28. 7. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 7. 2008

Letní filmová škola, Uherské Hradiště, 2008:

Překvapivě kvalitní filmy Pavla Kohouta

Retrospektiva filmů Pavla Kohouta (těch, jimž pouze napsal scénář, i těch, které i režíroval) přináší na Letní filmové škole v Uherském Hradišti cenný vhled do kulturních poměrů padesátých a šedesátých let v komunistickém Československu a nabourává stereotypní, často šířený názor, že komunistický režim byl po dobu celých čtyřiceti let dobou nestrukturovaného, tvrdého útlaku.

Kohoutovy filmy z konce padesátých a ze začátku šedesátých let jsou totiž pozoruhodně výrazné kvality. U diváka vyvolávají zájem studovat tuto éru podrobněji a zjišťovat, co se vlastně tou dobou v Československu dělo a jaká byla skutečná situace. Je jasné, že od Stalinovy smrti a určitě od Chruščovova tajného projevu r. 1956, kdy označil Stalina za zločince (podle Kohouta, jak se vyjádřil v úvodu před jedním filmem, to byl nejvýznamnější historický čin dvacátého století) Československo proti stalinismu aktivně bojovalo a snažilo se osvobodit od sovětského imperiálního útlaku. Jiná věc je, že tento především kulturní, liberalizační boj vedli komunisté (nikdo jiný to dělat nemohl, nekomunisté byli druhořadí občané) a navzdory těm nejpozoruhodnějším dílů, nekomunističtí autoři byli často pořád ještě ve vězení.

V neděli se na LFŠ promítal pozoruhodný film režiséra Jiřího Weisse Taková láska (1959) podle stejnojmenné Kohoutovy v tehdejší době nesmírně populární stejnojmenné rozhlasové hry. Kohout popřel, že by hra byla založena na jeho osobních zkušenostech, i když se v mládí traumaticky rozešel se svou první manželkou Alenou Vránovou, která si vzala Vladimíra Ráže (ten v tomto filmu hraje hlavní roli Petra Petruse).

Taková láska je film zcela nepolitický, zabývá se osobními a mezilidskými vztahy, i když v obecné rovině je nicméně obžalobou necitlivosti a sobectví dobové společnosti, která se skrývá za škrobenou fasádou tehdejší doby, udržující stůj co stůj dekorum. Studentka práv Lída Matysová je sice zasnoubena s kybernetikem Milanem Stiborem, ale vrátí se k své dávné lásce, ženatému docentu práva Petru Petrusovi, když ten začne učit na její škole, na pražské Právnické fakultě. Jejich láska vyvolá skandál poté, co Petruse Stiborova matka na škole udá. Petrus se milenky zřekne a Lída Matysová spáchá sebevraždu, otráví se svítiplynem.

Film, stejně jako původní divadelní hra, má pozoruhodnou, až postmoderní stavbu. Děj je neustále zcizován přítomností "pána v taláru", (Miloš Nedbal), jakéhosi nadzemského soudce, který jednotlivé postavy průběžně vyslýchá, upřesňuje děj, někdy ho několikrát vrací a dialogem s postavami neúprosně odhaluje jejich sobecké pohnutky a skrytou motivaci. V Hradišti se Kohout divákům svěřil, že měl v této věci s režisérem Weissem spory, protože nebyl vůbec přesvědčen, že postava prokurátora, v podstatě divadelní efekt, je přesvědčivě přenositelná do filmu. Weiss to však dokázal výborně. Film je silné psychologické drama, které zaujme soustředěním na několik málo postav i zobrazením dobové Prahy. Z dnešního hlediska nám může připadat přehnané, jak "přehnaně" byl před padesáti lety pociťován problém rodinné nevěry: to, co se dnes považuje, určitě v českém filmu, za něco zcela běžného, je tragedií, která (především v důsledku drobných sobectví jednotlivých postav) vede ke katastrofě.

Ještě lepším filmem, který tentokrát Pavel Kohout i sám režíroval, je snímek Sedm zabitých (1965), natočený podle scénáře Kohoutovy pozdější manželky Jeleny Mašínové. Sám považuju Pavla Kohouta spíš za spisovatele středního proudu, který ovšem vynikajícím způsobem zvládl řemeslo a stal se tak, zejména v německé jazykové oblasti, po zásluze nesmírně populárním autorem. Mám však -- možná subjektivní -- pocit -- že Jelena Mašínová je nadanější a originálnější autorka než sám Kohout. Ta díla, na nichž Kohout a Mašínová spolupracovali, totiž patří ke Kohoutovým nejlepším.

