10. 12. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 12. 2001

Chanuka: Temnotu neodeženeš palicí, musíš ji proměnit na světlo

Ne mocí ani silou,
nýbrž svým Duchem,
praví Hospodin zástupů

Začátkem prosince, kdy se vlády nad přírodou naplno ujímá zima a výklady se plní komerční transformací křesťanských vánoc, slaví se v kruhu rodiném při rozsvíceném osmiramenném svícnu chanukiji a tradiční písni "Mo-oz cur" i jiný svátek - chanuka, zasvěcení. Připomíná vítězný boj Makabejských proti králi Antiochovi Epifanovi. Jaké je sdělení tohoto svátku? Poslestvím dobrých skutků dát celému světu i lidem blízkým kousek světla, který vítězí nad temnotou - temnotou náboženského pronásledování, netolerance a náslilí. Získat zpět Chrám... Chanuka představuje jistotu, že lid boží nemůže nikdy podlehnout díky Jeho síle: "Pochválen budiž, Hospodine, Bože náš, Králi světa, jenž konal divy za otce naše, za oněch dnů v této době."

25. kisleva roku 168 pred týmto letopočtom rozkázal helénsky kráľ Sýrie, Antochus IV., zvaný Epifanés, pod ktorého vládu spadalo aj územie Izraela, aby sa v jeruzalemskom Chráme umiestnila socha Jupiterova, štátneho boha jeho ríše. Prikázal tiež kňazom, aby so svojimi obetami, ktoré každoročne v Chráme prinášali, obetovali aj kanca, na počesť Jupiterovu. Myslel si, že tak ako to bolo u iných národných náboženstiev jeho ríše, nebude nikto klásť odpor, najmä nie helenizovaní Židia, ktorí posielali svoje deti do gréckych škôl. Vtedajší veľkňaz bol slaboch a poplatný sýrskej vláde, vôbec nepripadalo do úvahy, že by sa postavil na odpor. A keby aj niekto protestoval, kráľ mal po ruke nástroj, ktorým by tieto protesty umlčal. Zvýšil by dane, ktoré v tom čase boli neúmerne vysoké, pretože potreboval peniaze na vojny, ktoré viedol. Reakcia bola však iná, ako očakával. Keď prišli vojaci a kamenári do chrámu, bol prázdny. Veľa ľudí sa odsťahovalo z mesta na vidiek a mnohí kňazi a leviti opustili chrámovú službu. Iba niekoľko ich zostalo, aby splnili kráľov rozkaz.

Vážení občania však odkázali panovníkovi, že mal moc postaviť sochu v Chráme, ale takú nemá, aby ich do Chrámu donútil chodiť. Aj ľudia na dedinách reagovali po svojom. Opúšťali svoje domovy a žili v horách Júdska. Chrám zostal prázdny. Kráľ bol pobúrený týmto správaním a snažil sa donútť Židov k poslušnosti. Dal zhotoviť mnoho menších Jupiterových sôch a prenosných oltárov a prikázal Jupiterovým kňazom, aby spolu s vojskom chodili po mestečkách a dedinách, aby toho obetného kanca na oltári zapálili a klaňali sa mu. Tieto sochy a oltáre mali nechať v osadách a pod hrozbou smrti ich bolo zakázané zneuctiť. Nasledovala druhá vlna utečencov do hôr, lebo mnohí sa tomuto aktu nechceli podriadiť. Vojaci týchto ľudí prenasledovali a zabíjali. To, že Židia v sobotu nebojovali, využívali tak, že práve v tento deň ich neľútostne prepadávali a bez ľútosti vraždili. V mestečku Modin, asi dvanásť kilometrov od Jeruzalema, sa však odohrala udalosť, ktorá zmenila charakter odboja proti helenizovanej Sýrii. Prišli tam vojaci s oltárom a sochou, ako to mali nariadené a začali chystať obetu. Potom zhromaždili všetko obyvateľstvo mestečka. Keď uvideli váženého starca, chrámového kňaza Matatijáha zo starého rodu Chasmoneovcov, ponúkli mu fakľu, aby obetu podpálil. Odmietol. Podali ju vedľa stojacemu mládencovi, ktorý ju ochotne prijal. Starca to pobúrilo a zabil ho dýkou. Vtedy vytiahli svoje dýky aj jeho piati synovia a ostatní zo zhromaždenia. Pobili vojakov aj kňazov. Sochu rozbili spolu s oltárom. Zahrabali mŕtvoly a všetci opustili mestečko. Keď ráno prišli vojská, nikoho nenašli.

