30. 7. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 7. 2008

Dalo se jistě očekávat, že nejvyšší vládní a armádní činitelé se pokusí znevěrohodnit či jiným způsobem eliminovat analýzu tří odborníků, kteří kriticky zhodnotili celou řadu manipulací, nesmyslů a polopravd, pomocí nichž se současná vláda snaží otupit odpor většiny české veřejnosti proti plánovanému americkému radaru v Brdech. Jedním z prvních, kdo se ke kritické analýze vyjádřili odmítavě, byl hlavní hygienik Armády ČR plukovník MUDr. Petr Navrátil. Učinil tak ovšem způsobem, který vede k závažným pochybnostem o jeho soudnosti.

Podle zprávy ČTK "studie, která hovoří o nebezpečí amerického radaru pro lidi, vychází z parametrů jiného zařízení, než které by mělo být v České republice, řekl dnes ČTK armádní hygienik Petr Navrátil. Byl v týmu odborníků, který pro českou vládu hodnotil zdravotní rizika radaru i přímo na ostrově Kwajalein. Z tohoto místa by protiraketový radar měl být podle plánů Američanů přemístěn do vojenského prostoru Brdy." Ve zprávě ČTK se dále uvádí:

30. 7. 2008

Pro označení typů radarů kmitočtového pásma X (8-12 GHz) výrobce radaru firma Raytheon stejně jako Agentura protiraketové obrany (MDA) používají různé zkratky, nikoliv konkrétní vojenské názvy, či typová označení. Ty se vyskytují ve všech (i oficiálních) zdrojích:

a) GBR-P (Ground Based Radar-Prototype) pro prototyp pozemního radaru, který je provozován na ostrově Kwajalein,

b) SBX-1 (Sea-Based X-Band Radar) pro radar instalovaný na námořní plovoucí plošině,

c) THAAD/FBX/TPY-2 pro mobilní předsunutý (Forvard-based) radar kmitočtového pásma X.

30. 7. 2008

Dalším z expertů, který se vyjádřil exkluzivně pro vládu a zpochybnil škodlivost radaru na běžný provoz v tříkilometrové vzdálenosti od kóty 718 a jeho negativní dopad na životní prostředí , byl proděkan elektrotechnické fakulty ČVUT prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc., působící na katedře elektromagnetického pole. Podle jeho stanoviska pro Topolánkovu vládu "Hygiena v okolí amerického radiolokátoru není hlavním problémem". Profesor Škvor nicméně ve svém stanovisku uvádí:

"Za nejfundovanější na této straně sporu považuji rozbor, který nedávno přinesly Britské listy . Jeho autor v něm předpokládá maximální hodnotu vyzařovaného výkonu 4,5 MW a podstatně větší anténu (a tedy podstatně větší výkonovou hustotu v hlavním svazku). Pokud by opravdu byla výkonová hustota tak velká, bylo by pro posouzení vyzařování třeba uvažovat další jevy. S rozborem samotným souhlasím -- pokud by skutečně cestou při stěhování z Marshallových ostrovů několikanásobně narostl výkon a anténa radiolokátoru, byla by situace v jeho okolí podstatně změněna. O tom, že nám vláda takto lže však pochybuji. Pokud uvažujeme oficiálně uvedenou hodnotu maximálního výkonu 170 kW, uvedená rizika nehrozí."

Vzhledem k tomu, že se odkazuje na stanovisko Milana Hlobila z Univerizty obrany, který ovšem došel k opačným závěrům než profesor Škvor, zaslali jsme nyní proto proděkanovi FEL ČVUT několik upřesňujících informací, které nemusel, vzhledem k dezinformacím vlády, ministerstva obrany, ministerstva zahraničí i americké agentury MDA mít k dispozici - nyní má možnost své stanovisko z března 2008 buď přehodnotit, nebo odargumentovat méně laicky, než učinil pro premiéra Topolánka.

Vážený pane inženýre, dovoluji si vám sdělit, že vládou deklarovaný výrok o maximálním výkonu radaru EBR 170 kW je ve skutečnosti střední vyzařovaný výkon (average) zařízení XBR-P na ostrově Kwajalein, osazené 11000 2,1W T/R moduly s technologií, starou cca dvacet let. Maximální impulsní výkon je v materiálech DoD, přístupných na internetu udáván výkon 4,5 MW (peak). Zkuste prosím vzít tyto hodnoty jako počáteční pro další úvahy. Bláboly není třeba šířit dál...

30. 7. 2008

LFŠ 2008:

Vedení LFŠ původně oznámilo, že protože je v LFŠ akreditováno příliš mnoho účastníků (4500), ruší prodej dalších akreditací. Ve středu odpoledne však vydalo tuto zprávu:

30. 7. 2008
věcná připomínka k článku "Čunek: ve vládě nesedí ani jeden fyzik"

Pokud si dobře vzpomínám, ministr RNDr. Petr Nečas je absolventem UJEP/MU z roku 1988, obor fyzikální elektronika, resp. fyzika plazmatu. A pokud byl schopen najít ve vládních odborných studiích chyby šéf kontrolního výboru poslanec RNDr. Vladimír Koníček (takto absolvent UJEP/MU z roku 1987, obor fyzika pevných látek), , měl by toho být schopen i pan ministr.

S pozdravem: spolužák obou výše jmenovaných doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D., Masarykova univerzita

30. 7. 2008

Setkávám se s účastníky letošní LFŠ a sleduju letošní problémy. Chtěl bych připojit několik postřehů ke kapacitám a programu:

1. Program je opravdu zásadně ošizen z hlediska kvality - úplné zbytečně, protože náklady na filmy tvořily v minulosti jednu desetinu nákladů. Převažují dokumenty a nezajímavé a zbytečné filmy.

30. 7. 2008

Film, jaký slušný dokumentarista nikdy nenatočí

Snad nejdrastičtější manipulací je útok na Miroslava Sládka. Pamětníci vědí, že Václav Havel byl v lednu 1998 znovu zvolen prezidentem většinou jediného hlasu, a to v den, kdy byl předseda Republikánské strany ve vězení, takže se nemohl v parlamentě hlasování účastnit, a kdyby hlasoval, zřejmě by Havel prezidentem nebyl zvolen. Po volbě umožnil tehdejší předseda sněmovny Miloš Zeman, aby proti Havlově zvolení protestoval jeho zástupce. V Kouteckého filmu vidíme Sládkova stoupence Jana Vika, jak si stěžuje, podle Zemana zřejmě Sládkovými slovy, že je Havlova volba nelegitimní. Neinformovaný divák to odmítne jako Sládkovu bezdůvodnou zaujatost. Informace o tom, že byl Sládek ve vazbě, když se pro Havla hlasovalo, v Kouteckého filmu prostě chybí. Už dlouho jsem nebyl svědkem tak hrubé manipulace.

Když se letos v Karlových Varech promítal časosběrný dokument zemřelého Pavla Kouteckého Občan Havel (dokončený Miroslavem Jankem), vyhnul jsem se tomuto představení s argumentem, že nemám zapotřebí se účastnit propagandistických orgií. Dílo Pavla Kouteckého, nepříliš výrazného dokumentaristy, totiž znám, a dovedl jsem si představit, co asi o Václavu Havlovi natočil.

V Uherském Hradišti byl včera tento film promítán znovu: nechal jsem se přesvědčit, že bych přece jen měl vidět, co to ten Koutecký splichtil. Když jsem po příchodu do sálu kina Hvězda uviděl, že organizátoři LFŠ pozvali k diskusi o filmu pouze dva členy Havlova obdivného doprovodu, totiž Ladislava Špačka a Iva Mathé, zalitoval jsem ztraceného času. Začal jsem totiž tušit čertovinu.

