28. 7. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
XBR Kwajalein
28. 7. 2008

ÚVODNÍ SLOVO K ANALÝZE TECHNICKÝCH A PROVOZNÍCH ASPEKTŮ XBR RADRU V BRDECH

18 měsíců lhala vláda, lhala a vymýšlela si i zdravotní vládní komise

Komentář k dokumentům a k rozdílům mezi dokumenty

V úvahu jsou brány dokumenty „Předběžné posouzení vlivu radiolokační stanice EBR na zdravotní stav populace v okolí vojenského újezdu BRDY (ze srpna 2007, od Ministerstva obrany ČR), „Hodnotící zpráva měření radiolokační stanice EBR na atolu Kwajalein dne 3. října 2007“ (od vládní komise MO, ze 13.12.2007), „ Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech“, (RNDr. Petr Pokorný, CSc., fyzik, Fyzikální ústav AV ČR, Ing. Milan Hlobil, specialista v oboru radiolokační techniky a šíření rádiových vln, Ing. Stanislav Kaucký, vojensko-technický analytik, odborný redaktor), ze dne 28.5.2008.

Již první oponenturní posouzení zprávy vládní komise, které provedli vědci Vysokého učení technického, Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií v Brně, Ústavu radioelektrotechniky, dne 1. listopadu 2007, vyznělo velmi nepříznivě pro závěry vládní komise ze srpna 2007.

Vědci z VUT konstatovali, že zpráva vládní komise je naprosto nevěrohodná, vykazuje řadu vážných nedostatků, používá špatně fyzikální jednotky, dedukuje nesmyslné závěry. Vědci vyslovili, že autoři vládní zprávy nechápou fyzikální smysl základních pojmů a fyzikálních veličin radiolokace. Posouzení vládní zprávy vědci z VUT je níže v příloze. Prakticky k podobným či týmž závěrům došla postupně předtím i poté celá řada odborníků, ať již našich či světových, politiků, lidí, kterých si veřejnost pro jejich znalosti a kvality váží.

Na straně druhé, k zastáncům a tvrdošíjným prosazovatelům radaru v Brdech se řadí samozřejmě USA, potažmo zbrojní firmy USA jakožto investor, a pár našich politiků koalice. Je nutno je alespoň zčásti vyjmenovat, aby si občané ujasnili a porovnali odbornost těchto politiků ve vztahu k odborníkům a politikům skutečným a uznávaným: Jsou to především premiér Topolánek, místopředsedové vlády Vondra a Bursík, ministr zahraničí Schwarzenberg, ministryně obrany Parkanová, ministr Cyril Svoboda, pak politici koalice, jejichž přízeň k radaru je definována především stranickou příslušností, velící následovat svého vůdce.

A pak jsou to lidé, zaměstnaní vládou a placení vládou. Počínaje ředitelem tabákové firmy Klvaňou, přes náměstky Bartáka a Pojara, až po mluvčího Čírtka.

Je na místě se otázat, jaké odborné znalosti z oboru radiolokace mají uvedení lidé a politici? Kromě opakování nesmyslů z obou zpráv vládní komise ve skutečnosti žádné.

Nebo snad premiérova věta: „...já vás ubezpečuju, že z tohoto zařízení nevychází žádné záření!“, která popírá vlastně princip radiolokace, čili vysílání elmg impulzů do prostoru, nebo jeho odpověď na logické argumentace : „...to je blbost, o tom jsem neslyšel!“ je tím, na čem máme v obavách o své zdraví a životy stavět?

Nebo věta paní ministryně Parkanové, že si přeje mít tu alespoň „jednu velmi malou americkou vojenskou základnu“?

Nebo snad argument vicepremiéra Vondry (v Borovně 25.5.08), že nyní máme radar zadarmo, po Novém roce si ho budeme muset zaplatit?

Je velmi, velmi podivné, s jakým spěchem se tito politici snaží smlouvy podepsat a radar do Brd umístit. Jejich argumenty jsou vylhané, jejich spěch čímsi podezřelým páchne.

