28. 7. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 7. 2008

ANALÝZA

Sedm pohledů na české zdravotnictví

autorem je lékař, zaměstnanec fakultní nemocnice Motol, jehož jméno je redakci známo, ale z pochopitelných důvodů ho nezveřejňuje

1. Pohled finanční:

Ve zdravotnictví je asi 210 miliard korun. T. j denně do systém 575 milionů korun za 2 dny 1 l50 000 000. Kč. Ročně 210 tisíc milionů korun. Bez nějaké činnosti shánění obchodů, to tak je přibližně jedna šestina státního rozpočtu ČR. Tedy finančně a objemově velmi zajímavý sytém. Možná poslední velký obchod státu.

2. Pohled managera pojišťovny:

Jak dostat ze systému ven, co nejvíce peněz? Dostat systém pod kontrolu. Tedy privatizovat. Kdo ovládá peníze, ovládá systém.

Peníze vlastní pojišťovny, respektive dostávají je od státu. Daň lidí je zdroj pojišťoven. Proto privatizace pojišťoven je klíč ke kontrola a získáni 210 000 000 000 Kč. Denní příjem je 575 000 000 Kč denně. To je sekundárně kontrola nad nemocnicemi, investicemi ve zdravotnictví a podpoře směrů rozvoje, které majitelé pojišťoven zajímají. Včetně politických cílů. Privatizace nemocnic a různých zařízení je nepodstatná, protože se uskuteční primárně při privatizaci peněz na léčení. A poplatky. Naprosto zástupný problém. Pouze zastíraní primárního cíle. Primární je souhra pojišťoven a politiků.

3. Pohled managera nemocnice:

V současné době je náklad pro léčení v nemocnici, tj. operace a ošetřování pacientka kolem 20 % nákladů, včetně mzdy za práci pro lékaře a sestry. To je 20% platby peněz od pojišťovny nemocnici za léčení, ošetřování aoperaci. Další náklady, léky, jídlo, služby, vyšetření 80%. To je zdroj peněz. A dále jsou dvojí ceny za materiál. Nemocnice kupuje zdravotní materiál za X Kč a pojišťovna platí X+20% ale až...i120%. Dle dohody Nemocnice versus pojišťovna.

Mzdové náklady jsou pouze 39 % z celkových nákladů obratu v nemocnici, ale to i se sekretářkami, ekonomickými silami a dalšími neefektivními zaměstnanci, zahradník a údržba. Velká nemocnice viz výroční zpráva. Peníze tedy odchází z 80 % balíku velmi jednoduchými cestami do spřátelených, nebo dokonce vlastních firem managmentu. Důležité je neustále vyhrožování zdravotnímu personálu, že pracuje špatně. Ten ale vytváří peníze pro systém, body. Sestry a lékaři doplňují systém penězi. Ale jsou nejhůře placenými články systému. Ale vytvořením řídícího článku, který vsugeruje, že bez něj to nejde jsou bezmocní. Největší zdroj příjmů jsou investice, beton, cihly, opravy pronájem služeb /úklid a jídlo/ event. nové přístroje a zavedení technologie. Léčení do příjmů vedení opravdu nepatří. Kdo vlastní budovy nebo řídí systém má k disposici soukromou nemocnici či kliniku, s nulovou réžií. Závěr naprosto podcenění platově sester i lékařů. Plat zřízence hrubého 11 000 Kč a zdravotní setry 14 000Kč a lékaře po promoci při plném úvazku 16 000 Kč. Zaměstnanci v nemocnici jsou v současné době nezajímavá komodita.

3. Pohled pacienta:

Pacientovi je vsugerováno, že se dá vše vyléčit. Jsou sloučeny příznaky a nemoci dohromady. A za všechny neúspěchy jeho zdraví, může neschopnost lékaře. Lékař je za vše zodpovědný , je limitován i penězi na pacienta, rozhoduje koho, jak a za kolik léčit. Manager přeci za nic nemůže, ale určuje máte-li na to omezeny peníze a ty nejsou na všechny. Nemá medicínské vzdělání a za rozhodnutí a výsledky není zodpovědný. Rozhoduje ale o penězích,

platu investicích a lékař je pouze nástroj, nedokonalý a za všechno zodpovědný, ekonomicky nesamostatný, závislý hlupák.