30. 7. 2008

Čulíku, to, že nenávidíš Havla, Klause i Ameriku, už všichni víme. Zkus být trochu originální. Třeba začni ještě víc podporovat nacistický Zvědavec, nebo vydej další konspirační lži o 9/11. Anebo si už odpočiň. Cejch komunistického cenzora svých vlastních stránek a zrádce národa zůstane tobě i tvým rudohnědým soukmenovcům na čele vypálen až do zbytku života, míní čtenář, který se podepsal jako Mikin.

30. 7. 2008

Je zklamáním, že na letošní, poněkud utlumené, Letní filmové škole chybí celá řada nových českých hraných filmů, vzniklých za poslední rok. Určitou kompenzací je, že je tu možno zhlédnout dva tři nové slovenské filmy a nejméně jeden -- pozoruhodný -- snímek, vzniklý ve středoevropsko-slovenské koprodukci. Ty zase nebylo možno vidět letos ve Varech.

Velmi zvláštním, lyrickým, příznakovým snímkem byl celovečerní debut polského režiséra Dariusze Jabłońského Wino truskawkove (Jahodové víno). Film se silně vymykal všemu, co v současnosti vzniká v české kinematografické produkci a zjevně odkazoval na lyrickou tradici experimentální středoevropské a východoevropské kinematografie (vzdáleně možná i na Tarkovského?) z předchozích desetiletí. Už na první pohled se film prostě silně lišil od všeho, co normálně vidíme v českých kinech. Především pozoruhodně vizuálně dynamickou kamerou Tomasze Michałowského, využívající na širokoúhlém plátně syté temné tóny současného, na barvy vysoce citlivého filmového materiálu. Svými vizuálními motivy bylo Jahodové víno především apoteózou venkovské krajiny, do níž je zasazen život člověka, se všemi svými rozpory, trápením a těžkostmi.

30. 7. 2008

Kromě určité ochablosti a zejména znepokojujícího sklonu k propagandistickému, jednostrannému vidění světa, kdy organizátoři často pozvali k diskusím a uváděním filmů představitele pouze jediného, zřejmě jim blízkého politického názoru (proč je v katalogu LFŠ otištěno "zaštítění" od radarového ministra zahraničí Schwarzenberga? Co má ten co dělat s kinematografií? Snad jen to, že má vazby na časopis Respekt, který v Hradišti organizuje své zaujatě propagandistické veřejné "debaty"? Jak je možné, že na nezávislém festivalu organizuje část programu ministerstvo obrany ČR? !!) ochromují letošní Letní filmovou školu v Uherském Hradišti podstatné organizační problémy.

"Akreditace na LFŠ zastavena," hlásal v úterý Slovácký deník jako hlavní zprávu na titulní stránce (asi nemají o prázdninách o čem psát). Vedení LFŠ se ve své moudrosti rozhodlo už nevydávat další akreditace, čímž naštvalo velké množství potenciálních návštěvníků.

Jiným vážným problémem je přeplněnost některých sálů a naprosto šílená organizace vydávání sluchátek pro tlumočení (které se stejně skoro nedá poslouchat, řeč překladatelky je ve sluchátkách slabá a ztrácí se mezi elektronickým hučením, některá sluchátka nefungují - konec konců, stav, kdy téměř dvacet let po pádu komunismu osmnácti až dvacetiletí mladí lidé, což je většina návštěvníků LFŠ, neumějí na rozdíl od svých západoevropských kolegů z menších evropských zemí, plynně anglicky a německy, je šokující). Davy lidí stojí fronty na sluchátka před každým představením a po každém představení je po dlouhém čekání zase vracejí. Pokud mají organizátoři oprávněné obavy, že kdyby pustili lidi do sálu sednout si na schody, bylo by to při případném požáru velmi nebezpečné (souhlasím a opakovaně o tom zde píšu od r. 2002), nahromadění davů před vchodem do sálu při výdeji a odevzdávání sluchátek je z požárních důvodů nebezpečné úplně stejně.

Při promítání Kouteckého filmu o Havlovi se několik návštěvníků zoufale a bezýsledně dožadovalo zapojení anglických podtitulků, které na promítaném DVD byly k dispozici. Promítačům, kteří i na letošní LFŠ často zápolí s četnými technickými problémy, se anglické titulky do provozu uvést nepodařilo. Nechápu, proč je katalog festivalu dvojjazyčný, když jsou filmy lidem, kteří neumějí česky, letos naprosto nepřístupné - neexistuje nyní ani pokus uvádět filmy s anglickými podtitulky či s překladatelem.

Nedovedu si vysvětlit, proč jsou tak obrovské problémy s přeplněnými sály. Přičítám to špatné dramaturgii festivalu.

30. 7. 2008

V souvislosti s nejnovějším tvrzením vlády ČR, že "ČR budou chránit americké rakety z křižníků ve Středomoří" lze aktuálně odkázat na starší článek Stanislava Kauckého "Radar v Brdech prý antirakety nepotřebuje"..

30. 7. 2008

Správně se ptá Petr Žantovský, když kritizuje PR výlet vybraných českých novinářů s ministryní Parkanovou do USA na předváděčku sila Národní raketové obrany a jeden z pečlivě plánovaných testů tohoto systému. V minulých dnech zaplnilo zpravodajské, nikoliv komerční stránky deníků reportáže, které se sobě podobaly jako vejce vejci. Lišili se pouze šířkou úsměvu rusovlasé ministryně, strkající hlavu do raketového sila. Servilitu nejlépe vystihují dva titulky, které jakoby si z oka vypadly: Lidové noviny svou "reportáž" uvedly titulkem "Tři, dva, jedna... Start!" a MfDnes "Tři, dva, jedna... Start! Raketa úspěšně odpálena".

Paní ministryně poslušně valila zraky a novináři reportovali jak o Pulitzerovu cenu. Nic to nemění na faktu, že celý ten výlet působí a má konec konců stejný smysl, jako reklamní akce, během nichž svážejí důchodce do venkovských sokoloven, aby jim předvedli neobyčejné kvality nových pánví a kastrolů, které jim pak za mnohonásobek běžné krámské ceny drzý prodejce vnutí k zakoupení.

23.07.2008 Petr Žantovský: Radarové píárko ZDE

Lépe už to napsat nejde. Ale stále zůstává nezodpovězena otázka, KDO TENTO VÝLET NOVINÁŘŮM PLATIL?

