26. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 6. 2008

Írán: hledání cesty

Írán zůstává jedinou, sice trochu zjednodušeně, ale přeci jenom veřejně označovanou zemí, která je prý hrozbou České republiky , USA, Evropy i světa. Proto bychom s vědomím této situace měli zajistit a jsme k tomu vedeni, účinná protiopatření. Podívejme se ale na podstatu iráckého „darebáctví“ trochu z blízka a přitom s odstupem.

Jsme součástí globálního společenství. To je skutečnost, která vyžaduje celospolečensky jednotný, chcete-li univerzální přístup. Podstatou je charakter naší vzájemné závislosti a tím je dána i naše společná odpovědnost. Elektronické prostředky a mediální propojení setřelo vzdálenosti. Dopady jednotlivých problémů, a je jich celá řada, padají na hlavu každého z nás. Proto i přístup a způsob jejich řešení by měl být jednotný a velmi uvážlivý. Nebezpečenství pro lidský život i ohrožení jeho prostředí je mnohoznačné. Zůstaňme však v oblasti zahraničně politické problematiky, kterou sami vytváříme a dalo by se říci, je jaksi v našich rukách.

Je možno vypočítat celou řadu problémů i krizových charakteristik našeho soužití a tím i potřeby jejich řešení. Pro člověka však má význam i osobitý, chcete-li filozofický přístup. V posledních dekádách lidstvo neudělalo nejlepší zkušenost. I v období po ukončení bipolárního charakteru světa, kdy přicházela šance porozumění a spolupráce na společných problémech a to zvláště i v oblasti bezpečnosti (nezapomeňme, že došlo opravdu k bezprecedentnímu odzbrojování a vytyčování nových společných vizí ) byla však brzy vyvolána atmosféra nedůvěry, pod záminkou bezpečnostního vakua a opětovného hledání nepřítele mezi sebou a nakonec i umělé rozdělení se na vítěze a poražené. Vytvořili jsme tak situaci, že nebylo třeba nic dokladovat, a dokazovat. Stačilo a vyplatilo se opět jen správně zařadit, podřídit a věřit.

Zmizel nám sice symbol „říše zla“, Sovětský svaz, ale snadno jsme se přiklonili k účinné náhražce „osy zla“. Tam nám vlivní , kupodivu ne OSN, jak by se příslušelo, zařadili potenciální nepřátele. Byla jich celá řada. Libye, Irák, Severní Korea, Kuba a Írán. Postupně se seznam těchto „darebáckých“ států omezil jen na Írán. Je zajímavé, ale i symbolické jak k tomu došlo. Kuba tam byla snad jen z tradice, nebyla ani hrozbou s  jadernou zbraní ani nepodporovala terorismus. Libye ztratila tento statut vlastně jenom za slib dobrého chování a jistých finančních náhrad. Severní Korea s absolutistickým režimem a dokonce nyní i s  atomovou zbraní byla vyjmuta cestou diplomatického vyjednávání a stanovených záruk. Na základě dohod stanovených před osmi lety. Samozřejmě, že víme, že v pozadí se svým interesem, odpovědností i vlivem je Čína a Rusko. Irák byl pod „dobrou“ záminkou řešen jednostranně, ale v  rozporu s mezinárodním právem. Byl sice vyškrtnut ze seznamu „darebáckých států“, ale byla to - a pozor, je to i nadále - nejméně vhodná cesta k  řešení vlastně ani dodnes nevyřešených krizových situací. Mezinárodní společenství OSN a mezinárodní právo by mělo být v každém případě respektováno.

O Íránu toho jakoby relativně víme dost, ale není zcela jasné zda opravdu v souladu s realitou. Staví atomovou elektrárnu v Busheru ve spolupráci a pod kontrolou Rusů (dříve SRN). Obohacuje uran prozatím dle regulí Mezinárodní atomové agentury (IAEA) s vlastními zárukami, že nebude použit k výrobě atomové zbraně. Tím jsme se dostali do oblasti víry či důvěry. To je trochu složitá kategorie. Musíme ji posoudit v širších souvislostech.

