19. 12. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 12. 2003

Chanuka

z internetu vybral šok
< Erev Chanuka - pátek večer - sváteční zapalování svíček

Pro vás bude vytouženou zemí, říká Pán zástupů

Rabi Israel Baal Šem Tov 1694-1748

Na rozdíl od svátků jako Pesach, Šavuot, Sukot, jejichž oslavu předepisuje Tóra, je Chanuka svátek, který ustanovili rabíni. Bylo to v době druhého Chrámu, v době úpadku židovského národa, v době: "kdy se řecká okupační správa snažila, aby Židé zapomněli Tvou Tóru." Jak to, že právě tento svátek (jako jediný ze všech židovských svátků) je spojen s olejem Tóry, s tajemstvím skrytým v Tóře?

Temnotu neodeženeš palicí, musíš ji proměnit na světlo BL

Stal se velký zázrak BL

Tóru je možno vykládat čtyřmi základními způsoby - pšat (prostý výklad), remez (náznak), druš (alegorický výklad), sod (tajemství). Tóra je také přirovnávána k vodě, chlebu, vínu a oleji.

Tóra nám byla darována, aby "světu přinášela mír", tzn. že její zjevení musí být v době úpadku a temna silnější, neboť: "Tóra je světlo". V době úpadku židovského národa, kdy: "Nad Tvým národem Israelem vládla řecká správa," bylo zvláště třeba, aby světlo Tóry zářilo co nejsilněji, proto byla zjevena nejvyšší úroveň v Tóře - její tajemství.

Řecká filosofie je povrchní. V té době filosofové odmítali proroctví a proto se snažili, aby Židé zapomněli "Tvou Tóru", přestože sama řecká filosofie z moudrosti Tóry vychází. Znečistili v Chrámu všechen olej (představující B-ží moudrost), protože odmítali všechno, co přesahuje možnosti lidského chápání.

Řečtina je zvláštní jazyk: "Svaté knihy (Tóra, Neviim a Ktuvim) nedovoluje (židovská tradice) psát v žádném jiném jazyce (kromě hebrejštiny) než v řečtině, jak stojí psáno: 'Nechť rozšíří Bůh Jafeta, nechť spočívá ve stanech Šemových... krása Jafetova (tzn. Řečtina, protože Řekové jsou Jafetovými potomky. Řečtina je nejkrásnějším jazykem, který Jafetovi potomci používají.) bude ve stanech Šemových.'" A navíc: "zjistili, že Tóra se nedá přesně přeložit do jiného, než řeckého jazyka. Řečtina se liší od všech ostatních jazyků natolik, že se ho naučili (židovští moudří), protože vykládali Tóru řecky králi Talmimu, a znali ji stejně jako hebrejštinu."

A přesto: "Den, kdy přeložili pro Talmiho Tóru do řečtiny, byl pro Israel stejně zlý, jako den, kdy vyrobili zlaté tele."

Zdálo by se, že den, kdy je Tóra přeložena do jiného jazyka, je den radosti, den, kdy dochází k velkému zjevení Tóry i mezi ostatními národy, je snad na překladu Tóry něco špatného? Jenže tento překlad byl vyroben na přání krále Timliho, ne z B-ží vůle, a to nakonec přivedlo Israel k neveselým koncům.

Následkem tohoto činu byla snaha řeckých okupantů, aby Židé zapomněli "Tvou Tóru". I Řekové souhlasili s tím, že Tóra je nesmírně moudrá kniha, nemohli se však smířit s tím, že je to B-ží Tóra, nemohli vystát svatost Tóry - proti té bojovali. K tomuto boji používali onen řecký překlad Tóry. Lidské moudrosti Tóry Řeci rozuměli, popírali ale svatost B-ží moudrosti Tóry, snažili se Židům vnutit myšlenku, že Tóra je stejně lidská moudrost jako slavná řecká filosofie, a tak: "znečistili ve Svatyni všechen olej".

Chanukový zázrak je spojen s čistým olejem. "Našli poslední lahvičku oleje, na které byla veleknězova pečeť, stačila jen na jediný den, a tehdy se stal zázrak, vystačila na osm dní (až do doby, kdy vyrobili nový olej)."

Řečtí okupanti se snažili, aby Židé zapomněli "Tvou Tóru", chtěli znečistit svatost Tóry, jenže se stal zázrak, který nám pomohl, abychom si uvědomili, že moudrost Tóry patří Bohu, abychom " našli poslední lahvičku čistého oleje opatřenou veleknězovou pečetí".