V očích pacienta je za vše zodpovědný lékař, ne systém. Systém má svou oběť a velmi dobře pojmenovanou. Pacient je ale zatím spokojený, neboť práce lékařů je v podstatě velmi kvalitní a jemu se dostane všeho. Přímo úměrně jeho drzosti, postavení a prostředkům, kterých používá společenských, politických a ekonomických. Dnešní pohled pacienta je hodně růžový.

4. Pohled lékaře:

Lékař mladý, je otrokem systému do vysokého věku. Je možno například na velkých klinikách a universitních nemocnících pracovat na částečný úvazek například je 20 pracovních úvazků a na ně pracuje 30 lékařů na odděleních. Plat je ale pro 20 celkem rozdělen 30ti. Tak vzniká mladý dumpigový lékař. Pracuje třeba za 300-600 Kč měsíčně na plný úvazek. Aby měl praxi v oboru a mohl dělat atestaci. Systém tím má ještě menší náklady, ale mladí lékaři jsou v nemocnici cc 40 –50 hodin týdně. Jinak je to bráno jako nezájem o obor od nadřízených. Může kdykoliv odejít.

Staří lékaři a vedoucí se snaží zapojit do různých studii, vývoje. přednášek a ostatních činnosti. Takže Ti nejlepší, pak nejsou závislý finančně na svém platu v nemocnici. Zájem na vedení a řízení od lékařů ve vedoucích funkcích je velmi malý a vyhoví jakýmkoliv příkazům managmentu, aby nebyla změna a nebo nenastaly problémy. Změna přinese problém. Ale podřízení jsou jen bezvýznamné stádo. Odpor a jiný názor jednotlivce okamžitě potlačit, zastrašit, zesměšnit. Na všech úrovních řízení nemocnice. Základní zákon vedení.

A ještě jedem omyl. Privátní lékař je ten , kdo pracuje za peníze, které si sám určí peníze, za vyšetření, za operaci. Obvodní lékař a ostatní většina specialistů jsou zaměstnanci pojišťovny, ta je platí body. Práce pro pojišťovnu, je je pracovní vztah a ne privátní podnikání. . V nemocnici jsou lékaři zaměstnanci nemocnice. Finanční budoucnost všech lékařů a perspektiva je obecně nejasná.

5. Pohled politika:

Politik je nadšen, jak jsou pacienti spokojeni. Viz bod 2. Bod l je zdroj pro financování jeho aktivit a stran. Privatizace peněz z pojišťovny, vlastně našich daní na léčení a rozdání peněz a sekundární legalizace toku peněz pro potřeby politiků, spřátelených soukromníků a politických stran. Zisk je ale asi pro každého, napříč politickými vládnoucími stranami a i pro jejich úředníky, kteří to zařídí. . Jaké mají starosti lékaři a poskytovatelé zajímá politika pouze v případě, že jeho dítě je lékař. To se ale vždy nějak zařídí. Děti politiků většinou medicínu nestudují. Pacient je léčen a je spokojený, to je politicky hlavní. Politik je spokojený.

6. Pohled systémový:

Peníze z pojištění na zdravotnictví jsou nadčasovými penězi. Krok k jejich privatizaci přinese nevratnou katastrofu a nepředstavitelné, nezaplatitelné ceny, za léčení běžnými postupu, pro pacienta. Zhoršení obecné péče zasáhne běžného pacienta bez peněz a protekcí. Pak už vůbec politika a stát nebude moci do systému zasáhnout, za žádné vlády i politického demokratického zřízení . Současné špičky politiky, bez ohledu na stranu v které jsou, tomu přejí. Peněz je dost. Závěr je bohužel jasný. Bohatství pro několik soukromníků na jedné straně a na druhé. Zdravotní péče se konečně stane luxusem, větším než auto nebo jeho oprava.