30. 7. 2008

Dlouhodobé rozhovory o liberalizaci globálního obchodu se rozložily, konstatoval Pascal Lamy, šéf Světové organizace pro obchod, Čína, Indie a USA se totiž nedohodly o předpisech o dovozu pro chudé zemědělce. Ty umožňují zemím ochraňovat hcudé farmáře uvalováním tarifů na určité zboží v případě, kdy dojde k poklesu jeho ceny či vzroste poptávka po dovozu. Indie, Čína a USA se nedohodly o tom, jak vysoké mají být v tomto případě příslušné tarify. Podle Washingtonu je hranice, ochraňující rozvojové země před neomezeným dovozem příliš nízko. Není vyloučeno, že to znamená konec pokusů vytvořit mezinárodní dohodu o světovém obchodu.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Test odpalu antirakety SM-3
30. 7. 2008

ANALÝZA TOHO, CO VIDĚLA PARKANOVÁ

"Sestřelená" raketa ve skutečnosti letěla dál

Dne 18.7. 2008 byl uskutečněn další test FTG-3 v režii americké Agentury protiraketové obrany (MDA). Ministerstvo obrany na serveru www.army.cz k tomu uvedlo , že česká ministryně obrany s delegací měla možnost sledovat skutečný test systému protiraketové obrany na vlastní oči a v přímém přenosu. Další zpráva popisuje odpálení a průběh letu rakety, včetně odpálení antirakety. Vlastní sestřelení rakety antiraketou však již bylo simulováno na počítači. Jak jinak, než úspěšně. Formulace "skutečný test systému protiraketové obrany" je tedy přinejmenším zavádějící a může snadno čtenáře zmást, že raketa byla zasažena a úspěšně sestřelena. To se ale nestalo, ta dopadla do vod Tichého oceánu několik stovek kilometrů od mexického pobřeží. Jaký "skutečný test" tedy vlastně ministryně obrany s delegací viděla? Většina z toho včetně kritické části - zásahu rakety antiraketou, byla počítačová simulace, která je v obou zprávách poměrně podrobně popisována, ale bohužel na úkor charakteristiky pravé podstaty a cíle tohoto testu. Je jasné, že z větší části jde o propagandu, než o objektivní informování naší veřejnosti. A pokud jde o smysl této akce, bude určitě lepší jej přejít mlčením.

30. 7. 2008

Ve srovnání s US radarem v Brdech je téma mé stížnosti nicotné -- jen zdánlivě? Svoboda čtenáře detektivek by také neměla být ničím rušena a ohrožena. US přátelé chtějí vojenský radar v Brdech postavit hlavně proto, abychom se tu mohli dobře a spokojeně bavit -- proto protestuji proti místním prodavačům shnilého ovoce.

Mám chuť zostudit překladatele Václava Janouška, redaktorku Ludmilu Jánskou a nakladatelství Metafora. Vyrobili spolu tak hanebnou knihu, že by ani neměla existovat. Je v ní asi čtyři sta padesát chyb tohoto typu:

30. 7. 2008

Česká péče o děti a mládež je kuriózní. Argument, že mnohde jinde to není o moc lepší, je dosti používaný a navíc dosti hloupý. Starejme se napřed o své nešvary, a teprve potom o ty těch druhých, zejména když na nás nepříjemně nedotírají, tak jako třeba my na ně.

29. 7. 2008

Paprsek z plánovaného amerického radaru v Brdech může zabíjet vzácné druhy živočichů. A to včetně chráněného orla mořského, který hnízdí v bezprostřední blízkosti základny na Padrťských rybnících. "V bezprostředním okolí, ale i ve větších vzdálenostech bude hlavní paprsek radaru ve svém sektoru bezprostředně zasahovat do zóny běžně využívané divokými živočichy: ptáky, netopýry i hmyzem," uvedl mezinárodně uznávaný zoolog Lubomír Peške, podle něhož může radar ohrozit také čápa černého, orlovce případně jeřáby.

Aktuálně: Americký radar může zabít vzácné orly i netopýry ZDE

29. 7. 2008

Čunek chce konfrontovat expertní studii o radaru s vládním dokumentem

Odborná studie o možných dopadech amerického radaru na lidské zdraví, kterou si nechala vypracovat vláda, dostala další ránu. Vicepremiér a šéf lidovců Jiří Čunek chce, aby vláda nechala konfrontovat svou analýzu s výsledky, ke kterým dospěla skupina expertů a podle kterých se paprsek radaru může odrazit od letadla nebo od inverzních vrstev a ohrozit lidi. Vládní studie při tom tvrdí, že radar je bezpečný. "Chci, aby došlo ke konfrontaci mezi analýzou z Akademie věd a mezi názorem, který jsme dostali do vlády," řekl Právu Čunek. "Pokud jsem si vědom, tak ve vládě nesedí ani jeden odborník, který by byl fyzikem na té úrovni, že by to mohl zkoumat," dodal. Třicetistránkovou zprávu vypracovali fyzik Petr Pokorný z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, specialista na radiové vlny Milan Hlobil a vojenský analytik Stanislav Kaucký.

Právo: Čunek chce porovnat studie o základně ZDE

29. 7. 2008
Prohlášení Uměleckohistorické společnosti v českých zemích k situaci v Galerii hlavního města Prahy

V jarních měsících tohoto roku provedla firma BNV Consulting v Galerii hlavního města Prahy personální audit objednaný zřizovatelem galerie, Magistrátem hl.m.Prahy. Dne 15. 7. byly s odvoláním na právě proběhlý personální audit mimo jiné dány částečné nebo úplné výpovědi třem kmenovým kurátorům GHMP, PhDr. Karlu Srpovi PhD., PhDr. Olze Malé a PhDr. Haně Larvové, tedy významným historikům umění, jejichž více než dvacetileté práci vděčí tato galerie za svůj vysoký odborný kredit v rámci české i světové umělecké a uměleckohistorické scény.

Radar "HenHouse" Dněpr ve Skrundě
28. 7. 2008

ŠOK│Je těžké najít jakékoli relevantní studie o vojenských radarech a ještě těžší je najít zemi, jejíž vláda by umístila vojenský radar do hustě obydlené oblasti. Přece jen byl ale takový případ popsán. V Lotyšsku u města Skrunda byl v sedmdesátých letech spuštěn radar Dněpr s dosahem cca 6000 km s pulsním provozem, určený k včasnému varování před útokem balistickými raketami. Během 20 letech provozu se začaly projevovat negativní vlastnosti zařízení na zdraví obyvatel žijících kolem základny. Situace byla natolik vážná, že byl po rozpadu SSSR lotyšskou vládou nařízen detailní výzkum dopadů uvedeného zdroje na zdraví obyvatel žijících poblíž základny.

Britské listy přinesly 14. 9. 2007 článek Ivana Sommera pod názvem "Memento radaru u města Skrunda v Lotyšsku". Jedná se o stručnou analýzu nejzávažnějších z dostupných podkladů a studií 50 lotyšských vědců v případu, známém jako "The Skrunda Radar Study". Toto je rozšířené připomenutí s podrobnostmi, publikované ve zkrácené písemné podobě iniciativou Neradaru.cz jako podklad pro poslance Parlamentu.

29. 7. 2008

Obvykle se stavím kriticky k současně probíhajícímu procesu takzvaných reforem zdravotnictví.

Ale protože jsem přece jenom vyučen kritickému myšlení, pokusím se problém nastíněný nepojmenovaným kolegou z Motola nahlédnout i z druhé strany.

28. 7. 2008
reakce na tiskovou zprávu iniciativy Ne základnám k obviněním Ivana Adamoviče v článku "Vyvolení mezi námi" v Pátku Lidových novin

Ivan Adamovič se zařadil poslušně do fronty "novinářů", kteří jsou schopni konstruovat jakoukoliv fikci, podporující jejich politickou ideu, bez ohledu na realitu. Politickou ideou deníků Mladá fronta Dnes a Lidové noviny je, že radar neškodí a bude nás chránit. A kdyby ne radar, i rakety bychom brali... Hlavně mejd in dz jú es ej. Islamofobie jako výraz ostentativního sionismu, xenofobie či jen populismus ve vztahu k názorové odlišnosti. Na pranýři jsou muslimové i feministky, ale zejména levičáci všeho druhu. Kupodivu skoro všichni novináři, toto tvrdící, jsou zaměstnaní ve vydavatelství MAFRA, ať už jde o redakce MfDnes, Lidové noviny, nebo satelitní časopisy. Jen mediální histrió a proradarový hladovkář Jiří X. Doležal je stále v Reflexu, kam ale přišel dělat šéfredaktora Pavel Šafr, bývalý šéfredaktor LN. Není třeba zvláště zdůrazňovat roli tohoto mediálního konglomerátu v nekritické aktivistické medializaci vládních záměrů a vládní politiky současné pravicové vlády. Žurnalistika ale není sci-fi, divadelně mediální provokace, ani slovní ilustrace ideologie . Mezi realitou a fikcí musí být hranice. Novinář nesmí chtít být politikem, chce-li být novinářem. Ve vydavatelství MAFRA tu hranici stírají a vy nikdy nevíte, co je žurnalistika a co je propagace něčích zájmů.