Čistý olej - to je tajemství skryté v Tóře. Když se učíme Tóru zjevenou - v Talmudu a Šulchan Aruchu, zabýváme se záležitostmi a zákony tohoto světa, může se nám stát (protože úpadek a temno jsou tak silné), že sice vidíme hloubku moudrosti Tóry, ale neuvědomujeme si, že jde o B-ží moudrost. A právě skryté tajemství v Tóře nám může pomoci najít opět svatost Tóry, uvědomit si, že Tóra je B-ží moudrost.

Již jsme řekli, že olej představuje skryté tajemství Tóry. Olej je tekutina, kterou nepijeme jenom tak. Poživatelný je pouze, vmícháme-li ho o jiných poživatin. Stejně je to i s olejem Tóry - jejím tajemstvím. Je třeba smíchat ho se zjevenou částí Tóry (chlebem a masem), aby i zjevená část Tóry byla plná svatosti a B-ží moudrosti (čistého oleje).

"Olej" nám dává světlo - "olej ke svícení", jeho pomocí se nám ukáže "světlo Tóry" - tajemství skryté v Tóře. Poslouží to nejen nám samým, i ostatním v našem okolí - micvu chanukových světel (lampiček s "čistým olejem") splníme nejlépe tak, že menoru postavíme venku vedle dveří, "když slunce již zapadlo, ale všichni ještě neodešli z trhu domů."

Chanukový zázrak s olejem (skrytým tajemstvím Tóry) pokračoval (ve svátek ustanovený v pozdějších generacích) na 19. Kislev. Tehdy začalo " rozlévání Tvých pramenů (Baal Šem Tovova chasidismu - oleje Tóry) do daleka."

I po židovské vítězství nad Řeky, kdy již Židé nebyli nuceni " zapomínat Tvou Tóru", se hlavní důraz při studiu Tóry kladl na její zjevenou část. V době Talmudu (po zničení druhého Chrámu) byla moudrost Kabaly (skrytého tajemství v Tóře) utajena všem, kromě několika učenců, kteří se jí učili ve skrytu - jak stojí v Gemaře a Svatém Zoharu, kde Šimon bar Jochaj píše, že není dovoleno studovat tuto část Tóry nikomu jinému, než jemu a jeho družině.

Až v několika posledních generacích, bylo studium této části Tóry povoleno i ostatním, jak píše Ari ZaL: "Právě v posledních pokoleních je dovoleno, a je to micva, odkrýt a učit se tuto moudrost." Skutečného rozšíření se kabala dočkala až v době Baal Šem Tova, po něm Mezričer Magida a jeho žáka Rabi Šneur Zalmana z Ljadi a to zejména po jeho propuštění z vězení 19. Kislevu 5559 (1799).

Chanuka zdůrazňuje nutnost prodechnout studium zjevené Tóry (nejdůležitější část studia) vědomím, že je to B-ží moudrost, "jeho Tóra", 19.Kislev přináší novinku - i skryté tajemství Tóry - její olej - je velmi důležité a podstatné. Olej Tóry máme nejen přimíchat k ostatnímu jídlu (zjevené části Tóry), ale učinit z něj také podstatnou součást "potravy duše" - rozumu a poznání.

Skryté tajemství Tóry (její olej) bylo našemu rozumu darováno až v několika posledních generacích, protože spirituální tma ve světě je stále silnější. Zejména proto, že světské znalosti stále přibývají a odvádějí nás od B-ží moudrosti a hrozí, že "zapomeneme Tvou Tóru". Proto je tolik potřeba "olej Tóry, stává se nezbytnou složkou potravy, (přestože v dřívějších generacích nebylo dovoleno olej používat nikomu jinému, než hrstce učenců, protože mohl uškodit stejně jako olej, kterého bychom se pokoušeli jen tak napít.)

Proto také Rabi Josef Jicchak Schneersohn podporoval překládání chasidských knih do různých jazyků, aby chanukové světlo stálo skutečně "venku u dveří", aby se skrytá tajemství Tóry zjevená chasidismem, olej Tóry, dostala "ven, do daleka", do celého světa.

Zjevení skrytého tajemství Tóry nás připravuje na Mesiášův příchod, (Mošiach - pomazaný "svatým olejem") protože po jeho příchodu se "celý svět bude snažit poznat Boha" a k tomu vede právě studium skrytého tajemství Tóry. Proto každý, kdo se snaží připravit a přiblížit svět Mesiášovu příchodu, musí se věnovat skrytému tajemství Tóry.

Chanuka je spojena s Mesiášovým příchodem číslem osm. Slavíme ji osm dní, chanukových světel je osm a víme, že: "Harfa (používaná v chrámu) bude mít po příchodu Mesiáše osm strun."

Proto je třeba, abychom svou duši (B-ží světlo) naplnili olejem Tóry a zapálili ji pro službu Bohu a tak přivedli Mesiáše již brzy za našich dní.