7. Pohled obchodní:

Prodat nebo vládnout 210 miliardám Kč, téměř jedné šestině státního rozpočtu, rozdat je do předem připravených soukromých aktivit, to stojí za to. Jsou to takové peníze, o kterých smrtelník nemá vůbec představu. Hlavně každý den 575 000 000 Kč do systému spadne . To je 6 655 Kč každou vteřinu, 400 000 Kč za minutu, 23 958 333 Kč za hodinu. Bez práce a starání se. Obchod je to pro zainteresované tedy skvělý. A vlastně to vypadá, že jde o obecné, lidské blaho.

Příště se bude privatizovat armáda a stát. Vláda i to vysvětlí jako úsporu. Je ale otázka, na co potom budeme potřebovat stát?

                 
Obsah vydání       28. 7. 2008
28. 7. 2008 Nejlepší sci-fi redaktor, aneb vyvolení mezi námi Štěpán  Kotrba
28. 7. 2008 18 měsíců lhala vláda, lhala a vymýšlela si i zdravotní vládní komise Jan  Neoral
28. 7. 2008 Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech Stanislav  Kaucký, Milan  Hlobil, Petr  Pokorný
28. 7. 2008 Sedm pohledů na české zdravotnictví
28. 7. 2008 Botanická zahrada: Na základě personálně-organizačního auditu půjdete na dlažbu
28. 7. 2008 Vážný problém: Podvržení webových stránek Petr  Nachtmann
28. 7. 2008 Překvapivě kvalitní filmy Pavla Kohouta Jan  Čulík
28. 7. 2008 Znovu o filmu Sedm zabitých Tereza  Chrástová
26. 7. 2008 Kohoutovy a Jasného Zářijové noci: pozoruhodně zralý a promyšlený film Jan  Čulík
28. 7. 2008 Děs a bezstarostnost poúnorové doby Hana  Tomšů
26. 7. 2008 Letošní Letní filmová škola jako sociologický materiál pro studium české společnosti Jan  Čulík
27. 7. 2008 LFŠ a Jiří Králík Boris  Cvek
28. 7. 2008 Festival nad řekou
28. 7. 2008 Michael  Marčák
28. 7. 2008 Čína ohrožuje rozhovory o volném obchodu
28. 7. 2008 Jak se vládne v Rusku
28. 7. 2008 Německo se stále historicky nevyrovnalo s katolickou církví Richard  Seemann
28. 7. 2008 Lidové noviny: Snaha zdiskreditovat "Ne základnám" stůj co stůj
28. 7. 2008 Kaplický: Chobotnice bude a bude... ...a bude Štěpán  Kotrba
28. 7. 2008 Přestaňme vydírat Hana  Mudrová
28. 7. 2008 Topolánkova cesta k oltáři Říše středu Miloslav  Štěrba
28. 7. 2008 Malé a neúplné porovnání mezi Prahou a Londýnem, kde žiji již čtvrtým rokem
28. 7. 2008 Drahota v ČR a láce v Evropě
26. 7. 2008 Výrok dne (včerejšího): Armáda USA chce napochodovat do Polska
25. 7. 2008 Krutý úsměv budoucnosti: mediální scénářování alternativ vývoje a možná realita Štěpán  Kotrba
25. 7. 2008 Ministerstvo zahraničí připouští v odborném materálu umístění amerických raket v Česku, připouští i 13,5 km ochranné zóny Štěpán  Kotrba
25. 7. 2008 Co by měla podle závěrů Pačesovy komise dělat vláda?
25. 7. 2008 RIA Novosti: Rusko může na protiraketovou obranu v Evropě odpovědět raketami na oběžné dráze Karel  Dolejší
25. 7. 2008 Výsledek policejního šetření a Vstupenka do bezdomoví Jan  Kadubec
25. 7. 2008 Občanskoprávní spor Věra  Říhová
25. 7. 2008 Mezi právem a spravedlností je stále větší propast Štěpán  Kotrba
28. 7. 2008 Poděkování panu režisérovi a velkému dramatikovi Wenzel  Lischka
28. 7. 2008 Ruse, kušuj Beno  Trávníček
26. 7. 2008 Zpráva dne: za ilegální přistěhovalectví vězení
28. 7. 2008 Naposledy o Blízkém východě Daniel  Veselý
26. 7. 2008 Baracku Obamovi o Íránu
28. 7. 2008 Francouzská levice proti neoliberálnímu Lisabonu: Budujme nyní jinou Evropu!
25. 7. 2008 Aktuální Nesmrtelnost Milana Kundery Hana  Tomšů
26. 7. 2008 Posilní sa závislosť EÚ od Gazpromu?
26. 7. 2008 Space War: Naše nynější krize William S. Lind
26. 7. 2008 Strašný let Ruska? Miloslav  Štěrba
26. 7. 2008 Platnost smlouvy o omezení strategických raket vyprší v příštím roce a USA ji nemají v úmyslu prodloužit
25. 7. 2008 Proč máme armádu, když vařit a zabíjet je rozdíl Miroslav  Polreich
19. 7. 2008 Hospodaření OSBL za červen 2008

