30. 7. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 7. 2008

Armádní hygienik je v úzkých, oblbuje laickou veřejnost

Dalo se jistě očekávat, že nejvyšší vládní a armádní činitelé se pokusí znevěrohodnit či jiným způsobem eliminovat analýzu tří odborníků, kteří kriticky zhodnotili celou řadu manipulací, nesmyslů a polopravd, pomocí nichž se současná vláda snaží otupit odpor většiny české veřejnosti proti plánovanému americkému radaru v Brdech. Jedním z prvních, kdo se ke kritické analýze vyjádřili odmítavě, byl hlavní hygienik Armády ČR plukovník MUDr. Petr Navrátil. Učinil tak ovšem způsobem, který vede k závažným pochybnostem o jeho soudnosti.

Podle zprávy ČTK "studie, která hovoří o nebezpečí amerického radaru pro lidi, vychází z parametrů jiného zařízení, než které by mělo být v České republice, řekl dnes ČTK armádní hygienik Petr Navrátil. Byl v týmu odborníků, který pro českou vládu hodnotil zdravotní rizika radaru i přímo na ostrově Kwajalein. Z tohoto místa by protiraketový radar měl být podle plánů Američanů přemístěn do vojenského prostoru Brdy." Ve zprávě ČTK se dále uvádí:

Navrátil zdůraznil, že nová kritická studie analyzuje parametry radaru XBR, který ale v Česku být umístěn nemá. Předchozí hodnotící zpráva pro vládu vycházela naopak z údajů radaru EBR, s nímž se pro Česko počítá, a zdravotní rizika nepotvrdila, dodal.

"Zaměňují data, která se týkají tohoto radaru, který má být umístěn v Brdech, s daty jiných radarů," řekl Navrátil ke zprávě, kterou vypracovali fyzik Petr Pokorný z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, specialista na radiové vlny Milan Hlobil a vojenský analytik Stanislav Kaucký.

Plukovník Navrátil zřejmě vůbec neví, o čem mluví. Pokud ví, pak vědomě lže. Jak?

Především vytváří nepravdivý dojem o předmětu analýzy dotčené studie. Jak se může čtenář Britských listů snadno přesvědčit, autoři uvádějí jasně, že jde o parametry "XBR radaru (pro Evropu nazývaného rovněž EBR radaru)" a v textu mnohokrát opakují nejenom zkratku "XBR", ale též "EBR". Připusťme ale na tomto místě, že šlo o projev (v České republice) běžné praxe -- totiž že veřejní činitelé se vyjadřují k prohlášením, článkům a peticím bez toho, že by je četli, a všimněme si, že hlavní hygienik Armády ČR popírá materiály vydané samotnou Armádou, Ministerstvem obrany a/nebo Vládou ČR.

Tak např. v materiálu nazvaném RADAR pod lupou, který je dostupný ze stránky Ministerstva obrany, se diskutují možnosti rozmístění prvků PRO v zahraničí. Píše se, že ze dvou uvedených variant "se Spojené státy zaměřily na druhou možnost s tím, že by v Polsku mohla případně vzniknout základna s asi 10 protiraketami a na našem území by byl umístěn specializovaný radar, známý zatím pod zkratkou GBR (Ground Based Radar), tedy pozemní radar nebo také XBR (X-Band Radar), čili radar pracující v pásmu X.

Toto vysvětlení činí srozumitelnějším novinářský presskit "O radarech", který je ke stažení na jedné ze stránek serveru protiraketam.cz. V tabulce na str. 7 tohoto presskitu je pro pásmo X uvedena frekvence 8 - 12 GHz, vlnová délka 2,5 - 3,75 cm a využití "sledování a řízení raket, námořní radary, meteorologie, letecký provoz, radarové mapování". Zcela jasno pak do věci vnáší článek s názvem Jaký radar by byl případně umístěn v ČR? ze stránek protiraketovaobrana.cz:

Pokud se Česká republika a USA dohodnou na umístění radarové stanice systému protiraketové obrany USA na území České republiky a tuto dohodu schválí i Parlament ČR, fungoval by od roku 2011 v České republice jeden z radarů typu XBR tohoto systému.

Radar by měl být tvořen plošnou fázovou anténou o rozloze mřížky 105 metrů čtverečních, pracuje v tzv. pásmu X (8 - 12 GHz, tj. ve vlnové délce 3,75 až 2,5 cm, v případě uvažovaného radaru je to konkrétně 9 - 10 GHz). Odtud anglická zkratka XBR (X-Band Radar).