28. 7. 2008

Letní filmová škola, Uherské Hradiště, 2008:

Retrospektiva filmů Pavla Kohouta (těch, jimž pouze napsal scénář, i těch, které i režíroval) přináší na Letní filmové škole v Uherském Hradišti cenný vhled do kulturních poměrů padesátých a šedesátých let v komunistickém Československu a nabourává stereotypní, často šířený názor, že komunistický režim byl po dobu celých čtyřiceti let dobou nestrukturovaného, tvrdého útlaku.

28. 7. 2008

NA FILMOVCE MRTVO...

Souhlasím s recenzí filmu Sedm zabitých od Jana Čulíka, snímek mě úplně nadchl, píše Tereza Chrástová. Nečekala jsem něco tak moderního, moderní dialogy, výbornou kameru. Hrdinka je naprosto autentická. Holka, která chce být s tím, který jí uniká, a ona se mezi tím "baví" balením pánů, které si sice nepustí blíž k tělu, ale svých chováním si koleduje o malér. Je poznat, že scénář napsala Mašínová, ve vší úctě ke Kohoutovi, takhle by to muž asi neviděl. Nemyslím si, že by to byl feministický atak na chlapy, spousta se jich tak, bez urážky, shazuje dobrovolně a asi přirozeně.

Jinak se mi Filmovka zdála jakási "přidušená" (možná to bylo i tím včerejším vedrem:)), chyběla jí dřívější atmosféra, o přestávkách mezi filmy bylo v Hradišti nezvykle mrtvo. Možná mi zážitek znepříjemnila zkutečnost, že i přes telefonické ujištění, že je možné si lístky na neděli koupit na místě během celého dne, jsme po příjezdu v 9.40 zjistili, že už si nemáme co koupit, protože příděl jednodenních lístků byl již rozebrán.

28. 7. 2008

Letní filmová škola, Uherské Hradiště, 2008:

Hana Tomšů

V sobotním programu Letní filmové školy se objevil zajímavý výběr časopisu Cinema. Redakce vybrala pro filmovou školu dva filmy z roku 1949 a 1950. Jejich původním záměrem bylo přispět do nabídky nových českých filmů, ale podle slov kritika Jaromíra Sedláčka může každý nové filmy vidět v kině a není třeba s nimi ztrácet čas na festivalu. Podobně nejspíš uvažovalo více distributorů, protože nových českých filmů v nabídce mnoho není. Nicméně uvedení filmů Pytlákova schovanka a Daleká cesta nabízí možnost zajímavého srovnání dvou filmových produktů stejné doby.

28. 7. 2008

Kvůli nově objevené chybě v implementaci systému DNS hrozí na Internetu podvržení webových stránek ve velkém rozsahu. Systém DNS zajišťuje v první řadě překlad jména serveru (např. www.blisty.cz) na jeho číselnou IP adresu (pro www.blisty.cz je to 82.208.32.80). Pokud útočník zmanipuluje nameserver (server, který poskytuje data DNS - zajišťuje ono přejmenování) u poskytovatele připojení (ISP), mohou klientské počítače obdržet nesprávnou IP adresu některého serveru a obsah webu získat z úplně jiného počítače. Útočník by tak mohl například zfalšovat zpravodajství na Internetu nebo ohrozit internetové bankovnictví. Útoky na DNS byly posány již v minulosti , letos však Dan Kaminsky objevil mnohem efektivnější útok a s dodavateli software koordinoval vydání opravných balíčků, které by měly bezpečnostní problém minimalizovat .

28. 7. 2008
odpověď radního Milana Richtera (ODS) na otevřený dopis RNDr. Pavla Sekerky ve věci likvidace Botanické zahrady Magistrátem

V reakci na Váš otevřený dopis ze dne 27. června 2008, v nemž jste apeloval na pozdržení platnosti personálního auditu v rámci sloučení Botanické zahrady hl.m.Prahy a ZOO hl.m.Prahy, se k tomuto návrhu vyjadřuji v těchto směrech. RHMP schválila závěry personálně-organizačního auditu, na základě něhož auditor doporučuje snížit počet zaměstnanců o 12 pracovníků. To znamená, že po odborné stránce příspěvkovou organizaci Botanickou zahradu hl.m.Prahy bude nadále zabezpečovat 46 odborníků na odpovídající úrovni.

28. 7. 2008

DOKUMENT - ANALÝZA

Americká raketová základna na území Česka  - TÉMA BLPřinášíme vám plné znění dokumentu, který nyní zveřejnili a vládě zaslali jeho autoři. Tato skupina expertů tvrdí, že paprsek amerického radaru plánovaného v Brdech se může odrazit od letadla nebo od inverzních vrstev a ohrozit lidi. "Oficiální bezletová zóna je stanovena chybně a je v podmínkách ČR nebezpečná," uvádějí ve studii experti. "Do vzdálenosti (asi) 50 kilometrů od radaru může docházet k odrazu elektromagnetických vln směrem k zemskému povrchu nebo na druhé letadlo. Každý průlet letounů v okolí radaru do 50 kilometrů je potenciálně vysoce nebezpečný," prohlašují. Při zvýšení výkonu radaru může nebezpečná zóna dosahovat až 80 kilometrů.

27. 7. 2008. Novinky: Paprsek radaru může být po odrazu nebezpečný, tvrdí vědci ZDE

27.7.2008 iDnes: Odražený paprsek z radaru může ohrozit lidi, tvrdí studie ZDE
27.7.2008 ČRo: Nová studie zpochybňuje bezpečnost amerického radaru ZDE
27.7.2008 Týden: Experti: Paprsek radaru může ohrozit lidi ZDE
27.7.2008 iHNed: Studie varuje před radarem: rozšiřte bezletovou zónu ZDE
27.7.2008 Aktuálně: Paprsek radaru v Brdech může ohrozit lidi, míní experti ZDE
27.7.2008 Deník: Experti: Paprsek radaru v Brdech se může odrazit a ohrozit lidi ZDE
27.7.2008 ČTK/Respekt/ČT24: Experti: Paprsek radaru v Brdech se může odrazit a ohrozit lidi ZDE

Radar v Brdech: základ rozbití Evropy nebo základ bezpečnosti Evropy - Klíčové argumenty TÉMA BL

XBR Kwajalein
28. 7. 2008

ÚVODNÍ SLOVO K ANALÝZE TECHNICKÝCH A PROVOZNÍCH ASPEKTŮ XBR RADRU V BRDECH

Komentář k dokumentům a k rozdílům mezi dokumenty

V úvahu jsou brány dokumenty „Předběžné posouzení vlivu radiolokační stanice EBR na zdravotní stav populace v okolí vojenského újezdu BRDY (ze srpna 2007, od Ministerstva obrany ČR), „Hodnotící zpráva měření radiolokační stanice EBR na atolu Kwajalein dne 3. října 2007“ (od vládní komise MO, ze 13.12.2007), „ Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech“, (RNDr. Petr Pokorný, CSc., fyzik, Fyzikální ústav AV ČR, Ing. Milan Hlobil, specialista v oboru radiolokační techniky a šíření rádiových vln, Ing. Stanislav Kaucký, vojensko-technický analytik, odborný redaktor), ze dne 28.5.2008.