Film Sedm zabitých je neuvěřitelně současný. Promítal se v hradišťském Klubu kultury před plným sálem tak tří set přibližně dvacetiletých diváků, kteří se často nahlas smáli a filmem se nesmírně bavili. Pro oba autory, Kohouta i Mašínovou, kteří byli v publiku přítomni, muselo být neuvěřitelným zadostiučiněním, že dokázali zaujmout a okouzlit nejmladší českou generaci, která se měla narodit až více než dvacet let po době, v níž tento film vznikl.

A mladí lidé byli filmem Sedm zabitých okouzleni poprávu. Film působil pozoruhodně aktuálně -- divák vůbec nepociťoval rozhraní dvou ér, jaké dnes cítíme, díváme-li se například na filmy s Oldřichem Novým ze třicátých let. Sedm zabitých mohlo být natočeno včera. Je to film o dnešku stejně jako to byl film o šedesátých letech.

Sedm zabitých je především film pozoruhodně feministický, i když Kohout se tohoto slova -- v českém kontextu - zalekl, když jsem se ho na to v sále zeptal, a mladý konferenciér otázku dokonce neprofesionálně a pro diváky urážlivě ironizoval. Není divu, že Sedm zabitých napsala žena, na filmu je to výrazně znát.

Sedm zabitých je příběh mladé ženy, zdravotní sestry Jenky, jejíž mladík je na vojně a nepřijede ji navštívit. Dlouho není jasné, zda ji neopustil, až v závěru filmu se dovídáme, že skončil v posádkovém vězení, protože se ji pokusil navštívit opuštěním posádky (vrací se tu motiv odpíraných dovolenek, známý z Kohoutových a Jasného Zářijových nocí). Jenka neví, jestli s někým ještě chodí, a tak tráví čas den po dni bezcílně ve městě, flirtem s nejrůznějšími muži, kteří se naskytnou. Podle Miloše Kameníka z festivalového katalogu její "tápání téměř hraničí s existenciální úzkostí". Nejdůležitější je však Jenčin postoj, od něhož vede přímá linie k nejnovějšímu filmu Michaely Pavlátové Děti noci, jehož premiéru jsme mohli vidět na letošních Karlových Varech (bohužel nikoliv na LFŠ). Muži, s nimiž přijde Jenka do styku, jsou totiž veskrze neuspokojiví partneři, jimž nejde o nic jiného než dostat mladou atraktivní dívku do postele. Jenka s nimi flirtuje, k sexu to však nikdy nedokáže dovést. Její život je naplněn hlubokou, podprahovou, vlastně nereflektovanou nespokojeností s tím, jak je svět zařízen. Naprosto stejný pocit má o více než čtyřicet let později hlavní hrdinka Dětí noci, která svou frustraci z mužské nedostatečnosti do tmy aspoň neartikulovaně vyřve. Jenka nic takového neučiní, jen prostě tápá, každého muže shledá -- oprávněně -- nedostatečným, a pořád říká ne. Sedm zabitých pak končí brutálním pokusem o znásilnění, o něž se pokusí dva skutečně odporní, slizští jedinci mužského pohlaví. A tento film že prý není feministický? Že nezachycuje podprahovou, oprávněnou ženskou frustraci s tím, jak mužsko-šovinisticky svět funguje.

Film ohromí svou profesionalitou. Zejména jiskřícími, vtipnými dialogy, vedenými relaxovanou, hovorovou, uvolněnou řečí, mluví se však o docela hlubokých věcech. Všechny Kohoutovy filmy, které se na LFŠ zatím promítaly, upoutají svou autentičností, drobnými miniscénami, jimiž Kohout zachycuje dobový život (dvě holčičky, čtyřletá a možná šestiletá, jdou v činžáku dolů ze schodů. Ta mladší, která je pozadu, volá na tu vpředu: Neutíkej mi. Hlídač v parku křičí na malé dítě, aby nešlapalo po trávníku, a matce, která se před ním ohrazuje, se háji: Vždyť je to tady napsaný). Na Sedmi zabitých jsou však pozoruhodné především dialogy, které se zabývají věcmi, které nás všechny pálí dodneška, avšak jsou tak kvalitní, jak to dnes už snad nikdo neumí napsat.

Není snad třeba dodávat, že by žádné Letní filmové školy nebylo zapotřebí, kdyby tyto významné české klasické filmy byly běžně k dispozici na DVD tak, jak je tomu se všemi ostatními světovými klasickými filmy. Že se k tomu česká kinematografická komunita dosud neodhodlala a že musíme každoročně vážit dlouhou cestu do malého moravského města, abychom se dověděli o vlastní kulturní historii, je obrovská ostuda.