Íránská elektrárna bude závislá na palivu. I my jsme v této pozici. Naše elektrárny mají dodávky od americké společnosti a zítra to bude od ruské. IAEA však se dosud nedohodla (po 7 letech jednání) na vyslovení povinnosti dodávek paliva všem zájemcům. Dosud je to jen záležitost obchodního kontraktu a politické důvěry. To není dost dobrá záruka pro nikoho, tím méně pro Írán. Tomu lze rozumět. Vrátím se k tomu podrobněji, ale předně uvedu souhrnný názor Zbigniewa Brzezinského, bývalého bezpečnostního poradce prezidenta Cartera a nyní poradce demokratického prezidentského kandidáta Obamy. „V celku vzato, Írán je seriózní země. Bude existovat a bude významným hráčem a v delším historickém období, má všechny předpoklady pro konstruktivní vnitřní vývoj, měříme-li jej gramotností, přístupem k vyššímu vzdělání a úlohou žen ve společnosti. Změny v Íránu lze dosáhnout angažovaností a ne konfrontací.“

Írán máme v podezření, že do 10 až 15 let nás, jak uvedla ministryně obrany, může napadnout raketou s  atomovou výzbrojí. To tvrdí i místopředseda vlády a předseda její legislativní rady Svoboda (KDU-ČSL), který tolik věřil i důvodům pro útok na Irák, který v našem prostředí dosti osamoceně podporoval. Mýlil se.

Právě proto bychom měli vzít dnes v úvahu i jiné skutečnosti než vyřkneme tak závažný soud, který by nás vedl opět k dalšímu neuváženému stanovisku. Stručný pohled do moderní historie Íránu napovídá, že tato zem nikdy nevedla útočnou válku. Ano, v osmdesátých letech byla osm let ve válečném stavu s Irákem, který ji napadl. Bylo to krátce po íránské revoluci v roce 1979 po odstranění šáha Páhlavího. Vzpomeňme, a víme to dobře, že konflikt byl iniciován USA, které Irák vyzbrojily a to dokonce zbraněmi hromadného ničení. Plyn byl v konfliktu použit jak proti Íránu, tak později proti vlastní kurdské menšině v Iráku. Vědomí těchto faktů by nás , ale nejen nás, mělo vést k opatrnosti.

Všichni dobře víme, že zdrojem nepřátelství po desetiletí v této oblasti byly vztahy Indie a Pákistánu. Došlo mezi těmito zeměmi i k třem válečným konfliktům. Dnes obě země vlastní atomové zbraně. To vše však patří již minulosti. Dnes účinně spolupracují a to i v tak závažné oblasti, jako je energetická bezpečnost (dodávka ropy z Íránu do Indie přes území Pákistánu) a to na základě společných investic při budování ropovodu. Jsou uzavřeny i další dohody finanční, investiční a řada jiných a to i  bezpečnostních. V pozadí těchto dohod, světe div se, je Írán. Proč jsme to dosud neměli vědět? Že by se snížila váha argumentace pro americkou základnu na našem území? Ale jsou mnohem závažnější okolnosti, které byly trestuhodně zanedbány. Třeba v oblasti diplomacie. USA mají dobrý vztah s Indií i Pákistánem a přesto tato jednání byla vedena bez jejich účasti. Byla to otevřená cesta ke spolupráci na tomto projektu přímo s Íránem a mohly být řešeny tak i další problémy. Vztah a uklidnění situace s Íránem a hlavně participovat na konečném výsledku dohody mezi těmito dříve znepřátelenými zeměmi. A je třeba přiznat, že USA se opravdu velmi intenzivně vždy snažily tento problém vyřešit. Nepodařilo se jim to. Práci za USA převzal a odvedl Írán. S vědomím těchto skutečností snad najdou USA ( nová administrativa) slova ocenění a my se nebudeme muset bát íránských raket. Pokud by íránská nafta a hlavně kontrola nad ní, byla však rozhodujícím faktorem, pak by nebyla jiná možnost, než změnit tento přístup.