Zvesť o tomto skutku sa bleskurýchle rozšírila. Utečenci v horách sa stretli s Matatijáhom a požiadali ho, aby ich viedol. Odmietol, ale odporučil im svojho syna Šimona za radcu a Jehudu ako vojenského veliteľa. Jehuda, syn Matatijáhov, zvaný Makkabi, sa postavil na ich čelo a koordinoval výpady proti sýrskemu vojsku. Júdske hory boli veľmi vhodné na takýto partizánsky spôsob boja. Predchádzala mu vždy porada, na ktorej sa zúčastnili mnohí múdri a zhodli sa na tom, že záchrana životov je prvoradá a že sa budú v sobotu brániť. Neútočiť, ale brániť sa. Za tmy vchádzali do sídlisk, rozbíjali oltáre a sochy, zabíjali vojakov a brali si ich zbrane. Apollonius, miestodržiteľ Júdska, vytiahol na čele svojho vojska proti povstalcom. Jehuda so svojimi ľuďmi sa mu postavil na odpor a bitku vyhral. Apollonius padol a vojsko sa rozutekalo. Jehuda si vzal jeho meč a bojoval s ním až do svojej smrti. Víťazstvo ľudí nadchlo, pridalo sa mnoho tých, čo doteraz váhali.

V zemi bol v tom čase kráľov zástupca Sérón. Narýchlo pozbieral vojsko a viedol ho proti povstalcom. Aj on utrpel drvivú porážku. Epifanés zúril. Poveril svojho dôverníka Lysia potlačením povstania. Ten zveril velenie dvom vojvodcom - Nikánerovi a Gorgiovi. Pritiahli do Júdey so štyridsaťtisícovým vojskom. Proti Jehudovým šiestim tisíckam to bola obrovská presila. On však svojich zaviedol na posvätné miesto Micpa, kde sa verejne modlili a prosili Pána o pomoc. Nezostalo len pri tomto. Jehuda rozoslal po zemi zvedov, ktorí rýchlo zistili, že sýrske vojsko si postavilo opevnený tábor, ktorý stráži iba niekoľko stovák vojakov. V tábore boli zhromaždené všetky zásoby a náhradné zbrane. Hlavný kontingent vojska smeroval na juh. Taktický plán sa zrodil v okamihu. Jehuda so svojím vojskom prekĺzol cez hory na sever a tábor dobyl. Nepriateľskí vojvodcovia si uvedomili, že bez potravín a zbraní nemajú v zemi šancu, obrátili sa a vrátili sa späť.

Židovskí bojovníci sa radovali; nad víťazstvom, aj nad zásobami. Teraz už dostatočne vyzbrojení sa rozhodli zaútočiť na opevnený Jeruzalem, kde bola sýrska pevnosť Akra so silným vojskom. Napriek tomu sa povstalcom podarilo Jeruzalem dobyť. Sýrske vojsko nezasiahlo a Jehuda Makkabi vošiel do Chrámu. Bol to hrozný pohľad. Chrám bol zneuctený. Uprostred sa týčila mohutná socha Jupitera - tak, ako ju tam pred tromi rokmi postavili. Bola začadená, lebo sa jej každý bál dotknúť. Chrámové nádvorie bolo zarastené trávou, jedna stena hrozila zrútením. Židia sa pustili do práce, rozbili sochu a vyhodili ju spolu s oltárom, ktorý bol znesvätený. V lome nalámali pomocou drevených klinov kamene a postavili z nich nový oltár, ktorého sa nedotklo železo - kov vojny. Vypleli nádvoria, podopreli stenu a odliali nový, veľkolepý svietnik. Pracovali s takým nadšením, že mohli oznámiť čas zasvätenia Chrámu. Dohodli sa na dátume 25. Kislev 165, dni tretieho výročia jeho znesvätenia.

Kňazi však Jehudu upozornili, že na pomazanie oltára a do menóry je treba posvätný olej, zložito vyrábaný z čerstvých olív, ktorý však chýbal. Prehľadali celý chrámový komplex a nakoniec sa podarilo nájsť jeden krčah, ešte zapečatený. Zasvätenia sa zúčastnilo mnoho ľudí z Jeruzalema a okolia. Radovali sa pred Chrámom a ďakovali Pánovi za túto radosť. Spomenuli si tiež na bojovníkov, ktorí padli v boji. Posvätným olejom pomazali oltár, naplnili kahany menóry, a stal sa zázrak. Olej v lampách vydržal horieť celých osem dní. Tisíce ľudí na oslavách prisahalo vernosť Bohu Izraela, dokonca aj Helenisti - Židia, ktorí prijali helénsku kultúru, sa hromadne vracali do spoločenstva oslavujúceho znovuzasvätenie Chrámu.

Skôr, ako sa po ôsmich dňoch rozišli, sľúbili si, že budú tento akt každoročne opakovať a na pamiatku zasvätenia budú, keď to nepôjde inak, zapaľovať počas ôsmich dní svetlá doma, vo svojich príbytkoch. Makabejci vytiahli do boja proti modlám. Dosiahli však viac. Dosiahli aj slobodu pre svoj národ.


