12. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 5. 2008

Česká televize cenzuruje odbornou kritiku radaru. Proč?

Reakce na odpověď mluvčího České televize Ladislava Štichy s ČT není vlivovou agenturou

Vážený pane Šticho,

Oceňuji, že jste se neuchýlil k postoji, jakého byli čtenáři Britských listů svědky v případě mnoha jiných zodpovědných činitelů v České republice. Oceňuji, že jste se nerozhodl -- Vašimi slovy -- "dělat mrtvého brouka" a odvážil jste se vstoupit do názorového ringu Britských listů. Nic to ovšem nemění na mém kritickém postoji ke způsobu a obsahu Vaší argumentace, jež považuji za neprofesionální, nekonsistentní a co nejdůležitější -- vyhýbající se meritu věci.

Protože nejedna z mých výhrad již zazněla (např. z pera Jana Kellera), nebudu se k nim více vracet. S ohledem na Vaši zaneprázdněnost si rovněž odpustím rozbor zpravodajského vstupu, v němž Luboš Rosí dokazuje vyváženost zpravodajství České televize odkazem na textové přepisy příspěvků o iniciativě Ne základnám, jež za jeden rok dosahují délky cca 70 stran (zkuste si zkopírovat do Wordu textový přepis Otázek Václava Moravce ze dne 4. března 2007 -- zjistíte, že jen přepis této jedné jediné diskuse o radaru tvoří ... cca 70 stran).

Stranou ponechám i Váš podiv nad tím, že divák si dovoluje Českou televizi kritizovat, který jste vyjádřil slovy "Pořady shazujete, moderátory kritizujete, statistikám nevěříte..." Po pravdě řečeno, žádnou jsem zatím neviděl. Ale jak uvedl Štěpán Kotrba, sám jste si nyní nechal zpracovat podrobnou analýzu vyváženosti vysílání ČT k tématu radaru. Počkejme si tedy na ni.

Žádám Vás však opakovaně o vysvětlení, proč Česká televize -- televize veřejné služby -- cenzuruje odborné argumenty, podle nichž -- v případě vybudování a provozu plánovaného vojenského radaru v Brdech -- bude závažným způsobem ohroženo zdraví obyvatel České republiky.

Vláda vydala zprávu, ČT informovala. Odborník zprávu zpochybnil, ČT mlčí. Proč?

Dne 17. srpna 2007 pořádal vládní koordinátor Tomáš Klvaňa tiskovou konferenci ke zprávě s názvem Předběžné posouzení vlivu radiolokační stanice EBR (European Based Radar) na zdravotní stav populace v okolí vojenského újezdu Brdy. Podle této zprávy nepředstavuje plánovaný radar žádné zdravotní riziko.

Česká televize hodinu trvající tiskovou konferenci živě přenášela. Ve večerních Událostech jí pak -- jako první zprávě zpravodajské relace -- věnovala asi šest minut, během nichž Dr. Luděk Pekárek mimo jiné prohlásil: "Kdybyste byl v hlavním svazku toho radaru asi pět kilometrů nebo deset kilometrů, dejme tomu, daleko, tak byste mohl mít stejnou intenzitu jako má ten mobil."

Když byla srpnová zpráva zpochybněna brněnskými odborníky, vysílala k tomu Česká televize patnáctiminutovou diskusi a v Událostech z 12. listopadu 2007 o věci informovala dvouminutovým vstupem, který začínal 16 minut (sic!) po začátku zpravodajské relace. V tomto vstupu byl oponentní posudek brněnských expertů mylně označen za studii; nepravdivě bylo uvedeno, že si jej nechali vypracovat starostové brdských obcí (vypracovat si jej nechala iniciativa Pro referendum); a Jiří Šebesta byl mylně označen za Zbyňka Raidu.

Dne 5. března 2008 byla na stránkách ČT24 zveřejněna zpráva s názvem Topolánek: Zdravotní rizika radaru jsou vyloučena. V přiloženém videu trvajícím dvě a čtvrt minuty zaznívá (v čase 00:19) jediné vyjádření experta -- jde o třináctivteřinový telefonický vstup Ing. Milana Hlobila. Spolu s předcházející informací, že podle některých odborníků může být vysílání radaru životu nebezpečné, trvá polemika s Topolánkovým výrokem 22 sekund. Ve zprávě zařazené do večerních Událostí pak jakékoli odborné vyjádření, kriticky hodnotící údajnou neexistenci zdravotních rizik, zcela chybí.

Ing. Hlobil, který v oboru radiolokace pracoval teoreticky i prakticky po dobu více než 40 let, uvádí tyto námitky vůči zprávě, na základě níž je česká veřejnost ujišťována o zdravotní nezávadnosti plánovaného radaru:

- Nebylo zhodnoceno vyzařování hlavního svazku. Při měření na atolu Kwajalein nebylo provedeno měření hustoty elektromagnetického záření ve směru hlavního svazku ve vzdálené zóně záření, která se nachází nad mořem.

- Existuje riziko ozáření pracovníků na meteorologickém radaru na kopci Praha.