Írán má pozorovatelský statut u Šanghajské organizace spolupráce, a nejen to, snaží se získat plné členství. Pak by nastoupil další faktor. Respektování proklamovaných zásad této organizace a jejich cílů. Nešíření jaderných zbraní je jedním z nich, mimo odmítnutí terorizmu, separatizmu a fundamentalizmu. Nelze také opomenout, že se jedná o dnes, mimo OSN, největší organizaci s narůstajícím vlivem nejen v asijské oblasti, ale hlavně vnášející atmosféru spolupráce a jistoty pro její členy.

V naznačeném pozitivním smyslu  a to právě v souvislosti s Íránem by bylo možno pokračovat. Stačilo by dále uvést projekt plynovodu Nabucco do Střední Evropy plánovaný Evropskou unií (Rakousko, Maďarsko) na přepravu plynu z Turkmenistánu, Kazachstánu, ale i Íránu jižní cestou. Dokonce tak alternovat dodávky z Ruska. Jedná se o mimořádné investice, které by měly být dokončeny v roce 2018. Není to ale ojedinělý projekt. Švýcarsko a Rakousko uzavírá v současné době s Íránem kontrakty na dodávku plynu v rozsahu 42 miliard dolarů s dodávkami od roku 2011.

Tyto údaje jsou pouze ilustrativní, ale s velkou váhou zpochybňují teorie o snaze Íránu připravovat se na vojenský a to dokonce globální konflikt. Na jakém základě tedy stojí argumenty uvedených politiků? Proč mlčí české think tanky i armádní analytici? Je ono mlčení neznalostí nebo zcela pochybnou politickou objednávkou, která by byla pro naši vlastní bezpečnost velmi - jemně řečeno neuvážená?

Naštěstí a k uklidnění nás všech, dochází k obdobným závěrům i sama americká společnost. Stačilo jen sledovat postoje prezidentských kandidátů. Demokratičtí mění názor jednoznačně a i v případě znovuzvolení republikánského prezidenta by byla jistě hledána změna a naznačené východisko. Jednání a respektování této možnosti by vedlo k řešení problémů cestou globální spolupráce.

Hledání pozitivního prostoru, na který jsem se snažil upozornit, má reálný základ. I my máme v tomto procesu svůj díl odpovědnosti...

                 
Obsah vydání       26. 6. 2008
26. 6. 2008 Nemocnice zavádějí seznam věcí, které je nutno před operací zkontrolovat
26. 6. 2008 O "lopatách" a o vzdělání Ivan Odilo Štampach
26. 6. 2008 Škola žádá kreativitu Michal  Giboda
26. 6. 2008 Argumentujme věcně Vilém  Prečan
25. 6. 2008 Proč byly postoje Václava Havla kýčem Štěpán  Kotrba
26. 6. 2008 Musím dát za pravdu Kotrbovi i Prečanovi Jan  Čulík
26. 6. 2008 Naivní představy o minulosti Štěpán  Kotrba
26. 6. 2008 Václav Havel mezi "předními intelektuály" -- za jakou cenu? Martin  Hudec
26. 6. 2008 Michael  Marčák
26. 6. 2008 Melčák, Pohanka, Snítilý, Wolf a...kdo bude další? Miroslav  Pořízek
26. 6. 2008 Parkanová zrušila soubor Ondráš
26. 6. 2008 Každodenní hospodářští komentátoři v televizi, aneb S narůžovělými brýlemi o skutečnosti Uwe  Ladwig
26. 6. 2008 Írán: hledání cesty Miroslav  Polreich
26. 6. 2008 Jan  Borna
25. 6. 2008 Tisk je zosobněním spiknutí mezinárodního kapitálu Pavel  Janíčko
25. 6. 2008 Musíte umět anglicky Jan  Čulík
26. 6. 2008 Kapitalismus a svoboda tisku Milan  Valach
26. 6. 2008 Ve zralých demokraciích nemá "kapitalismus" informační monopol Jan  Čulík
25. 6. 2008 Zrovna Lída Rakušanová by měla principům nestranné žurnalistiky rozumět Jan  Čulík
25. 6. 2008 Žijeme dnes v policejním státě?
25. 6. 2008 Boris Johnson: Nejsou Tony Blair a George Bush skutečnými válečnými zločinci?
26. 6. 2008 Hlad a podvýživa nemohou být odstraněny symbolickými dary
18. 6. 2008 O co šlo v roce 1968: Další dokumenty Vilém  Prečan
18. 6. 2008 Sedm pražských dnů v srpnu 1968 a další klíčové dokumenty
25. 6. 2008 Lidé v ČR nedokážou připustit, že neexistuje jediná pravda Boris  Cvek
25. 6. 2008 Soud odmítl požadavek milionáře, aby se konalo referendum o Lisabonské smlouvě
25. 6. 2008 Nečas jako Štěpán František  Řezáč
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008

