23. 12. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 12. 2005

Vánoce jakožto výzva k následování

Se vzpomínkou na žebrající a bosé děti ve Skopje a Prištině před Vánocemi 2005

Přibližně před dvěma tisíci lety se stala jedna z nejvýznamnějších událostí v dějinách. Přibližně před dvěma tisíci lety -- jak příznačné, že historická věda není schopna tuto podstatnou událost přesně datovat. A když se dítě narodilo, nebylo pro něj "místo pod střechou" (Evangelium podle Lukáše 2,7) -- jeho království není z tohoto světa (cf. Evangelium podle Jana 18,36).. Později si Jeho učedníci budou narození svého Pána připomínat a toto připomínání se stane podstatou křesťanských Vánoc.

V těchto dnech si připomínáme asi dva tisíce let od narození dítěte, pro něhož nebylo "místo pod střechou", asi dva tisíce let od narození Pána, jehož království není z tohoto světa. Říkáme, že se chystáme slavit Vánoce. Jistě budeme slavit i tento rok. Otázkou ale je, co vlastně a jak. Budeme, v přísnějším slova smyslu, slavit Vánoce křesťanské a budeme je slavit, v přísnějším slova smyslu, křesťansky?

Tak jako předešlé Vánoce, i letos mnohé z nás sevře ve dnech Adventu neklid, rozčílení a shon. Rozčilujeme se v dopravních prostředních MHD, v autech v dopravních zácpách, v nákupních tlačenicích, rozčilujeme se na ceny toho, co chceme koupit jako dar, i na lidi kolem. Nejdříve se strachujeme, co koupit a pak trneme, zda se to bude líbit. A ženy, matky a manželky v době Adventu prožívají rozčílení a neklid kvůli uklízení, mytí a vaření. Právě v radostné době Adventu se zneklidňujeme a rozčilujeme až na pokraj zhroucení. A přitom ten, jehož přicházející narození si připomínáme pravil: "Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým srdcím." (Evangelium podle Matouše 11, 28 -- 29)

Tak jako jindy, i tyto Vánoce si uklidíme a nazdobíme své domovy a na Štědrý den se uchýlíme do jejich teplého pohodlí. A přitom pro toho, jehož narození si ten den připomínáme, nebylo v hodinu jeho příchodu na svět "místo pod střechou". (Evangelium podle Lukáše 2, 7) Venku bude tma, zima a my se uchýlíme do svých pohodlných evropských domovů. Sejdeme se u krbu či u stolu a budeme si slastně vychutnávat pocit domova a přitom ten, jehož narození si takto budeme připomínat, pravil: "Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil." (Evangelium podle Matouše 8, 20)

Jako jiné roky, i letos bude většina z nás dobře jíst a pít. A v tom slastném pohodlí tepla domova a z vůně dobrého jídla lehce zapomeneme, že pár set kilometrů od našich hranic možná ve stejnou dobu některé děti běhají po válkou a zanedbáním rozbitých chodnících bosi a že v našem vlastním městě existují studená a smrdutá zákoutí, kde se bezdomovci choulí zimou. A přitom ten, jehož narození si touto pohodou teplého domova a dobrým jídlem připomínáme, pravil: "...Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak." (Evangelium podle Lukáše 3,11)

Jako roky předešlé, i tento rok se ve sváteční čas budeme snažit zapomenout na pochmurné, ano i na svá vlastní provinění, a budeme se snažit se v tento výjimečný čas radovat, být šťastní. A přitom ten, jehož narození si v tento čas připomínáme, byl navštíven kající se ženou právě ve výjimečný čas hostiny. (cf. Evangelium podle Lukáše 7, 36 -- 50) V tento sváteční čas budeme, tak jako každý rok, kupovat a dávat dary svým rodičům, dětem, příbuzným, přátelům a partnerům. Budeme je obdarovávat na důkaz a za účelem utvrzení přátelského vztahu. V tento sváteční čas budeme okázale zdravit své přátele a známé a přát jim krásné a veselé svátky. A přitom život toho, jehož narození si tímto připomínáme, byl zde ve světě, mezi lidmi, před téměř dvěma tisíci lety plný utrpení a On pravil: "A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž?" (Evangelium podle Matouše 5,47)

Tak jako minulé roky, i letošní dny Vánoc stráví většina z nás ve společnosti a přijetí svých rodin, příbuzných, přátel a partnerů. A v této radosti přijetí a společnosti s rodinou, příbuznými, přáteli či partnerem lehce, ach jak strašlivě snadno a rychle, zapomeneme na to, že mezi námi žijí i ti méně šťastní, sirotci, nemocní, chudí a ti méně krásní a zábavní se kterými se přátelit chce jen málokdo, natož pak být partnerem takového člověka -- na ty, kteří právě v tyto sváteční dny zůstanou, nemají-li víru, v ještě větším utrpení a zoufalství bytostného osamocení. A přitom ten, jehož narození si v tyto dny připomínáme, se dotýkal malomocných, stýkal se s lidmi ostrakizovanými a jeho učedník, Pavel, napsal Římanům: "Radujte se s radujícími, plačte s plačícími." (List Římanům 12,15).