- Nebyl zhodnocen impulsní provoz radaru, třebaže radar v impulsním režimu pracuje.

- Byl podceněn vliv atmosférických vlnovodných kanálů, třebaže v případě jejich vzniku existuje riziko šíření výkonových hustot, nebezpečných lidskému zdraví, na desítky až stovky kilometrů daleko.

- Nebyly hodnoceny odrazy elektromagnetické energie hlavního svazku od letadel.

- Bezletová zóna v okolí radaru by na základě oficiálně uváděných údajů musela být stanovena -- a to v souladu s údaji americké agentury BMDO -- ne na 8,6 km, nýbrž na 50 km.

- Měření provedená na atolu Kwajalein jsou bezcenná, protože radar s plánovaným umístěním v Brdech bude teprve vyvíjen (dokončení se předpokládá v roce 2013) a jeho parametry proto nejsou nyní známy. Použití nejnovější gallium-nitridové technologie (odborný časopis Microwave Journal hovoří o "ohromujícím průlomu" ve vývoji radarové techniky) navíc umožňuje zvýšit špičkovou výkonovou úroveň radaru až na desítky megawattů.

Z uvedeného je zřejmé, že argumenty Ing. Hlobila představují bezprecedentní zpochybnění zpráv, o něž se Vláda České republiky opírá při deklarování neexistence zdravotních rizik plánovaného radaru.

Česká televize byla a je o kritickém stanovisku Ing. Hlobila informována, což dokládá nejenom výše zmíněný telefonický vstup ve vysílání ČT, ale také rozhovor, který Česká televize s Ing. Hlobilem natočila na konci března 2008. Tento rozhovor však nebyl ani po měsíci a půl vysílán. Přitom pokud má Ing. Hlobil pravdu (jeho vzdělání a kvalifikace naznačují, že ji má spíš než např. hlavní hygienik České republiky MUDr. Michael Vít), pak provoz plánovaného radaru představuje ohromné riziko pro životy a zdraví obyvatel České republiky. Toto riziko v sobě zahrnuje mnoho náhodných parametrů, takže je nelze jednoznačně specifikovat v prostoru a čase a nelze mu tedy ani předcházet.

Za těchto okolností se na Vás, vážený pane Šticho, mluvčí České televize, obracím veřejně s těmito otázkami:

1) Proč Česká televize -- televize veřejné služby -- doposud neseznámila veřejnost se závažnými a životně důležitými odbornými námitkami Ing. Hlobila a proč doposud neodvysílala rozhovor, který s ním -- za koncesionářské poplatky českých občanů -- natočila?

2) Bude Česká televize uvedený rozhovor vysílat? Pokud jej vysílat nebude, proč? Pokud jej vysílat bude, kdy?

Za Vaše odpovědi Vám jménem svým i jménem čtenářů Britských listů předem děkuji.

Argumentace Ing. Milana Hlobila ZDE

                 
Obsah vydání       12. 5. 2008
12. 5. 2008 Ukradený porod Petra  Švecová
12. 5. 2008 Zničení radaru jako varování před raketovým útokem? Jan  Kavan
12. 5. 2008 Stará ohraná písnička
12. 5. 2008 Uhodí-li tě do levé tváře, nastav jim pravou Štěpán  Kotrba
12. 5. 2008 Česká televize cenzuruje odbornou kritiku radaru. Proč? Jakub  Rolčík
12. 5. 2008 Za radar se zpívá, proti němu se hladoví Bohumil  Kartous
12. 5. 2008 Německá CDU/CSU chce amerikanizovat politiku Richard  Seemann
12. 5. 2008 Kolik stojí spekulace Michal  Vimmer
12. 5. 2008 Myšlenky nad množstvím náhrobních kamenů, neboli O národní a individuální vině Uwe  Ladwig
12. 5. 2008 Jak dlouho vydrží evropské elektroenergetické rozvodné sítě zimní odběrové špičky?
12. 5. 2008 Podomácku si vyrafinujete naftu do auta v ceně 4,50 Kč za litr
12. 5. 2008 Kauza heparinový vrah Petr  Wagner
12. 5. 2008 Návštěva na kótě 718
12. 5. 2008 ■ ■ ■ Karel  Hoff
12. 5. 2008 Podvýbor Kongresu USA: případný radar bude americký
10. 5. 2008 Strategické plánování britských univerzit Jan  Čulík
10. 5. 2008 Píseň písní o jednom českém frajerovi Karel  Březný
9. 5. 2008 Orientační překlad článku z japonštiny do češtiny? Google pomůže
9. 5. 2008 Je odpor Evropanů k Americe odůvodněný?
9. 5. 2008 Turek a Pick: čím byla a co znamenala ekonomická reforma šedesátých let? Miloš  Pick, Otakar  Turek
9. 5. 2008 Mazuchové populistický výkřik do ztracena Štěpán  Kotrba
9. 5. 2008 Druhá zpráva o demokracii v okolí Kosova Egon T. Lánský
9. 5. 2008 Kubánská bloggerka nesměla přijmout významnou novinářskou cenu Fabiano  Golgo
9. 5. 2008 Nevolte radar, volte důvěryhodné strany Milan  Daniel
8. 5. 2008 Americké náboženské organizace protestují proti továrně na jaderné hlavice
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
12. 5. 2008 Kolik stojí spekulace Michal  Vimmer
12. 5. 2008 Česká televize cenzuruje odbornou kritiku radaru. Proč? Jakub  Rolčík
7. 5. 2008 Odvysíláním reportáže Luboše Rosího ČT tvrdě narušila svůj veřejnoprávní statut Jan  Čulík
7. 5. 2008 Vyváženost je v České televizi samozřejmostí Ladislav  Šticha
7. 5. 2008 Dotaz panu Štichovi, mluvčímu České televize   
6. 5. 2008 ČT není vlivovou agenturou Ladislav  Šticha
6. 5. 2008 Pondělní vysílání ČT24 o protiraketové obraně   
6. 5. 2008 Mluvčí jako klenot České televize Jan  Keller
2. 5. 2008 Pane Šticho, mluvčí České televize, odpovězte! Jakub  Rolčík
30. 4. 2008 České klenoty, Česká koruna, Česká země, Česká televize... Michal  Rusek
24. 4. 2008 ČT jediná věnuje diskusi o radaru vyvážený prostor Ladislav  Šticha
24. 4. 2008 Je ČT vyvážená?   
22. 4. 2008 Senát: Utržení psi na lovu Štěpán  Kotrba
19. 4. 2008 Ještě větší blbec, než jsme doufali Petr  Štěpánek
17. 4. 2008 Rada Českého rozhlasu: Kterak zveřejnění Kubiceho zprávy bylo vlastně činností, na kterou se zákon a Kodex nevztahuje   

