zřetelně, zkrátka litterate. Připomeňme, že to je už v době, kdy - řečeno s Petrem A. Bílkem - literaturu zajímá jen několik tisíc lidí. Znám středoškoláky, kteří složili maturitní zkoušku z jazyka českého a literatury, byť za čtyři či pět let studia nepřečetli jedinou, ale jedinou knihu. Už je to tak: Pro generaci, která se právě ujímá odpovědnosti za chod společnosti, je popředním zdrojem informací elektronické médium. A z toho pro spisovatele vyplývá jednoznačný imperativ doby - zpřítomnit krásné písemnictví na Internetu, aby se stalo přirozenou složkou kultury počítačově gramotných pokolení.

V zájmu zachování myšlenkové kontinuity článku si uvedu pasáž ze svého staršího textu: "V subprojektech organizačně syntetizujícího útvaru Litterate se surfař potká s Alenou Vrbovou, Theofilem Halamou, Ivo Odehnalem, Josefem Hrubým, Michalem Černíkem, Ladislavem Jurkovičem, Jiřím Žáčkem, Karlem Sýsem a desítkami dalších umělců formujících českou literaturu a výtvarné umění druhé poloviny dvacátého století a počátku století nynějšího. Podobně jako předešlé Adieu 2000 jsou oba almanachy Zonty koncipovány jako strom bloků a ne bez poezie, ne bez filozofie. Zájmům budoucnosti literatury podřadili variace na nevraživost mágové slovesného umění - symbolicky hned v prologu nového věku." Jde o část rukopisu Zkušenosti a vyhlídky české internetové literatury zveřejněného časopisem Host, měsíčníkem pro literaturu a čtenáře, v březnu 2001 - jenže bez citované pasáže, třebaže je v kontextu článku tou z nejzásadnějších. Další možné volné souvislosti může čtenář domýšlet po konstatování, že měsíčník Host vychází, jak psáno v tiráži, s laskavou podporou Ministerstva kultury České republiky a Magistrátu města Brna.

Na druhé straně sotva přehlédneme, že nemálo dnešních uražených a ponížených publikuje najmě v týdeníku Obrys-Kmen, který je takzvanou inzertní přílohou Unie českých spisovatelů, ale vždy především přílohou Haló novin, deníku fakticky netransformované Komunistické strany Čech a Moravy. Možná je toto spojení nezbytností, kdo ví, určitě však spojení ne právě šťastné.

Poznámka editra: Ti , kteří se rozhodli publikovat b Obrysu - Kmeni, neměli mnohdy na výběr, pokud nechtěli na publikování rezignovat. Nikdo jiný je tehdy netiskl. Takže vyčítat několik adesítkám romantiků, že vzali zavděk azylem v příloze deníku, se kterým ekonomicky nemají nic společného, je pošetilé. Obrys - Kmen má vlastní finace a až ty dojdou, nebude žádného Obrysu - Kmene.

Rozhodnutí přizvat do projektu Litterate autory tří do jisté míry protikladných proudů a uvést tak v život platformu, která zájmy národní literatury klade nad politickou nesnášenlivost, bylo krokem do tmy. Vždyť v té době nebyly (nota bene dodnes nejsou) nijakou výjimkou kritické, nenávistné komentáře a invektivy namířené z jednoho "tábora" do druhého a naopak. (Historicky groteskní už zůstane skutečnost, že autoři začasto velmi, velmi žlučovitých výpadů byli takřka bez výjimky držiteli členské legitimace občanského sdružení Obec spisovatelů.) Jen někteří spisovatelé, vesměs mající blízko k "jestřábím" vůdcům toho kterého "tábora", po zveřejnění své tvorby vedle díla "nepřátel" přerušili s pořadateli filozoficko-uměleckého tvaru Litterate kontakty a případnou další autorskou účast podmínili odepřením publikačního prostoru ideovým protivníkům. Nabídka Občanského sdružení V-ART Písek publikovat na stránce v-art.envision.cz naopak měla nečekaně pozitivní ohlas mezi exilovými spisovateli - čtyři pětiny oslovených se projektu zúčastnily. Zřejmě nejobvyklejší pocity spisovatele-zámořského exulanta vystihla Jarmila Marie Skalná: "Mile mě překvapilo, že Vaše sdružení má zájem uveřejnit můj literární příspěvek v elektronickém časopise. Je to pro mne velkou ctí a mockrát děkuji." Emma Jarošová realizačnímu týmu napsala: "... nejen exilové a podorlické, ale i v mém rodném kraji i jihočeské čtenáře jedině Vy potěšíte mým vypravěčským uměním," a Theofil Halama vstoupil do Občanského sdružení V-ART.

Když revue Chůdové kořeny, čtvrtý a poslední subprojekt tvaru Litterate, pod dojmem oponentury exponentů organizovaného literárně společenského života položila Jiřímu Kloboukovi v podstatě provokativní otázku -- V jednom z posledních mailů jste označil útvar Litterate za průkopnický projekt. Pořád je to váš názor? -- exilový spisovatel odpověděl: "Vaší zásluhou si povídáme přes moře a stiskem tlačítka nahlížíme jeden druhému do svých tvůrčích dílen. Propojili jste navzájem autory, kteří by se jinak nikdy nesetkali. Vydali jste se nevyšlapanou cestou, která se buď rozšíří v bzučící dálnici, nebo zaroste plevelem. Visí před vámi i námi velká neznámá. Váš první průkopnický krok se s přibývajícím časem stane součástí širšího proudu. Od svých následovníků se budete lišit tím, že jste jim ukázali cestu.."

V prvním roce nového tisíciletí tedy měla česká polistopadová literatura konečně projekt zastoupený všemi fakticky i zdánlivě politicky, světonázorově a eticky znesvářenými komunitami spisovatelů, a tedy filozoficko-umělecky obrážející složitost a mnohovrstevnatost evolučního pohybu lidské společnosti. Proč by o něco podobného nemohli usilovat kupříkladu i následníci hořekující nad svým odstrčením či zatajením? Lkát, to je to nejjednodušší. To je póza. To je vyčpělé klišé. Národní literatura je jen jedna a svrchovanou možnost bránit a ubránit se oklešťujícím výkladům jí dává médium nejmodernější a nejsvobodnější.

Zbývá jen přesvědčit - ať už o kvalitě nadčasové, nebo "jen" o esteticky působivém svědectví toho kterého údobí společenského vývoje. Příklady již existují.

                 
Obsah vydání       15. 8. 2006
15. 8. 2006 Olmert pravděpodobně za Bushe zahájil válku proti Íránu Karel  Dolejší
15. 8. 2006 Pánové, vzpamatujte se...! Bohumil  Kartous
15. 8. 2006 Protiraketová základna v ČR: Fyzikální nesmysl Jakub  Rolčík
15. 8. 2006 Jak by Írán (ne)zaútočil na USA Karel  Dolejší
15. 8. 2006 British Airways zvažují žalobu proti letišti Heathrow
15. 8. 2006 Příběhy postižených cestujících
15. 8. 2006 Diskriminace a teror: špatně slyšící v Česku Ivo  Antušek
15. 8. 2006 Při dechovce Vít  Slíva
15. 8. 2006 Michael  Marčák
15. 8. 2006 Oposmlouva jiného druhu Jiří  Pehe
15. 8. 2006 Britské listy pro Paroubka Fabiano  Golgo
15. 8. 2006 Paroubek už má Kmenty plné zuby Štěpán  Kotrba
14. 8. 2006 Krysy vyrážejí z mediálního podpalubí do útoku Štěpán  Kotrba
15. 8. 2006 Jak transparentně propojit informační systémy veřejné správy a nepostavit přitom Velkého bratra Jiří  Kofránek
15. 8. 2006 Určující vlastnost české společnosti : zloba a nenávist k odlišnostem Jan  Polívka
15. 8. 2006 Národní literatura je jen jedna Miroslav  Vejlupek
15. 8. 2006 Země živitelka a její konopí
15. 8. 2006 Drahý Fideli Josef  Provazník
15. 8. 2006 Kam směřuje kočka? Miroslav  Kodet
15. 8. 2006 Poupratujme si pred vlastným prahom a dajme pokoj Kubáncom. Kuba si, ... no! Andrej  Sablič
15. 8. 2006 Adidas z Vietnamu Petr  Wagner
15. 8. 2006 Dědicové talentu Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
15. 8. 2006 Dětí se ptejte Ondřej  Ivanek
15. 8. 2006 Když byl Izrael ještě socialistický stát Břetislav  Olšer
15. 8. 2006 "Zelenání" proevropské liberální pravice Pavel  Pečínka
14. 8. 2006 Zákon a my: Sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu Zdeněk  Bárta
14. 8. 2006 Paroubek odmítl americkou základnu, média ho ignorovala Štěpán  Kotrba
14. 8. 2006 Fašismus dnes existuje!
12. 8. 2006 Terorismus podle MacGyvera Štěpán  Kotrba
14. 8. 2006 Šťastně pochodovat v davu Jan  Čulík
11. 8. 2006 Jak psali deníky za Stalina Jan  Čulík
11. 8. 2006 Revolution on My Mind Jan  Čulík
6. 8. 2006 Hospodaření OSBL za červenec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
15. 8. 2006 Národní literatura je jen jedna Miroslav  Vejlupek
11. 8. 2006 Poezie a masmédia: O lkaní básníků nad vlastním údělem Boris  Cvek
10. 8. 2006 Dopis pro Britské listy Petr  Štengl
8. 8. 2006 Poezie jako oběť doby Michal  Černík
8. 8. 2006 O básnivosti pod Čerchovem vzklíčené Miroslav  Vejlupek
26. 7. 2006 Ztráty a nálezy Pavel  Janoušek
26. 7. 2006 Básník, jemuž věřím Miroslav  Vejlupek
10. 7. 2006 Ztrácí se povědomí o významu Jan  Čulík
19. 6. 2006 Kunderův román Totožnost v českém překladu   
12. 6. 2006 Zemřel nám pan Fischl Tomáš  Koloc
28. 5. 2006 Zemřel spisovatel Viktor Fischl   
9. 5. 2006 Ruptura duše Irena  Zítková
12. 4. 2006 Spisovatelé senioři v elektronickém médiu Miroslav  Vejlupek
11. 4. 2006 Květnové ceny Václav  Dušek
14. 3. 2006 Mami, já nechci umřít je vynikající literární čin   

Demokratická revoluce? Utajená historie devadesátých let RSS 2.0      Historie >
15. 8. 2006 Národní literatura je jen jedna Miroslav  Vejlupek
9. 5. 2006 Nazelenalé uzenky, tráva a bývalý prezident Štěpán  Kotrba
18. 4. 2006 Čulíkovy znaky demokracie Štěpán  Kotrba
21. 2. 2006 Utajené dějiny "permanentní kulturní revoluce" Jaroslav  Kuba
13. 1. 2006 Aero Vodochody: iks pokusů o záchranu leteckého průmyslu Štěpán  Kotrba
12. 1. 2006 Nevím, jak zabránit létání třísek než použitím jiné sekery Pavel  Urban
6. 1. 2006 Kdo jsou vítězové antikomunistické revoluce? Jindřich  Kalous
5. 1. 2006 Rozdíl je jen domněnkou, je třeba jej prokázat Miroslav  Prokeš
4. 1. 2006 Udělejte to profesionálně   
4. 1. 2006 V této demokracii smějí užívat svobody jen ti, co souhlasí   
4. 1. 2006 Vinu nesou ti, kdo narcistický habitus vytvářejí Karel  Dolejší
3. 1. 2006 Perzekuce před listopadem a po něm: Jeden malý rozdíl Pavel  Urban
2. 1. 2006 Pár sametových příběhů Štěpán  Kotrba
2. 1. 2006 Time to examine the hidden history of 1989 Jan  Čulík
2. 1. 2006 Taktéž jsem se stal terčem diskriminace a "obětním beránkem" zvůle zákonodárců Miloslav  Veselák