23. 12. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 12. 2005

K Vánocům:

Václav Vratislav z Mitrovic

A když již měli z kanceláře ven jíti, uhlídal u dveří almárku a kázal sobě ji odevříti. Tu teprva sekretář se upamatoval, že ty všeckny nejplatnější věci tu jest nechal, spomenul a na pána pohleděl. Pán, domnívaje se, že ty věci v náležitém místě schovány sou (ani na srdce jeho to nevstoupilo, aby týž sekretář tak neopatrnej bejti měl), s smíchem a tejráním: Tu budou, tu se naleznou!" se smál a jemu, aby almárku odevřel, poručil. Jakž on rukou do almárky sáhl, trefil právě na ty přípisy (bylo toho okolo šesti, sedmi archův) a jak pán poznal, tak zbledl jako roucha a nemoha se zdržeti, musil na zeď se položiti. A hofmistr, jak na ně pohlédl, vzkřikl: "To já chci míti a nic jiného," a s velikou radostí ven z kanceláře vyšel. Tu se pánu smích v pláč obrátil.

Diplomatická mise Čechů, kterou vyslal r. 1591 do Cařihradu císař Rudolf II., měla tajné špionské poslání. V důsledku zrady jednoho člena delegace a nekompetence ostatních diplomatů byla špionáž prozrazena a vedoucí představitelé delegace byli popraveni. Mladý muž, patnáctileté páže Václav Vratislav z Mitrovic (1576--1635) strávil rok a půl na galejích a dva roky v nejhorším tureckém vězení, v Černé věži v Cařihradě, které se přezdívalo hrob živých. O celé diplomatické misi napsal pozoruhodné a velmi čtivé Příhody Václava Vratislava z Mitrovic, z nichž citujeme několik úryvků až do prozrazení špionáže:

V Selibrii obveselovalo nás velmi veselé a rozkošné pohledění na tiché moře, jakož pak já s některejmi jinejmi nemohl sem se zdržeti, abych k samému moři bez vůle a vědomí pana orátora a hofmistra doběhnouti a na moře, jehož sem přehlídnouti nijakž nemohl, do vole pohlídnouti neměl.

A přiběh na břeh mořský, dívaje se na plavání a zmítání delfínův a jinejch ryb, skořepiny velké, pěkně strakaté sem sbíral a do městečka jsem se vrátiti zapomněl.

Sloupek


Cosi nasněžilo.
Bílý ubrus přikryl
pobryndaný stůl podzimu,
přichytil jej mrazivými špendlíky
a prostřel k večeři.

Moc z něj nezbylo.
Pánbu ho vzal mokrým hadrem
a prach se zbytky podzimního čaje
vytvořili kaši s bílými kopečky,
které pomalu břednou.

A to má mít jeho syn narozeniny...

25. 12. 2005

Papež Benedikt XVI. vyzval ve svém prvním vánočním poselství katolíky i svět, aby se duchovně "probudili". Před poutníky na Svatopetrském náměstí ve Vatikáně papež varoval, že lidem jednadvacátého století hrozí, že se stanou "obětmi svých intelektuálních úspěchů". Odsoudil "hrozbu" terorismu, "ponížení" chudoby, jíž trpí lidé ve většině zemí světa, a konstatoval, že pandemie a ničení životního prostředí jsou nebezpečnými novými hrozbami.

Naléhal, aby se lidé nesoustřeďovali pouze na "neobyčejný pokrok", jehož dosáhla věda a technika za poslední tisíciletí.

"Muži a ženy našeho technologického věku riskují, že se stanou obětí svých vlastních intelektuálních a technických úspěchů, a skončí tak v duchovní sterilitě a v prázdnotě srdce," řekl papež.

Benedikt XVI. se také pomodlil za ty, kteří usilují o mír, a modlil se proti válkám v Africe a v Asii a za smíření v Latinské Americe. Ve Svaté zemi, v Iráku a v Libanonu je zapotřebí, řekl papež, aby známky naděje byly potvrzeny jednáním, inspirovaným "spravedlností a moudrostí".

Podrobnosti v angličtině ZDE

25. 12. 2005

Bible vás učí, že máte milovat Boha a sloužit mu, a milovat svého bližního tak, jak milujete sebe. Aristoteles učí, že každá lidská bytost má přirozenou touhu po štěstí, která jde ruku v ruce s přirozeným nedostatkem soběstačnosti, což vede k vzniku přirozených partnerství (rodina, přátelé, spoluobčané). Tato partnerství, pokud jsou založena na autentických morálních a intelektuálních ctnostech, zosobňují pravé lidské štěstí. Avšak pokud jsou duše a svobodná vůle pouhými iluzemi, pak jsou přátelství a láska také iluze, nebo jen slova ve světě, založeném na iluzích.

Nový román Toma Wolfeho I am Charlotte Simmons mnozí američtí a britští recenzenti ostře zkritizovali, především ze stylistických důvodů, a mimo jiné také proto, že je v něm údajně autor, jemuž je přes sedmdesát, "posedlý" studentským sexem. Avšak, jak na to poukázal John Derbyshire v časopise National Review, román I am Charlotte Simmons je připomínkou "temných stránek" nedávných vědeckých objevů, zejména v neurologii a v genetice. Jde o "metafyziku", která poskytuje smysl a směr našemu životu, a týká se to i složitých vztahů mezi muži a ženami. Román se nás ptá: Je ve věku neurologie láska ještě vůbec možná? Odhalili jsme lidské bytosti a zjistili jsme, že je láska jen iluze?

Podrobněji se tím zabývají v časopise The New Atlantis Mickey Craig and Jon Fennell:

24. 12. 2003
24. 12. 2005

Česká sekce BBC přece jen končí, píše Petr Mann. Tato stanice měla svůj počet stálých posluchačů, kteří ji byli věrní prakticky vždy. Teď hledají alternativu, včetně mě. Osobně plánuji sledování BL a ihned.cz. Myslím, že BL, BBC a Hospodářské noviny patří k nejkvalitnějším médiím v zemi. Teď BBC končí. Mediální trh se tímto "monopolizuje". BL jsou dnes jediné, skutečně nezávislé noviny. Cítíte teď větší odpovědnost za informování lidí v ČR? Plánujete rozšíření zpravodajství ve svém obsahu?

Odpovídáme:

Vážený pane Manne,

vždycky jsme cítili velkou odpovědnost - proto vydáváme Britské listy už skoro deset let. Nechci se vymlouvat na naši nevýkonnost, musím však upozornit, že Britské listy dělají zadarmo, po práci, dva lidé. Budeme dělat i nadále to, co je v našich silách. I když máme podstatný okruh velmi zajímavých spolupracovníků, nemůžeme se profesionalizovat bez pravidelných příspěvků většího počtu čtenářů. Britské listy fungují bez rozpočtu. Srovnatelný server (počtem zveřejněných příspěvků) Česká média, který ale platí honoráře autorům a platy zaměstnancům, má roční rozpočet čtyřicet milionů Kč.

Čtenost Britských listů - bez jakékoliv reklamy - stoupá nepřetržitě o 3-6% měsíčně, takže překračuje už 120 000 IP adres za měsíc. Denní počet se ustálil na 9000 - 10 000 čtenářích.

Ideální stav BL by byl: 10 000 čtenářů x 10 Kč x 20 dní x 12 měsíců = 24 milionů Kč. Pak bychom mohli platit autorům i redaktorům, mohli bychom mít placený hardware i software, mohli bychom odstranit četné technické nedostatky na serveru, mohli bychom platit provozní režii, právní kancelář i programátora.