Se svými znalostmi a odborností se tito politici s vědci, kteří vypracovali dále uvedené „Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech“, nemohou ani zdaleka srovnávat. Je to, jako srovnávat koloběžku s Airbusem. O to je zavrženíhodnější, že hloupost a nadutost zde ponižují veřejně odbornost a inteligenci.

(Pan Vondra prohlásil v TV přenosu na adresu Ing. Hlobila, který se prakticky 40 let zabývá radiolokací a tuto na Univerzitě obrany ČR donedávna vyučoval, že „ten pán asi opravoval celý život nějaké staré ruské radary...“).

Kolik vydali tito politici odborných statí a vědeckých prací o radarech, že se vysmívají odborníkům a vědcům?

Hlavní rozdíly mezi zprávami vládní komise a prací „Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech“:

  • Vládní zpráva neuvažuje nebezpečí odrazů hlavního paprsku od inverzních vrstev (tvoří se několikrát do roka) a dopředných odrazů od letadel.
  • Neuvažuje atmosférické vlnovodné kanály s přenosem nadlimitních výkonů, s minimálním útlumem (superrefrakce).
  • Nezmiňuje difrakci (ohyb) hlavního svazku radaru dolů k zemi za hranou antény a budovy meteorologického radaru na kopci Praha.
  • Neuvažuje impulzní provoz radaru, aritmeticky vypočtenou hodnotu 170 kW (střední hodnotu) vydává za maximální výkon. Je to hluboký nesmysl.
  • Bezletová zóna je stanovena na ca 8 km. Velmi nebezpečné pro odrazy hlavního svazku od letounů. Je třeba stanovit zónu minimálně na až 80 km.
  • Na Kwajaleinu se neměřila hustota elmag energie hlavního svazku ve vzdálené zóně (nad mořem), měření přímo u radaru nemá smysl. Je zřejmé, že komise nemá ani základní znalosti principů radiolokace. Hodnota měření na atolu je naprosto nulová.
  • Radar typu EBR výrobce USA neuvádí ve své produkci, výrobce teprve v dubnu obdržel kontrakt na jeho výrobu. Měřit na Kwajaleinu cokoliv dnes tedy nedává smysl, jde o jiné zařízení.
  • Na atolu nebylo vůbec provedeno měření růstu teploty biologické hmoty během 6 minut (norma ČR) v impulzním provozu. Jak může tedy komise tvrdit, že radar vyhovuje normě?
  • T/R antenní moduly, komisí uváděný maximální výkon do 10 W, jsou již dnes díky jiným materiálům na výkonech do 120 W, cílem investora je 550 W. To ovšem nepředstavitelně zvýší impulzní výkon radaru a tím i nebezpečné doprovodné jevy. O tom komise mlčí. Spíše neví, o čem se to mluví.

Vládní komise uklidňuje občany v okolí plánovaného radaru, že radar je pro ně neškodný – jakoby se mimo Brdy už nikoho nic netýkalo. To je hrubý omyl. Paradoxně jsou proti odrazům hlavního paprsku občané nejbližších obcí právě svou polohou více chráněni, ve vážném nebezpečí jsou obyvatelé obcí až například 80 km daleko. Tam se může odrazem lomit hlavní paprsek, v plné síle.

O odborné erudici vládní komise vypovídá, že zpráva obsahovala hrubé chyby, spíše nesmysly, v použitých fyzikálních  jednotkách. Watt krát metr čtvereční není totéž, co Watt lomeno metr čtvereční.

A stále je zde písemné vyjádření místopředsedy vlády, ze dne 12.6.2008, že vláda nemá technické detaily k radaru, nelze tedy vyvodit, jaký dopad bude mít radar na živou přírodu. A to hovoří za vše. Lhala tedy 18 měsíců vláda, lhala a vymýšlela si i zdravotní vládní komise. Zprávy této vládní komise byly podvodem na občanech a ve svém důsledku je ohrožují.

V oponentní zprávě „Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech“, od vojenského odborníka a dvou vědců, kterou uvádím dále v plném znění, jsou analýzy, výpočty, důkazy. Zprávu nelze zjednodušit a zestručnit, je nutno ji přečíst celou a porovnat se zprávou vládní komise.