Podepsal-li tedy hlavní hygienik AČR dne 13. srpna 2007 "Předběžné posouzení vlivu radiolokační stanice EBR (European Based Radar) na zdravotní stav populace v okolí vojenského újezdu Brdy" s odkazem na parametry "uvažované EBR (viz. Příloha č. 1)", kde je jako "pracovní kmitočet radiolokátoru" uvedeno "9 až 10 GHz", pak nevyhnutelně schválil zprávu hodnotící činnost radaru pracujícího v pásmu X, čili zařízení XBR.

Řečeno ještě jednou, co nejjasněji: V Brdech se počítá s radarem, který pracuje v pásmu X a proto se označuje XBR. A protože má být umístěn v Evropě, označuje se již teď také jako EBR.

Pokud to plukovník Navrátil nepochopil, nemá na postu hlavního hygienika AČR co dělat. Pokud to pochopil a pojmy XBR a EBR oddělil proto, aby vyhověl politické objednávce a zmátl občany České republiky, pak MUDr. Navrátil do funkce hygienika už vůbec nepatří. Ať tak či onak, jeho vyjádření pro sdělovací prostředky jej jednoznačně diskvalifikuje z odborné diskuse o plánovaném radaru.

                 
Obsah vydání       30. 7. 2008
30. 7. 2008 Armádní hygienik je v úzkých, oblbuje laickou veřejnost Jakub  Rolčík
30. 7. 2008 Stanovisko k argumentům hlavního hygienika AČR p. Navrátila k materiálu "Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech" Stanislav  Kaucký, Milan  Hlobil, Petr  Pokorný
30. 7. 2008 Dotaz dalšímu "vládnímu expertovi", proděkanovi FEL ČVUT Štěpán  Kotrba
30. 7. 2008 Z ohledu na "neutuchající zájem" obnovujeme prodej akreditací
30. 7. 2008 Jeden fyzik ve vládě sedí....
30. 7. 2008 Jiří Králík: Nechci vyvolávat konflikty Jiří  Králík
30. 7. 2008 Občan Havel: Kouteckého nasládlá propaganda, kterou měla naštěstí rozum odmítnout i Česká televize Jan  Čulík
30. 7. 2008 Čulíku, víme, že nenávidíš Havla a jsi zrádce národa
30. 7. 2008 Opojné Jahodové víno Jan  Čulík
30. 7. 2008 Organizační diletantismus na letošní LFŠ Jan  Čulík
30. 7. 2008 ČR ochrání radary z amerických křižníků ve Středomoří?
30. 7. 2008 Kdo platil novinářům výlet do Ameriky, aneb Dobrý den, prapore hvězd a pruhů Štěpán  Kotrba
30. 7. 2008 Rozhovory o liberalizaci světového obchodu se rozložily
30. 7. 2008 Sledovali jsme skutečný test! Opravdu? Stanislav  Kaucký
30. 7. 2008 Ostudy pytel -- komediální drobnička Michal  Kuklík
30. 7. 2008 Sláva, náš syn nekrade už doma Sandra  Wain
29. 7. 2008 Přírodovědec varuje před negativním dopadem americké základny na přírodu v Brdech
29. 7. 2008 Čunek: ve vládě nesedí ani jeden fyzik
29. 7. 2008 Kulturně likvidační Richter: audit byl vědomě zneužit Magistrátem
28. 7. 2008 Fatální důsledky radarového záření na zdraví dětí, rostlin i zvířat ve Skrundě v Lotyšsku
29. 7. 2008 Zdravotnictví v ČR trpí plýtváním Petr  Wagner
28. 7. 2008 Nejlepší sci-fi redaktor, aneb vyvolení mezi námi Štěpán  Kotrba
28. 7. 2008 Překvapivě kvalitní filmy Pavla Kohouta Jan  Čulík
28. 7. 2008 Znovu o filmu Sedm zabitých Tereza  Chrástová
28. 7. 2008 Děs a bezstarostnost poúnorové doby Hana  Tomšů
28. 7. 2008 Vážný problém: Podvržení webových stránek Petr  Nachtmann
28. 7. 2008 Botanická zahrada: Na základě personálně-organizačního auditu půjdete na dlažbu
28. 7. 2008 Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech Stanislav  Kaucký, Milan  Hlobil, Petr  Pokorný
28. 7. 2008 18 měsíců lhala vláda, lhala a vymýšlela si i zdravotní vládní komise Jan  Neoral
30. 7. 2008 Sociální organizace vyhlásily generální stávku na Den lidských práv
19. 7. 2008 Hospodaření OSBL za červen 2008