Ten, jehož narození si v tyto sváteční dny připomínáme, přitom přišel před téměř dvěma tisíci lety mezi nás na tento svět, aby lidem přinesl evangelium a aby se lidé stávali jeho učedníky. Stát se Jeho učedníkem znamená, v přísnějším slova smyslu, stát se Jeho následovníkem: "Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden." (Evangelium podle Matouše 10,38) Bylo by tedy, zůstaneme-li v přísnosti, nejsprávnější si připomenout Jeho narození tím, že se ještě horoucněji budeme snažit být Jeho učedníky, tedy Ho následovat. Když však pozoruji, jakým způsobem si dnes Jeho narození připomínáme, zdá se mi, že se nám podařilo to, co se atheistickým bolševikům nepodařilo za celých čtyřicet let -- zrušit, v přísnějším slova smyslu, křesťanské Vánoce. A pokud slavíme Vánoce, pak to často nejsou Vánoce křesťanské, ale to, co z nich v naší nezanícené a nivelizované době zbylo, tedy vánoce pohanské.

                 
Obsah vydání       23. 12. 2005
24. 12. 2005 O českých špionech v 16. století Václav Vratislav z Mitrovic
25. 12. 2005 Papež požaduje duchovní "probuzení"
25. 12. 2005 Láska ve věku neurologie
24. 12. 2003 Vánoční přání ve stovce jazyků a nářečí
24. 12. 2005 Česká sekce BBC přece jen končí...
23. 12. 2005 Od roku 2006 budou v Británii zaznamenávány všechny jízdy automobilem
23. 12. 2005 Nástup Velkého bratra v ČR a v EU
23. 12. 2005 Vánoce 39˚C Zdeněk  Bárta
24. 12. 2005 Český rozhlas na internetu pro děti: Pohádky s písničkou - Hle, hle, támhle v Betlémě
16. 12. 2005 Kompletní Johann Sebastian v rozhlase
26. 12. 2004 Michael  Marčák
24. 12. 2005 Proč vlastně ten Kristus přišel? Boris  Cvek
25. 12. 2005 Vánoce jakožto výzva k následování Pavel  Máca
24. 12. 2005 Všechno se vyhazuje: letošní Vánoce budou v Británii znamenat tři miliony tun odpadků
24. 12. 2005 Attingere caelum digito... Ladislav  Žák
23. 12. 2005 "ODS se opět uchýlila k účelovému lhaní" Jiří  Paroubek
23. 12. 2005 "Arni" nemá rád své krajany Richard  Seemann
23. 12. 2005 Vánoce 2006 Bohumil  Kartous
23. 12. 2005 Jsem terčem diskriminace Josef  Kovařík
23. 12. 2005 Skákání o dvou tyčích Filip  Mikuš
22. 12. 2005 Vážení intelektuálové! Věra  Říhová
23. 12. 2005 Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově Karel  Sýkora
24. 12. 2005 Poselství Vánoc Michal  Rusek
22. 12. 2005 Vánoční povídka Martin  Škabraha
23. 12. 2005 Vánoční a novoroční vydání Britských listů
18. 12. 2002 Vánoce Štěpán  Kotrba
19. 12. 2003 Chanuka
25. 12. 2005 Skrytý smysl svátku Chanuka
22. 12. 2005 Bezmocnosť človeka Igor  Daniš
21. 12. 2005 Můj malý tchaj-wanský piktorial... Petr  Fiala
22. 12. 2005 Za situaci v Izraeli mohou dva imperialismy - římský a britský Karel  Dolejší
22. 12. 2005 Kdo nese odpovědnost za deficit Všeobecné zdravotní pojišťovny? Petr  Háva
23. 12. 2005 Digitální vysílání ČT a ČRo v Brně a okolí
23. 12. 2005 Vánoční dárek pro kulturu
22. 12. 2005 2005: rok otazníků a vykřičníků Oskar  Krejčí
23. 12. 2005 Bezuzdný spotřební styl bohatých zemí Fidel Castro Ruz
21. 12. 2005 Fištejn ví pozitivně, že CIA nikoho nemučí! Jan  Čulík
11. 12. 2005 Hospodaření OSBL za listopad 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce