29. 7. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 7. 2008

Kulturně likvidační Richter: audit byl vědomě zneužit Magistrátem

Prohlášení Uměleckohistorické společnosti v českých zemích k situaci v Galerii hlavního města Prahy

V jarních měsících tohoto roku provedla firma BNV Consulting v Galerii hlavního města Prahy personální audit objednaný zřizovatelem galerie, Magistrátem hl.m.Prahy. Dne 15. 7. byly s odvoláním na právě proběhlý personální audit mimo jiné dány částečné nebo úplné výpovědi třem kmenovým kurátorům GHMP, PhDr. Karlu Srpovi PhD., PhDr. Olze Malé a PhDr. Haně Larvové, tedy významným historikům umění, jejichž více než dvacetileté práci vděčí tato galerie za svůj vysoký odborný kredit v rámci české i světové umělecké a uměleckohistorické scény.

Tyto změny ve veřejné instituci (financované tedy téměř výhradně z daní občanů), které zásadně ochromily odbornou činnost GHMP, byly zdůvodněny doporučeními odborně zcela nekompetentní auditorské firmy, jejíž praxe nezahrnuje žádné předchozí zkušenosti s auditem v  podobně zaměřených galerijních institucích. Přesto se výsledná opatření významně dotýkají nejen funkčnosti a úspornosti administrativního a personálního zajištění instituce, ale i otázek jejího odborného profilu. Zmíněné změny byly provedeny zcela bez konzultací s dotčenými zaměstnanci galerie nebo s dalšími zástupci odborné veřejnosti, ačkoliv by bylo lze očekávat, že takto významné zásahy do směřování instituce budou založeny na doporučeních nezávislé odborné komise. Uskutečněná opatření jsou také v rozporu s doporučeními jediné studie týkající se budoucnosti GHMP (od firem LogicaCMG a Cultropa, leden 2008), která je k dispozici, a která doporučuje zachovat stávající počet kurátorů.

Domníváme se, že audit byl vědomě zneužit zřizovatelem GHMP Magistrátem hlavního města Prahy a je snahou o změnu chodu organizace a o narušení jejího kulturního účelu. Dlouhodobé ignorování potřeb této instituce ze strany zřizovatele dokazuje mimo jiné také několikaletá neochota vypsat řádný konkurs na jejího ředitele. V usnesení Rady Magistrátu hlavního města Prahy z 15. 7. 2008 byla PhDr. Petra Hoftichová pověřena vypracováním strategického plánu galerie do konce srpna 2008. Nesouhlasíme s tím, aby směřování prestižní veřejné odborné instituce, jakou je GHMP, plánoval kdokoliv jiný, než kompetentní ředitel, vzešlý z řádně vypsaného konkurzu.

Současné změny prováděné v Galerii představují podle nás úmyslnou likvidaci výstavní instituce, spadající do kompetence Magistrátu hlavního města Prahy (během působení současné politické reprezentace města jde po zrušení výstavního oddělení Obecního domu o ohrožení již druhé vysoce kvalitní pražské veřejné galerie!). To je dle našeho názoru důkazem neexistence koncepčního (strategického) plánu kulturní politiky Magistrátu, která je patrná i z problematické situace kolem udílení grantů, která nedávno vyvolala ostré protesty zástupců především divadelních institucí.

  • Vyzýváme Magistrát hl. m. Prahy k zahájení odborné strukturované diskuse o odborné činnosti GHMP.
  • Požadujeme vypsání výběrového řízení na ředitele/ředitelku GHMP, který/á by měl/a předložit střednědobý plán a dlouhodobý výhled, a ustanovení výběrové komise na pozici ředitele/ky za účasti zástupců odborných institucí.
  • Požadujeme, aby byl zachován počet kurátorských míst, který umožňoval vytvářet vysoký odborný kredit této instituce, a aby tyto kurátorské a další odborné pozice byly obsazeny kvalifikovanými a respektovanými odborníky.

Prof. Dr. Milena Bartlová
Předsedkyně výboru Uměleckohistorické společnosti

23. 7. 2008

www.dejinyumeni.cz uhs@dejinyumeni.cz

K tomuto prohlášení se dále připojili:

  • Ústav dějin umění Akademie věd České republiky
  • Ústav pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • Seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
  • Katedra dějin umění a estetiky Vysoké umělecko-průmyslové školy v Praze
  • Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků (AICA)
  • Rada Galerií České republiky
  • tranzitdisplay.
                 
Obsah vydání       29. 7. 2008
29. 7. 2008 Kulturně likvidační Richter: audit byl vědomě zneužit Magistrátem
29. 7. 2008 Zdravotnictví v ČR trpí plýtváním Petr  Wagner
28. 7. 2008 Fatální důsledky radarového záření na zdraví dětí, rostlin i zvířat ve Skrundě v Lotyšsku
29. 7. 2008 Přírodovědec varuje před negativním dopadem americké základny na přírodu v Brdech
29. 7. 2008 Čunek: ve vládě nesedí ani jeden fyzik
28. 7. 2008 Budoucí americký prezident bude čelit obrovskému federálnímu deficitu
28. 7. 2008 Nejlepší sci-fi redaktor, aneb vyvolení mezi námi Štěpán  Kotrba
28. 7. 2008 Lidové noviny: Snaha zdiskreditovat "Ne základnám" stůj co stůj
28. 7. 2008 Čína ohrožuje rozhovory o volném obchodu
28. 7. 2008 Překvapivě kvalitní filmy Pavla Kohouta Jan  Čulík
28. 7. 2008 Znovu o filmu Sedm zabitých Tereza  Chrástová
26. 7. 2008 Kohoutovy a Jasného Zářijové noci: pozoruhodně zralý a promyšlený film Jan  Čulík
28. 7. 2008 Děs a bezstarostnost poúnorové doby Hana  Tomšů
26. 7. 2008 Letošní Letní filmová škola jako sociologický materiál pro studium české společnosti Jan  Čulík
27. 7. 2008 LFŠ a Jiří Králík Boris  Cvek
28. 7. 2008 Vážný problém: Podvržení webových stránek Petr  Nachtmann
28. 7. 2008 Kaplický: Chobotnice bude a bude... ...a bude Štěpán  Kotrba
28. 7. 2008 18 měsíců lhala vláda, lhala a vymýšlela si i zdravotní vládní komise Jan  Neoral
28. 7. 2008 Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech Stanislav  Kaucký, Milan  Hlobil, Petr  Pokorný
28. 7. 2008 Botanická zahrada: Na základě personálně-organizačního auditu půjdete na dlažbu
28. 7. 2008 Poděkování panu režisérovi a velkému dramatikovi Wenzel  Lischka
28. 7. 2008 Sedm pohledů na české zdravotnictví
25. 7. 2008 Krutý úsměv budoucnosti: mediální scénářování alternativ vývoje a možná realita Štěpán  Kotrba
26. 7. 2008 Space War: Naše nynější krize William S. Lind
25. 7. 2008 Mezi právem a spravedlností je stále větší propast Štěpán  Kotrba
25. 7. 2008 Výsledek policejního šetření a Vstupenka do bezdomoví Jan  Kadubec
25. 7. 2008 Aktuální Nesmrtelnost Milana Kundery Hana  Tomšů
19. 7. 2008 Hospodaření OSBL za červen 2008