10. 7. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 7. 2008

Martin Bursík: Kvůli rozporům ve Straně zelených chci uspořádat sjezd

V Praze dne 9.7.2008

Vážení a milí zelení,

po pečlivém zvažování jsem se rozhodl navrhnout předsednictvu svolat sjezd Strany zelených v termínu 5.- 7. září 2008.

Sjezd je legitimní a demokratické řešení v situaci, kdy vnitrostranické spory pronikají na veřejnost s takovou intenzitou, že strana začíná být pro voliče nečitelná, lidé nemají jistotu, kam strana směřuje a jak silný je mandát jejího vedení. Proto je sjezd důležité uskutečnit právě před volbami, aby lidé měli jistotu a věděli, jakou Stranu zelených volí. Je nutné a férové dát tento signál veřejnosti před volbami a nikoliv až po nich.

Největším problémem SZ je dvojkolejnost vedení. Stanovy daly možnost vytvořit ve straně druhé politické a mocenské centrum -- republikovou radu. Ta svého postavení využívá k vlastnímu mocenskému posilování, bohužel cestou oslabování stávajícího zvoleného vedení. Tato politika "čím hůř, tím lépe (pro nás)" je oficiálně vydávána za boj o vnitrostranickou demokracii, což však neodpovídá skutečné povaze věci. Na RR se nevedou demokratické diskuse o vývoji politické situace, ale odehrávají se tam narežírované akce, jejichž cílem je zpochybnit činnost strany ve vládě a v koalici, pranýřovat její úspěšné kroky a to vše pod záminkou, že se to děje ve jménu prosazování "zelenější" politiky. Mocenské centrum je přitom zformované, na republikové radě pracuje podle připraveného písemného scénáře, rozděluje strategii na MY a ONI, vše je institucionalizované, jmenovitě podložené. Jde o tvrdý vnitrostranický boj.

Veřejnost je matena rozporuplnými a protichůdnými vyjádřeními a rozhodnutími stranických orgánů a nemá jasno, kdo vlastně nese za vedení strany odpovědnost. Kontroverze a vnitrostranické mocenské boje paralyzují stranu a omezují důležitou práci na věcných zelených tématech. Voliče, které obvykle nezajímá strana, jež se zabývá sama sebou, takové chování politického subjektu právem odpuzuje. Očekávají, že strana bude svou práci věnovat občanům a nikoli sobě. Dá se tedy předpokládat, že spory unavený volič se poohlédne po politické alternativě, nebo znechucen planou politikou nepůjde k volbám vůbec. Šetření STEMu z června 2008 konstatuje, že "Strana zelených vykázala dílčí pokles podpory, podstatnější však může být to, že její podpora slábne a stává se značně nejistou", a to by pro nás všechny mělo být vážným varováním.

Navíc, mocenský boj se přenesl z republikové rady i do poslaneckého klubu. Strana zelených vystupuje poprvé od vstupu do Poslanecké sněmovny pro nás, pro koaliční partnery i veřejnost těžko předvídatelně. Politická metoda týmové práce a korektního koaličního vyjednávání a hledání kompromisu je nahrazována kladením požadavků a ultimát. Stále častěji je z našeho středu slyšet hrozba odchodu z koalice.

Dnes je zřejmé, že ve SZ existují dva koncepty:

1) SZ jako autonomní politická strana, která není svázána ani s levicí ani s pravicí. SZ dokládající voličům, že je zralá pro plnohodnotnou účast ve vládě. SZ jako strana, která je schopna vytěžit korektně z koaliční spolupráce maximum pro uplatňování principů ochrany životního prostředí a lidských práv. SZ prezentující politiku otevřenou, neextrémní středovou (schopna nacházet společná východiska jak s ODS, tak s ČSSD). SZ praktikující realistickou politiku založenou primárně na věcnosti a odbornosti s vůli tuto odbornost dále prohlubovat. (formulovámo M. Bursíkem průběžně).

2) Druhý koncept krystalizuje mezi těmi, kteří vidí největšího (a možná i jediného) nepřítele v ODS. Podle tohoto konceptu je program SZ nekompatibilní s programem ODS. V případě vítězství ODS bude tedy SZ vždy v opozici. Ve vládě bude případně pouze s ČSSD. SZ se tak logicky posouvá doleva. Zužuje se koaliční potenciál - jediným přirozeným partnerem je ČSSD. To podle všeho odradí významnou část středových voličů. Logickým vyústěním tohoto konceptu je vystoupit z vlády a přejít do opozice (formulováno M. Stropnickým v LN v červnu 2008 a na poslední RR).