Z archivu Britských listů vybral ŠOK

                 
Obsah vydání       10. 12. 2001
7. 12. 2001 Policie zatkla a obvinila reportéra Britských listů Tomáše Pecinu Jan  Čulík
9. 12. 2001 Proč maluji svého Usámu Jan  Paul
10. 12. 2001
9. 12. 2001 Tomáš Pecina navrhuje vyšetřovateli důkazy na svou obhajobu Tomáš  Pecina
10. 12. 2001 Základní princip demokracie - svoboda projevu Jan  Čulík
9. 12. 2001 Ochromí rozšíření EU o nové členské země Evropu ve prospěch americké vládní pravice?
8. 12. 2001 Proč je třeba omezit svobodu shromažďování Stanislav  Gross
8. 12. 2001 Historický základ shromažďovacího práva v naší zemi aneb Kam se dívat nejprve, abychom nešli zpátky Robert  Cholenský
9. 12. 2001 Britský protiteroristický zákon se asi neprosadí a s americkým jsou potíže
9. 12. 2001 Britský ministr vnitra: Nejsem žádný dělník ze sídliště, aby se na mě vytahoval nějaký soudce
10. 12. 2001 Cenzura o Afghánistánu ve sdělovacích prostředcích Marek  Liebscher
7. 12. 2001 České televizi: nebudu odpovídat reportérce, zaujaté ve prospěch Policie ČR Tomáš  Pecina
8. 12. 2001 Protestuji proti šikanování Tomáše Peciny, i když jeho psaní někdy nemohu snést Petr  Štěpánek
10. 12. 2001 Hlavou proti zdi Filip  Rožánek
10. 12. 2001 Podporuji Tomáše Pecinu! Pavel  Kořenský
9. 12. 2001 Policie vyřídila naši stížnost na chybějící služební čísla policistů Tomáš  Pecina
9. 12. 2001 Chanuka: Temnotu neodeženeš palicí, musíš ji proměnit na světlo
9. 12. 2001 Anatomie šikmé plochy - systému, který se někam posouvá
8. 12. 2001 Bývalý agent BIS Hučín byl obžalován ze sedmi trestných činů Štěpán  Kotrba
7. 12. 2001 Mikulášské provolání k národům Štěpán  Kotrba
27. 11. 2001 ÚOOÚ ignoruje zákon o svobodném přístupu k informacím Tomáš  Pecina
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
10. 12. 2001 Základní princip demokracie - svoboda projevu Jan  Čulík
9. 12. 2001 Chanuka: Temnotu neodeženeš palicí, musíš ji proměnit na světlo   
9. 12. 2001 Britský protiteroristický zákon se asi neprosadí a s americkým jsou potíže   
9. 12. 2001 Proč maluji svého Usámu Jan  Paul
9. 12. 2001 Ochromí rozšíření EU o nové členské země Evropu ve prospěch americké vládní pravice?   
9. 12. 2001 John Whitbeck: OSN musí vyvořit nové mírové řešení na Blízkém Východě   
9. 12. 2001 Tomáš Pecina navrhuje vyšetřovateli důkazy na svou obhajobu Tomáš  Pecina
8. 12. 2001 Historický základ shromažďovacího práva v naší zemi aneb Kam se dívat nejprve, abychom nešli zpátky Robert  Cholenský
8. 12. 2001 Proč je třeba omezit svobodu shromažďování Stanislav  Gross
7. 12. 2001 Bude šéf Talibánu propuštěn na svobodu?   
7. 12. 2001 Choďte s mikulášskou nadílkou, dostanete baseballovou pálkou Tomáš  Nejedlík
7. 12. 2001 Srovnání: Guardian versus Lidové noviny Luboš  Kreč
7. 12. 2001 Policie zatkla a obvinila reportéra Britských listů Tomáše Pecinu Jan  Čulík
7. 12. 2001 Harvardský Holding: Příliš mnoho důstojníků Radek  Mokrý
6. 12. 2001 Jak čelit různým šílencům a zločincům Jan  Čulík

Rituály - co židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje RSS 2.0      Historie >
9. 12. 2001 Chanuka: Temnotu neodeženeš palicí, musíš ji proměnit na světlo   
22. 11. 2001 Dr. Vladimír Sáňka: Proč jsem konvertoval k islámu   
7. 11. 2001 Salman Rushdie: Krize víry - islám proti islámismu   
24. 10. 2001 Střet civilizací - bohužel ano Dan  Drápal
19. 10. 2001 Vyvolávat nenávist není správné, ale musíme mít dál svobodu dělat o náboženství vtipy   
17. 10. 2001 Islám má modernizující tendenci   

Chanuka RSS 2.0      Historie >
9. 12. 2001 Chanuka: Temnotu neodeženeš palicí, musíš ji proměnit na světlo