Již první oponenturní posouzení zprávy vládní komise, které provedli vědci Vysokého učení technického, Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií v Brně, Ústavu radioelektrotechniky, dne 1. listopadu 2007, vyznělo velmi nepříznivě pro závěry vládní komise ze srpna 2007.

Vědci z VUT konstatovali, že zpráva vládní komise je naprosto nevěrohodná, vykazuje řadu vážných nedostatků, používá špatně fyzikální jednotky, dedukuje nesmyslné závěry. Vědci vyslovili, že autoři vládní zprávy nechápou fyzikální smysl základních pojmů a fyzikálních veličin radiolokace. Posouzení vládní zprávy vědci z VUT je níže v příloze. Prakticky k podobným či týmž závěrům došla postupně předtím i poté celá řada odborníků, ať již našich či světových, politiků, lidí, kterých si veřejnost pro jejich znalosti a kvality váží.

Na straně druhé, k zastáncům a tvrdošíjným prosazovatelům radaru v Brdech se řadí samozřejmě USA, potažmo zbrojní firmy USA jakožto investor, a pár našich politiků koalice. Je nutno je alespoň zčásti vyjmenovat, aby si občané ujasnili a porovnali odbornost těchto politiků ve vztahu k odborníkům a politikům skutečným a uznávaným: Jsou to především premiér Topolánek, místopředsedové vlády Vondra a Bursík, ministr zahraničí Schwarzenberg, ministryně obrany Parkanová, ministr Cyril Svoboda, pak politici koalice, jejichž přízeň k radaru je definována především stranickou příslušností, velící následovat svého vůdce.

30. 7. 2008
tisková informace

Před třemi roky se 70 neziskových organizací obrátilo na tehdejšího premiéra Paroubka s otevřeným dopisem, ve kterém uvedly nejzávažnější problémy neziskových organizací v sociálních službách . Na dopis nedostaly NNO žádnou odpověď ani od premiéra, ani od Rady vlády pro NNO, ani od ministra práce a sociálních věcí. V posledních letech se situace ještě zhoršila. Na podněty ministerstva nereagují, arogance a šikanování úřady je běžným jevem. Celou situaci ještě zkomplikoval zákon o sociálních službách. Proto se 25 manažerů a manažerek sociálních služeb z celé ČR rozhodlo zformulovat základní požadavky a na Den lidských práv 10. prosince 2008 vyhlásili generální stávku sociálních služeb.

Požadavky jsou zveřejněny ZDE

19. 7. 2008

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Apelujeme na čtenáře, aby třeba i minimální částkou přispěli na provoz Britských listů. Britské listy si každý měsíc otevře 200 000 individuálních IP adres. Finančně však na provoz listu přispívá jen kolem 170 osob. Děkujeme jim, ostatním čtenářům chceme sdělit, že by Britské listy mohly dělat daleko víc, kdyby měly možnost platit si stálé novináře.

V červnu 2008 přispělo celkem 173 čtenářů Britských listů na provoz časopisu úhrnem částkou 40 954.45 Kč, příjem z reklamy byl v červnu 2008 400 Kč. Na kontě Britských listů v Raffaisenbance jsme měli 30.6. 2008 částku 256 552.30 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní 883.67 GBP a 1,337.78 euro.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

Letní filmová škola, Uherské Hradiště RSS 2.0      Historie >
30. 7. 2008 Občan Havel: Kouteckého nasládlá propaganda, kterou měla naštěstí rozum odmítnout i Česká televize Jan  Čulík
30. 7. 2008 Opojné Jahodové víno Jan  Čulík
30. 7. 2008 Organizační diletantismus na letošní LFŠ Jan  Čulík
30. 7. 2008 Jiří Králík: Nechci vyvolávat konflikty Jiří  Králík
30. 7. 2008 Z ohledu na "neutuchající zájem" obnovujeme prodej akreditací   
28. 7. 2008 Překvapivě kvalitní filmy Pavla Kohouta Jan  Čulík
28. 7. 2008 Děs a bezstarostnost poúnorové doby Hana  Tomšů
28. 7. 2008 Znovu o filmu Sedm zabitých Tereza  Chrástová
27. 7. 2008 LFŠ a Jiří Králík Boris  Cvek
26. 7. 2008 Kohoutovy a Jasného Zářijové noci: pozoruhodně zralý a promyšlený film Jan  Čulík

Filmový festival Karlovy Vary 2008 RSS 2.0      Historie >
13. 7. 2008 Emma Čulík: Karlovy Vary 2008 - A fistful of impressions/Hrst dojmů Ema  Čulík
12. 7. 2008 Ohlédnutí za Karlovými Vary: Přijatelné filmy; nic co by vám od základů změnilo život Jan  Čulík
10. 7. 2008 Jak láká stoka Ema  Čulík
10. 7. 2008 The attraction of the gutter Ema  Čulík
10. 7. 2008 Katyň - film o ideologiích, které zešílely Jan  Čulík
9. 7. 2008 Karamazovi: Profesionální záznam divadelní inscenace Jan  Čulík
9. 7. 2008 Západ zjišťuje, že na třetí svět nemá Jan  Čulík
9. 7. 2008 Film není mrtvý. A mrtvý není ani formát VHS Ema  Čulík
9. 7. 2008 Film's not dead. And neither is VHS Ema  Čulík
8. 7. 2008 Vorlův Gympl: Jak film vyjadřuje všeobecnou občanskou nespokojenost v České republice Jan  Čulík

Šikana od Cizinecké policie RSS 2.0      Historie >
14. 7. 2008 Fronty na cizinecké polici chce řešit Akademie věd: vlastním cizineckým policistou pro vědce   
6. 7. 2008 Imigrace Petr  Wagner
4. 7. 2008 Jak Cizinecká policie v Praze bojuje proti cizincům   
2. 7. 2008 Jak Cizinecká policie ČR zachází s lidmi   
5. 3. 2008 Stop, už nejste legály Milan  Daniel
22. 1. 2008 Korupce státních úředníků aneb Jak se žije cizincům v ČR   
16. 1. 2008 Třeba se Britové poučili v Česku Milan  Daniel
3. 12. 2007 Odpor vůči cizincům v České republice Jan  Čulík
15. 6. 2007 Jak je těžké pozvat Rusa do Prahy Jan  Čulík
26. 4. 2007 Prohlášení k hrozící změně zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu   

Zdravotnictví a reformy RSS 2.0      Historie >
29. 7. 2008 Zdravotnictví v ČR trpí plýtváním Petr  Wagner
28. 7. 2008 Sedm pohledů na české zdravotnictví   
22. 7. 2008 Euthanásie Petr  Wagner
21. 7. 2008 Úspory ministerstva zdravotnictví Jan  Mertl
10. 7. 2008 Klystýr, nebo kůrovec? Hynek  Hlavenka
4. 7. 2008 Obchod ve zdravotnictví a autentická solidarita Tomáš  Munzi
4. 7. 2008 Jak je to s tou "falešnou solidaritou?"   
4. 7. 2008 Nejde o konflikt mezi falešnou a skutečnou solidaritou, ale o konflikt mezi lékařskou etikou a neoliberální ekonomickou ideologií Vladimír  Línek
3. 7. 2008 Další fundamentalista, který chce české zdravotnictví zničit Petr  Wagner
1. 7. 2008 Horký konec června? Ondřej  Slačálek

