11. 7. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 7. 2008

Radar je správný krok: Pohádky MF Dnes

Sedíte-li v restauračním zařízení s velkoplošnou obrazovkou, na níž se odehrává nějaký přitroublý seriál nebo sportovní utkání, bude tato obrazovka vždy znovu přitahovat váš zrak, i když vás sport vůbec nezajímá, seriály z hloubi duše nenávidíte a u stolu popíjíte se svými nejlepšími přáteli. Podobně se to má s listem Mladá fronta Dnes, který mezi českými mainstreamovými médii patří k těm "nejmainstreamovějším": jeho stranická zaujatost a bezostyšný politický aktivismus urážejí, přesto však opakovaně přitahují pozornost kriticky myslícího, pro tuto chvíli však zkoprnělého, čtenáře.

Podívejme se např. na vydání z úterý 8. července 2008. Tam Josef Kopecký -- s jehož zlostným až nenávistným postojem vůči odpůrcům radaru jsem měl již dvakrát příležitost setkat se osobně -- zveřejnil "zprávu" s názvem Vláda dnes přivítá ministryni Riceovou, ČSSD ruského generála. Aktivismus zažraný pod kůži nedovoluje Josefu Kopeckému, aby popsal věcně a neutrálně, co se bude v den příjezdu Condoleezzy Rice dít, a tak svůj text uvádí větou: "Zatímco česká vláda dnes potvrdí s Američany smlouvu o vybudování amerického radaru protiraketové obrany, opozice si uspořádá vlastní "trucpodnik"."

Po sdělení, že se odpoledne podepíše smlouva o protiraketovém štítu, následuje další emocionálně podbarvená věta, v níž nezanedbatelnou roli hraje slovo "ruský" (neboť dnes cokoli ruské je zlovolné a nebezpečné): "Ve stejné chvíli bude o dva kilometry a devět set metrů dál, v sídle opoziční ČSSD, hřímat proti americkému radaru ruský generál Jevgenij Bužinskij."

Josef Kopecký už se ale neobtěžuje informovat o tom, že generál Bužinskij není žádné monstrum "hřímající" proti americkému radaru, ale je (byl až do okamžiku podepsání zmíněné smlouvy) ruským vyjednavačem o protiraketové obraně, který vyjednával se Spojenými státy. To se čtenář doví až např. ze zprávy ČTK s názvem Ministerstvo obrany se ohradilo proti slovům Ruska.

Zpráva ČTK si, mimochodem, zaslouží zvýšenou pozornost. Píše se v ní, že "České ministerstvo obrany dnes upozornilo Moskvu, že Praha je znepokojena "pokračující nepřiměřenou rétorikou Ruské federace vůči České republice" v souvislosti s plány na vybudování radaru amerického systému protiraketové obrany."

V souvislosti s tímto znepokojením je zapotřebí připomenout dvojí. Předně to, že po celou dobu vyjednávání s Američany uklidňovali čeští politici zneklidněnou veřejnost, že ruské výhrůžky jsou jen siláckými gesty před volbami, ale že Rusko se nakonec s americkým radarem u nás smíří. Tvrdili to až do voleb ruského prezidenta v březnu letošního roku.

Ruský prezident byl zvolen, ten bývalý se stal premiérem. "Ruská rétorika" -- jak se varováním našeho strategického dodavatele ropy a zemního plynu říká, aby se vzbudil dojem, že není nutno brát je vážně -- však po podpisu smlouvy razantně přitvrdila. "Nabude-li dohoda s USA, podléhající ratifikaci v českém parlamentu, právní závaznosti a začne-li se u našich hranic skutečně rozmisťovat americký strategický systém protiraketové obrany, budeme nuceni reagovat nikoliv diplomatickými, ale vojensko-technickými metodami," uvádí se ve zprávě s názvem Moskva: Ratifikace dohody o radaru si vynutí vojenskou odpověď. Kdo tedy měl pravdu -- "předposraní" čeští občané nebo ti ze současné politické reprezentace, kdo zaujímají "odvážná" stanoviska proti vůli lidu a americký radar zde prosazují?