Předesílám, že koncept Strany zelených jako autonomní politické strany, která není ani součástí levice ani pravice, s širokým koaličním potenciálem (vyjma KSČM) není už dávno mým osobním konceptem. Již dvakrát jsem byl sjezdem s tímto konceptem zvolen. S tímto konceptem jsme vstoupili do Poslanecké sněmovny a stali se jednou z nejúspěšnějších zelených stran v Evropě. Jde tedy o aktuální politický koncept SZ. Teď se musí SZ rozhodnout, zda jej nadále pokládá za nosný nebo ho chce radikálně změnit.

Za vůbec nejškodlivější před podzimními krajskými a senátními volbami považuji rozhodnutí RR, že naše účast ve vládě je pouze podmíněná a že po volbách RR vyhodnotí výsledky a rozhodne o případném odchodu z koalice. Vzkaz voličům "volte nás a my po volbách rozhodneme, jak se na politické scéně zachováme," je nesolidní vůči voličům i vůči koalici. Stejně nekorektní ve vztahu k veřejnosti je skutečnost, že skupina hlásící se ke konceptu č. 2 (tj. SZ jako přirozená součást levice + vystupme z vlády) nechce před voliči vyložit před krajskými a senátními volbami karty na stůl a chce se nechat volit pod hlavičkou konceptu č. 1, který byl v minulých volbách a je i nyní v průzkumech veřejného mínění úspěšný.

Je proto poctivé zjistit, jaké je nyní názorové rozložení mezi volbou těchto dvou politických konceptů ve SZ. Podle hlasování RR to možné není: volební systém při volbě členů RR sjezdem je historicky nastavený tak, že neodráží většinový názor SZ, ale poskytuje možnost nejrůznějším klikám a skupinám, aby dostaly do cca 60ti členného orgánu své zástupce, kteří pak postupují podle hlasovacích dohod a scénářů. Mandát těchto názorových skupin je v médiích vydáván za většinový názor členské základny SZ a je dokonce nadřazován mandátu poslanců, zvolených mnohanásobným počtem voličů.

Všechny výše uvedené důvody mne vedly k návrhu na svolání sjezdu strany, a to na první víkend v září. Pojďme společně projít další kritickou etapou vývoje SZ, pojďme dát jednoznačnou odpověď voličům na otázku, kdo je SZ, kde stojí a kam směřuje. Pojďme současně využít sjezdu k odstartování horké fáze volební kampaně pro krajské a senátní volby.

Hlavním úkolem sjezdu je:

1) zvolit nové stranické vedení a dát mu jasný mandát,

2) schválit nové stanovy strany a tím mj. odstranit dvoukolejné vedení strany a permanentní vnitrostranický boj o vliv mezi dvěma centry v období mezi sjezdy. Vyjasnit vztahy a kompetence mezi stranickými orgány, obnovit demokratickou diskusi uvnitř SZ

3) definovat pozici SZ v politickém spektru, náš koaliční potenciál a směřování -- tj. vyslat voličům před podzimními volbami signál, že SZ je konsolidovanou stranou s jasnými vizemi a umístěním v politickém spektru,

4) odstartovat horkou fázi předvolební kampaně do krajských a senátních voleb -- prezentovat hlavní volební témata SZ pro volby 2008.

Vážení a milí členové strany,

jsem si vědom, že předkládám návrh na uspořádání sjezdu předsednictvu na počátku prázdnin, tj. v období relativního politického klidu a pro mnohé z vás i odpočinku. Přesto, nebo právě proto, pojďme společně využít tohoto období k vyřešení vnitřních problémů Strany zelených. Pojďme odstartovat volební kampaň do podzimních voleb opět jako konsolidovaná, čitelná, sebevědomá a emancipovaná politická strana s jasnou vizí, která ví, co chce, a její politickou metodou je solidnost, korektnost a věcnost.

Jsem připraven věnovat léto výjezdům do regionů, diskutovat s Vámi, vysvětlovat nejen výše uvedené kritické momenty vnitřního fungování SZ, naslouchat a prezentovat Vám konkrétní výsledky naší politické práce ve vládě i v Poslanecké sněmovně. Spolu se mnou jsou připraveni vést s Vámi dialog i kolegové a nejbližší spolupracovníci z vlády, Poslanecké sněmovny a předsednictva strany.

Aby sjezd proběhl korektně, produktivně a efektivně, budou krajským a základním organizacím samozřejmě zaslány veškeré podkladové materiály pro jednání sjezdu v termínu dle stanov, tj. 30 dní před konáním sjezdu. Tyto podklady připraví předsednictvo strany.

Věřím, že rozumíte mé starosti o budoucnost Strany zelených a mé snaze řešit naši společnou situaci touto demokratickou cestou.

