23. 12. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 12. 2005

Vánoční dárek pro kulturu

Společné prohlášení Ministerstva kultury ČR, Iniciativy pro kulturu, Rady uměleckých obcí a zástupců dalších uměleckých sdružení a asociací

Dlouhodobě neuspokojivý stav financování resortu kultury dovedl představitele Ministerstva kultury ČR i nejrůznějších uměleckých sdružení a asociací pod hlavičkou "Iniciativy pro kulturu" ke krokům, jež mají za cíl tuto situaci změnit a obrátit pozornost veřejnosti, politické reprezentace a státní exekutivy ke skutečnosti, že kultura v současném světě představuje jednu ze základních a nepominutelných složek života společnosti, podílejících se zásadním způsobem na jeho kvalitě.

Za významný mezník v tomto smyslu považují obě strany obrat dlouhodobě klesajícího podílu výdajů Ministerstva kultury na celkové sumě státního rozpočtu, respektive výdajů této kapitoly po odečtení nákladů na církve a náboženské společnosti. Oproti původnímu vládnímu návrhu, který pro kulturu na příští rok vyčleňoval 0,475 % státního rozpočtu, schválila Poslanecká sněmovna parlamentu částku, která představuje 0,50 % celkového státního rozpočtu 2006.

Důležitou složkou navýšení rozpočtu Ministerstva kultury je částka 100 milionů Kč, určená na tzv. kulturní aktivity a programy živého umění. Ministerstvo kultury může tak ve shodě se zástupci odborné veřejnosti pro rok 2006 deklarovat navýšení všech pěti grantových dotačních oblastí o 100 % (divadlo, hudba, tanec, literatura, výtvarné umění) a přinejmenším zachování letošní výše prostředků pro vládní Program podpory profesionálních divadel, orchestrů a pěveckých sborů. Vzhledem k přijetí dalších pozměňovacích návrhů Poslaneckou sněmovnou se podařilo vyřešit i otázky financování důležitých akcí ze sféry filmového umění.

Další krácení výdajů na kulturu by mohlo mít zničující důsledky. Toto současné rozpočtové navýšení proto představuje pouze první krok. Po něm musí následovat důsledná realizace dalších způsobů podpory.

Za východisko k tomuto úsilí považují obě strany přijetí předkládaného návrhu Koncepce účinnější podpory umění 2007-2013, jež by měla zásadním způsobem ovlivnit příští politické rozhodování o financování kultury.

Společným cílem Ministerstva kultury a uměleckých obcí je dosažení takového stavu, kdy kultura bude ve shodě s politickou praxí nejvyspělejších členských států Evropské unie považována za samozřejmého tvůrce nejen základních duchovních hodnot, ale také za významný faktor hospodářského růstu a soudržnosti společnosti.

Obě strany jsou přesvědčeny, že jedním z prvořadých prostředků, umožňujících takový stav, je naplnění závazku "1 % ze státního rozpočtu pro kulturu". V zájmu dosažení tohoto cíle vyjadřují dobrou vůli úzce spolupracovat.

                 
Obsah vydání       23. 12. 2005
24. 12. 2005 O českých špionech v 16. století Václav Vratislav z Mitrovic
25. 12. 2005 Papež požaduje duchovní "probuzení"
25. 12. 2005 Láska ve věku neurologie
24. 12. 2003 Vánoční přání ve stovce jazyků a nářečí
24. 12. 2005 Česká sekce BBC přece jen končí...
23. 12. 2005 Od roku 2006 budou v Británii zaznamenávány všechny jízdy automobilem
23. 12. 2005 Nástup Velkého bratra v ČR a v EU
23. 12. 2005 Vánoce 39˚C Zdeněk  Bárta
24. 12. 2005 Český rozhlas na internetu pro děti: Pohádky s písničkou - Hle, hle, támhle v Betlémě
16. 12. 2005 Kompletní Johann Sebastian v rozhlase
26. 12. 2004 Michael  Marčák
24. 12. 2005 Proč vlastně ten Kristus přišel? Boris  Cvek
25. 12. 2005 Vánoce jakožto výzva k následování Pavel  Máca
24. 12. 2005 Všechno se vyhazuje: letošní Vánoce budou v Británii znamenat tři miliony tun odpadků
24. 12. 2005 Attingere caelum digito... Ladislav  Žák
23. 12. 2005 "ODS se opět uchýlila k účelovému lhaní" Jiří  Paroubek
23. 12. 2005 "Arni" nemá rád své krajany Richard  Seemann
23. 12. 2005 Vánoce 2006 Bohumil  Kartous
23. 12. 2005 Jsem terčem diskriminace Josef  Kovařík
23. 12. 2005 Skákání o dvou tyčích Filip  Mikuš
22. 12. 2005 Vážení intelektuálové! Věra  Říhová
23. 12. 2005 Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově Karel  Sýkora
24. 12. 2005 Poselství Vánoc Michal  Rusek
22. 12. 2005 Vánoční povídka Martin  Škabraha
23. 12. 2005 Vánoční a novoroční vydání Britských listů
18. 12. 2002 Vánoce Štěpán  Kotrba
19. 12. 2003 Chanuka
25. 12. 2005 Skrytý smysl svátku Chanuka
22. 12. 2005 Bezmocnosť človeka Igor  Daniš
21. 12. 2005 Můj malý tchaj-wanský piktorial... Petr  Fiala
22. 12. 2005 Za situaci v Izraeli mohou dva imperialismy - římský a britský Karel  Dolejší
22. 12. 2005 Kdo nese odpovědnost za deficit Všeobecné zdravotní pojišťovny? Petr  Háva
23. 12. 2005 Digitální vysílání ČT a ČRo v Brně a okolí
23. 12. 2005 Vánoční dárek pro kulturu
22. 12. 2005 2005: rok otazníků a vykřičníků Oskar  Krejčí
23. 12. 2005 Bezuzdný spotřební styl bohatých zemí Fidel Castro Ruz
21. 12. 2005 Fištejn ví pozitivně, že CIA nikoho nemučí! Jan  Čulík
11. 12. 2005 Hospodaření OSBL za listopad 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce