30. 11. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 11. 2005

Vděčnost, taková všednost...

"Nic není tak hořké jako dlouhé čekání. Vděčnost za dar je tím větší, čím kratší dobu na sebe nechal čekat". Umění je nejen dobrodiní poskytovat, ale umět ho i přijímat a projevovat vděčnost. I když člověk dobrodiní přijímá, musí hledat lidi, kteří jsou jeho vděčnosti hodni. Přijímat by se mělo s radostí, sluší se také dárci hned poděkovat, vřele a zřetelně. Pokud je člověk vděčný doopravdy, myslí na odplatu hned, jak přijímá.

Seneca a jeho odkaz
Jan Sakal, E-Logos 2003

Přichází čas předvánoční - čas adventu. Obdarovávání v době narození Syna člověka patří k tradicím evropské kultury. Shánění dárků bez potřeby obdarovávání ale zprofanovalo i tuto dávnou tradici a podřídilo ji obchodním praktikám sekulárního světa. Lidé, chodící s kasičkami, vás mnohdy zastaví a žádají váš příspěvek i na to, co má být pro moderní, humanisticky orientovanou společnost samozřejmostí. Staré chovati nejen v úctě, ale i v dostatku velí nejen slušnost, ale i vděk za to, že nám dali život a že nás vychovali. Nemocným pomáhat a nemohoucí léčit a ulevovat jim od bolesti velí nejen soucit, ale i prosté člověčenství. Soucit nás dělí od zvířecí říše. Kostely, školy a nemocnice budovati patří k modernosti myšlení a péči o přežití kultury. Dobro konati je hřejivé na duši. Ale, žel, v současné společnosti, naplněné sobectvím, není tento model chování příliš rozšířen. O to více je nutné si cenit těch, kteří nepomáhají jen ve dnech zasněžených před Vánoci, ale po celý rok.

Redakci Britských listů pomohli v uplynulém roce studenti i důchodci, zdraví i nemocní, mladí i staří. Nepomohly velké firmy a jejich bossové velkými částkami, z jejich pohledu směšnými, ačkoliv čtou denně Britské listy též. Některé menší firmy však pomohly. Pomohli ale především jednotliví lidé. Asi sto padesát čtenářů za rok z těch deseti tisíc denně přispělo někdy jednou, jindy vícekrát, někdy pravidelně malou částkou. Třiceti korunami. Stokorunou, tisícikorunou. Dohromady to dalo dvě stě dvacet tisíc korun českých. Poctivých. Od srdce. Není to sice nijak mnoho, ale mnohé to ulehčuje. Dary od vás, čtenářů, umožnily před dvěma lety redakci koupit server po havárii. Umožnily letos koupit fotoaparát na reportáže poté, co ten starý dosloužil. Dary od vás umožňují vydávat Britské listy denně po celý rok s minimem nepohody. Prozatím neumožňují víc, ale i za to málo se patří poděkovat. Jak ale děkovat těm, kteří se nerozpakují dávat, aniž by čekali cokoliv, když ani nelze říci, komu že to děkujeme? Rádi bychom zveřejnili jména dárců, ale ti nám k tomu nedali své svolení. Děkujeme tedy všem. I těm, kteří sice celý rok četli, ale nedali nic. Děkujeme jim za to, že jsme jim mohli dát my. Protože dávat je ten největší dar. Dávat totiž může jen bohatý. A být bohatý je také dar.

Pokud nám ještě nyní či v příštím roce dovolíte zveřejnit vaše jméno, přispějete-li, učiníme tak. Rádi. Protože dávat je ten největší dar.

                 
Obsah vydání       30. 11. 2005
30. 11. 2005 Bush: Nemá kam prchnout
30. 11. 2005 Chvála materialismu Martin  Škabraha
30. 11. 2005 Chcete do ČR? Předložte 30 000 Eur nebo originál zdravotního pojištění
30. 11. 2005 Příliš mnoho otázek Stanislav A. Hošek
30. 11. 2005 Znepokojení Richard  Weiner
30. 11. 2005 Chováme se k sobě skutečně co nejsprostěji Sylvie  Vařeková
29. 11. 2005 Tupohlaví odboráři Milan  Valach
30. 11. 2005 Vděčnost, taková všednost... Štěpán  Kotrba
30. 11. 2005 Mašínové: partyzáni i teroristé zároveň Pavel  Pečínka
9. 12. 2005
30. 11. 2005 Kundera je mrtev, ať žije Reality show! Skutečně? Jan  Čulík
30. 11. 2005 Kde končí Reality Show, tam začína realita. Civil War. Sylvia  Rychlá
30. 11. 2005 Co Fabiano Golgo neví o vnímání médií u některých Čechů Tomáš  Koloc
30. 11. 2005 S přáním úspěchu, nikoliv profitu
30. 11. 2005 Neházel bych sportovce do jednoho pytle s pornoherci a lehkými děvami
29. 11. 2005 Shakespeare a reality shows Fabiano  Golgo
29. 11. 2005 Odhalení: komu jsme vlastně podobní Štěpán  Kotrba
30. 11. 2005 Komunismus a kultura Boris  Cvek
30. 11. 2005 Praxe prokáže vzestupnou linii společenského pokroku Michael  Kroh
29. 11. 2005 Policie vyšetřuje překladatele Harryho Pottera Štěpán  Kotrba
29. 11. 2005 Pochybitelé na Czechteku podle ombudsmana Tomáš  Gawron
29. 11. 2005 Televize Al Džazíra bude konzultovat právníky ohledně Bushovy údajné hrozby ji vybombardovat
29. 11. 2005 Vatikán potvrdil zákaz vstupu do kněžského stavu pro homosexuály
29. 11. 2005 Nebezpečná fakta týkající se stoupence Fidela Castra Fabiano  Golgo
29. 11. 2005 Dávejte si pozor na penzijní fondy Petr  Říha
29. 11. 2005 Ze světa kolem nás Egon T. Lánský
29. 11. 2005 Svět peněz je světem svobody? Bohumil  Kartous
4. 11. 2005 Hospodaření OSBL za říjen 2005

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
30. 11. 2005 Vděčnost, taková všednost... Štěpán  Kotrba
30. 11. 2005 Co Fabiano Golgo neví o vnímání médií u některých Čechů Tomáš  Koloc
30. 11. 2005 Kundera je mrtev, ať žije Reality show! Skutečně? Jan  Čulík
30. 11. 2005 Chcete do ČR? Předložte 30 000 Eur nebo originál zdravotního pojištění   
30. 11. 2005 Chvála materialismu Martin  Škabraha
30. 11. 2005 Mašínové: partyzáni i teroristé zároveň Pavel  Pečínka
30. 11. 2005 Bush: Nemá kam prchnout   
29. 11. 2005 Shakespeare a reality shows Fabiano  Golgo
29. 11. 2005 O mediální manipulaci, reality shows a o podstatě umění Jan  Čulík
29. 11. 2005 Svět peněz je světem svobody? Bohumil  Kartous
29. 11. 2005 Odhalení: komu jsme vlastně podobní Štěpán  Kotrba
28. 11. 2005 Slepá spravedlnost ve Slaném Ferdinand  Němec
25. 11. 2005 První debata z cyklu Zamyšlení nad Evropou Josef  Provazník
24. 11. 2005 CIA: Ředitel pro mučení   
24. 11. 2005 Nepotřebnost literatury a bezprizornost spisovatele Michal  Černík

Měli by čtenáři finančně přispívat na Britské listy? RSS 2.0      Historie >
30. 11. 2005 Vděčnost, taková všednost... Štěpán  Kotrba
16. 11. 2005 Zvyšte si sebevědomí pravidelnými finančními příspěvky pro Britské listy   
22. 6. 2005 Britské listy: Průběžný stav financí   
10. 6. 2005 Britské listy: Průběžný stav financí   
10. 6. 2005 Britské listy jsou komunistické svinstvo   
8. 6. 2005 Proč to nejde a proč by stálo za to zkusit Martin  Marek
8. 6. 2005 Vydávat noviny za 8.600.- Kč měsíčně je výkon hodný Davida Copperfielda   
8. 6. 2005 Britské listy: polovina špíny a polovina perel   
8. 6. 2005 Jsem parazitem, když čtu veřejně přístupné stránky?   
7. 6. 2005 Proč to nejde? Jan  Čulík
7. 6. 2005 Příšerná úroveň a parazitismus Britských listů   
7. 6. 2005 Hodnotou BL je právě jejich nekomerčnost   
7. 6. 2005 S hlubokou neúctou   
7. 6. 2005 Jsem člověk pravicového smýšlení a rozhodně vás nebudu podporovat   
7. 6. 2005 Britské listy jsou dobré právě proto, že nemají peníze