26. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 6. 2008

O "lopatách" a o vzdělání

Aktéři současného tichého převratu na vysokých školách však vědomě nebo nevědomě připravují kulturní genocidu.

Po republice se objevily plakáty s chlapákem, který má místo rukou lopaty. Někdo se nás ptá: "Chceme být eurolopatou?" Přečteme-li si menší a méně důležitá písmenka, najdeme tam poukaz na nedostatečné zastoupení lidí, kteří se vzdělávají na vysokých školách, nebo je už absolvovali v české populaci.

Ušlechtilá výzva státu, aby nepokračoval v kulturní genocidě a věnoval dostatek prostředků na vzdělání? Oslovuje masová plakátová kampaň opravdu stát? Pokud by plakátem bylo řečeno A, musela by také přijít řeč na B, např. na kritiku těch, kteří dnes chtějí z vysokých škol dělat firmy obchodující s informacemi, a vzdělávání v původním smyslu pokládají za méně zajímavou část své práce.

Co má podle plakátu být motivem zlepšení vzdělávací situace v Česku? Touha po poznání? Ani náhodou. Té za současné vlády odzvonilo. O vzdělání ve smyslu kultivace už nejde. Vzdělání se redukuje na informovanost a chytrost. A ještě ke všemu, podle některých mých pozorování mají dnes více smyslu pro kulturní obsah a cíl vzdělání spíše někteří profesoři technických věd, než vedoucí činitelé humanitně orientovaných pracovišť.

Čteme výzvu věnovat se více vzdělávání, ale jako motiv je nakonec to, co říká plakát: Máme se vzdělávat, abychom nebyli lopaty. Sděluje nám to Česká hlava, společnost s ručením omezeným. Je to seskupení nadačních fondů, různých agentur a týmů zaměřených na jednotlivé projekty spolupracující s významnými firmami, jako je Unipetrol, Kapsch nebo Škoda.

Mí rodiče, odchovanci masarykovské demokracie mi říkali mi, že jen nafoukaní hlupáci opovrhují manuálně pracujícími. Jsou to profesionální cyklisté: nahoře hrbí, dole šlapou. Skutečně vzdělaný člověk neopovrhuje dobrým řemeslníkem, sedlákem nebo dělníkem. Nemá stupně vzdělání seřazeny kastovně, ale jako různé typy vzdělání a průpravy na život. Každá práce si zaslouží čest, a také spravedlivou odměnu a právo ochranu při práci a na odpočinek.

Plakát má pro manuální pracovníky výsměšný titul "lopata". Ukazuje, komu snad opravdu záleží na vzdělání a kdo je spíše obchodníkem s informacemi a kompetencemi. Při jeho četbě si vzpomeneme na současné oficiální vybičovávání mezilidských konfliktů. Organizátoři vzdělání v dnešním Česku (v návaznosti na podobné iniciativy jinde) za nejdůležitější na vzdělání pokládají "konkurenceschopnost." Nikdo už nesmí připomenout, že vzdělání směřuje spíše ke kooperaci, než ke konkurenci.

Autoři plakátu možná opravdu jen chtěli povzbudit k větší podpoře vzdělání a udělali to nešťastně, v duchu současné vulgární politiky v oblasti vědy a školství. Skuteční aktéři současného tichého převratu na vysokých školách však vědomě nebo nevědomě připravují kulturní genocidu.

                 
Obsah vydání       26. 6. 2008
26. 6. 2008 Nemocnice zavádějí seznam věcí, které je nutno před operací zkontrolovat
26. 6. 2008 O "lopatách" a o vzdělání Ivan Odilo Štampach
26. 6. 2008 Škola žádá kreativitu Michal  Giboda
26. 6. 2008 Argumentujme věcně Vilém  Prečan
25. 6. 2008 Proč byly postoje Václava Havla kýčem Štěpán  Kotrba
26. 6. 2008 Musím dát za pravdu Kotrbovi i Prečanovi Jan  Čulík
26. 6. 2008 Naivní představy o minulosti Štěpán  Kotrba
26. 6. 2008 Václav Havel mezi "předními intelektuály" -- za jakou cenu? Martin  Hudec
26. 6. 2008 Michael  Marčák
26. 6. 2008 Melčák, Pohanka, Snítilý, Wolf a...kdo bude další? Miroslav  Pořízek
26. 6. 2008 Parkanová zrušila soubor Ondráš
26. 6. 2008 Každodenní hospodářští komentátoři v televizi, aneb S narůžovělými brýlemi o skutečnosti Uwe  Ladwig
26. 6. 2008 Írán: hledání cesty Miroslav  Polreich
26. 6. 2008 Jan  Borna
25. 6. 2008 Tisk je zosobněním spiknutí mezinárodního kapitálu Pavel  Janíčko
25. 6. 2008 Musíte umět anglicky Jan  Čulík
26. 6. 2008 Kapitalismus a svoboda tisku Milan  Valach
26. 6. 2008 Ve zralých demokraciích nemá "kapitalismus" informační monopol Jan  Čulík
25. 6. 2008 Zrovna Lída Rakušanová by měla principům nestranné žurnalistiky rozumět Jan  Čulík
25. 6. 2008 Žijeme dnes v policejním státě?
25. 6. 2008 Boris Johnson: Nejsou Tony Blair a George Bush skutečnými válečnými zločinci?
26. 6. 2008 Hlad a podvýživa nemohou být odstraněny symbolickými dary
18. 6. 2008 O co šlo v roce 1968: Další dokumenty Vilém  Prečan
18. 6. 2008 Sedm pražských dnů v srpnu 1968 a další klíčové dokumenty
25. 6. 2008 Lidé v ČR nedokážou připustit, že neexistuje jediná pravda Boris  Cvek
25. 6. 2008 Soud odmítl požadavek milionáře, aby se konalo referendum o Lisabonské smlouvě
25. 6. 2008 Nečas jako Štěpán František  Řezáč
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008

Školství RSS 2.0      Historie >
26. 6. 2008 Škola žádá kreativitu Michal  Giboda
26. 6. 2008 O "lopatách" a o vzdělání Ivan Odilo Štampach
16. 6. 2008 Stav školství je odrazem stavu společnosti   
16. 6. 2008 Mafiánský kapitalismus v českém školství   
13. 6. 2008 Proč jsou studenti bez motivace   
13. 6. 2008 Ruština byla shledána jazykem pobuřujícím a nahrazena angličtinou   
12. 6. 2008 Základní školství je v rozkladu   
12. 6. 2008 Nežádoucí příspěvek ke školství Wenzel  Lischka
10. 6. 2008 Dobří učitelé již byli ze škol vypráskani - už dávno, kroky předchozích vlád Pavel  Drs
10. 6. 2008 Otevřenost Boris  Cvek
10. 6. 2008 Vláda zlikviduje až 270 špatných škol   
10. 6. 2008 Učitelé jsou špatní, protože jsou chudí II   
10. 6. 2008 Dobří učitelé byli vypráskáni už dávno   
10. 6. 2008 Učitele s menším nárokem na výšku platu Bohumír  Tichánek
10. 6. 2008 Úroveň absolventů vysokých škol Václav  Špíka