Druhá poznámka se týká skutečnosti, že radar -- přes všechna současná ujišťování -- skutečně je namířen proti Ruské federaci. Když se 19. prosince 2007 konala veřejná diskuse s Tomášem Klvaňou, zeptal se jeden její účastník na platnost výroku premiéra Topolánka, který na kongresu ODS prohlásil:

Nedopustit, abychom se opět plíživě sunuli do sféry geopolitického vlivu Ruska. To je ten pravý důvod, proč u nás má stát radarová základna.

Tomáš Klvaňa reagoval na položený dotaz takto: "...já jako zástupce celé vlády nehovoříc na kongresu ODS, nehovoříc v žádné stranické pozici říkám ano, ta věcná podstata toho jeho [Topolánkova] názoru je naprosto v pořádku, já bych volil jinou rétoriku." Jeho slova vzápětí potvrdil Viktor Dvořák z odboru bezpečnostní politiky Ministerstva zahraničních věcí ČR: "Já bych k tomu možná jenom doplnil, že samozřejmě s tímto argumentem, o kterém hovoří pan Klvaňa, souhlasíme, ale vzhledem k jisté politické korektnosti, kterou chápete nemůžeme při jednáních, přímých jednáních s ruskou stranou jim do očí tohleto říkat."

Situace je tedy taková: Spojené státy chtějí v České republice vybudovat strategické vojenské zařízení namířené proti Ruské federaci. Vrcholní čeští politici to vědí a občas to i říkají na veřejnosti. Současná česká vláda je nicméně "znepokojena "pokračující nepřiměřenou rétorikou Ruské federace vůči České republice" v souvislosti s plány na vybudování radaru amerického systému protiraketové obrany." Tropí si z občanů ČR a z ruských diplomatů blázny?

Teodor Marjanovič: V Goebbelsových šlépějích

Ve výše uvedeném vydání MF Dnes byl zveřejněn také komentář s názvem Radar je správný krok, přiznejme si to, jehož autorem je Teodor Marjanovič. Snad by bylo možné pominout, že tento novinář agituje za americký radar, kdyby tak nečinil silně manipulativním a pravdu zkreslujícím způsobem. V jeho článku se vyskytuje celá řada diskutabilních tvrzení, jedno z nich však všechna ostatní svou obludností převyšuje. Jde o tyto odstavce:

Další plus vyplývá ze zkušenosti s ruskými výhrůžkami, které Kreml roztruboval v posledním roce a půl. Nevím, jak u čtenáře, ale u autora těchto řádek měly takový efekt, že pochopil, že právě kvůli nim je stůj co stůj nutné radar přijmout. Přítomnost amerických sil, byť v relativně malém počtu, je nejlepší zárukou toho, že ruské ambice už na tuhle zemi nedosáhnou.

Nebo zná někdo účinnější způsob, jak Moskvě jednou provždy říct, ať zmlkne? Zatím s ničím zajímavým v tomto ohledu nikdo z Paroubků, Zaorálků a dalších odpůrců nepřišel.

A pokud bude ta záruka stvrzena právě v roce "osmiček", obtěžkaném tragickými výročími, tím lépe. Pocit, že Rusové na tuto zemi už nemůžou, i kdyby pukli vzteky, bude o to sladší.

Ponechme stranou otázku, do jaké míry rozumí Teodor Marjanovič současné globální politice a blížícím se celosvětovým strategickým hrozbám, pohlíží-li na ně prizmatem svých pocitů a představ, že Rusové budou pukat vzteky. Všimněme si raději prvního citovaného odstavce.