RNDr. Petr Pokorný, CSc., fyzik, Fyzikální ústav AVČR
Ing. Milan Hlobil, specialista v oboru radiolokační techniky a šíření rádiových vln
Ing. Stanislav Kaucký, vojensko-technický analytik, odborný redaktor
28.5.2008 ANALÝZA: Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech ZDE

Radar v Brdech: základ rozbití Evropy nebo základ bezpečnosti Evropy - Klíčové argumenty TÉMA BL

                 
Obsah vydání       28. 7. 2008
28. 7. 2008 Nejlepší sci-fi redaktor, aneb vyvolení mezi námi Štěpán  Kotrba
28. 7. 2008 18 měsíců lhala vláda, lhala a vymýšlela si i zdravotní vládní komise Jan  Neoral
28. 7. 2008 Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech Stanislav  Kaucký, Milan  Hlobil, Petr  Pokorný
28. 7. 2008 Sedm pohledů na české zdravotnictví
28. 7. 2008 Botanická zahrada: Na základě personálně-organizačního auditu půjdete na dlažbu
28. 7. 2008 Vážný problém: Podvržení webových stránek Petr  Nachtmann
28. 7. 2008 Překvapivě kvalitní filmy Pavla Kohouta Jan  Čulík
28. 7. 2008 Znovu o filmu Sedm zabitých Tereza  Chrástová
26. 7. 2008 Kohoutovy a Jasného Zářijové noci: pozoruhodně zralý a promyšlený film Jan  Čulík
28. 7. 2008 Děs a bezstarostnost poúnorové doby Hana  Tomšů
26. 7. 2008 Letošní Letní filmová škola jako sociologický materiál pro studium české společnosti Jan  Čulík
27. 7. 2008 LFŠ a Jiří Králík Boris  Cvek
28. 7. 2008 Festival nad řekou
28. 7. 2008 Michael  Marčák
28. 7. 2008 Čína ohrožuje rozhovory o volném obchodu
28. 7. 2008 Jak se vládne v Rusku
28. 7. 2008 Německo se stále historicky nevyrovnalo s katolickou církví Richard  Seemann
28. 7. 2008 Lidové noviny: Snaha zdiskreditovat "Ne základnám" stůj co stůj
28. 7. 2008 Kaplický: Chobotnice bude a bude... ...a bude Štěpán  Kotrba
28. 7. 2008 Přestaňme vydírat Hana  Mudrová
28. 7. 2008 Topolánkova cesta k oltáři Říše středu Miloslav  Štěrba
28. 7. 2008 Malé a neúplné porovnání mezi Prahou a Londýnem, kde žiji již čtvrtým rokem
28. 7. 2008 Drahota v ČR a láce v Evropě
26. 7. 2008 Výrok dne (včerejšího): Armáda USA chce napochodovat do Polska
25. 7. 2008 Krutý úsměv budoucnosti: mediální scénářování alternativ vývoje a možná realita Štěpán  Kotrba
25. 7. 2008 Ministerstvo zahraničí připouští v odborném materálu umístění amerických raket v Česku, připouští i 13,5 km ochranné zóny Štěpán  Kotrba
25. 7. 2008 Co by měla podle závěrů Pačesovy komise dělat vláda?
25. 7. 2008 RIA Novosti: Rusko může na protiraketovou obranu v Evropě odpovědět raketami na oběžné dráze Karel  Dolejší
25. 7. 2008 Výsledek policejního šetření a Vstupenka do bezdomoví Jan  Kadubec
25. 7. 2008 Občanskoprávní spor Věra  Říhová
25. 7. 2008 Mezi právem a spravedlností je stále větší propast Štěpán  Kotrba
28. 7. 2008 Poděkování panu režisérovi a velkému dramatikovi Wenzel  Lischka
28. 7. 2008 Ruse, kušuj Beno  Trávníček
26. 7. 2008 Zpráva dne: za ilegální přistěhovalectví vězení
28. 7. 2008 Naposledy o Blízkém východě Daniel  Veselý
26. 7. 2008 Baracku Obamovi o Íránu
28. 7. 2008 Francouzská levice proti neoliberálnímu Lisabonu: Budujme nyní jinou Evropu!
25. 7. 2008 Aktuální Nesmrtelnost Milana Kundery Hana  Tomšů
26. 7. 2008 Posilní sa závislosť EÚ od Gazpromu?
26. 7. 2008 Space War: Naše nynější krize William S. Lind
26. 7. 2008 Strašný let Ruska? Miloslav  Štěrba
26. 7. 2008 Platnost smlouvy o omezení strategických raket vyprší v příštím roce a USA ji nemají v úmyslu prodloužit
25. 7. 2008 Proč máme armádu, když vařit a zabíjet je rozdíl Miroslav  Polreich
19. 7. 2008 Hospodaření OSBL za červen 2008