                 
Obsah vydání       28. 7. 2008
28. 7. 2008 Nejlepší sci-fi redaktor, aneb vyvolení mezi námi Štěpán  Kotrba
28. 7. 2008 18 měsíců lhala vláda, lhala a vymýšlela si i zdravotní vládní komise Jan  Neoral
28. 7. 2008 Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech Stanislav  Kaucký, Milan  Hlobil, Petr  Pokorný
28. 7. 2008 Sedm pohledů na české zdravotnictví
28. 7. 2008 Botanická zahrada: Na základě personálně-organizačního auditu půjdete na dlažbu
28. 7. 2008 Vážný problém: Podvržení webových stránek Petr  Nachtmann
28. 7. 2008 Překvapivě kvalitní filmy Pavla Kohouta Jan  Čulík
28. 7. 2008 Znovu o filmu Sedm zabitých Tereza  Chrástová
26. 7. 2008 Kohoutovy a Jasného Zářijové noci: pozoruhodně zralý a promyšlený film Jan  Čulík
28. 7. 2008 Děs a bezstarostnost poúnorové doby Hana  Tomšů
26. 7. 2008 Letošní Letní filmová škola jako sociologický materiál pro studium české společnosti Jan  Čulík
27. 7. 2008 LFŠ a Jiří Králík Boris  Cvek
28. 7. 2008 Festival nad řekou
28. 7. 2008 Michael  Marčák
28. 7. 2008 Čína ohrožuje rozhovory o volném obchodu
28. 7. 2008 Jak se vládne v Rusku
28. 7. 2008 Německo se stále historicky nevyrovnalo s katolickou církví Richard  Seemann
28. 7. 2008 Lidové noviny: Snaha zdiskreditovat "Ne základnám" stůj co stůj
28. 7. 2008 Kaplický: Chobotnice bude a bude... ...a bude Štěpán  Kotrba
28. 7. 2008 Přestaňme vydírat Hana  Mudrová
28. 7. 2008 Topolánkova cesta k oltáři Říše středu Miloslav  Štěrba
28. 7. 2008 Malé a neúplné porovnání mezi Prahou a Londýnem, kde žiji již čtvrtým rokem
28. 7. 2008 Drahota v ČR a láce v Evropě
26. 7. 2008 Výrok dne (včerejšího): Armáda USA chce napochodovat do Polska
25. 7. 2008 Krutý úsměv budoucnosti: mediální scénářování alternativ vývoje a možná realita Štěpán  Kotrba
25. 7. 2008 Ministerstvo zahraničí připouští v odborném materálu umístění amerických raket v Česku, připouští i 13,5 km ochranné zóny Štěpán  Kotrba
25. 7. 2008 Co by měla podle závěrů Pačesovy komise dělat vláda?
25. 7. 2008 RIA Novosti: Rusko může na protiraketovou obranu v Evropě odpovědět raketami na oběžné dráze Karel  Dolejší
25. 7. 2008 Výsledek policejního šetření a Vstupenka do bezdomoví Jan  Kadubec
25. 7. 2008 Občanskoprávní spor Věra  Říhová
25. 7. 2008 Mezi právem a spravedlností je stále větší propast Štěpán  Kotrba
28. 7. 2008 Poděkování panu režisérovi a velkému dramatikovi Wenzel  Lischka
28. 7. 2008 Ruse, kušuj Beno  Trávníček
26. 7. 2008 Zpráva dne: za ilegální přistěhovalectví vězení
28. 7. 2008 Naposledy o Blízkém východě Daniel  Veselý
26. 7. 2008 Baracku Obamovi o Íránu
28. 7. 2008 Francouzská levice proti neoliberálnímu Lisabonu: Budujme nyní jinou Evropu!
25. 7. 2008 Aktuální Nesmrtelnost Milana Kundery Hana  Tomšů
26. 7. 2008 Posilní sa závislosť EÚ od Gazpromu?
26. 7. 2008 Space War: Naše nynější krize William S. Lind
26. 7. 2008 Strašný let Ruska? Miloslav  Štěrba
26. 7. 2008 Platnost smlouvy o omezení strategických raket vyprší v příštím roce a USA ji nemají v úmyslu prodloužit
25. 7. 2008 Proč máme armádu, když vařit a zabíjet je rozdíl Miroslav  Polreich
19. 7. 2008 Hospodaření OSBL za červen 2008