Čína RSS 2.0      Historie >
24. 7. 2008 Čína "povolí politické protesty během Olympijských her"   
22. 7. 2008 Pozemská bída národní hudby Jan  Chmelarčík
16. 7. 2008 Nedostatek žen povede v Číně k občanskému násilí   
30. 5. 2008 Firma Dior zlikvidovala reklamu Sharon Stoneové pro Čínu   
19. 5. 2008 Dalajláma nebyl přijat na vládní úrovni Richard  Seemann
2. 5. 2008 Čína si vybudovala tajnou základnu pro jaderné ponorky   
2. 5. 2008 Fukuyama: Mocná slabost Číny   
28. 4. 2008 Brave New World Štěpán  Kotrba
25. 4. 2008 Tibet -- žádná Šangri-la Slavoj  Žižek
24. 4. 2008 Protestuji proti pokrytectví aktivistů, kteří se zasazují za lidská práva jen pro někoho Petr  Kužvart

Tibet RSS 2.0      Historie >
30. 5. 2008 Firma Dior zlikvidovala reklamu Sharon Stoneové pro Čínu   
20. 5. 2008 "Jako by zaklet byl onen sad."   
19. 5. 2008 Dalajláma nebyl přijat na vládní úrovni Richard  Seemann
25. 4. 2008 Tibet -- žádná Šangri-la Slavoj  Žižek
24. 4. 2008 Protestuji proti pokrytectví aktivistů, kteří se zasazují za lidská práva jen pro někoho Petr  Kužvart
18. 4. 2008 Mluvme tedy o Tibetu! Petr  Fiala
31. 3. 2008 "Olympiáda v Pekingu - Vypni televizi!"   
31. 3. 2008 Rezignuje dalajláma? Tibetská mládež ho možná donutí Štěpán  Kotrba
30. 3. 2008 Dezinformační válka: Podle obskurních zdrojů prý britská špionáž tvrdí, že nepokoje v Lhase vyvolali čínští policisté   
28. 3. 2008 Tibetští mniši narušili oficiální čínskou mediální PR akci   

Zelení RSS 2.0      Historie >
10. 7. 2008 Martin Bursík: Kvůli rozporům ve Straně zelených chci uspořádat sjezd   
10. 7. 2008 Bursíka odvolejte, ve vládě zůstaňte Václav  Hála
16. 6. 2008 Paroubek drží zemi v kleštích a Bursík si dělá legraci z voličů Václav  Hála
30. 5. 2008 Nutný Bursík Michal  Vimmer
28. 5. 2008 Je rozkol ve Straně Zelených řízený? František  Řezáč
24. 5. 2008 Ještě že to není nic znepokojivého... Jan  Neoral
24. 5. 2008 Zelení: "Voni to móc dobře vědi jak se do vlády dostali a komu mají být zavázaný"   
8. 4. 2008 Že by už to neplatilo, poté, co byli zvoleni?   
31. 3. 2008 Rezignuje dalajláma? Tibetská mládež ho možná donutí Štěpán  Kotrba
11. 12. 2007 Jak se v Čechách dodržuje právo aneb odpověď americkému brouku Miroslav  Šefara

Aféra jménem Andula - kniha na pokračování RSS 2.0      Historie >
11. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XX. část) Josef  Brož
7. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XIX. část) Josef  Brož
4. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XVIII. část) Josef  Brož
28. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XVII. část) Josef  Brož
23. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XVI. část) Josef  Brož
20. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XV. část) Josef  Brož
15. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XIV. část) Josef  Brož
13. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XIII. část) Josef  Brož
8. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XII. část) Josef  Brož
6. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XI. část) Josef  Brož

Klaus versus Švejnar - prezidentské volby 2008 RSS 2.0      Historie >
14. 3. 2008 Hradní mozek v kalhot(k)ách Jana  Bobošíková
14. 3. 2008 Testiculos habet et bene pendentes - Má varlata, a ta mu správně visí! Štěpán  Kotrba
29. 2. 2008 Volba prezidenta 2008, exces, či nový trend? Petr  Sak
18. 2. 2008 Cesta do pravěku Bohumil  Kartous
17. 2. 2008 Volba Klause objektivem fotoaparátu - jak se kdo tvářil při druhé volbě Štěpán  Kotrba
16. 2. 2008 Pehe zveřejnil protestní nótu: vztahy Česka s USA se prý po zvolení Klause zhorší Štěpán  Kotrba
15. 2. 2008 Kdo se bojí Václava Klause ? Ivan  Veselý
15. 2. 2008 Jana Bobošíková: Hlava státu zmůže mnohé, když se nebude bát hlasitě hájit hodnoty a principy civilizované společnosti, když bude připravena sloužit lidem a ne posluhovat mocnostem Jana  Bobošíková
15. 2. 2008 Embargo je formou lži Jiří  Maštálka
15. 2. 2008 Václav Klaus: Jsme už úplně jinde, jen na to, co bylo předtím, nějak příliš rychle zapomínáme Václav  Klaus

Írán RSS 2.0      Historie >
26. 7. 2008 Posilní sa závislosť EÚ od Gazpromu?   
26. 7. 2008 Baracku Obamovi o Íránu   
23. 7. 2008 Immanuel Wallerstein: Zabrala v Iráku "vlna"? Immanuel  Wallerstein
10. 7. 2008 "Speciální schopnosti" raket Šaháb Štěpán  Kotrba
2. 7. 2008 Agent CIA žaluje americkou vládu kvůli íránské lži Mojmír  Babáček
26. 6. 2008 Írán: hledání cesty Miroslav  Polreich
28. 4. 2008 Teheránský politolog: ŠOS se může brzy stát novým geopolitickým mocenským centrem Pavel  Barák
15. 4. 2008 USA a Írán vedou už pět let "tajné" rozhovory o jaderných zbraních   
7. 2. 2008 Vybuduje si Čína vojenskou základnu v Íránu?   
4. 2. 2008 Írán provedl test odpalovací rampy a otevřel vesmírné kontrolní středisko Štěpán  Kotrba

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
28. 7. 2008 Nejlepší sci-fi redaktor, aneb vyvolení mezi námi Štěpán  Kotrba
24. 7. 2008 Rada Českého rozhlasu opět škodí Českému rozhlasu Štěpán  Kotrba
11. 7. 2008 Radar je správný krok: Pohádky MF Dnes Jakub  Rolčík
9. 7. 2008 Zrození politika je smrtí šaška Bohumil  Kartous
4. 7. 2008 Teorie informačního pole (část 1) Michal  Rusek
24. 6. 2008 Ubohý pořad na ČRo 6 Eliška  Svobodová
3. 6. 2008 "Volení zástupci volených poslanců" Štěpán  Kotrba
27. 5. 2008 Hezký zbytek dne ve společnosti České televize aneb co se do ČT 1 nevešlo   
23. 5. 2008 Proč zrušit ČT1 Bohumil  Kartous
23. 5. 2008 Manažer mrtvých sponzorů zaútočil na veřejnou službu Štěpán  Kotrba

iDnes publikuje rozhovory s majiteli bordelu RSS 2.0      Historie >
31. 8. 2007 Další výrazné posílení důvěryhodnosti portálu iDnes...   
26. 8. 2007 Žijeme ve svobodný zemi a podnikání v erotice je normálka   
25. 8. 2007 Lehký případ funkcionálního analfabetismu Václav  Chyský
25. 8. 2007 Kam v Kanadě do bordelu? Nikam - policie vás pošle na školení Miloš  Kaláb
25. 8. 2007 iDnes, "Nejdůvěryhodnější zpravodajský portál" idolizuje i pornoslužby pravidelněji   
25. 8. 2007 "Ne všechno, přicházející ze Západu, je kvalitní"   
25. 8. 2007 Bordely v Čechách legální nejsou   
24. 8. 2007 "Nejdůvěryhodnější zpravodajský portál na 'českém' internetu" interviewuje majitele bordelu! Jan  Čulík
24. 8. 2007 Kam "utéct" před tím, co se děje v této zemi?   
24. 8. 2007 Proč by se ženy měly starat o děti?   