Zdroj: www.chabadprague.cz ZDE

                 
Obsah vydání       19. 12. 2003
21. 12. 2003 Sunday Express: Saddáma zajali Kurdové, nikoliv Američané
20. 12. 2003 Saddámovo zatčení: Datle v prosinci?
21. 12. 2003 Saddám měl být zadržen kurdskými jednotkami, zdrogován a poté vydán Američanům Josef  Brož
22. 12. 2003 České školství se už nemá kam dál rozkládat Hynek  Hanke
20. 12. 2003 Vykašlete se na New York, nakupte vánoční dárky v Bratislavě,
19. 12. 2003 Je vlastenectví pro některé Američany příliš těsně spojeno se zisky?
19. 12. 2003 Chanuka
19. 12. 2003 Rath už bude hodný, dědečku... Štěpán  Kotrba
19. 12. 2003 Britská rozhlasová stanice vyšetřována za pohrdání soudem
18. 12. 2003 Irácká válka v českém parlamentu Štěpán  Kotrba
19. 12. 2003 Guantánamo a Mozartova Kouzelná flétna Jan  Čulík
19. 12. 2003 Proč šíří Silvie Blechová nepravdivé informace? Štěpán  Kotrba
18. 12. 2003 Politický konsensus ve Francii je jiný
19. 12. 2003 Prichádzajú anjeli... Martina  Nemethová
19. 12. 2003 Proč Bůh nemá titul CSc.
19. 12. 2003 Komunistická represe církví a procesy v padesátých letech Ivo V. Fencl
19. 12. 2003 Nesnáze českého udělování milostí Jan  Čulík
19. 12. 2003 Svědectví Zdeněk  Bárta
19. 12. 2003 Američané "mediálně zpracovali" zatčení Saddáma Husajna
19. 12. 2003 Zapatisté v Mexiku: deset let revoluce Ondřej  Slačálek, Alice  Dvorská
16. 12. 2003 Tip na vánoční dárek: nový výbor z Britských listů
19. 12. 2003 Strana chudých a mexické politické elity Jaroslav  Měřička
19. 12. 2003 Nejpřísnější právo může znamenat i největší bezpráví Jiří  Dolejš
18. 12. 2003 Bush: "Irák mohl zasáhnout území USA z českých letadel"
18. 12. 2003 Rub evropské krize: ano, peníze a zase jen peníze... Josef  Brož
18. 12. 2003 Všemohoucí Bůh má rád hříšníky, tvrdě ale trestá hříchy extremistů Ivo V. Fencl
18. 12. 2003 Valná hromada Občanského sdružení Britské listy
20. 12. 2003 Štěpán Kotrba navržen členem Rady Českého rozhlasu Jan  Čulík
16. 12. 2003 Třináct let časopisu Český dialog
30. 11. 2003 Hospodaření OSBL za listopad 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce

Rituály - co židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje RSS 2.0      Historie >
19. 12. 2003 Chanuka   
25. 10. 2003 1424: Chvála budiž Bohu, který ukončil měsíc šacbán a započal měsíc ramadán   
23. 9. 2003 Equinox čili stejný den a stejná noc Štěpán  Kotrba
14. 7. 2003 Korán - co obsahuje i z křesťanství a judaismu   
16. 6. 2003 16. 6. - Father's Day Štěpán  Kotrba
6. 6. 2003 Šavuot   
30. 4. 2003 Čarodějnice mezi námi   
30. 4. 2003 Satanova církev - Sabat Jules  Bois
30. 4. 2003 Kniha Belialova - teória i prax satanskej mágie   
24. 4. 2003 Za velikonocemi Darius  Nosreti
18. 4. 2003 Velikonoce - po stopách Ježíšových Štěpán  Kotrba
18. 4. 2003 Tři hodiny odpoledne   
17. 4. 2003 Velikonoce jsou výzvou pro všechny generace Ivo V. Fencl
17. 4. 2003 Pacem in terris - poznámky k encyklike storočia Karol  Dučák jr.
16. 4. 2003 Pesach 5763:
Stvoření mých rukou se utopilo v moři a vy chcete zpívat píseň?
Štěpán  Kotrba

Chanuka RSS 2.0      Historie >
19. 12. 2003 Chanuka   
29. 11. 2002 Chanuka: Stal se velký zázrak Štěpán  Kotrba
21. 12. 2001 "Konformní" duch vánoc Karel  Řezníček
20. 12. 2001 Ohlédnutí za chanukou roku 2001 občanského letopočtu Jan  Kofránek
9. 12. 2001 Chanuka: Temnotu neodeženeš palicí, musíš ji proměnit na světlo