Zatím přispívá jen kolem stovky čtenářů, takže máme, díky Bohu, alespoň železnou rezervu kolem 230 000 Kč. Z ní se platí pohotovostní mobilní telefon a datové připojení CDMA. Zaplatil se z něj digitální fotoaparát z bazaru (profesionální aparát by přišel na sto tisíc a ty nebyly...). Bude se z něj platit (jako každý rok) účetní.

Máte pravdu, že Hospodářské noviny se v ČR nejvíce přibližují tomu, jak by měl vypadat profesionální deník.

Jan Čulík

šéfredaktor BL

(Odpověď na dotaz čtenářů: Případné finanční příspěvky na provoz Britských listů lze poslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2.)

23. 12. 2005

Přijde to také do ČR?

Británie se stane první zemí na světě, která bude zaznamenávat pohyb všech vozidel na silnicích. Nový celostátní systém, zaznamenávající, kam který jednotlivý automobil kdy jel, bude uchovávat tato data nejméně po dobu dvou let.

Úřady budou využívat síť kamer, které budou schopny automaticky číst všechny poznávací značky projíždějících automobilů. Vznikne tak obrovská databáze pohybu vozidel, že budou policie a bezpečnostní služby schopny analyzovat všechny cesty, které všichni řidiči v Británii podnikli během několika let.

ZAZNAMENÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT OBČANŮ TÉMA BL

23. 12. 2005

Rád bych upozornil na další velký zásah do soukromí občanů se všemi navazujícími riziky totalitního sledování v ČR a EU, který se nás už bezprostředně týká a který nemá v demokratické historii obdoby. Jedná se o tzv. "Data Retention Directive" a její velmi expresní implementaci v ČR, píše Marek Urban.

Předpokládám že si jistě dokážete představit praktické důsledky i (vy|zne)užití získaných údajů o veškeré el. komunikaci hlavně na internetu. Kompletní logy ISP o všech úspěšných i nezdařených TCP/IP spojeních, e-mailech, IM, VoIP atd. s vazbou na konkrétní osobu, pomohou jakémukoliv ze zatím velmi neurčitě specifikovaných "oprávněných orgánů" zpětně odhalit kohokoliv za cokoliv, co se někomu dostatečně vlivnému nebude líbit... jak to chodí v ČR, netřeba komentovat...

ZAZNAMENÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT OBČANŮ TÉMA BL

Černá madona -- paní s pokročilým AIDS, dítě snad zdravé
23. 12. 2005

Virtuální bohoslužba nejen pro čas vánoční

< Černá madona -- paní s pokročilým AIDS, dítě snad zdravé -- foto: autor

Vrátil jsem se před několika dny z Namibie, kde právě začínaly letní prázdniny a také - jak jinak v křesťanské zemi -- vánoce. Byl jsem se podívat na řadu projektů, kterými je řešena v této, jedné z nejchudších zemí světa, rozvojová pomoc.

Byla to silná zkušenost. Nejen že je zvláštní slavit vánoce ve vyprahlé zemi, kde je nyní téměř čtyřicetistupňové vedro - ale uprostřed té strašlivě chudé země, sužované navíc pandemií AIDS (každý čtvrtý člověk je HIV pozitivní), jsem si s novou naléhavostí připomínal, co to vlastně vánoce jsou a jaké je jejich poselství.

24. 12. 2005
Petra Raková, Český rozhlas

A když už byl všude sníh posypaný měsíčním světlem, když ovečky, jehňátka i berani pospolu usnuli, a všechna práce byla hotova. "Vrz vrz, vrz vrz," zavrzala vrátka a "skříp, skříp," zaskřípěly dveře a pastýři i pastýřky ovcí se sešli ke slavnostní večeři. Každý s sebou něco přinesl, někdo víc a jiný méně, jak kdo mohl a kolik kdo měl.

Zahrajte si koledu s piánem Českého rozhlasu - klikněte na některou klávesu

Noty a text jsou ZDE
Český rozhlas na internetu pro děti: Hajaja ZDE
Vánoce s Českým rozhlasem ZDE
16. 12. 2005

Vánoce s Bachem

"Mozartova hudba vám toho hodně sdělí o člověku, Beethovenova hudba o Beethovenovi, Bachova hudba o celém vesmíru." (Douglas Adams)

Rozhlasová stanice BBC Radio 3 vysílala od pátku 16.12. do 25. 12. bachovský maraton - kompletní dílo Johanna Sebastiana Bacha.

Většinu pořadů v maratonu Bach Christmas můžete stále ještě poslouchat ze záznamu - BBC R 3 RADIO PLAYERRAM

podrobnosti v angličtině GUABBC
Michael Marčák: Ze svátečního stolu dali jsme zvířatům stromům, ptákům, skřítkům... Ježíííši Kriste, zapomněli jsme dát ruské mafii !!!
26. 12. 2004

24. 12. 2005

O "dobru a zlu" si můžete myslet ledacos. Svět se ale ve své vnitřní podstatě mění pramálo a dva základní postoje, týkající se "dobra a zla", jsou na jeho scéně stále. Jarmareční masky si ovšem bohatě obměňují.

Někteří, a je jich podle mne většina, věří přinejmenším v skrytu duše, že "dobro a zlo" jsou jen lidský výmysl. Uznají nejspíš, že bez těch slov se nedá žít, ale každé zacházení s nimi považují za lidskou manipulaci, která slouží někomu k prospěchu.

25. 12. 2005

Se vzpomínkou na žebrající a bosé děti ve Skopje a Prištině před Vánocemi 2005

Přibližně před dvěma tisíci lety se stala jedna z nejvýznamnějších událostí v dějinách. Přibližně před dvěma tisíci lety -- jak příznačné, že historická věda není schopna tuto podstatnou událost přesně datovat. A když se dítě narodilo, nebylo pro něj "místo pod střechou" (Evangelium podle Lukáše 2,7) -- jeho království není z tohoto světa (cf. Evangelium podle Jana 18,36).. Později si Jeho učedníci budou narození svého Pána připomínat a toto připomínání se stane podstatou křesťanských Vánoc.

24. 12. 2005

Velká Británie vyhodí o letošních Vánocích více odpadků než kdy předtím. Odhaduje se, že to budou v nadcházejících několika dnech tři miliony tun odpadků, desetina celoročního množství.

Z toho bude recyklována jen asi čtvrtina vyhozených dárků, balicího materiálu a nezkonzumovaných potravin. Tři čtvrtiny odpadků budou spáleny a přispějí k vypouštění škodlivých emisí do atmosféry, anebo budou vyhozeny na skládky, kde ze do země dostanou těžké kovy. Evropská unie je tak frustrována, že britská vláda ignoruje principy recyklování, že jí vyhrožuje soudním stíháním. Británie totiž dosud nezavedla směrnici EU o vyhozeném elektrickém a počítačovém zařízení. Tato směrnice má omezit počty vyhazovaných televizních přijímačů, počítačů a dalších elektrických výrobků.

Britská vláda zahájila kampaň, jejímž cílem je upozornit na množství odpadků, které vyvolává přemíra jídla a dárků o Vánocích. Podle vládní organizace Recycle Now bylo letos celkem koupena miliarda vánočních přání, 8 milionů vánočních stromků a o 750 milionů lahví a sklenic nápojů a různých potravin více než normálně.

24. 12. 2005

Zvyk je železná košile a posadil mne k počítači na Štědrý den ráno. Rozesílal jsem emailem PF a letos jsem na něm měl nebeský kotouč z Nebry a latinský citát "attingere caelum digito" . Už jsem chtěl po rozesílání PF počítač vypnout, ale pak mi to nedalo a rozhodl jsem se, že se pokusím napsat něco navíc.