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
28. 7. 2008 Překvapivě kvalitní filmy Pavla Kohouta Jan  Čulík
26. 7. 2008 Kohoutovy a Jasného Zářijové noci: pozoruhodně zralý a promyšlený film Jan  Čulík
25. 7. 2008 Aktuální Nesmrtelnost Milana Kundery Hana  Tomšů
21. 7. 2008 Chemik, redaktor a "utajený" spisovatel Boris Cvek Libor  Martinek
9. 7. 2008 Jdi a otevři dveře...aspoň průvan bude   
23. 6. 2008 Dvanáct vzpomínek na "Gustu" proti gustu intelektuálního establišmentu Michael  Volný
22. 6. 2008 Zveme vás na večer poezie   
12. 6. 2008 Hluboká textová analýza žije nejen v Londýně, ale i v Hradci Králové Tomáš  Koloc
10. 6. 2008 F. X. Šalda: "Karel Čapek byl tichošlápek!"   
4. 6. 2008 Nestoudná drzost: Projevy ubohosti, které zaslouží pár facek Vít  Bezdíček
16. 5. 2008 R.B. Pynsent a česká literatura Jan  Makovička
30. 4. 2008 Protest v britském deníku The Times proti udělení Nobelovy ceny   
21. 4. 2008 Škrabáky rozdá Dědeček Tomáš  Koloc
8. 4. 2008 O tom, co je v literatuře hodnotné, nerozhodují ti, kteří ji čtou, ale ti, kteří ji píší Jiří  Drašnar
8. 4. 2008 Literatura nemusí být čtena Lukáš  Zádrapa

Letní filmová škola, Uherské Hradiště RSS 2.0      Historie >
28. 7. 2008 Překvapivě kvalitní filmy Pavla Kohouta Jan  Čulík
28. 7. 2008 Děs a bezstarostnost poúnorové doby Hana  Tomšů
28. 7. 2008 Znovu o filmu Sedm zabitých Tereza  Chrástová
27. 7. 2008 LFŠ a Jiří Králík Boris  Cvek
26. 7. 2008 Kohoutovy a Jasného Zářijové noci: pozoruhodně zralý a promyšlený film Jan  Čulík
26. 7. 2008 Letošní Letní filmová škola jako sociologický materiál pro studium české společnosti Jan  Čulík
12. 6. 2008 Králík: Podávám na AČFK trestní oznámení Jiří  Králík
6. 11. 2007 Kauza Králík Markéta  Sulovská
6. 11. 2007 Letní filmová škola: plivat netřeba Ondřej  Čapek
6. 11. 2007 Králík není ochoten přiznat svou odpovědnost   
5. 11. 2007 Asociace českých filmových klubů a vzor podlosti Tereza  Brdečková
31. 7. 2006 Dvě významné české filmové akce Jan  Čulík
29. 7. 2006 Nerušte mé kruhy!   
28. 7. 2006 Poctivost se nevyplácí? Jan  Čulík
28. 7. 2006 Reggio a Tarkovskij Jan  Čulík

Český film RSS 2.0      Historie >
28. 7. 2008 Překvapivě kvalitní filmy Pavla Kohouta Jan  Čulík
28. 7. 2008 Děs a bezstarostnost poúnorové doby Hana  Tomšů
28. 7. 2008 Znovu o filmu Sedm zabitých Tereza  Chrástová
26. 7. 2008 Kohoutovy a Jasného Zářijové noci: pozoruhodně zralý a promyšlený film Jan  Čulík
9. 7. 2008 Karamazovi: Profesionální záznam divadelní inscenace Jan  Čulík
8. 7. 2008 Vorlův Gympl: Jak film vyjadřuje všeobecnou občanskou nespokojenost v České republice Jan  Čulík
8. 7. 2008 Hřebejkův Medvídek: dobře napsaný, zábavný scénář bez hlubšího záběru Jan  Čulík
7. 7. 2008 Smutek paní Šnajderové -- neuvěřitelná esence trapnosti Jan  Čulík
7. 7. 2008 Ženy v ČR asi už brzo udělají revoluci, zatím točí velmi dobré filmy Jan  Čulík
6. 7. 2008 Jakubiskova Bathory: Typický "euroentertainment" Jan  Čulík
17. 6. 2008 Vzpomínkový optimismus Jan  Čulík
11. 4. 2008 Pražské jaro 1968 v českém postkomunistickém filmu Jan  Čulík
11. 4. 2008 The Prague Spring as reflected in Czech postcommunist cinema Jan  Čulík
3. 4. 2008 Bohdan Sláma: "Buďme na sebe hodní, nic jiného nemáme" Jan  Čulík
18. 3. 2008 O rodičích a dětech: Dobrý film, ale zase o tomtéž Jan  Čulík