23. 12. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Černá madona -- paní s pokročilým AIDS, dítě snad zdravé
23. 12. 2005

Virtuální bohoslužba nejen pro čas vánoční

Vánoce 39˚C

< Černá madona -- paní s pokročilým AIDS, dítě snad zdravé -- foto: autor

Vrátil jsem se před několika dny z Namibie, kde právě začínaly letní prázdniny a také - jak jinak v křesťanské zemi -- vánoce. Byl jsem se podívat na řadu projektů, kterými je řešena v této, jedné z nejchudších zemí světa, rozvojová pomoc.

Byla to silná zkušenost. Nejen že je zvláštní slavit vánoce ve vyprahlé zemi, kde je nyní téměř čtyřicetistupňové vedro - ale uprostřed té strašlivě chudé země, sužované navíc pandemií AIDS (každý čtvrtý člověk je HIV pozitivní), jsem si s novou naléhavostí připomínal, co to vlastně vánoce jsou a jaké je jejich poselství.

Předně: vánoce nejsou připomínkou narození velikého muže z dávné minulosti, nejsou narozeninami Ježíše. Nejen že nevíme, kdy se vlastně narodil, ale zejména celý ten příběh o jeho narození není žádným popisem faktické události. Je to zvěst, která nám obrazně říká něco velmi podstatného o člověku vůbec, o našem lidství -- a také o tom, v jakého Boha věřili první křesťané z okruhu Matoušova a Lukášova, evangelistů, kteří tento příběh -- každý trochu jinak -- vyprávějí. Není důležité, že ten příběh je o židovském chlapci -- proto jej mohou také přijímat i černí Afričané.

Navíc: tutéž zvěst o člověku a Bohu sdělují ostatní bibličtí svědkové jinak, jinými výrazovými prostředky než vánočním vyprávěním -- takový Petr, či Pavel příběh o narození v Betlémě zřejmě ještě vůbec neznali, ostatní dva evangelisté -- Marek a Jan také ne. Co tedy ten vánoční příběh sděluje o člověku a o Bohu, v kterého jeho vypravěči věřili?

Člověk je zvláštní živočich. Již staří Židé na prvních stránkách bible vyprávějí jiný příběh -- o Adamovi, prototypu člověčenství (Adam není jméno, je to "Ten, který je prachu země", tedy zemák, stejně jako Eva znamená něco jako "Živa", nebo Živoroda"). Adam, sotva povstal z prachu země, chtěl znát dobré a zlé -- chtěl sám rozhodovat o tom, co je dobré a co zlé, chtěl manipulovat zlem i dobrem. Člověk rád manipuluje druhými, světem, rád svrchovaně rozhoduje. Bible právě tuto lidskou vlastnost nazývá hříchem: na nikoho a na nic nebrat ohled, rozhodovat vždy podle své okamžité potřeby a chuti, brát do své režie život svůj i život svých bližních, být středem všeho. Tato adamovská pýcha provází člověka dějinami a vždy znovu přináší nová náboženství a nové ideologie, které ve jménu své jediné a pravé pravdy -- často ještě rouhavě oznámkované jako pravda Boží ničí celé skupiny druhých lidí, ničí zemi, všechno živé i neživé.

Ten vánoční příběh o druhém Adamovi, jak Ježíše nazve Pavel v dopise do Korintu, nás zve k jiné existenci, k jinému lidství. To smysluplné pro člověka, to dobré, to, co mu přináší novou nabídku života, to nepřichází z herodovských paláců, nejsou u toho vojenské manévry a politické čachry. Ta nabídka nového lidství ze rodí ve chlévě a rozpoznávají a nalézají ji bud jen ti nejmoudřejší (mudrci u Matouše), či ti nejopovrženější (pasáci dobytka u Lukáše). Nejsou zde žádné mocenské ambice, žádná xenofobie, žádný imperialismus, šovinismus, kolonialismus, klerikalismus, a vůbec žádné --ismy, které nepřinášejí nikdy nic jiného, než peklo válek, zabíjení, upalování, koncentrační tábory...

Pro jistotu vypráví Bible ještě příběh o pokušení na poušti, kde už dospělý, na kazatelskou dráhu se vydávající Ježíš vědomě odmítne nabídku docilovat záchranu světa mocenskými prostředky. Betlémský příběh není pohádka o ubožákovi, který se vypracoval - chudoba vánočních jeslí není smůla, je to úmysl, je to smysl existence Nového Adama.

A teď pozor: ten chudý bezmocný Ježíš, to je Bůh. Bůh se stal chudým, bezmocným člověkem. A ve jménu tohoto vánočního poznání, že s Bohem se setkáváme v člověku věříme, že každý, kdo přijímá své vlastní lidství i lidství druhých vděčně a odpovědně, jako dar a jako poslání, se už tím samotným setkává s Bohem. Bůh je všude tam, kde je člověk -- to je naše vánoční víra. A ve jménu této vánoční víry musíme hájit velikost a důstojnost člověka, jeho práva a svobodu. Vánoční zvěst říká své jasné "NE" všem pokusům snižovat a znevažovat hodnotu člověka. Proto žádný člověk na světě nesmí být diskriminován -- ani z důvodů rasových, ani náboženských, ani politických, či nacionálních. Žádný člověk by neměl umírat hlady, když jsme schopni hlad odstranit. Každý lidský život, i ten nejchudší a nejbezmocnější, je posvátný a je hoden naší ochrany.

Člověk stále touží stát se Bohem -- a vánoce přicházejí se zprávou, že Bůh se stal člověkem. Člověk Ježíš je pravý Bůh.

Kouzlo a sentiment našich vánoc jsou krásné a mají svou poezii, buďme vděčni i za možnost hojně obdarovávat své bližní. Ale je pravdou, že teprve v té chudé Namibii, kde jsem byl na pozvání organizace Člověk v tísni, mi nějak natvrdo došlo, že ty naše vánoce, tak jak je v té barokní podobě slavíme, nemají se skutečným Ježíšem a příběhem o jeho narození mnoho společného. Vždyť: co my vůbec můžeme vědět o opravdové chudobě?

Měli-li bychom dnes vykládat ten příběh stejně radikálně, jak to učinili evangelisté a měl-li by mít pro nás stejně třaskavý náboj nové lidské existence, nového evangelia, jako měl ten biblický pro tehdejší lidi, pak bychom asi musili říkat, že Ježíš se narodil jako černý Herero ve slumu nedaleko Keetmanshoopu, že se jej pokusili zabít bílí Herodovi žoldáci z Berlína a jeho rodiče zemřeli záhy na AIDS.

Kořeny německé genocidy ZDE

Kdo chce slavit opravdové vánoce a skutečně rozpoznat v tom pokorném Ježíši smysl života, tomu už ani na okamžik nesmí zůstat lhostejný osud jeho potřebných bližních. Těch nablízku, ale ani těch v dálce -- třeba v jižní Africe. Vždyť jak to říkal Ježíš?

....Cokoli jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili! (Mt 25,31-45)

Za cenu jednoho pitomého billboardu -- a že jich třeba na jaře před volbami bude kolem našich silnic -- by byla jedna velká rodina v Namïbii schopná důstojně žít alespoň rok.

Veselé vánoce a hodně dárečků!

                 
Obsah vydání       23. 12. 2005
24. 12. 2005 O českých špionech v 16. století Václav Vratislav z Mitrovic
25. 12. 2005 Papež požaduje duchovní "probuzení"
25. 12. 2005 Láska ve věku neurologie
24. 12. 2003 Vánoční přání ve stovce jazyků a nářečí
24. 12. 2005 Česká sekce BBC přece jen končí...
23. 12. 2005 Od roku 2006 budou v Británii zaznamenávány všechny jízdy automobilem
23. 12. 2005 Nástup Velkého bratra v ČR a v EU
23. 12. 2005 Vánoce 39˚C Zdeněk  Bárta
24. 12. 2005 Český rozhlas na internetu pro děti: Pohádky s písničkou - Hle, hle, támhle v Betlémě
16. 12. 2005 Kompletní Johann Sebastian v rozhlase
26. 12. 2004 Michael  Marčák
24. 12. 2005 Proč vlastně ten Kristus přišel? Boris  Cvek
25. 12. 2005 Vánoce jakožto výzva k následování Pavel  Máca
24. 12. 2005 Všechno se vyhazuje: letošní Vánoce budou v Británii znamenat tři miliony tun odpadků
24. 12. 2005 Attingere caelum digito... Ladislav  Žák
23. 12. 2005 "ODS se opět uchýlila k účelovému lhaní" Jiří  Paroubek
23. 12. 2005 "Arni" nemá rád své krajany Richard  Seemann
23. 12. 2005 Vánoce 2006 Bohumil  Kartous
23. 12. 2005 Jsem terčem diskriminace Josef  Kovařík
23. 12. 2005 Skákání o dvou tyčích Filip  Mikuš
22. 12. 2005 Vážení intelektuálové! Věra  Říhová
23. 12. 2005 Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově Karel  Sýkora
24. 12. 2005 Poselství Vánoc Michal  Rusek
22. 12. 2005 Vánoční povídka Martin  Škabraha
23. 12. 2005 Vánoční a novoroční vydání Britských listů
18. 12. 2002 Vánoce Štěpán  Kotrba
19. 12. 2003 Chanuka
25. 12. 2005 Skrytý smysl svátku Chanuka
22. 12. 2005 Bezmocnosť človeka Igor  Daniš
21. 12. 2005 Můj malý tchaj-wanský piktorial... Petr  Fiala
22. 12. 2005 Za situaci v Izraeli mohou dva imperialismy - římský a britský Karel  Dolejší
22. 12. 2005 Kdo nese odpovědnost za deficit Všeobecné zdravotní pojišťovny? Petr  Háva
23. 12. 2005 Digitální vysílání ČT a ČRo v Brně a okolí
23. 12. 2005 Vánoční dárek pro kulturu
22. 12. 2005 2005: rok otazníků a vykřičníků Oskar  Krejčí
23. 12. 2005 Bezuzdný spotřební styl bohatých zemí Fidel Castro Ruz
21. 12. 2005 Fištejn ví pozitivně, že CIA nikoho nemučí! Jan  Čulík
11. 12. 2005 Hospodaření OSBL za listopad 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
25. 12. 2005 Láska ve věku neurologie   
24. 12. 2005 O českých špionech v 16. století Václav Vratislav z Mitrovic
23. 12. 2005 Jsem terčem diskriminace Josef  Kovařík
23. 12. 2005 Od roku 2006 budou v Británii zaznamenávány všechny jízdy automobilem   
23. 12. 2005 Vánoce 39˚C Zdeněk  Bárta
23. 12. 2005 "ODS se opět uchýlila k účelovému lhaní" Jiří  Paroubek
22. 12. 2005 Kam zmizely války roku 2006 Oskar  Krejčí
22. 12. 2005 2005: rok otazníků a vykřičníků Oskar  Krejčí
22. 12. 2005 Vážení intelektuálové! Věra  Říhová
22. 12. 2005 Vánoční povídka Martin  Škabraha
22. 12. 2005 Kdo nese odpovědnost za deficit Všeobecné zdravotní pojišťovny? Petr  Háva
22. 12. 2005 Za situaci v Izraeli mohou dva imperialismy - římský a britský Karel  Dolejší
22. 12. 2005 Bezmocnosť človeka Igor  Daniš
21. 12. 2005 Nahrávka na smeč komsomolcům Pavel  Pečínka
21. 12. 2005 Fištejn ví pozitivně, že CIA nikoho nemučí! Jan  Čulík

Vánoce, svátky míru a konzumerismu RSS 2.0      Historie >
25. 12. 2005 Papež požaduje duchovní "probuzení"   
24. 12. 2005 Poselství Vánoc Michal  Rusek
24. 12. 2005 Všechno se vyhazuje: letošní Vánoce budou v Británii znamenat tři miliony tun odpadků   
24. 12. 2005 O českých špionech v 16. století Václav Vratislav z Mitrovic
24. 12. 2005 Proč vlastně ten Kristus přišel? Boris  Cvek
24. 12. 2005 Attingere caelum digito... Ladislav  Žák
23. 12. 2005 Vánoce 2006 Bohumil  Kartous
23. 12. 2005 Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově Karel  Sýkora
23. 12. 2005 Vánoce 39˚C Zdeněk  Bárta
22. 12. 2005 Vánoční povídka Martin  Škabraha
21. 12. 2005 Pojedeme do Betléma Kristina  Hazbounová
16. 12. 2005 Veselé dárkování a šťastné příští dny Filip  Rožánek
25. 12. 2004 Nezapomněli jsme, že jsou Vánoce?   
24. 12. 2004 Co stojí Vánoce   
23. 12. 2004 Čas vánoční Jan  Paul

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
23. 12. 2005 Vánoce 39˚C Zdeněk  Bárta
9. 9. 2005 Kázání o naší době a době konce Stanislav  Heczko
2. 9. 2005 Kázání o pravdě Stanislav  Heczko
29. 1. 2005 Vaše srdce obrostlo tukem, takže jste slepí a hluší, vaše srdce je tvrdé a necitlivé Zdeněk  Bárta
24. 1. 2005 O lásce, protože té není nikdy dost... Štěpán  Brodský
16. 1. 2005 Budeme čekat na Godota? Zdeněk  Bárta
19. 12. 2004 "Blboune!" pravil Bůh Ondřej  Stehlík
13. 12. 2004 K plnému životu nechť patří i zákon i tělo Daniel  Ženatý
3. 12. 2004 Novináři jsou kurvy, ale udělejme jim Mikuláše! Zdeněk  Bárta
28. 11. 2004 Advent: Žijte, jako by Boha nebylo Zdeněk  Bárta
21. 11. 2004 Jdi dál a už nehřeš Hana  Pfannová
14. 11. 2004 Ďábelské svody manipulace nesrovnatelně větších skupin lidí Zdeněk  Bárta
8. 11. 2004 Známost vůle Boží vás neopravňuje k tomu, abyste nevěřící mlátili po hlavě Daniel  Ženatý
1. 11. 2004 Pokoj jako řeka, jako životodárná síla, jistota, když se všechno kymácí větrem doby Pavel  Klinecký
27. 10. 2004 Nasrat! Jo, nasrat! Zdeněk  Bárta