Něco navíc...Zaválo mne to do dětství. Jak často jsem to slýchával a později čítával. Povinnost se u nás doma nepočítala. "No dobře," říkávali mi všichni ti velicí tvorové kolem mne, "úkol a povinnost jsi splnil, ale co jsi udělal navíc...??!" Neuměl jsem si moc vymýšlet a ono se to při opravdové práci ani moc nedá. A tak se pro mne ten kousek navíc stal celoživotní samozřejmostí.

23. 12. 2005
Jiří Paroubek
Jako modelový případ mediální kultury si dovolím využít publicistický pořad ČT "Bez obalu". Z jeho sledování jsem měl naléhavý dojem, že nedostatek či pofidérnost informací a analytický vhled je zde rutinně nahrazován siláckou rétorikou, agresivně sarkastickým komentářem a ironií, pro níž nemají dotyční redaktoři oprávněnou a opodstatněnou pozici. Ironie neznamená smáti se, nýbrž lépe vědět, řekl Ferdinand Peroutka. Nejvíce se podobá diskurz tohoto zpravodajského pořadu průměrnému "chlapáckému" (či machistickému) špičkování dvou rychlokvašených self-mademanů s prvoplánově pravicovými sklony a místy líným, místy zkratkovitým uvažováním.

Jan Matonoha, "Bez obalu: machistické špičkování rychlokvašených selfmademanů"
Britské listy 31. 5. 2004 ZDE

Tisková zpráva: reakce premiéra na tvrzení místopředsedy ODS Ivana Langera, zveřejněné v MfD ohledně pořadu ČT Bez obalu

Dnešním prohlášením místopředsedy ODS Ivana Langera se jenom prokazuje, že celá kampaň kolem pořadu České televize Bez obalu rozvinutá Milošem Čermákem v Hospodářských novinách, Lidovými novinami a Mladou frontu Dnes, byla v kontextu se zájmy ODS.

Prohlášení Ivana Langera (ODS) - plné znění ZDE

Analýza nezávislé agentury Media Tenor, kterou si nechala vypracovat Česká televize k pořadu Bez obalu, došla k závažným závěrům. Předmětem šetření agentury bylo období září až říjen (od 4. 9. do 30. 10. 2005). Za tu dobu se autoři pořadu věnovali celkem v 10 příspěvcích premiérovi. Byl tak suverénně "nejoblíbenějším" mužem pořadu. Proč asi ta mimořádná pozornost? Za ním následovali s 5 příspěvky Stanislav Gross a se stejným počtem Radovan Krejčíř (!!). To, že ani jediná z reportáží o premiérovi nebyla -- dle mínění nezávislé analýzy - pozitivní, je zbytečné říkat.

Media Tenor: analýza pořadu Bez obalu ZDE

23. 12. 2005

Rozhodnutí kalifornského guvernéra Arnolda Schwarzeneggra zakázat svému rodnému rakouskému Štýrskému Hradci používat jeho jméno a následné vrácení čestného prstenu hlavního zemského města vyvolalo vzbouření na politické scéně. Německy psaný dopis na oficiálním tiskopisu "Governor Arnold Schwarzenegger" zaslaný 19. prosince starostovi Siegfriedu Naglovi reaguje na rozhodnutí městské rady začátkem příštího roku přejmenovat stadión nesoucí jeho jméno. Stalo se tak na žádost většiny sociálně demokratických, zelených a komunistických radních po jeho rozhodnutí zamítnout žádost o milost Stanleyovi Williamsovi, který byl následně popraven.

23. 12. 2005

Bývalý armádní důstojník:

Příspěvek ke zmapování utajených českých dějin devadesátých let.

Jaká že je to diskriminace?

  • uplatnění kolektivní viny za výkon funkce vojáka z povolání,
  • nerespektování závěrů občanských i vojenských komisí v tom, že jsem se nepodílel na porušování práv a svobod občanů, že jsem byl uznán způsobilým k další službě v armádě ve všech prověřovaných oblastech,
  • retroaktivní odpočet odsloužených let v armádě,
  • odnětí sociální dávky po ukončení vojenské činné služby ( výsluhový příspěvek ),
  • práce i nezaměstnanost a nedůstojný život vojáka v záloze na úrovni živoření,
23. 12. 2005

Dnešní doba otázkou menšin přímo žije. Několik minoritních skupinek zavdává vzniku jiných, které se zpravidla organizují za účelem vyhlazení těch prvních... Navíc je to vydařená hračka: každý spadá do jakés z menšin, z nichž všechny mohou být zdárně členěny na další a další, takže už jen určení nějaké většiny představuje problém, jenž si žádá mnohem intenzivnější duševní námahy.

22. 12. 2005

Inteligence se pro peníze a postavení vždy spojí s lumpy, mám na mysli především média.

Chcete znát příběhy z doby komunismu a postkomunismu ? Tisíce a tisíce by se jich dalo posbírat, má to však jeden háček. Až na malé výjimky z řad disidentů se jedná většinou o lidi bez kvalitního vzdělání, neboť jejich politické postoje a morální zásady se rozhodně komunistům ani postkomunistům nehodili. Těžká fyzická práce a finanční strádání nikomu vysoký intelekt nezajistí, za to ale každého postiženého naplní emocemi.

Pane Čulíku,

pozorně jsem si přečetla Váš sloupek "Pořád stejná sviňárna" a dnes po vyprchání emocí Vám odpovídám. Váš sloupek byl pravdivý a vynikající. Všichni, kteří jej kritizují, ještě neprozřeli nebo ze soukromých důvodů obhajují snahu o vytvoření nové totality. Tím brání tvorbě demokratické společnosti a svobodného občanství.

Přesto mám k Vám jistou výhradu. Není pravda, že postižení lidé mlčí, ale pravda je, že vy intelektuálové se s námi postiženými nechcete bavit. Jsme pro vás příliš primitivní.

23. 12. 2005

Tato slova byla řečena pastýřům bezmála před dvěma tisíci roky. Tato slova byla řečena nejenom jim, ale také nám. Co je na tomto muži, na Ježíši Kristu tak mimořádného, že i letopočet se počítá před Kristem a po Kristu. Jaký je význam, jaké je přesné pochopení slov o narození Spasitele pro nás a jaký význam měla tato slova pro židovský národ před dvěma tisíci roky?

24. 12. 2005

Kéž lidé sami sebe vidí v dobrém světle, kéž starobylá nálada Vánoc a srdečná přání mnohá neodejdou z myslí již se silvestrovským veselím 2005. Kéž lidé, kteří kýmsi vyvolení jsou, snad politikové jim říkat smíme, si uchovají svou dobrou soudnost a v klidu hledají účinnou pomoc pro potřebné, neboť svět je natolik dobrý či špatný, kolika lidem na něm se žije lehce či těžce. Nechť lidé, kterým jsou do vínku dány vynikající schopnosti, co nejlépe užívají tyto své dary a často pamatují na to, že nikoli náhodou, ale pouze skrze konkrétní city, myšlenky a skutky se naše přítomnost stává lepší.

A ať všichni, kdo mají moc a sílu, mají též odvahu neútočit, nezasazovat první ránu, protože to je znakem slabých a vychytralých, nikoli sebevědomých a moudrých.

22. 12. 2005

Já mám pěknou příhodu s manželskou hádkou o Vánocích. Je to taky trochu o těch vánočních zvycích; znáte to: samý obyčej, člověk už v tom dneska ani nespatřuje ten pravý smysl -- pokud vůbec jaký, ale z nějakého důvodu si jeden dva ty zvyky oblíbí a pak je třeba i celý život dodržuje, předává je dál, bere si je do manželství, učí je děti, zkrátka, stará se o to, aby ten obyčej nezanikl; zvlášť v té dnešní době, když se všechno tak rychle mění a člověk potřebuje mít něco pevného, něco, co zůstává každý rok na svém místě, něco, o co se život může opřít v tom chaosu, v tom vesmíru, v těch černých dírách a cizích dimenzích, že ano...

23. 12. 2005

Vánoce roku 2000 byly zcela pohlceny rebelií v České televizi proti novému generálnímu řediteli Jiřímu Hodačovi. Jak nepřesvědčivá komedie to byla, se můžete ze zpětného pohledu přesvědčit    ZDE ZDE

Vánoce, svátky míru a konzumerismu TÉMA BL

18. 12. 2002

Všemohoucí, věčný Bože, radostně oslavujeme narození našeho Vykupitele a prosíme tě: dej, ať nás svátost jeho těla a krve posiluje, abychom byli jeho věrnými učedníky a dosáhli věčného společenství s ním, Neboť on s tebou žije a kraluje...

modlitba po příjmání na Štědrý večer

Dárce je mnohem cennější než udělovaný dar.

Katechismus katolické církve

Starozákonní prorok Micheáš předpověděl, že budoucí vládce a zachránce Izraele bude pocházet z rodiště rodu Davidova. Bazilika nad rodnou jeskyní, kterou zbudoval r. 326 císař Konstantin Veliký a přestavěl císař Justinián r. 540, je až do dnešní doby cílem četných poutníků.

Jinou věcí je datum, kdy se vánoce dnes slaví.

19. 12. 2003
z internetu vybral šok
< Erev Chanuka - pátek večer - sváteční zapalování svíček

Pro vás bude vytouženou zemí, říká Pán zástupů

Rabi Israel Baal Šem Tov 1694-1748

Na rozdíl od svátků jako Pesach, Šavuot, Sukot, jejichž oslavu předepisuje Tóra, je Chanuka svátek, který ustanovili rabíni. Bylo to v době druhého Chrámu, v době úpadku židovského národa, v době: "kdy se řecká okupační správa snažila, aby Židé zapomněli Tvou Tóru." Jak to, že právě tento svátek (jako jediný ze všech židovských svátků) je spojen s olejem Tóry, s tajemstvím skrytým v Tóře?

Temnotu neodeženeš palicí, musíš ji proměnit na světlo BL

Stal se velký zázrak BL
chanukíja
25. 12. 2005
Neboť se někteří čtenáři podivovali, proč přinášíme výklad svátku Chanuka pouze v podání chasidského hnutí, v Čechách reprezentovaného hnutím Chabad, a nikoliv celého judaismu, přinášíme tentokrát pohled opačný - pohled rabína Daniela Mayera. Zveřejněn byl v časopise Maskil liberální kongregace Bejt Simcha z kislevu 5766, ale doufáme, že zaujme i vás, ať již Jemu věříte, nebo ne.
redakce     Chanuka jako TÉMA BL

V neděli večer, 25. kislevu, za zpěvu tradiční písně Maoz cur, zažehneme v chanukiji první chanukovou svíčku. Nyní se společně podívejme na skrytý smysl svátku a jeho tradic, jenž obyčejně uniká našemu pohledu. Seznámíme se alespoň v kostce s tím, čemu se v hebrejštině říká "pnimijutó šel ha-chag".

Talmudický traktát Šabat 21a se zmiňuje o dvou způsobech zapalování chanukových světel. Šamajova škola tvrdí, že na začátku svátku zažehneme osm světel a potom každý večer o jedno méně, tedy osmého dne bude hořet jedna jediná svíčka. Hilelova škola však tvrdí pravý opak.

22. 12. 2005

Brnenské vydavateľstvo Atlantis vydalo ďalší román francúzskeho spisovateľa Benoita Duteurtra Služba zákazníkom. Ako aj v predchádzajúcich románoch aj v tomto Duteurte preukázal neobvyklú schopnosť výstižného a brilantného popisu mechanizmov v dnešnej spoločnosti. Možno že román Služba zákazníkom je v tomto smere jeho najlepším výkonom.

21. 12. 2005

K mému studiu na Tchaj-wanu:

...se pomalu chýlí ke konci, a tak se chci podruhé vrátit zpět. Tentokrát hlavně proto, abych opravil některé minulé omyly, abych se následně, ve druhé části tohoto svého příspěvku, věnoval omylům současným a budoucím:

22. 12. 2005

Izrael tvoří přistěhovalci. Mají snad být opět vyhnáni?

Bohužel asi nechápu, kam pan Wognar míří svou argumentací, že Izrael tvoří přistěhovalci na úkor původního obyvatelstva. Znamená to, že autor sdílí přesvědčení íránského prezidenta o potřebě vystěhovat židovské obyvatelstvo do Evropy nebo USA?

Wognarův článek každopádně implicite obsahuje obhajobu genocidy a etnických čistek prováděných Římany na začátku letopočtu. Co to má proboha být, napsat že po povstáních " došla tehdejší světové velmoci Římu trpělivost a vyslal do Israele legie, které velmi radikálně s povstalci zatočily"? Co tam ti Římané měli co dělat? A nebyli to náhodou přistěhovalci, kteří na tomto území cosi páchali na úkor původního obyvatelstva?

22. 12. 2005

uplynulých týdnech byla na veřejnosti za viníka deficitu VZP ministrem zdravotnictví označena ředitelka VZP Ing. Musílková. Takové obvinění nebylo ze strany Ministerstva zdravotnictví doposud doloženo. Tvrdím, že toto obvinění ředitelky VZP je nepravdivé a nespravedlivé. Nelze čekat, že by se ministr zdravotnictví omluvil nebo obvinění stáhl. Proto se musí druhá strana bránit a všichni ti, kteří dobře znají podstatu problému by se měli otevřeně vyjádřit a to bez ohledu na ostatní problémy, které ve VZP existují, jsou diskutovány nebo mohou být ještě zjištěny, a to bez ohledu na sympatie či nesympatie s ředitelkou VZP.

23. 12. 2005
tisková zpráva ČT

Česká televize spolu s Radiokomunikacemi a.s. s předstihem zahájila digitální vysílání v Brně a okolí. Na základě dohody se společností Radiokomunikace a.s. si od čtvrtka 22. prosince 2005 od 12 hodin mohou i diváci v Brně a okolí, vybaveni přístroji pro příjem digitálního vysílání DVB-T (tzv. set top boxy), naladit digitální zemské vysílání v rámci multiplexu A na 40. kanálu. Toto vysílání prozatím umožní příjem programů ČT1, ČT2 a zpravodajského kanálu ČT24. Začátkem měsíce února 2006 pak bude rozšířeno o nový sportovní kanál ČT4 Sport. Řádné digitální zemské vysílání zahájila Česká televize 21. října t.r.

Česká televize věří, že tak přinese ve vánočním čase dalším divákům dokonalejší zážitky při sledování svátečních programů.

23. 12. 2005
Společné prohlášení Ministerstva kultury ČR, Iniciativy pro kulturu, Rady uměleckých obcí a zástupců dalších uměleckých sdružení a asociací

Dlouhodobě neuspokojivý stav financování resortu kultury dovedl představitele Ministerstva kultury ČR i nejrůznějších uměleckých sdružení a asociací pod hlavičkou "Iniciativy pro kulturu" ke krokům, jež mají za cíl tuto situaci změnit a obrátit pozornost veřejnosti, politické reprezentace a státní exekutivy ke skutečnosti, že kultura v současném světě představuje jednu ze základních a nepominutelných složek života společnosti, podílejících se zásadním způsobem na jeho kvalitě.

22. 12. 2005

BILANCE A PROGNÓZA NA ROK 2006

Příchod Jiřího Paroubka do funkce předsedy vlády oddělil dvě etapy politiky v Česku. Změnil se styl i obsah politického snažení. V novém politickém období se každý, kdo chce ve volbách příštího roku uspět, musí chovat nově. To platí i o volbách roku 2006.

Je v povaze člověka těšit se na předěly, které si sám vymyslel. Tak je tomu i v případě zlomu, který představuje příchod nového roku. Právě v tyto dny se přijímají nová předsevzetí, neboť se zdá, že lze začít znova a lépe. V případě politiky v Česku však nastal předěl již v průběhu roku odcházejícího. Je až zarážející, jak odlišné politické epochy prožila tato země v roce 2005.

23. 12. 2005
Fidel Castro Ruz
Projev prezidenta Kubánské republiky na 2. Summitu Kuba-CARICOM (Karibské společenství), Bridgetown, Bargados, 8. prosince 2005. (Fidel Castro je diktátor monarchistického stylu.)

Jsou to již tři roky, co jsme v Havaně slavili 30.výročí navázání diplomatických vztahů čtyř v té době nezávislých karibských zemí s Kubou, akt, na nějž my Kubánci vzhledem k jeho významu a mimořádnosti nikdy nezapomeneme. V těchto letech se problémy, jimž naše země čelí, aby zajistily samo přežití svých národů, dále zdramatizovaly. K jednostrannému, egoistickému postupu některých z hlavních obchodních partnerů karibských národů se přidaly ničivé uragány, jež s bezprecedentní frekvencí a rozsahem postihly tento region.

Je toto mučení nebo to není mučení?
21. 12. 2005

Kam až může MFD klesnout

Vydali by v MFD Fištejnovi i argumentaci, že je Země placatá?

Věnujeme Jefimu Fištejnovi:

První tři techniky, o nichž informovala televize ABC, používají třesení či bití vězňů tak, aby to vyvolalo bolest a strach. Čtvrtou "inovativní technikou" je donutit vězně aby stál, se spoutanýma rukama a s nohama v železech, bez přerušení až 40 hodin. A pak následuje "studená cela". Vězni jsou zadržováni nazí v cele, v níž je teplota 10 stupňů Celsia, a opakovaně jsou poléváni studenou vodou. A poslední inovativní technikou je "waterboarding". Vězeň je přivázán k šikmému prknu, nohy má o něco výše než hlavu. Hlavu mu věznitelé zabalí do celofánu a pak mu na celofán lijí vodu. Okamžitě u vězně vzniká reflex a děsivý strach z utopení ho vede k tomu, že zoufale prosí, aby věznitelé přestali. Televize ABC informovala, že agenti CIA, kteří se podrobili technice "waterboarding", vydrželi pouhých 14 vteřin, než se vzdali.

Článek z listu Washington Post pokračuje ZDE

Z některých bojovníků za svobodu se stávají během času karikatury. Jefim Fištejn ostře vystupoval v totalitní éře proti komunismu, pracoval pro Američany financovanou stanici Radio Svoboda. Po pádu komunismu se ukázalo, že zřejmě nebojoval za svobodu a demokracii, ale pouze proti komunismu.

Ve svém komentáři v úterní Mladé frontě Dnes píše Fištejn o svém přesvědčení - zcela navzdory dosažitelným faktům - že úřady Spojených států osoby, podezřívané z terorismu, v žádném případě nemučily. "Mučení vězňů je výmysl", tvrdí Fištejn. Amnesty International? Mezinárodní tisk? Nic z toho Fištejna nezajímá. Píše si, co chce. "Malý" český jazyk mu umožňuje, aby si vydával jakékoliv hlouposti, bez korekce mezinárodní diskusí. Kdyby někdo jeho "argumentaci" přeložil do angličtiny, Fištejn i MFD by se rázem stali terčem posměchu. Majitel Mladé fronty Dnes, Němec, posedávající po pražských kavárnách a hrající si na Francouze, přitom nemá tušení (neumí česky), co to vlastně všechno "jeho deník" publikuje...

Součástí důstojnosti novináře je, že nikdy nepodlézá mocným. Jefim Fištejn ale není novinář...

Česká republika nemá v současnosti podstatnější geopolitický význam. Přeložím-li do angličtiny hlouposti, které publikují v českém prostředí lidé jako Fištejn, západní analytikové nad tím jen pokrčí rameny: proč by je měly výstřelky v tisku v nějaké bezvýznamné zemičce zajímat? Z mezinárodního hlediska nezáleží na tom, co si myslí obyvatelstvo České republiky. Kromě toho, propagandistické úsilí listů pražských médií je kontraproduktivní. Čím silněji se snaží přesvědčovat veřejnost, aby zastávala ty názory, jaké tato média šíří, tím více to konzumenty médií irituje. Kolik let se snažila pražská média přesvědčovat české občanstvo, že má podporovat Unii svobody. Bezpochyby i v důsledku nadšené podpory od pražských médií dosahuje nyní Unie svobody u českých voličů spektakulární podpory 1 procenta.

Nevěcná propaganda tedy nefunguje. Proč tedy publikuje Mladá fronta Dnes články, jako byl ten včerejší od Jefima Fištejna, které ignorují fakta a snaží se - bez důkazů - manipulovat veřejnost?

Washington Post, Ředitel pro mučení ZDE

11. 12. 2005

V říjnu 2005 přispělo celkem 124 čtenářů Britských listů na provoz časopisu úhrnem částkou 23 306 Kč. (Viz apel Jana Čulíka "Proč to nejde".) Příjem z reklamy byl 8000 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní nadto 904.24 USD. Přispěl jen zlomek z celkového počtu více než devět tisíc čtenářů denně, děkujeme. Apelujeme i na ostatní, aby nám třeba i malým, pravidelným finančním příspěvkem pomohli rozšiřovat a profesionalizovat práci časopisu ve veřejném zájmu, kterou děláme zadarmo. Vybranou částkou financujeme postupné dopracování našeho redakčního systému a odstranění četných nefunkčností, financování systematické novinářské práce to však zatím neumožňuje. Právě pro nedostatek financí jsme dosud nebyli schopni zprovoznit celou řadu potřebných technických funkcí serveru (vyhledávání, statistiky, knihovnu, galerie, zasílání BL mailem, onlinové chaty, odstranit četné technické chyby).

Finanční dary Občanskému sdružení Britské listy jsou v ČR odečitatelné ze základu daně z příjmu. Vydáváme k tomu na požádání písemné potvrzení.

Děkujeme všem, kteří podporují provoz Britských listů finančními dary i zadáváním reklamy.

Jsme vám velmi vděčni za finanční záchranu našeho serveru, prosíme však: nepřestávejte přispívat, umožníte nám dělat naši práci lépe a efektivněji, budeme si moci například systematicky financovat právníka, což byl mělo být pro náš list nezbytné. Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník.

Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2.

Čtenáři ze zahraničí mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

22. 11. 2003

Britským listům můžete psát na adresu redakce@blisty.cz, šéfredaktor Jan Čulík má adresu culik@blisty.cz a také J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk , pražský redaktor Štěpán Kotrba má adresu stepan@kotrba.cz a skype stepan.kotrba, technickému správci Dominiku Joe Pantůčkovi pište na adresu joe@joe.cz.

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
25. 12. 2005 Láska ve věku neurologie   
24. 12. 2005 O českých špionech v 16. století Václav Vratislav z Mitrovic
23. 12. 2005 Jsem terčem diskriminace Josef  Kovařík
23. 12. 2005 Od roku 2006 budou v Británii zaznamenávány všechny jízdy automobilem   
23. 12. 2005 Vánoce 39˚C Zdeněk  Bárta
23. 12. 2005 "ODS se opět uchýlila k účelovému lhaní" Jiří  Paroubek
22. 12. 2005 Kam zmizely války roku 2006 Oskar  Krejčí
22. 12. 2005 2005: rok otazníků a vykřičníků Oskar  Krejčí
22. 12. 2005 Vážení intelektuálové! Věra  Říhová
22. 12. 2005 Vánoční povídka Martin  Škabraha

Zaznamenávání osobních dat občanů RSS 2.0      Historie >
23. 12. 2005 Od roku 2006 budou v Británii zaznamenávány všechny jízdy automobilem   
23. 12. 2005 Nástup Velkého bratra v ČR a v EU   
17. 10. 2005 Odpor v EU proti orwellovské směrnici   
6. 10. 2005 Šikana zaměstnaců, kteří pracují s počítačem, šikana novinářů a protiteroristická hloupost Štěpán  Kotrba
9. 9. 2005 Plán archivovat telekomunikační data v EU odmítnut   
8. 9. 2005 Británie znovu požaduje archivaci informací o emailech a telefonních rozhovorech   
8. 9. 2005 Schraňování údajů o telekomunikačním provozu občanů EU není řešení!   
11. 7. 2005 Clarke chce, aby vlády v EU zaznamenávaly informace o všech mobilních a emailových komunikacích   
10. 6. 2002 Evropská unie chce číst všechny emaily a analyzovat všechny telefonní výpisy   

Vánoce, svátky míru a konzumerismu RSS 2.0      Historie >
25. 12. 2005 Papež požaduje duchovní "probuzení"   
24. 12. 2005 Poselství Vánoc Michal  Rusek
24. 12. 2005 Všechno se vyhazuje: letošní Vánoce budou v Británii znamenat tři miliony tun odpadků   
24. 12. 2005 O českých špionech v 16. století Václav Vratislav z Mitrovic
24. 12. 2005 Proč vlastně ten Kristus přišel? Boris  Cvek
24. 12. 2005 Attingere caelum digito... Ladislav  Žák
23. 12. 2005 Vánoce 2006 Bohumil  Kartous
23. 12. 2005 Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově Karel  Sýkora
23. 12. 2005 Vánoce 39˚C Zdeněk  Bárta
22. 12. 2005 Vánoční povídka Martin  Škabraha

Kriminalizace fanoušků a Harry Potter RSS 2.0      Historie >
20. 12. 2005 Policie vyšetřuje neoficiální překladatele Harryho Pottera i nadále jako zločince Štěpán  Kotrba
17. 12. 2005 Harry Potter na netu: Jan Rychetský v Právu zbytečně kriminalizuje děti Štěpán  Kotrba
28. 7. 2005 Harry Potter a Mýtus věčného návratu Dominik  Lukeš
27. 7. 2005 Neoficiální překlad Harryho Pottera do češtiny už je na světě Štěpán  Kotrba
15. 9. 2004 Literatura se stala terčem mediální manipulace Petr  Bílek
30. 6. 2003 Nový Harry Potter -- postava plná angstu Hannah  Čulík
30. 6. 2003 The angst-filled Harry Potter Hannah  Čulík
21. 6. 2003 Šílenství ohledně nového Harryho Pottera je dobře organizováno   
19. 6. 2003 Rowlingová žaluje americký deník   
18. 12. 2002 O čo prišiel Harry Potter Eva  Michalková

Demokratická revoluce? Utajená historie devadesátých let RSS 2.0      Historie >
23. 12. 2005 Jsem terčem diskriminace Josef  Kovařík
22. 12. 2005 Vážení intelektuálové! Věra  Říhová
21. 12. 2005 Co takhle BL veřejně spálit na nádvoří univerzity? Jiří  Škuba
20. 12. 2005 Nejprve mě vyhodilo z práce OF a potom komunisti   
20. 12. 2005 Za Britskými listy stojí zlé síly, disponující penězi a vlivem   
20. 12. 2005 Vylučovací princip je princip stalinismu Jan  Čulík
19. 12. 2005 Zdvojnásobuji podporu vašeho listu Rudolf  Převrátil
19. 12. 2005 Pod praporem pravdy a lásky - získání přístupu k lukrativním postům   
19. 12. 2005 Otevřme tedy třináctou komnatu   
19. 12. 2005 Každá doba má své obětní beránky   

Co je podstatou uměleckého díla RSS 2.0      Historie >
14. 11. 2005 Devadesáté páté výročí úmrtí L. N. Tolstého Jiří  Nezval
17. 10. 2005 Brak Filip  Sklenář
13. 10. 2005 Přátelé pokleslých forem Milan  Černý
26. 9. 2005 Chvála braku Milan  Černý
7. 9. 2005 Tunel umění Alex  Koenigsmark
5. 9. 2005 Systém státních dotací je bojem o moc Jan  Samohýl
5. 9. 2005 Vysvětlovat prospěch z umění je jako vysvětlovat zamilovanost Jiří  Holý
5. 9. 2005 Umění je tyranií, překrucuje skutečnost a chová se k ní jako k děvce Jan  Paul
5. 9. 2005 Státní dotace jsou pro umění zhoubné Boris  Cvek
5. 9. 2005 Má stát dotovat umění?   

Případ Petra Partyka RSS 2.0      Historie >
21. 12. 2005 Jak je tomu s verbálními trestnými činy Jaroslav  Štemberk
16. 12. 2005 Soudce: Co je to Seznam.cz? Můžete mi říct, kdo na něm je?   
14. 12. 2005 Nevinný člověk, jehož soudce Šídlo odsoudil do vězení za neprokázanou blbost Jan  Čulík
14. 12. 2005 Svoboda je nedělitelná? Máme se za co stydět? Jan  Čulík
13. 12. 2005 Petr Partyk uvězněn   
21. 3. 2005 Free speech is ours, but don't dare use it Jan  Čulík
17. 3. 2005 Dura lex, sed lex Jaroslav  Štemberk
17. 3. 2005 Případ Petra Partyka je svým způsobem pro české soudnictví typický Aleš  Uhlíř
16. 3. 2005 Jak soud potrestal Petra Partyka za to, co mu neprokázali   
16. 3. 2005 Je byrokratičnost omluvou? Jan  Čulík

Měli by čtenáři finančně přispívat na Britské listy? RSS 2.0      Historie >
24. 12. 2005 Česká sekce BBC přece jen končí...   
30. 11. 2005 Vděčnost, taková všednost... Štěpán  Kotrba
16. 11. 2005 Zvyšte si sebevědomí pravidelnými finančními příspěvky pro Britské listy   
22. 6. 2005 Britské listy: Průběžný stav financí   
10. 6. 2005 Britské listy: Průběžný stav financí   
10. 6. 2005 Britské listy jsou komunistické svinstvo   
8. 6. 2005 Proč to nejde a proč by stálo za to zkusit Martin  Marek
8. 6. 2005 Vydávat noviny za 8.600.- Kč měsíčně je výkon hodný Davida Copperfielda   
8. 6. 2005 Britské listy: polovina špíny a polovina perel   
8. 6. 2005 Jsem parazitem, když čtu veřejně přístupné stránky?   

