26. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 6. 2008

Musíte umět anglicky

Jinak nepřesvědčím lidi, jako je Pavel Janíčko, kteří věří, že je moc celosvětově provázaná, všichni jsou rukojmími "globálního kapitálu" a pluralita, nestrannost a kritická novinářská práce neexistuje.

Naopak působí a po dlouhá desetiletí působili v Evropě i na jiných kontinentech odvážní a nezávislí novináři, kteří se vždy hrdinsky zasazovali za veřejný zájem, spravedlnost a právo a za slabé a bezbranné ve společnosti.

Velmi vlivným pozůstatkem této tradice zůstává dodneška rozhlasová stanice BBC Radio 4, konečně, poslouchejte si ji sami. (Ta má dodneška 9 milionů posluchačů a jednotlivé její pořady mívají kolem milionu - což je, jak nedávno poznamenal jeden britský deník, něco, co se v oblasti roztříštěného televizního vysílání už neděje.)

Ale existují samozřejmě i jiná média, například třeba britský deník Guardian vlastní nezávislá nadace, její správní radu tvoří nezávislí intelektuálové a ti by se vám vysmáli, kdybyste se je snažil přesvědčovat, že plní požadavky mezinárodního kapitálu. Ale i třeba pravidelný hodinový satirický pořad Bremner, Bird and Fortune v britské televizi Channel Four (na YouTube jsou z českými titulky dvě ukázky, v BL jsme o tom informovali v článku "Lekce tržní ekonomiky") se neuvěřitelně ostře naváží do nejmocnějších politiků i podnikatelů.

Západní demokratická společnost byla vždycky charakterizována pluralitou - totiž neprovázaností jednotlivých, vzájemně soupeřících vlivových a mocenských center. Paranoidní představa, že všechno je spojeno se vším, a všemu vládne "kapitalistické spiknutí", je založena na zkušenosti ruské totality. Všude (skoro nikde) ve světě to však takové není. Je nutno v normálních zemích určitou dobu žít, aby to člověk zažil, anebo alespoň mít možnost zpřístupnit si tamější diskurs.

Jiná věc je, že v postkomunistických zemích, kde přežívají totalitní praktiky, se nadnárodní firmy velmi rády těmto praktikám přizpůsobí. Je tam pro ně daleko lehčí - a lukrativnější - operovat než na Západě. Nejde pouze o supermarket Tesco, ale třeba rovnou o televizi Nova. Ta se svými americkými majiteli a dlouholetým ředitelem Vladimírem Železným by v takové Británii nikdy nedostala povolení vysílat tak, jak se to neuvěřitelně stalo v ČR v devadesátých letech. Nikdy by britské regulační orgány nepřipustily, aby měl jeden vysílatel vliv na šedesát - sedmdesát procent populace. Právě proto byly a dodneška jsou veškeré terestrické komerční stanice v Británii rozděleny na jednotlivé regiony a vzájemně - je jich kolem 20 - komerčně i vysíláním soupeří.

Pluralita a ochrana práv jednotlivce před mocí státu a big byznysu především v médiích je charakteristickým rysem zralých západních společností. Musíte to zažít na vlastní kůži, nedá se to vysvětlit.

A k příkladům, které ideologicky pan Janíčko uvádí. Ono to všechno není tak stoprocentně černobílé. Příčinou "útoku na Jugoslávii" možná bylo určité chování srbské armády vůči Nesrbům, nebo opravdu ne? Saddám Husajn nebyl vražedný diktátor? Atd. - Nemohu apriorně přijmout černobílou interpretaci událostí, jak ji prezentuje pan Janíčko, a pak s tím běžet a činit stejně ideologicky zbrklé závěry. Ať je tomu jakkoliv, o všech těchto a podobných tématech byla v britských médiích energická debata. Podobně jako na internetu.

                 
Obsah vydání       26. 6. 2008
26. 6. 2008 Nemocnice zavádějí seznam věcí, které je nutno před operací zkontrolovat
26. 6. 2008 O "lopatách" a o vzdělání Ivan Odilo Štampach
26. 6. 2008 Škola žádá kreativitu Michal  Giboda
26. 6. 2008 Argumentujme věcně Vilém  Prečan
25. 6. 2008 Proč byly postoje Václava Havla kýčem Štěpán  Kotrba
26. 6. 2008 Musím dát za pravdu Kotrbovi i Prečanovi Jan  Čulík
26. 6. 2008 Naivní představy o minulosti Štěpán  Kotrba
26. 6. 2008 Václav Havel mezi "předními intelektuály" -- za jakou cenu? Martin  Hudec
26. 6. 2008 Michael  Marčák
26. 6. 2008 Melčák, Pohanka, Snítilý, Wolf a...kdo bude další? Miroslav  Pořízek
26. 6. 2008 Parkanová zrušila soubor Ondráš
26. 6. 2008 Každodenní hospodářští komentátoři v televizi, aneb S narůžovělými brýlemi o skutečnosti Uwe  Ladwig
26. 6. 2008 Írán: hledání cesty Miroslav  Polreich
26. 6. 2008 Jan  Borna
25. 6. 2008 Tisk je zosobněním spiknutí mezinárodního kapitálu Pavel  Janíčko
25. 6. 2008 Musíte umět anglicky Jan  Čulík
26. 6. 2008 Kapitalismus a svoboda tisku Milan  Valach
26. 6. 2008 Ve zralých demokraciích nemá "kapitalismus" informační monopol Jan  Čulík
25. 6. 2008 Zrovna Lída Rakušanová by měla principům nestranné žurnalistiky rozumět Jan  Čulík
25. 6. 2008 Žijeme dnes v policejním státě?
25. 6. 2008 Boris Johnson: Nejsou Tony Blair a George Bush skutečnými válečnými zločinci?
26. 6. 2008 Hlad a podvýživa nemohou být odstraněny symbolickými dary
18. 6. 2008 O co šlo v roce 1968: Další dokumenty Vilém  Prečan
18. 6. 2008 Sedm pražských dnů v srpnu 1968 a další klíčové dokumenty
25. 6. 2008 Lidé v ČR nedokážou připustit, že neexistuje jediná pravda Boris  Cvek
25. 6. 2008 Soud odmítl požadavek milionáře, aby se konalo referendum o Lisabonské smlouvě
25. 6. 2008 Nečas jako Štěpán František  Řezáč
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008