26. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 6. 2008

Hlad a podvýživa nemohou být odstraněny symbolickými dary

Vystoupení vedoucího kubánské delegace Josého Ramóna Machada Ventury na konferenci "Potravinová bezpečnost světa: Úkoly vyplývající z klimatických změn a bioenergie. Opatření nezbytná k zajištění světové potravinové bezpečnosti" Řím, 3. 6. 2008

Před dvanácti lety se mezinárodní společenství právě na tomto místě dohodlo, že vymýtí hlad ve světě. Tehdy byl vytyčen úkol snížit do roku 2015 počet podvyživených lidí na polovinu. Tento cíl, skromný a nedostatečný, se dnes jeví jako chiméra. Světová potravinová krize není náhodným fenoménem. Závažnost jejích nejnovějších projevů ve světě produkujícím dostatek potravin pro všechny je zřetelným odrazem její systémové a strukturální povahy.

Hlad a podvýživa jsou důsledkem mezinárodního ekonomického pořádku, jenž udržuje a prohlubuje chudobu, nerovnost a nespravedlnost. Země Severu nesou nesporně zodpovědnost za hlad a podvýživu 854 milionů lidí. To ony nadiktovaly obchodní liberalizaci mezi evidentně nerovnými partnery a finanční recepty na strukturální změny. Přivedly k úpadku mnoho malých producentů z Jihu a učinily čistými dovozci potravin země, které bývaly soběstačné či dokonce exportovaly.

Vlády vyspělých zemí odmítají zrušit skandální zemědělské dotace a současně diktují svá pravidla mezinárodnímu obchodu. Jejich dravé nadnárodní společnosti určují ceny, monopolizují technologie, prosazují nespravedlivé certifikace a manipulují distribučními kanály, finančními zdroji, obchodem a spotřebním materiálem nutným pro světovou produkci potravin. Kontrolují rovněž dopravu, vědecký výzkum, genetické fondy a produkci hnojiv, herbicidů a pesticidů.

Nejhorší je, že půjde-li vše, jako dosud, bude situace ještě vážnější. Výrobní a spotřební modely vyspělých zemí urychlují klimatické změny ohrožující samotnou existenci lidstva. Je třeba je změnit. Iracionální snaha zachovat tento neblahý konzumní způsob života dala podnět zhoubné strategii přeměny zrnin a cereálií na paliva.

My, Nezúčastněné země jsme na havanském Summitu vyzvaly k budování mírového a prosperujícího světa a spravedlivého a rovnoprávného světového uspořádání. Je to jediná cesta ke skutečnému řešení potravinové krize.

Výživa je nezadatelným právem člověka. Na popud Kuby to bylo od roku 1997 potvrzeno řadou rezolucí přijatých v bývalé Komisi a posléze Radě pro lidská práva a ve Valném shromáždění Spojených národů. Naše země reprezentující nezúčastněné státy, s podporou více než dvou třetin členů OSN také iniciovala svolání sedmého mimořádného zasedání Rady pro lidská práva, z něhož právě vzešla výzva k přijetí konkrétních kroků k řešení globální potravinové krize.

Hlad a podvýživa nemohou být odstraněny přijetím zmírňujících opatření, ani symbolickými dary, které, buďme upřímní, nepokryjí potřeby, ani nebudou udržitelné.

Je třeba přinejmenším rekonstruovat a rozvíjet zemědělskou výrobu zemí Jihu. Vyspělé státy k tomu mají více než dostatek prostředků. Co je zapotřebí, je politická vůle jejich vlád.

Kdyby se vojenské výdaje NATO za jediný rok snížily jen o 10 %, uvolnilo by se téměř 100 miliard dolarů.

Kdyby byl rozvojovým zemím prominut zahraniční dluh, který jsme již několikanásobně splatili, měly by země Jihu  ročně k dispozici 345 miliard dolarů vynakládaných dnes na dluhovou službu.

Kdyby vyspělé země splnily svůj slib věnovat 0,7 % svého hrubého domácího produktu na oficiální rozvojovou pomoc, země Jihu by každý rok disponovaly nejméně 130 miliardami dolarů.

Kdyby se do produkce potravin investovala pouhá čtvrtina z peněz, jež se každoročně vyplýtvají na obchodní reklamu, mohlo by se věnovat na boj s hladem a podvýživou 250 miliard dolarů.

Kdyby se do rozvoje zemědělské a živočišné výroby zemí Jihu investovaly prostředky používané na Severu na zemědělské dotace, naše země by měly k dispozici cca miliardou dolarů denně na výrobu potravin.