Teodor Marjanovič oprávněně uvádí, že z Ruska zněly poslední rok a půl výhrůžky. Zamlčuje však to, co bylo jejich příčinou -- totiž úmysl Spojených států postavit v České republice radar. Na uvedenou polopravdu stran ruských výhrůžek pak navazuje slovy: "Nevím, jak u čtenáře, ale u autora těchto řádek měly takový efekt, že pochopil, že právě kvůli nim je stůj co stůj nutné radar přijmout."

Chronologicky:

1) Spojené státy oznámily svůj úmysl postavit 500 km od hranic Ruské federace radar s dosahem 6700 km.

2) Rusko na toto oznámení a následná jednání zareagovalo odmítavě a výhrůžkami. Proto:

3) je nutno zmíněný radar postavit.

Logiku zmítající se ve smrtelných křečích dobíjí Marjanovič otázkou: "zná někdo účinnější způsob, jak Moskvě jednou provždy říct, ať zmlkne?"

Propaganda takto těžkého kalibru snese srovnání s propagandou Goebbelsovou. Nejen pro svůj obsah, ale také proto, že i ona připravuje půdu pro válku.

                 
Obsah vydání       11. 7. 2008
12. 7. 2008 Ohlédnutí za Karlovými Vary: Přijatelné filmy; nic co by vám od základů změnilo život Jan  Čulík
13. 7. 2008 Emma Čulík: Karlovy Vary 2008 - A fistful of impressions/Hrst dojmů Ema  Čulík
11. 7. 2008 Polsko požaduje pro antirakety od Ameriky lepší podmínky
11. 7. 2008 "Jsme otevřeni konstruktivní debatě, ale v případě vybudování základny v ČR zajistíme vlastní bezpečnost vojenskými prostředky"
11. 7. 2008 Russia on the signing of the Czech-US treaty on missile defence
12. 7. 2008 Lidé ztratí na amerických letištích 637 000 laptopů ročně
12. 7. 2008 Medicinal-marihuana conviction sheds light on ambiguous drug law
11. 7. 2008 Bobošíková podala trestní oznámení proti osobám, odpovědným za poměry v LDN v Chitussiho ulici
11. 7. 2008 Demokracie, odvaha a lochneská obluda Luděk  Toman
12. 7. 2008 Fundovanější analýza než hysterické stesky a paušální negace v Britských listech
12. 7. 2008 Demokracie v ČR je slabá, protože občané jsou lhostejní Jan  Čulík
11. 7. 2008 Český kurníček: Radar bude - čert nespí Sandra  Wain
11. 7. 2008 Konsensus Beno  Trávníček
12. 7. 2008 Česko pošle do Kosova skoro sto milionů Milan  Daniel
10. 7. 2008 Památce dejvických MacGyverů Štěpán  Kotrba
11. 7. 2008 Rakety skutečně ohrožující Američany jsou vyráběny z lahví od propanbutanu. Obrana proti nim neexistuje Karel  Dolejší
11. 7. 2008 Poslední varianta íránského zfalšování startu raket
11. 7. 2008 Írán zfalšoval fotografie vzletu raket krátkého doletu
11. 7. 2008 Radar je správný krok: Pohádky MF Dnes Jakub  Rolčík
10. 7. 2008 Bursíka odvolejte, ve vládě zůstaňte Václav  Hála
10. 7. 2008 "Speciální schopnosti" raket Šaháb Štěpán  Kotrba
10. 7. 2008 Katyň - film o ideologiích, které zešílely Jan  Čulík
10. 7. 2008 O dobru proti nadzlu Ondřej  Slačálek
9. 7. 2008 Karamazovi: Profesionální záznam divadelní inscenace Jan  Čulík
10. 7. 2008 Bushka versus stát: Poloviční vítězství snaživého primitiva Štěpán  Kotrba
10. 7. 2008 I to je blues   holger
9. 7. 2008 Jdi a otevři dveře...aspoň průvan bude
10. 7. 2008 Jak láká stoka Ema  Čulík
10. 7. 2008 The attraction of the gutter Ema  Čulík
7. 7. 2008 Ženy v ČR asi už brzo udělají revoluci, zatím točí velmi dobré filmy Jan  Čulík
9. 7. 2008 Film není mrtvý. A mrtvý není ani formát VHS Ema  Čulík
9. 7. 2008 Film's not dead. And neither is VHS Ema  Čulík
9. 7. 2008 Západ zjišťuje, že na třetí svět nemá Jan  Čulík
10. 7. 2008 Je možné změnit názor na radar? Jan  Burian
11. 7. 2008 Nejlepší úmysly -- cesta do pekel? Pavel  Novotný
10. 7. 2008 Jak zabít nudu při okurkové sezóně Wenzel  Lischka
9. 7. 2008 Spolčení burzovních hlupců Petr  Baubín
10. 7. 2008 Martin Bursík: Kvůli rozporům ve Straně zelených chci uspořádat sjezd
10. 7. 2008 Klystýr, nebo kůrovec? Hynek  Hlavenka
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
11. 7. 2008 Radar je správný krok: Pohádky MF Dnes Jakub  Rolčík
9. 7. 2008 Zrození politika je smrtí šaška Bohumil  Kartous
4. 7. 2008 Teorie informačního pole (část 1) Michal  Rusek
24. 6. 2008 Ubohý pořad na ČRo 6 Eliška  Svobodová
3. 6. 2008 "Volení zástupci volených poslanců" Štěpán  Kotrba
27. 5. 2008 Hezký zbytek dne ve společnosti České televize aneb co se do ČT 1 nevešlo   
23. 5. 2008 Proč zrušit ČT1 Bohumil  Kartous
23. 5. 2008 Manažer mrtvých sponzorů zaútočil na veřejnou službu Štěpán  Kotrba
22. 5. 2008 Problém Media Tenoru: co je to neutralita Štěpán  Kotrba
19. 5. 2008 Proč tolerujete střet zájmů a používáte služeb prokázaného lháře? Petr  Nachtmann
12. 5. 2008 Kolik stojí spekulace Michal  Vimmer
12. 5. 2008 Česká televize cenzuruje odbornou kritiku radaru. Proč? Jakub  Rolčík
7. 5. 2008 Odvysíláním reportáže Luboše Rosího ČT tvrdě narušila svůj veřejnoprávní statut Jan  Čulík
7. 5. 2008 Vyváženost je v České televizi samozřejmostí Ladislav  Šticha
7. 5. 2008 Dotaz panu Štichovi, mluvčímu České televize   