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
28. 11. 2005 Ropný zlom: dojdeme k rozumným závěrům? Jindřich  Kalous
24. 11. 2005 Ropný zlom: nejperspektivnější je jaderná energie   
23. 11. 2005 Ropný zlom: Nebezpečné omyly Jindřicha Kalouse Jiří  Vačkář
22. 11. 2005 Ropný zlom: co dělat v České republice Jindřich  Kalous
14. 11. 2005 Ropný zlom a Švédsko Jindřich  Kalous
7. 11. 2005 Krutá zima Jindřich  Kalous
2. 11. 2005 Quo vadis, Evropo Oskar  Krejčí
26. 10. 2005 Středoasijská šachovnice Oskar  Krejčí
24. 10. 2005 Evropská komise o ropném zlomu   
23. 10. 2005 Newyorská konference o ropném zlomu Jindřich  Kalous

DIY, tekno a CzechTek RSS 2.0      Historie >
13. 12. 2005 Vyjadřuji hlubokou nespokojenost s tím, jak vyšetřujete zásah policistů na CzechTeku 2005   
8. 12. 2005 Jsme nespokojeni s tím, jak se vyšetřuje Czechtek 2005!   
14. 11. 2005 Motejl: "Při Czechteku 2005 pochybila policie i účastníci" Štěpán  Kotrba
31. 10. 2005 CzechTek 2005 v komentářích českého tisku   
16. 9. 2005 Ti, jimž jde o lidská práva, by se měli o bezprávný policejní zásah proti Czechteku zajímat Jan  Rovenský
12. 9. 2005 EuroTek aneb od teknohudby k technokracii? Petr  Schnur
9. 9. 2005 CzechTek v rovině zneužití práva Miroslav  Polreich
8. 9. 2005 Odpůrci zásahu: Vláda chybně interpretuje zásah policie na Tachovsku   
1. 9. 2005 CzechTek po americku Thomas  Franke
1. 9. 2005 Hudbou proti nesvobodě - "Nechceme policejní stát"   

Český sen - dílo nebo podvod? RSS 2.0      Historie >
14. 9. 2005 Český sen trvá Bohumil  Kartous
12. 9. 2005 Český sen, cenzura v televizi a mediální manipulace Jan  Čulík
12. 9. 2005 Vít Klusák: Čulík je neseriozní novinář   
29. 10. 2004 Český sen: Podstatný film aneb Zklamání z kritiky Jana Čulíka Petr  Šafařík
14. 7. 2004 Český sen žaluje ODS a supermarket Julius Meinl za porušení autorských práv   
9. 7. 2004 Český sen je úžasný projekt...   
8. 7. 2004 Český sen: zábavný průvodce zemí, kde se neřežou hlavy Ondřej  Čapek
7. 7. 2004 Film Český sen: zklamání Jan  Čulík
12. 2. 2004 Český sen: Kultura hypermarketů   
23. 7. 2003 Invitation: "The Czech Dream" project in London   

Czech Politics: Jan Čulík's comment in Czech Business Weekly RSS 2.0      Historie >
14. 12. 2005 In reality TV, echoes of the plebeian past Jan  Čulík
15. 11. 2005 Racism emerges as French suburbs burn Jan  Čulík
24. 10. 2005 Now is the time for agents provocateurs Jan  Čulík
3. 10. 2005 Czech judiciary seen as corrupt from abroad Jan  Čulík
12. 9. 2005 No justification for soaring oil prices Jan  Čulík
22. 8. 2005 Mapping the limits of democracy Jan  Čulík
1. 8. 2005 Media must not give to stereotypes Jan  Čulík
18. 7. 2005 Media mistakes may just be growing pains Jan  Čulík
20. 6. 2005 The unexamined life is not worth watching Jan  Čulík
9. 5. 2005 Capitalist lapses, Communist lures Jan  Čulík

Báseň pro tento den RSS 2.0      Historie >
22. 12. 2005 VI Milan  Nápravník
21. 12. 2005 Čtyřverší Martin  Pokorný
20. 12. 2005 Kukačka Štěpán  Kotrba
15. 12. 2005 Sestry Ladislav  Novák
13. 12. 2005 Znechucení - z tebe Štěpán  Kotrba
9. 12. 2005 Ráno na verandě Bogdan  Trojak
8. 12. 2005 Hole v ráji Vladislav  Reisinger
6. 12. 2005 Výlov horusického rybníka Tomáš  Třeštík
5. 12. 2005 Jediné, co ti mohu dát Štěpán  Kotrba
2. 12. 2005 Na Forum Latinum Car  Osten

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
21. 12. 2005 Jak je tomu s verbálními trestnými činy Jaroslav  Štemberk
20. 12. 2005 Čermákova vyváženost bez obalu a rakouský tiskový zákon Štěpán  Kotrba
20. 12. 2005 Trestní stíhání za pomluvu je potřebný paragraf   
19. 12. 2005 Zahájeno trestní stíhání proti Stanislavu Pencovi   
14. 12. 2005 Nevinný člověk, jehož soudce Šídlo odsoudil do vězení za neprokázanou blbost Jan  Čulík
14. 12. 2005 Svoboda je nedělitelná? Máme se za co stydět? Jan  Čulík
13. 12. 2005 Petr Partyk uvězněn   
28. 11. 2005 Stane se David Irving mučedníkem za svobodu projevu?   
23. 11. 2005 Blair se pokouší umlčet britská média   
22. 11. 2005 Rakousko vypracovalo žalobu proti historiku Irvingovi   

Český film RSS 2.0      Historie >
13. 12. 2005 Maria Procházková, Oldřich Kaiser a Žralok v hlavě Jan  Čulík
21. 11. 2005 Filosofický horor o kultuře Martin  Ondreját
7. 11. 2005 Sú Hrubeš a Mareš filmom do dažďa? Juraj  Korpa
27. 10. 2005 Hrubeš a Mareš jsou naši souputníci Tomáš  Koloc
10. 10. 2005 Štěstí: Ta schematičnost opravdu skřípe Tomáš  Koloc
29. 9. 2005 Jak kritici ublížují filmu Štěstí Ján  Simkanič
26. 9. 2005 Štěstí Bohdana Slámy dostalo cenu v San Sebastian   
15. 9. 2005 Štěstí Bohdana Slámy   
9. 8. 2005 Co se právě hraje v Athénách pod Akropolí? Jan  Čulík
1. 8. 2005 S Břetislavem Rychlíkem o jeho tvorbě a o České televizi Jan  Čulík

Dokumentární filmy Adama Curtise - hlubinné porozumění současnosti RSS 2.0      Historie >
4. 7. 2005 Moc nočních můr v internetovém archivu   
13. 5. 2005 Curtisova Moc nočních můr na filmovém festivalu v Cannes   
15. 4. 2005 Význačný televizní dokumentarista obvinil BBC, že přehání hrozbu terorismu   
31. 3. 2005 Moc nočních můr Adama Curtise v Bratislavě   
11. 3. 2005 Neoliberální plíživý převrat a smrt demokracie podle Noreeny Hertzové Stanislav  Heczko
2. 3. 2005 Moc nočních můr na Ostravské univerzitě   
26. 1. 2005 Česká redakce BBC informuje o filmu Adama Curtise Jan  Čulík
19. 1. 2005 Curtisova Moc nočních můr znovu v britské televizi   
18. 1. 2005 Bez analýzy a syntézy se ve světě nezorientujete - musíte vytvářet teorie o tom, jak věci jsou Irena  Ryšánková
6. 1. 2005 Jak Adam Curtis bourá mýty prostřednictvím šokujících vizuálních souvislostí Marta  Svobodová

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
22. 12. 2005 Saddám Husajn: "Američané mě mučili"   
20. 12. 2005 Prezident Bush znovu obhajoval odposlouchávání telefonů v Americe   
14. 12. 2005 George Bush: Výzvědné informace pro válku v Iráku byly chybné, přesto však bylo správné svrhnout Saddáma Husajna   
14. 12. 2005 Televize BBC: "Spojenci na lavici obžalovaných"   
2. 12. 2005 Soukromé bezpečnostní firmy střílejí v Iráku na kohokoliv   
1. 12. 2005 Los Angeles Times: Americká armáda platí irácký tisk, aby pro ni publikoval propagandu   
30. 11. 2005 Bush: Nemá kam prchnout   
28. 11. 2005 Talabani: Alávího tvrzení je nesmysl   
27. 11. 2005 Aláví: Porušování lidských práv v Iráku je nyní horší než za Saddáma   
24. 11. 2005 Joseph Wilson: "Bushovi poradci Blaira podvedli"   