Poselství Kuby trpící tvrdou blokádou, avšak vybudované na svých principech a v jednotě lidu zní: Této potravinové krizi lze úspěšně čelit, avšak je nutné, jít ke kořenům problému, řešit jeho hluboké příčiny a odmítnout demagogii, pokrytectví a falešné sliby.

Končím slovy Fidela Castra ve Valném shromáždění Spojených národů, v New Yorku v říjnu 1979:

„Řinčení zbraní, výhružná rétorika, nadřazenost na mezinárodní scéně musí skončit. Dost bylo iluze, že problémy světa lze vyřešit jadernými zbraněmi. Bomby mohou zabít hladové, nemocné, nevzdělané, avšak nezabijí hlad, nemoci, nevzdělanost.“

                 
Obsah vydání       26. 6. 2008
26. 6. 2008 Nemocnice zavádějí seznam věcí, které je nutno před operací zkontrolovat
26. 6. 2008 O "lopatách" a o vzdělání Ivan Odilo Štampach
26. 6. 2008 Škola žádá kreativitu Michal  Giboda
26. 6. 2008 Argumentujme věcně Vilém  Prečan
25. 6. 2008 Proč byly postoje Václava Havla kýčem Štěpán  Kotrba
26. 6. 2008 Musím dát za pravdu Kotrbovi i Prečanovi Jan  Čulík
26. 6. 2008 Naivní představy o minulosti Štěpán  Kotrba
26. 6. 2008 Václav Havel mezi "předními intelektuály" -- za jakou cenu? Martin  Hudec
26. 6. 2008 Michael  Marčák
26. 6. 2008 Melčák, Pohanka, Snítilý, Wolf a...kdo bude další? Miroslav  Pořízek
26. 6. 2008 Parkanová zrušila soubor Ondráš
26. 6. 2008 Každodenní hospodářští komentátoři v televizi, aneb S narůžovělými brýlemi o skutečnosti Uwe  Ladwig
26. 6. 2008 Írán: hledání cesty Miroslav  Polreich
26. 6. 2008 Jan  Borna
25. 6. 2008 Tisk je zosobněním spiknutí mezinárodního kapitálu Pavel  Janíčko
25. 6. 2008 Musíte umět anglicky Jan  Čulík
26. 6. 2008 Kapitalismus a svoboda tisku Milan  Valach
26. 6. 2008 Ve zralých demokraciích nemá "kapitalismus" informační monopol Jan  Čulík
25. 6. 2008 Zrovna Lída Rakušanová by měla principům nestranné žurnalistiky rozumět Jan  Čulík
25. 6. 2008 Žijeme dnes v policejním státě?
25. 6. 2008 Boris Johnson: Nejsou Tony Blair a George Bush skutečnými válečnými zločinci?
26. 6. 2008 Hlad a podvýživa nemohou být odstraněny symbolickými dary
18. 6. 2008 O co šlo v roce 1968: Další dokumenty Vilém  Prečan
18. 6. 2008 Sedm pražských dnů v srpnu 1968 a další klíčové dokumenty
25. 6. 2008 Lidé v ČR nedokážou připustit, že neexistuje jediná pravda Boris  Cvek
25. 6. 2008 Soud odmítl požadavek milionáře, aby se konalo referendum o Lisabonské smlouvě
25. 6. 2008 Nečas jako Štěpán František  Řezáč
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008

Kuba a Fidel Castro RSS 2.0      Historie >
26. 6. 2008 Hlad a podvýživa nemohou být odstraněny symbolickými dary   
28. 5. 2008 Camilo Guevara: Máte jen falešnou svobodu tisku Fabiano  Golgo
28. 3. 2008 Kubánci smějí mít od nynějška mobilní telefony   
18. 3. 2008 Ideologická zaujatost Fabiano  Golgo
29. 2. 2008 Quo vadis, Kuba? Silvia  Ruppeldtová
19. 2. 2008 Fidel Castro oznámil, že se nevrátí do funkce   
17. 12. 2007 Další uprchlíci z Kuby Fabiano  Golgo
6. 12. 2007 Národ pod palbou Fidel Castro Ruz
14. 11. 2007 Hodnota myšlenek Fidel Castro Ruz
31. 10. 2007 Valné shromáždění OSN znovu odsoudilo ekonomické embargo Spojených států proti Kubě   
15. 8. 2007 V kubánsko-brazilské sportovní telenovele scházejí otazníky i šťastný konec Štěpán  Kotrba
15. 8. 2007 Německý tisk psal o německé boxerské mafii i dezerci Kubáců v uvozovkách, německý novinář byl falešný Štěpán  Kotrba
14. 8. 2007 Rigondeauxův a Larův knockout Štěpán  Kotrba
6. 8. 2007 Zjednotenie jedného svetadielu Ivan  Lesay
2. 8. 2007 Kubánský režim se mstí rodinám boxerů