Léková politika, zdravotnictví RSS 2.0      Historie >
28. 7. 2008 Sedm pohledů na české zdravotnictví   
22. 7. 2008 Ministerstvo zdravotnictví rekordmanem v nečinnosti Aleš  Uhlíř
1. 7. 2008 Horký konec června? Ondřej  Slačálek
26. 6. 2008 Nemocnice zavádějí seznam věcí, které je nutno před operací zkontrolovat   
24. 6. 2008 Jak jsou údajně rovnoprávné ženy znevýhodňovány, aneb O subjektivně vnímané spravedlnosti Uwe  Ladwig
24. 6. 2008 Lékaři ignorují varování zdravotnických orgánů   
12. 6. 2008 Anatomická pomůcka ke studiu chirurgie českého zdravotnictví   
9. 6. 2008 Žádné hrůzy v českých nemocnicích, naopak, dostalo se mi profesionální péče   
6. 6. 2008 Zkušenosti v českém zdravotnictví jsou skutečně hrůzné   
6. 6. 2008 Zdravotnictví je klíčové domácí téma, o tom není pochyb   
6. 6. 2008 Hrůzy ve zdravotnictví nejsou všeobecné   
3. 6. 2008 Proč je Julínkova reforma špatná Petr  Wagner
2. 6. 2008 Julínkův triumf Jiří  Bejlovec
29. 5. 2008 Nemocnice v Anglii přinuceny začít zveřejňovat data o úmrtnosti pacientů   
28. 5. 2008 Ústavní soud: Poplatky u lékaře jsou v pořádku Boris  Cvek

Zdravotnictví a reformy RSS 2.0      Historie >
28. 7. 2008 Sedm pohledů na české zdravotnictví   
22. 7. 2008 Euthanásie Petr  Wagner
21. 7. 2008 Úspory ministerstva zdravotnictví Jan  Mertl
10. 7. 2008 Klystýr, nebo kůrovec? Hynek  Hlavenka
4. 7. 2008 Obchod ve zdravotnictví a autentická solidarita Tomáš  Munzi
4. 7. 2008 Jak je to s tou "falešnou solidaritou?"   
4. 7. 2008 Nejde o konflikt mezi falešnou a skutečnou solidaritou, ale o konflikt mezi lékařskou etikou a neoliberální ekonomickou ideologií Vladimír  Línek
3. 7. 2008 Další fundamentalista, který chce české zdravotnictví zničit Petr  Wagner
1. 7. 2008 Horký konec června? Ondřej  Slačálek
13. 6. 2008 Protestní shromáždění proti neblahým změnám ve zdravotnictví   
12. 6. 2008 Anatomická pomůcka ke studiu chirurgie českého zdravotnictví   
6. 6. 2008 Žádné hrůzy v českém zdravotnictví Jaroslav  Polák
5. 6. 2008 Tančíme s poplatky Jan  Mertl
4. 6. 2008 Nejsem proti placení poplatků u lékaře Bohumír  Tichánek
4. 6. 2008 Zdravotnické poplatky v Německu: Neúčinné