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
28. 7. 2008 18 měsíců lhala vláda, lhala a vymýšlela si i zdravotní vládní komise Jan  Neoral
28. 7. 2008 Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech Stanislav  Kaucký, Petr Pokorný, Milan Hlobil
28. 7. 2008 Nejlepší sci-fi redaktor, aneb vyvolení mezi námi Štěpán  Kotrba
25. 7. 2008 Ministerstvo zahraničí připouští v odborném materálu umístění amerických raket v Česku, připouští i 13,5 km ochranné zóny Štěpán  Kotrba
25. 7. 2008 Krutý úsměv budoucnosti: mediální scénářování alternativ vývoje a možná realita Štěpán  Kotrba
25. 7. 2008 RIA Novosti: Rusko může na protiraketovou obranu v Evropě odpovědět raketami na oběžné dráze Karel  Dolejší
23. 7. 2008 Slabí jedinci v čele Československa a České republiky Petr  Nachtmann
22. 7. 2008 Jistě, paní ministryně: argumentační agónie Vlasty Parkanové Radek  Batelka
22. 7. 2008 BASIC: Osud íránského raketového programu závisí na mezinárodních kontrolních režimech   
22. 7. 2008 Mluvčí MO ČR: Nedokážu odpovědět   
20. 7. 2008 Test protiraketové obrany: Šaškárna pro české publikum Jakub  Rolčík
18. 7. 2008 USA, Rusko. Proč pořád "s někým"? Ondřej  Šlechta
18. 7. 2008 Zůstal věren své smečce... Jan  Neoral

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
28. 7. 2008 Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech Milan  Hlobil
28. 7. 2008 18 měsíců lhala vláda, lhala a vymýšlela si i zdravotní vládní komise Jan  Neoral
28. 7. 2008 Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech Stanislav  Kaucký, Petr Pokorný
25. 7. 2008 Ministerstvo zahraničí připouští v odborném materálu umístění amerických raket v Česku, připouští i 13,5 km ochranné zóny Štěpán  Kotrba
25. 7. 2008 Krutý úsměv budoucnosti: mediální scénářování alternativ vývoje a možná realita Štěpán  Kotrba
22. 7. 2008 Druhá karibská krize anebo PSYOPS? Štěpán  Kotrba
14. 7. 2008 Mnoho řečí, ale otázka "Proč radar?" stále nezodpovězena Lubomír  Peške
14. 7. 2008 Bude odpovědí Ruska na radar v Česku rozvinutí systémů Iskander u Kaliningradu?   
10. 7. 2008 "Speciální schopnosti" raket Šaháb Štěpán  Kotrba
9. 7. 2008 Missile defense deal Štěpán  Kotrba
8. 7. 2008 Opakuji, že jste lhář, pane Topolánku, a ohrožujete občany -- a tady je další důkaz Jan  Neoral
7. 7. 2008 Kvůli radaru 20 hektarů lesa padne, 85 hektarů prořídne, přiznal Bursík Štěpán  Kotrba
2. 7. 2008 KSČM: Budeme hlasovat proti smlouvě o umístění amerického radaru v Brdech Vojtěch  Filip
28. 6. 2008 Paroubek: Nepronesený projev k radaru na jednání parlamentu Jiří  Paroubek