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
12. 5. 2008 Česká televize cenzuruje odbornou kritiku radaru. Proč? Jakub  Rolčík
12. 5. 2008 Uhodí-li tě do levé tváře, nastav jim pravou Štěpán  Kotrba
6. 5. 2008 Mluvčí jako klenot České televize Jan  Keller
6. 5. 2008 Tisícovka lidí na demonstraci Ne základnám Štěpán  Kotrba
4. 5. 2008 Raytheon dostal za úkol řešit zahřívání polovodičů u vysoce výkonných radarů Štěpán  Kotrba
2. 5. 2008 Přehled dosavadních slyšení o americké obraně proti balistickým raketám v Kongresu Pavel  Barák
30. 4. 2008 Pane redaktore, proč ten výsměch? Jan  Neoral
23. 4. 2008 Polsko chce, aby byly Spojené státy třetím sloupem jeho bezpečnostní strategie   
21. 4. 2008 Proč jsem pro radar Boris  Cvek
21. 4. 2008 Konečně důkaz: Radar pro Brdy bude teprve vyvíjen!   
19. 4. 2008 Neoral: Zdrojem moci jsou občané a žádný Topolánek se vztyčeným prostředníkem Jan  Neoral
17. 4. 2008 BBC: Americká protiraketová obrana "nebude fungovat"   
16. 4. 2008 Theodore Postol: Znepokojující otázky o raketové obraně   
15. 4. 2008 Povídání o ničem Jan  Neoral
15. 4. 2008 ČT zrušila pořad o americkém radaru   

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
12. 5. 2008 Česká televize cenzuruje odbornou kritiku radaru. Proč? Jakub  Rolčík
12. 5. 2008 Uhodí-li tě do levé tváře, nastav jim pravou Štěpán  Kotrba
4. 5. 2008 Raytheon dostal za úkol řešit zahřívání polovodičů u vysoce výkonných radarů Štěpán  Kotrba
9. 4. 2008 Zelení zřejmě rozhodnou osud radaru. Jak? Andrea  Cerqueirová
7. 4. 2008 Americký radar v balení pro české zelené Oskar  Krejčí
7. 4. 2008 Otazník nad základnou v Polsku -- Jince opět na řadě? Karel  Dolejší
3. 4. 2008 Balistická hloupost Jiřího Paroubka Štěpán  Kotrba
31. 3. 2008 Diskreditace hnutí Ne základnám pokračuje - jenže selektivně Štěpán  Kotrba
25. 3. 2008 Radar - Bursíkova zhouba Ivan  Větvička
23. 3. 2008 Česko-americké vztahy a výročí velikonočního "humanitárního" bombardování Jugoslávie Štěpán  Kotrba
21. 3. 2008 Protiraketová základna v Polsku: Co chtějí Poláci? Karel  Dolejší
21. 3. 2008 Mladá fronta Dnes si najala na diskreditaci hnutí Ne základnám specialisty z řad pravicových extremistů Štěpán  Kotrba
17. 3. 2008 Langerovo posílení rozvědky a snížení bezpečnosti Česka umístěním radaru Zdeněk  Maršíček
16. 3. 2008 Proti radaru demonstruje jen malá část jeho odpůrců Štěpán  Kotrba
14. 3. 2008 RADAR: Budeme mít v Libavé i americké rakety?