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
30. 7. 2008 Sledovali jsme skutečný test! Opravdu? Stanislav  Kaucký
30. 7. 2008 Dotaz dalšímu "vládnímu expertovi", proděkanovi FEL ČVUT Štěpán  Kotrba
30. 7. 2008 Vliv amerického radaru v Brdech na zdraví lidí Milan  Hlobil, Luděk Pekárek
29. 7. 2008 Čunek: ve vládě nesedí ani jeden fyzik   
29. 7. 2008 Přírodovědec varuje před negativním dopadem americké základny na přírodu v Brdech   
28. 7. 2008 Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech Milan  Hlobil
28. 7. 2008 18 měsíců lhala vláda, lhala a vymýšlela si i zdravotní vládní komise Jan  Neoral
28. 7. 2008 Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech Stanislav  Kaucký, Petr Pokorný

Karl Marx RSS 2.0      Historie >
20. 6. 2008 Historie téměř detektivní aneb co Marxovi bránilo ve vydání dalších dílů Kapitálu ? Miroslav  Tejkl
16. 6. 2008 Interpretace a kritika Hegelovy filosofie v díle mladého Marxe David  Pěcha
30. 3. 2007 Marx nebyl prorok, ale ... Milan  Neubert
28. 3. 2007 Marx nebyl prorok ani historicista Petr  Kužel
26. 3. 2007 Marx prorok rozhodně nebyl Milan  Valach
21. 3. 2007 Dvojí tvář prorokova -- filosof Marx si vulgarizaci nezaslouží Luděk  Toman
19. 3. 2007 Marx a zákony Milan  Valach
16. 3. 2007 Prorok Karel Marx Luděk  Toman
5. 3. 2007 Dialektika není nevědecká, musí se jí ale rozumět Michael  Kroh
5. 3. 2007 Marxisté všech zemí, nemýlíte se? Uwe  Ladwig

Severní Korea RSS 2.0      Historie >
27. 6. 2008 Spojené státy se rozhodly odstranit Severní Koreu ze seznamu darebáckých států   
4. 3. 2008 Experti: "Spojené státy přehánějí jadernou hrozbu ze Severní Koreje"   
9. 8. 2007 Irán má ropu, Severní Korea umí rafinovat   
7. 8. 2007 Nový Zéland a Singapur se paktují s darebáky Zdeněk  Vopat
23. 6. 2007 Severokorejský jaderný reaktor bude "uzavřen do tří týdnů"   
18. 2. 2007 Jak zkrachovalec ke štěstí přišel Tomáš  Vymazal
13. 2. 2007 Severní Korea "souhlasí s jaderným odzbrojením   
9. 2. 2007 Václav Havel: Naši spojenci po nás už skutečně méně chtít nemohou Michal  Rusek
1. 11. 2006 Korejská bomba Thomas  Franke
18. 10. 2006 V zákulisí severokorejského jaderného programu Daniel  Veselý

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
26. 7. 2008 Posilní sa závislosť EÚ od Gazpromu?   
23. 7. 2008 Jak ušetřit benzín   
21. 7. 2008 Jak si poradíme bez fosilních paliv?   
30. 6. 2008 Ropná krize jako příležitost Jan  Sova
20. 6. 2008 Požadavky Gordona Browna, aby byla zvýšena těžba ropy, jsou "iracionální"   
18. 6. 2008 Nepokoje nesníží ceny ropy   
17. 6. 2008 Ropa opět za rekordní cenu   
11. 6. 2008 Budeme se sázet, že ceny pohonných hmot se ještě zvednou? Miloš  Dokulil
11. 6. 2008 Vážné varování: Rychlý růst cen ropy teprve začal   
7. 6. 2008 Výrok dne (včerejšího)   

Afrika - bohem i lidmi zapomenutý světadíl RSS 2.0      Historie >
16. 5. 2008 Neslyšitelný nářek Somálců Daniel  Veselý
12. 3. 2008 Somálsko: zhoršení humanitární situace   
12. 3. 2008 Independent: Ohlušující mlčení   
24. 1. 2008 Immanuel Wallerstein: Keňa: stabilní demokracie nebo rozpad? Immanuel  Wallerstein
8. 8. 2007 Za oponou neoliberálního humanitarismu: od Iráku k Darfúru Mesfin  Gedlu
6. 8. 2007 Africký kontinent součástí "války proti terorismu" Daniel  Veselý
26. 6. 2007 Afrika odmítá americké plány na výstavbu velké vojenské základny   
23. 6. 2007 Zpráva OSN varuje před válkami, vyvolanými globálním oteplováním   
1. 5. 2007 Immanuel Wallerstein: Afrika roku 2057 Immanuel  Wallerstein
29. 3. 2007 Očekával jsem, že mě zabijí   

Špionáž v době studené války RSS 2.0      Historie >
18. 10. 2007 Mediálně politické mýty jako náhražka politické reality a jejich trestuhodné dopady Miroslav  Polreich
18. 7. 2007 Co dělal špión Karel Koecher v Prognostickém ústavu? Karel  Köcher
16. 7. 2007 Podnět Radě pro rozhlasové a televizní vysílání: plíživá propaganda Robina Hooda Ladislav  Žák
13. 7. 2007 K.K.K. Ladislav  Žák
12. 7. 2007 Fanatici všech zemí, spojte se Štěpán  Kotrba
12. 7. 2007 Nemyslete. Když myslíte, tak nečtěte, když čtete, tak nepište. Když píšete, pak se nedivte... Štěpán  Kotrba
12. 7. 2007 Romeo vypovídá: jak zemřel agent Ogorodnik Karel  Köcher
12. 7. 2007 Případ Karel Koecher Jan  Čulík
12. 7. 2007 Rozpor v prohlášeních Karla Koechera   
12. 7. 2007 Koecher sloužil totalitě Boris  Cvek

Báseň pro tento den RSS 2.0      Historie >
10. 7. 2008 I to je blues   holger
9. 7. 2008 Když kvetly hlohy Petr  Hrbáč
8. 7. 2008 Srpnové pozdravení Petr  Hrbáč
7. 7. 2008 Letní motiv Petr  Hrbáč
4. 7. 2008 ve vesnici zapalují ohně Petra  Placáková
3. 7. 2008 Kalikrů kalikým Vladimír  Pospíšil
2. 7. 2008 Inspirál karbec Vladimír  Pospíšil
1. 7. 2008 Nálada podvečerní Vladimír  Pospíšil
27. 6. 2008 (osamocená) Jan  Borna
26. 6. 2008 Jan  Borna

Demokratická revoluce? Utajená historie devadesátých let RSS 2.0      Historie >
29. 3. 2007 Když Potůček naslouchal antikomunistům mezi bývalými komunisty Štěpán  Kotrba
17. 11. 2006 Sedmnáctý po sedmnácté Stanislav  Křeček
1. 11. 2006 Tichá vzpomínka na ostravské soudruhy Ladislav  Žák
6. 9. 2006 Sedmdesát tisíc udavačů, denunciantů a konfidentů Jaroslav  Krejčí
15. 8. 2006 Národní literatura je jen jedna Miroslav  Vejlupek
9. 5. 2006 Nazelenalé uzenky, tráva a bývalý prezident Štěpán  Kotrba
18. 4. 2006 Čulíkovy znaky demokracie Štěpán  Kotrba
21. 2. 2006 Utajené dějiny "permanentní kulturní revoluce" Jaroslav  Kuba
13. 1. 2006 Aero Vodochody: iks pokusů o záchranu leteckého průmyslu Štěpán  Kotrba
12. 1. 2006 Nevím, jak zabránit létání třísek než použitím jiné sekery Pavel  Urban

Zaznamenávání osobních dat občanů RSS 2.0      Historie >
24. 2. 2008 Britská vláda požaduje, aby všichni cestující v EU poskytovali úřadům podrobná osobní data   
6. 2. 2008 Výhledy a rizika ochrany osobních dat v ČR Štěpán  Kotrba
16. 1. 2008 FBI požaduje přímý přístup k datům o totožnosti britských občanů   
31. 12. 2007 USA, Británie, Rusko, Čína, Singapur a Malajsko nejvíce porušují soukromí občanů   
5. 12. 2007 Máme se bát Velkého bratra?   
8. 11. 2007 Američané žalují poskytovatele internetových služeb, že předávají soukromá data americké vládě   
29. 7. 2007 Magistrát ustoupil tlaku ochránců soukromí   
26. 7. 2007 Evropská unie bude poskytovat osobní data občanů Spojeným státům Fabiano  Golgo
26. 7. 2007 EU will give personal data to US Fabiano  Golgo
11. 6. 2007 Univerzální karta Pražana představuje riziko pro soukromí   

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
3. 7. 2006 Věčná koalice - nebezpečný útok na demokracii Miroslav  Polreich
30. 6. 2006 Dokážeme být svobodní? Jan  Čulík
29. 6. 2006 O českém vysokém školství Jan  Čulík
9. 6. 2006 Kdyby... Jakub  Rolčík
9. 6. 2006 Karyatidy se hájí: My nic, to Paroubek! Jan  Čulík
9. 6. 2006 Jsme Šílení Bohumil  Kartous
9. 6. 2006 Jak voliči rozdali politické karty, a co dál? Vladimír  Vokál
4. 5. 2006 Politická příživa Štěpán  Kotrba
29. 3. 2006 Znovu o tom, co česká média pomíjejí Jan  Čulík
11. 3. 2006 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu   

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
30. 4. 2008 Spisovatelé protestují, že Tesco potlačuje svobodu projevu   
20. 3. 2008 Zákaz Komunistického svazu mládeže potvrzen Ondřej  Slačálek
11. 10. 2007 Čína stále drakoničtěji cenzuruje internet   
8. 10. 2007 Zakažte reklamu a zhroutí se společnost Bohumil  Kartous
8. 10. 2007 "Svět bez loga" by byl světem spravedlivějším, ale nebude Štěpán  Kotrba
4. 10. 2007 Bude Česká republika protiprávně utajovat jinde přístupné informace? Helena  Svatošová
26. 7. 2007 Trestní oznámení pro pomluvu   
20. 6. 2007 Diplomatická kontroverze kolem spisovatele Rushdieho se zostřuje   
16. 3. 2007 Jak se v Právu cenzuruje Mitrofanov Štěpán  Kotrba
6. 3. 2007 Svoboda slova v ČR neexistuje Tomáš  Stýblo

Školství RSS 2.0      Historie >
23. 7. 2008 Hospodářská krize na obzoru, aneb Výhoda poklesu porodnosti a chybějícího vzdělání Uwe  Ladwig
22. 7. 2008 Výuka angličtiny na VŠ jako kladivo na čarodějnice Jiří  Beránek
4. 7. 2008 Demokracie ve školství, neboli Kvalita není jen nutná, mělo by ji také být možné prosadit Uwe  Ladwig
3. 7. 2008 Liška: Za poslední ročník mateřské školky povinně plaťte, aneb jak zezelenat zděšením Anna  Čurdová
2. 7. 2008 Národ Gátorů: Jak vypadá americký model "univerzity-firmy" Greg  Evans
30. 6. 2008 Inteligenci do škol Ondřej  Hausenblas
26. 6. 2008 Škola žádá kreativitu Michal  Giboda
26. 6. 2008 O "lopatách" a o vzdělání Ivan Odilo Štampach
16. 6. 2008 Stav školství je odrazem stavu společnosti   
16. 6. 2008 Mafiánský kapitalismus v českém školství   

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
30. 7. 2008 Sledovali jsme skutečný test! Opravdu? Stanislav  Kaucký
30. 7. 2008 Stanovisko k argumentům hlavního hygienika AČR p. Navrátila k materiálu "Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech" Milan  Hlobil, Stanislav Kaucký, Petr Pokorný
30. 7. 2008 Dotaz dalšímu "vládnímu expertovi", proděkanovi FEL ČVUT Štěpán  Kotrba
30. 7. 2008 Vliv amerického radaru v Brdech na zdraví lidí Milan  Hlobil, Luděk Pekárek
28. 7. 2008 18 měsíců lhala vláda, lhala a vymýšlela si i zdravotní vládní komise Jan  Neoral
28. 7. 2008 Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech Stanislav  Kaucký, Petr Pokorný

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
28. 7. 2008 Překvapivě kvalitní filmy Pavla Kohouta Jan  Čulík
26. 7. 2008 Kohoutovy a Jasného Zářijové noci: pozoruhodně zralý a promyšlený film Jan  Čulík
25. 7. 2008 Aktuální Nesmrtelnost Milana Kundery Hana  Tomšů
21. 7. 2008 Chemik, redaktor a "utajený" spisovatel Boris Cvek Libor  Martinek
9. 7. 2008 Jdi a otevři dveře...aspoň průvan bude   
23. 6. 2008 Dvanáct vzpomínek na "Gustu" proti gustu intelektuálního establišmentu Michael  Volný
22. 6. 2008 Zveme vás na večer poezie   
12. 6. 2008 Hluboká textová analýza žije nejen v Londýně, ale i v Hradci Králové Tomáš  Koloc
10. 6. 2008 F. X. Šalda: "Karel Čapek byl tichošlápek!"   
4. 6. 2008 Nestoudná drzost: Projevy ubohosti, které zaslouží pár facek Vít  Bezdíček

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
26. 7. 2008 Posilní sa závislosť EÚ od Gazpromu?   
23. 7. 2008 Immanuel Wallerstein: Zabrala v Iráku "vlna"? Immanuel  Wallerstein
22. 7. 2008 Historie se opakuje Petr  Nachtmann
15. 7. 2008 BBC: Spojené státy utrpěly v Afghánistánu těžké ztráty   
15. 7. 2008 Bush plánuje urychlit stahování amerických vojsk z Iráku, aby pomohl Johnu McCainovi vyhrát volby   
14. 7. 2008 Americké volby: Obama plánuje poslat dalších 10 000 vojáků do Afghánistánu   
10. 7. 2008 "Speciální schopnosti" raket Šaháb Štěpán  Kotrba
10. 7. 2008 Památce dejvických MacGyverů Štěpán  Kotrba
2. 7. 2008 Agent CIA žaluje americkou vládu kvůli íránské lži Mojmír  Babáček
26. 6. 2008 Naivní představy o minulosti Štěpán  Kotrba