Zelení RSS 2.0      Historie >
8. 12. 2005 Jednooké stanovisko k Číně Milan  Daniel
6. 10. 2005 Dotaz pro antifašisty a nahnědlé rojení kolem Patočkových Zelených Pavel  Pečínka
30. 9. 2005 Zelení zvolení a VyVolení Milan  Daniel
6. 9. 2005 Smělé řeči osamělého předsedy Milan  Daniel
2. 9. 2005 Soubor veřejných urážek Jana Beránka by vydal na mnoho stran Václav  Drbohlav
12. 8. 2005 Pražští Zelení za Pražskou výzvou nestojí Petr  Uhl
15. 7. 2005 Hnutí Duha: Nešermujte s naším jménem Dominika  Kovaříková
14. 7. 2005 Zelení ze Země a zelení z Marsu Pavel  Pečínka
17. 5. 2005 Získají domy nakonec polistopadoví zbohatlíci, kteří zasedají v městské radě? Stanislav A. Hošek
16. 5. 2005 Snahy řešit konflikty ve straně Zelených   

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
21. 12. 2005 Zaveďte TV okruh "ČT Rodina" - bez televizního násilí Tomáš  Franke
21. 12. 2005 Dürenmatt v BBC   
21. 12. 2005 Fištejn ví pozitivně, že CIA nikoho nemučí! Jan  Čulík
20. 12. 2005 Čermákova vyváženost bez obalu a rakouský tiskový zákon Štěpán  Kotrba
16. 12. 2005 Kompletní Johann Sebastian v rozhlase   
14. 12. 2005 Televize BBC: "Spojenci na lavici obžalovaných"   
1. 12. 2005 Bude arabská televize BBC vnímána jako nezávislá?   
1. 12. 2005 Optimismus, odhodlání, nadšení: soudruzi modří, hrr na ně ! Štěpán  Kotrba
23. 11. 2005 Česká televize -- vymývání mozků? Milan  Valach
13. 11. 2005 Rasismus v České televizi   

17. listopad RSS 2.0      Historie >
23. 11. 2005 S Jožínem z bažin proti komunismu Karel  Moudrý
18. 11. 2005 Co nám přinesl listopad 1989? Boris  Cvek
17. 11. 2005 16. listopad + 1 gól = 17.listopad Karel  Moudrý
15. 11. 2005 Ztracená generace Ladislav  Žák
26. 1. 2005 Oskar Krejčí: Komunisti museli disidentom moc doslova vnútiť   
26. 1. 2005 Opozice nechtěla jít do vlády   
24. 1. 2005 Šlo o lidskou důstojnost, i když to většina už zapomněla Vilém  Prečan
24. 1. 2005 Filipov: Nic se nepohne do května 1990   
24. 1. 2005 Blacková: Nechte Fojtíka jet do USA   
24. 1. 2005 Proč se v Praze pořád nic neděje   

Globální oteplování RSS 2.0      Historie >
9. 12. 2005 Jak se americká ropná společnost snaží zabránit, aby Evropa plnila smlouvu z Kjóta   
25. 11. 2005 Koncentrace CO2 je "nejvyšší za 650 000 let"   
21. 9. 2005 Firmy chtějí jednat proti globálnímu oteplování, brání jim v tom vlády   
11. 8. 2005 Globální oteplování se přiblížilo bodu nevratnosti   
8. 7. 2005 Pitný režim duše Bohumil  Kartous
4. 7. 2005 Sladké mámení alternativ Milan  Černý
1. 7. 2005 Blair se prý připravuje na rozkol s Georgem Bushem   
30. 6. 2005 Alternativní zdroje energie jsou nerealistické   
23. 6. 2005 Independent: Zabíjíme tuto planetu   
19. 6. 2005 Amerika usiluje o likvidaci připravované dohody o podnebných změnách   

Modrá šance ODS RSS 2.0      Historie >
23. 12. 2005 "ODS se opět uchýlila k účelovému lhaní" Jiří  Paroubek
28. 11. 2005 Překvapení pana Topolánka Josef  Vít
27. 11. 2005 Mirek Topolánek: "Všem potřebným, nezaměstnaným a nemocným dokážeme, že skutečná solidarita má konzervativní, nikoli socialistické základy." Mirek  Topolánek
16. 11. 2005 Vede ODS kampaň pomocí anonymního spamu? Bohumil  Kartous
16. 11. 2005 Proč ODS chybí jeden hejtman a jak se v ní bojuje o funkce? Milan  Hamerský
19. 9. 2005 Zahradilova Modrá šance: možná budoucí zahraniční politika ČR Jiří  Staněk
25. 7. 2005 Klausovo Národní souručenství Štěpán  Kotrba
22. 6. 2005 Mýty Modré šance viděné očima odborů Pavel  Janíčko
24. 5. 2005 Modrá šance pro zdravotnictví - změní radikálně a nevratně českou společnost k horšímu Jiří  Jírovec
20. 5. 2005 Mladá internetová pravice zvolna hnědne Ondřej  Slačálek

10 let v českých médiích RSS 2.0      Historie >
14. 10. 2005 Marketing a média - ztracené iluze Daniel  Köppl
13. 10. 2005 Komu patří informace na internetu? Milan  Stibral
12. 10. 2005 Etika a česká média - mezi lepším a horším Václav  Moravec
11. 10. 2005 Čí je vlastně svoboda projevu? Novinářů, nebo vydavatelů? Jan  Jirák
10. 10. 2005 "Máme pitomější politiky, nebo novináře?" Miloš  Čermák

Ptačí chřipka RSS 2.0      Historie >
1. 12. 2005 Epidemie moru z roku 1665 versus epidemie hlouposti z roku 2005 Aleš  Uhlíř
1. 12. 2005 O hromadných hrobech   
1. 12. 2005 Rozumný požadavek slovenské hygieničky   
5. 11. 2005 Jak to vypadá při chřipkové pandemii   
4. 11. 2005 Někteří jsme si stále rovnější? Zbyněk  Šebor
4. 11. 2005 Chřipka Petr  Wagner
24. 10. 2005 Papoušek, dovezený do Británie "byl nakažen smrtelnou ptačí chřipkou"   
21. 10. 2005 Voliéra trapnosti a trusu Václav  Dušek
17. 10. 2005 Ptačí chřipka a paní Müllerová Lubomír  Brožek
17. 10. 2005 Jak se ubránit před ptačí chřipkou   

Tak trochu jiná reality show Odhalení RSS 2.0      Historie >
13. 12. 2005 Reality show Odhalení: Paroubek se setkal s Richardem Štěpán  Kotrba
1. 12. 2005 Stále stejná, režimem povolená a regulovaná hra Michal  Vimmer
15. 11. 2005 Reality show Odhalení: víkend aneb dámská rvačka o sex Štěpán  Kotrba
12. 11. 2005 Reality show Odhalení: začíná soutěž ne o deset, ne o jedenáct, ale o rovných dvanáct melounů Štěpán  Kotrba
11. 11. 2005 Reality show Odhalení: samci bez koulí vřeští, samci s koulema jsou v klidu Štěpán  Kotrba
10. 11. 2005 Reality show Odhalení: Mojo, vidí tě celá Amerika! Štěpán  Kotrba
9. 11. 2005 Reality show Odhalení: druhý den aneb jak je dobré míti dvě ženy Štěpán  Kotrba
8. 11. 2005 Gorily: nikdy jsme nepředstíraly, že nejsme nahé Karel  Moudrý
8. 11. 2005 Reality show Odhalení: premiéra na ČT 24 na pozadí bojující Francie Štěpán  Kotrba
7. 11. 2005 Reality show Odhalení je parodie!! Jan  Čulík