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
11. 7. 2008 Radar je správný krok: Pohádky MF Dnes Jakub  Rolčík
11. 7. 2008 "Jsme otevřeni konstruktivní debatě, ale v případě vybudování základny v ČR zajistíme vlastní bezpečnost vojenskými prostředky"   
11. 7. 2008 Russia on the signing of the Czech-US treaty on missile defence   
11. 7. 2008 Polsko požaduje pro antirakety od Ameriky lepší podmínky   
10. 7. 2008 Je možné změnit názor na radar? Jan  Burian
9. 7. 2008 Paní Riceová, už víte, kdo 11. září 2001 zaminoval a odstřelil "sedmičku"? Martin  Gřeš
9. 7. 2008 Stydím se za představitele své země Pavel  Novotný
9. 7. 2008 8.7. 2008 = Den hanby Miroslav  Pořízek
9. 7. 2008 Zrození politika je smrtí šaška Bohumil  Kartous
9. 7. 2008 Martin Bursík věří protiraketovému štítu více než americký Kongres Ivan  Větvička
9. 7. 2008 Mám doma...?!? Ladislav  Žák
9. 7. 2008 Pro světový mír není nebezpečnější program Vojtěch  Filip
8. 7. 2008 Jan Tamáš promluví k europoslancům ve Štrasburku   
8. 7. 2008 Ondřej Neff neprosazuje americký radar v ČR ze zlé vůle Jan  Čulík
8. 7. 2008 Majitelka penzionu v Karlových Varech proti raketové obraně Jan  Čulík