Vše dobré a pěkné léto,

Martin Bursík

                 
Obsah vydání       10. 7. 2008
10. 7. 2008 Bushka versus stát: Poloviční vítězství snaživého primitiva Štěpán  Kotrba
10. 7. 2008 Katyň - film o ideologiích, které zešílely Jan  Čulík
10. 7. 2008 "Speciální schopnosti" raket Šaháb Štěpán  Kotrba
10. 7. 2008 Martin Bursík: Kvůli rozporům ve Straně zelených chci uspořádat sjezd
10. 7. 2008 Je možné změnit názor na radar? Jan  Burian
10. 7. 2008 Jak láká stoka Ema  Čulík
10. 7. 2008 The attraction of the gutter Ema  Čulík
9. 7. 2008 Film není mrtvý. A mrtvý není ani formát VHS Ema  Čulík
9. 7. 2008 Film's not dead. And neither is VHS Ema  Čulík
9. 7. 2008 Západ zjišťuje, že na třetí svět nemá Jan  Čulík
9. 7. 2008 Karamazovi: Profesionální záznam divadelní inscenace Jan  Čulík
10. 7. 2008 O dobru proti nadzlu Ondřej  Slačálek
9. 7. 2008 Pro světový mír není nebezpečnější program Vojtěch  Filip
9. 7. 2008 Missile defense deal Štěpán  Kotrba
9. 7. 2008 Spolčení burzovních hlupců Petr  Baubín
10. 7. 2008 První ze čtyř žalob Ligy v případu CzechTek uspěla
9. 7. 2008 Zrození politika je smrtí šaška Bohumil  Kartous
9. 7. 2008 Martin Bursík věří protiraketovému štítu více než americký Kongres Ivan  Větvička
9. 7. 2008 Nesmyslné stíhání Libuše Bryndové za samoléčbu konopím Anna  Čurdová
10. 7. 2008 Klystýr, nebo kůrovec? Hynek  Hlavenka
10. 7. 2008 Jak zabít nudu při okurkové sezóně Wenzel  Lischka
9. 7. 2008 Mám doma...?!? Ladislav  Žák
9. 7. 2008 Demokracie vs. bezpečnost? Ladislav  Žák
9. 7. 2008 Stydím se za představitele své země Pavel  Novotný
9. 7. 2008 Jdi a otevři dveře...aspoň průvan bude
9. 7. 2008 8.7. 2008 = Den hanby Miroslav  Pořízek
7. 7. 2008 Ženy v ČR asi už brzo udělají revoluci, zatím točí velmi dobré filmy Jan  Čulík
8. 7. 2008 Vorlův Gympl: Jak film vyjadřuje všeobecnou občanskou nespokojenost v České republice Jan  Čulík
8. 7. 2008 Hřebejkův Medvídek: dobře napsaný, zábavný scénář bez hlubšího záběru Jan  Čulík
8. 7. 2008 Hrůza! Ema  Čulík
8. 7. 2008 The Horror! Ema  Čulík
10. 7. 2008 I to je blues   holger
8. 7. 2008 Společně proti základně Jan  Keller, Oskar  Krejčí, Rudolf  Převrátil, Michael  Marčák, Jiří  Maštálka, Kateřina  Konečná, Jan  Neoral
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008

Zelení RSS 2.0      Historie >
10. 7. 2008 Martin Bursík: Kvůli rozporům ve Straně zelených chci uspořádat sjezd   
10. 7. 2008 Bursíka odvolejte, ve vládě zůstaňte Václav  Hála
16. 6. 2008 Paroubek drží zemi v kleštích a Bursík si dělá legraci z voličů Václav  Hála
30. 5. 2008 Nutný Bursík Michal  Vimmer
28. 5. 2008 Je rozkol ve Straně Zelených řízený? František  Řezáč
24. 5. 2008 Zelení: "Voni to móc dobře vědi jak se do vlády dostali a komu mají být zavázaný"   
24. 5. 2008 Ještě že to není nic znepokojivého... Jan  Neoral
8. 4. 2008 Že by už to neplatilo, poté, co byli zvoleni?   
31. 3. 2008 Rezignuje dalajláma? Tibetská mládež ho možná donutí Štěpán  Kotrba
11. 12. 2007 Jak se v Čechách dodržuje právo aneb odpověď americkému brouku Miroslav  Šefara
5. 12. 2007 Chtělo by to nějakou zelenou stranu Jakub  Patočka
30. 11. 2007 Zelení: Délka štěpeného atomu Pavel  Kopecký
29. 11. 2007 Co zbylo ze zelených? Martin a Džamila Jan  Keller
29. 11. 2007 Jak souvisí Rowlingová, Bursík a Greenpeace? Štěpán  Kotrba
25. 11. 2007 Chceme otevřenou diskusi o tom, za jakých podmínek setrvávat v této vládě!