Írán RSS 2.0      Historie >
26. 6. 2008 Írán: hledání cesty Miroslav  Polreich
28. 4. 2008 Teheránský politolog: ŠOS se může brzy stát novým geopolitickým mocenským centrem Pavel  Barák
15. 4. 2008 USA a Írán vedou už pět let "tajné" rozhovory o jaderných zbraních   
7. 2. 2008 Vybuduje si Čína vojenskou základnu v Íránu?   
4. 2. 2008 Írán provedl test odpalovací rampy a otevřel vesmírné kontrolní středisko Štěpán  Kotrba
21. 1. 2008 Iránská hrozba Karla Schwarzenberga Přemysl  Janýr
24. 12. 2007 Dokument amerických zpravodajských služeb o Íránu - Dobrá zpráva. Až příliš. Karel  Dolejší
8. 12. 2007 Amerika tvrdě promarnila ve věci Íránu svou šanci   
5. 11. 2007 USA: 52 procent "pravděpodobných voličů" "podporuje americký vojenský útok proti Íránu"   
27. 10. 2007 Musíme bombardovat Írán   
18. 10. 2007 Mediálně politické mýty jako náhražka politické reality a jejich trestuhodné dopady Miroslav  Polreich
17. 10. 2007 Íránská opozice nechce finanční pomoc z USA Lukáš  Lhoťan
12. 10. 2007 Hraje si s bombou -- aneb naivním konstruktivismem vpřed! Kateřina  Amiourová
2. 10. 2007 Spojené státy provádějí výcvik letectva zemí v Perském zálivu pro válku proti Íránu   
19. 9. 2007 Immanuel Wallerstein: Je na programu útok na Írán? Immanuel  Wallerstein

Plynovod Nabucco RSS 2.0      Historie >
26. 6. 2008 Írán: hledání cesty Miroslav  Polreich
24. 4. 2008 Evropská komise připravuje krizový plán ropné nouze, firmy uzavírají strategické smlouvy   
16. 4. 2008 Jak rozdělit zásoby plynu v Turkemistánu?   
8. 4. 2008 Kosovo v geopolitických hrách o energie, aneb ropovod do Evropy, nebo do USA?   
3. 3. 2008 Rusko a Srbsko podepsaly dohodu o jižní větvi plynovodu   
29. 1. 2008 Další kroky Gazpromu na Balkáně   
28. 1. 2008 Nová ruská energetická stratégia Vladimir Petrovič Radjuhin
25. 1. 2008 Nabucco je mrtvé, Rusko posiluje pozici dominantního dodavatele plynu a ropy pro Evropu Jiří G. Müller
3. 1. 2008 Globální válečná hrozba základny USA v ČR a naše odpovědnost Miroslav  Polreich
21. 12. 2007 Přikaspický plynovod   
29. 11. 2007 Další kolo sporu o ceny plynu Rusko - Ukrajina   
6. 11. 2007 Nord Stream vstupuje do Evropy   
30. 10. 2007 Plyn z Kaspiku nebude (zatím). Krach projektu Nabucco na obzoru?   
18. 10. 2007 Mediálně politické mýty jako náhražka politické reality a jejich trestuhodné dopady Miroslav  Polreich
12. 10. 2007 Jak se obejít bez Ruska a přitom nezmrznout zimou